Pełna lista obserwacji drużyny

Poszukiwaczka Sołackich Celebrytów : Amanda Zinkow


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4941041 2020.11.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4929440 2020.11.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4929441 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4929442 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4929443 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4929444 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4929445 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4929446 2020.11.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4929447 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4929448 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4929449 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4929450 2020.11.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4929451 2020.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4929452 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4929453 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4929454 2020.11.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4929455 2020.11.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4929456 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4929457 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4929458 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4929459 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4929464 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4929465 2020.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4929466 2020.11.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4929467 2020.11.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4929468 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4929469 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4929470 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4929471 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4929472 2020.11.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4929473 2020.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4929474 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4929475 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4929476 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4929477 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4929478 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4929479 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4929480 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4929481 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4929482 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4929483 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4929484 2020.11.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4929485 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4929486 2020.11.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4912807 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4912808 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4912809 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4912810 2020.11.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4912811 2020.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4907911 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 4905115 2020.11.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4905116 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4905117 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4905118 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4905119 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4905120 2020.11.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4905121 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4905122 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4905123 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4905124 2020.11.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4905125 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4905126 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4905127 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4905128 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4905129 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4905130 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4905131 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4905132 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4888604 2020.11.01 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4871804 2020.10.25 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4874840 2020.10.25 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4870850 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4874835 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4873906 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4873907 2020.10.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4873908 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4874049 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4874050 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4874051 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4874052 2020.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4874053 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4874054 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4874055 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4874056 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4874057 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4874058 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4874059 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4874060 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4874061 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4874063 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4874064 2020.10.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4874065 2020.10.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4874066 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4874067 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4874068 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4874069 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4857950 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4857951 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4857952 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4857953 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4857954 2020.10.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4857955 2020.10.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4857956 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4857957 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4857958 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4857959 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4857960 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4857961 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4857962 2020.10.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4857963 2020.10.18 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4857964 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4857965 2020.10.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4857966 2020.10.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4857967 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4857968 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4857969 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4857970 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4857971 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4857972 2020.10.18 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 4857973 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4857974 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4857975 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4857976 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4857977 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4857978 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4857979 2020.10.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4857980 2020.10.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4857983 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4857984 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4857985 2020.10.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4857986 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4857993 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4857994 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4857995 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4857996 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4857997 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4857998 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4857999 2020.10.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4858000 2020.10.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4858001 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4858002 2020.10.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 4858003 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4858004 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4858005 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4858006 2020.10.18 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 4858007 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 4858008 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4858009 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4858010 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4858011 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4858012 2020.10.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4840270 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4840255 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4840256 2020.10.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4840257 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4840258 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4840259 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4840260 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4840261 2020.10.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4840262 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4840263 2020.10.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4840264 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4842466 2020.10.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4842467 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4842468 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4842469 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4842470 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4842471 2020.10.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4842472 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4842473 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4842474 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4842475 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4842476 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4842477 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4842478 2020.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4842479 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4842480 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4842481 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4842482 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4842484 2020.10.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4842485 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4820380 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4820381 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4820382 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4820383 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4820384 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4839886 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4839887 2020.10.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4839888 2020.10.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4839889 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4839890 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4839891 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4839892 2020.10.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4839893 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4839894 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4839895 2020.10.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4839896 2020.10.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4839897 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4839898 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4839899 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4840034 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4840035 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4840036 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4840037 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4840038 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4840039 2020.10.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4840040 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4840041 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4840042 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4840043 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4840044 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4840045 2020.10.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4840046 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4840047 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4840050 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4840051 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4840052 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4840053 2020.10.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4840054 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4840055 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4840056 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4840057 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4840058 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4840059 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4840060 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4840061 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4840062 2020.10.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4840063 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4840064 2020.10.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4840095 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4840096 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4840097 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4840098 2020.10.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4840099 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4840100 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4840101 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4840102 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4840103 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4840104 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4840105 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4840106 2020.10.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4840107 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4840108 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4840109 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4840110 2020.10.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4840111 2020.10.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4840112 2020.10.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4840113 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4840114 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4840115 2020.10.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4840124 2020.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4840125 2020.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4840126 2020.09.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4840127 2020.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4840128 2020.09.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4840129 2020.09.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4840130 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4840131 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4840132 2020.09.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4840133 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4789190 2020.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4789191 2020.09.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4789192 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4789193 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4789194 2020.09.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4789195 2020.09.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4789196 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4789197 2020.09.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4789198 2020.09.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4789199 2020.09.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4789200 2020.09.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4789201 2020.09.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4789202 2020.09.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 4789203 2020.09.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 4789204 2020.09.20 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4789205 2020.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4789206 2020.09.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4789207 2020.09.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4789208 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4789209 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4789210 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4789211 2020.09.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4789212 2020.09.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4789213 2020.09.20 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4789214 2020.09.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4789215 2020.09.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4789216 2020.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4789217 2020.09.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4773873 2020.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4773874 2020.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4773875 2020.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4773876 2020.09.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4773877 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4773878 2020.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4773879 2020.09.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4773880 2020.09.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 4773881 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4773882 2020.09.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4773883 2020.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4773884 2020.09.15 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4773885 2020.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4773886 2020.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4773887 2020.09.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4773888 2020.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4773889 2020.09.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4773890 2020.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4773891 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4773892 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4773894 2020.09.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4773895 2020.09.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4773896 2020.09.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4769050 2020.09.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4760610 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4760611 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4760612 2020.09.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4760613 2020.09.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4760614 2020.09.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4760615 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4760616 2020.09.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4760617 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4760618 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4760619 2020.09.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4760620 2020.09.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4760621 2020.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4760622 2020.09.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4760623 2020.09.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4760624 2020.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4760625 2020.09.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4760626 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4760627 2020.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4760628 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4760629 2020.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4755440 2020.09.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4755426 2020.09.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4755425 2020.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4755424 2020.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4755423 2020.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4755414 2020.09.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4755413 2020.09.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4755399 2020.09.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4755397 2020.09.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4755398 2020.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4755394 2020.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4755395 2020.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4755390 2020.09.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4755393 2020.09.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4755392 2020.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4755391 2020.09.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4755389 2020.09.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4755386 2020.09.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4755388 2020.09.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4755387 2020.09.08 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4755385 2020.09.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4747318 2020.09.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4747221 2020.09.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4747220 2020.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4747222 2020.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4747219 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4747000 2020.09.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4753249 2020.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4753251 2020.09.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4753252 2020.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4753253 2020.09.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4753254 2020.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4753255 2020.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4753256 2020.09.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4753257 2020.09.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4733330 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4733328 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4733315 2020.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4738058 2020.08.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4738059 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4738060 2020.08.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4738061 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4738062 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 70 4738063 2020.08.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4738064 2020.08.30 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4738065 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4738066 2020.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4738067 2020.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4738068 2020.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4738069 2020.08.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4738070 2020.08.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4738071 2020.08.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4738072 2020.08.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4738073 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4738074 2020.08.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4738075 2020.08.30 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4738076 2020.08.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4738077 2020.08.30 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4738078 2020.08.30 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4738079 2020.08.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4738080 2020.08.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4738081 2020.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 4738082 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4738083 2020.08.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4738084 2020.08.30 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 4738085 2020.08.30 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4738086 2020.08.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4738087 2020.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4738088 2020.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4738089 2020.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4738090 2020.08.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4738091 2020.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4738092 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4738093 2020.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4738094 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4738095 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4738096 2020.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4738097 2020.08.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4738112 2020.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4738113 2020.08.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4738114 2020.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4738115 2020.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4738116 2020.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4738117 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4738118 2020.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4738119 2020.08.30 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4738120 2020.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4729635 2020.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4729636 2020.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4729637 2020.08.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4729638 2020.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4729639 2020.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4729640 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4729641 2020.08.28 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4729642 2020.08.28 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4729643 2020.08.28 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4729644 2020.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4729645 2020.08.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4729646 2020.08.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4729647 2020.08.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4729648 2020.08.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4729649 2020.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4729650 2020.08.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4729651 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4729652 2020.08.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4729653 2020.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4729654 2020.08.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4729655 2020.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4729656 2020.08.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4729657 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4729658 2020.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4729659 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4729660 2020.08.28 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4729661 2020.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4729663 2020.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4729664 2020.08.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4729665 2020.08.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4729666 2020.08.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4729667 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4729669 2020.08.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4729670 2020.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4729671 2020.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4729672 2020.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4729673 2020.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4729674 2020.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4729675 2020.08.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4721989 2020.08.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4721952 2020.08.24 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4721953 2020.08.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4721954 2020.08.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4721955 2020.08.24 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 9 4721956 2020.08.24 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4721957 2020.08.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4721958 2020.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4721959 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4721960 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4721961 2020.08.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4721962 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4721963 2020.08.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4721964 2020.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4721965 2020.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4721966 2020.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4715301 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4715289 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4715288 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4715278 2020.08.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4715277 2020.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4715276 2020.08.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4715275 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4715272 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4715274 2020.08.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4715273 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4715271 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4715270 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4715268 2020.08.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4715269 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4715241 2020.08.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4715240 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4715238 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4715237 2020.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4715236 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4715235 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4715234 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4698488 2020.08.16 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4700432 2020.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4700433 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4700434 2020.08.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4700435 2020.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4700436 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4700437 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4700438 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4700439 2020.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4700440 2020.08.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4700441 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4700550 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4700551 2020.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4700552 2020.08.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4700553 2020.08.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4700554 2020.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4700555 2020.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4700556 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4700557 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4700558 2020.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4700559 2020.08.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4700560 2020.08.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4700561 2020.08.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4700562 2020.08.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4700563 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4700564 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4700565 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4700566 2020.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4700567 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4700568 2020.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4700569 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4700570 2020.08.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4696261 2020.08.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4696262 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4696263 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4696264 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4696265 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4696266 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4696267 2020.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4696286 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4696287 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4696288 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4696289 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4696290 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4696291 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4696292 2020.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4696293 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4696294 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4696295 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4696342 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4696343 2020.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4696344 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4696345 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4696346 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4696347 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4696348 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4696349 2020.08.15 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4696350 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4696351 2020.08.15 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4685650 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681809 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681808 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681807 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681806 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681805 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681788 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681787 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4681767 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4681766 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681765 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4681764 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4681763 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4681762 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681761 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681760 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681759 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681758 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681755 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681754 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681753 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4681724 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4681723 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4681722 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681721 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4681720 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4681719 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681718 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681717 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4681716 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4681715 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681714 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681713 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681712 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4685554 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685555 2020.08.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4685556 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4685557 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685558 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685559 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685560 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4685561 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4685562 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685563 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4685564 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4685565 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685566 2020.08.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4685567 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4685568 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4685569 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4685570 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4685571 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 10 4685572 2020.08.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4685573 2020.08.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4685574 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4685575 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4685576 2020.08.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4685577 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4685578 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4685579 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4685580 2020.08.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4685581 2020.08.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4685582 2020.08.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4685583 2020.08.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4685584 2020.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4685585 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4685586 2020.08.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4685587 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685588 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4685589 2020.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4685590 2020.08.09 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4685591 2020.08.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4685592 2020.08.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4685593 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4685594 2020.08.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4685595 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4685596 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685597 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4685598 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4685599 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4685600 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685601 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4685602 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685603 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4685604 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4685605 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4685606 2020.08.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4685607 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4685608 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4685609 2020.08.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4685610 2020.08.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4685611 2020.08.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4685612 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4685613 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685614 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4685615 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4668002 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4667702 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667501 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4667499 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4667498 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667297 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4667276 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667271 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4667270 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4667178 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4667169 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4667077 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4667051 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4667050 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4667049 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4667048 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4667047 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4667046 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4667045 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4667000 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4666983 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4666980 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4666982 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4666981 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665966 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4665965 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4665964 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4665962 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4665961 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4665959 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665954 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665950 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665948 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665947 2020.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4665945 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4665944 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4665943 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4665942 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4665926 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665925 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665924 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665923 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4665922 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665921 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4665920 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4665919 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665918 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4665917 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4665916 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665915 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665914 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665913 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665912 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4665911 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4685625 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4685626 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4685627 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685628 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4685629 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4685630 2020.08.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4685631 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4685632 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685633 2020.08.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4685634 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4685635 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4685636 2020.08.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4685637 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4685638 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4685639 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685640 2020.08.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4685641 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4685642 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4685643 2020.08.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4685644 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4685645 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685646 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4685647 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4685648 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4651476 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651475 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4651394 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651363 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4651136 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651135 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4651101 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651096 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4651073 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4651022 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651021 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651014 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650980 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650968 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4650958 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650947 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 4650945 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650801 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650791 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4650776 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4650764 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650763 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650181 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650182 2020.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4650183 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650184 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650185 2020.07.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650186 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650187 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650188 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650189 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4650190 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4650191 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650192 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4650193 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4650194 2020.07.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4650195 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650196 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4650197 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650198 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4650199 2020.07.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4650200 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4647499 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4646953 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650221 2020.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4650222 2020.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4650223 2020.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4650224 2020.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4650225 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650226 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4650227 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650228 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4650229 2020.07.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4650230 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4650231 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650232 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650233 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4650234 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650235 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650236 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650237 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4650238 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650239 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4650240 2020.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650241 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650242 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650243 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4650244 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4650245 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4650246 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4650247 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4650248 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650249 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650250 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650251 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650252 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4650253 2020.07.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4650281 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650282 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4650283 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4650284 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4650285 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4650286 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4650287 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650288 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650289 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4650290 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4650291 2020.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4650292 2020.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4650293 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650294 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650295 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4650296 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650297 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4650298 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4650299 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650300 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650301 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4650302 2020.07.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4650303 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4650304 2020.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4650305 2020.07.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4650306 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650307 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4650308 2020.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4650309 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650310 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4650311 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650312 2020.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4650313 2020.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4650314 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650315 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650316 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650317 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4650318 2020.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4650319 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650320 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650321 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4650322 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4650323 2020.07.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4650324 2020.07.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4650325 2020.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4650326 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4650327 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645255 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4646353 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4646354 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4646355 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4646356 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4646357 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4646358 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4646359 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4646360 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4646361 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4646362 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4646363 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4646364 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4646365 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4646366 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4646367 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4646368 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4646369 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4646370 2020.07.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4646371 2020.07.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4646372 2020.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4642026 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4642032 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4635451 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4635374 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4635334 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4635245 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4635244 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4635243 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4635145 2020.07.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4634944 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4634541 2020.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4634540 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4634521 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4634272 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4634269 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4634183 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634169 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634166 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634165 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634161 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4634159 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4634158 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4641155 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4641156 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4641157 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4641158 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4641159 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4641160 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641161 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4641162 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4641163 2020.07.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4641164 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4641165 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4641166 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641167 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4641168 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4641169 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4641170 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641171 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641172 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4641173 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4641174 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4641175 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641176 2020.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641177 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4641178 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641179 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4641180 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641181 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4641182 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4641183 2020.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4641184 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641864 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641865 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641866 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641867 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641868 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4641869 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641870 2020.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641871 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4641872 2020.07.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4641873 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4641896 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4641897 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4641898 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4641899 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4641900 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4641901 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4641902 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4641903 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4641904 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641905 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641906 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641907 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4641908 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4641909 2020.07.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4641910 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4641911 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4641912 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4641913 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4641914 2020.07.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4641915 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641916 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4641917 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641918 2020.07.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4641919 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641920 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641921 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4641922 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4641923 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641924 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641925 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4641932 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4642001 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4642002 2020.07.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4605330 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4605982 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4605983 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4605984 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4605985 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4605986 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4605987 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4605988 2020.07.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4605989 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4605990 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4605991 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4605992 2020.07.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4605993 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605994 2020.07.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4605995 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4605996 2020.07.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4605997 2020.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4605998 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4605999 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4606000 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4606001 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600442 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4600443 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600444 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4600445 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4600446 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4600447 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4600448 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600449 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4600450 2020.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4600451 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4600452 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4600453 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4600454 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4600455 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4600456 2020.07.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4600457 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4600458 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4600459 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4600460 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600461 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4600462 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4600463 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4600464 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600465 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600466 2020.07.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4600467 2020.07.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 4600468 2020.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4600469 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4600470 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4600471 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600472 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600473 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4600474 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600475 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4600476 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4600477 2020.07.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4600478 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600479 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4600480 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4600481 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4600482 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600483 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600485 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600486 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4600487 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600488 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600489 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4600490 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4600491 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4600492 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4600493 2020.07.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4600494 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600495 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4600496 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4600497 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4600498 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600499 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600500 2020.07.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4600501 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4578889 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578884 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578881 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4578794 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578793 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578579 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4578472 2020.06.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4578466 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4578465 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578461 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4578457 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4578455 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4578452 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578451 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4578448 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578447 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600340 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600341 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4600342 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4600343 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600344 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4600345 2020.06.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4600346 2020.06.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600347 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600348 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4600349 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4600350 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600351 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 4600371 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600372 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4600373 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4600374 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600375 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600376 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4600377 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4600378 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4600379 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600380 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4572415 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572414 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4572408 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4572405 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572404 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572403 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572402 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572401 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600144 2020.06.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4600145 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600146 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600148 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600149 2020.06.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4600150 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4600151 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4600152 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600153 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4600154 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4600155 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4600156 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4600178 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4600179 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600180 2020.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4600181 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600182 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600183 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600184 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600185 2020.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4600196 2020.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600197 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4600198 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4600199 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4600200 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4600201 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600202 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4600203 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4600204 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4600205 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4600206 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4600207 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4600208 2020.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600209 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600210 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio