DRUŻYNA

Drużyna: PtakiKujaw.pl. Obserwator: Andrzej Dylik

Liczba gatunków: 134

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 392 4861 60 60 0 4 22 34
2 172 1015 63 42 0 1 14 27
3 278 398 82 66 0 1 23 42
4 429 605 100 74 0 4 27 43
5 226 528 116 72 0 1 33 38
6 675 926 128 91 0 2 46 43
7 340 1168 130 57 0 5 22 30
8 22 138 131 10 0 1 2 7
9 76 306 133 38 0 1 12 25
10 128 5981 134 44 0 1 12 31
11 25 562 134 11 0 1 3 7
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9219426 2023.11.26 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9219428 2023.11.26 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9219420 2023.11.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219425 2023.11.25 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219424 2023.11.25 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9219423 2023.11.25 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9219422 2023.11.25 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9219421 2023.11.12 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9219417 2023.11.12 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219427 2023.11.12 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9219418 2023.11.11 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9219414 2023.11.11 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9143630 2023.11.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9143629 2023.11.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9143628 2023.11.01 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9143627 2023.11.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9143626 2023.11.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 80 9143625 2023.11.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 170 9143624 2023.11.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 19 9143623 2023.11.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 100 9143622 2023.11.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 48 9143638 2023.11.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9143637 2023.11.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 3 9143636 2023.11.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9143635 2023.11.01 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9143643 2023.10.30 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9143646 2023.10.30 KP
pospolity żuraw, Grus grus 60 9143644 2023.10.30 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9143641 2023.10.28 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9143642 2023.10.28 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9143639 2023.10.28 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9143633 2023.10.28 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9143631 2023.10.28 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9143640 2023.10.28 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9143632 2023.10.28 KP
pospolity bogatka, Parus major 4 9143645 2023.10.28 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9143618 2023.10.25 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9143621 2023.10.25 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9143614 2023.10.25 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9143612 2023.10.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9143613 2023.10.25 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9143620 2023.10.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9143619 2023.10.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9143617 2023.10.24 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9143610 2023.10.24 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9143606 2023.10.24 KP
pospolity żuraw, Grus grus 22 9143616 2023.10.24 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9143615 2023.10.24 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9111161 2023.10.22 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9111160 2023.10.22 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 130 9111159 2023.10.22 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9111158 2023.10.22 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9111157 2023.10.22 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9111156 2023.10.22 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9111155 2023.10.22 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9111154 2023.10.22 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9111153 2023.10.22 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9111152 2023.10.22 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9111151 2023.10.22 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9111150 2023.10.22 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9111148 2023.10.22 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9111147 2023.10.22 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 9100674 2023.10.18 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 9100679 2023.10.18 KP
pospolity żuraw, Grus grus 25 9100678 2023.10.18 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9100672 2023.10.18 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9100677 2023.10.15 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 9100673 2023.10.15 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9100675 2023.10.15 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9100676 2023.10.15 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9100670 2023.10.15 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9100671 2023.10.15 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9100668 2023.10.15 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9100669 2023.10.15 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9100666 2023.10.15 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9100667 2023.10.15 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9064267 2023.10.09 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 220 9064264 2023.10.09 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9064262 2023.10.09 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9064260 2023.10.09 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9064259 2023.10.09 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 9064257 2023.10.09 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9064256 2023.10.09 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9064255 2023.10.09 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9064254 2023.10.09 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9064253 2023.10.09 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9064252 2023.10.09 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9064251 2023.10.09 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9064250 2023.10.09 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9064249 2023.10.09 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 45 9064248 2023.10.09 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9064245 2023.10.09 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9064244 2023.10.09 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 9064243 2023.10.09 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 9064242 2023.10.09 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9064241 2023.10.09 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9064239 2023.10.09 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9064238 2023.10.09 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9061707 2023.10.08 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9061706 2023.10.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9061710 2023.10.08 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9061713 2023.10.08 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9061704 2023.10.08 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9061702 2023.10.08 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9061700 2023.10.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 11 9061711 2023.10.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9061698 2023.10.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9061701 2023.10.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9061703 2023.10.07 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061697 2023.10.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9061782 2023.10.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9061789 2023.10.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9061785 2023.10.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9061775 2023.10.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9061778 2023.10.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9061790 2023.10.07 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061774 2023.10.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9061792 2023.10.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9061786 2023.10.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9061769 2023.10.07 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9061776 2023.10.07 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9061771 2023.10.03 KP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9061770 2023.10.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9061773 2023.10.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9061772 2023.10.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 9061765 2023.10.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 9061808 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061806 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061799 2023.10.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 160 9061795 2023.10.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9061807 2023.10.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9061803 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061805 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061804 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061798 2023.10.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9061802 2023.10.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9061801 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061800 2023.10.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061796 2023.10.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061794 2023.10.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9061793 2023.10.01
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9061797 2023.10.01
pospolity kruk, Corvus corax 1 9061734 2023.10.01
pospolity kruk, Corvus corax 2 9061719 2023.10.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061735 2023.10.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9061724 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061742 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061733 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061720 2023.10.01 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9061725 2023.10.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9061728 2023.10.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9061721 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061729 2023.10.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9061722 2023.09.30 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9061730 2023.09.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9061708 2023.09.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9061840 2023.09.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9061838 2023.09.24
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9061837 2023.09.24
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9061836 2023.09.24
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9061834 2023.09.24
pospolity bogatka, Parus major 3 9061835 2023.09.24
pospolity kruk, Corvus corax 1 9061832 2023.09.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061831 2023.09.24
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9061833 2023.09.24
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9061830 2023.09.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9061829 2023.09.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061827 2023.09.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9061828 2023.09.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9061843 2023.09.23
pospolity kruk, Corvus corax 1 9061842 2023.09.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9061841 2023.09.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061826 2023.09.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9061825 2023.09.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9061824 2023.09.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061823 2023.09.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9061820 2023.09.20 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9061819 2023.09.14 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9061816 2023.09.13 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9061815 2023.09.12 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9061817 2023.09.12 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9061813 2023.09.12 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9061812 2023.09.12 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9061811 2023.09.12 KP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9061814 2023.09.12 KP
pospolity kruk, Corvus corax 8 9061810 2023.09.12 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9061784 2023.09.12 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9061791 2023.09.12 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9061788 2023.09.12 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9061780 2023.09.10 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9061779 2023.09.10 PM
pospolity łyska, Fulica atra 5 9061787 2023.09.10 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9061777 2023.09.10 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9061781 2023.09.10 PM
pospolity łyska, Fulica atra 11 9061764 2023.09.10 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9061767 2023.09.10 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9061768 2023.09.10 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9061762 2023.09.10 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9061766 2023.09.10 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9061763 2023.09.10 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9061699 2023.09.06 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9061692 2023.09.06 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9061691 2023.09.06 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9061693 2023.09.06 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9061689 2023.09.06 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9061687 2023.09.06 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9061684 2023.09.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9061686 2023.09.02 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9061681 2023.09.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 60 9061680 2023.09.02 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9061678 2023.09.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9061675 2023.09.02 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9061672 2023.09.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9061671 2023.09.02 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9061667 2023.09.02 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 9061666 2023.09.02 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9061726 2023.09.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 50 9061732 2023.09.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9061740 2023.09.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9061731 2023.09.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9061736 2023.09.02 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9061741 2023.09.02 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9061717 2023.09.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9061739 2023.09.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9061737 2023.09.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 7 9061712 2023.09.02 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9061716 2023.09.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9061715 2023.09.02 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9061727 2023.09.02 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 9061714 2023.08.27 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9061738 2023.08.27 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9061743 2023.08.27 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061760 2023.08.25 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9061759 2023.08.25 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9061758 2023.08.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9061757 2023.08.25 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9061756 2023.08.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9061755 2023.08.25 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9061754 2023.08.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9061753 2023.08.25 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9061752 2023.08.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9061751 2023.08.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9061748 2023.08.25 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9061747 2023.08.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9061746 2023.08.25 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 9061745 2023.08.25 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9061744 2023.08.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9061696 2023.08.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9061695 2023.08.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9061694 2023.08.25 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 37 9061688 2023.08.04 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9061690 2023.07.27 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9061683 2023.07.27 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 9061682 2023.07.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9061679 2023.07.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9061676 2023.07.27 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9061677 2023.07.27 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9061673 2023.07.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9061674 2023.07.27 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 9061670 2023.07.27 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9061669 2023.07.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9061668 2023.07.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9061663 2023.07.27 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9061664 2023.07.27 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9061662 2023.07.27 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 9061661 2023.07.27 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9061659 2023.07.27 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9061660 2023.07.27 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 9061658 2023.07.27 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9061655 2023.07.27 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 9061656 2023.07.27 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9061653 2023.07.27 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9061654 2023.07.27 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9061652 2023.07.27 KP
pospolity kruk, Corvus corax 16 9061651 2023.07.27 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9061648 2023.07.24 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9061649 2023.07.22 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8771064 2023.07.18 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8771063 2023.07.18 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8771156 2023.07.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8771155 2023.07.17 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8771158 2023.07.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8771154 2023.07.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8771153 2023.07.16
pospolity kos, Turdus merula 1 8771152 2023.07.16
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8771151 2023.07.16
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8771150 2023.07.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8771136 2023.07.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8771133 2023.07.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8771149 2023.07.16
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8771148 2023.07.16
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8771129 2023.07.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8771130 2023.07.16
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8771128 2023.07.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8771134 2023.07.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8771135 2023.07.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8771132 2023.07.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8771131 2023.07.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8771147 2023.07.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771127 2023.07.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8771146 2023.07.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8771145 2023.07.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8771144 2023.07.16
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8771143 2023.07.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771142 2023.07.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771141 2023.07.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771140 2023.07.16
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8771139 2023.07.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8771138 2023.07.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8771137 2023.07.16
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8771104 2023.07.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771103 2023.07.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8771102 2023.07.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8771101 2023.07.16
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8771100 2023.07.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771099 2023.07.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771098 2023.07.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771097 2023.07.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8771096 2023.07.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771095 2023.07.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8771094 2023.07.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8771159 2023.07.16
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8771089 2023.07.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771087 2023.07.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8771083 2023.07.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8771081 2023.07.16
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8771126 2023.07.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8771122 2023.07.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8771123 2023.07.16
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8771121 2023.07.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8771118 2023.07.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8771117 2023.07.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8771114 2023.07.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8771113 2023.07.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8771110 2023.07.16
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8771108 2023.07.16
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8771107 2023.07.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8771093 2023.07.16
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8771090 2023.07.16
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8771088 2023.07.16
pospolity sroka, Pica pica 1 8771085 2023.07.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8771082 2023.07.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8771125 2023.07.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8771124 2023.07.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8771120 2023.07.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8771119 2023.07.15
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8771116 2023.07.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8771115 2023.07.15
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8771111 2023.07.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771109 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771106 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771105 2023.07.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8771092 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771091 2023.07.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8771086 2023.07.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8771084 2023.07.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8771160 2023.07.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8771080 2023.07.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8771079 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771078 2023.07.15
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8771077 2023.07.15
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8771076 2023.07.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771075 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771074 2023.07.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8771073 2023.07.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8771072 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771071 2023.07.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771070 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8771069 2023.07.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8771068 2023.07.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8771067 2023.07.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8771065 2023.07.12 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749279 2023.07.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8749281 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749297 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749283 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749274 2023.07.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8749269 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749272 2023.07.10
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8749366 2023.07.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8749365 2023.07.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8749363 2023.07.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8749364 2023.07.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8749361 2023.07.10
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749362 2023.07.10
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8749359 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749355 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749354 2023.07.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8749350 2023.07.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8749351 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749346 2023.07.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8749344 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749342 2023.07.10
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749341 2023.07.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8749338 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749282 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749298 2023.07.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8749278 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749280 2023.07.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749275 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749273 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749266 2023.07.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749263 2023.07.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8749262 2023.07.10
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749255 2023.07.10
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8749256 2023.07.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8749257 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749247 2023.07.10
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8749246 2023.07.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8749254 2023.07.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8749252 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749383 2023.07.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749382 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749381 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749380 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749379 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749378 2023.07.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749377 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749376 2023.07.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8749374 2023.07.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8749375 2023.07.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8749373 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749372 2023.07.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749371 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749370 2023.07.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8749369 2023.07.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749368 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749333 2023.07.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8749327 2023.07.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749320 2023.07.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8749326 2023.07.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8749324 2023.07.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8749331 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749309 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749306 2023.07.10
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8749322 2023.07.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8749303 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749300 2023.07.10
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8749313 2023.07.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8749299 2023.07.10
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8749317 2023.07.10
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749292 2023.07.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749290 2023.07.10
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749226 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749367 2023.07.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749225 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749222 2023.07.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749224 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749218 2023.07.10
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8749220 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749221 2023.07.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749219 2023.07.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8749217 2023.07.10
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749216 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749230 2023.07.10
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8749214 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749229 2023.07.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749215 2023.07.10
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8749228 2023.07.10
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8749358 2023.07.10
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8749360 2023.07.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8749356 2023.07.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749357 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749353 2023.07.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8749352 2023.07.10
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8749348 2023.07.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749349 2023.07.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8749343 2023.07.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8749347 2023.07.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8749340 2023.07.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8749339 2023.07.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749345 2023.07.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749335 2023.07.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749337 2023.07.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8749336 2023.07.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749277 2023.07.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749276 2023.07.09
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8749271 2023.07.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749264 2023.07.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749270 2023.07.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749267 2023.07.09
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8749259 2023.07.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749261 2023.07.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749253 2023.07.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749258 2023.07.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749250 2023.07.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749251 2023.07.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8749249 2023.07.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749244 2023.07.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749243 2023.07.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749245 2023.07.09
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8749332 2023.07.09
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8749330 2023.07.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749319 2023.07.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8749314 2023.07.09
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8749308 2023.07.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8749307 2023.07.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8749304 2023.07.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749315 2023.07.09
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8749301 2023.07.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749305 2023.07.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8749296 2023.07.09
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8749291 2023.07.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8749288 2023.07.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749294 2023.07.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749284 2023.07.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749325 2023.07.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749329 2023.07.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8749321 2023.07.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8749316 2023.07.09
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8749312 2023.07.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8749310 2023.07.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749328 2023.07.09
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8749302 2023.07.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8749318 2023.07.09
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8749311 2023.07.09
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8749295 2023.07.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749293 2023.07.09
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8749289 2023.07.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749287 2023.07.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749285 2023.07.09
pospolity kruk, Corvus corax 3 8749286 2023.07.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749265 2023.07.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749268 2023.07.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749260 2023.07.09
pospolity kos, Turdus merula 1 8749248 2023.07.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8749241 2023.07.08
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8749242 2023.07.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749239 2023.07.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749240 2023.07.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8749238 2023.07.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8749237 2023.07.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749236 2023.07.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749235 2023.07.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749234 2023.07.08 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8749233 2023.07.08 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8749232 2023.07.08 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749231 2023.07.08 LS
pospolity kos, Turdus merula 1 8749212 2023.07.08 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8749213 2023.07.08 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8749211 2023.07.08 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749227 2023.07.08 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749223 2023.07.08 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8749210 2023.07.08 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8749209 2023.07.08 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749208 2023.07.08 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749207 2023.07.08 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749205 2023.07.08 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8749206 2023.07.08 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749204 2023.07.08 LS
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749203 2023.07.08 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8749201 2023.07.08 LS
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8749200 2023.07.08 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749202 2023.07.08 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749196 2023.07.08 LS
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8749199 2023.07.08 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8749195 2023.07.08 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8749193 2023.07.08 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8749194 2023.07.08 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8749191 2023.07.08 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749197 2023.07.08 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8749192 2023.07.08 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749190 2023.07.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749198 2023.07.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749188 2023.07.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749187 2023.07.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8749189 2023.07.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749186 2023.07.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8749184 2023.07.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8749185 2023.07.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749181 2023.07.08 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8749179 2023.07.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749178 2023.07.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8749180 2023.07.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749183 2023.07.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8749177 2023.07.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8749182 2023.07.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8749176 2023.07.08 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8749172 2023.07.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8749173 2023.07.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8749175 2023.07.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8749174 2023.07.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8749170 2023.07.08 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8749169 2023.07.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8749171 2023.07.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8749168 2023.07.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8736115 2023.07.05 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8736118 2023.07.05 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8736119 2023.07.05 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8736116 2023.07.05 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8722783 2023.07.02 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8722784 2023.06.28 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8694799 2023.06.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8694798 2023.06.25 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8694797 2023.06.25 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8694763 2023.06.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694762 2023.06.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694761 2023.06.25 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8694760 2023.06.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694759 2023.06.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694758 2023.06.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694757 2023.06.25 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8694756 2023.06.25 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8694755 2023.06.25 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8694754 2023.06.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694753 2023.06.25 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8694752 2023.06.25 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8694751 2023.06.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694750 2023.06.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8694749 2023.06.25 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8694748 2023.06.25 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8694786 2023.06.25 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8694785 2023.06.25 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8694784 2023.06.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694783 2023.06.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694782 2023.06.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694781 2023.06.25 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694780 2023.06.25 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8694795 2023.06.25 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8694794 2023.06.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694793 2023.06.25 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8694792 2023.06.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694791 2023.06.25 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8694790 2023.06.25 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8694789 2023.06.25 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8694788 2023.06.25 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694787 2023.06.25 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8694747 2023.06.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8694746 2023.06.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8694745 2023.06.25 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8694744 2023.06.25 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694743 2023.06.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8694742 2023.06.24 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8694741 2023.06.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8694740 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694739 2023.06.24 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8694738 2023.06.24 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8694737 2023.06.24 KP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8694736 2023.06.24 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8694735 2023.06.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694734 2023.06.24 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8694733 2023.06.24 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8694732 2023.06.24 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8694731 2023.06.24 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8694730 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694729 2023.06.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8694728 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694727 2023.06.24 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8694726 2023.06.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694725 2023.06.24 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8694724 2023.06.24 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8694723 2023.06.24 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8694722 2023.06.24 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8694721 2023.06.24 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8694720 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694719 2023.06.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8694718 2023.06.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8694717 2023.06.24 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8694716 2023.06.24 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8694779 2023.06.24 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8694778 2023.06.24 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8694777 2023.06.24 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8694776 2023.06.24 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8694775 2023.06.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694774 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694773 2023.06.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8694772 2023.06.24 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8694771 2023.06.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694770 2023.06.24 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694769 2023.06.24 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8694768 2023.06.24 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 8694767 2023.06.24 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8694766 2023.06.24 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8694765 2023.06.24 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8694764 2023.06.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694715 2023.06.24 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8694714 2023.06.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694713 2023.06.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694712 2023.06.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8694711 2023.06.24 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8694710 2023.06.24 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8694709 2023.06.24 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8694708 2023.06.24 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8694707 2023.06.24 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8694706 2023.06.24 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8694705 2023.06.24 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8694704 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694703 2023.06.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8694702 2023.06.24 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8694701 2023.06.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8694700 2023.06.24 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8694699 2023.06.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8694698 2023.06.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8694697 2023.06.24 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8694696 2023.06.24 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8694695 2023.06.24 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8694694 2023.06.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8694693 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694692 2023.06.24 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8694691 2023.06.24 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8694690 2023.06.24 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8694689 2023.06.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694688 2023.06.24 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8694687 2023.06.24 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694686 2023.06.24 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694685 2023.06.24 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8694684 2023.06.24 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8674052 2023.06.18 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8674053 2023.06.18 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8674051 2023.06.18 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8674035 2023.06.18 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8674054 2023.06.18 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8674033 2023.06.18 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8674032 2023.06.18 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8674030 2023.06.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8674029 2023.06.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8674031 2023.06.18 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8673980 2023.06.17 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8673979 2023.06.17 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8673978 2023.06.17 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8673977 2023.06.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8673976 2023.06.17 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8673975 2023.06.17 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8673974 2023.06.17 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8673973 2023.06.17 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8673972 2023.06.17 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8673971 2023.06.17 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8673970 2023.06.17 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8673969 2023.06.17 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8673968 2023.06.17 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8673965 2023.06.17 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8673967 2023.06.17 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8674050 2023.06.17 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8674049 2023.06.17 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8674048 2023.06.17 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8674047 2023.06.17 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8674046 2023.06.17 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8674045 2023.06.17 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8674044 2023.06.17 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8674043 2023.06.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8674042 2023.06.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8674041 2023.06.17 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8674040 2023.06.17 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8674039 2023.06.17 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8674038 2023.06.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8674037 2023.06.17 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8674036 2023.06.17 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8673932 2023.06.17 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8673931 2023.06.17 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673930 2023.06.17 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8673929 2023.06.17 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8673928 2023.06.17 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8673927 2023.06.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8673926 2023.06.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8673925 2023.06.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8673924 2023.06.17 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8673923 2023.06.17 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673922 2023.06.17 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8673921 2023.06.17 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8673920 2023.06.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8673919 2023.06.17 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8673918 2023.06.17 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8673917 2023.06.17 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8674028 2023.06.17 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8674027 2023.06.17 KP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8674026 2023.06.17 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8674025 2023.06.17 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8674024 2023.06.17 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8674023 2023.06.17 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8674022 2023.06.17 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8674021 2023.06.17 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8674020 2023.06.17 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8674019 2023.06.17 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8674018 2023.06.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8674017 2023.06.17 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8674016 2023.06.17 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8674015 2023.06.17 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8674014 2023.06.17 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8674013 2023.06.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8674012 2023.06.17 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8674011 2023.06.17 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8674010 2023.06.17 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8674009 2023.06.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8674008 2023.06.17 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8674007 2023.06.17 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8674006 2023.06.17 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8674005 2023.06.17 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8674004 2023.06.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8674003 2023.06.17 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8674002 2023.06.16 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8674001 2023.06.16 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8674000 2023.06.16 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8673999 2023.06.16 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8673998 2023.06.16 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8673997 2023.06.16 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8673964 2023.06.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8673963 2023.06.16 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8673962 2023.06.16 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8673961 2023.06.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673960 2023.06.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8673959 2023.06.16 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8673958 2023.06.16 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8673957 2023.06.16 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8673956 2023.06.16 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8673955 2023.06.16 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8673954 2023.06.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8673953 2023.06.16 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8673952 2023.06.16 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8673951 2023.06.16 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8673950 2023.06.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673949 2023.06.16 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8673996 2023.06.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8673995 2023.06.16 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8673994 2023.06.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8673993 2023.06.16 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8673992 2023.06.16 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8673991 2023.06.16 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8673990 2023.06.16 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8673987 2023.06.16 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8673986 2023.06.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 40 8673989 2023.06.16 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 8673988 2023.06.16 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8673985 2023.06.16 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8673983 2023.06.16 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8673982 2023.06.16 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8673984 2023.06.16 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8673981 2023.06.16 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8673945 2023.06.16 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8673948 2023.06.16 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8673947 2023.06.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8673942 2023.06.16 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8673941 2023.06.16 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8673946 2023.06.16 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8673940 2023.06.16 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8673943 2023.06.16 KP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8673939 2023.06.16 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8673944 2023.06.16 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8673937 2023.06.16 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8673936 2023.06.16 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8673938 2023.06.16 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8673935 2023.06.16 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8673934 2023.06.16 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8673933 2023.06.16 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8673915 2023.06.16 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8673912 2023.06.16 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8673914 2023.06.16 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8673916 2023.06.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8673908 2023.06.16 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8673913 2023.06.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8673906 2023.06.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673911 2023.06.16 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8673909 2023.06.16 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8673907 2023.06.16 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8673910 2023.06.16 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8673905 2023.06.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8673903 2023.06.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8673902 2023.06.16 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8673901 2023.06.16 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8673904 2023.06.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673900 2023.06.16 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8673894 2023.06.16 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8673893 2023.06.16 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8673892 2023.06.16 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8673897 2023.06.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673898 2023.06.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8673895 2023.06.16 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8673891 2023.06.16 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8673896 2023.06.16 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8673889 2023.06.16 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8673890 2023.06.16 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8673888 2023.06.16 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8673887 2023.06.16 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8673886 2023.06.16 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8673885 2023.06.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8673899 2023.06.16 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8640497 2023.06.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8640496 2023.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8640495 2023.06.11
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8640494 2023.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8640493 2023.06.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8640492 2023.06.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8640491 2023.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8640490 2023.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8640545 2023.06.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8640544 2023.06.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8640543 2023.06.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8640542 2023.06.11
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8640541 2023.06.11
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8640540 2023.06.11
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8640539 2023.06.11
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8640538 2023.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8640537 2023.06.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8640536 2023.06.11
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8640535 2023.06.11
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8640534 2023.06.11
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8640533 2023.06.11
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8640532 2023.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8640531 2023.06.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8640530 2023.06.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8640775 2023.06.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8640774 2023.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8640773 2023.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8640772 2023.06.11
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8640771 2023.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8640770 2023.06.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8640769 2023.06.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8640768 2023.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8640767 2023.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8640766 2023.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8640765 2023.06.11
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8640764 2023.06.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8640763 2023.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8640762 2023.06.11
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8640761 2023.06.11
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8640760 2023.06.11
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8640527 2023.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8640529 2023.06.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8640526 2023.06.11
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8640528 2023.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8640525 2023.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8640523 2023.06.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8640524 2023.06.11
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8640521 2023.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8640522 2023.06.10
pospolity