DRUŻYNA

Drużyna: Avestom. Obserwator: Tomasz Kulakowski

Liczba gatunków: 206

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 91 1711 56 56 0 3 20 33
2 57 1993 71 34 0 5 19 10
3 209 9141 121 106 0 16 47 43
4 152 2179 169 101 0 27 51 23
5 225 1022 206 118 0 40 53 25
6 12 49 206 10 0 3 5 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8590566 2023.06.04 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 8590565 2023.06.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8590564 2023.06.04 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8590259 2023.06.04 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8589081 2023.06.04 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8589079 2023.06.04 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 8589080 2023.06.04 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8588086 2023.06.04 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8588087 2023.06.04 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8588085 2023.06.04 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8583127 2023.06.03 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8582770 2023.06.03 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8565739 2023.05.30 PL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8565362 2023.05.30 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8565140 2023.05.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564505 2023.05.30 PL
pospolity łyska, Fulica atra 15 8564504 2023.05.30 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8564503 2023.05.30 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8564502 2023.05.30 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8564501 2023.05.30 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8564500 2023.05.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8564499 2023.05.30 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 8564498 2023.05.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564497 2023.05.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564496 2023.05.30 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8564495 2023.05.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8564494 2023.05.30 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8564493 2023.05.30 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8564492 2023.05.30 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8564491 2023.05.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8564490 2023.05.30 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8564489 2023.05.30 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8564487 2023.05.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8564488 2023.05.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8564486 2023.05.30 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 8564485 2023.05.30 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8557995 2023.05.29 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8557996 2023.05.29 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8548986 2023.05.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8547541 2023.05.28 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8547540 2023.05.28 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8547539 2023.05.28 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8547537 2023.05.28 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8547542 2023.05.28 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8547538 2023.05.28 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8547536 2023.05.28 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8547535 2023.05.28 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8546487 2023.05.27 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8544588 2023.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8543735 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8543734 2023.05.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8543736 2023.05.27 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8536110 2023.05.26 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8535353 2023.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8531084 2023.05.25 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8531071 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8530782 2023.05.25 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8530783 2023.05.25 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 39 8530571 2023.05.25 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 8530338 2023.05.25 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8530276 2023.05.25 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8530275 2023.05.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8529181 2023.05.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8526044 2023.05.24 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8526043 2023.05.24 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8525078 2023.05.23 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8517738 2023.05.23 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8517737 2023.05.23 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8517735 2023.05.23 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8517736 2023.05.23 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8517734 2023.05.23 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8516080 2023.05.22 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8515586 2023.05.22 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8514904 2023.05.22 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8514903 2023.05.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8514905 2023.05.22 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8514471 2023.05.22 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8510591 2023.05.22 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8520104 2023.05.22 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8506560 2023.05.21 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8504263 2023.05.21 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8501838 2023.05.21 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8501839 2023.05.21 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8501840 2023.05.21 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8501837 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8498130 2023.05.20 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8498129 2023.05.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8498128 2023.05.20 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8498127 2023.05.20 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8495519 2023.05.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8495520 2023.05.20 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8495401 2023.05.20 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8495400 2023.05.20 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8493689 2023.05.20 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8493667 2023.05.20 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8493668 2023.05.20 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8492623 2023.05.20 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8486056 2023.05.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8480699 2023.05.18 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8480698 2023.05.18 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8479776 2023.05.18 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8479766 2023.05.18 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8474557 2023.05.16 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8474546 2023.05.16 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8474545 2023.05.16 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8474544 2023.05.16 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8467263 2023.05.15 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8467260 2023.05.15 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8467261 2023.05.15 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8467259 2023.05.15 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8457966 2023.05.14 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8457513 2023.05.14 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8456690 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8456689 2023.05.14 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 8455245 2023.05.14 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8455244 2023.05.14 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8455243 2023.05.14 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8455242 2023.05.14 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8455241 2023.05.14 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8455240 2023.05.14 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8455239 2023.05.14 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8444715 2023.05.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8444714 2023.05.13 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8444297 2023.05.13 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8444298 2023.05.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8444296 2023.05.13 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8444295 2023.05.13 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8444187 2023.05.13 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8444188 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8444186 2023.05.13 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8443736 2023.05.13 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8443733 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8443732 2023.05.13 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8443731 2023.05.13 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8443730 2023.05.13 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8443312 2023.05.13 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8443313 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8443125 2023.05.13 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8443124 2023.05.13 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8443123 2023.05.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8443126 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8443024 2023.05.13 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8438305 2023.05.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8431203 2023.05.12 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8431202 2023.05.12 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8430868 2023.05.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8430869 2023.05.12 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8430867 2023.05.12 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8424200 2023.05.11 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8422689 2023.05.10 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 8422693 2023.05.10 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8422683 2023.05.10 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8422680 2023.05.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 8422727 2023.05.10 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8422661 2023.05.10 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8422664 2023.05.10 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8422659 2023.05.10 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8422653 2023.05.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8422650 2023.05.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8419456 2023.05.10 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8419455 2023.05.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8417606 2023.05.10 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8417605 2023.05.09 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8415099 2023.05.09 WM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8415011 2023.05.09 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8412629 2023.05.09 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 8412630 2023.05.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8412411 2023.05.09 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8412410 2023.05.09 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8412409 2023.05.09 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8411891 2023.05.09 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8411872 2023.05.09 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 8411841 2023.05.09 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 10 8411840 2023.05.09 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8411838 2023.05.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 200 8411839 2023.05.09 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8409462 2023.05.08 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8400393 2023.05.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8400392 2023.05.07 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8398158 2023.05.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8398159 2023.05.07 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8397195 2023.05.07 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8397193 2023.05.07 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8397192 2023.05.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8397194 2023.05.07 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8397190 2023.05.07 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 8389898 2023.05.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8389897 2023.05.06 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8389896 2023.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8389895 2023.05.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8389894 2023.05.06 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8389893 2023.05.06 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8389693 2023.05.06 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 18 8389692 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8389542 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8389467 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8389470 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8389464 2023.05.06 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8389466 2023.05.06 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8389471 2023.05.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8389465 2023.05.06 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8388532 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8388531 2023.05.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8383626 2023.05.05 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8364652 2023.05.03 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8364651 2023.05.03 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8360290 2023.05.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8360291 2023.05.03 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8360289 2023.05.03 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8354156 2023.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8354154 2023.05.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8354155 2023.05.02 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8354150 2023.05.02 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8354152 2023.05.02 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8354149 2023.05.02 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8354148 2023.05.02 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8354147 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8354146 2023.05.02 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8353229 2023.05.02 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8353228 2023.05.02 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8346207 2023.05.01 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8346206 2023.05.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8346011 2023.05.01 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8346012 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8346010 2023.05.01 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8339863 2023.05.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8339862 2023.05.01 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8339858 2023.05.01 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8339861 2023.05.01 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8339859 2023.05.01 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8339860 2023.05.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8339857 2023.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8338392 2023.05.01 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8338388 2023.05.01 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8338391 2023.05.01 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8338389 2023.05.01 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8338390 2023.05.01 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8334654 2023.04.30 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 8334391 2023.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8334390 2023.04.30 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8334388 2023.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8334389 2023.04.30 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8331838 2023.04.30 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8331837 2023.04.30 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8331839 2023.04.30 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8327334 2023.04.30 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8327333 2023.04.30 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8327331 2023.04.30 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 8327332 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8327330 2023.04.30 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8322183 2023.04.29 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8322184 2023.04.29 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8322182 2023.04.29 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8322179 2023.04.29 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8322177 2023.04.29 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8322176 2023.04.29 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8322181 2023.04.29 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8322174 2023.04.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8322175 2023.04.29 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8322178 2023.04.29 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8322180 2023.04.29 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8322173 2023.04.29 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8315174 2023.04.28 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8315175 2023.04.28 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8315173 2023.04.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8311414 2023.04.28 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8309869 2023.04.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8309871 2023.04.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8309868 2023.04.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8309870 2023.04.27 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8308001 2023.04.27 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8307852 2023.04.27 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8307854 2023.04.27 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8307849 2023.04.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8307853 2023.04.27 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8307851 2023.04.27 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8307850 2023.04.27 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8307419 2023.04.27 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8307420 2023.04.27 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8307384 2023.04.27 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8307383 2023.04.27 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8306730 2023.04.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8306731 2023.04.27 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8306729 2023.04.27 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8306728 2023.04.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8306465 2023.04.27 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8306464 2023.04.27 PL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 8306433 2023.04.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8306432 2023.04.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8306431 2023.04.27 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8306430 2023.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 8306429 2023.04.27 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8306428 2023.04.27 PL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8306427 2023.04.27 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8306426 2023.04.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8306425 2023.04.27 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8583867 2023.04.27 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8298305 2023.04.25 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8294566 2023.04.24 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8294568 2023.04.24 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8294567 2023.04.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8294352 2023.04.24 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8278009 2023.04.23 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8278008 2023.04.23 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8279568 2023.04.23 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8278007 2023.04.23 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8279567 2023.04.23 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8278004 2023.04.23 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8278006 2023.04.23 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8276966 2023.04.23 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8276965 2023.04.23 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8276964 2023.04.23 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8276963 2023.04.23 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8276962 2023.04.23 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8273239 2023.04.22 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8271246 2023.04.22 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 800 8271245 2023.04.22 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8271247 2023.04.22 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8271248 2023.04.22 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 8270783 2023.04.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 8270782 2023.04.22 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8268909 2023.04.22 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8264264 2023.04.22 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8264263 2023.04.22 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8264265 2023.04.22 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8262778 2023.04.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8262777 2023.04.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8262775 2023.04.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8262776 2023.04.21 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8262590 2023.04.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8262509 2023.04.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8262508 2023.04.21 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8261819 2023.04.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8261613 2023.04.21 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8261612 2023.04.21 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8259773 2023.04.21 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8259720 2023.04.21 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8259719 2023.04.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8257284 2023.04.21 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8256988 2023.04.21 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8256689 2023.04.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8256688 2023.04.21 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8256687 2023.04.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8256685 2023.04.21 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8251189 2023.04.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8248854 2023.04.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8248848 2023.04.19 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8233948 2023.04.17 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8233947 2023.04.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8227488 2023.04.16 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 8227487 2023.04.16 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8227173 2023.04.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8226395 2023.04.16 PL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8215978 2023.04.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8215976 2023.04.15 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8215975 2023.04.15 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8207532 2023.04.14 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8207452 2023.04.14 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 21 8207402 2023.04.14 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8207400 2023.04.14 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8207399 2023.04.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8189023 2023.04.11 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8189022 2023.04.11 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8189021 2023.04.11 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 8188370 2023.04.11 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 8188308 2023.04.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8187699 2023.04.11 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8153401 2023.04.07 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8153400 2023.04.07 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8153399 2023.04.07 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8146154 2023.04.05 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8145556 2023.04.05 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8145490 2023.04.05 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8145491 2023.04.05 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8145489 2023.04.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8145274 2023.04.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8145275 2023.04.05 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8145123 2023.04.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8145070 2023.04.05 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8145069 2023.04.05 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8144854 2023.04.05 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8139058 2023.04.04 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8135756 2023.04.03 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8135555 2023.04.03 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8135554 2023.04.03 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8121400 2023.04.01 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 8121099 2023.04.01 PL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 11 8121098 2023.04.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8120520 2023.04.01 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8118227 2023.03.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8118226 2023.03.31 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8113038 2023.03.31 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8103903 2023.03.29 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 8103904 2023.03.29 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8103905 2023.03.29 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8103429 2023.03.29 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 8103428 2023.03.29 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 8103430 2023.03.29 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8103431 2023.03.29 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 8103282 2023.03.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8102817 2023.03.29 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8102816 2023.03.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8102708 2023.03.29 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 8102319 2023.03.29 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 8102076 2023.03.29 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 8102075 2023.03.29 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 8102077 2023.03.29 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8100634 2023.03.28 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8099523 2023.03.28 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8099471 2023.03.28 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8099470 2023.03.28 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8099472 2023.03.28 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8095746 2023.03.27 PL
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8095743 2023.03.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8095410 2023.03.27 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8094126 2023.03.27 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8086648 2023.03.26 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8086649 2023.03.26 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8086644 2023.03.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8086643 2023.03.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8086645 2023.03.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8086642 2023.03.26 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8086641 2023.03.26 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8086647 2023.03.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8083637 2023.03.26 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8083638 2023.03.26 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8083636 2023.03.26 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8083444 2023.03.26 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8083443 2023.03.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8083397 2023.03.26 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8083396 2023.03.26 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8073795 2023.03.25 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8073794 2023.03.25 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8073792 2023.03.25 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8073793 2023.03.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8073790 2023.03.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8073791 2023.03.25 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8070344 2023.03.24 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8069986 2023.03.24 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8069987 2023.03.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8069008 2023.03.24 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8069007 2023.03.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8069009 2023.03.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8068381 2023.03.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 8062349 2023.03.23 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8062350 2023.03.23 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8062348 2023.03.23 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 8062249 2023.03.23 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 600 8061977 2023.03.23 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8061979 2023.03.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8061978 2023.03.23 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8061974 2023.03.23 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8061976 2023.03.23 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8061975 2023.03.23 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8061973 2023.03.23 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8061726 2023.03.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8061725 2023.03.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8060710 2023.03.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8060711 2023.03.23 MZ
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8060712 2023.03.23 MZ
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8060709 2023.03.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8054847 2023.03.22 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8054845 2023.03.22 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8054846 2023.03.22 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8054844 2023.03.22 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8049611 2023.03.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8049610 2023.03.21 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8047662 2023.03.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8047663 2023.03.20 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 8047302 2023.03.20 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8047303 2023.03.20 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8046920 2023.03.20 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8046822 2023.03.20 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 8046824 2023.03.20 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 8046823 2023.03.20 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8046465 2023.03.20 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8046468 2023.03.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8046469 2023.03.20 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 100 8046464 2023.03.20 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 8046467 2023.03.20 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8046466 2023.03.20 PL
pospolity łyska, Fulica atra 16 8045944 2023.03.20 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8045945 2023.03.20 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8045943 2023.03.20 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8041442 2023.03.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8032129 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032128 2023.03.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8032093 2023.03.19 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8031826 2023.03.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8031827 2023.03.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8030261 2023.03.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8030260 2023.03.19 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8030262 2023.03.19 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 8030263 2023.03.19 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8030257 2023.03.19 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8030259 2023.03.19 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8030258 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 8025269 2023.03.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8024643 2023.03.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 8024644 2023.03.18 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 8024642 2023.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8024017 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 900 8017416 2023.03.17 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 8016878 2023.03.17 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8016623 2023.03.17 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8016278 2023.03.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8016207 2023.03.17 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 8015882 2023.03.17 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8015883 2023.03.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 8015620 2023.03.17 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 8015621 2023.03.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8015622 2023.03.17 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8015569 2023.03.17 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8015570 2023.03.17 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8015388 2023.03.17 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8010791 2023.03.16 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8010790 2023.03.16 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8010616 2023.03.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8010038 2023.03.16 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8009670 2023.03.16 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8009668 2023.03.16 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8009667 2023.03.16 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8009669 2023.03.16 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8009666 2023.03.16 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8009570 2023.03.16 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8002593 2023.03.14 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8002594 2023.03.14 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8002592 2023.03.14 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 9 8002591 2023.03.14 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 8002589 2023.03.14 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8002590 2023.03.14 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8002446 2023.03.14 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8002447 2023.03.14 PL
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8002443 2023.03.14 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8002445 2023.03.14 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8002444 2023.03.14 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8002442 2023.03.14 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8000312 2023.03.14 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 8000313 2023.03.14 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8000314 2023.03.13 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8000311 2023.03.13 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7992699 2023.03.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7992698 2023.03.12 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7992549 2023.03.12 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 7992222 2023.03.12 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 7992223 2023.03.12 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7992224 2023.03.12 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7991788 2023.03.12 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 7991382 2023.03.12 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7991155 2023.03.12 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 7991154 2023.03.12 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7991157 2023.03.12 PL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7990666 2023.03.12 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 7990667 2023.03.12 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7990662 2023.03.12 PL
pospolity kos, Turdus merula 5 7990663 2023.03.12 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7990112 2023.03.12 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7989872 2023.03.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7989873 2023.03.12 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7989871 2023.03.12 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7989548 2023.03.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7989547 2023.03.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7989095 2023.03.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7989092 2023.03.11 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 7986267 2023.03.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7974532 2023.03.07 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7970642 2023.03.07 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7970643 2023.03.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7970641 2023.03.07 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7970640 2023.03.07 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7969887 2023.03.07 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7969886 2023.03.07 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7960239 2023.03.05 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7960238 2023.03.05 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7960240 2023.03.05 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7960241 2023.03.05 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7960236 2023.03.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7960237 2023.03.05 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7960235 2023.03.05 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7960234 2023.03.05 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 7955543 2023.03.04 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7955544 2023.03.04 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 7955542 2023.03.04 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 7955545 2023.03.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7955419 2023.03.04 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7955418 2023.03.04 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7951488 2023.03.03 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7951476 2023.03.03 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7951475 2023.03.03 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7951474 2023.03.03 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7948378 2023.03.02 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7948357 2023.03.02 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7948359 2023.03.02 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7948360 2023.03.02 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7948356 2023.03.02 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7948358 2023.03.02 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7948355 2023.03.02 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 7948236 2023.03.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7941946 2023.02.28 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7941944 2023.02.28 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 7941945 2023.02.28 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7941820 2023.02.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7941818 2023.02.28 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7941817 2023.02.28 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 7941549 2023.02.28 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7941545 2023.02.28 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7941547 2023.02.28 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7941546 2023.02.28 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 7941548 2023.02.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7940951 2023.02.28 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7939098 2023.02.27 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 7939062 2023.02.27 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 7938960 2023.02.27 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7932764 2023.02.26 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7931779 2023.02.26 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7929073 2023.02.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 7929074 2023.02.25 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7920264 2023.02.23 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7920265 2023.02.23 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 18 7920148 2023.02.23 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7919668 2023.02.23 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7919667 2023.02.23 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7918903 2023.02.23 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7909245 2023.02.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 7909244 2023.02.19 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7904451 2023.02.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7904450 2023.02.19 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7904449 2023.02.19 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7904448 2023.02.19 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7903914 2023.02.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7903913 2023.02.19 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7903911 2023.02.19 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7903912 2023.02.19 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7903910 2023.02.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7903607 2023.02.19 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7897807 2023.02.16 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7878359 2023.02.12 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7878357 2023.02.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 7878358 2023.02.12 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7878356 2023.02.12 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7878355 2023.02.12 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7877815 2023.02.12 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7877814 2023.02.12 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7877679 2023.02.12 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 27 7877506 2023.02.12 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7877481 2023.02.12 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7877472 2023.02.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7877379 2023.02.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7877321 2023.02.12 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 7877320 2023.02.12 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 7877322 2023.02.12 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7877278 2023.02.12 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7871741 2023.02.10 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7871740 2023.02.10 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7871317 2023.02.10 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7827910 2023.01.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7827380 2023.01.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7815339 2023.01.24 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7813471 2023.01.23 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 7812790 2023.01.23 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7808337 2023.01.22 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7808056 2023.01.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7807459 2023.01.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7807394 2023.01.22 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7807392 2023.01.22 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7807206 2023.01.22 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 7807207 2023.01.22 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7807142 2023.01.22 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7801838 2023.01.20 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7801837 2023.01.20 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7801709 2023.01.20 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7801692 2023.01.20 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7801690 2023.01.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 7793286 2023.01.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7779485 2023.01.14 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 7779238 2023.01.14 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 7779237 2023.01.14 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 7778895 2023.01.14 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7778425 2023.01.14 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7777703 2023.01.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 7777702 2023.01.14 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 7776477 2023.01.14 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7776372 2023.01.14 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7776328 2023.01.14 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7775988 2023.01.14 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 7775855 2023.01.14 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7775852 2023.01.14 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7775854 2023.01.14 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7775853 2023.01.14 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7765598 2023.01.10 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7765599 2023.01.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7765596 2023.01.10 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7765597 2023.01.10 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7765081 2023.01.10 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7765080 2023.01.10 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7765079 2023.01.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 10 7759177 2023.01.08 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7759176 2023.01.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7755456 2023.01.08 PL
pospolity kruk, Corvus corax 40 7755455 2023.01.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 7755254 2023.01.08 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7755236 2023.01.08 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7755235 2023.01.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7755170 2023.01.08 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 7749910 2023.01.07 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7749673 2023.01.07 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7746011 2023.01.06 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 7745314 2023.01.06 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7744646 2023.01.06 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7749977 2023.01.06 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7744643 2023.01.06 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7744644 2023.01.06 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7744642 2023.01.06 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7744645 2023.01.06 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7744641 2023.01.06 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7741955 2023.01.05 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 500 7741954 2023.01.05 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7739614 2023.01.04 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7736110 2023.01.03 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7736111 2023.01.03 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7736109 2023.01.03 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7736108 2023.01.03 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7736107 2023.01.03 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7736106 2023.01.03 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7736105 2023.01.03 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7736104 2023.01.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7736103 2023.01.03 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7736101 2023.01.03 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7736102 2023.01.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7736098 2023.01.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7736100 2023.01.03 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7736097 2023.01.03 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 7736099 2023.01.03 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7735175 2023.01.03 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7735174 2023.01.03 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7725344 2023.01.01 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7725345 2023.01.01 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7725343 2023.01.01 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7724781 2023.01.01 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7724552 2023.01.01 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7724550 2023.01.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 14 7724551 2023.01.01 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7723711 2023.01.01 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7723679 2023.01.01 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7723678 2023.01.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 15 7723532 2023.01.01 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...