DRUŻYNA

Drużyna: Halina. Obserwator: Halina Łukomska

Liczba gatunków: 195

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 118 1142 57 57 0 1 19 37
2 91 445 77 56 0 5 20 31
3 159 813 119 88 1 19 35 33
4 228 852 148 101 0 11 46 44
5 187 1502 186 106 0 17 56 33
6 50 167 188 37 0 4 13 20
9 52 395 190 44 0 3 18 23
10 63 183 191 32 0 3 14 15
11 60 238 195 46 2 4 17 23
7 0 0 195 0 0 0 0 0
8 0 0 195 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9226731 2023.11.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9226653 2023.11.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9226652 2023.11.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9226650 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9226651 2023.11.29 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9226602 2023.11.29 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9226654 2023.11.29 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9226658 2023.11.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9226659 2023.11.29 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9226660 2023.11.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9226732 2023.11.29 WP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9207218 2023.11.22 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9207222 2023.11.22 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9207224 2023.11.22 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9207225 2023.11.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9207228 2023.11.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9207229 2023.11.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9207234 2023.11.22 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9207237 2023.11.22 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9207239 2023.11.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9207240 2023.11.22 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9207241 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9207244 2023.11.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9207245 2023.11.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9207248 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9207251 2023.11.22 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9207255 2023.11.22 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9207258 2023.11.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 23 9207263 2023.11.22 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9207266 2023.11.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9207268 2023.11.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9207270 2023.11.22 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9207330 2023.11.22 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9187371 2023.11.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9187372 2023.11.14 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9187373 2023.11.14 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9187374 2023.11.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9187375 2023.11.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9187376 2023.11.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 9187378 2023.11.14 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9187379 2023.11.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9187380 2023.11.14 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9187383 2023.11.14 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9187385 2023.11.13 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9187386 2023.11.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9187387 2023.11.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9187388 2023.11.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9187389 2023.11.13 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9187390 2023.11.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9187391 2023.11.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9187392 2023.11.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9187393 2023.11.13 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9187394 2023.11.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9187409 2023.11.13 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9187412 2023.11.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9187418 2023.11.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9187419 2023.11.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9187422 2023.11.13 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9163099 2023.11.07 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9163098 2023.11.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9136705 2023.10.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9136706 2023.10.30 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9136707 2023.10.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9136708 2023.10.30 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9136709 2023.10.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9136710 2023.10.30 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9136711 2023.10.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9136712 2023.10.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9136713 2023.10.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9117240 2023.10.23 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9117241 2023.10.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9117242 2023.10.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9117243 2023.10.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9117244 2023.10.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9117245 2023.10.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9117246 2023.10.23 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9117247 2023.10.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9117248 2023.10.23 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9117249 2023.10.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9117250 2023.10.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9117251 2023.10.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9117252 2023.10.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9117258 2023.10.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9049950 2023.10.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9049951 2023.10.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9049952 2023.10.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9049954 2023.10.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9049955 2023.10.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9049956 2023.10.06 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9049957 2023.10.06 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9049958 2023.10.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9049959 2023.10.06 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9049960 2023.10.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9049962 2023.10.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9049963 2023.10.06 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9049964 2023.10.06 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9049966 2023.10.06 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9049976 2023.10.06 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9049977 2023.10.06 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9040424 2023.10.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9040426 2023.10.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9040427 2023.10.03 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9040428 2023.10.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9040429 2023.10.03 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9041553 2023.10.03 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9041678 2023.10.03 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9041679 2023.10.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9041681 2023.10.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9041682 2023.10.03 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9041683 2023.10.03 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9041687 2023.10.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9041691 2023.10.03 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9041694 2023.10.03 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9032187 2023.10.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9032196 2023.10.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9032199 2023.10.01 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9032200 2023.10.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9032201 2023.10.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9032217 2023.10.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9032219 2023.10.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9032220 2023.10.01 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9032223 2023.10.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9032226 2023.10.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9024953 2023.09.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9024956 2023.09.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9024960 2023.09.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9024962 2023.09.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9024964 2023.09.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9024965 2023.09.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9024966 2023.09.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9024969 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9024972 2023.09.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9024975 2023.09.30 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9024976 2023.09.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9024979 2023.09.30 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9024982 2023.09.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9024985 2023.09.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9024986 2023.09.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9024989 2023.09.30 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9024990 2023.09.30 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8976707 2023.09.17 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8976708 2023.09.17 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 8976709 2023.09.17 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8976710 2023.09.17 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8976711 2023.09.17 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8976712 2023.09.17 LS
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 8976713 2023.09.17 LS
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8976714 2023.09.17 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8971031 2023.09.16 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8971032 2023.09.16 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8971034 2023.09.16 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8971035 2023.09.16 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8971036 2023.09.16 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8971037 2023.09.16 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8971039 2023.09.16 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8971040 2023.09.16 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8971041 2023.09.16 LS
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8971043 2023.09.16 LS
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8971045 2023.09.16 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8971046 2023.09.16 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8971047 2023.09.16 LS
pospolity łyska, Fulica atra 3 8971049 2023.09.16 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8971058 2023.09.16 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8971059 2023.09.16 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8971061 2023.09.16 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8971062 2023.09.16 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8971063 2023.09.16 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8971064 2023.09.16 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8971065 2023.09.16 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8971067 2023.09.16 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8971068 2023.09.16 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8971070 2023.09.16 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8971072 2023.09.16 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8971074 2023.09.16 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8971076 2023.09.16 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8652842 2023.06.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8652861 2023.06.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8652862 2023.06.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8652863 2023.06.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8652864 2023.06.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8652865 2023.06.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8652869 2023.06.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8652874 2023.06.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8652885 2023.06.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8652888 2023.06.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8652893 2023.06.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8652895 2023.06.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8652897 2023.06.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8652898 2023.06.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8652901 2023.06.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8652902 2023.06.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8652903 2023.06.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8652904 2023.06.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8634349 2023.06.11 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8634350 2023.06.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8634351 2023.06.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8634352 2023.06.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8634353 2023.06.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8634354 2023.06.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 8634355 2023.06.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8634356 2023.06.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8634357 2023.06.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 8634358 2023.06.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8634359 2023.06.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8634360 2023.06.11 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8634361 2023.06.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8634362 2023.06.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8634363 2023.06.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8634364 2023.06.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8652302 2023.06.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 8652304 2023.06.08 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8652305 2023.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8652306 2023.06.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8652308 2023.06.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 8652309 2023.06.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8652310 2023.06.08 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8652312 2023.06.08 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8652313 2023.06.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8652330 2023.06.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8652331 2023.06.08 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8652332 2023.06.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8652333 2023.06.08 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8652337 2023.06.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8652347 2023.06.08 MP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 8652380 2023.06.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 8509468 2023.05.19 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8509470 2023.05.19 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8509472 2023.05.19 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8509479 2023.05.19 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8483654 2023.05.18 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8483655 2023.05.18 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8483656 2023.05.18 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8483657 2023.05.18 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8483658 2023.05.18 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8483659 2023.05.18 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8483660 2023.05.18 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8483661 2023.05.18 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8483662 2023.05.18 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8483663 2023.05.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8483664 2023.05.18 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8483665 2023.05.18 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8483666 2023.05.18 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8483667 2023.05.18 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8483668 2023.05.18 KP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8483669 2023.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8483670 2023.05.18 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8483671 2023.05.18 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8483672 2023.05.18 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8483673 2023.05.18 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8483674 2023.05.18 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8483675 2023.05.18 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8471833 2023.05.16 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8471837 2023.05.16 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8471840 2023.05.16 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8471843 2023.05.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8471844 2023.05.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8471846 2023.05.16 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8471947 2023.05.16 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8471952 2023.05.16 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8471957 2023.05.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8471960 2023.05.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8471963 2023.05.16 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8475617 2023.05.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8469452 2023.05.15 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8469453 2023.05.15 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8469454 2023.05.15 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8469455 2023.05.15 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8469456 2023.05.15 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8469458 2023.05.15 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8469459 2023.05.15 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8469461 2023.05.15 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8469462 2023.05.15 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8469463 2023.05.15 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8469663 2023.05.15 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8469666 2023.05.15 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8469668 2023.05.15 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8469671 2023.05.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8469673 2023.05.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8469678 2023.05.15 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8469680 2023.05.15 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8469686 2023.05.15 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 8469687 2023.05.15 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8469693 2023.05.15 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 8469694 2023.05.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8469695 2023.05.15 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8469696 2023.05.15 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8469476 2023.05.14 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8469478 2023.05.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8469481 2023.05.14 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8469491 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8469496 2023.05.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8469624 2023.05.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8469627 2023.05.14 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8476008 2023.05.14 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8470234 2023.05.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8444667 2023.05.13 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8444663 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8444664 2023.05.13 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8444420 2023.05.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8444418 2023.05.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8444422 2023.05.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8444423 2023.05.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8444666 2023.05.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8444456 2023.05.13 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8434015 2023.05.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8476010 2023.05.12 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8476011 2023.05.12 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8433990 2023.05.11 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8433992 2023.05.11 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8433997 2023.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8434029 2023.05.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8434030 2023.05.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8434033 2023.05.11 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8434034 2023.05.11 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8434035 2023.05.11 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8434036 2023.05.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8434037 2023.05.11 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8434038 2023.05.11 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 8434039 2023.05.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8434040 2023.05.11 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8434041 2023.05.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8434042 2023.05.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 8434043 2023.05.11 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8434045 2023.05.11 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8434046 2023.05.11 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8434047 2023.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8434048 2023.05.11 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8434049 2023.05.11 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8444382 2023.05.11 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8423595 2023.05.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8423596 2023.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8423597 2023.05.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8423598 2023.05.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8423599 2023.05.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8423602 2023.05.10 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8423603 2023.05.10 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8423604 2023.05.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8423605 2023.05.10 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8423606 2023.05.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8423607 2023.05.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8423608 2023.05.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8423609 2023.05.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8423610 2023.05.10 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8423611 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8423612 2023.05.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8423613 2023.05.10 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8423614 2023.05.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8423615 2023.05.10 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8423616 2023.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8423617 2023.05.10 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8423618 2023.05.10 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8423619 2023.05.10 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8417706 2023.05.09 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8417707 2023.05.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8417708 2023.05.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8417709 2023.05.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8417710 2023.05.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8411220 2023.05.08 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8411221 2023.05.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8411222 2023.05.08 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8411223 2023.05.08 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8411224 2023.05.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8411225 2023.05.08 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8411226 2023.05.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8411253 2023.05.08 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8411254 2023.05.08 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8411255 2023.05.08 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8411256 2023.05.08 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8411257 2023.05.08 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8411258 2023.05.08 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8411259 2023.05.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8411260 2023.05.08 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8411261 2023.05.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8411262 2023.05.08 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8411263 2023.05.08 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8411265 2023.05.08 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8411267 2023.05.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8411268 2023.05.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8411269 2023.05.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8411270 2023.05.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8411271 2023.05.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8411272 2023.05.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8411273 2023.05.08 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8411274 2023.05.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8411275 2023.05.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8411277 2023.05.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8411279 2023.05.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 8411280 2023.05.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8411281 2023.05.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8411282 2023.05.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8411283 2023.05.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8411284 2023.05.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8411285 2023.05.08 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8411286 2023.05.08 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8411287 2023.05.08 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8411288 2023.05.08 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8411289 2023.05.08 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8411290 2023.05.08 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 45 8411291 2023.05.08 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8411292 2023.05.08 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8411293 2023.05.08 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8411294 2023.05.08 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8357753 2023.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8357754 2023.05.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8357755 2023.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8357756 2023.05.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8357769 2023.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8357770 2023.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8357771 2023.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8357772 2023.05.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8364800 2023.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8364801 2023.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8335462 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8335464 2023.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8335520 2023.04.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8335524 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8335525 2023.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8335526 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8335528 2023.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8335538 2023.04.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8335556 2023.04.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8335562 2023.04.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8335873 2023.04.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8335875 2023.04.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8317666 2023.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8317667 2023.04.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8317668 2023.04.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8317669 2023.04.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 8317670 2023.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8317672 2023.04.28 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8317673 2023.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8317675 2023.04.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8317677 2023.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8317679 2023.04.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8317680 2023.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8317681 2023.04.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8317682 2023.04.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8317684 2023.04.28 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8317685 2023.04.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8317686 2023.04.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8317687 2023.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8298029 2023.04.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8298030 2023.04.25 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8298031 2023.04.25 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8298032 2023.04.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8298033 2023.04.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8298053 2023.04.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8298054 2023.04.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8298055 2023.04.25 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8298056 2023.04.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8298057 2023.04.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8298059 2023.04.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8302277 2023.04.24 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8302278 2023.04.24 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8302279 2023.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 6 8302280 2023.04.24 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8302281 2023.04.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8302282 2023.04.24 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8302283 2023.04.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8302285 2023.04.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8302286 2023.04.24 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8302287 2023.04.24 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8287748 2023.04.23 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8287753 2023.04.23 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8287773 2023.04.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8261297 2023.04.21 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8261299 2023.04.21 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8261302 2023.04.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8261303 2023.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8261305 2023.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8261306 2023.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8261307 2023.04.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8261308 2023.04.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8261310 2023.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8261322 2023.04.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8261324 2023.04.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8261330 2023.04.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8261332 2023.04.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8261334 2023.04.21 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8318194 2023.04.21 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8318195 2023.04.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8255303 2023.04.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8255305 2023.04.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8255307 2023.04.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8255308 2023.04.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8255309 2023.04.20 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8255310 2023.04.20 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8255311 2023.04.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8255313 2023.04.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 16 8255314 2023.04.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8255335 2023.04.20 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8255340 2023.04.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8255341 2023.04.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8255342 2023.04.20 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8255343 2023.04.20 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8255360 2023.04.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8230672 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8231771 2023.04.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8231775 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8231777 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8231780 2023.04.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8231788 2023.04.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8231792 2023.04.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8231796 2023.04.16 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 8231805 2023.04.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8231810 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8231813 2023.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8231815 2023.04.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8231816 2023.04.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8231914 2023.04.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 8220093 2023.04.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8220094 2023.04.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8220095 2023.04.15 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8220096 2023.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8220097 2023.04.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8220098 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220099 2023.04.15 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8220101 2023.04.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8220103 2023.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8220105 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8220107 2023.04.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8205265 2023.04.14 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8205279 2023.04.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8205283 2023.04.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8204636 2023.04.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8204637 2023.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8204639 2023.04.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8204640 2023.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8204641 2023.04.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8204643 2023.04.13 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8204644 2023.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8204648 2023.04.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8204650 2023.04.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8204654 2023.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8204655 2023.04.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8204656 2023.04.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8204695 2023.04.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8204699 2023.04.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8204701 2023.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8204702 2023.04.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8204705 2023.04.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8204712 2023.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8204713 2023.04.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8204714 2023.04.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8204715 2023.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8204717 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8204718 2023.04.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8204719 2023.04.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8205213 2023.04.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8205216 2023.04.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8205218 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8205221 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 8205284 2023.04.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8205287 2023.04.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8205288 2023.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8205289 2023.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 8205290 2023.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8205291 2023.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8205292 2023.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8205293 2023.04.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8205294 2023.04.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8209771 2023.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8189751 2023.04.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8189756 2023.04.11 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8189846 2023.04.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8189863 2023.04.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8189873 2023.04.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8189876 2023.04.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8189879 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8189882 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8189885 2023.04.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8189889 2023.04.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8189891 2023.04.11 PK
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8189892 2023.04.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8190125 2023.04.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8190134 2023.04.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8190138 2023.04.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8190160 2023.04.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8190167 2023.04.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 8190172 2023.04.11 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8190174 2023.04.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8190175 2023.04.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8190176 2023.04.11 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8190177 2023.04.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8190178 2023.04.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8190179 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8190181 2023.04.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8190182 2023.04.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8190183 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8190184 2023.04.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8190186 2023.04.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8175027 2023.04.09 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 8175095 2023.04.09 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8175096 2023.04.09 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8175097 2023.04.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8175098 2023.04.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8175101 2023.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8175102 2023.04.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8175103 2023.04.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8175106 2023.04.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8175110 2023.04.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8175113 2023.04.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8175114 2023.04.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8175115 2023.04.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 100 8166891 2023.04.08 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8166889 2023.04.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8166883 2023.04.08 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8166872 2023.04.08 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 8166882 2023.04.08 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8166879 2023.04.08 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 21 8166955 2023.04.08 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8166887 2023.04.08 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8166885 2023.04.08 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 8166880 2023.04.08 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8167029 2023.04.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8167030 2023.04.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8167031 2023.04.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8167032 2023.04.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8167033 2023.04.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8167034 2023.04.08 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 3 8167035 2023.04.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8167036 2023.04.08 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8175116 2023.04.08 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8175117 2023.04.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8155828 2023.04.07 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8155829 2023.04.07 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8155830 2023.04.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8155831 2023.04.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8155832 2023.04.07 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8155833 2023.04.07 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8140775 2023.04.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 8140778 2023.04.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8140780 2023.04.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8140781 2023.04.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8140782 2023.04.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8140784 2023.04.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8140785 2023.04.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 8140786 2023.04.04 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8140803 2023.04.04 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8140804 2023.04.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8109989 2023.03.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 8109998 2023.03.30 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8110017 2023.03.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8110018 2023.03.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8110019 2023.03.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8110020 2023.03.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8110022 2023.03.30 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 4 8110027 2023.03.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8110029 2023.03.30 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 8110030 2023.03.30 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8110031 2023.03.30 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 8110037 2023.03.30 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8058731 2023.03.22 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8058732 2023.03.22 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8058733 2023.03.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8058744 2023.03.22 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8058745 2023.03.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8058746 2023.03.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8058747 2023.03.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8058748 2023.03.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8058749 2023.03.22 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8058750 2023.03.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8058751 2023.03.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8058752 2023.03.22 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8058876 2023.03.22 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8058877 2023.03.22 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058947 2023.03.22 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8058948 2023.03.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8058949 2023.03.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8058951 2023.03.22 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8058952 2023.03.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8041459 2023.03.19 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 8041461 2023.03.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8041463 2023.03.19 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8041464 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8041465 2023.03.19 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8041466 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8041467 2023.03.19 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8041468 2023.03.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8041469 2023.03.19 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8041470 2023.03.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8041471 2023.03.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8041473 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8041474 2023.03.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8041475 2023.03.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8041476 2023.03.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8041479 2023.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8041481 2023.03.19 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8041482 2023.03.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8041483 2023.03.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 18 8041484 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8041485 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8041486 2023.03.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8041488 2023.03.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8041490 2023.03.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8041494 2023.03.19 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8041496 2023.03.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8041498 2023.03.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8041500 2023.03.19 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8041502 2023.03.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 8041504 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8041506 2023.03.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8041508 2023.03.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8041509 2023.03.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8041511 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8041512 2023.03.19 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8041556 2023.03.19 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8018193 2023.03.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8018196 2023.03.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8018197 2023.03.17 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8018226 2023.03.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8018278 2023.03.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8018286 2023.03.17 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8018294 2023.03.17 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8018298 2023.03.17 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8018317 2023.03.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8018319 2023.03.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8018320 2023.03.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8018323 2023.03.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8018354 2023.03.17 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8018355 2023.03.17 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8018495 2023.03.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8018497 2023.03.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8018498 2023.03.17 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8018500 2023.03.17 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8018501 2023.03.17 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 8018505 2023.03.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8018509 2023.03.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8018511 2023.03.17 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8041613 2023.03.17 WP
rzadki edredon, Somateria mollissima 16 7960759 2023.03.05 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7960760 2023.03.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7960793 2023.03.05 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7960786 2023.03.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7960788 2023.03.05 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7960791 2023.03.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7960771 2023.03.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 11 7960785 2023.03.05 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7960767 2023.03.05 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7960778 2023.03.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7972289 2023.03.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7972290 2023.03.05 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 7972291 2023.03.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7972292 2023.03.05 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7972293 2023.03.05 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 7972294 2023.03.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7957136 2023.03.04 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7957105 2023.03.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7956498 2023.03.04 PM
pospolity łyska, Fulica atra 5 7957139 2023.03.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 7956488 2023.03.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7956493 2023.03.04 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7956555 2023.03.04 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7956485 2023.03.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7956479 2023.03.04 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 11 7956478 2023.03.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 7956480 2023.03.04 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7956482 2023.03.04 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7959251 2023.03.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7959282 2023.03.04 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7959284 2023.03.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 13 7959288 2023.03.04 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 200 7952800 2023.03.03 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7952797 2023.03.03 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7952798 2023.03.03 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7952796 2023.03.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7952617 2023.03.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7952586 2023.03.03 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7952620 2023.03.03 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7952789 2023.03.03 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 7952590 2023.03.03 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7952633 2023.03.03 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7952625 2023.03.03 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7976482 2023.03.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7952799 2023.03.03 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7952550 2023.03.03 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7952775 2023.03.03 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7952672 2023.03.03 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7952582 2023.03.03 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7952597 2023.03.03 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7952594 2023.03.03 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7952604 2023.03.03 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 7952595 2023.03.03 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7952583 2023.03.03 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 7952608 2023.03.03 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7952794 2023.03.03 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7952779 2023.03.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7952635 2023.03.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7952781 2023.03.03 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 7952780 2023.03.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7952637 2023.03.03 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7952783 2023.03.03 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7952790 2023.03.03 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7952784 2023.03.03 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 7952791 2023.03.03 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7954528 2023.03.03 MB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7954543 2023.03.03 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 7959290 2023.03.03 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7998831 2023.03.03 PM
pospolity kruk, Corvus corax 25 7916912 2023.02.22 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7916980 2023.02.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7917065 2023.02.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 7917068 2023.02.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7917112 2023.02.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7917128 2023.02.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7917129 2023.02.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7917132 2023.02.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7917134 2023.02.22 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7917137 2023.02.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7917138 2023.02.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7917139 2023.02.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7917146 2023.02.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 7917148 2023.02.22 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7917151 2023.02.22 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7917152 2023.02.22 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7917153 2023.02.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7917154 2023.02.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7917156 2023.02.22 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7917157 2023.02.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7897256 2023.02.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7897257 2023.02.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7897259 2023.02.16 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 7897266 2023.02.16 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7897269 2023.02.16 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7897270 2023.02.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7897272 2023.02.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7897273 2023.02.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7897274 2023.02.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7893441 2023.02.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7893442 2023.02.15 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7893443 2023.02.15 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7893444 2023.02.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7893445 2023.02.15 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7893446 2023.02.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7893447 2023.02.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7893448 2023.02.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7893449 2023.02.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7893450 2023.02.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7883839 2023.02.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7883845 2023.02.12 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 7883849 2023.02.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7883850 2023.02.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 7883851 2023.02.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7883858 2023.02.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7883861 2023.02.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7883870 2023.02.12 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7876685 2023.02.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7876686 2023.02.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7876687 2023.02.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7876688 2023.02.10
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 7876689 2023.02.10
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7876690 2023.02.10
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7876717 2023.02.10
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7876718 2023.02.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7876729 2023.02.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 10 7876730 2023.02.10 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7876731 2023.02.10 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 7876732 2023.02.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7876733 2023.02.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7876734 2023.02.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 7876735 2023.02.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7876736 2023.02.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7876737 2023.02.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7876738 2023.02.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7876739 2023.02.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7876740 2023.02.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7876741 2023.02.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7876742 2023.02.10 MP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7893440 2023.02.10
pospolity kos, Turdus merula 3 7870804 2023.02.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7870805 2023.02.09
pospolity bogatka, Parus major 10 7870806 2023.02.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7870807 2023.02.09
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7870808 2023.02.09
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7870809 2023.02.09
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7870810 2023.02.09
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 7870811 2023.02.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7870812 2023.02.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7870813 2023.02.09
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7870814 2023.02.09
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 4 7870815 2023.02.09
pospolity kruk, Corvus corax 1 7870816 2023.02.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7870817 2023.02.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7858605 2023.02.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7858606 2023.02.05
pospolity bogatka, Parus major 10 7858607 2023.02.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7858671 2023.02.05
pospolity kruk, Corvus corax 2 7858672 2023.02.05
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7858673 2023.02.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7858674 2023.02.05
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7842877 2023.01.31 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7842880 2023.01.31 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7842881 2023.01.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 7842883 2023.01.31 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7842884 2023.01.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7842885 2023.01.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7842886 2023.01.31 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7842887 2023.01.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7842889 2023.01.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7829535 2023.01.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 7829536 2023.01.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 7829537 2023.01.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7829538 2023.01.28 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7829540 2023.01.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7829541 2023.01.28 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 7829542 2023.01.28 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7829543 2023.01.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7829544 2023.01.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 7829545 2023.01.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7829546 2023.01.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7829547 2023.01.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7829548 2023.01.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7829549 2023.01.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7829551 2023.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7829552 2023.01.28 WP