Pełna lista obserwacji drużyny

Poszukiwaczka Sołackich Celebrytów : Amanda Zinkow


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4685650 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681809 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681808 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681807 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681806 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681805 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681788 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681787 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4681767 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4681766 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681765 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4681764 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4681763 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4681762 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681761 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681760 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4681759 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681758 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681755 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681754 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4681753 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4681724 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4681723 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4681722 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681721 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4681720 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4681719 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681718 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681717 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4681716 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4681715 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681714 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4681713 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4681712 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4685554 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685555 2020.08.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4685556 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4685557 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685558 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685559 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685560 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4685561 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4685562 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685563 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4685564 2020.08.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4685565 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685566 2020.08.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4685567 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4685568 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4685569 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4685570 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4685571 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 10 4685572 2020.08.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4685573 2020.08.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4685574 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4685575 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4685576 2020.08.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4685577 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4685578 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4685579 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4685580 2020.08.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 4685581 2020.08.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4685582 2020.08.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4685583 2020.08.09 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4685584 2020.08.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4685585 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4685586 2020.08.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4685587 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685588 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4685589 2020.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4685590 2020.08.09 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4685591 2020.08.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4685592 2020.08.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4685593 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4685594 2020.08.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4685595 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4685596 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685597 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4685598 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4685599 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4685600 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685601 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4685602 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685603 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4685604 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4685605 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4685606 2020.08.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4685607 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4685608 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4685609 2020.08.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4685610 2020.08.09 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4685611 2020.08.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4685612 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4685613 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685614 2020.08.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4685615 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4668002 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4667702 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667501 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4667499 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4667498 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667297 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4667276 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4667271 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4667270 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4667178 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4667169 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4667077 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4667051 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4667050 2020.08.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4667049 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4667048 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4667047 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4667046 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4667045 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4667000 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4666983 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4666980 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4666982 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4666981 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665966 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4665965 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4665964 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4665962 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4665961 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4665959 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665954 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665950 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665948 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665947 2020.08.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4665945 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4665944 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4665943 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4665942 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4665926 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665925 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665924 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665923 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4665922 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665921 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4665920 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4665919 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665918 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4665917 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4665916 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665915 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665914 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4665913 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665912 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4665911 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4685625 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4685626 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4685627 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685628 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4685629 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4685630 2020.08.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4685631 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4685632 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4685633 2020.08.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4685634 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4685635 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4685636 2020.08.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4685637 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4685638 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4685639 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4685640 2020.08.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4685641 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4685642 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4685643 2020.08.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4685644 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4685645 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4685646 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4685647 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4685648 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4651476 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651475 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4651394 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651363 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4651136 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651135 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4651101 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651096 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4651073 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 4651022 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651021 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651014 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650980 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650968 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4650958 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650947 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 4650945 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650801 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650791 2020.07.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4650776 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4650764 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650763 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650181 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650182 2020.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4650183 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650184 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650185 2020.07.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650186 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650187 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650188 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650189 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4650190 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4650191 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650192 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4650193 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4650194 2020.07.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4650195 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650196 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4650197 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650198 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4650199 2020.07.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4650200 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4647499 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4646953 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650221 2020.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4650222 2020.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4650223 2020.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4650224 2020.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4650225 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650226 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4650227 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650228 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4650229 2020.07.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4650230 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4650231 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650232 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650233 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4650234 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650235 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650236 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650237 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4650238 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650239 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4650240 2020.07.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650241 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650242 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650243 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4650244 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4650245 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4650246 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4650247 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4650248 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650249 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650250 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650251 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650252 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4650253 2020.07.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4650281 2020.07.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4650282 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4650283 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4650284 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4650285 2020.07.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4650286 2020.07.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4650287 2020.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650288 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650289 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4650290 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4650291 2020.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4650292 2020.07.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4650293 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650294 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650295 2020.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4650296 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650297 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4650298 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4650299 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650300 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650301 2020.07.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4650302 2020.07.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4650303 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4650304 2020.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4650305 2020.07.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4650306 2020.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650307 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4650308 2020.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4650309 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650310 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4650311 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650312 2020.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4650313 2020.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4650314 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650315 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650316 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650317 2020.07.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4650318 2020.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4650319 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650320 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650321 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4650322 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4650323 2020.07.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4650324 2020.07.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4650325 2020.07.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4650326 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4650327 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645255 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4646353 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4646354 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4646355 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4646356 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4646357 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4646358 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4646359 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4646360 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4646361 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4646362 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4646363 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4646364 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4646365 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4646366 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4646367 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4646368 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4646369 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4646370 2020.07.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4646371 2020.07.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4646372 2020.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4642026 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4642032 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4635451 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4635374 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4635334 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4635245 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4635244 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4635243 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4635145 2020.07.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4634944 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4634541 2020.07.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4634540 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4634521 2020.07.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4634272 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4634269 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4634183 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634169 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634166 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634165 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4634161 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4634159 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4634158 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4641155 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4641156 2020.07.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4641157 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4641158 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4641159 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4641160 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641161 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4641162 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4641163 2020.07.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4641164 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4641165 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4641166 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641167 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4641168 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4641169 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4641170 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641171 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641172 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4641173 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4641174 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4641175 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641176 2020.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641177 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4641178 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641179 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4641180 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641181 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4641182 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4641183 2020.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4641184 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641864 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641865 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641866 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4641867 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641868 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4641869 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641870 2020.07.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4641871 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4641872 2020.07.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4641873 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4641896 2020.07.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4641897 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4641898 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4641899 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4641900 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4641901 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4641902 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4641903 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4641904 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4641905 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641906 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4641907 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4641908 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4641909 2020.07.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4641910 2020.07.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4641911 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4641912 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4641913 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4641914 2020.07.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4641915 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641916 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4641917 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641918 2020.07.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4641919 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641920 2020.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641921 2020.07.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4641922 2020.07.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4641923 2020.07.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641924 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641925 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4641932 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4642001 2020.07.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4642002 2020.07.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4605330 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4605982 2020.07.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4605983 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4605984 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4605985 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4605986 2020.07.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4605987 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4605988 2020.07.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4605989 2020.07.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4605990 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4605991 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4605992 2020.07.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4605993 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4605994 2020.07.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4605995 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4605996 2020.07.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4605997 2020.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4605998 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4605999 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4606000 2020.07.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4606001 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600442 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4600443 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600444 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4600445 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4600446 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4600447 2020.07.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4600448 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600449 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4600450 2020.07.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4600451 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4600452 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4600453 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4600454 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4600455 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4600456 2020.07.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4600457 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4600458 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4600459 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4600460 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600461 2020.07.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4600462 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4600463 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4600464 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600465 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600466 2020.07.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4600467 2020.07.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 4600468 2020.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4600469 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4600470 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4600471 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600472 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600473 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4600474 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600475 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4600476 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4600477 2020.07.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4600478 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600479 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4600480 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4600481 2020.07.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4600482 2020.07.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600483 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600485 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600486 2020.07.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4600487 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600488 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600489 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4600490 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4600491 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4600492 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4600493 2020.07.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4600494 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600495 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4600496 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4600497 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4600498 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600499 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600500 2020.07.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4600501 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4578889 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578884 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578881 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4578794 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578793 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578579 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4578472 2020.06.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4578466 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4578465 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4578461 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4578457 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4578455 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4578452 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578451 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4578448 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4578447 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600340 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600341 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4600342 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4600343 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600344 2020.06.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4600345 2020.06.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4600346 2020.06.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600347 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600348 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4600349 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4600350 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600351 2020.06.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 4600371 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600372 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4600373 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4600374 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600375 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600376 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4600377 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4600378 2020.06.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4600379 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600380 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4572415 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572414 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4572408 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4572405 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572404 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572403 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572402 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4572401 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600144 2020.06.27 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4600145 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600146 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4600148 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600149 2020.06.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4600150 2020.06.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4600151 2020.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4600152 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600153 2020.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4600154 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4600155 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4600156 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4600178 2020.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4600179 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600180 2020.06.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4600181 2020.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4600182 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600183 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600184 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600185 2020.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4600196 2020.06.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4600197 2020.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4600198 2020.06.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4600199 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4600200 2020.06.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4600201 2020.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4600202 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4600203 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4600204 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4600205 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4600206 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4600207 2020.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4600208 2020.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4600209 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4600210 2020.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4600211 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600212 2020.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4600213 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4600214 2020.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4600215 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4600216 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4600217 2020.06.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4600218 2020.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4600219 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4600220 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4600221 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4600222 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4600245 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4600246 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4600295 2020.06.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4600296 2020.06.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4600297 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4600298 2020.06.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4600299 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4600300 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4600301 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4600302 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4600303 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4600304 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4600305 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4600306 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4600307 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4600308 2020.06.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4600309 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4600310 2020.06.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4600311 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4600312 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4600313 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4600314 2020.06.27 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4567039 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4576195 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4576196 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576197 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4576198 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576199 2020.06.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4576200 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576201 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4576202 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4576203 2020.06.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4576204 2020.06.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4576205 2020.06.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4576206 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4576207 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4576208 2020.06.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4576209 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4576210 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4576211 2020.06.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4576214 2020.06.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4576215 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4576216 2020.06.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4576217 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576218 2020.06.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4576219 2020.06.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4576220 2020.06.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4576221 2020.06.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4576222 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576223 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576224 2020.06.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4576225 2020.06.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4576226 2020.06.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4576227 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4576228 2020.06.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4576229 2020.06.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576230 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4576231 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4576232 2020.06.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4576233 2020.06.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4576234 2020.06.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4576235 2020.06.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4576236 2020.06.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4576237 2020.06.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4576238 2020.06.25 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4566321 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4576174 2020.06.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4576175 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4576176 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576177 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4576178 2020.06.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4576179 2020.06.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4576180 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576181 2020.06.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4576182 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576183 2020.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4576184 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4576185 2020.06.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4576186 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4576187 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4576188 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4576132 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4576133 2020.06.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4576134 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4576135 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4576136 2020.06.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4576137 2020.06.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4576138 2020.06.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4576139 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4576140 2020.06.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4576141 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576142 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576143 2020.06.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4576144 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4576145 2020.06.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4576146 2020.06.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4576147 2020.06.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4576148 2020.06.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 4576149 2020.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4576150 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4576151 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576154 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4576155 2020.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4576156 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576157 2020.06.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4576158 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4576159 2020.06.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4576160 2020.06.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4576161 2020.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4576162 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4576163 2020.06.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4576117 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4555582 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4555581 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4555564 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4555558 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4555501 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4555500 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555499 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4555484 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4555475 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4555473 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4555471 2020.06.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4561321 2020.06.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4576116 2020.06.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4561246 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4561244 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4561225 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4561226 2020.06.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4561227 2020.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4561276 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4561277 2020.06.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4561278 2020.06.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4561279 2020.06.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4561280 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4561281 2020.06.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4561282 2020.06.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4561283 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4561284 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4561285 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4561286 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4561287 2020.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4561288 2020.06.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4561289 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4561290 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4561291 2020.06.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4561292 2020.06.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4561293 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4561294 2020.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561295 2020.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4561296 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4561297 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4561298 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4561299 2020.06.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4561300 2020.06.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4561301 2020.06.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4561302 2020.06.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4561303 2020.06.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 4561304 2020.06.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4561305 2020.06.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4561306 2020.06.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4561307 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4561308 2020.06.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4561309 2020.06.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4561310 2020.06.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4561311 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4561312 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4561313 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4561314 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4561315 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4561316 2020.06.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4561317 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4561318 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4561319 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561320 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561322 2020.06.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4561323 2020.06.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4561324 2020.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4561325 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4561326 2020.06.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4561327 2020.06.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4561328 2020.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4561329 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4561330 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4561331 2020.06.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4561332 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4561333 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4561334 2020.06.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4561335 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561336 2020.06.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561337 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4561338 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4561339 2020.06.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4561399 2020.06.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4561400 2020.06.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4561401 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4561402 2020.06.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4561403 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4561404 2020.06.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4561405 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4561406 2020.06.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4561407 2020.06.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4561408 2020.06.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4561409 2020.06.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4561410 2020.06.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4561411 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4561412 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4561413 2020.06.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561414 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4576079 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4549100 2020.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4561172 2020.06.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4561173 2020.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4561174 2020.06.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4561175 2020.06.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4561193 2020.06.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4561194 2020.06.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4561195 2020.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4561196 2020.06.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4561197 2020.06.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4561198 2020.06.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4561199 2020.06.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4561200 2020.06.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4561201 2020.06.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4561202 2020.06.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4561203 2020.06.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4561204 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4561205 2020.06.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4561206 2020.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4561207 2020.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4561209 2020.06.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4561210 2020.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4561211 2020.06.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4561212 2020.06.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4561214 2020.06.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4561215 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4561216 2020.06.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4561217 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4561218 2020.06.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4561219 2020.06.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4561220 2020.06.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4561221 2020.06.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4561222 2020.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4560844 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4560845 2020.06.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4560846 2020.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4560847 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4560848 2020.06.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4560849 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4560850 2020.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4560851 2020.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4560852 2020.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4560853 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560854 2020.06.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4560855 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4560856 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4560857 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4560858 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4560859 2020.06.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4560860 2020.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4560861 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4560862 2020.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4560863 2020.06.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4560864 2020.06.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4560865 2020.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4560866 2020.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4560867 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4560868 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4560869 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4534629 2020.06.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4535545 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4535546 2020.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535567 2020.06.14 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4535568 2020.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4535569 2020.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4535570 2020.06.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4535571 2020.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4535572 2020.06.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4535573 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4535574 2020.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4535575 2020.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4535576 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4535577 2020.06.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4535578 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4535579 2020.06.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4535580 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4535581 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4560798 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4560670 2020.06.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4515826 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4515827 2020.06.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4515828 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4515829 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4515830 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4515831 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4515832 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4515833 2020.06.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4515834 2020.06.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4515835 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4515836 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4515837 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4515838 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4515839 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4515840 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4515841 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4515842 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4515843 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4515844 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4515845 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4515846 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4515847 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4515848 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4515849 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4515850 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4515851 2020.06.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4515852 2020.06.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4515853 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4515854 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4515855 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4515856 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4515857 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4515858 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4515859 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4515860 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4515861 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4515862 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4515863 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4515864 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4515865 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4515866 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4515867 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4515868 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4515869 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4515870 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4515893 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4515894 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4515895 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4515896 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4515897 2020.06.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4515898 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4515899 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4515900 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4515901 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4515914 2020.06.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4515916 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4515917 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4515918 2020.06.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4515919 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4515920 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4515921 2020.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4515922 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4515923 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4515924 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4515925 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4515926 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4515927 2020.06.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4515928 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4515929 2020.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4496858 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4496838 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4496683 2020.06.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4496672 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4496654 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4496653 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4496614 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4496577 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4496069 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4495772 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4495718 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4495710 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4495639 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4495638 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4495029 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4495018 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4494959 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4494914 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4494908 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4494890 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4494886 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4494884 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4494867 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4494861 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4494840 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4494839 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4499351 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4499352 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4499353 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4499354 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4499355 2020.06.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4499356 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4499357 2020.06.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4499358 2020.06.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4499359 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4499360 2020.06.07 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4499361 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4499362 2020.06.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4499963 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4499964 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4499965 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4499966 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4499967 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4499968 2020.06.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4499969 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4499970 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4499971 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4499972 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4499973 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4499974 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4499975 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4499976 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4499977 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4499978 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4499979 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4499980 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499982 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4499984 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4500081 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4500082 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4500083 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4500084 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4500085 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4500086 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4500087 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4500088 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4500089 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4500091 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4500092 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4500093 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4500094 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4500331 2020.06.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4502120 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4502121 2020.06.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4502122 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4502123 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4502124 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4502125 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4502126 2020.06.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4502127 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4502128 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4502129 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4502130 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4502131 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4502132 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4502133 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4502134 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4502154 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4464655 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4464030 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4463935 2020.05.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4463927 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4463897 2020.05.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4471503 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4463765 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4463748 2020.05.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4463711 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4463696 2020.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4463436 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4463435 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4463434 2020.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4463433 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4463432 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4463431 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4463425 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4463395 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4463394 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4463393 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4463391 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4463390 2020.05.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4463385 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4463384 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4463383 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4463380 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4471399 2020.05.31 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4471400 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4471401 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4471402 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471403 2020.05.31 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4471404 2020.05.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4471406 2020.05.31 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4471407 2020.05.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4471408 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4471409 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4471410 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4471411 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4471412 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4471413 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4471414 2020.05.31 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4471415 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4471416 2020.05.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4471417 2020.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4471418 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4471445 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4471446 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4471447 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4471448 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4471467 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4471468 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4471469 2020.05.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4471470 2020.05.31 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4471471 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4471472 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4471473 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471474 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4471475 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4471476 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4471477 2020.05.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4471478 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4471479 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4471480 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471530 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4471531 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4471532 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4471533 2020.05.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4471534 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4471535 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4471536 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4471537 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4471538 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4471539 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4471540 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4471541 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4471542 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4471543 2020.05.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4471544 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4471545 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4471546 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4471547 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4471548 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4471549 2020.05.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4471296 2020.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4471297 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4471298 2020.05.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4471299 2020.05.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4471300 2020.05.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4471301 2020.05.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4471302 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4471303 2020.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4471304 2020.05.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4471305 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4471306 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4471307 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4471308 2020.05.26 mapa