DRUŻYNA

Drużyna: Jarosław Mydlak. Obserwator: Jarosław Mydlak

Liczba gatunków: 206

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 526 12768 78 78 2 7 34 35
2 272 6911 87 69 1 8 25 35
3 265 4951 104 78 0 8 30 40
4 554 5966 163 138 1 26 66 45
5 583 1209 206 169 0 40 79 50
6 275 747 206 86 0 11 33 42
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8596285 2023.06.05 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8595536 2023.06.05 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8595535 2023.06.05 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8595534 2023.06.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8595533 2023.06.05 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8595532 2023.06.05 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8595531 2023.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8595530 2023.06.05 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8595529 2023.06.05 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8595528 2023.06.05 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8595527 2023.06.05 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8595526 2023.06.05 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8595525 2023.06.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8595524 2023.06.05 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8595523 2023.06.05 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595522 2023.06.05 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595521 2023.06.05 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8595520 2023.06.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8595519 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8595518 2023.06.05 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8595517 2023.06.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8595516 2023.06.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8595515 2023.06.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8595514 2023.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8595513 2023.06.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8595512 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595511 2023.06.05 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8595510 2023.06.05 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8595509 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595508 2023.06.05 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8595507 2023.06.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8595251 2023.06.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8595250 2023.06.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8595249 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8595248 2023.06.05 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8595247 2023.06.05 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8595246 2023.06.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8595245 2023.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8595244 2023.06.05 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8595268 2023.06.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8595267 2023.06.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8595266 2023.06.05 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8595265 2023.06.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8595264 2023.06.05 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8595263 2023.06.05 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8595262 2023.06.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8595261 2023.06.05 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8595260 2023.06.05 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8595259 2023.06.05 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8595258 2023.06.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8595257 2023.06.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8595256 2023.06.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8595255 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595254 2023.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8595253 2023.06.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8595243 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8595242 2023.06.05 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595241 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8595240 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595239 2023.06.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8595238 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8595237 2023.06.05 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8595236 2023.06.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8595235 2023.06.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8595234 2023.06.05 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8595233 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595232 2023.06.05 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8595231 2023.06.05 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8595230 2023.06.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8595229 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595228 2023.06.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8595219 2023.06.05 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8595218 2023.06.05 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8595217 2023.06.05 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8595216 2023.06.05 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595215 2023.06.05 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595227 2023.06.05 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8595222 2023.06.05 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8595226 2023.06.05 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 8595221 2023.06.05 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8595224 2023.06.05 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8595225 2023.06.05 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8595223 2023.06.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8595214 2023.06.05 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8595220 2023.06.05 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8595213 2023.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8595212 2023.06.05 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8593945 2023.06.04 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8593459 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8593458 2023.06.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8593457 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8593456 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8593455 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593454 2023.06.04 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8593453 2023.06.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8593452 2023.06.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8593451 2023.06.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8593450 2023.06.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593475 2023.06.04 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8593474 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8593473 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593472 2023.06.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8593471 2023.06.04 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8593470 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8593469 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8593468 2023.06.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8593467 2023.06.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8593466 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593465 2023.06.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8593464 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593463 2023.06.04 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8593462 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8593461 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593460 2023.06.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8593449 2023.06.04 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8593448 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8593447 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593446 2023.06.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8593445 2023.06.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593444 2023.06.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8593443 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8593442 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593441 2023.06.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8593440 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593439 2023.06.04 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8593438 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8593437 2023.06.04 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8593436 2023.06.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8593435 2023.06.04 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8593434 2023.06.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8593433 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8593432 2023.06.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593431 2023.06.04 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8593430 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593429 2023.06.04 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8593428 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8593427 2023.06.04 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8593426 2023.06.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8593425 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593424 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593423 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593422 2023.06.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8593421 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593419 2023.06.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8593418 2023.06.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593417 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8593416 2023.06.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8593415 2023.06.04 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8593414 2023.06.04 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8593413 2023.06.04 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8593412 2023.06.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8593411 2023.06.04 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8593410 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8593409 2023.06.04 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8593408 2023.06.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8593407 2023.06.04 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8593406 2023.06.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593405 2023.06.04 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8593404 2023.06.04 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8593403 2023.06.04 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8593402 2023.06.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8593401 2023.06.04 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8590497 2023.06.04 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8587729 2023.06.04 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8587712 2023.06.04 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 8587714 2023.06.04 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8587713 2023.06.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8587711 2023.06.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 8587487 2023.06.04 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8587486 2023.06.04 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8587483 2023.06.04 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8587484 2023.06.04 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595007 2023.06.04 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8595008 2023.06.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8595009 2023.06.04 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8595010 2023.06.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8595011 2023.06.04 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8595012 2023.06.04 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8595013 2023.06.04 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8595014 2023.06.04 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8595015 2023.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8595016 2023.06.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8595017 2023.06.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8595018 2023.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8595019 2023.06.04 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8595020 2023.06.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8595021 2023.06.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8595022 2023.06.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8595023 2023.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8595024 2023.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8595025 2023.06.04 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595026 2023.06.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8595027 2023.06.04 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8595028 2023.06.04 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8595029 2023.06.04 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8595030 2023.06.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8595031 2023.06.04 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8595032 2023.06.04 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8595033 2023.06.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8595034 2023.06.04 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8595035 2023.06.04 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8587485 2023.06.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8581239 2023.06.03 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8581189 2023.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581183 2023.06.03 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8581181 2023.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581180 2023.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581178 2023.06.03 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8581196 2023.06.03 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8581171 2023.06.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8581154 2023.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8581153 2023.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8581152 2023.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8581151 2023.06.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8581150 2023.06.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8581149 2023.06.03 LB
rzadki derkacz, Crex crex 2 8581148 2023.06.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8581147 2023.06.03 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8579584 2023.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 11 8579574 2023.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8579541 2023.06.02 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8579540 2023.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8579488 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8579489 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8579486 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8579487 2023.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8578619 2023.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8578559 2023.06.02 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8578556 2023.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8578554 2023.06.02 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8578555 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8578204 2023.06.02 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8578205 2023.06.02 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8578080 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8578076 2023.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8578075 2023.06.02 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8578069 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8578068 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8578036 2023.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8578034 2023.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8578035 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576158 2023.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8576159 2023.06.02 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8576156 2023.06.02 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8576160 2023.06.02 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8576155 2023.06.02 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8576157 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8576154 2023.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8576153 2023.06.02 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8575773 2023.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8575768 2023.06.02 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8575766 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8575767 2023.06.02 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8575765 2023.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8575721 2023.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8575723 2023.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8575717 2023.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8575719 2023.06.01 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8575718 2023.06.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8575720 2023.06.01 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8574461 2023.06.01 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8574456 2023.06.01 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574457 2023.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8574463 2023.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8574455 2023.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8574462 2023.06.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8574460 2023.06.01 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8574459 2023.06.01 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8574451 2023.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8574450 2023.06.01 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8574454 2023.06.01 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8574452 2023.06.01 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8574458 2023.06.01 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8574453 2023.06.01 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8581179 2023.06.01 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8564995 2023.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8564994 2023.05.30 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564993 2023.05.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8564992 2023.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8564991 2023.05.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8564990 2023.05.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8564989 2023.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8564988 2023.05.30 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8564987 2023.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8564986 2023.05.30 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564985 2023.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564984 2023.05.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564983 2023.05.30 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8564982 2023.05.30 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8564981 2023.05.30 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8564980 2023.05.30 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8564963 2023.05.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8564962 2023.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564961 2023.05.30 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8564960 2023.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8564959 2023.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8564958 2023.05.30 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564957 2023.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8564956 2023.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8564955 2023.05.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8564954 2023.05.30 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8564953 2023.05.30 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8564952 2023.05.30 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8564951 2023.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8564950 2023.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8564949 2023.05.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8564948 2023.05.30 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8564979 2023.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8564978 2023.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564977 2023.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564976 2023.05.30 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8564975 2023.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8564974 2023.05.30 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8564973 2023.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8564972 2023.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8564971 2023.05.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8564970 2023.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8564969 2023.05.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564968 2023.05.30 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8564967 2023.05.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8564966 2023.05.30 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8564965 2023.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8564964 2023.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8564946 2023.05.30 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8564945 2023.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8564944 2023.05.30 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8564943 2023.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8564942 2023.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8564941 2023.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564940 2023.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8564939 2023.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8564938 2023.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8564937 2023.05.30 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8564936 2023.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564935 2023.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8564934 2023.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564933 2023.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8564932 2023.05.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8564947 2023.05.29 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8539216 2023.05.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8539215 2023.05.27 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8539214 2023.05.27 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8538057 2023.05.26 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8538056 2023.05.26 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8538058 2023.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8527915 2023.05.25 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8527916 2023.05.25 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8520132 2023.05.23 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8520141 2023.05.23 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8520140 2023.05.23 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8520139 2023.05.23 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8520138 2023.05.23 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8520137 2023.05.23 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8520136 2023.05.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8520135 2023.05.23 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8520134 2023.05.23 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8520133 2023.05.23 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8513996 2023.05.22 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8513995 2023.05.22 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8513994 2023.05.22 LB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 8513993 2023.05.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8513992 2023.05.22 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8513991 2023.05.22 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8513990 2023.05.22 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8513989 2023.05.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8513988 2023.05.22 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8513987 2023.05.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8513986 2023.05.22 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8513985 2023.05.22 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8513984 2023.05.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8513983 2023.05.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8513982 2023.05.22 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8513981 2023.05.22 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8513980 2023.05.22 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8513979 2023.05.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 20 8513978 2023.05.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8513977 2023.05.22 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8513976 2023.05.22 LB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8513975 2023.05.22 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8501766 2023.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8501755 2023.05.21 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8501758 2023.05.21 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8501757 2023.05.21 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8501756 2023.05.21 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8501249 2023.05.21 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8501093 2023.05.21 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8501092 2023.05.21 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8501005 2023.05.21 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8501004 2023.05.21 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8501003 2023.05.21 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8501002 2023.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8501001 2023.05.21 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8501000 2023.05.21 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8500999 2023.05.21 LB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8500998 2023.05.21 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8500997 2023.05.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8500996 2023.05.21 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8500995 2023.05.21 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8500994 2023.05.21 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8501021 2023.05.21 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8501020 2023.05.21 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8501019 2023.05.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8501018 2023.05.21 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8501017 2023.05.21 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8501016 2023.05.21 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8501015 2023.05.21 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8501014 2023.05.21 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8501013 2023.05.21 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8501012 2023.05.21 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8501011 2023.05.21 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8501010 2023.05.21 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8501009 2023.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8501008 2023.05.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8501007 2023.05.21 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8501006 2023.05.21 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8495017 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8495015 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8495014 2023.05.20 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8495016 2023.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8490356 2023.05.20 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8490355 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8488011 2023.05.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8488015 2023.05.19 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8488016 2023.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8488009 2023.05.19 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8488013 2023.05.19 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8488012 2023.05.19 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8487707 2023.05.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8487706 2023.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8487705 2023.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8487702 2023.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8487703 2023.05.19 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8487704 2023.05.19 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8487701 2023.05.19 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8487697 2023.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8487699 2023.05.19 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8487698 2023.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8487696 2023.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8487695 2023.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8487692 2023.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 13 8487709 2023.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8487691 2023.05.19 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 8487690 2023.05.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8487700 2023.05.19 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8487688 2023.05.17 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8487689 2023.05.17 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8487687 2023.05.17 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8487693 2023.05.16 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8487694 2023.05.16 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8457295 2023.05.14 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8457296 2023.05.14 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8455067 2023.05.14 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8455070 2023.05.14 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8455066 2023.05.14 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8455068 2023.05.14 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8455069 2023.05.14 LB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8455065 2023.05.14 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8581176 2023.05.14 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8446896 2023.05.13 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8461135 2023.05.13 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8461136 2023.05.13 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 8461132 2023.05.13 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8461274 2023.05.13 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8461273 2023.05.13 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8461276 2023.05.13 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 8461277 2023.05.13 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8461279 2023.05.13 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8460404 2023.05.13 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8460403 2023.05.13 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8460408 2023.05.13 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8460406 2023.05.13 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8461272 2023.05.13 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8461270 2023.05.13 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8461271 2023.05.13 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8461186 2023.05.13 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8461139 2023.05.13 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8460376 2023.05.13 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8460373 2023.05.13 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8461307 2023.05.13 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8461306 2023.05.13 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8461309 2023.05.13 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8461679 2023.05.13 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8461304 2023.05.13 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8461350 2023.05.13 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8461342 2023.05.13 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8461406 2023.05.13 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8461341 2023.05.13 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8461349 2023.05.13 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8461340 2023.05.13 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8461353 2023.05.13 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8461405 2023.05.13 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8461249 2023.05.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8461263 2023.05.13 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8461248 2023.05.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8461247 2023.05.13 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8461265 2023.05.13 LB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8446895 2023.05.13 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8461266 2023.05.13 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8461257 2023.05.13 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8461255 2023.05.13 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8461250 2023.05.13 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8446894 2023.05.13 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8461253 2023.05.13 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8461259 2023.05.13 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8461131 2023.05.13 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8461128 2023.05.13 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8461268 2023.05.13 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8461269 2023.05.13 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8461267 2023.05.13 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8460374 2023.05.13 LB
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8460400 2023.05.13 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8461407 2023.05.13 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8461379 2023.05.13 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8461419 2023.05.13 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8461417 2023.05.13 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8461517 2023.05.13 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8461415 2023.05.13 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8461488 2023.05.13 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8461238 2023.05.13 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8461200 2023.05.13 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8461192 2023.05.13 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8461198 2023.05.13 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8461202 2023.05.13 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8461339 2023.05.13 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8461323 2023.05.13 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8461334 2023.05.13 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8461315 2023.05.13 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8461317 2023.05.13 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8461337 2023.05.13 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8461333 2023.05.13 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8461336 2023.05.13 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8461335 2023.05.13 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8461311 2023.05.13 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8461313 2023.05.13 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8461310 2023.05.13 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8461222 2023.05.13 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8461244 2023.05.13 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8461231 2023.05.13 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8461196 2023.05.13 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8461246 2023.05.13 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8461209 2023.05.13 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8461194 2023.05.13 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8461191 2023.05.13 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8461182 2023.05.13 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8461174 2023.05.13 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8461178 2023.05.13 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8461176 2023.05.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8461172 2023.05.13 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8461145 2023.05.13 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8461143 2023.05.13 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8461162 2023.05.13 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8461146 2023.05.13 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8461170 2023.05.13 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8461167 2023.05.13 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8461153 2023.05.13 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8461155 2023.05.13 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8461156 2023.05.13 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8461159 2023.05.13 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8461141 2023.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8461142 2023.05.13 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8461165 2023.05.13 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8460793 2023.05.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8460425 2023.05.13 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8460458 2023.05.13 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8461102 2023.05.13 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8460618 2023.05.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8461043 2023.05.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8461098 2023.05.13 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8460791 2023.05.13 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8460546 2023.05.13 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8461105 2023.05.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8460457 2023.05.13 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8460547 2023.05.13 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8461124 2023.05.13 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8460619 2023.05.13 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8460622 2023.05.13 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8461121 2023.05.13 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8461123 2023.05.13 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8460461 2023.05.13 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8460453 2023.05.13 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8460543 2023.05.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8460446 2023.05.13 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8460490 2023.05.13 LB
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8460621 2023.05.13 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8460545 2023.05.13 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8460623 2023.05.13 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8460604 2023.05.13 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8460615 2023.05.13 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8460444 2023.05.13 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8461118 2023.05.13 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8460460 2023.05.13 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8460448 2023.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8460544 2023.05.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8460441 2023.05.13 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8460586 2023.05.13 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8460455 2023.05.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8460548 2023.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8460620 2023.05.13 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8460585 2023.05.13 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8460442 2023.05.13 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8437104 2023.05.13 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8460397 2023.05.13 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8460393 2023.05.13 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8460395 2023.05.13 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8460388 2023.05.13 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8460386 2023.05.13 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8460385 2023.05.13 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8460379 2023.05.13 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8460383 2023.05.13 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8460390 2023.05.13 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8460581 2023.05.13 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8461151 2023.05.13 LB
rzadki uszatka, Asio otus 1 8447140 2023.05.13 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8448255 2023.05.13 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8460316 2023.05.13 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8460365 2023.05.13 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8434014 2023.05.12 LB
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8433797 2023.05.12 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8433224 2023.05.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8581182 2023.05.12 LB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8426664 2023.05.11 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8426492 2023.05.11 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8426491 2023.05.11 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8426496 2023.05.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 8426490 2023.05.11 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8426494 2023.05.11 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8426495 2023.05.11 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8426489 2023.05.11 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8426493 2023.05.11 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8426487 2023.05.11 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8426488 2023.05.11 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8426486 2023.05.11 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 15 8426485 2023.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8426483 2023.05.11 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8426484 2023.05.11 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8423788 2023.05.11 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8423792 2023.05.10 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8423790 2023.05.10 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8423789 2023.05.10 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8423791 2023.05.10 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8581177 2023.05.09 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8581175 2023.05.09 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8581174 2023.05.09 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8415764 2023.05.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8415763 2023.05.09 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8415765 2023.05.09 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8412158 2023.05.09 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8415761 2023.05.08 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8415762 2023.05.08 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8399586 2023.05.07 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8399659 2023.05.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8399654 2023.05.07 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8399655 2023.05.07 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8399658 2023.05.07 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8399656 2023.05.07 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8399657 2023.05.07 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8399660 2023.05.07 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8399585 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8399584 2023.05.07 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8397766 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8399653 2023.05.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8399652 2023.05.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8399651 2023.05.07 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8393376 2023.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8393375 2023.05.06 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8393377 2023.05.06 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8393378 2023.05.06 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8393393 2023.05.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8393354 2023.05.06 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8393353 2023.05.06 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8393356 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8393358 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 8393357 2023.05.06 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8393355 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8393394 2023.05.06 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8393392 2023.05.06 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8393391 2023.05.06 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8393389 2023.05.06 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8393388 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8393390 2023.05.06 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8393387 2023.05.06 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8393386 2023.05.06 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8393384 2023.05.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8393383 2023.05.06 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8393382 2023.05.06 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8393385 2023.05.06 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8393380 2023.05.06 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8393381 2023.05.06 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8393379 2023.05.06 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8393371 2023.05.06 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8393372 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8393369 2023.05.06 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8393373 2023.05.06 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8393367 2023.05.06 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8393366 2023.05.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8393374 2023.05.06 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8393368 2023.05.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8393365 2023.05.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8393370 2023.05.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8393363 2023.05.06 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8393362 2023.05.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8393364 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8393361 2023.05.06 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8393350 2023.05.06 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8393360 2023.05.06 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8393359 2023.05.06 LB
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8390725 2023.05.06 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8393352 2023.05.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8393351 2023.05.06 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8390722 2023.05.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8390724 2023.05.06 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8390723 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8389747 2023.05.06 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8389748 2023.05.06 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8389746 2023.05.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8389740 2023.05.06 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8389744 2023.05.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8389742 2023.05.06 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8389743 2023.05.06 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8389739 2023.05.06 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8389735 2023.05.06 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8389736 2023.05.06 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8389745 2023.05.06 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8389738 2023.05.06 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8389737 2023.05.06 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8389741 2023.05.06 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8389734 2023.05.06 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8389732 2023.05.06 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8389731 2023.05.06 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8389733 2023.05.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8380647 2023.05.05 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8380644 2023.05.05 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8367830 2023.05.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8367829 2023.05.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8367828 2023.05.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8367827 2023.05.03 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8367826 2023.05.03 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8367825 2023.05.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8367824 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8367823 2023.05.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8367822 2023.05.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8367821 2023.05.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8367820 2023.05.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8367819 2023.05.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8367832 2023.05.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8367831 2023.05.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8367818 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8366378 2023.05.03 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8366380 2023.05.03 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8366379 2023.05.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8366374 2023.05.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8366372 2023.05.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8366373 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8366376 2023.05.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8366375 2023.05.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8366377 2023.05.03 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8366403 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8366382 2023.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8366381 2023.05.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8366370 2023.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8366369 2023.05.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8366368 2023.05.03 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8366367 2023.05.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8366366 2023.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8366365 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8366364 2023.05.03 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8366363 2023.05.03 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8366362 2023.05.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8366361 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8366360 2023.05.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8366359 2023.05.03 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8366358 2023.05.03 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8366357 2023.05.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8366371 2023.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8366356 2023.05.03 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8361659 2023.05.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8361394 2023.05.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8361364 2023.05.03 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8361363 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8361362 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8361361 2023.05.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8361360 2023.05.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 8361359 2023.05.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8361358 2023.05.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8361357 2023.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8361356 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8361355 2023.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8361354 2023.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361353 2023.05.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8361352 2023.05.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8361351 2023.05.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8361350 2023.05.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8361349 2023.05.03 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8361348 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8361347 2023.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8361346 2023.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361345 2023.05.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8361344 2023.05.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8361343 2023.05.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8361342 2023.05.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8361341 2023.05.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8361340 2023.05.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8360535 2023.05.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8360534 2023.05.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8360533 2023.05.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8360532 2023.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8360531 2023.05.03 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8360530 2023.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360529 2023.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8360528 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8360527 2023.05.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8360526 2023.05.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8360525 2023.05.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8360524 2023.05.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8360523 2023.05.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8360522 2023.05.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8360521 2023.05.03 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8360520 2023.05.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8360519 2023.05.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8360518 2023.05.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8360517 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8360516 2023.05.03 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8360515 2023.05.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8360514 2023.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360513 2023.05.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8360512 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8360511 2023.05.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8360510 2023.05.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8360509 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8360508 2023.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8360507 2023.05.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8360506 2023.05.03 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8360505 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8360504 2023.05.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8360503 2023.05.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8360502 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8360501 2023.05.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 8360500 2023.05.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8360499 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8360498 2023.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8360497 2023.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8360496 2023.05.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8360495 2023.05.03 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8360494 2023.05.03 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8351130 2023.05.02 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8351131 2023.05.01 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8345032 2023.05.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8345033 2023.05.01 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8344880 2023.05.01 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8344878 2023.05.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8344877 2023.05.01 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8344195 2023.05.01 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8343726 2023.05.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 10 8343728 2023.05.01 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8343727 2023.05.01 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8339316 2023.05.01 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8338381 2023.05.01 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8338380 2023.05.01 LB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8334457 2023.04.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8334456 2023.04.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8334455 2023.04.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8334473 2023.04.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8334472 2023.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8334471 2023.04.30 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8334470 2023.04.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8334469 2023.04.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 8334468 2023.04.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8334467 2023.04.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8334466 2023.04.30 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8334465 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8334464 2023.04.30 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8334463 2023.04.30 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8334462 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8334461 2023.04.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8334459 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8334458 2023.04.30 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8334460 2023.04.30 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8333408 2023.04.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8333407 2023.04.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8333399 2023.04.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8333398 2023.04.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8333397 2023.04.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8333396 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8333395 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8333394 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8333393 2023.04.30 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8333392 2023.04.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 8333391 2023.04.30 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8333390 2023.04.30 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8333389 2023.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8333388 2023.04.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8333387 2023.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8333386 2023.04.30 LB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8333385 2023.04.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8333384 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8333383 2023.04.30 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8333382 2023.04.30 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8333381 2023.04.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8333380 2023.04.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8333379 2023.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8333378 2023.04.30 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8333377 2023.04.30 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 8333375 2023.04.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8333376 2023.04.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8332369 2023.04.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8332374 2023.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8332372 2023.04.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8332363 2023.04.30 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8332362 2023.04.30 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8332359 2023.04.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8332355 2023.04.30 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8332357 2023.04.30 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8332356 2023.04.30 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8332371 2023.04.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 8332361 2023.04.30 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8332353 2023.04.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8332350 2023.04.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8332349 2023.04.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8332347 2023.04.30 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8332351 2023.04.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8332375 2023.04.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8332376 2023.04.30 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8332367 2023.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8332373 2023.04.30 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8332366 2023.04.30 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8332368 2023.04.30 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8332370 2023.04.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8332364 2023.04.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8332365 2023.04.30 LB