DRUŻYNA

Drużyna: Zachodni trzmiel. Obserwator: Marcin Dec

Liczba gatunków: 198

Drużyna w tym roku nie brała udziału w rywalizacji.