DRUŻYNA

Drużyna: krakers. Obserwator: Wiktor Kroker

Liczba gatunków: 210

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 184 2836 76 76 0 3 33 40
2 60 1773 95 42 0 12 17 13
3 155 2482 126 85 0 23 35 27
4 187 820 178 100 1 24 61 14
5 283 1010 210 127 2 34 69 22
6 0 0 210 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8563393 2023.05.28 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8563421 2023.05.28 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8563420 2023.05.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8563419 2023.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8563418 2023.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8563417 2023.05.28 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8563416 2023.05.28 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8563415 2023.05.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8563414 2023.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8563413 2023.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8563412 2023.05.28 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8563411 2023.05.28 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 5 8563441 2023.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 8563422 2023.05.28 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8563423 2023.05.28 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8563424 2023.05.28 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 8563410 2023.05.28 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8563437 2023.05.28 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8563436 2023.05.28 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8563435 2023.05.28 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8563434 2023.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8563433 2023.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 8563431 2023.05.28 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8563430 2023.05.28 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8563425 2023.05.28 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8563426 2023.05.28 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8563427 2023.05.28 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8563428 2023.05.28 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8563429 2023.05.28 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8563292 2023.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8563293 2023.05.27 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8563294 2023.05.27 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8563295 2023.05.27 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8563296 2023.05.27 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8563340 2023.05.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8563341 2023.05.27 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8563342 2023.05.27 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8563343 2023.05.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8563345 2023.05.27 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8563355 2023.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8563291 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8563290 2023.05.27 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8563258 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8563247 2023.05.27 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 8563248 2023.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8563249 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563250 2023.05.27 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8563251 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8563252 2023.05.27 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8563253 2023.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8563254 2023.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8563255 2023.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 8563256 2023.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8563257 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563356 2023.05.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8563357 2023.05.27 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8563392 2023.05.27 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8563379 2023.05.27 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 8563380 2023.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8563381 2023.05.27 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 15 8563382 2023.05.27 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8563384 2023.05.27 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8563385 2023.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8563386 2023.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8563387 2023.05.27 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8563388 2023.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8563389 2023.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8563358 2023.05.27 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8563378 2023.05.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8563372 2023.05.27 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8563391 2023.05.27 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8563359 2023.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8563361 2023.05.27 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8563362 2023.05.27 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8563363 2023.05.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8563364 2023.05.27 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8563365 2023.05.27 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8563366 2023.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563367 2023.05.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 8563369 2023.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8563370 2023.05.27 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8563371 2023.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8563231 2023.05.26 PL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8563230 2023.05.26 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8522181 2023.05.23 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8508910 2023.05.21 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8508915 2023.05.21 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8508916 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8508917 2023.05.21 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8508921 2023.05.21 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8508927 2023.05.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 5 8508928 2023.05.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8508929 2023.05.21 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8508953 2023.05.21 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8508971 2023.05.21 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8508970 2023.05.21 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8508969 2023.05.21 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8508968 2023.05.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8508967 2023.05.21 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8508959 2023.05.21 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8498119 2023.05.20 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8498122 2023.05.20 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8498123 2023.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8498124 2023.05.20 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8498125 2023.05.20 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8498126 2023.05.20 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8489913 2023.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 8489914 2023.05.19 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8487576 2023.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8487575 2023.05.18 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8487574 2023.05.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8487573 2023.05.18 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8477886 2023.05.17 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8477879 2023.05.17 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8477887 2023.05.17 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8477885 2023.05.17 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8477884 2023.05.17 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8476328 2023.05.17 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8477924 2023.05.17 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8477923 2023.05.17 WP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8474817 2023.05.16 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8474818 2023.05.16 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8474840 2023.05.16 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 8474841 2023.05.16 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8474842 2023.05.16 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8474843 2023.05.16 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8474844 2023.05.16 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8474845 2023.05.16 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8474846 2023.05.16 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8469903 2023.05.13 WP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8469936 2023.05.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8469937 2023.05.13 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8469918 2023.05.13 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8469912 2023.05.13 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8469911 2023.05.13 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8469910 2023.05.13 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8469914 2023.05.13 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8469915 2023.05.13 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8469916 2023.05.13 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8469905 2023.05.13 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8469933 2023.05.13 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8469920 2023.05.13 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8469931 2023.05.13 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8469919 2023.05.13 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8469907 2023.05.13 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8469949 2023.05.13 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8469930 2023.05.13 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8469929 2023.05.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8469928 2023.05.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8469927 2023.05.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8469926 2023.05.13 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8469925 2023.05.13 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8469924 2023.05.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8469922 2023.05.13 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8469921 2023.05.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8469923 2023.05.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8469956 2023.05.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8469957 2023.05.13 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8469972 2023.05.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8469973 2023.05.13 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8469974 2023.05.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8469975 2023.05.13 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8469976 2023.05.13 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8469978 2023.05.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8469979 2023.05.13 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8469980 2023.05.13 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8472110 2023.05.13 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8472111 2023.05.13 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8472112 2023.05.13 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8469971 2023.05.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8469970 2023.05.13 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8469969 2023.05.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8469958 2023.05.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8469959 2023.05.13 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8469960 2023.05.13 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8469961 2023.05.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8469962 2023.05.13 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8469963 2023.05.13 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8469977 2023.05.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8469968 2023.05.13 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8469967 2023.05.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8469966 2023.05.13 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8469965 2023.05.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8469964 2023.05.13 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8469887 2023.05.12 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8469886 2023.05.12 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8422300 2023.05.10 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8422301 2023.05.10 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8422302 2023.05.10 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8422310 2023.05.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8422311 2023.05.10 WP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 7 8422312 2023.05.10 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8413621 2023.05.09 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8413320 2023.05.08 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8413321 2023.05.08 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8413322 2023.05.08 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8413323 2023.05.08 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8413324 2023.05.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8413314 2023.05.07 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8413307 2023.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8413308 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8413309 2023.05.07 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8413310 2023.05.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8413311 2023.05.07 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8413313 2023.05.07 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8413315 2023.05.07 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8413316 2023.05.07 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8413317 2023.05.07 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8413318 2023.05.07 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8385565 2023.05.05 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 8385566 2023.05.05 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8385567 2023.05.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8385568 2023.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8385569 2023.05.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8385570 2023.05.05 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8385559 2023.05.04 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8385560 2023.05.04 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8385561 2023.05.04 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8385563 2023.05.04 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8385562 2023.05.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8385506 2023.05.03 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8385505 2023.05.03 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8385504 2023.05.03 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8385503 2023.05.03 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8385502 2023.05.03 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8385501 2023.05.03 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 8385500 2023.05.03 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8385499 2023.05.03 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8385498 2023.05.03 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8385448 2023.05.03 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8385447 2023.05.03 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8385446 2023.05.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8385445 2023.05.03 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8385507 2023.05.03 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8385508 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8385509 2023.05.03 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8385558 2023.05.03 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8385557 2023.05.03 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8385556 2023.05.03 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8385555 2023.05.03 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8385554 2023.05.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8385553 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 8385520 2023.05.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8385515 2023.05.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8385514 2023.05.03 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8385513 2023.05.03 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8385512 2023.05.03 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 8385511 2023.05.03 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8385510 2023.05.03 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8385323 2023.05.02 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8385305 2023.05.02 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8385266 2023.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8385265 2023.05.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8385264 2023.05.02 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8385263 2023.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8385262 2023.05.02 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8385324 2023.05.02 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8385325 2023.05.02 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8385352 2023.05.02 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8385443 2023.05.02 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8385442 2023.05.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8385441 2023.05.02 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 8385384 2023.05.02 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8385383 2023.05.02 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8385382 2023.05.02 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8385353 2023.05.02 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8379681 2023.05.01 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8379680 2023.05.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8379679 2023.05.01 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8379678 2023.05.01 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8379677 2023.05.01 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8379676 2023.05.01 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8379675 2023.05.01 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8379682 2023.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8379694 2023.05.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8379695 2023.05.01 PL
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica 1 8379702 2023.05.01 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8379701 2023.05.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8379700 2023.05.01 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8379699 2023.05.01 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8379698 2023.05.01 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8379697 2023.05.01 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8379696 2023.05.01 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8379609 2023.04.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8379610 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8379611 2023.04.30 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8379612 2023.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8379613 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8379614 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 8379615 2023.04.30 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8379616 2023.04.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8379617 2023.04.30 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8379608 2023.04.30 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8379607 2023.04.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8379585 2023.04.30 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8379586 2023.04.30 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8379587 2023.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8379588 2023.04.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8379589 2023.04.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8379590 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8379591 2023.04.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8379592 2023.04.30 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 8379606 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 8379618 2023.04.30 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8379619 2023.04.30 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8379645 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8379646 2023.04.30 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8379647 2023.04.30 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8379648 2023.04.30 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8379649 2023.04.30 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8379658 2023.04.30 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8379659 2023.04.30 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8379660 2023.04.30 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8379661 2023.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8379644 2023.04.30 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8379632 2023.04.30 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8379620 2023.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8379621 2023.04.30 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8379622 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8379626 2023.04.30 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8379627 2023.04.30 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8379628 2023.04.30 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8379629 2023.04.30 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8379630 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8379631 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8314700 2023.04.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8314727 2023.04.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8314728 2023.04.28 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8314729 2023.04.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8314730 2023.04.28 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8314731 2023.04.28 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8314732 2023.04.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8314733 2023.04.28 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8314734 2023.04.28 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8314699 2023.04.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8314698 2023.04.27 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8314697 2023.04.27 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8314696 2023.04.27 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8293356 2023.04.24 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8287888 2023.04.23 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8287889 2023.04.23 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8287890 2023.04.23 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8287897 2023.04.23 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8287899 2023.04.23 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8287901 2023.04.23 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8287902 2023.04.23 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8287905 2023.04.23 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8288248 2023.04.23 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8288316 2023.04.23 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 8288323 2023.04.23 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8288322 2023.04.23 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 8288321 2023.04.23 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8288320 2023.04.23 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8288319 2023.04.23 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8288318 2023.04.23 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8288317 2023.04.23 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8268932 2023.04.22 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8268931 2023.04.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8268930 2023.04.22 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8268929 2023.04.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8268928 2023.04.22 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8268927 2023.04.22 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8268926 2023.04.22 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8268933 2023.04.22 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8268934 2023.04.22 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8268935 2023.04.22 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8287830 2023.04.21 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8287831 2023.04.21 MZ
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8287829 2023.04.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8287838 2023.04.19 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8287837 2023.04.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8287839 2023.04.19 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8235391 2023.04.17 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8235904 2023.04.17 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8237731 2023.04.17 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8237732 2023.04.17 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8237733 2023.04.17 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8237734 2023.04.17 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8237735 2023.04.17 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8237736 2023.04.17 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8229423 2023.04.16 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8229424 2023.04.16 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8229425 2023.04.16 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8229426 2023.04.16 WP
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors 1 8218340 2023.04.15 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8218341 2023.04.15 ZP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8218333 2023.04.15 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8218515 2023.04.15 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 8218514 2023.04.15 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 8218513 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8218512 2023.04.15 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8218511 2023.04.15 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8218510 2023.04.15 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8218509 2023.04.15 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8218517 2023.04.15 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8218518 2023.04.15 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8218528 2023.04.15 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8218527 2023.04.15 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8218526 2023.04.15 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8218525 2023.04.15 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8218524 2023.04.15 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8218523 2023.04.15 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8218522 2023.04.15 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8218521 2023.04.15 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 4 8218520 2023.04.15 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8218519 2023.04.15 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8203971 2023.04.13 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8203978 2023.04.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8203979 2023.04.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8203980 2023.04.13 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8203981 2023.04.13 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8190188 2023.04.11 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8190210 2023.04.11 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 8190211 2023.04.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8190212 2023.04.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8190213 2023.04.11 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8190214 2023.04.11 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8190215 2023.04.11 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8190216 2023.04.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8190222 2023.04.11 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8190220 2023.04.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8190219 2023.04.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8190218 2023.04.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8190217 2023.04.11 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8203975 2023.04.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8165594 2023.04.08 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 8165595 2023.04.08 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8165596 2023.04.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8165597 2023.04.08 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 8165598 2023.04.08 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8165599 2023.04.08 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8165600 2023.04.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8165601 2023.04.08 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8165568 2023.04.08 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8165567 2023.04.08 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8165566 2023.04.08 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8165539 2023.04.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8165540 2023.04.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8165555 2023.04.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8165562 2023.04.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8165563 2023.04.08 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8165564 2023.04.08 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 9 8165565 2023.04.08 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 8152954 2023.04.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8152955 2023.04.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8152956 2023.04.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8152957 2023.04.06 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8152958 2023.04.06 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8152959 2023.04.06 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8152960 2023.04.06 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8152961 2023.04.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8152962 2023.04.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8152963 2023.04.06 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8152964 2023.04.06 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8152784 2023.04.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8152785 2023.04.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8152777 2023.04.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8152778 2023.04.04 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8152779 2023.04.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8152780 2023.04.04 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8152781 2023.04.04 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 8152782 2023.04.04 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8152783 2023.04.04 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8132715 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8132716 2023.04.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8132717 2023.04.02 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8132718 2023.04.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8132719 2023.04.02 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8132720 2023.04.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8132722 2023.04.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8117455 2023.03.31 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8117456 2023.03.31 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8117457 2023.03.31 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8117458 2023.03.31 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8117459 2023.03.31 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8117460 2023.03.31 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8117461 2023.03.31 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8117462 2023.03.31 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8117463 2023.03.31 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8111899 2023.03.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8111903 2023.03.30 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8111904 2023.03.30 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8111905 2023.03.30 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8111906 2023.03.30 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8111907 2023.03.30 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8111940 2023.03.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8101760 2023.03.28 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8101761 2023.03.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8101949 2023.03.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8101950 2023.03.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8101951 2023.03.28 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8101952 2023.03.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 8101953 2023.03.28 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8101954 2023.03.28 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 8101955 2023.03.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8101759 2023.03.28 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8097904 2023.03.27 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8091172 2023.03.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8082423 2023.03.25 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8054350 2023.03.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8054351 2023.03.21 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8054352 2023.03.21 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 8054353 2023.03.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8054354 2023.03.21 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8054355 2023.03.21 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8054356 2023.03.21 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8047654 2023.03.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 40 8054320 2023.03.19 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8054319 2023.03.19 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 8054318 2023.03.19 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8054317 2023.03.19 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 8054316 2023.03.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 8054315 2023.03.19 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 8054314 2023.03.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 8054313 2023.03.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054312 2023.03.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 8054337 2023.03.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8054338 2023.03.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 8054349 2023.03.19 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 8054348 2023.03.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 8054346 2023.03.19 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8054345 2023.03.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8054344 2023.03.19 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8054343 2023.03.19 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8054342 2023.03.19 PM
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 8054341 2023.03.19 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 8054340 2023.03.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8054339 2023.03.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8054265 2023.03.18 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8054264 2023.03.18 MB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8054263 2023.03.18 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8054262 2023.03.18 MB
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 8054259 2023.03.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8054258 2023.03.18 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 8054287 2023.03.18 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 8054289 2023.03.18 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8054301 2023.03.18 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8054300 2023.03.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 8054298 2023.03.18 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8054297 2023.03.18 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8054296 2023.03.18 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 8054292 2023.03.18 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 8054290 2023.03.18 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 8054245 2023.03.17 PM
rzadki alka, Alca torda 5 8054244 2023.03.17 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8054243 2023.03.17 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8054203 2023.03.17 PM
rzadki alka, Alca torda 7 8054202 2023.03.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8054201 2023.03.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 8054200 2023.03.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 8054199 2023.03.17 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8054246 2023.03.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 8054247 2023.03.17 PM
rzadki alka, Alca torda 1 8054248 2023.03.17 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 8054257 2023.03.17 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8054256 2023.03.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8054255 2023.03.17 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8054254 2023.03.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 12 8054253 2023.03.17 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8054252 2023.03.17 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 300 8054251 2023.03.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 8054250 2023.03.17 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 8054249 2023.03.17 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8004886 2023.03.14 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8004889 2023.03.12 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8004888 2023.03.12 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8004887 2023.03.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7961740 2023.03.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7962095 2023.03.04 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7962094 2023.03.04 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7962096 2023.03.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7962079 2023.03.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7962078 2023.03.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 120 7962077 2023.03.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7962075 2023.03.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7962074 2023.03.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7962073 2023.03.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7962072 2023.03.04 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7962071 2023.03.04 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7962070 2023.03.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 7962069 2023.03.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7962068 2023.03.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7962080 2023.03.04 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7962081 2023.03.04 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7962093 2023.03.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7962092 2023.03.04 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7962091 2023.03.04 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7962090 2023.03.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 7962089 2023.03.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7962088 2023.03.04 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7962087 2023.03.04 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7962082 2023.03.04 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 7962083 2023.03.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7962084 2023.03.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7962085 2023.03.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7962086 2023.03.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 7962049 2023.03.03 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7962050 2023.03.03 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7962051 2023.03.03 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7962052 2023.03.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7962053 2023.03.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 7962054 2023.03.03 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7962055 2023.03.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 10 7962060 2023.03.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 50 7962061 2023.03.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7962062 2023.03.03 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7962064 2023.03.03 MZ
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 350 7962019 2023.03.02 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 7962020 2023.03.02 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 200 7962021 2023.03.02 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 7962022 2023.03.02 ZP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7962023 2023.03.02 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 7962024 2023.03.02 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7962025 2023.03.02 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7961939 2023.03.01 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7961971 2023.03.01 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7961972 2023.03.01 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 7961979 2023.03.01 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 7961980 2023.03.01 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7961981 2023.03.01 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7961986 2023.03.01 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7961985 2023.03.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7961984 2023.03.01 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7961983 2023.03.01 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 70 7961982 2023.03.01 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7961830 2023.02.28 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7961829 2023.02.28 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7961828 2023.02.28 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 7961827 2023.02.28 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 7961826 2023.02.28 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7961791 2023.02.28 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 500 7961884 2023.02.28 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 7961825 2023.02.28 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 300 7961885 2023.02.28 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7961892 2023.02.28 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7961891 2023.02.28 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 7961890 2023.02.28 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7961889 2023.02.28 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 50 7961888 2023.02.28 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7961887 2023.02.28 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 7961886 2023.02.28 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7935887 2023.02.26 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7935888 2023.02.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7935889 2023.02.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 7935890 2023.02.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7935891 2023.02.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 7935892 2023.02.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7921498 2023.02.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7921497 2023.02.23 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7921487 2023.02.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7917652 2023.02.21 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7917651 2023.02.21 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7917647 2023.02.21 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7912559 2023.02.20 WP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 7891746 2023.02.15 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7892684 2023.02.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7892685 2023.02.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 7892686 2023.02.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7892688 2023.02.15 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7892689 2023.02.15 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7892690 2023.02.15 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7892691 2023.02.15 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7892692 2023.02.15 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7876806 2023.02.11 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 7876807 2023.02.11 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7876808 2023.02.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7861718 2023.02.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7852075 2023.02.04 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7852074 2023.02.04 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7852073 2023.02.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7852072 2023.02.04 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7852071 2023.02.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7852070 2023.02.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7852069 2023.02.04 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7852068 2023.02.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7852076 2023.02.04 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7852079 2023.02.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7852096 2023.02.04 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7852095 2023.02.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7852094 2023.02.04 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7852089 2023.02.04 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7852088 2023.02.04 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7852087 2023.02.04 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7852086 2023.02.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7852080 2023.02.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7817635 2023.01.24 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7817636 2023.01.24 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 7817637 2023.01.24 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 7817638 2023.01.24 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 84 7817639 2023.01.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7817640 2023.01.24 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7817641 2023.01.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7817642 2023.01.24 WP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7817643 2023.01.24 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7808490 2023.01.22 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7808491 2023.01.22 WP
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7801978 2023.01.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7803026 2023.01.20 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 7803027 2023.01.20 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7803028 2023.01.20 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7803029 2023.01.20 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7803030 2023.01.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7803031 2023.01.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7803032 2023.01.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7803033 2023.01.20 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7803034 2023.01.20 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 7793054 2023.01.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7793053 2023.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 218 7793052 2023.01.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7785126 2023.01.14 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 7785125 2023.01.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7785124 2023.01.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 7785123 2023.01.14 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7785122 2023.01.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7785121 2023.01.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7793055 2023.01.14 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 43 7793056 2023.01.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7793066 2023.01.14 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7793065 2023.01.14 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7793064 2023.01.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7793063 2023.01.14 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7793061 2023.01.14 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7793060 2023.01.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7793059 2023.01.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7793058 2023.01.14 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7793057 2023.01.14 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7784842 2023.01.13 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7784843 2023.01.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7784844 2023.01.13 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7784845 2023.01.13 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7767030 2023.01.10 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7762815 2023.01.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7762816 2023.01.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7762817 2023.01.08 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7762818 2023.01.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7762820 2023.01.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7762819 2023.01.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7762812 2023.01.08 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7762811 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7762810 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 7762809 2023.01.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7762808 2023.01.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 7762807 2023.01.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7762805 2023.01.08 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7762806 2023.01.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7762821 2023.01.08 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7762822 2023.01.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7762823 2023.01.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7762839 2023.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 15 7762842 2023.01.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 7762841 2023.01.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7762840 2023.01.08 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7762838 2023.01.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7762837 2023.01.08 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 7762836 2023.01.08 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7762834 2023.01.08 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 7762827 2023.01.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7762828 2023.01.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7762829 2023.01.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7762830 2023.01.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 7762831 2023.01.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7762832 2023.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7750745 2023.01.07 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7746018 2023.01.06 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7745956 2023.01.06 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7745957 2023.01.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7745958 2023.01.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7745960 2023.01.06 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7745961 2023.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 168 7746012 2023.01.06 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 7746013 2023.01.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7746014 2023.01.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7746015 2023.01.06 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7746016 2023.01.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7746017 2023.01.06 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7745955 2023.01.06 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 7745954 2023.01.06 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7745953 2023.01.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7745885 2023.01.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7745903 2023.01.06 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7745905 2023.01.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7745906 2023.01.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7745907 2023.01.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7745908 2023.01.06 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7745948 2023.01.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7745949 2023.01.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7745950 2023.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 7745951 2023.01.06 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7745952 2023.01.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 7745904 2023.01.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7746162 2023.01.06 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7746150 2023.01.06 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 32 7746151 2023.01.06 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7746152 2023.01.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7746153 2023.01.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7746154 2023.01.06 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7746155 2023.01.06 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7746156 2023.01.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7746157 2023.01.06 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7746158 2023.01.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 7746160 2023.01.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7746161 2023.01.06 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7746132 2023.01.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7746059 2023.01.06 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7746058 2023.01.06 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7746019 2023.01.06 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7746020 2023.01.06 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7746021 2023.01.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7746025 2023.01.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7746026 2023.01.06 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7746027 2023.01.06 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7746028 2023.01.06 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7746057 2023.01.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7746056 2023.01.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7746055 2023.01.06 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7746030 2023.01.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7746029 2023.01.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7742755 2023.01.05 WP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7742643 2023.01.04 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7742749 2023.01.04 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 7742750 2023.01.04 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 7742751 2023.01.04 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7742752 2023.01.04 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7742753 2023.01.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7742746 2023.01.03 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7742744 2023.01.03 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 7742745 2023.01.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7742747 2023.01.03 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7742748 2023.01.03 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7742721 2023.01.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7742720 2023.01.02 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7742719 2023.01.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 7742696 2023.01.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7742695 2023.01.02 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 7742740 2023.01.02 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7742722 2023.01.02 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7742723 2023.01.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7742724 2023.01.02 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7742741 2023.01.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7742739 2023.01.02 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7742738 2023.01.02 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7742726 2023.01.02 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7742725 2023.01.02 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7742742 2023.01.02 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 7 7742655 2023.01.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7742654 2023.01.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7742653 2023.01.01 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7742652 2023.01.01 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7742651 2023.01.01 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7742650 2023.01.01 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 7742649 2023.01.01 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7742648 2023.01.01 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7742647 2023.01.01 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7742646 2023.01.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 20 7742645 2023.01.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7742659 2023.01.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7742660 2023.01.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7742698 2023.01.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7742679 2023.01.01 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7742678 2023.01.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7742674 2023.01.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7742673 2023.01.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7742672 2023.01.01 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7742670 2023.01.01 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7742669 2023.01.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7742668 2023.01.01 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7742662 2023.01.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7742661 2023.01.01 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7742671 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...