Pełna lista obserwacji drużyny

Halina Łukomska : Halina Łukomska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4645531 2020.07.23 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4645532 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4645533 2020.07.23 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4645534 2020.07.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4645630 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4646336 2020.07.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4641683 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641684 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641685 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4641687 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4641688 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641689 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4641690 2020.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641691 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4641694 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4641695 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4641696 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4641697 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4641698 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641699 2020.07.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4641700 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641701 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4641702 2020.07.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4641703 2020.07.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4641704 2020.07.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4641705 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4641706 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4641707 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641708 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4641709 2020.07.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4641710 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4641711 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 15 4641712 2020.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4641713 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4641714 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4641715 2020.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4641716 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4641717 2020.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4641718 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4641719 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4641720 2020.07.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4641721 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641722 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4626682 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4626683 2020.07.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4626684 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4626685 2020.07.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4626686 2020.07.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4626688 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4626689 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602582 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4602583 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4602584 2020.07.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4602585 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602586 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4602587 2020.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4602588 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4602589 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4602590 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602591 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4602592 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4602593 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4602594 2020.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4602595 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4602596 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602598 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4602599 2020.07.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4602600 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4602601 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4602602 2020.07.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4602603 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602604 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4602605 2020.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4602606 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4602607 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4602608 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4602609 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4602610 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4602611 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4602612 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4602613 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4602614 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4602615 2020.07.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4602616 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4602617 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4582482 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4582483 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4582484 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4582485 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4582486 2020.06.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4582487 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4582488 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 10 4582489 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4582490 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4582491 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4582492 2020.06.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4582493 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4582495 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4582496 2020.06.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4582502 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4591740 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4591751 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4591755 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4591767 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4591770 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4591772 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4591776 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4591801 2020.06.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4591802 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4591804 2020.06.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4591806 2020.06.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4591808 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4591810 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4591813 2020.06.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4591817 2020.06.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4591818 2020.06.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4591821 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4591823 2020.06.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4591828 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4591849 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4591852 2020.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4591855 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4591857 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4591859 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4591862 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4591924 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4572163 2020.06.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 4572164 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4572165 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4572166 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4572167 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4572168 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4572169 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4572170 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 8 4572171 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4572172 2020.06.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4572173 2020.06.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4572174 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4591531 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 4591533 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4591537 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4591545 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4591546 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4591550 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4591551 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4591552 2020.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4591554 2020.06.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4591555 2020.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4591742 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4591744 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4572175 2020.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4572176 2020.06.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4572177 2020.06.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4572178 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4572179 2020.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4572180 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 10 4572181 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 4572182 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572183 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4572184 2020.06.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4572185 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4572186 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4572187 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4572188 2020.06.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4572189 2020.06.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4591527 2020.06.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 4591528 2020.06.25 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4542678 2020.06.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4542764 2020.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4542765 2020.06.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4542766 2020.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4542767 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4542768 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4542769 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4542770 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4542771 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4542772 2020.06.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4542784 2020.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 4542857 2020.06.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4542858 2020.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4542860 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4542864 2020.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4542868 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4542875 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4542878 2020.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4529578 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4529579 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4529583 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4529585 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4529586 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529587 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529611 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529613 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4529614 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4529615 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529616 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4529617 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4529618 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4529621 2020.06.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4529622 2020.06.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4484715 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4484716 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4484743 2020.06.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4484744 2020.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4484745 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4484746 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4484747 2020.06.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4484765 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4484766 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4484767 2020.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4453538 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4453539 2020.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4453540 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4453541 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4453542 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4453543 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4453544 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4453545 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4453546 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4453547 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4453548 2020.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4453549 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4453550 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4453551 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4453552 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4453553 2020.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4453554 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4413738 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4413739 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4413740 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 4413741 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4413742 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4413743 2020.05.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4413744 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4413745 2020.05.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4413746 2020.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4413747 2020.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4413748 2020.05.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4413749 2020.05.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4413750 2020.05.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4413751 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4413752 2020.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4413753 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4413754 2020.05.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4413755 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4413756 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4413757 2020.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4413758 2020.05.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4413759 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4413760 2020.05.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4413761 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4413762 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4413763 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4413764 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4413765 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4413766 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4413767 2020.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4413768 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4413769 2020.05.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4421857 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4422479 2020.05.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4422494 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4396978 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4396981 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4396998 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4388269 2020.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4388270 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4388271 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4378836 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4378837 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4378838 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4378839 2020.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4378841 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4378842 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4378843 2020.05.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4378844 2020.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4378845 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4378846 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4378847 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4378848 2020.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4378849 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4378850 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4378851 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4378852 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4378853 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4378854 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4378855 2020.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4378856 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4378857 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4378858 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4378859 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4378860 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4378861 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4378862 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4378863 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4378864 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4378865 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4378866 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4378867 2020.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4378868 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4378869 2020.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4378870 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4378871 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4378872 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4378873 2020.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4378874 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4378875 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4378876 2020.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4378877 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4380927 2020.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4374505 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4374506 2020.05.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4359952 2020.05.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4363870 2020.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4346280 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4346292 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4346279 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4346283 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4346286 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4346289 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4346297 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4346299 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4346301 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4346305 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4346306 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4346312 2020.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4346313 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4346342 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4346346 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4346348 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4346351 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4346352 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4346354 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4346356 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4346358 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4346359 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4346361 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4346362 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4346363 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4346365 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4346366 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4346367 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4346369 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4348014 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4327573 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4327574 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4327575 2020.05.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4327576 2020.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4327577 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4327580 2020.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4327581 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4327583 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4327584 2020.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4327585 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4327586 2020.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4327587 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4327588 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4327590 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4323408 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4323409 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4323410 2020.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4323411 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4323412 2020.05.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4323413 2020.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4323414 2020.05.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4323415 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4323416 2020.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4323417 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4323418 2020.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4323419 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4323420 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4323421 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4323422 2020.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4323423 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4323424 2020.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4323425 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4323426 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4319779 2020.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4319780 2020.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4319781 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4319782 2020.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4319783 2020.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4319795 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4319796 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4319797 2020.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4319803 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4313123 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4313145 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4313147 2020.05.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4313148 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4313152 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4313156 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4314090 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4314091 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4314092 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4314093 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4314094 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4314095 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4314096 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4314097 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4314098 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4314099 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4314100 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 4314101 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4314102 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4314103 2020.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4314104 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4314105 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4314106 2020.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4314107 2020.05.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4314108 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4295616 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4295617 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4295660 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4295663 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4295667 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4295668 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4295669 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4295670 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4295671 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4295672 2020.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4295674 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4295693 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4295694 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4295695 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4295696 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4295697 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4295698 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4295720 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4295737 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4295738 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4297945 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4298540 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4298585 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4258503 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4258505 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4258506 2020.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4258508 2020.04.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4258553 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4258555 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4258557 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4258558 2020.04.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4258559 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 4258678 2020.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4258679 2020.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4258681 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4258682 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4258683 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4258685 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4258687 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4258690 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 4258697 2020.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4259072 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4249647 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4249643 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4249646 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4249648 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4249650 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4249641 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4249637 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4249640 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4249644 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4249709 2020.04.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4249717 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4249776 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4249851 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4249920 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4249959 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4251886 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4240138 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4240145 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4240147 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4240151 2020.04.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4240161 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4240162 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4240163 2020.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4240203 2020.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4240208 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4240214 2020.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4240219 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4240550 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4234153 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4234154 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4234155 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4234156 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4234157 2020.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4234158 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4234159 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4234160 2020.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4234161 2020.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4234162 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4234163 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4222823 2020.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4222830 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4222836 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4223040 2020.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 4223041 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4223042 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4223043 2020.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4223044 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4223045 2020.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4223046 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4223047 2020.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4223048 2020.04.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4223049 2020.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4223050 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4223051 2020.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4223052 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4223053 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4223054 2020.04.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4223108 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4207484 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4207486 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4207487 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4207535 2020.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4207537 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4207542 2020.04.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4187569 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4180439 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4180442 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4180443 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4180444 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4180445 2020.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4180446 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4180447 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4180523 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4180538 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4180539 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4180540 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4181340 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4176106 2020.04.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4176108 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4176111 2020.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 4176112 2020.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4176114 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4176115 2020.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4176116 2020.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4176118 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4176119 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4176125 2020.04.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4176127 2020.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4176136 2020.04.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4176137 2020.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4176138 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4176140 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4176142 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4176145 2020.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4176147 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4176152 2020.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4176154 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4176156 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4176157 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4176158 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4176159 2020.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4176160 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4176185 2020.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4176186 2020.04.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4176188 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4176190 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4176191 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4176193 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4176195 2020.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4176198 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4176202 2020.04.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4176203 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4176204 2020.04.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4176205 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4176206 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176213 2020.04.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4176214 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176334 2020.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4168342 2020.04.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4168343 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4168344 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4168345 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4168346 2020.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4168347 2020.04.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4168348 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4168349 2020.04.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4168350 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4168351 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4168352 2020.04.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4168353 2020.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4168354 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4153597 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4153598 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4153599 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4153601 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4153602 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4153603 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4153604 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4153605 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4143097 2020.04.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 4143124 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4143125 2020.04.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4143127 2020.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4143128 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4143133 2020.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4143134 2020.04.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4143135 2020.04.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4143137 2020.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4143138 2020.04.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4143139 2020.04.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4143142 2020.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4143143 2020.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4143144 2020.04.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4143145 2020.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4143146 2020.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4143509 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4143512 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4143516 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4143520 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4137442 2020.04.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4137445 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 4104658 2020.03.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4104673 2020.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4104674 2020.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4104675 2020.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4104676 2020.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4104677 2020.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4104678 2020.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4104760 2020.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4105514 2020.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4089085 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4089096 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4089087 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4089095 2020.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4089086 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4089080 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4088910 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4088911 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4088912 2020.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4088913 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4088923 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4088924 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4088932 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4088934 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4088967 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4089035 2020.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4089097 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4089098 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4089104 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4089105 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4089108 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4089111 2020.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4089118 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4089229 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4089230 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4089231 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4089232 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4089233 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4089234 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4089235 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4077341 2020.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4077354 2020.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4077355 2020.03.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4077359 2020.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4077360 2020.03.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4077361 2020.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4077362 2020.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4077364 2020.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4077365 2020.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4077366 2020.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4077368 2020.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4077369 2020.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4077371 2020.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4077373 2020.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4077374 2020.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4077376 2020.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4077377 2020.03.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4077379 2020.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4077380 2020.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4077381 2020.03.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4077383 2020.03.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4077385 2020.03.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4077386 2020.03.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4077402 2020.03.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4072948 2020.03.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4072949 2020.03.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4072950 2020.03.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4073054 2020.03.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4068303 2020.03.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4068305 2020.03.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4068306 2020.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4068307 2020.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4068308 2020.03.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4068309 2020.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4068310 2020.03.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4068311 2020.03.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4068312 2020.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4068325 2020.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4068329 2020.03.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4068331 2020.03.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4068335 2020.03.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4062425 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4062446 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4062452 2020.03.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4062457 2020.03.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4062463 2020.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4062467 2020.03.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4062489 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4062493 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4063385 2020.03.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4057639 2020.03.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4057641 2020.03.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4057642 2020.03.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4057643 2020.03.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 4057652 2020.03.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4057653 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4057654 2020.03.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4057655 2020.03.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4057656 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4057659 2020.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4057662 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4057665 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4057667 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4057671 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4057679 2020.03.21 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 4057681 2020.03.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 4040263 2020.03.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4040264 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4040269 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4040270 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4040271 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4040345 2020.03.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4040346 2020.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4040347 2020.03.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4033468 2020.03.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4033469 2020.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4033473 2020.03.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4033478 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4033480 2020.03.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4033481 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4033521 2020.03.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4033525 2020.03.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4033526 2020.03.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4033530 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4033535 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4033540 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 15 4033546 2020.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4033551 2020.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 4033556 2020.03.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4033559 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4033562 2020.03.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4033566 2020.03.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4022526 2020.03.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4022530 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4022532 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4022537 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4022538 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4022548 2020.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4022551 2020.03.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4017893 2020.03.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4017894 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4017895 2020.03.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4017896 2020.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4017897 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4017898 2020.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4017899 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4017900 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4017901 2020.03.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4017902 2020.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4006481 2020.03.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 4006482 2020.03.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4006483 2020.03.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4006484 2020.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4006485 2020.03.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3981719 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3981722 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3981723 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3981724 2020.03.04 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3981726 2020.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3981727 2020.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3981729 2020.03.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 3981730 2020.03.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3981732 2020.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3981734 2020.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3981736 2020.03.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 3981737 2020.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3981739 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3981740 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3981741 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3981743 2020.03.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3981744 2020.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3981745 2020.03.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 3981747 2020.03.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3981748 2020.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3981750 2020.03.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 3981751 2020.03.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3981753 2020.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3981754 2020.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 3981755 2020.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3981756 2020.03.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 3981757 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3979893 2020.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3979894 2020.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3979895 2020.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3979896 2020.03.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3979897 2020.03.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 3979898 2020.03.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3979899 2020.03.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3979900 2020.03.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 3979901 2020.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3979902 2020.03.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3979903 2020.03.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3979904 2020.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3979905 2020.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3979906 2020.03.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 3960773 2020.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3960774 2020.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3960775 2020.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 3960776 2020.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3960777 2020.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3960801 2020.02.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3960805 2020.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3960810 2020.02.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3961622 2020.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3960829 2020.02.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3960847 2020.02.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 3960848 2020.02.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 3960850 2020.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3960852 2020.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3960854 2020.02.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3960855 2020.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3960858 2020.02.26 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 3960860 2020.02.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 3943526 2020.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3942093 2020.02.20 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3942095 2020.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3942096 2020.02.20 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3942097 2020.02.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3942099 2020.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3942100 2020.02.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3942117 2020.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3942204 2020.02.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3942217 2020.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3942218 2020.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3942219 2020.02.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3942220 2020.02.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3942222 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3942223 2020.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3942224 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3942225 2020.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 3942226 2020.02.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3942227 2020.02.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3942228 2020.02.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3942229 2020.02.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3942230 2020.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 3942231 2020.02.20 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 3936236 2020.02.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3936238 2020.02.18 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3936241 2020.02.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3936242 2020.02.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3936244 2020.02.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3936246 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3936248 2020.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3936252 2020.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3936253 2020.02.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 3899514 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3899517 2020.02.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3899518 2020.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3899519 2020.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3899521 2020.02.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3899523 2020.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3899526 2020.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3899528 2020.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3899530 2020.02.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3899531 2020.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3899532 2020.02.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3899540 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3899604 2020.02.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3899626 2020.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3899627 2020.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 3899631 2020.02.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3899636 2020.02.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 3899739 2020.02.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 3899745 2020.02.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 3899749 2020.02.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3899751 2020.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 3895952 2020.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3895953 2020.02.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 3895954 2020.02.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 3895955 2020.02.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3895956 2020.02.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 3895957 2020.02.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 3895958 2020.02.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3895959 2020.02.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3895960 2020.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3895961 2020.02.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3895962 2020.02.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3895963 2020.02.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3895964 2020.02.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3895965 2020.02.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3895966 2020.02.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3895967 2020.02.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3895968 2020.02.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 3895969 2020.02.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 3895970 2020.02.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3895971 2020.02.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 3895972 2020.02.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 3895973 2020.02.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3895974 2020.02.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3895975 2020.02.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 8 3895976 2020.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3895977 2020.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3895978 2020.02.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3895979 2020.02.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3895980 2020.02.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 3895982 2020.02.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3892298 2020.02.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3892299 2020.02.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3892300 2020.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3892301 2020.02.03 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 38 3892304 2020.02.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 3858267 2020.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3858268 2020.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3858269 2020.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3858270 2020.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3858272 2020.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3858273 2020.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3858274 2020.01.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 3856364 2020.01.21 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3860085 2020.01.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 3860086 2020.01.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 3860087 2020.01.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 3848133 2020.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 3848141 2020.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3848142 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3848143 2020.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3848146 2020.01.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3848147 2020.01.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3848148 2020.01.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3848149 2020.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3839666 2020.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3839670 2020.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3839671 2020.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 3839672 2020.01.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3839673 2020.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3839674 2020.01.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3839675 2020.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 3839677 2020.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3839686 2020.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3839698 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3839700 2020.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3839705 2020.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3839707 2020.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3839711 2020.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 3829600 2020.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3829606 2020.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3827284 2020.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3827285 2020.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3827286 2020.01.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3827294 2020.01.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 3827295 2020.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 3827296 2020.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3827297 2020.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 3827298 2020.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3827299 2020.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3827300 2020.01.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3827302 2020.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3827304 2020.01.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3827306 2020.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3827309 2020.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3819614 2020.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3819613 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3819612 2020.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3819611 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3819610 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3819609 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3819608 2020.01.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 3819606 2020.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 3819607 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3815553 2020.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 3815565 2020.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3815584 2020.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 3815585 2020.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 3815586 2020.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3815588 2020.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 3815590 2020.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3815591 2020.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3815592 2020.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 3815593 2020.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 3815598 2020.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 3815599 2020.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 3815600 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3815601 2020.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3815602 2020.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3815603 2020.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 3816032 2020.01.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 3817461 2020.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 3817465 2020.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3817718 2020.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3818127 2020.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3812935 2020.01.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3812934 2020.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3812946 2020.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3812937 2020.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 3812936 2020.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3813673 2020.01.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 3813678 2020.01.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3813679 2020.01.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 3813752 2020.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3813813 2020.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3813815 2020.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3813816 2020.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3813818 2020.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3813819 2020.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 3813820 2020.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3813821 2020.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 3813822 2020.01.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3813826 2020.01.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 3813827 2020.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3813828 2020.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3813830 2020.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3813831 2020.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3813833 2020.01.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3813834 2020.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3813835 2020.01.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3813836 2020.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3788256 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 3786868 2020.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3786869 2020.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3786870 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3786872 2020.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3786873 2020.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 3786879 2020.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3786881 2020.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3786882 2020.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3786883 2020.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3786884 2020.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3786885 2020.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3786886 2020.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3786887 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3786896 2020.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 3786897 2020.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 3786898 2020.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3786899 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3786901 2020.01.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3786902 2020.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3786903 2020.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 3786908 2020.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3786909 2020.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3787001 2020.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 3787002 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3787003 2020.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 3787004 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3787034 2020.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3787035 2020.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3786997 2020.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3786994 2020.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3786995 2020.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3786996 2020.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3786992 2020.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3786993 2020.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3786991 2020.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 3786990 2020.01.03 mapa