Pełna lista obserwacji drużyny

Halina Łukomska : Halina Łukomska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4947951 2020.11.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4947953 2020.11.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4947954 2020.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4947955 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4947956 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4947957 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947958 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4947959 2020.11.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4947960 2020.11.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4947961 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4947962 2020.11.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4947963 2020.11.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4947965 2020.11.25 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4948186 2020.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4925491 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4925492 2020.11.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4925493 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4925494 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4925495 2020.11.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4925496 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4925498 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4925499 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4925500 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925501 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4925502 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4925503 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925504 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4925505 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4925506 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4925507 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4925508 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4925509 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4925510 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4925511 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4925512 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4898413 2020.11.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4898414 2020.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4898416 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4898417 2020.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4898418 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4898420 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4898421 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4898422 2020.11.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4898423 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898424 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898425 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898427 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898428 2020.11.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4898429 2020.11.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 150 4898430 2020.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4898431 2020.11.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4898432 2020.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4898433 2020.11.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4898434 2020.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4898509 2020.11.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4898510 2020.11.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4898511 2020.11.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4898512 2020.11.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4898513 2020.11.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4898514 2020.11.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4898515 2020.11.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4898516 2020.11.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4898517 2020.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4898518 2020.11.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4898519 2020.11.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4898520 2020.11.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4898521 2020.11.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898522 2020.11.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898523 2020.11.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898524 2020.11.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4898525 2020.11.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898536 2020.11.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898537 2020.11.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4898538 2020.11.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4898539 2020.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4898540 2020.11.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4898541 2020.11.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4898547 2020.11.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4898548 2020.11.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4864092 2020.10.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4864093 2020.10.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4864094 2020.10.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4864095 2020.10.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4829972 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4829973 2020.10.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4829974 2020.10.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4829975 2020.10.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4829976 2020.10.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4829977 2020.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4829978 2020.10.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4829979 2020.10.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4829980 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4829981 2020.10.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4829982 2020.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4829983 2020.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4829984 2020.10.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4829985 2020.10.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4827111 2020.10.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4826979 2020.10.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 270 4826942 2020.10.07 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4826949 2020.10.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4826952 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4826944 2020.10.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4826950 2020.10.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4826953 2020.10.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4826951 2020.10.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4826943 2020.10.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4827679 2020.10.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4827680 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4827681 2020.10.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4827682 2020.10.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4827683 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4827684 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4827685 2020.10.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4827686 2020.10.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4827687 2020.10.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4827688 2020.10.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4827689 2020.10.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 4827690 2020.10.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4827691 2020.10.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4827692 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4827694 2020.10.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4827695 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4827697 2020.10.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4827700 2020.10.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4827702 2020.10.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4827704 2020.10.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4827705 2020.10.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4827707 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4816468 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4816469 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4816471 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4816473 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4816475 2020.10.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4816484 2020.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4816486 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4816487 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4816489 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4816490 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4816495 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4816496 2020.10.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4816499 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4816500 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4816501 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4816502 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4797309 2020.09.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4797310 2020.09.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4797311 2020.09.25 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4797312 2020.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4797313 2020.09.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4797314 2020.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4797315 2020.09.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4797316 2020.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4797317 2020.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4797318 2020.09.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4797319 2020.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4797320 2020.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4796217 2020.09.24 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4796219 2020.09.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4797322 2020.09.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4793207 2020.09.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4793210 2020.09.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4793212 2020.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4793215 2020.09.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4793238 2020.09.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4793240 2020.09.23 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 15 4793241 2020.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4793243 2020.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4793245 2020.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793247 2020.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4793250 2020.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4793251 2020.09.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4793253 2020.09.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4793255 2020.09.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4793257 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4790810 2020.09.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4790812 2020.09.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4790813 2020.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4790815 2020.09.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4790821 2020.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4790824 2020.09.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4790827 2020.09.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4790828 2020.09.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4790831 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4790833 2020.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4790836 2020.09.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4790838 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4790840 2020.09.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4790842 2020.09.22 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4782794 2020.09.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 4782795 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4782796 2020.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4782829 2020.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4782830 2020.09.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4782831 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4776956 2020.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4776957 2020.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4776958 2020.09.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4776959 2020.09.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4776960 2020.09.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4776961 2020.09.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4776962 2020.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4776964 2020.09.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4776967 2020.09.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 4776968 2020.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4776970 2020.09.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4776971 2020.09.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4776999 2020.09.16 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4777298 2020.09.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4773756 2020.09.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4773757 2020.09.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4773758 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4773759 2020.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4773771 2020.09.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4773772 2020.09.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4773781 2020.09.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4773782 2020.09.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4773795 2020.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4773796 2020.09.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4773798 2020.09.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4773800 2020.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4762045 2020.09.11 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4762082 2020.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 4762062 2020.09.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 4762054 2020.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4762059 2020.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 4762056 2020.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4762100 2020.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4762253 2020.09.11 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 4762069 2020.09.11 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4762071 2020.09.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4760793 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 4760794 2020.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4760796 2020.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4760797 2020.09.10 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4760798 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4760799 2020.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4760800 2020.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4760801 2020.09.10 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4760802 2020.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4760803 2020.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4760804 2020.09.10 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 4760805 2020.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4760806 2020.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4759491 2020.09.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4759492 2020.09.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4759493 2020.09.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4759494 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4759495 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4759496 2020.09.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4759497 2020.09.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4759498 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4759499 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4759500 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4759501 2020.09.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4759502 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4759503 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4759504 2020.09.09 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 4759505 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4759506 2020.09.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4759508 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4759509 2020.09.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4759510 2020.09.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4759511 2020.09.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 4759512 2020.09.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4759513 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4759514 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4759515 2020.09.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4759516 2020.09.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4759517 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4759518 2020.09.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4759519 2020.09.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4759520 2020.09.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4759521 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4759522 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4759524 2020.09.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4759525 2020.09.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4759526 2020.09.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4759528 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4759531 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4759533 2020.09.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4759536 2020.09.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4759538 2020.09.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4759541 2020.09.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4759543 2020.09.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4759544 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4759545 2020.09.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4759546 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4756817 2020.09.08 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4756818 2020.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4756819 2020.09.08 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 4756821 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4756822 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4756824 2020.09.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4756825 2020.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4756827 2020.09.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4756829 2020.09.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4756831 2020.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4756832 2020.09.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4756833 2020.09.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4756834 2020.09.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4756840 2020.09.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4756841 2020.09.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4756842 2020.09.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4756843 2020.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4756844 2020.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4756845 2020.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4756846 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4756847 2020.09.08 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4756848 2020.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4756849 2020.09.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4756851 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4756852 2020.09.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4756870 2020.09.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4756877 2020.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4755141 2020.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4755142 2020.09.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4755143 2020.09.07 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4755144 2020.09.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4755146 2020.09.07 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4755147 2020.09.07 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4755148 2020.09.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4740961 2020.08.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4740962 2020.08.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4740963 2020.08.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4740964 2020.08.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4732642 2020.08.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4732643 2020.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4732640 2020.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4732661 2020.08.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4732660 2020.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4732659 2020.08.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4732646 2020.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4732950 2020.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4732665 2020.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4732653 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4732641 2020.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4732645 2020.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4732697 2020.08.29 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4732663 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4732658 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4732657 2020.08.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4732701 2020.08.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4737614 2020.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4737616 2020.08.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4737617 2020.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4737618 2020.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4737620 2020.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4737621 2020.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4737622 2020.08.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4738406 2020.08.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4723300 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4723301 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4723302 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4723303 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4723304 2020.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4723305 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4723306 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4723307 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4723308 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4723309 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723310 2020.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4723311 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4723312 2020.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4723313 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4723314 2020.08.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4723315 2020.08.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4723316 2020.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4723317 2020.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4723318 2020.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4723319 2020.08.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4723320 2020.08.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4723321 2020.08.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4723322 2020.08.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4723323 2020.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4723324 2020.08.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4723325 2020.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4723326 2020.08.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4723327 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4723328 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4723329 2020.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4723330 2020.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4723331 2020.08.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4723332 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4723333 2020.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4723334 2020.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4723335 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4723336 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4723337 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4723338 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723339 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4723340 2020.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4723341 2020.08.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4723342 2020.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4723343 2020.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4723344 2020.08.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4723346 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4723347 2020.08.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4723348 2020.08.25 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4723349 2020.08.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4723350 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4723351 2020.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4723353 2020.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4723355 2020.08.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4723356 2020.08.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4723357 2020.08.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4723358 2020.08.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4723359 2020.08.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4723360 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4709956 2020.08.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4709957 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4709958 2020.08.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4709959 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4709960 2020.08.20 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4709961 2020.08.20 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4709962 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4709987 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4709988 2020.08.20 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4710005 2020.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4710008 2020.08.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4710009 2020.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4710010 2020.08.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4688320 2020.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4688321 2020.08.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 4688322 2020.08.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4688323 2020.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4688324 2020.08.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4688325 2020.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4688327 2020.08.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4688331 2020.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4688334 2020.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4688338 2020.08.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4688365 2020.08.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 4688388 2020.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4688389 2020.08.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4688390 2020.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4688391 2020.08.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4688392 2020.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4690740 2020.08.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4690742 2020.08.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4690743 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4690744 2020.08.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4690745 2020.08.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4690746 2020.08.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4690748 2020.08.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4690749 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4690750 2020.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4690752 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4690754 2020.08.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4673032 2020.07.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4673033 2020.07.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4673034 2020.07.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4645531 2020.07.23 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4645532 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4645533 2020.07.23 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4645534 2020.07.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4645630 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4646336 2020.07.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4641683 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641684 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641685 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4641687 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4641688 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641689 2020.07.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4641690 2020.07.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641691 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4641694 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4641695 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4641696 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4641697 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4641698 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641699 2020.07.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4641700 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641701 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4641702 2020.07.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4641703 2020.07.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4641704 2020.07.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4641705 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4641706 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4641707 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641708 2020.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4641709 2020.07.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4641710 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4641711 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 15 4641712 2020.07.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4641713 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4641714 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4641715 2020.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4641716 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4641717 2020.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4641718 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4641719 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4641720 2020.07.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4641721 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641722 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4626682 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4626683 2020.07.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4626684 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4626685 2020.07.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4626686 2020.07.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4626688 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4626689 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4602582 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4602583 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4602584 2020.07.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4602585 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4602586 2020.07.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4602587 2020.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4602588 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4602589 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4602590 2020.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4602591 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4602592 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4602593 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4602594 2020.07.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4602595 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4602596 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4602598 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4602599 2020.07.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4602600 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4602601 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4602602 2020.07.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4602603 2020.07.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4602604 2020.07.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4602605 2020.07.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4602606 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4602607 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4602608 2020.07.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4602609 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4602610 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4602611 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4602612 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4602613 2020.07.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4602614 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4602615 2020.07.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4602616 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4602617 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4582482 2020.06.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4582483 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4582484 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4582485 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4582486 2020.06.29 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4582487 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4582488 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 10 4582489 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4582490 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4582491 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4582492 2020.06.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4582493 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4582495 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4582496 2020.06.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4582502 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4591740 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4591751 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4591755 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4591767 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4591770 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4591772 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4591776 2020.06.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4591801 2020.06.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4591802 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4591804 2020.06.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4591806 2020.06.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4591808 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4591810 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4591813 2020.06.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4591817 2020.06.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4591818 2020.06.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4591821 2020.06.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4591823 2020.06.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4591828 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4591849 2020.06.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4591852 2020.06.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4591855 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4591857 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4591859 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4591862 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4591924 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4572163 2020.06.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 4572164 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4572165 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4572166 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4572167 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4572168 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4572169 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4572170 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 8 4572171 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4572172 2020.06.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4572173 2020.06.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4572174 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4591531 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 4591533 2020.06.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4591537 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4591545 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4591546 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4591550 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4591551 2020.06.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4591552 2020.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4591554 2020.06.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4591555 2020.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4591742 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4591744 2020.06.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4572175 2020.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4572176 2020.06.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4572177 2020.06.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4572178 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4572179 2020.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4572180 2020.06.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 10 4572181 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 4572182 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572183 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4572184 2020.06.25 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4572185 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4572186 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4572187 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4572188 2020.06.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4572189 2020.06.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4591527 2020.06.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 4591528 2020.06.25 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4542678 2020.06.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4542764 2020.06.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4542765 2020.06.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4542766 2020.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4542767 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4542768 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4542769 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4542770 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4542771 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4542772 2020.06.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4542784 2020.06.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 4542857 2020.06.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4542858 2020.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4542860 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4542864 2020.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4542868 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4542875 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4542878 2020.06.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4529578 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4529579 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4529583 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4529585 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4529586 2020.06.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4529587 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4529611 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4529613 2020.06.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4529614 2020.06.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4529615 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4529616 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4529617 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4529618 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4529621 2020.06.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4529622 2020.06.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4484715 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4484716 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4484743 2020.06.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4484744 2020.06.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4484745 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4484746 2020.06.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4484747 2020.06.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4484765 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4484766 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4484767 2020.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4453538 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4453539 2020.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4453540 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4453541 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4453542 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4453543 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4453544 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4453545 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4453546 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4453547 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4453548 2020.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4453549 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4453550 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4453551 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4453552 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4453553 2020.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4453554 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4413738 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4413739 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4413740 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 6 4413741 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4413742 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4413743 2020.05.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4413744 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4413745 2020.05.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4413746 2020.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4413747 2020.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4413748 2020.05.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4413749 2020.05.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4413750 2020.05.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4413751 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4413752 2020.05.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4413753 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4413754 2020.05.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4413755 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4413756 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4413757 2020.05.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4413758 2020.05.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4413759 2020.05.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4413760 2020.05.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4413761 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4413762 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4413763 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4413764 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4413765 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4413766 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4413767 2020.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4413768 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4413769 2020.05.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4421857 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4422479 2020.05.21 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4422494 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4396978 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4396981 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4396998 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4388269 2020.05.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4388270 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4388271 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4378836 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4378837 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4378838 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4378839 2020.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4378841 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4378842 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4378843 2020.05.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4378844 2020.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4378845 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4378846 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4378847 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4378848 2020.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4378849 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4378850 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4378851 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4378852 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4378853 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4378854 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4378855 2020.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4378856 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4378857 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4378858 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4378859 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4378860 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4378861 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4378862 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4378863 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4378864 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4378865 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4378866 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4378867 2020.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4378868 2020.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4378869 2020.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4378870 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4378871 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4378872 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4378873 2020.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4378874 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4378875 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4378876 2020.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4378877 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4380927 2020.05.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4374505 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4374506 2020.05.14 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4359952 2020.05.11 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4363870 2020.05.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4346280 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4346292 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4346279 2020.05.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4346283 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4346286 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4346289 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4346297 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4346299 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4346301 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4346305 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4346306 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4346312 2020.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4346313 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4346342 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4346346 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4346348 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4346351 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4346352 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4346354 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4346356 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4346358 2020.05.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4346359 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4346361 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4346362 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4346363 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4346365 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4346366 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4346367 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4346369 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4348014 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4327573 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4327574 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4327575 2020.05.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4327576 2020.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4327577 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4327580 2020.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4327581 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4327583 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4327584 2020.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4327585 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4327586 2020.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4327587 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4327588 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4327590 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4323408 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4323409 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4323410 2020.05.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4323411 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4323412 2020.05.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4323413 2020.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4323414 2020.05.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4323415 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4323416 2020.05.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4323417 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4323418 2020.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4323419 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4323420 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4323421 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4323422 2020.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4323423 2020.05.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4323424 2020.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4323425 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4323426 2020.05.06 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4319779 2020.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4319780 2020.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4319781 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4319782 2020.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4319783 2020.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4319795 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4319796 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4319797 2020.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4319803 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4313123 2020.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4313145 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4313147 2020.05.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4313148 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4313152 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4313156 2020.05.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4314090 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4314091 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4314092 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4314093 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4314094 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4314095 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4314096 2020.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4314097 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4314098 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4314099 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4314100 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 4314101 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4314102 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4314103 2020.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4314104 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4314105 2020.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4314106 2020.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4314107 2020.05.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4314108 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4295616 2020.05.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4295617 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4295660 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4295663 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4295667 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4295668 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4295669 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4295670 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4295671 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4295672 2020.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4295674 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4295693 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4295694 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4295695 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4295696 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4295697 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4295698 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4295720 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4295737 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4295738 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4297945 2020.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4298540 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4298585 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4258503 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4258505 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4258506 2020.04.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4258508 2020.04.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4258553 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4258555 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4258557 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4258558 2020.04.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4258559 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 4258678 2020.04.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4258679 2020.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4258681 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4258682 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4258683 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4258685 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4258687 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4258690 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 4258697 2020.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4259072 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4249647 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4249643 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4249646 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4249648 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4249650 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4249641 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4249637 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4249640 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4249644 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4249709 2020.04.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4249717 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4249776 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4249851 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4249920 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4249959 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4251886 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4240138 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4240145 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4240147 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4240151 2020.04.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4240161 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4240162 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4240163 2020.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4240203 2020.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4240208 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4240214 2020.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4240219 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4240550 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4234153 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4234154 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4234155 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4234156 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4234157 2020.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4234158 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4234159 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4234160 2020.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4234161 2020.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4234162 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4234163 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4222823 2020.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4222830 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4222836 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4223040 2020.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 4223041 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4223042 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4223043 2020.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4223044 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4223045 2020.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4223046 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4223047 2020.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4223048 2020.04.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4223049 2020.04.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4223050 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4223051 2020.04.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4223052 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4223053 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4223054 2020.04.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4223108 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4207484 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4207486 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4207487 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4207535 2020.04.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4207537 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4207542 2020.04.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4187569 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4180439 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4180442 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4180443 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4180444 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4180445 2020.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4180446 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4180447 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4180523 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4180538 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4180539 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4180540 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4181340 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4176106 2020.04.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4176108 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4176111 2020.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 4176112 2020.04.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4176114 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4176115 2020.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4176116 2020.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4176118 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4176119 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4176125 2020.04.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4176127 2020.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4176136 2020.04.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4176137 2020.04.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4176138 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4176140 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4176142 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4176145 2020.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4176147 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4176152 2020.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4176154 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4176156 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4176157 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4176158 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4176159 2020.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4176160 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4176185 2020.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4176186 2020.04.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4176188 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4176190 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4176191 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4176193 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4176195 2020.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4176198 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4176202 2020.04.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4176203 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4176204 2020.04.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4176205 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4176206 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176213 2020.04.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4176214 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4176334 2020.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4168342 2020.04.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4168343 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4168344 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4168345 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4168346 2020.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4168347 2020.04.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4168348 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4168349 2020.04.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4168350 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4168351 2020.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4168352 2020.04.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4168353 2020.04.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4168354 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 4153597 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4153598 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4153599 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4153601 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4153602 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4153603 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4153604 2020.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4153605 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4143097 2020.04.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 4143124 2020.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4143125 2020.04.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4143127 2020.04.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4143128 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4143133 2020.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4143134 2020.04.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4143135 2020.04.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4143137 2020.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4143138 2020.04.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4143139 2020.04.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4143142 2020.04.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4143143 2020.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4143144 2020.04.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4143145 2020.04.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4143146 2020.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4143509 2020.04.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4143512 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4143516 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4143520 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4137442 2020.04.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4137445 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 4104658 2020.03.31 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4104673 2020.03.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4104674 2020.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4104675 2020.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4104676 2020.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4104677 2020.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4104678 2020.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4104760 2020.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4105514 2020.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4089085 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4089096 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4089087 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4089095 2020.03.28 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4089086 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4089080 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4088910 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4088911 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4088912 2020.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4088913 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4088923 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4088924 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4088932 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4088934 2020.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4088967 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4089035 2020.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4089097 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4089098 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4089104 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4089105 2020.03.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4089108 2020.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4089111 2020.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4089118 2020.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4089229 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4089230 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4089231 2020.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4089232 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4089233 2020.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4089234 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4089235 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4077341 2020.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4077354 2020.03.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4077355 2020.03.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4077359 2020.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4077360 2020.03.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4077361 2020.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4077362 2020.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4077364 2020.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4077365 2020.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4077366 2020.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4077368 2020.03.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4077369 2020.03.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4077371 2020.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4077373 2020.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4077374 2020.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4077376 2020.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4077377 2020.03.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4077379 2020.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4077380 2020.03.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4077381 2020.03.26 mapa