DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Kosicka. Obserwator: Agnieszka Kosicka

Liczba gatunków: 229

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 522 11595 88 88 1 14 35 38
2 608 50330 110 94 1 18 35 40
3 510 38003 136 108 0 16 46 46
4 610 6638 178 140 0 24 67 49
5 934 7541 227 174 2 47 76 49
6 88 956 229 61 0 6 27 28
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8610534 2023.06.08 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8610537 2023.06.08 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8610536 2023.06.08 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8610533 2023.06.08 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8610530 2023.06.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8610529 2023.06.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8610532 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8610531 2023.06.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8610528 2023.06.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8610535 2023.06.08 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8610524 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8610526 2023.06.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8610525 2023.06.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8610521 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8610519 2023.06.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8610520 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8610517 2023.06.08 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8610518 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8610500 2023.06.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8610499 2023.06.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8610495 2023.06.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8610497 2023.06.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8610494 2023.06.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8610496 2023.06.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8610493 2023.06.08 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8610492 2023.06.08 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8610498 2023.06.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8610488 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8610489 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8610490 2023.06.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8610491 2023.06.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8610486 2023.06.08 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8610487 2023.06.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8610485 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8610516 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8610515 2023.06.08 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8610514 2023.06.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8610512 2023.06.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8610511 2023.06.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8610510 2023.06.08 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8610509 2023.06.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8610508 2023.06.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8610507 2023.06.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8610513 2023.06.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8610506 2023.06.08 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8610505 2023.06.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8610503 2023.06.08 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8610504 2023.06.08 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8610502 2023.06.08 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8610501 2023.06.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8610481 2023.06.08 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8610482 2023.06.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8610480 2023.06.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8610479 2023.06.08 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8610484 2023.06.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8610478 2023.06.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8610477 2023.06.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8610475 2023.06.08 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8610476 2023.06.08 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8610473 2023.06.08 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8610472 2023.06.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8610474 2023.06.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8610469 2023.06.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8610470 2023.06.08 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8610471 2023.06.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8610483 2023.06.08 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8592504 2023.06.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8592505 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8592502 2023.06.04 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8592500 2023.06.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8592497 2023.06.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8592498 2023.06.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8592499 2023.06.04 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 8592495 2023.06.04 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8592494 2023.06.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 50 8592492 2023.06.04 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 8592493 2023.06.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8592496 2023.06.04 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 8592491 2023.06.04 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8592490 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8585998 2023.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8586003 2023.06.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8586001 2023.06.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8586002 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8585999 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8586000 2023.06.03 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8585997 2023.06.03 MZ
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8585996 2023.06.03 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8581173 2023.05.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8544688 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8542700 2023.05.27 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8542702 2023.05.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8542701 2023.05.27 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8542699 2023.05.27 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8542697 2023.05.27 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8542698 2023.05.27 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8542696 2023.05.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8542232 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8541750 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8541738 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8541765 2023.05.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8541749 2023.05.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8541736 2023.05.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8541739 2023.05.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8541740 2023.05.27 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8541741 2023.05.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541742 2023.05.27 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8541743 2023.05.27 PL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8541744 2023.05.27 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8541745 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8541746 2023.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8541747 2023.05.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8541748 2023.05.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8541751 2023.05.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8541752 2023.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8541753 2023.05.27 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8541754 2023.05.27 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8541755 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8541756 2023.05.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8541757 2023.05.27 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8541758 2023.05.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541759 2023.05.27 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541760 2023.05.27 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8541761 2023.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8541762 2023.05.27 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8544637 2023.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8544638 2023.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8544639 2023.05.27 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8544640 2023.05.27 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8544641 2023.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8544642 2023.05.27 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8544643 2023.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8544644 2023.05.27 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 8544645 2023.05.27 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8544646 2023.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8544647 2023.05.27 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8544648 2023.05.27 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 8538190 2023.05.26 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8542233 2023.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542234 2023.05.26 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8542235 2023.05.26 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8542236 2023.05.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8542237 2023.05.26 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8542238 2023.05.26 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8542239 2023.05.26 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8542240 2023.05.26 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8542241 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8542242 2023.05.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8542243 2023.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8542244 2023.05.26 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8542245 2023.05.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8542246 2023.05.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8542247 2023.05.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8542248 2023.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8542249 2023.05.26 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8542250 2023.05.26 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8542251 2023.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542252 2023.05.26 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8542898 2023.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8542899 2023.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8542900 2023.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8542901 2023.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8542902 2023.05.26 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8542903 2023.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8542904 2023.05.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8542905 2023.05.26 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8542906 2023.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8542907 2023.05.26 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8542908 2023.05.26 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8542909 2023.05.26 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8542910 2023.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542911 2023.05.26 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8542912 2023.05.26 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8542913 2023.05.26 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8542914 2023.05.26 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8542915 2023.05.26 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542916 2023.05.26 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8542917 2023.05.26 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8542918 2023.05.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8542919 2023.05.26 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8542920 2023.05.26 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8542921 2023.05.26 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8542922 2023.05.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8542923 2023.05.26 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8542924 2023.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8542925 2023.05.26 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8542926 2023.05.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8542927 2023.05.26 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8532114 2023.05.25 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 8532112 2023.05.25 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8532118 2023.05.25 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8532108 2023.05.25 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8532107 2023.05.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8532132 2023.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8532109 2023.05.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8538193 2023.05.25 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8538194 2023.05.25 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8538195 2023.05.25 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8538196 2023.05.25 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8538197 2023.05.25 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8538198 2023.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8538199 2023.05.25 PL
pospolity żuraw, Grus grus 30 8538200 2023.05.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8538201 2023.05.25 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8538202 2023.05.25 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8538203 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 8538204 2023.05.25 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8538205 2023.05.25 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8538206 2023.05.25 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 8538207 2023.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8538208 2023.05.25 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8538209 2023.05.25 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8538210 2023.05.25 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8538211 2023.05.25 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8538212 2023.05.25 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8538213 2023.05.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8538214 2023.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8538215 2023.05.25 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8538216 2023.05.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8538217 2023.05.25 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8538218 2023.05.25 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8538219 2023.05.25 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8538220 2023.05.25 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8538221 2023.05.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8538222 2023.05.25 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8538223 2023.05.25 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8538224 2023.05.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8538225 2023.05.25 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8538226 2023.05.25 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8538227 2023.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8538228 2023.05.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8538229 2023.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8538230 2023.05.25 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8538231 2023.05.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8538232 2023.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8540234 2023.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8540235 2023.05.25 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8540236 2023.05.25 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8540237 2023.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8540238 2023.05.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8540239 2023.05.25 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8540240 2023.05.25 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8540241 2023.05.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8540242 2023.05.25 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8540243 2023.05.25 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8540244 2023.05.25 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8540245 2023.05.25 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8540246 2023.05.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8540247 2023.05.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8540248 2023.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8540249 2023.05.25 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8540250 2023.05.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8540251 2023.05.25 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8540252 2023.05.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8540253 2023.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8540311 2023.05.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8540312 2023.05.25 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8540313 2023.05.25 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8540314 2023.05.25 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8540315 2023.05.25 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8540316 2023.05.25 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8540317 2023.05.25 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8540318 2023.05.25 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8540319 2023.05.25 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8540320 2023.05.25 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8540321 2023.05.25 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8540329 2023.05.25 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8540330 2023.05.25 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8540331 2023.05.25 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8540332 2023.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8540333 2023.05.25 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8511622 2023.05.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8511621 2023.05.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8511620 2023.05.22 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8511619 2023.05.22 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8511618 2023.05.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8511617 2023.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8511616 2023.05.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8511615 2023.05.22 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8511614 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8511613 2023.05.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8511612 2023.05.22 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8511611 2023.05.22 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8511610 2023.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8511609 2023.05.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8511608 2023.05.22 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8511607 2023.05.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8511606 2023.05.22 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8511605 2023.05.22 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8511604 2023.05.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8511603 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8511602 2023.05.22 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8511601 2023.05.22 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8511600 2023.05.22 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8511599 2023.05.22 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8511598 2023.05.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510732 2023.05.22 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8515685 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8515686 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8515687 2023.05.21 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8515688 2023.05.21 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8515689 2023.05.21 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8515690 2023.05.21 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 8515691 2023.05.21 MZ
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8515692 2023.05.21 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 8515693 2023.05.21 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8515694 2023.05.21 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8515695 2023.05.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8515696 2023.05.21 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 8515697 2023.05.21 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 8515698 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 8515699 2023.05.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8515700 2023.05.21 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8515701 2023.05.21 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8515702 2023.05.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8515703 2023.05.21 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8515704 2023.05.21 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8515705 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8515706 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8515707 2023.05.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8515708 2023.05.21 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8515709 2023.05.21 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8515710 2023.05.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8515711 2023.05.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8515712 2023.05.21 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 8515713 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8515714 2023.05.21 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8515715 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8515716 2023.05.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8515717 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8515718 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8515719 2023.05.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8511625 2023.05.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8511626 2023.05.20 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8511627 2023.05.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8511628 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8511629 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8511630 2023.05.20 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8511631 2023.05.20 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8511632 2023.05.20 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 8511633 2023.05.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8511634 2023.05.20 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8511635 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 8511636 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8511637 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 8511638 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8511639 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8511640 2023.05.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8511641 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8511642 2023.05.20 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8511643 2023.05.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8511644 2023.05.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8511645 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8511646 2023.05.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8511647 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8511648 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8511649 2023.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8511650 2023.05.20 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8511651 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8511652 2023.05.20 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8511653 2023.05.20 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8511654 2023.05.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8511655 2023.05.20 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8511656 2023.05.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8511657 2023.05.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8511658 2023.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8511659 2023.05.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8511660 2023.05.20 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8511661 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8511671 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 8511672 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8511673 2023.05.20 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8511674 2023.05.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8511675 2023.05.20 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8511676 2023.05.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8511677 2023.05.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8511678 2023.05.20 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8511679 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8511680 2023.05.20 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8511681 2023.05.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8511682 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8511683 2023.05.20 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8511684 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8511685 2023.05.20 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 21 8511686 2023.05.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8511687 2023.05.20 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8511688 2023.05.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8511689 2023.05.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8511690 2023.05.20 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8511691 2023.05.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8511692 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8511693 2023.05.20 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8511694 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8511695 2023.05.20 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8511696 2023.05.20 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8511697 2023.05.20 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 8511698 2023.05.20 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8511699 2023.05.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8511700 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8511701 2023.05.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8489772 2023.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8489773 2023.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8489774 2023.05.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8489775 2023.05.19 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8489776 2023.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8489777 2023.05.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8489778 2023.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8489779 2023.05.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8489780 2023.05.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8489781 2023.05.19 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8489782 2023.05.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8489783 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489784 2023.05.19 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8489785 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8489786 2023.05.19 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8489787 2023.05.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8489788 2023.05.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8498887 2023.05.18 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8498888 2023.05.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8498889 2023.05.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498890 2023.05.18 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8498891 2023.05.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498892 2023.05.18 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498893 2023.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8498894 2023.05.18 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8498895 2023.05.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8498896 2023.05.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8498897 2023.05.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8498898 2023.05.18 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8498899 2023.05.18 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8498900 2023.05.18 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8498901 2023.05.18 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8498902 2023.05.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8498903 2023.05.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498904 2023.05.18 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8498905 2023.05.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8498906 2023.05.18 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8498907 2023.05.18 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8498908 2023.05.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8498909 2023.05.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8498910 2023.05.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8498911 2023.05.18 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8498912 2023.05.18 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498913 2023.05.18 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8498914 2023.05.18 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8498915 2023.05.18 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8498916 2023.05.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8498917 2023.05.18 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8498918 2023.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498919 2023.05.18 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498920 2023.05.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8498921 2023.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8498922 2023.05.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8498923 2023.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498924 2023.05.18 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8498925 2023.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8498926 2023.05.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8498927 2023.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8498928 2023.05.18 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8498929 2023.05.18 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8498930 2023.05.18 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8498931 2023.05.18 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8498932 2023.05.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8498933 2023.05.18 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8498934 2023.05.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8498935 2023.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8474291 2023.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8474290 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8474289 2023.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8474288 2023.05.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8474287 2023.05.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8474286 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8456804 2023.05.14 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8456802 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8456799 2023.05.14 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8456795 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8456798 2023.05.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8456796 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8456793 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8456803 2023.05.14 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8456788 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8456787 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8456786 2023.05.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8456785 2023.05.14 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8456784 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8456810 2023.05.14 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8456813 2023.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8456811 2023.05.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8456807 2023.05.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8456808 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8456812 2023.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8456806 2023.05.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8456805 2023.05.14 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8456801 2023.05.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8456800 2023.05.14 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8456797 2023.05.14 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8456809 2023.05.14 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8456794 2023.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8456792 2023.05.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8456789 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8456782 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8456779 2023.05.14 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8456780 2023.05.14 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8456776 2023.05.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8456781 2023.05.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8456774 2023.05.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8456773 2023.05.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8456778 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8456775 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8456777 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8456771 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8456770 2023.05.14 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8456772 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8456768 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8456769 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8456767 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8442932 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8442930 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8442931 2023.05.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8442929 2023.05.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8442928 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8442927 2023.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8442960 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442962 2023.05.13 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8442964 2023.05.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8442961 2023.05.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8442963 2023.05.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8442955 2023.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8442959 2023.05.13 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8442947 2023.05.13 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8442953 2023.05.13 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8442944 2023.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8442951 2023.05.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8442956 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442940 2023.05.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8442945 2023.05.13 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8442938 2023.05.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8442948 2023.05.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8442957 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8442952 2023.05.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8442949 2023.05.13 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8442946 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442950 2023.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8442942 2023.05.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8442941 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8442937 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8442954 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8442939 2023.05.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8442936 2023.05.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8442935 2023.05.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8442934 2023.05.13 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8442933 2023.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 364 8442923 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8442921 2023.05.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8442922 2023.05.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8442920 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8442919 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442916 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8442918 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442917 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442914 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8442911 2023.05.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8442925 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442912 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442910 2023.05.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8442915 2023.05.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442913 2023.05.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8442999 2023.05.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8443000 2023.05.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8443001 2023.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8443002 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8443003 2023.05.13 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8443004 2023.05.13 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8443005 2023.05.13 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8443006 2023.05.13 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8443007 2023.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8443008 2023.05.13 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8443009 2023.05.13 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8443010 2023.05.13 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 8443011 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8443012 2023.05.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8443013 2023.05.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8443014 2023.05.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8443015 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8443016 2023.05.13 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8443017 2023.05.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8443018 2023.05.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8443019 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8429415 2023.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8429416 2023.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8429417 2023.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8429418 2023.05.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8429419 2023.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8429420 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8429421 2023.05.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8429422 2023.05.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8429423 2023.05.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8422491 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8422489 2023.05.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8422490 2023.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422488 2023.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8422343 2023.05.10 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8422344 2023.05.10 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8422345 2023.05.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8422346 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8422347 2023.05.10 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8422348 2023.05.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8422349 2023.05.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8422350 2023.05.10 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8422351 2023.05.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8422352 2023.05.10 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8422353 2023.05.10 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8422354 2023.05.10 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8411180 2023.05.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8411181 2023.05.08 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8411182 2023.05.08 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8411183 2023.05.08 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8411184 2023.05.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8411185 2023.05.08 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8411186 2023.05.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8411187 2023.05.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8411188 2023.05.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8411189 2023.05.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8411190 2023.05.08 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8411191 2023.05.08 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8411192 2023.05.08 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8411193 2023.05.08 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8411194 2023.05.08 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8411195 2023.05.08 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8411196 2023.05.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8411197 2023.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8411198 2023.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8411199 2023.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8411200 2023.05.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8411201 2023.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8411202 2023.05.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8411203 2023.05.08 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8411204 2023.05.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8411205 2023.05.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8411206 2023.05.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8405075 2023.05.07 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8405076 2023.05.07 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8405061 2023.05.07 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8402536 2023.05.07 ŁD
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8399837 2023.05.07 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8399195 2023.05.07 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8399194 2023.05.07 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8399193 2023.05.07 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8399192 2023.05.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8402525 2023.05.07 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8402526 2023.05.07 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 10 8402527 2023.05.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8402528 2023.05.07 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8402529 2023.05.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 8402530 2023.05.07 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 8402531 2023.05.07 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8402532 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8402533 2023.05.07 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8402534 2023.05.07 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8402535 2023.05.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8405062 2023.05.07 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8405063 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8405064 2023.05.07 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8405065 2023.05.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8405066 2023.05.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8405067 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8405068 2023.05.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8405069 2023.05.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8405070 2023.05.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8405071 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8405072 2023.05.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8405073 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8405074 2023.05.07 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8405077 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8405078 2023.05.07 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8405079 2023.05.07 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8405080 2023.05.07 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8405081 2023.05.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8405082 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8405083 2023.05.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8405084 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8405085 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8405086 2023.05.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8405087 2023.05.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8405088 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8405089 2023.05.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8405090 2023.05.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8405091 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8405093 2023.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8405095 2023.05.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8405096 2023.05.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8405143 2023.05.07 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 8405144 2023.05.07 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8405145 2023.05.07 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8405146 2023.05.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8405147 2023.05.07 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8405148 2023.05.07 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8405150 2023.05.07 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8405151 2023.05.07 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8405152 2023.05.07 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8405153 2023.05.07 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8405154 2023.05.07 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8405155 2023.05.07 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8405156 2023.05.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8405157 2023.05.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8405158 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8405159 2023.05.07 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8405242 2023.05.07 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8405243 2023.05.07 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8405244 2023.05.07 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 8405245 2023.05.07 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8405246 2023.05.07 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8405247 2023.05.07 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8405248 2023.05.07 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8405249 2023.05.07 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8405250 2023.05.07 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8405251 2023.05.07 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8405252 2023.05.07 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8405253 2023.05.07 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8405254 2023.05.07 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8405255 2023.05.07 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8405256 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8405257 2023.05.07 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8405259 2023.05.07 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8405260 2023.05.07 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8405261 2023.05.07 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8405262 2023.05.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8405263 2023.05.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8405264 2023.05.07 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8405265 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8405266 2023.05.07 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8405267 2023.05.07 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8405268 2023.05.07 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8405269 2023.05.07 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 50 8405270 2023.05.07 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 30 8405271 2023.05.07 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8405272 2023.05.07 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 8405273 2023.05.07 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8405274 2023.05.07 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 8405275 2023.05.07 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8405276 2023.05.07 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8405277 2023.05.07 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8405278 2023.05.07 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8405279 2023.05.07 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8405280 2023.05.07 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 8405281 2023.05.07 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8405282 2023.05.07 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8405283 2023.05.07 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8405284 2023.05.07 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 8405285 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8395388 2023.05.06 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8395389 2023.05.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8395390 2023.05.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8395391 2023.05.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8395392 2023.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8395393 2023.05.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8395394 2023.05.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8395395 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8395396 2023.05.06 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8395397 2023.05.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8395398 2023.05.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8395399 2023.05.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8395400 2023.05.06 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8395401 2023.05.06 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8395402 2023.05.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8395403 2023.05.06 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8395404 2023.05.06 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8395405 2023.05.06 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8395406 2023.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8395407 2023.05.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8395408 2023.05.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8395409 2023.05.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8395410 2023.05.06 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8395411 2023.05.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8395412 2023.05.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8395413 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8395414 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8395415 2023.05.06 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8395416 2023.05.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8395417 2023.05.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8395418 2023.05.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8395419 2023.05.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8395420 2023.05.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8395421 2023.05.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8395422 2023.05.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8395423 2023.05.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8395424 2023.05.06 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8395425 2023.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 8395426 2023.05.06 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 8395427 2023.05.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8395428 2023.05.06 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8395429 2023.05.06 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8395430 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8395431 2023.05.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8395454 2023.05.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8395455 2023.05.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8395456 2023.05.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8395457 2023.05.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8395458 2023.05.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8395459 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8395460 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8395461 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 8395462 2023.05.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8395463 2023.05.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8395464 2023.05.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8395465 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8395466 2023.05.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8395467 2023.05.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8395468 2023.05.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8372806 2023.05.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8372807 2023.05.04 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8372808 2023.05.04 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8372809 2023.05.04 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8372810 2023.05.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8372811 2023.05.04 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8372812 2023.05.04 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8372813 2023.05.04 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8372814 2023.05.04 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8372815 2023.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8372816 2023.05.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8372817 2023.05.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 8372818 2023.05.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8372819 2023.05.04 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8372820 2023.05.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8372821 2023.05.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8372822 2023.05.04 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8372823 2023.05.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8372824 2023.05.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8372825 2023.05.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8372826 2023.05.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8372827 2023.05.04 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8372828 2023.05.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8372829 2023.05.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 8372830 2023.05.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8372831 2023.05.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8372832 2023.05.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8372833 2023.05.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8372834 2023.05.04 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8372835 2023.05.04 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8372836 2023.05.04 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8372837 2023.05.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8372838 2023.05.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8372839 2023.05.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8370985 2023.05.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8370986 2023.05.03 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8370987 2023.05.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8370988 2023.05.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8370989 2023.05.03 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8370990 2023.05.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8370991 2023.05.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8370992 2023.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8370993 2023.05.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8370994 2023.05.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8370995 2023.05.03 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8370996 2023.05.03 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8370997 2023.05.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 8370998 2023.05.03 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8370999 2023.05.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8371000 2023.05.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8371001 2023.05.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8371003 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8371004 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8371005 2023.05.03 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8371006 2023.05.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8371007 2023.05.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8371008 2023.05.03 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8371009 2023.05.03 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8371010 2023.05.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8371011 2023.05.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8371012 2023.05.03 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 8371013 2023.05.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8371014 2023.05.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8371015 2023.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8371016 2023.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8371017 2023.05.03 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8371018 2023.05.03 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8371019 2023.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8371020 2023.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8371021 2023.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8371022 2023.05.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8371023 2023.05.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8371024 2023.05.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8371025 2023.05.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8371026 2023.05.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8371027 2023.05.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8371028 2023.05.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8371029 2023.05.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8371030 2023.05.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8371031 2023.05.03 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8371032 2023.05.03 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8371033 2023.05.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8371034 2023.05.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8371035 2023.05.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8371036 2023.05.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8371037 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8355091 2023.05.02 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8355090 2023.05.02 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8355089 2023.05.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8355087 2023.05.02 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8355086 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8355085 2023.05.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8355084 2023.05.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8355083 2023.05.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8355082 2023.05.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355081 2023.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8355080 2023.05.02 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8355079 2023.05.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8355078 2023.05.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8355077 2023.05.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8355076 2023.05.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8371123 2023.05.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8371124 2023.05.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8371125 2023.05.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8371126 2023.05.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8371127 2023.05.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8371128 2023.05.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8371129 2023.05.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8371130 2023.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8371131 2023.05.02 MZ