DRUŻYNA

Drużyna: Złotnicki . Obserwator: Łukasz Wawrzyniak

Liczba gatunków: 215

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 68 1191 51 51 0 3 20 28
2 75 6709 71 47 0 5 23 19
3 165 521 100 80 2 7 36 35
4 275 2636 137 103 0 10 59 34
5 363 533 172 131 0 28 63 40
6 139 192 179 69 0 10 37 22
7 102 131 186 57 0 13 26 18
8 65 171 189 42 1 9 16 16
9 178 650 200 84 1 24 34 25
10 76 379 213 59 4 14 15 26
11 42 365 215 21 1 5 8 7
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9224223 2023.11.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9205942 2023.11.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9201824 2023.11.20 WP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9201804 2023.11.20 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9201805 2023.11.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9201769 2023.11.20 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9201768 2023.11.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9201741 2023.11.20 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9201740 2023.11.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9201739 2023.11.20 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9201692 2023.11.20 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9201546 2023.11.20 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9194946 2023.11.18 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9174729 2023.11.11 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9174745 2023.11.11 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9173442 2023.11.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9173284 2023.11.11 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9173238 2023.11.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9171143 2023.11.10 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9156900 2023.11.05 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9156517 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9154452 2023.11.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9149453 2023.11.04 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9149452 2023.11.04 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9149451 2023.11.04 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9149287 2023.11.04 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 9149283 2023.11.04 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9147082 2023.11.03 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9147035 2023.11.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9147034 2023.11.03 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9147026 2023.11.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9147013 2023.11.03 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9147015 2023.11.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9147014 2023.11.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9147012 2023.11.03 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9147003 2023.11.03 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9140469 2023.11.01 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9140468 2023.11.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9140426 2023.11.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9140425 2023.11.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9140424 2023.11.01 WP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 9140383 2023.11.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9134918 2023.10.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9134919 2023.10.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9134915 2023.10.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9134917 2023.10.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9134914 2023.10.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9134916 2023.10.30 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9134913 2023.10.30 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 9134911 2023.10.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9134912 2023.10.30 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9134910 2023.10.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 9134909 2023.10.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 9134905 2023.10.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9134908 2023.10.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9134904 2023.10.30 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9134906 2023.10.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9134907 2023.10.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9118086 2023.10.25 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9118085 2023.10.25 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9118084 2023.10.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9112581 2023.10.23 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9112507 2023.10.23 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9112504 2023.10.23 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9112506 2023.10.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9112505 2023.10.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9112503 2023.10.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9105742 2023.10.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9105743 2023.10.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9104656 2023.10.21 WP
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9058003 2023.10.08 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9057599 2023.10.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9057255 2023.10.08 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9054883 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 2 9054367 2023.10.08 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9054087 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9052240 2023.10.07 MB
rzadki alka, Alca torda 1 9052068 2023.10.07 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9052024 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9052022 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9052023 2023.10.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9052021 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9052020 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9052019 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9052018 2023.10.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9050191 2023.10.07 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9050190 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 9050189 2023.10.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9050188 2023.10.07 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9050187 2023.10.07 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9050186 2023.10.07 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9038528 2023.10.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9038527 2023.10.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9038526 2023.10.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9038525 2023.10.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9038523 2023.10.03 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9038524 2023.10.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9038522 2023.10.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9038521 2023.10.03 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9038520 2023.10.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9033757 2023.10.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9033754 2023.10.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9033756 2023.10.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9033755 2023.10.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9033758 2023.10.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9033749 2023.10.02 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9033750 2023.10.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9033682 2023.10.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9033679 2023.10.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9033678 2023.10.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9033681 2023.10.02 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9033680 2023.10.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9033677 2023.10.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9033671 2023.10.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9033670 2023.10.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9033667 2023.10.02 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9033669 2023.10.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9033668 2023.10.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 55 9024323 2023.09.30 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9023755 2023.09.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 9023658 2023.09.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9019793 2023.09.29 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9019500 2023.09.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9019501 2023.09.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9016360 2023.09.28 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9016359 2023.09.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9005953 2023.09.25 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9005914 2023.09.25 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9005799 2023.09.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 32 9005800 2023.09.25 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9003031 2023.09.24 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9002702 2023.09.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9002703 2023.09.24 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9002700 2023.09.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9002701 2023.09.24 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9002699 2023.09.24 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9002415 2023.09.24 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8995891 2023.09.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8995874 2023.09.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8995872 2023.09.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8995870 2023.09.23 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8995871 2023.09.23 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8995869 2023.09.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8995873 2023.09.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8995694 2023.09.23 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8995617 2023.09.23 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8995609 2023.09.23 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8995514 2023.09.23 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8995512 2023.09.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8995505 2023.09.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8995490 2023.09.23 WP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8995491 2023.09.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8995489 2023.09.23 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8995488 2023.09.23 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8995486 2023.09.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8995487 2023.09.23 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8995485 2023.09.23 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8995484 2023.09.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8995483 2023.09.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8995482 2023.09.23 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8991809 2023.09.22 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8991726 2023.09.22 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8991471 2023.09.22 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8987858 2023.09.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8985067 2023.09.20 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8985068 2023.09.20 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8978610 2023.09.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8978607 2023.09.18 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8978611 2023.09.18 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8978609 2023.09.18 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8978608 2023.09.18 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8978604 2023.09.18 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8978605 2023.09.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8978606 2023.09.18 WP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8978600 2023.09.18 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8978602 2023.09.18 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8978601 2023.09.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8978603 2023.09.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8978597 2023.09.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8978598 2023.09.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8978595 2023.09.18 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8978594 2023.09.18 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8978596 2023.09.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8978591 2023.09.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8978599 2023.09.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8978592 2023.09.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8978586 2023.09.18 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8978593 2023.09.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8978590 2023.09.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8978584 2023.09.18 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8978588 2023.09.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8978589 2023.09.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8978587 2023.09.18 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8978585 2023.09.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8973430 2023.09.17 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8973428 2023.09.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8973429 2023.09.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8973427 2023.09.17 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8973424 2023.09.17 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8973426 2023.09.17 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8973422 2023.09.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8973421 2023.09.17 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8973423 2023.09.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8973425 2023.09.17 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8973419 2023.09.17 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8973418 2023.09.17 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8973420 2023.09.17 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8968701 2023.09.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8968702 2023.09.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8966517 2023.09.15 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8966516 2023.09.15 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8966515 2023.09.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8962818 2023.09.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8962819 2023.09.14 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8962817 2023.09.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8959109 2023.09.12 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8959108 2023.09.12 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8957986 2023.09.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8957927 2023.09.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8957926 2023.09.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 8957828 2023.09.12 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8957827 2023.09.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8957512 2023.09.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8957511 2023.09.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8956623 2023.09.11 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8954811 2023.09.11 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8954799 2023.09.11 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8946822 2023.09.09 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 8946616 2023.09.09 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8946497 2023.09.09 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8946498 2023.09.09 MB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8946470 2023.09.09 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8946469 2023.09.09 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8946473 2023.09.09 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8946471 2023.09.09 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8946472 2023.09.09 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8946467 2023.09.09 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8946466 2023.09.09 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8946464 2023.09.09 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8946468 2023.09.09 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8946465 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8946463 2023.09.09 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8946461 2023.09.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8946460 2023.09.09 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8946462 2023.09.09 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8945835 2023.09.09 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8945837 2023.09.09 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8945833 2023.09.09 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8945834 2023.09.09 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8945836 2023.09.09 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8945831 2023.09.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8945829 2023.09.09 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8945832 2023.09.09 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8945830 2023.09.09 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8945827 2023.09.09 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8945826 2023.09.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8945828 2023.09.09 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8939808 2023.09.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8939803 2023.09.07 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8939802 2023.09.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8939801 2023.09.07 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8939729 2023.09.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8936515 2023.09.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8936516 2023.09.06 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8936514 2023.09.06 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8930494 2023.09.04 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8930495 2023.09.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8930493 2023.09.04 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8930496 2023.09.04 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8925911 2023.09.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8925912 2023.09.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8925910 2023.09.03 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8925908 2023.09.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8925909 2023.09.03 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8925907 2023.09.03 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8925906 2023.09.03 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8924471 2023.09.03 WP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8924470 2023.09.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8919925 2023.09.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8919924 2023.09.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8919759 2023.09.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8919343 2023.09.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8918919 2023.09.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8918918 2023.09.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8918917 2023.09.02 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8918921 2023.09.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8918922 2023.09.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8918920 2023.09.02 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8914563 2023.09.01 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8914553 2023.09.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8914415 2023.09.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8914416 2023.09.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8914413 2023.09.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8914393 2023.09.01 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8914391 2023.09.01 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8914392 2023.09.01 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8905780 2023.08.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8902796 2023.08.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8898893 2023.08.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8898877 2023.08.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8898876 2023.08.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8898875 2023.08.27 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8898542 2023.08.27 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8898255 2023.08.27 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8898254 2023.08.27 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8898190 2023.08.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8898189 2023.08.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8898188 2023.08.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8898187 2023.08.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8898191 2023.08.27 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8898186 2023.08.27 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8898185 2023.08.27 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8896167 2023.08.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8885202 2023.08.23 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8881485 2023.08.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8881484 2023.08.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8881482 2023.08.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8881481 2023.08.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8881483 2023.08.21 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8876572 2023.08.20
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8876111 2023.08.20
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8876110 2023.08.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8876109 2023.08.20
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8873542 2023.08.19
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8873541 2023.08.19
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8868326 2023.08.17 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8868327 2023.08.17 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8868325 2023.08.17 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 8860227 2023.08.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8860167 2023.08.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8860166 2023.08.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8860165 2023.08.15 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8860164 2023.08.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8860140 2023.08.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8860138 2023.08.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8860139 2023.08.15 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8860137 2023.08.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8860136 2023.08.15 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8860134 2023.08.15 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8860135 2023.08.15 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8859899 2023.08.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8850569 2023.08.12 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8850568 2023.08.12 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8850565 2023.08.12 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8850566 2023.08.12 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 80 8850567 2023.08.12 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8848337 2023.08.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8848169 2023.08.12 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8848166 2023.08.12 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8848165 2023.08.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8848164 2023.08.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8848162 2023.08.12 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8848163 2023.08.12 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8847885 2023.08.12 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8847555 2023.08.12 WP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 8823386 2023.08.03
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8823387 2023.08.03
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8822356 2023.08.03
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8819422 2023.08.02
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8819384 2023.08.02
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8819245 2023.08.02
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8819246 2023.07.30 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8809056 2023.07.30 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8809057 2023.07.30 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8809055 2023.07.30 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8809054 2023.07.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8809053 2023.07.30 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8809051 2023.07.30 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8809052 2023.07.30 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8809049 2023.07.30 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8809050 2023.07.30 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8809046 2023.07.30 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8809048 2023.07.30 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8809047 2023.07.30 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8809045 2023.07.30 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8805417 2023.07.29 ZP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8805349 2023.07.29 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8805348 2023.07.29 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8805347 2023.07.29 ZP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8805346 2023.07.29 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8805345 2023.07.29 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8805344 2023.07.29 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8805343 2023.07.29 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8805342 2023.07.29 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8805341 2023.07.29 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8805340 2023.07.29 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8805339 2023.07.29 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8805337 2023.07.29 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8805335 2023.07.29 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8805338 2023.07.29 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8805336 2023.07.29 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8805334 2023.07.29 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8803813 2023.07.28 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8798652 2023.07.26 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8798651 2023.07.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8798650 2023.07.26 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8798648 2023.07.26 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8798649 2023.07.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8798647 2023.07.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8798646 2023.07.26 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8783570 2023.07.22 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8783571 2023.07.16 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8765158 2023.07.16 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8765157 2023.07.16 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8765156 2023.07.16 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 8758427 2023.07.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8752972 2023.07.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8750811 2023.07.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8750809 2023.07.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8750806 2023.07.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8750808 2023.07.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8750805 2023.07.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8750810 2023.07.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8750807 2023.07.11 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8747990 2023.07.10 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8740950 2023.07.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8740948 2023.07.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8740993 2023.07.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8740947 2023.07.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8740949 2023.07.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8740946 2023.07.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8740945 2023.07.09 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8740943 2023.07.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8740944 2023.07.09 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8739293 2023.07.09 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8739292 2023.07.09 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8738742 2023.07.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8738743 2023.07.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8738317 2023.07.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8738316 2023.07.08 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8737135 2023.07.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8736996 2023.07.08 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8736557 2023.07.08 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8736524 2023.07.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8736523 2023.07.08 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8736522 2023.07.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8736520 2023.07.08 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8736518 2023.07.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 8736521 2023.07.08 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8736517 2023.07.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8736519 2023.07.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8735531 2023.07.07 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8735456 2023.07.07 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8730286 2023.07.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8729353 2023.07.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8729352 2023.07.05 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8729351 2023.07.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8729342 2023.07.05 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8729289 2023.07.05 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8729251 2023.07.05 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8729194 2023.07.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8729195 2023.07.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8725316 2023.07.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8725317 2023.07.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8725314 2023.07.02
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8725315 2023.07.02
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8725313 2023.07.02
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8725312 2023.07.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8712503 2023.07.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8712489 2023.07.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8712490 2023.07.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8712491 2023.07.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8712492 2023.07.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8694185 2023.06.26 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8694184 2023.06.26 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8690450 2023.06.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8690449 2023.06.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8690451 2023.06.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8690448 2023.06.25 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8690447 2023.06.25 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8690446 2023.06.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8690444 2023.06.25 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8690442 2023.06.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8690443 2023.06.25 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8690441 2023.06.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8690445 2023.06.25 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8687955 2023.06.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8668393 2023.06.19 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8668394 2023.06.19 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8668372 2023.06.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8668371 2023.06.19 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8668370 2023.06.19 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8668367 2023.06.19 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8668368 2023.06.19 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8668369 2023.06.17 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8668366 2023.06.17 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8656309 2023.06.17 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8656310 2023.06.17 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8656313 2023.06.17 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8656308 2023.06.17 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8656311 2023.06.17 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8656312 2023.06.17 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8654098 2023.06.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8654100 2023.06.16 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8654099 2023.06.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8654102 2023.06.16 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8654103 2023.06.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8654097 2023.06.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8654101 2023.06.16 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 3 8645677 2023.06.14 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8645678 2023.06.14 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8645401 2023.06.14 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8641855 2023.06.13 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8641856 2023.06.13 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8632680 2023.06.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8632679 2023.06.11 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8632683 2023.06.11 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8632677 2023.06.11 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8632678 2023.06.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8632681 2023.06.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8632675 2023.06.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8632676 2023.06.11 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8632682 2023.06.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8632674 2023.06.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8632673 2023.06.11 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8632670 2023.06.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8632672 2023.06.11 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8632671 2023.06.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8628164 2023.06.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8628165 2023.06.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8628163 2023.06.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8622179 2023.06.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8622178 2023.06.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8622177 2023.06.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8622174 2023.06.10 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8622176 2023.06.10 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8622172 2023.06.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8622175 2023.06.10 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8622173 2023.06.10 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8622171 2023.06.10 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8622170 2023.06.10 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8622168 2023.06.10 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8622169 2023.06.10 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8619278 2023.06.09 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8616452 2023.06.09 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8615902 2023.06.09 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8615903 2023.06.09 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8615901 2023.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8615899 2023.06.09 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8615900 2023.06.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8615898 2023.06.09 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8615897 2023.06.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8615895 2023.06.09 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8615893 2023.06.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8615896 2023.06.09 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8615892 2023.06.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8615894 2023.06.09 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8615891 2023.06.09 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8615889 2023.06.09 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8615890 2023.06.09 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8615888 2023.06.09 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8615887 2023.06.09 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8615886 2023.06.09 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8615883 2023.06.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8615885 2023.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8615884 2023.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8615882 2023.06.09 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8615881 2023.06.09 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8615880 2023.06.09 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8615879 2023.06.09 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8615877 2023.06.09 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8615876 2023.06.09 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8615878 2023.06.09 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8613431 2023.06.08 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8605572 2023.06.07 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8600694 2023.06.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8596520 2023.06.05 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8596522 2023.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8596521 2023.06.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8596519 2023.06.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8596516 2023.06.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8596517 2023.06.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8596518 2023.06.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8596515 2023.06.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8596514 2023.06.05 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8596513 2023.06.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8594655 2023.06.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8592622 2023.06.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592620 2023.06.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8592621 2023.06.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8592623 2023.06.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8592617 2023.06.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8592619 2023.06.04 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8592616 2023.06.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8592618 2023.06.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 8591788 2023.06.04 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8588857 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8588858 2023.06.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8587471 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8587399 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8587400 2023.06.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8585207 2023.06.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8585206 2023.06.03 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8585204 2023.06.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8585205 2023.06.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8584447 2023.06.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8584445 2023.06.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8584446 2023.06.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8579282 2023.06.02 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8578125 2023.06.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8571115 2023.06.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8571112 2023.06.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8559363 2023.05.29 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8559358 2023.05.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8559359 2023.05.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8559360 2023.05.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559361 2023.05.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8559362 2023.05.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8559354 2023.05.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8559357 2023.05.29 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8559352 2023.05.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8559351 2023.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8559353 2023.05.29 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8559356 2023.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8559350 2023.05.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8559355 2023.05.29 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8557396 2023.05.29 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8557397 2023.05.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8557395 2023.05.29 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8557268 2023.05.29
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8557269 2023.05.29
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8490818 2023.05.20 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8490817 2023.05.20 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8490815 2023.05.20 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8490816 2023.05.20 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8490517 2023.05.20 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8490515 2023.05.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8490518 2023.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8490514 2023.05.20 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8490513 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8490516 2023.05.20 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8490512 2023.05.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8490511 2023.05.20 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8490509 2023.05.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8490510 2023.05.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8490507 2023.05.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8490508 2023.05.20 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8490534 2023.05.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8490533 2023.05.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8490532 2023.05.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8490530 2023.05.20 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8490531 2023.05.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8490528 2023.05.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8490529 2023.05.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8490526 2023.05.20 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8490525 2023.05.20 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8490524 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8490527 2023.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8490521 2023.05.20 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8490523 2023.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8490522 2023.05.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8490520 2023.05.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8490519 2023.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8490506 2023.05.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8490503 2023.05.20 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8490505 2023.05.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8490500 2023.05.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8490502 2023.05.20 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8490501 2023.05.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8490497 2023.05.20 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8490499 2023.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8490498 2023.05.20 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8490496 2023.05.20 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8490504 2023.05.20 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8490495 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8490493 2023.05.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8490494 2023.05.20 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8490492 2023.05.20 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8490491 2023.05.20 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8472289 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472183 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8472182 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472181 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472180 2023.05.16 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8472184 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472179 2023.05.16 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8472185 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472178 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472174 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472175 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472173 2023.05.16 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8472177 2023.05.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8472171 2023.05.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 8472176 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472170 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472164 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472172 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472165 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472169 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472168 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472167 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472166 2023.05.16 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8472160 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472163 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472158 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472157 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472148 2023.05.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8472153 2023.05.16 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8472155 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8472149 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472159 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472162 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8472161 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472151 2023.05.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8472156 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8472147 2023.05.16 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8472154 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472150 2023.05.16 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8472146 2023.05.16 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8472152 2023.05.16 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8470342 2023.05.16 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8470343 2023.05.14 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8452699 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8452334 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8452332 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452333 2023.05.14 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8452331 2023.05.14 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8452330 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8452052 2023.05.14 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8452051 2023.05.14 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8452050 2023.05.14 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8452049 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8452048 2023.05.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8452047 2023.05.14 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8452046 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8452045 2023.05.14 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8452044 2023.05.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8452043 2023.05.14 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8452042 2023.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8452041 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8452040 2023.05.14 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8452039 2023.05.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8452038 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8452037 2023.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8452036 2023.05.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8452035 2023.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8452034 2023.05.14 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8452033 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8452032 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8452031 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8452030 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452029 2023.05.14 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8452028 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452027 2023.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8452026 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8452025 2023.05.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8452024 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8452023 2023.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8452022 2023.05.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8452021 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8452020 2023.05.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8452019 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8452018 2023.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8452017 2023.05.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8452016 2023.05.14 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8452015 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8452014 2023.05.14 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8452013 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8452012 2023.05.14 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8452011 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8452010 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452009 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8452008 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452007 2023.05.14 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8428335 2023.05.11 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8428148 2023.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8427555 2023.05.11 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8408030 2023.05.08 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8407938 2023.05.08 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8407939 2023.05.08 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8407937 2023.05.08 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8407936 2023.05.08 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8407935 2023.05.08 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8407934 2023.05.08 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8407933 2023.05.08 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8407932 2023.05.08 MB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8407931 2023.05.08 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8407930 2023.05.08 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8407929 2023.05.08 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8407928 2023.05.08 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8407007 2023.05.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8406420 2023.05.08 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8406419 2023.05.08 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8406247 2023.05.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8406248 2023.05.08 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8406244 2023.05.08 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8406245 2023.05.08 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8406242 2023.05.08 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8406243 2023.05.08 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8406246 2023.05.08 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 8406241 2023.05.08 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8406109 2023.05.08 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8406108 2023.05.08 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8402625 2023.05.07 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8402626 2023.05.07 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8402624 2023.05.07 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 8402621 2023.05.07 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8402622 2023.05.07 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8402623 2023.05.07 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8402618 2023.05.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8402620 2023.05.07 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8402616 2023.05.07 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8402617 2023.05.07 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8402615 2023.05.07 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8402619 2023.05.07 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396169 2023.05.07 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8396170 2023.05.07 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8396168 2023.05.07 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8396166 2023.05.07 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8396167 2023.05.07 KP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8396165 2023.05.07 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8396164 2023.05.07 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8396163 2023.05.07 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8396162 2023.05.07 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8396158 2023.05.07 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8396161 2023.05.07 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8396160 2023.05.07 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8396159 2023.05.07 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8396157 2023.05.07 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8396154 2023.05.07 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8396152 2023.05.07 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8396156 2023.05.07 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8396155 2023.05.07 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8396153 2023.05.07 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8376611 2023.05.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8376610 2023.05.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8376609 2023.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8376608 2023.05.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8376588 2023.05.04 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8376306 2023.05.04 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8368677 2023.05.03 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8368675 2023.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368676 2023.05.03 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8368674 2023.05.03 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8368673 2023.05.03 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8366850 2023.05.03 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8365759 2023.05.03 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8362124 2023.05.03 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8362063 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8361915 2023.05.03 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8361914 2023.05.03 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8360773 2023.05.03 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8360771 2023.05.03 LS
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8360770 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8360772 2023.05.03
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8360769 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8360768 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360767 2023.05.03
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8360766 2023.05.03
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8360575 2023.05.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360573 2023.05.02
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8360574 2023.05.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8360572 2023.05.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8352751 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8352229 2023.05.02
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8352226 2023.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8352208 2023.05.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8352207 2023.05.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8352206 2023.05.02
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8352205 2023.05.02
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8352204 2023.05.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8352203 2023.05.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8352202 2023.05.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8352311 2023.05.02
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8352310 2023.05.02
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8352309 2023.05.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8352308 2023.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8352307 2023.05.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8352306 2023.05.02
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8352305 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8352304 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8352303 2023.05.02
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8352302 2023.05.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8352301 2023.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8352300 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8352299 2023.05.02
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8352298 2023.05.02
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8352297 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8352296 2023.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8352327 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8352326 2023.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8352325 2023.05.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8352324 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8352323 2023.05.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8352322 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8352321 2023.05.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8352320 2023.05.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8352319 2023.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8352318 2023.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8352317 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8352316 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8352315 2023.05.02
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8352314 2023.05.02
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8352313 2023.05.02
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8352312 2023.05.02
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8352201 2023.05.02
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8352200 2023.05.02
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8352199 2023.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8352198 2023.05.02
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8352197 2023.05.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 20 8352196 2023.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8352195 2023.05.02
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8352194 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8352193 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8352192 2023.05.02
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8352191 2023.05.02
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8352190 2023.05.02
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8352189 2023.05.02
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8352188 2023.05.02
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8352187 2023.05.02
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 8352186 2023.05.02
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8345813 2023.05.01
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8345675 2023.05.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8345313 2023.05.01
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8345286 2023.05.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8344560 2023.05.01
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8344112 2023.05.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8344092 2023.05.01
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8340496 2023.05.01 LS
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8340492 2023.05.01 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8340489 2023.05.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8340490 2023.05.01 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8340491 2023.05.01 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8340488 2023.05.01 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8340487 2023.05.01
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8339958 2023.05.01