DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Kosicka. Obserwator: Agnieszka Kosicka

Liczba gatunków: 256

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 522 11595 88 88 1 14 35 38
2 608 50330 110 94 1 18 35 40
3 510 38003 136 108 0 16 46 46
4 612 6640 179 141 0 25 67 49
5 935 7542 229 175 2 48 76 49
6 293 2308 233 97 0 16 42 39
7 431 8021 241 135 2 23 62 48
8 432 10118 254 118 3 33 47 35
9 359 6503 256 105 1 23 38 43
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9022847 2023.09.30 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9022846 2023.09.30 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9022845 2023.09.30 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9022848 2023.09.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9022849 2023.09.30 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9022850 2023.09.30 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9022851 2023.09.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9022852 2023.09.30 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9022853 2023.09.30 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9022854 2023.09.30 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9022855 2023.09.30 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9022856 2023.09.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9022857 2023.09.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9022858 2023.09.30 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9022859 2023.09.30 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9022860 2023.09.30 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 9022861 2023.09.30 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9022862 2023.09.30 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 5 9022863 2023.09.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9022864 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9022865 2023.09.30 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9022866 2023.09.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9022867 2023.09.30 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9022868 2023.09.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9022869 2023.09.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9022870 2023.09.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9022871 2023.09.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9022872 2023.09.30 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9022873 2023.09.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9022874 2023.09.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9022875 2023.09.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9022876 2023.09.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9022877 2023.09.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 9022878 2023.09.30 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9024597 2023.09.30 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9024598 2023.09.30 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 9024599 2023.09.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9024600 2023.09.30 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9024601 2023.09.30 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9024602 2023.09.30 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9024603 2023.09.30 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9024604 2023.09.30 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9024605 2023.09.30 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 9024606 2023.09.30 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9024607 2023.09.30 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9024608 2023.09.30 MB
pospolity łyska, Fulica atra 500 9024609 2023.09.30 MB
pospolity żuraw, Grus grus 2 9024610 2023.09.30 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 50 9024611 2023.09.30 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 18 9024612 2023.09.30 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9024613 2023.09.30 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9024614 2023.09.30 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9024615 2023.09.30 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 9024616 2023.09.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 300 9024617 2023.09.30 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9024618 2023.09.30 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9024619 2023.09.30 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 10 9024620 2023.09.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9024621 2023.09.30 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9024622 2023.09.30 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9024623 2023.09.30 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9024624 2023.09.30 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9024625 2023.09.30 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9024626 2023.09.30 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9024627 2023.09.30 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9024628 2023.09.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9024629 2023.09.30 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9024630 2023.09.30 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9024631 2023.09.30 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9020627 2023.09.29 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9020629 2023.09.29 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9020628 2023.09.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9020626 2023.09.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020624 2023.09.29 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9020623 2023.09.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9020625 2023.09.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9020620 2023.09.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9020619 2023.09.29 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9020621 2023.09.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9020617 2023.09.29 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9020622 2023.09.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9020616 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9020614 2023.09.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9020615 2023.09.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 40 9020613 2023.09.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9020618 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020612 2023.09.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 20 9020610 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020611 2023.09.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 9020609 2023.09.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9020608 2023.09.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9020607 2023.09.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9020605 2023.09.29 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9020606 2023.09.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9020603 2023.09.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9020602 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9020597 2023.09.29 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9020599 2023.09.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9020604 2023.09.29 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9020598 2023.09.29 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9020595 2023.09.29 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9020594 2023.09.29 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9020596 2023.09.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9020593 2023.09.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9020592 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020591 2023.09.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9003598 2023.09.24 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9003596 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9003597 2023.09.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003595 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9003594 2023.09.24 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9003593 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003592 2023.09.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9003591 2023.09.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9003589 2023.09.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9003590 2023.09.24 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9003587 2023.09.24 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9003586 2023.09.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9003588 2023.09.24 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9003585 2023.09.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9003584 2023.09.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9003582 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003581 2023.09.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9003583 2023.09.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9003580 2023.09.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9003579 2023.09.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9003600 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9003578 2023.09.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9003575 2023.09.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9003576 2023.09.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9003577 2023.09.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9003599 2023.09.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9003572 2023.09.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9003571 2023.09.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9003574 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9003570 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9003573 2023.09.24 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9003566 2023.09.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9003567 2023.09.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003568 2023.09.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9003569 2023.09.24 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9003564 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9003563 2023.09.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9003561 2023.09.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9003562 2023.09.24 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9003558 2023.09.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9003557 2023.09.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9003560 2023.09.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003555 2023.09.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9003549 2023.09.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9003559 2023.09.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9003553 2023.09.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9003551 2023.09.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9003547 2023.09.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9003550 2023.09.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9003552 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9003548 2023.09.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8998870 2023.09.23 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 80 8998871 2023.09.23 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8998872 2023.09.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8974563 2023.09.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8974564 2023.09.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8974565 2023.09.17 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8974562 2023.09.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8974560 2023.09.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8974561 2023.09.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8974559 2023.09.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 8974558 2023.09.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8974555 2023.09.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8974557 2023.09.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8974556 2023.09.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8974578 2023.09.17 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8974580 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8974576 2023.09.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8974579 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8974575 2023.09.17 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8974581 2023.09.17 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8974570 2023.09.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8974569 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8974577 2023.09.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8974567 2023.09.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8974574 2023.09.17 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8974571 2023.09.17 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8974572 2023.09.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8974566 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8974568 2023.09.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8974573 2023.09.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8974554 2023.09.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8974551 2023.09.17 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8974552 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8974553 2023.09.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8974549 2023.09.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8974550 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974548 2023.09.17 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8974547 2023.09.17 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8974546 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8974544 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974543 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8974541 2023.09.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8974545 2023.09.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8974542 2023.09.17 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8974539 2023.09.17 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8974540 2023.09.17 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8974536 2023.09.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8974537 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8974532 2023.09.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8974534 2023.09.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8974538 2023.09.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8974531 2023.09.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8974529 2023.09.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8974535 2023.09.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 8974533 2023.09.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8974527 2023.09.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8974530 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974526 2023.09.17 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8974523 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8974525 2023.09.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8974524 2023.09.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8974522 2023.09.17 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8969385 2023.09.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8969386 2023.09.16 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8969384 2023.09.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8969383 2023.09.16 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8969387 2023.09.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8969382 2023.09.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8969380 2023.09.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8969381 2023.09.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8969379 2023.09.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8969378 2023.09.16 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8969376 2023.09.16 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8969375 2023.09.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8969374 2023.09.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8969371 2023.09.16 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8969373 2023.09.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8969369 2023.09.16 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8969372 2023.09.16 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8969370 2023.09.16 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8969368 2023.09.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8969365 2023.09.16 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8969366 2023.09.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8969364 2023.09.16 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8969367 2023.09.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8969363 2023.09.16 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8969360 2023.09.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8969362 2023.09.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 8969359 2023.09.16 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 8969358 2023.09.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8969357 2023.09.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8969355 2023.09.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8969354 2023.09.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8969353 2023.09.16 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8969356 2023.09.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8959496 2023.09.12 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8952995 2023.09.10 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8952988 2023.09.10 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8952989 2023.09.10 MZ
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8952982 2023.09.10 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8952978 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8952987 2023.09.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8952980 2023.09.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8952990 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8952977 2023.09.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8952979 2023.09.10 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8952984 2023.09.10 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8952976 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8952975 2023.09.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8952974 2023.09.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8953000 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8953002 2023.09.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8953001 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8952997 2023.09.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8952998 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8952996 2023.09.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8952993 2023.09.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8952994 2023.09.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8953003 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8952992 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8952985 2023.09.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8952986 2023.09.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8952991 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8952981 2023.09.10 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8952983 2023.09.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8952973 2023.09.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8952972 2023.09.10 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8952971 2023.09.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 8952970 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8952969 2023.09.10 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8952967 2023.09.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8952968 2023.09.10 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8952965 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8952964 2023.09.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8952962 2023.09.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8952966 2023.09.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8952961 2023.09.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8952963 2023.09.10 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8952960 2023.09.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8952959 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8952958 2023.09.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8952957 2023.09.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8952956 2023.09.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8952954 2023.09.10 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8952955 2023.09.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8952953 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8952950 2023.09.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8952952 2023.09.10 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8952944 2023.09.10 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8952943 2023.09.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8952951 2023.09.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8952948 2023.09.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8952945 2023.09.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8952947 2023.09.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8952946 2023.09.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8952949 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8952942 2023.09.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8947317 2023.09.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8947314 2023.09.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8947316 2023.09.09
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8947315 2023.09.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8942960 2023.09.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8942961 2023.09.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8942957 2023.09.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8942955 2023.09.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8942956 2023.09.08
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8942959 2023.09.08
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8942958 2023.09.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 8942953 2023.09.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8942952 2023.09.08
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8942954 2023.09.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8936686 2023.09.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8936684 2023.09.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8936683 2023.09.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8936685 2023.09.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8936682 2023.09.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8936681 2023.09.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8933661 2023.09.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8933659 2023.09.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8933658 2023.09.05
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8933660 2023.09.05
pospolity kruk, Corvus corax 1 8933657 2023.09.05
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8933656 2023.09.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8933655 2023.09.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8930842 2023.09.04
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8928243 2023.09.03
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8928248 2023.09.03
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8928249 2023.09.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8928244 2023.09.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8928245 2023.09.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8928242 2023.09.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8928246 2023.09.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8928247 2023.09.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8923834 2023.09.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8923827 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923829 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923831 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923833 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923830 2023.09.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8923826 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923832 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923828 2023.09.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8905626 2023.08.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8900856 2023.08.27 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8899011 2023.08.27 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8899010 2023.08.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8899006 2023.08.27 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8899005 2023.08.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8899009 2023.08.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8899008 2023.08.27 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8899004 2023.08.27 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8899007 2023.08.27 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8899003 2023.08.27 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8899002 2023.08.27 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8899001 2023.08.27 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8897429 2023.08.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897428 2023.08.27 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8897427 2023.08.27 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8897426 2023.08.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8897425 2023.08.27 PM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8900858 2023.08.27 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 8900859 2023.08.27 WM
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 18 8900860 2023.08.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8900861 2023.08.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8900862 2023.08.27 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8900863 2023.08.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 10 8900864 2023.08.27 WM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8901169 2023.08.26 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 8901165 2023.08.26 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8901172 2023.08.26 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 8901171 2023.08.26 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8901163 2023.08.26 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8901167 2023.08.26 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 8901161 2023.08.26 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8901158 2023.08.26 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 8897297 2023.08.26 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8897298 2023.08.26 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8897299 2023.08.26 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8897300 2023.08.26 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8897301 2023.08.26 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8897302 2023.08.26 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8897303 2023.08.26 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8897304 2023.08.26 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 8897305 2023.08.26 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 8897306 2023.08.26 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 8897307 2023.08.26 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8897308 2023.08.26 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8897309 2023.08.26 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8897310 2023.08.26 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8897311 2023.08.26 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8897312 2023.08.26 MB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8897313 2023.08.26 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8897314 2023.08.26 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 8897315 2023.08.26 MB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 8897316 2023.08.26 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8897317 2023.08.26 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8892299 2023.08.25 WM
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8892214 2023.08.25 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8882587 2023.08.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8877866 2023.08.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8877865 2023.08.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8877864 2023.08.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8877863 2023.08.20 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8877862 2023.08.20 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8877861 2023.08.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8877860 2023.08.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8877859 2023.08.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8877858 2023.08.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8877857 2023.08.20 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 8877856 2023.08.20 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 8877855 2023.08.20 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 8877854 2023.08.20 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 50 8877853 2023.08.20 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 8877852 2023.08.20 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8877851 2023.08.20 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8877850 2023.08.20 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8877849 2023.08.20 MZ
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8877848 2023.08.20 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 8877847 2023.08.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8877846 2023.08.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 8877845 2023.08.20 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8877844 2023.08.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 8877843 2023.08.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8873105 2023.08.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8873104 2023.08.19 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8873103 2023.08.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8873102 2023.08.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8873101 2023.08.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8873100 2023.08.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8873099 2023.08.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8873098 2023.08.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8873097 2023.08.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8873096 2023.08.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8873095 2023.08.19 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8873094 2023.08.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8873093 2023.08.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8873092 2023.08.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8873091 2023.08.19 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8873090 2023.08.19 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8873089 2023.08.19 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 8873088 2023.08.19 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8873087 2023.08.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8873086 2023.08.19 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8873085 2023.08.19 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8873084 2023.08.19 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8873083 2023.08.19 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8873082 2023.08.19 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8873081 2023.08.19 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8873080 2023.08.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8873079 2023.08.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8873078 2023.08.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8873077 2023.08.19 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8873243 2023.08.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8873244 2023.08.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8873245 2023.08.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8873246 2023.08.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8873247 2023.08.19 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8873248 2023.08.19 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8873249 2023.08.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8873250 2023.08.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8866560 2023.08.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8866559 2023.08.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8866558 2023.08.16 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8866557 2023.08.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8866555 2023.08.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8866554 2023.08.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8866553 2023.08.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8866552 2023.08.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8866551 2023.08.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8866550 2023.08.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8866549 2023.08.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8866548 2023.08.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8866547 2023.08.16 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8866546 2023.08.16 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 8866545 2023.08.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8866544 2023.08.16 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8866543 2023.08.16 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 14 8866542 2023.08.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8866541 2023.08.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8863135 2023.08.15 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8863137 2023.08.15 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8863136 2023.08.15 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8863134 2023.08.15 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8860868 2023.08.15 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8860867 2023.08.15 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8860866 2023.08.15 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8860865 2023.08.15 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 8860864 2023.08.15 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 8860863 2023.08.15 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 8860862 2023.08.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8860861 2023.08.15 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8860860 2023.08.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8860859 2023.08.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8860858 2023.08.15 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8860857 2023.08.15 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8860856 2023.08.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8860855 2023.08.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8860854 2023.08.15 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8860853 2023.08.15 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8860852 2023.08.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8860869 2023.08.15 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 300 8863138 2023.08.15 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8863139 2023.08.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8863140 2023.08.15 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8863141 2023.08.15 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8863142 2023.08.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8863143 2023.08.15 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8863144 2023.08.15 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8863145 2023.08.15 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 8863146 2023.08.15 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8863147 2023.08.15 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8863148 2023.08.15 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8863149 2023.08.15 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8863150 2023.08.15 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8863151 2023.08.15 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8863152 2023.08.15 LB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8863153 2023.08.15 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8863154 2023.08.15 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8863155 2023.08.15 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8863156 2023.08.15 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8863157 2023.08.15 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8863158 2023.08.15 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8863159 2023.08.15 LB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8863160 2023.08.15 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8863161 2023.08.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8863162 2023.08.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8863163 2023.08.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8863164 2023.08.15 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8863165 2023.08.15 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8863166 2023.08.15 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8863167 2023.08.15 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8863168 2023.08.15 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8863169 2023.08.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8863170 2023.08.15 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8863171 2023.08.15 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8863172 2023.08.15 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8859140 2023.08.14 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8858794 2023.08.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8858791 2023.08.14 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8858790 2023.08.14 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8858792 2023.08.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 8858793 2023.08.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8858787 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8858788 2023.08.14 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8858786 2023.08.14 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8858789 2023.08.14 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8858785 2023.08.14 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8858781 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8858782 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8858780 2023.08.14 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8858784 2023.08.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8858783 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8858775 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8858779 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8858778 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8858774 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8858776 2023.08.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8858777 2023.08.14 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8855911 2023.08.13 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8855906 2023.08.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8855913 2023.08.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8855907 2023.08.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8855908 2023.08.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8855912 2023.08.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8855909 2023.08.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8855910 2023.08.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851649 2023.08.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851646 2023.08.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851645 2023.08.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851644 2023.08.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851642 2023.08.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851647 2023.08.12 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8851648 2023.08.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8851643 2023.08.12 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 8848649 2023.08.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8847218 2023.08.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8847219 2023.08.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8847217 2023.08.12 MZ
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 8847220 2023.08.12 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8847221 2023.08.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8847222 2023.08.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8847223 2023.08.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8847224 2023.08.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8847225 2023.08.12 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8847226 2023.08.12 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8847227 2023.08.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8847228 2023.08.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8847229 2023.08.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8847230 2023.08.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8847231 2023.08.12 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8848354 2023.08.12 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8848355 2023.08.12 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 8848356 2023.08.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8848357 2023.08.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8848358 2023.08.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8848359 2023.08.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8848360 2023.08.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8848361 2023.08.12 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8848362 2023.08.12 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 8848363 2023.08.12 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8848364 2023.08.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8848365 2023.08.12 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8848366 2023.08.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 8848367 2023.08.12 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8848368 2023.08.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 8848369 2023.08.12 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8848370 2023.08.12 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8848371 2023.08.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 8848372 2023.08.12 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8848373 2023.08.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8848374 2023.08.12 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8848375 2023.08.12 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8848376 2023.08.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8848377 2023.08.12 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8848378 2023.08.12 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 8848379 2023.08.12 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8848380 2023.08.12 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8848381 2023.08.12 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8848382 2023.08.12 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8848383 2023.08.12 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8848384 2023.08.12 LB
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8846829 2023.08.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8846830 2023.08.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8846831 2023.08.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 19 8846832 2023.08.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8846833 2023.08.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8846834 2023.08.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8846835 2023.08.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8846836 2023.08.11 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8846837 2023.08.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8846838 2023.08.11 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8846839 2023.08.11 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8846840 2023.08.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8846841 2023.08.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8846842 2023.08.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8846843 2023.08.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8846844 2023.08.11 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8846845 2023.08.11 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8846846 2023.08.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8846847 2023.08.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8846848 2023.08.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8846849 2023.08.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8846850 2023.08.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8846851 2023.08.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8846852 2023.08.11 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8846853 2023.08.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8846854 2023.08.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8846855 2023.08.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8842771 2023.08.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8842770 2023.08.10 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8842769 2023.08.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8842768 2023.08.10 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8842767 2023.08.10 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8842766 2023.08.10 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 8842765 2023.08.10 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8842764 2023.08.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8842763 2023.08.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8842762 2023.08.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8842761 2023.08.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8842760 2023.08.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8842759 2023.08.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8842758 2023.08.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8842757 2023.08.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8842756 2023.08.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8842755 2023.08.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8842754 2023.08.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8842753 2023.08.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8842752 2023.08.10 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8842751 2023.08.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8842750 2023.08.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 8842749 2023.08.10 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8837503 2023.08.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8837505 2023.08.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8837504 2023.08.06 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8832066 2023.08.06 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8832067 2023.08.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8832065 2023.08.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8832064 2023.08.06 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8832063 2023.08.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8832062 2023.08.06 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8832061 2023.08.06 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 8832059 2023.08.06 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8832069 2023.08.06 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 8832060 2023.08.06 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8832057 2023.08.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8832056 2023.08.06 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8832055 2023.08.06 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8832052 2023.08.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8832049 2023.08.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8832068 2023.08.06 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8832058 2023.08.06 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8832045 2023.08.06 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8832048 2023.08.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8832046 2023.08.06 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8832040 2023.08.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8832053 2023.08.06 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 8832054 2023.08.06 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8832050 2023.08.06 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8832051 2023.08.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8832047 2023.08.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8832044 2023.08.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8832042 2023.08.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 8832043 2023.08.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8832037 2023.08.06 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8832041 2023.08.06 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8832039 2023.08.06 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8832038 2023.08.06 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8832036 2023.08.06 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8832034 2023.08.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8832035 2023.08.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8832033 2023.08.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8832029 2023.08.06 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8832031 2023.08.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8832026 2023.08.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8832027 2023.08.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8832024 2023.08.06 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8832030 2023.08.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8832022 2023.08.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8832021 2023.08.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8832028 2023.08.06 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8832025 2023.08.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8832023 2023.08.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 8832020 2023.08.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 8832032 2023.08.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8832019 2023.08.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8832018 2023.08.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8832017 2023.08.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8830626 2023.08.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8830611 2023.08.05 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 8830612 2023.08.05 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8830613 2023.08.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 8830614 2023.08.05 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 8830615 2023.08.05 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 8830616 2023.08.05 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8830617 2023.08.05 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8830618 2023.08.05 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 150 8830619 2023.08.05 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8830620 2023.08.05 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8830621 2023.08.05 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 300 8830622 2023.08.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 8 8830623 2023.08.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8830624 2023.08.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8830625 2023.08.05 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8830627 2023.08.05 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8830628 2023.08.05 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8830629 2023.08.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8830630 2023.08.05 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8830631 2023.08.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8830632 2023.08.05 ŁD
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8830633 2023.08.05 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8830634 2023.08.05 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8830635 2023.08.05 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8830636 2023.08.05 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8830637 2023.08.05 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8830638 2023.08.05 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8830639 2023.08.05 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8830642 2023.08.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8830643 2023.08.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8830644 2023.08.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8830645 2023.08.03 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8830646 2023.08.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8830647 2023.08.03 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8830648 2023.08.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8830649 2023.08.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8830650 2023.08.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8830651 2023.08.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8830652 2023.08.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8830653 2023.08.03 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8830654 2023.08.03 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8830655 2023.08.03 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8830656 2023.08.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8830657 2023.08.03 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8830658 2023.08.03 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8830659 2023.08.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8810956 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8810953 2023.07.30 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8810957 2023.07.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8810950 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8810952 2023.07.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8810951 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8810949 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8810947 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8810946 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8810948 2023.07.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8810945 2023.07.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8810943 2023.07.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8810942 2023.07.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8810944 2023.07.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 8810954 2023.07.30 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8810955 2023.07.30 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8810958 2023.07.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8810959 2023.07.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8810960 2023.07.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8810961 2023.07.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8810962 2023.07.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8810963 2023.07.30 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8810964 2023.07.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 200 8810965 2023.07.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8810966 2023.07.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 8810967 2023.07.30 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8810968 2023.07.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8810969 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8810970 2023.07.30 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8810971 2023.07.30 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 37 8810972 2023.07.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8810973 2023.07.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8810974 2023.07.30 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8810975 2023.07.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8810976 2023.07.30 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8810977 2023.07.30 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8810978 2023.07.30 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 100 8810979 2023.07.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8810980 2023.07.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 8810981 2023.07.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8810982 2023.07.30 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8810983 2023.07.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 13 8810984 2023.07.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8810985 2023.07.30 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 8810986 2023.07.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8810987 2023.07.30 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8810988 2023.07.30 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8810989 2023.07.30 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8810990 2023.07.30 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8810991 2023.07.30 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8810992 2023.07.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 8810993 2023.07.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8810994 2023.07.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 8810995 2023.07.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8810996 2023.07.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8810997 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8806411 2023.07.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8806412 2023.07.29 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8806410 2023.07.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8806457 2023.07.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8806454 2023.07.29 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8806456 2023.07.29 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8806458 2023.07.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8806455 2023.07.29 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8806453 2023.07.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8806452 2023.07.29 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8806451 2023.07.29 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8806450 2023.07.29 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8806449 2023.07.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8806447 2023.07.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8806448 2023.07.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8806446 2023.07.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8806406 2023.07.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8806405 2023.07.29 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8806404 2023.07.29 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8806403 2023.07.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8806402 2023.07.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8806409 2023.07.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8806407 2023.07.29 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8806408 2023.07.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8806400 2023.07.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8806399 2023.07.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8806397 2023.07.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8806396 2023.07.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8806395 2023.07.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8806394 2023.07.29 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8806398 2023.07.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8802213 2023.07.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8802212 2023.07.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8802211 2023.07.27 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8802214 2023.07.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8802210 2023.07.27 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8802228 2023.07.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8802230 2023.07.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8802227 2023.07.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8802229 2023.07.27 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8802226 2023.07.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8802225 2023.07.27 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8802224 2023.07.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8802220 2023.07.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8802222 2023.07.27 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8802223 2023.07.27 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8802219 2023.07.27 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8802218 2023.07.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 50 8802221 2023.07.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8802215 2023.07.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8802217 2023.07.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8802216 2023.07.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8794924 2023.07.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8793821 2023.07.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8793820 2023.07.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8793822 2023.07.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8793819 2023.07.24 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8793818 2023.07.24 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8793817 2023.07.24 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8793814 2023.07.24 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8793816 2023.07.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8793815 2023.07.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8793813 2023.07.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8793810 2023.07.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8793811 2023.07.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8793812 2023.07.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8793807 2023.07.24 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8793808 2023.07.24 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8793809 2023.07.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8793806 2023.07.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8793804 2023.07.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8793803 2023.07.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8793805 2023.07.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8793801 2023.07.24 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8793802 2023.07.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8788982 2023.07.23 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8788983 2023.07.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8788981 2023.07.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8788980 2023.07.23 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8788979 2023.07.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8788977 2023.07.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8788978 2023.07.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8788975 2023.07.23 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8788973 2023.07.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8788974 2023.07.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8788976 2023.07.23 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8788972 2023.07.23 MZ