DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Kosicka. Obserwator: Agnieszka Kosicka

Liczba gatunków: 269

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 522 11595 88 88 1 14 35 38
2 608 50330 110 94 1 18 35 40
3 510 38003 136 108 0 16 46 46
4 612 6640 179 141 0 25 67 49
5 935 7542 229 175 2 48 76 49
6 293 2308 233 97 0 16 42 39
7 431 8021 241 135 2 23 62 48
8 432 10118 254 118 3 33 47 35
9 378 6544 256 108 1 23 40 44
10 220 14645 262 97 3 20 32 42
11 298 12306 269 95 4 23 32 36
12 86 741 269 48 0 4 18 26
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9312129 2023.12.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9312128 2023.12.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9312130 2023.12.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9290671 2023.12.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9288833 2023.12.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9288834 2023.12.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9288832 2023.12.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9288831 2023.12.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9288819 2023.12.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9288814 2023.12.24 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9288813 2023.12.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9288816 2023.12.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 50 9288815 2023.12.24 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9288818 2023.12.24 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9288817 2023.12.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9288820 2023.12.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9288821 2023.12.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9288822 2023.12.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9288825 2023.12.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9288824 2023.12.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9288823 2023.12.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9288828 2023.12.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9288827 2023.12.24 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 9288826 2023.12.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9288835 2023.12.24 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9287245 2023.12.23 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9287242 2023.12.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9287244 2023.12.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9287237 2023.12.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9287236 2023.12.23 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9287241 2023.12.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9287235 2023.12.23 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9287234 2023.12.23 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9287232 2023.12.23 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9287233 2023.12.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9287231 2023.12.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9287227 2023.12.23 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9287230 2023.12.23 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9287228 2023.12.23 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9287229 2023.12.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9286061 2023.12.22 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9286062 2023.12.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9286060 2023.12.22 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9286058 2023.12.22 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9286057 2023.12.22 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9286059 2023.12.22 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9286055 2023.12.22 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9286054 2023.12.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9286053 2023.12.22 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9286056 2023.12.22 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9286052 2023.12.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9286050 2023.12.22 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9286051 2023.12.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9286048 2023.12.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9286047 2023.12.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9277051 2023.12.17 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271178 2023.12.16 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9261214 2023.12.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9261215 2023.12.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9261213 2023.12.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9261211 2023.12.10 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9261210 2023.12.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9261209 2023.12.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9261206 2023.12.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9261204 2023.12.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9261205 2023.12.10 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9261208 2023.12.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9261207 2023.12.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9261202 2023.12.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9261201 2023.12.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 9261203 2023.12.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9261200 2023.12.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9261198 2023.12.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9261195 2023.12.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9261197 2023.12.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9261196 2023.12.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 9261194 2023.12.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9261199 2023.12.10 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9261193 2023.12.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9255193 2023.12.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9253946 2023.12.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9253947 2023.12.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9236589 2023.12.03 MZ
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9236588 2023.12.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9236587 2023.12.03 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9235594 2023.12.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9218256 2023.11.25 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9211845 2023.11.25 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9211844 2023.11.25 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9211843 2023.11.25 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9211842 2023.11.25 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9211841 2023.11.25 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 70 9211840 2023.11.25 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9211839 2023.11.25 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9211838 2023.11.25 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9211837 2023.11.25 MZ
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9203391 2023.11.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9203372 2023.11.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9203392 2023.11.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9203374 2023.11.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9203397 2023.11.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9203373 2023.11.19 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 9203386 2023.11.19 LB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 18 9203385 2023.11.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9203383 2023.11.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 9201218 2023.11.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9203384 2023.11.19 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9201219 2023.11.19 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9201220 2023.11.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9203388 2023.11.19 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9203387 2023.11.19 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9203389 2023.11.19 LB
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 9201195 2023.11.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9203380 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9201221 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9201271 2023.11.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9203378 2023.11.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9203393 2023.11.19 LB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9203379 2023.11.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9203390 2023.11.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 500 9201196 2023.11.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9203370 2023.11.19 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9203371 2023.11.19 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9203375 2023.11.19 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9201197 2023.11.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201273 2023.11.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9203381 2023.11.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9203376 2023.11.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9201272 2023.11.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9201277 2023.11.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9201276 2023.11.19 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9201274 2023.11.19 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9201275 2023.11.19 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9201278 2023.11.19 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203394 2023.11.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9203382 2023.11.19 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9201280 2023.11.19 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9201279 2023.11.19 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9201281 2023.11.19 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9201283 2023.11.19 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9203395 2023.11.19 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 9201222 2023.11.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9201223 2023.11.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9201284 2023.11.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9203377 2023.11.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9203396 2023.11.19 LB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9201282 2023.11.19 LB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9201181 2023.11.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9201182 2023.11.18 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9201183 2023.11.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9201175 2023.11.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 9201176 2023.11.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9201177 2023.11.18 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9201178 2023.11.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 50 9201179 2023.11.18 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9201184 2023.11.18 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9201185 2023.11.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9201187 2023.11.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9201186 2023.11.18 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9201188 2023.11.18 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9201189 2023.11.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9201190 2023.11.18 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9201192 2023.11.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9201191 2023.11.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9186898 2023.11.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9186896 2023.11.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9186897 2023.11.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9186895 2023.11.14 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9186894 2023.11.14 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9186893 2023.11.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9186462 2023.11.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9186149 2023.11.14 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9186469 2023.11.14 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9186150 2023.11.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9186134 2023.11.14 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9186130 2023.11.14 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9186131 2023.11.14 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9186132 2023.11.14 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 9186133 2023.11.14 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9186456 2023.11.14 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9186137 2023.11.14 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9186136 2023.11.14 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 9186455 2023.11.14 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 9186135 2023.11.14 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9186138 2023.11.14 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9186457 2023.11.14 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9186458 2023.11.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9186140 2023.11.14 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9186460 2023.11.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9186139 2023.11.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 9186459 2023.11.14 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 9186461 2023.11.14 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9186470 2023.11.14 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9186152 2023.11.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9186151 2023.11.14 PM
pospolity żuraw, Grus grus 100 9186141 2023.11.14 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1000 9186463 2023.11.14 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9186143 2023.11.14 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 9186142 2023.11.14 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9186464 2023.11.14 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9186144 2023.11.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9186145 2023.11.14 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9186465 2023.11.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9186147 2023.11.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9186467 2023.11.14 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9186148 2023.11.14 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9186468 2023.11.14 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9186466 2023.11.14 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9186153 2023.11.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9186154 2023.11.14 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9186471 2023.11.14 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9186156 2023.11.14 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9186155 2023.11.14 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9186158 2023.11.14 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9186157 2023.11.14 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9186161 2023.11.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9186160 2023.11.14 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9186162 2023.11.14 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9186159 2023.11.14 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9186472 2023.11.14 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 18 9186474 2023.11.14 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9186473 2023.11.14 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9186146 2023.11.14 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9185302 2023.11.13 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9185303 2023.11.13 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9185298 2023.11.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9183574 2023.11.13 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9183687 2023.11.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9183897 2023.11.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9184208 2023.11.13 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9185304 2023.11.13 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9183577 2023.11.13 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9183688 2023.11.13 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9185293 2023.11.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9183572 2023.11.13 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9183681 2023.11.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9183894 2023.11.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9184201 2023.11.13 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9185292 2023.11.13 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9185290 2023.11.13 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9185291 2023.11.13 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9183680 2023.11.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9183893 2023.11.13 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9184202 2023.11.13 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9185313 2023.11.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9183682 2023.11.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9183895 2023.11.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9184204 2023.11.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 9185296 2023.11.13 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9185294 2023.11.13 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9184203 2023.11.13 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 9185295 2023.11.13 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 100 9183683 2023.11.13 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 9185297 2023.11.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9183689 2023.11.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9185305 2023.11.13 PM
pospolity łyska, Fulica atra 300 9183573 2023.11.13 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9183575 2023.11.13 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9183685 2023.11.13 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9184206 2023.11.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 9183579 2023.11.13 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9183686 2023.11.13 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9184207 2023.11.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9183578 2023.11.13 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9183684 2023.11.13 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9184205 2023.11.13 PM
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9185301 2023.11.13 PM
rzadki alka, Alca torda 100 9185299 2023.11.13 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 9185300 2023.11.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9183576 2023.11.13 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9183690 2023.11.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9183896 2023.11.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9185311 2023.11.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 9183691 2023.11.13 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9185306 2023.11.13 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9183889 2023.11.13 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9184209 2023.11.13 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9185307 2023.11.13 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9184210 2023.11.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 9183890 2023.11.13 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9183892 2023.11.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9184211 2023.11.13 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9183888 2023.11.13 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9185308 2023.11.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9183891 2023.11.13 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 9185310 2023.11.13 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9185309 2023.11.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181231 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181232 2023.11.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9181230 2023.11.12 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 15 9181228 2023.11.12 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 9181229 2023.11.12 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9181227 2023.11.12 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9181241 2023.11.12 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9181242 2023.11.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9181239 2023.11.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9181896 2023.11.12 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 500 9181895 2023.11.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9181243 2023.11.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9181234 2023.11.12 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9181238 2023.11.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9181244 2023.11.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9181237 2023.11.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9181224 2023.11.12 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9181236 2023.11.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9181223 2023.11.12 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9181235 2023.11.12 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9181898 2023.11.12 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9181240 2023.11.12 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9181897 2023.11.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9181245 2023.11.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9181247 2023.11.12 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 9181226 2023.11.12 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9181225 2023.11.12 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 9181233 2023.11.12 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9181899 2023.11.12 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 25 9176405 2023.11.11 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9177330 2023.11.11 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 9177331 2023.11.11 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 9177323 2023.11.11 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 9177324 2023.11.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9177333 2023.11.11 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9177277 2023.11.11 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 9177318 2023.11.11 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 9177321 2023.11.11 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9177320 2023.11.11 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1000 9177319 2023.11.11 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9177322 2023.11.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9177329 2023.11.11 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9177327 2023.11.11 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9177332 2023.11.11 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9177326 2023.11.11 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 9177270 2023.11.11 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9177271 2023.11.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9177272 2023.11.11 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9177274 2023.11.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9177276 2023.11.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9177273 2023.11.11 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9177275 2023.11.11 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 9156570 2023.11.05 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9156575 2023.11.05 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9156583 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9156585 2023.11.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9156584 2023.11.05 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9156572 2023.11.05 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9156573 2023.11.05 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9156571 2023.11.05 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9156586 2023.11.05 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9156574 2023.11.05 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 5 9156576 2023.11.05 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9156577 2023.11.05 ŁD
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 9156580 2023.11.05 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 9156579 2023.11.05 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9156578 2023.11.05 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9156582 2023.11.05 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9156581 2023.11.05 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9156588 2023.11.05 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9156587 2023.11.05 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9156589 2023.11.05 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9156590 2023.11.05 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9156591 2023.11.05 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9153553 2023.11.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9153544 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9153545 2023.11.04 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9153546 2023.11.04 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9153547 2023.11.04 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9153548 2023.11.04 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 9153550 2023.11.04 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9153549 2023.11.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9153551 2023.11.04 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9153554 2023.11.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9153552 2023.11.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153555 2023.11.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9153556 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9153558 2023.11.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9153557 2023.11.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9153559 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9153562 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9153563 2023.11.04 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9153561 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9153564 2023.11.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9143123 2023.11.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9143125 2023.11.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9143124 2023.11.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 9133212 2023.10.29 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9133222 2023.10.29 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9133340 2023.10.29 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9133224 2023.10.29 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9133343 2023.10.29 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9133223 2023.10.29 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9133342 2023.10.29 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9133326 2023.10.29 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9133210 2023.10.29 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 600 9133323 2023.10.29 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9133324 2023.10.29 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 9133325 2023.10.29 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9133329 2023.10.29 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9133211 2023.10.29 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9133331 2023.10.29 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 9133330 2023.10.29 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 9133328 2023.10.29 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9133327 2023.10.29 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9133332 2023.10.29 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9133345 2023.10.29 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 9133225 2023.10.29 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9133346 2023.10.29 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9133344 2023.10.29 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 20 9133213 2023.10.29 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9133333 2023.10.29 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9133216 2023.10.29 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 9133335 2023.10.29 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9133214 2023.10.29 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 9133215 2023.10.29 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 9133341 2023.10.29 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 9133336 2023.10.29 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9133218 2023.10.29 ŁD
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 10 9133217 2023.10.29 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9133219 2023.10.29 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9133337 2023.10.29 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 9133221 2023.10.29 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9133339 2023.10.29 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9133220 2023.10.29 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9133338 2023.10.29 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9133347 2023.10.29 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9133226 2023.10.29 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9133229 2023.10.29 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9133348 2023.10.29 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9133228 2023.10.29 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9133227 2023.10.29 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9133230 2023.10.29 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9133349 2023.10.29 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9133231 2023.10.29 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9133350 2023.10.29 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9133351 2023.10.29 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9133232 2023.10.29 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9133352 2023.10.29 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9133233 2023.10.29 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9133353 2023.10.29 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9133234 2023.10.29 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9133235 2023.10.29 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9126143 2023.10.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9126142 2023.10.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9126134 2023.10.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9126135 2023.10.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9126136 2023.10.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9126137 2023.10.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9126144 2023.10.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9126138 2023.10.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 50 9126139 2023.10.28 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9126140 2023.10.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9126141 2023.10.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9126150 2023.10.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9126146 2023.10.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126148 2023.10.28 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9126147 2023.10.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9126149 2023.10.28 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9126145 2023.10.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 200 9111517 2023.10.22 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9111516 2023.10.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9086939 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9086940 2023.10.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9085536 2023.10.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9085535 2023.10.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9085534 2023.10.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9085533 2023.10.15 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9085532 2023.10.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 9085531 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9085530 2023.10.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9085529 2023.10.15 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9085528 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9085527 2023.10.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9085526 2023.10.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9085525 2023.10.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9085524 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9085523 2023.10.15 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9085522 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9085521 2023.10.15 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9085520 2023.10.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9085519 2023.10.15 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9085518 2023.10.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9085517 2023.10.15 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 9085516 2023.10.15 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9085515 2023.10.15 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 9085514 2023.10.15 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9085513 2023.10.15 MZ
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9085512 2023.10.15 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9085511 2023.10.15 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 9085510 2023.10.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9085509 2023.10.15 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9085508 2023.10.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9085507 2023.10.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9085506 2023.10.15 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9085505 2023.10.15 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 9085504 2023.10.15 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9085503 2023.10.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 9085502 2023.10.15 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9085501 2023.10.15 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9085500 2023.10.15 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9085499 2023.10.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9085497 2023.10.15 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9085498 2023.10.15 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 9085496 2023.10.15 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9085495 2023.10.15 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9084253 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9084252 2023.10.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 9084251 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9084250 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9086947 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9086948 2023.10.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9086949 2023.10.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9086946 2023.10.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9086954 2023.10.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9086953 2023.10.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9086952 2023.10.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9086951 2023.10.15 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9086956 2023.10.15 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9086957 2023.10.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9086955 2023.10.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9086950 2023.10.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9086958 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9077359 2023.10.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9077362 2023.10.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9077358 2023.10.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9077357 2023.10.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9077361 2023.10.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9077360 2023.10.12 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9077369 2023.10.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9077367 2023.10.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9077366 2023.10.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9077365 2023.10.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9077364 2023.10.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9077363 2023.10.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9077368 2023.10.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9077370 2023.10.12 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9077371 2023.10.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9077373 2023.10.12 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9077374 2023.10.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9077372 2023.10.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9077376 2023.10.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9077377 2023.10.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9077375 2023.10.12 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9077356 2023.10.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9077378 2023.10.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9060977 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 9060976 2023.10.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9060978 2023.10.09 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9060975 2023.10.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9060167 2023.10.08 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 9060165 2023.10.08 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9060162 2023.10.08 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9060164 2023.10.08 LB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9060159 2023.10.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 9060163 2023.10.08 LB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9060161 2023.10.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9060166 2023.10.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9060160 2023.10.08 LB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9060158 2023.10.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9053749 2023.10.07 MZ
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9029660 2023.10.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9029662 2023.10.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9029661 2023.10.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9029663 2023.10.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9029659 2023.10.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9029664 2023.10.01 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9029658 2023.10.01 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9029657 2023.10.01 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9035944 2023.10.01 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9035963 2023.10.01 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 9035964 2023.10.01 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9035934 2023.10.01 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9035933 2023.10.01 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9035935 2023.10.01 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9035939 2023.10.01 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9035940 2023.10.01 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9035938 2023.10.01 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9035937 2023.10.01 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9035936 2023.10.01 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9035941 2023.10.01 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9035942 2023.10.01 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 9035943 2023.10.01 MB
pospolity łyska, Fulica atra 200 9035945 2023.10.01 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 9035946 2023.10.01 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 50 9035947 2023.10.01 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 9035948 2023.10.01 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 9035949 2023.10.01 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9035953 2023.10.01 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9035954 2023.10.01 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9035955 2023.10.01 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9035950 2023.10.01 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 9035951 2023.10.01 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 500 9035952 2023.10.01 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9035958 2023.10.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9035959 2023.10.01 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9035960 2023.10.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 9035961 2023.10.01 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9035957 2023.10.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9035962 2023.10.01 MB
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9035965 2023.10.01 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9035967 2023.10.01 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 9035966 2023.10.01 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9035969 2023.10.01 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9035968 2023.10.01 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9035970 2023.10.01 MB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9035971 2023.10.01 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9022847 2023.09.30 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9022846 2023.09.30 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9022845 2023.09.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9022857 2023.09.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9024608 2023.09.30 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9022870 2023.09.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9024625 2023.09.30 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9024626 2023.09.30 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9022849 2023.09.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 9024599 2023.09.30 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9022848 2023.09.30 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9024598 2023.09.30 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9024597 2023.09.30 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9024600 2023.09.30 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9022852 2023.09.30 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9024602 2023.09.30 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9022854 2023.09.30 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9022853 2023.09.30 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9022851 2023.09.30 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9024601 2023.09.30 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9022850 2023.09.30 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9024603 2023.09.30 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9024604 2023.09.30 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9024605 2023.09.30 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9022855 2023.09.30 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 9024606 2023.09.30 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9022856 2023.09.30 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9024607 2023.09.30 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9024627 2023.09.30 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9022871 2023.09.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9024610 2023.09.30 MB
pospolity łyska, Fulica atra 500 9024609 2023.09.30 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9022859 2023.09.30 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 9022860 2023.09.30 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 50 9024611 2023.09.30 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 18 9024612 2023.09.30 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9024619 2023.09.30 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 9022861 2023.09.30 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 9024616 2023.09.30 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9024613 2023.09.30 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9024618 2023.09.30 MB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9024615 2023.09.30 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9022862 2023.09.30 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 300 9024617 2023.09.30 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9024614 2023.09.30 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 5 9022863 2023.09.30 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 10 9024620 2023.09.30 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9024622 2023.09.30 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9022865 2023.09.30 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9022866 2023.09.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9022867 2023.09.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9024623 2023.09.30 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9022864 2023.09.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9024621 2023.09.30 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9022868 2023.09.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9022869 2023.09.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 9024624 2023.09.30 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9022858 2023.09.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9022872 2023.09.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 9022874 2023.09.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9024629 2023.09.30 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9024628 2023.09.30 MB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9022873 2023.09.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9024631 2023.09.30 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9022875 2023.09.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9024630 2023.09.30 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9022877 2023.09.30 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 9022878 2023.09.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9022876 2023.09.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9020627 2023.09.29 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9020629 2023.09.29 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9020628 2023.09.29 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9020626 2023.09.29 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020624 2023.09.29 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9020623 2023.09.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9020625 2023.09.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9020620 2023.09.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9020619 2023.09.29 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9020621 2023.09.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9020617 2023.09.29 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9020622 2023.09.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9020616 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9020614 2023.09.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9020615 2023.09.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 40 9020613 2023.09.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9020618 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020612 2023.09.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 20 9020610 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020611 2023.09.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 9020609 2023.09.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9020608 2023.09.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9020607 2023.09.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9020605 2023.09.29 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9020606 2023.09.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9020603 2023.09.29 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9020602 2023.09.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9020597 2023.09.29 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9020599 2023.09.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9020604 2023.09.29 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9020598 2023.09.29 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9020595 2023.09.29 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9020594 2023.09.29 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9020596 2023.09.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9020593 2023.09.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9020592 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9020591 2023.09.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9035918 2023.09.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9035919 2023.09.29 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9035920 2023.09.29 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9035915 2023.09.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9035916 2023.09.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9035917 2023.09.29 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9035914 2023.09.29 PM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9035921 2023.09.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9035923 2023.09.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9035922 2023.09.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9035924 2023.09.29 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9035925 2023.09.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9035927 2023.09.29 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9035928 2023.09.29 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9035926 2023.09.29 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9035929 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9035931 2023.09.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9035930 2023.09.29 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9035932 2023.09.29 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9003598 2023.09.24 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9003596 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9003597 2023.09.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9003595 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9003594 2023.09.24 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9003593 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003592 2023.09.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9003591 2023.09.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9003589 2023.09.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9003590 2023.09.24 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9003587 2023.09.24 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9003586 2023.09.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9003588 2023.09.24 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9003585 2023.09.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9003584 2023.09.24 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9003582 2023.09.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9003581 2023.09.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9003583 2023.09.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9003580 2023.09.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9003579 2023.09.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9003600 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9003578 2023.09.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9003575 2023.09.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 9003576 2023.09.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9003577 2023.09.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9003599 2023.09.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9003572 2023.09.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9003571 2023.09.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9003574 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9003570 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9003573 2023.09.24 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9003566 2023.09.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9003567 2023.09.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9003568 2023.09.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9003569 2023.09.24 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9003564 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9003563 2023.09.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9003561 2023.09.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9003562 2023.09.24 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9003558 2023.09.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9003557 2023.09.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9003560 2023.09.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9003555 2023.09.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9003549 2023.09.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9003559 2023.09.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9003553 2023.09.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9003551 2023.09.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9003547 2023.09.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9003550 2023.09.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9003552 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9003548 2023.09.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8998870 2023.09.23 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 80 8998871 2023.09.23 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8998872 2023.09.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8974563 2023.09.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8974564 2023.09.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8974565 2023.09.17 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8974562 2023.09.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8974560 2023.09.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8974561 2023.09.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8974559 2023.09.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 8974558 2023.09.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8974555 2023.09.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8974557 2023.09.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8974556 2023.09.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8974578 2023.09.17 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8974580 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8974576 2023.09.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8974579 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8974575 2023.09.17 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8974581 2023.09.17 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8974570 2023.09.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8974569 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8974577 2023.09.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8974567 2023.09.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8974574 2023.09.17 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8974571 2023.09.17 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8974572 2023.09.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8974566 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8974568 2023.09.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8974573 2023.09.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8974554 2023.09.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8974551 2023.09.17 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8974552 2023.09.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8974553 2023.09.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8974549 2023.09.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8974550 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974548 2023.09.17 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8974547 2023.09.17 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8974546 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8974544 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974543 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8974541 2023.09.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8974545 2023.09.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 8974542 2023.09.17 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8974539 2023.09.17 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8974540 2023.09.17 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8974536 2023.09.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8974537 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8974532 2023.09.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8974534 2023.09.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8974538 2023.09.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8974531 2023.09.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8974529 2023.09.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8974535 2023.09.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 8974533 2023.09.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8974527 2023.09.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8974530 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974526 2023.09.17 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8974523 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8974525 2023.09.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8974524 2023.09.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8974522 2023.09.17 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8969385 2023.09.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8969386 2023.09.16 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8969384 2023.09.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8969383 2023.09.16 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8969387 2023.09.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8969382 2023.09.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8969380 2023.09.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8969381 2023.09.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8969379 2023.09.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8969378 2023.09.16 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8969376 2023.09.16 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8969375 2023.09.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8969374 2023.09.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8969371 2023.09.16 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8969373 2023.09.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8969369 2023.09.16 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8969372 2023.09.16 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8969370 2023.09.16 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8969368 2023.09.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8969365 2023.09.16 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8969366 2023.09.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8969364 2023.09.16 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8969367 2023.09.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8969363 2023.09.16 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8969360 2023.09.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8969362 2023.09.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 8969359 2023.09.16 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 8969358 2023.09.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8969357 2023.09.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8969355 2023.09.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8969354 2023.09.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8969353 2023.09.16 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8969356 2023.09.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8959496 2023.09.12 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8952995 2023.09.10 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8952988 2023.09.10 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8952989 2023.09.10 MZ
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8952982 2023.09.10 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8952978 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8952987 2023.09.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8952980 2023.09.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8952990 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 8952977 2023.09.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8952979 2023.09.10 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8952984 2023.09.10 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8952976 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8952975 2023.09.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8952974 2023.09.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8953000 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8953002 2023.09.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8953001 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8952997 2023.09.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8952998 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8952996 2023.09.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8952993 2023.09.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8952994 2023.09.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8953003 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8952992 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8952985 2023.09.10 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8952986 2023.09.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8952991 2023.09.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8952981 2023.09.10 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8952983 2023.09.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8952973 2023.09.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8952972 2023.09.10 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8952971 2023.09.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 8952970 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8952969 2023.09.10 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8952967 2023.09.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8952968 2023.09.10 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8952965 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8952964 2023.09.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8952962 2023.09.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8952966 2023.09.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8952961 2023.09.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8952963 2023.09.10 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8952960 2023.09.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8952959 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8952958 2023.09.10 MZ