DRUŻYNA

Drużyna: Złotnicki . Obserwator: Łukasz Wawrzyniak

Liczba gatunków: 173

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 68 1191 51 51 0 3 20 28
2 75 6709 71 47 0 5 23 19
3 165 521 100 80 2 7 36 35
4 275 2636 137 103 0 10 59 34
5 363 533 172 131 0 28 63 40
6 36 61 173 27 0 3 12 12
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8596520 2023.06.05 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8596522 2023.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8596521 2023.06.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8596519 2023.06.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8596516 2023.06.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8596517 2023.06.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8596518 2023.06.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8596515 2023.06.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8596514 2023.06.05 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8596513 2023.06.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8594655 2023.06.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8592622 2023.06.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592620 2023.06.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8592621 2023.06.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8592623 2023.06.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8592617 2023.06.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8592619 2023.06.04 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8592616 2023.06.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8592618 2023.06.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 8591788 2023.06.04 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8588857 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8588858 2023.06.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8587471 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8587399 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8587400 2023.06.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8585207 2023.06.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8585206 2023.06.03 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8585204 2023.06.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8585205 2023.06.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8584447 2023.06.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8584445 2023.06.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8584446 2023.06.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8579282 2023.06.02 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8578125 2023.06.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8571115 2023.06.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8571112 2023.06.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8559363 2023.05.29 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8559358 2023.05.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8559359 2023.05.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8559360 2023.05.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559361 2023.05.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8559362 2023.05.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8559354 2023.05.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8559357 2023.05.29 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8559352 2023.05.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8559351 2023.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8559353 2023.05.29 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8559356 2023.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559350 2023.05.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8559355 2023.05.29 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8557396 2023.05.29 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8557397 2023.05.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8557395 2023.05.29 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8557268 2023.05.29
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8557269 2023.05.29
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8490818 2023.05.20 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8490817 2023.05.20 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8490815 2023.05.20 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8490816 2023.05.20 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8490517 2023.05.20 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8490515 2023.05.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8490518 2023.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8490514 2023.05.20 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8490513 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8490516 2023.05.20 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8490512 2023.05.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8490511 2023.05.20 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8490509 2023.05.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8490510 2023.05.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8490507 2023.05.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8490508 2023.05.20 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8490534 2023.05.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8490533 2023.05.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8490532 2023.05.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8490530 2023.05.20 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8490531 2023.05.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8490528 2023.05.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8490529 2023.05.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8490526 2023.05.20 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8490525 2023.05.20 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8490524 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8490527 2023.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8490521 2023.05.20 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8490523 2023.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8490522 2023.05.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8490520 2023.05.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8490519 2023.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8490506 2023.05.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8490503 2023.05.20 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8490505 2023.05.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8490500 2023.05.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8490502 2023.05.20 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8490501 2023.05.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8490497 2023.05.20 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8490499 2023.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8490498 2023.05.20 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8490496 2023.05.20 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8490504 2023.05.20 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8490495 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8490493 2023.05.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8490494 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8490492 2023.05.20 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8490491 2023.05.20 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8472289 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472183 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8472182 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472181 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472180 2023.05.16 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8472184 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472179 2023.05.16 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8472185 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472178 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472174 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472175 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472173 2023.05.16 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8472177 2023.05.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8472171 2023.05.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 8472176 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472170 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472164 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472172 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472165 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472169 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472168 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472167 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472166 2023.05.16 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8472160 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472163 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472158 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472157 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472148 2023.05.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8472153 2023.05.16 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8472155 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472149 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472159 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472162 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472161 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472151 2023.05.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8472156 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8472147 2023.05.16 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8472154 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472150 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472146 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472152 2023.05.16 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8470342 2023.05.16 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8470343 2023.05.14 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8452699 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8452334 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8452332 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452333 2023.05.14 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8452331 2023.05.14 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8452330 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8452052 2023.05.14 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8452051 2023.05.14 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8452050 2023.05.14 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8452049 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8452048 2023.05.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8452047 2023.05.14 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8452046 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8452045 2023.05.14 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8452044 2023.05.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8452043 2023.05.14 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8452042 2023.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8452041 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8452040 2023.05.14 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8452039 2023.05.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8452038 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8452037 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8452036 2023.05.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8452035 2023.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8452034 2023.05.14 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8452033 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8452032 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8452031 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8452030 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452029 2023.05.14 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8452028 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452027 2023.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8452026 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8452025 2023.05.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8452024 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8452023 2023.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8452022 2023.05.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8452021 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8452020 2023.05.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8452019 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8452018 2023.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8452017 2023.05.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8452016 2023.05.14 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8452015 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8452014 2023.05.14 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8452013 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8452012 2023.05.14 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8452011 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8452010 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452009 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8452008 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452007 2023.05.14 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8428335 2023.05.11 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8428148 2023.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8427555 2023.05.11 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8408030 2023.05.08 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8407938 2023.05.08 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8407939 2023.05.08 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8407937 2023.05.08 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8407936 2023.05.08 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8407935 2023.05.08 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8407934 2023.05.08 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8407933 2023.05.08 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8407932 2023.05.08 MB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8407931 2023.05.08 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8407930 2023.05.08 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8407929 2023.05.08 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8407928 2023.05.08 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8407007 2023.05.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8406420 2023.05.08 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8406419 2023.05.08 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8406247 2023.05.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8406248 2023.05.08 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8406244 2023.05.08 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8406245 2023.05.08 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8406242 2023.05.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8406243 2023.05.08 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8406246 2023.05.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 8406241 2023.05.08 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8406109 2023.05.08 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8406108 2023.05.08 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8402625 2023.05.07 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8402626 2023.05.07 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8402624 2023.05.07 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 8402621 2023.05.07 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8402622 2023.05.07 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8402623 2023.05.07 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8402618 2023.05.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8402620 2023.05.07 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8402616 2023.05.07 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8402617 2023.05.07 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8402615 2023.05.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8402619 2023.05.07 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396169 2023.05.07 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8396170 2023.05.07 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8396168 2023.05.07 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8396166 2023.05.07 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8396167 2023.05.07 KP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8396165 2023.05.07 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8396164 2023.05.07 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396163 2023.05.07 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8396162 2023.05.07 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8396158 2023.05.07 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8396161 2023.05.07 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8396160 2023.05.07 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8396159 2023.05.07 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8396157 2023.05.07 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8396154 2023.05.07 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8396152 2023.05.07 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8396156 2023.05.07 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8396155 2023.05.07 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8396153 2023.05.07 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8376611 2023.05.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8376610 2023.05.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8376609 2023.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8376608 2023.05.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8376588 2023.05.04 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8376306 2023.05.04 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8368677 2023.05.03 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8368675 2023.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368676 2023.05.03 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8368674 2023.05.03 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8368673 2023.05.03 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8366850 2023.05.03 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8365759 2023.05.03 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8362124 2023.05.03 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8362063 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8361915 2023.05.03 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8361914 2023.05.03 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8360773 2023.05.03 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8360771 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8360770 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8360772 2023.05.03
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8360769 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8360768 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360767 2023.05.03
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8360766 2023.05.03
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8360575 2023.05.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360573 2023.05.02
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8360574 2023.05.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360572 2023.05.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8352751 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8352229 2023.05.02
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8352226 2023.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8352208 2023.05.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8352207 2023.05.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8352206 2023.05.02
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8352205 2023.05.02
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8352204 2023.05.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8352203 2023.05.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8352202 2023.05.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8352311 2023.05.02
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8352310 2023.05.02
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8352309 2023.05.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8352308 2023.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8352307 2023.05.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8352306 2023.05.02
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8352305 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8352304 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8352303 2023.05.02
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8352302 2023.05.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8352301 2023.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8352300 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8352299 2023.05.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8352298 2023.05.02
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8352297 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8352296 2023.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8352327 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8352326 2023.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8352325 2023.05.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8352324 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8352323 2023.05.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8352322 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8352321 2023.05.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8352320 2023.05.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8352319 2023.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8352318 2023.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8352317 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8352316 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8352315 2023.05.02
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8352314 2023.05.02
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8352313 2023.05.02
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8352312 2023.05.02
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8352201 2023.05.02
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8352200 2023.05.02
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8352199 2023.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8352198 2023.05.02
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8352197 2023.05.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 20 8352196 2023.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8352195 2023.05.02
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8352194 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8352193 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8352192 2023.05.02
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8352191 2023.05.02
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8352190 2023.05.02
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8352189 2023.05.02
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8352188 2023.05.02
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8352187 2023.05.02
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 8352186 2023.05.02
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8345813 2023.05.01
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8345675 2023.05.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8345313 2023.05.01
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8345286 2023.05.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8344560 2023.05.01
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8344112 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8344092 2023.05.01
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8340496 2023.05.01 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8340492 2023.05.01 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8340489 2023.05.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8340490 2023.05.01 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8340491 2023.05.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8340488 2023.05.01 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8340487 2023.05.01
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8339958 2023.05.01
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339959 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8339957 2023.05.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8339934 2023.05.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8339933 2023.05.01
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8339932 2023.05.01
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8339931 2023.05.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8339930 2023.05.01
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8339929 2023.05.01
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8339928 2023.05.01
pospolity kruk, Corvus corax 6 8339927 2023.05.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8339926 2023.05.01
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8339925 2023.05.01
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8339924 2023.05.01
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8339923 2023.05.01
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8339922 2023.05.01
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8339921 2023.05.01
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8339920 2023.05.01
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8339919 2023.05.01
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8339918 2023.05.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339917 2023.05.01
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339916 2023.05.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339915 2023.05.01
pospolity żuraw, Grus grus 2 8339914 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8339913 2023.05.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339820 2023.05.01
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8339819 2023.05.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8339821 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8339816 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8339818 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8339815 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339814 2023.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8339817 2023.05.01 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8339813 2023.05.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8339812 2023.05.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8339810 2023.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8339809 2023.05.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 8339808 2023.05.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8339807 2023.05.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8339811 2023.05.01 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8335320 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8335319 2023.04.30 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8335313 2023.04.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8335318 2023.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8335316 2023.04.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8335315 2023.04.30 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8335311 2023.04.30 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8335314 2023.04.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8335317 2023.04.30 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8335310 2023.04.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8335309 2023.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327402 2023.04.30 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8327401 2023.04.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8326933 2023.04.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8326906 2023.04.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8326905 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8326904 2023.04.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8321634 2023.04.29 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8321633 2023.04.29 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8321135 2023.04.29 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8312509 2023.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8312480 2023.04.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8312450 2023.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8312451 2023.04.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8312436 2023.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8312434 2023.04.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8312435 2023.04.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8312428 2023.04.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8312424 2023.04.28 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8312425 2023.04.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8312423 2023.04.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8305733 2023.04.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8305732 2023.04.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8305734 2023.04.27 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8305703 2023.04.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8305643 2023.04.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305645 2023.04.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8305641 2023.04.27 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8305644 2023.04.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8305640 2023.04.27 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8305642 2023.04.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8305599 2023.04.27 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8305598 2023.04.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8305594 2023.04.27 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8305593 2023.04.27 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8305592 2023.04.27 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8305537 2023.04.27 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8297358 2023.04.25 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8297169 2023.04.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8297168 2023.04.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8297167 2023.04.25 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8297166 2023.04.25 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8297050 2023.04.25 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8296941 2023.04.25 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8296940 2023.04.25 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8296880 2023.04.25 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8296859 2023.04.25 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8296858 2023.04.25 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8296766 2023.04.25 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8286119 2023.04.23 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8286112 2023.04.23 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8277242 2023.04.23 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8277131 2023.04.23 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8277130 2023.04.23 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8276878 2023.04.23 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8276877 2023.04.23 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8276876 2023.04.23 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8276875 2023.04.23 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8276874 2023.04.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8276873 2023.04.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8276872 2023.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8276871 2023.04.23 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8276870 2023.04.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8276869 2023.04.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8276868 2023.04.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8276867 2023.04.23 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8276866 2023.04.23 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8276865 2023.04.23 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8276864 2023.04.23 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8276863 2023.04.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8276862 2023.04.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8276861 2023.04.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8276860 2023.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8276859 2023.04.23 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8275310 2023.04.23 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8275275 2023.04.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8272098 2023.04.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8270931 2023.04.22 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8269232 2023.04.22 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8262555 2023.04.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8262557 2023.04.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8262556 2023.04.21 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8262553 2023.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8262550 2023.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8262552 2023.04.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8262547 2023.04.21 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8262554 2023.04.21 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8262546 2023.04.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8262549 2023.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8262551 2023.04.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8262548 2023.04.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8262545 2023.04.21 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8260224 2023.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8259608 2023.04.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8259607 2023.04.21 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8259605 2023.04.21 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8255312 2023.04.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8254364 2023.04.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8254365 2023.04.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8254363 2023.04.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8254310 2023.04.20 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8254309 2023.04.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8254308 2023.04.20 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8254307 2023.04.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8254306 2023.04.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8254305 2023.04.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8254304 2023.04.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8254303 2023.04.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8254302 2023.04.20 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8254301 2023.04.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8254300 2023.04.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8254299 2023.04.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8254298 2023.04.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8254297 2023.04.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8254296 2023.04.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8254295 2023.04.20 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8253293 2023.04.20 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8243119 2023.04.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8242629 2023.04.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8242631 2023.04.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8242628 2023.04.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8242626 2023.04.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8242632 2023.04.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8242627 2023.04.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8242630 2023.04.18 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8242625 2023.04.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8242624 2023.04.18 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8242385 2023.04.18 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8242384 2023.04.18 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8242383 2023.04.18 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8242382 2023.04.18 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8224629 2023.04.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8224627 2023.04.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8224626 2023.04.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8224628 2023.04.16 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8224625 2023.04.16 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8224620 2023.04.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8224618 2023.04.16 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8224619 2023.04.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 8224624 2023.04.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8224617 2023.04.16 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8224613 2023.04.16 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 150 8224614 2023.04.16 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8224622 2023.04.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8224621 2023.04.16 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8224616 2023.04.16 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8224623 2023.04.16 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8224615 2023.04.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8217517 2023.04.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8217519 2023.04.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8217516 2023.04.15 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8217518 2023.04.15 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8217290 2023.04.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8195849 2023.04.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8195848 2023.04.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8195847 2023.04.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8195846 2023.04.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8195845 2023.04.12 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8195844 2023.04.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8195843 2023.04.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8195842 2023.04.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8195841 2023.04.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8195840 2023.04.12 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8195839 2023.04.12 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8195838 2023.04.12 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8195837 2023.04.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8195836 2023.04.12 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8195835 2023.04.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8195834 2023.04.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8195833 2023.04.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 35 8195832 2023.04.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8195831 2023.04.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8195830 2023.04.12 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8195829 2023.04.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8195828 2023.04.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8195827 2023.04.12 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8194881 2023.04.12 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8194851 2023.04.12 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8194850 2023.04.12 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8175535 2023.04.10
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8175534 2023.04.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8175533 2023.04.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8175532 2023.04.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8175531 2023.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8175530 2023.04.10
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8175529 2023.04.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8175528 2023.04.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8175527 2023.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8175526 2023.04.10
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8175525 2023.04.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8175524 2023.04.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8175523 2023.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8175522 2023.04.10
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8175521 2023.04.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8175520 2023.04.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8175519 2023.04.10
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8175518 2023.04.10
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8164910 2023.04.08 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8164850 2023.04.08 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8164777 2023.04.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8164597 2023.04.08 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8164596 2023.04.08 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8161136 2023.04.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8160329 2023.04.08 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8159230 2023.04.08 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8149790 2023.04.06 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8149791 2023.04.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8145272 2023.04.05 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8145271 2023.04.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8145270 2023.04.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8145269 2023.04.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8145268 2023.04.05 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8145267 2023.04.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8145266 2023.04.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8145265 2023.04.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8145264 2023.04.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8145263 2023.04.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8145262 2023.04.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8145261 2023.04.05 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8145260 2023.04.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8145259 2023.04.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8145258 2023.04.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8145257 2023.04.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8145256 2023.04.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8145255 2023.04.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8145254 2023.04.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8145253 2023.04.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8145252 2023.04.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8145251 2023.04.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8145250 2023.04.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8145249 2023.04.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8145248 2023.04.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8139836 2023.04.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8139835 2023.04.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8139838 2023.04.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8139839 2023.04.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8139837 2023.04.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8139833 2023.04.04 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8139834 2023.04.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8139795 2023.04.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8139794 2023.04.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8139796 2023.04.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8135735 2023.04.03 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8135297 2023.04.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 8135299 2023.04.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8135300 2023.04.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8135296 2023.04.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8135298 2023.04.03 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8129499 2023.04.02 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8129497 2023.04.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8129498 2023.04.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8129495 2023.04.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8129496 2023.04.02 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8129493 2023.04.02 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8129494 2023.04.02 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8129490 2023.04.02 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8129489 2023.04.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8129487 2023.04.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8129486 2023.04.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8129492 2023.04.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8129488 2023.04.02 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8129491 2023.04.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8129485 2023.04.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8129484 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 8129483 2023.04.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8110418 2023.03.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8110416 2023.03.30 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8110415 2023.03.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8110417 2023.03.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8110414 2023.03.30 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8110413 2023.03.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8110412 2023.03.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8105026 2023.03.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8094528 2023.03.27 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8094527 2023.03.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8089543 2023.03.26 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8089265 2023.03.26 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8089264 2023.03.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8089266 2023.03.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8089267 2023.03.26 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8089263 2023.03.26 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8081061 2023.03.25 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8081013 2023.03.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8076502 2023.03.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8076501 2023.03.25 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8076503 2023.03.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8076499 2023.03.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8076498 2023.03.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8076497 2023.03.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8074630 2023.03.25 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8074629 2023.03.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8074299 2023.03.25 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8073996 2023.03.25 LS
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8073995 2023.03.25 LS
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8073950 2023.03.25 LS
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8073949 2023.03.25 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8073947 2023.03.25 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8073948 2023.03.25 LS
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8073946 2023.03.25 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8073945 2023.03.25 LS
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8073944 2023.03.25 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8073943 2023.03.25 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8073942 2023.03.25 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8073941 2023.03.25 LS
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8073937 2023.03.25 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8073938 2023.03.25 LS
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8073940 2023.03.25 LS
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8073939 2023.03.25 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8073936 2023.03.25 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8063781 2023.03.23 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8063779 2023.03.23 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8059320 2023.03.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8059319 2023.03.22 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8059318 2023.03.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8059317 2023.03.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8059316 2023.03.22 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8059315 2023.03.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8059314 2023.03.22 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8059313 2023.03.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8059312 2023.03.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8059311 2023.03.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8059310 2023.03.22 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8059309 2023.03.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8059308 2023.03.22 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8059307 2023.03.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8059306 2023.03.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 8059305 2023.03.22 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8059304 2023.03.22 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8059303 2023.03.22 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8059302 2023.03.22 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8059301 2023.03.22 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8059300 2023.03.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8059299 2023.03.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8059298 2023.03.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8059297 2023.03.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8059296 2023.03.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8059295 2023.03.22 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8059294 2023.03.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8059293 2023.03.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8059292 2023.03.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8059291 2023.03.22 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8054715 2023.03.22 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 8053087 2023.03.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8053089 2023.03.21 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8053086 2023.03.21 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8053085 2023.03.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8053088 2023.03.20 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8034205 2023.03.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8034106 2023.03.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8034107 2023.03.19 WP
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8032107 2023.03.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8032106 2023.03.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8032105 2023.03.19 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8032104 2023.03.19 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8032103 2023.03.19 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8032102 2023.03.19 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8032101 2023.03.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8032100 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8032099 2023.03.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8032098 2023.03.19 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8032097 2023.03.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 8032096 2023.03.19 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8032095 2023.03.19 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8022234 2023.03.18 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8022129 2023.03.18 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8022128 2023.03.18 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8022127 2023.03.18 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8022068 2023.03.18 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8022067 2023.03.18 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8022066 2023.03.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8022065 2023.03.18 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8022064 2023.03.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8022063 2023.03.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8022062 2023.03.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8022061 2023.03.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8022060 2023.03.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8022059 2023.03.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8022058 2023.03.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8022057 2023.03.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8022056 2023.03.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8007094 2023.03.15 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8006948 2023.03.15 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8006947 2023.03.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8006874 2023.03.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8006727 2023.03.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8006725 2023.03.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8006726 2023.03.15 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8006609 2023.03.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8006606 2023.03.15 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8006607 2023.03.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8006603 2023.03.15 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8006604 2023.03.15 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8006605 2023.03.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8002663 2023.03.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8002662 2023.03.14 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8002482 2023.03.14 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8002484 2023.03.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8002483 2023.03.14 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8002481 2023.03.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7983595 2023.03.10 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7983594 2023.03.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7983555 2023.03.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7983553 2023.03.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7983554 2023.03.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7983552 2023.03.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7983551 2023.03.10 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7983549 2023.03.10 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7983550 2023.03.10 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7983268 2023.03.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7983228 2023.03.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7967856 2023.03.06 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7967853 2023.03.06 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 7967857 2023.03.06 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7967855 2023.03.06 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7966719 2023.03.06 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7966720 2023.03.06 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7966563 2023.03.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7966562 2023.03.06 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7966561 2023.03.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7966560 2023.03.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7966559 2023.03.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7966558 2023.03.06 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7966557 2023.03.06 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7966556 2023.03.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7966555 2023.03.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7966554 2023.03.06 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7966553 2023.03.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7945280 2023.03.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7945278 2023.03.01 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7945279 2023.03.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7932351 2023.02.26 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 7931341 2023.02.26 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7931342 2023.02.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7931343 2023.02.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7931340 2023.02.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7931339 2023.02.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7918899 2023.02.23 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7918898 2023.02.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7918896 2023.02.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7918892 2023.02.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7918897 2023.02.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7918895 2023.02.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7918891 2023.02.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7918893 2023.02.23 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7918889 2023.02.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7918890 2023.02.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7918894 2023.02.23 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7914834 2023.02.22 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7914829 2023.02.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7914833 2023.02.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7914831 2023.02.22 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7914828 2023.02.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7914830 2023.02.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7914835 2023.02.22 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7914827 2023.02.22 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7914832 2023.02.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7910091 2023.02.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7910090 2023.02.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7910089 2023.02.20 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7910087 2023.02.20 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7910088 2023.02.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7910085 2023.02.20 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7910086 2023.02.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7910084 2023.02.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7910081 2023.02.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7910082 2023.02.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7910083 2023.02.20 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7910080 2023.02.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7910078 2023.02.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18 7910079 2023.02.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7910077 2023.02.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7910076 2023.02.20 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7906732 2023.02.19 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7906733 2023.02.19 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7905628 2023.02.19 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7905624 2023.02.19 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7905625 2023.02.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7905629 2023.02.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7905626 2023.02.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 7905627 2023.02.19 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7896325 2023.02.16 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7896322 2023.02.16 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7896324 2023.02.16 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7896323 2023.02.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 7896320 2023.02.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 7896319 2023.02.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 7889126 2023.02.14 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7878723 2023.02.12 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7873786 2023.02.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7873788 2023.02.11 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7873785 2023.02.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7873787 2023.02.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7869441 2023.02.09 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7868033 2023.02.09 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7868034 2023.02.09 MP
pospolity łyska, Fulica atra 200 7864021 2023.02.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 7864018 2023.02.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7864020 2023.02.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7864019 2023.02.07 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 7855773 2023.02.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7855772 2023.02.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 7855771 2023.02.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7851145 2023.02.04 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7851144 2023.02.04 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7847211 2023.02.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7816665 2023.01.24 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7816667 2023.01.24 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7816664 2023.01.24 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 300 7816666 2023.01.24 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7813858 2023.01.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7813500 2023.01.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7813501 2023.01.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7813497 2023.01.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7813496 2023.01.23 WP