DRUŻYNA

Drużyna: Zachodni trzmiel. Obserwator: Marcin Dec

Liczba gatunków: 215

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 992 9316 95 95 1 13 38 43
2 413 970 97 67 0 3 26 38
3 899 4009 113 93 0 9 37 47
4 1015 3460 163 139 0 20 69 50
5 1489 2395 198 172 1 42 79 50
6 1028 1405 199 112 0 14 54 44
7 927 2988 199 113 1 14 52 46
8 735 5194 202 92 1 16 33 42
9 991 3726 211 99 2 21 37 39
10 2936 47218 212 98 0 17 35 46
11 423 8293 215 86 1 12 27 46
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9221386 2023.11.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9221387 2023.11.27
pospolity bogatka, Parus major 3 9221385 2023.11.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9221383 2023.11.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9221384 2023.11.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9221382 2023.11.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9221381 2023.11.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210748 2023.11.23 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210763 2023.11.23 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9210764 2023.11.23 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9210758 2023.11.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9210760 2023.11.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210755 2023.11.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210753 2023.11.22 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9210761 2023.11.22 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9210759 2023.11.22 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9210757 2023.11.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9210756 2023.11.22 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9210751 2023.11.22 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9210754 2023.11.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9210752 2023.11.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9210750 2023.11.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9210749 2023.11.22 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9210740 2023.11.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9210737 2023.11.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9210739 2023.11.22 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9210741 2023.11.22 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9210742 2023.11.22 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9210738 2023.11.22 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9210736 2023.11.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9210735 2023.11.21 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9210746 2023.11.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9210745 2023.11.21 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9210744 2023.11.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9210743 2023.11.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9210733 2023.11.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9210734 2023.11.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9210732 2023.11.21 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9210731 2023.11.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9200378 2023.11.19
pospolity żuraw, Grus grus 3 9200377 2023.11.19
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9200379 2023.11.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9200394 2023.11.19
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9200393 2023.11.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9200392 2023.11.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9200391 2023.11.19
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 9200390 2023.11.19
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9200389 2023.11.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9200388 2023.11.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9200387 2023.11.19
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9200386 2023.11.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9200385 2023.11.19
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9200384 2023.11.19
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9200383 2023.11.19
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 13 9200382 2023.11.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9200380 2023.11.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9200372 2023.11.19
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9200371 2023.11.19
pospolity łyska, Fulica atra 1 9200370 2023.11.19
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9200369 2023.11.19
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9200368 2023.11.19
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9200367 2023.11.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9200366 2023.11.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9200365 2023.11.19
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 9200363 2023.11.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 9200361 2023.11.19
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9200374 2023.11.19
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9200375 2023.11.19
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9200373 2023.11.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9200376 2023.11.18
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 14 9200362 2023.11.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9193932 2023.11.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9193931 2023.11.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9193930 2023.11.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9193948 2023.11.18
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 37 9193947 2023.11.18
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9193945 2023.11.18
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9193944 2023.11.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9193943 2023.11.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9193942 2023.11.18
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9193941 2023.11.18
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9193940 2023.11.18
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9193939 2023.11.18
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9193938 2023.11.18
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9193937 2023.11.18
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9193936 2023.11.18
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9193935 2023.11.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9193934 2023.11.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9193933 2023.11.18
pospolity kruk, Corvus corax 1 9193929 2023.11.18
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9193928 2023.11.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193926 2023.11.18
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 9195866 2023.11.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9193925 2023.11.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9193923 2023.11.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9193922 2023.11.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9193920 2023.11.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9193919 2023.11.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9193918 2023.11.18
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9193917 2023.11.18
pospolity czapla biała, Ardea alba 38 9193916 2023.11.18
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9195874 2023.11.18
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9193915 2023.11.18
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9193914 2023.11.18
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9193897 2023.11.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9193896 2023.11.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9193895 2023.11.18
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9193894 2023.11.18
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9193893 2023.11.18
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9193892 2023.11.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9193891 2023.11.18
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9193890 2023.11.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193889 2023.11.17
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9193888 2023.11.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9193887 2023.11.17
pospolity kruk, Corvus corax 4 9193886 2023.11.17
pospolity kos, Turdus merula 1 9193885 2023.11.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9193884 2023.11.17
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9193883 2023.11.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9193882 2023.11.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9193910 2023.11.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9193909 2023.11.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9193908 2023.11.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9193901 2023.11.17
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9193900 2023.11.17
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9193899 2023.11.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9193898 2023.11.17
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9193913 2023.11.17
pospolity kruk, Corvus corax 4 9193911 2023.11.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9193907 2023.11.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9193906 2023.11.17
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9193905 2023.11.17
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9193904 2023.11.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9193903 2023.11.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9193902 2023.11.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9193881 2023.11.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9193880 2023.11.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9193879 2023.11.16
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 9193878 2023.11.16
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9193877 2023.11.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9193876 2023.11.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9193875 2023.11.16
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9193874 2023.11.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9193866 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9193871 2023.11.16
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9193872 2023.11.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9193873 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9193870 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9193869 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9193868 2023.11.16
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9193867 2023.11.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 9189540 2023.11.16
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9189539 2023.11.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9189538 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9189537 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9189536 2023.11.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9189535 2023.11.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9189534 2023.11.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9189533 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 9189532 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9189531 2023.11.16
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9189530 2023.11.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9189529 2023.11.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9189528 2023.11.16
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9189527 2023.11.16
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9189526 2023.11.16
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9189525 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9189524 2023.11.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9189523 2023.11.16
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9189522 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9189521 2023.11.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9189519 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9189518 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9189517 2023.11.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9189516 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9189515 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9189514 2023.11.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9189513 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9189512 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9189511 2023.11.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 9189510 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9189509 2023.11.16
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9189508 2023.11.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9189507 2023.11.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9189506 2023.11.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9189505 2023.11.16
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9189504 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9189503 2023.11.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9189502 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9189501 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9189500 2023.11.16
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9189499 2023.11.16
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9189498 2023.11.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9189497 2023.11.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9188807 2023.11.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9188806 2023.11.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9188805 2023.11.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9188804 2023.11.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9188803 2023.11.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9188802 2023.11.15
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9188801 2023.11.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9188800 2023.11.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9188799 2023.11.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9188795 2023.11.15
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9188794 2023.11.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9188793 2023.11.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 9188792 2023.11.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9188791 2023.11.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9188790 2023.11.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9188789 2023.11.15
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 9188788 2023.11.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9188798 2023.11.14
pospolity kruk, Corvus corax 1 9188797 2023.11.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9188796 2023.11.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9188787 2023.11.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9186260 2023.11.13 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9186257 2023.11.13 OP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9186258 2023.11.13 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9174727 2023.11.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174726 2023.11.11
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9174725 2023.11.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174724 2023.11.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9174723 2023.11.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9174722 2023.11.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 19 9174650 2023.11.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9174649 2023.11.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9174648 2023.11.11
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9174647 2023.11.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9174646 2023.11.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9174728 2023.11.11
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9174645 2023.11.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174644 2023.11.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 36 9174643 2023.11.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9174642 2023.11.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9174641 2023.11.11
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9174640 2023.11.11
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9174638 2023.11.11
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9174637 2023.11.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9174636 2023.11.11
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9174635 2023.11.11
dość pospolity czyż, Spinus spinus 19 9174660 2023.11.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9174659 2023.11.11
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9174658 2023.11.11
pospolity bogatka, Parus major 2 9174657 2023.11.11
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 9174656 2023.11.11
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9174655 2023.11.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9174654 2023.11.11
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 13 9174652 2023.11.11
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9174665 2023.11.11
pospolity bogatka, Parus major 1 9174664 2023.11.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9174663 2023.11.11
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9174661 2023.11.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174666 2023.11.10 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9176232 2023.11.10 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9175734 2023.11.10 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9175729 2023.11.10 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9178150 2023.11.10 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9175857 2023.11.10 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9178149 2023.11.10 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9175274 2023.11.10 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9174949 2023.11.10 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9175560 2023.11.10 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9174700 2023.11.10 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9175289 2023.11.10 LS
pospolity kos, Turdus merula 2 9175738 2023.11.09 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 9175618 2023.11.09 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9175296 2023.11.09 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 9175294 2023.11.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9175409 2023.11.09 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9175373 2023.11.09 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9175406 2023.11.09 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9175405 2023.11.09 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9175372 2023.11.09 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9175617 2023.11.09 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9175742 2023.11.09 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9175371 2023.11.09 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9175616 2023.11.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9175615 2023.11.09 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9174721 2023.11.09 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9174720 2023.11.09 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9174719 2023.11.09 LS
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9174718 2023.11.09 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9174717 2023.11.09 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9174716 2023.11.09 LS
pospolity sroka, Pica pica 4 9174715 2023.11.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174714 2023.11.09 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9174713 2023.11.09 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9174712 2023.11.09 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9174708 2023.11.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174707 2023.11.09 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9174706 2023.11.09 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9175758 2023.11.09 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9175740 2023.11.09 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9175752 2023.11.09 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9175748 2023.11.09 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 180 9175746 2023.11.09 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9175743 2023.11.09 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9175760 2023.11.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9175759 2023.11.09 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9175763 2023.11.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9175768 2023.11.09 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9175756 2023.11.09 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9175757 2023.11.09 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9175755 2023.11.09 LS
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9175754 2023.11.09 LS
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9175928 2023.11.09 LS
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9175764 2023.11.09 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 9175753 2023.11.09 LS
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9175352 2023.11.09 LS
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9175350 2023.11.09 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9175770 2023.11.09 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9175750 2023.11.09 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9175751 2023.11.09 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9175390 2023.11.09 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9174829 2023.11.09 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9174828 2023.11.09 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9174827 2023.11.09 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9174826 2023.11.09 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9174825 2023.11.09 LS
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9174823 2023.11.09 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9174822 2023.11.09 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9174820 2023.11.09 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9174819 2023.11.09 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9174818 2023.11.09 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166838 2023.11.08
pospolity sroka, Pica pica 1 9166837 2023.11.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166836 2023.11.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9166835 2023.11.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9166834 2023.11.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9166833 2023.11.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9166832 2023.11.08
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9166831 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 10 9166830 2023.11.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166829 2023.11.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9166828 2023.11.07
pospolity kos, Turdus merula 1 9166827 2023.11.07
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9166826 2023.11.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9166825 2023.11.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9166854 2023.11.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166853 2023.11.07
pospolity sroka, Pica pica 2 9166852 2023.11.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9166851 2023.11.07
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9166850 2023.11.07
pospolity sroka, Pica pica 1 9166849 2023.11.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166848 2023.11.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9166847 2023.11.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166846 2023.11.07
pospolity bogatka, Parus major 1 9166845 2023.11.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9166844 2023.11.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166843 2023.11.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9166842 2023.11.07
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9166841 2023.11.07
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9166840 2023.11.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9166839 2023.11.07
pospolity żuraw, Grus grus 2 9166815 2023.11.05
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9158419 2023.11.05
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9166814 2023.11.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9166824 2023.11.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166823 2023.11.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166822 2023.11.05
pospolity sroka, Pica pica 1 9166821 2023.11.05
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9166820 2023.11.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9166819 2023.11.05
pospolity kos, Turdus merula 5 9166818 2023.11.05
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9166813 2023.11.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9166811 2023.11.04
pospolity żuraw, Grus grus 3 9166812 2023.11.04
pospolity żuraw, Grus grus 3 9166810 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9166809 2023.11.04
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9166793 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9166794 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9166808 2023.11.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9166807 2023.11.04
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166806 2023.11.04
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9166805 2023.11.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9166804 2023.11.04
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166801 2023.11.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9166802 2023.11.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9166803 2023.11.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9166800 2023.11.03
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9166799 2023.11.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166798 2023.11.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9166797 2023.11.02
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9166796 2023.11.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166795 2023.11.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9166780 2023.11.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9166779 2023.11.02
pospolity bogatka, Parus major 1 9166778 2023.11.02
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9166777 2023.11.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6500 9146583 2023.11.02
pospolity sroka, Pica pica 1 9166792 2023.11.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9166791 2023.11.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9166790 2023.11.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9166789 2023.11.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9166788 2023.11.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166787 2023.11.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9166786 2023.11.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9166785 2023.11.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9166784 2023.11.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166783 2023.11.01
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9166782 2023.11.01
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9166781 2023.11.01
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 9140976 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9140975 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9140974 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9140973 2023.11.01
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140972 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140971 2023.11.01
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140970 2023.11.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 9140969 2023.11.01
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9140968 2023.11.01
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9140935 2023.11.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9140934 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9140933 2023.11.01
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140932 2023.11.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140931 2023.11.01
pospolity żuraw, Grus grus 2 9140930 2023.11.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9140929 2023.11.01
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140928 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9140927 2023.11.01
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9140926 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140925 2023.11.01
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9140924 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140920 2023.10.31
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9140923 2023.10.31
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140922 2023.10.31
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9140921 2023.10.31
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9140992 2023.10.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9140991 2023.10.31
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9140990 2023.10.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9140989 2023.10.31
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9140988 2023.10.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140987 2023.10.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9140986 2023.10.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9140985 2023.10.31
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9140984 2023.10.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9140983 2023.10.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9140982 2023.10.31
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9140981 2023.10.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140980 2023.10.31
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9140979 2023.10.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9140978 2023.10.31
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9140977 2023.10.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9140918 2023.10.30 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9140919 2023.10.30 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9140917 2023.10.29 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9140908 2023.10.29
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9140907 2023.10.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9140905 2023.10.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9140906 2023.10.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9140904 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140914 2023.10.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140913 2023.10.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9140912 2023.10.29
pospolity kruk, Corvus corax 1 9140911 2023.10.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9140910 2023.10.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140915 2023.10.29
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9140916 2023.10.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140909 2023.10.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9140967 2023.10.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9140966 2023.10.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9140965 2023.10.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9140964 2023.10.28
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9140963 2023.10.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9140962 2023.10.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9140961 2023.10.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 9140960 2023.10.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9140959 2023.10.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140958 2023.10.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9140957 2023.10.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140956 2023.10.28
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9140955 2023.10.28
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9140954 2023.10.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9140953 2023.10.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140952 2023.10.28
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9140951 2023.10.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9140950 2023.10.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9140949 2023.10.28
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9140948 2023.10.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9140947 2023.10.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140946 2023.10.28
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9140945 2023.10.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9140944 2023.10.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9140943 2023.10.28
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140942 2023.10.27
pospolity sroka, Pica pica 2 9140941 2023.10.27
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9140940 2023.10.27
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9140939 2023.10.26
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9140938 2023.10.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9140937 2023.10.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9140936 2023.10.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140903 2023.10.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140902 2023.10.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9140901 2023.10.26
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140900 2023.10.26
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9140899 2023.10.26
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9140898 2023.10.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9140888 2023.10.25
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140897 2023.10.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9140896 2023.10.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9140895 2023.10.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140894 2023.10.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9140893 2023.10.25
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9140892 2023.10.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9140891 2023.10.25
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9140890 2023.10.25
pospolity żuraw, Grus grus 2 9140889 2023.10.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9140880 2023.10.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140881 2023.10.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9140879 2023.10.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140878 2023.10.24
pospolity żuraw, Grus grus 1 9140877 2023.10.24
pospolity żuraw, Grus grus 3 9140876 2023.10.24
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9140874 2023.10.24 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 9140872 2023.10.24 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9140873 2023.10.24 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9140884 2023.10.23 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9140887 2023.10.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9140886 2023.10.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9140885 2023.10.23
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140871 2023.10.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9140870 2023.10.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140869 2023.10.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9140868 2023.10.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9140867 2023.10.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9140866 2023.10.23
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9140865 2023.10.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140864 2023.10.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9140863 2023.10.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9140862 2023.10.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9140861 2023.10.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140860 2023.10.22
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140859 2023.10.22
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9140858 2023.10.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9140857 2023.10.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140856 2023.10.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 9105510 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105509 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9105508 2023.10.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9105507 2023.10.21
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9105506 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9105505 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9105504 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105503 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105502 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9105501 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 14 9105500 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105499 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9105498 2023.10.21
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9105497 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105496 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105495 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105494 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9105493 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105492 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105491 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9105490 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105489 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105488 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105487 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105486 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105485 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9105484 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9105483 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 35 9105482 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105481 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105480 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9105479 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9105478 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105477 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9105476 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105475 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105473 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105472 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9105471 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9105470 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 7 9105469 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105468 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 6 9105467 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105466 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105465 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9105464 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105463 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105462 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105461 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105460 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 4 9105459 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9105458 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105457 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105456 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 6 9105455 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9105454 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9105453 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105452 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9105451 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9105450 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105449 2023.10.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9105448 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105447 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105446 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9105445 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9105444 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105443 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105442 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105441 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9105440 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105439 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105438 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105437 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105436 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105435 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105434 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9105433 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105431 2023.10.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9105430 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9105429 2023.10.21
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9105428 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9105427 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105426 2023.10.21
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9105425 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105424 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 10 9105423 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9105422 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9105421 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105420 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9105419 2023.10.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9105418 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105417 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9105416 2023.10.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9105415 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9105414 2023.10.21
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9105413 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105412 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105411 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105410 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105409 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105408 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105407 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105406 2023.10.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 9105405 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105404 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105403 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9105402 2023.10.21
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9105401 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105400 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9105399 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9105398 2023.10.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9105396 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9105394 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9105393 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105392 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105391 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105390 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105389 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105388 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105387 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105386 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105385 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105384 2023.10.21
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9105383 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9105382 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105381 2023.10.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9105380 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105379 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 2 9105378 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 35 9105377 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9105376 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105375 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9105374 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9105373 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9105372 2023.10.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9105370 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 7 9105369 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105368 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 230 9105367 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 28 9105366 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 42 9105365 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105364 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105363 2023.10.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9105362 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105361 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 65 9105360 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9105359 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9105358 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 9105357 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9105356 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9105355 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 9105354 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105353 2023.10.21
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9105352 2023.10.21
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9105351 2023.10.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9105349 2023.10.21
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9105348 2023.10.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9105347 2023.10.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9105346 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9105345 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9105344 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9105343 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 23 9105342 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105341 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9105340 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105339 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 9105338 2023.10.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9105337 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105336 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9105335 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9105334 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9105333 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 9105332 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105331 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105330 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105329 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105328 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 2 9105327 2023.10.21
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9105326 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9105325 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105324 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9105323 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105322 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9105321 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105320 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105319 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105318 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9105317 2023.10.21
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9105316 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105315 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9105314 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105313 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105312 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 75 9105311 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9105310 2023.10.21
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9105309 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105308 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9105307 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9105306 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105305 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9105304 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105303 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9105302 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105301 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105300 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 9105299 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 2 9105298 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 7 9105297 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105296 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105295 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9105294 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9105293 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105292 2023.10.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9105291 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9105290 2023.10.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9105289 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 2 9105288 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 33 9105271 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9105270 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105269 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105268 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9105267 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9105266 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9105265 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9105264 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105263 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9105262 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105261 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105260 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9105259 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105258 2023.10.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9105257 2023.10.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9105256 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105287 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105286 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105285 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105284 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105283 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105282 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9105281 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9105280 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105279 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 4 9105278 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 7 9105277 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9105276 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 9105275 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9105274 2023.10.21
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9105273 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9105272 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9105223 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9105222 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 9105221 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9105220 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9105219 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105218 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9105217 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 2 9105216 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9105215 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 2 9105214 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 9105213 2023.10.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9105212 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9105211 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105210 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 24 9105209 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9105208 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 9105175 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105174 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105173 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9105172 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9105171 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9105170 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9105169 2023.10.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9105168 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 9 9105167 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 13 9105166 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105165 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105164 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105163 2023.10.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9105162 2023.10.21
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 7 9105161 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105160 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9105207 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105206 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105205 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105204 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9105203 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 27 9105202 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105201 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9105200 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105199 2023.10.21
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9105198 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9105197 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9105196 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105195 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105194 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105193 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105192 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9105239 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105238 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105237 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9105235 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9105234 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105233 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 9105232 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9105231 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9105230 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9105229 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9105228 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9105227 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9105226 2023.10.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9105225 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 9105224 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9105143 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9105142 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105141 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9105140 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105139 2023.10.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9105138 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105137 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9105136 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105135 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105134 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 9105133 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105132 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105131 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105130 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105129 2023.10.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9105128 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 9105255 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9105254 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9105253 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105252 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9105251 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105250 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9105249 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9105248 2023.10.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9105247 2023.10.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9105246 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105245 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9105244 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 9105243 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9105242 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9105241 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 9 9105240 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 9105158 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9105156 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9105155 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9105154 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 9105153 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105152 2023.10.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9105151 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9105150 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105149 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9105148 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 9105147 2023.10.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9105146 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9105145 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 9105144 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9105127 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105126 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9105125 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 9105124 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105123 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 108 9105122 2023.10.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9105121 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9105120 2023.10.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9105119 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9105118 2023.10.21
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9105117 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 2 9105116 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9105115 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9105114 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9105113 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105112 2023.10.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9105095 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105094 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9105093 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9105092 2023.10.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9105091 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9105090 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9105089 2023.10.21
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9105088 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 9105087 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9105086 2023.10.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9105085 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 9105084 2023.10.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9105083 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9105082 2023.10.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9105081 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9105191 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9105190 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 9105189 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9105188 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9105187 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 9105186 2023.10.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9105185 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1