DRUŻYNA

Drużyna: Qll27. Obserwator: Maciej Kulmajer

Liczba gatunków: 177

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 206 3343 68 68 0 7 22 39
2 142 7172 85 64 0 8 20 36
3 269 5985 109 80 0 5 35 40
4 256 1237 146 100 0 11 48 41
5 109 200 176 77 1 17 37 22
6 27 59 177 23 0 6 6 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8589288 2023.06.04 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8589287 2023.06.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8589286 2023.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8589285 2023.06.04 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8589284 2023.06.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8589283 2023.06.04 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8589282 2023.06.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8589281 2023.06.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8589280 2023.06.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8589279 2023.06.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8589278 2023.06.04 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8589277 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8582768 2023.06.03 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8582769 2023.06.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8582767 2023.06.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8582766 2023.06.03 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8582765 2023.06.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8582764 2023.06.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8582763 2023.06.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8582762 2023.06.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8582761 2023.06.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 8582760 2023.06.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8582759 2023.06.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8582758 2023.06.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8582757 2023.06.03 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8582756 2023.06.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8582755 2023.06.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8551368 2023.05.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8551367 2023.05.28 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8551366 2023.05.28 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8551365 2023.05.28 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8551364 2023.05.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8550453 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550452 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8550451 2023.05.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8550450 2023.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8550449 2023.05.27 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8550448 2023.05.27 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8519076 2023.05.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8549525 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8549528 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8549533 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8549524 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8549531 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8519080 2023.05.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8520312 2023.05.20 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8549545 2023.05.20 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8549547 2023.05.20 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8520315 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8520313 2023.05.20 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8520314 2023.05.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8549546 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8549553 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8520247 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8549542 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8549538 2023.05.20 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8549540 2023.05.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8549541 2023.05.20 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8519077 2023.05.20 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8519078 2023.05.20 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8519079 2023.05.20 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8520311 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8549544 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8549548 2023.05.20 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8520246 2023.05.19 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8520242 2023.05.19 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8519082 2023.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8520240 2023.05.19 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8520241 2023.05.19 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8520243 2023.05.19 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8480703 2023.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8461616 2023.05.14 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8461615 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8461614 2023.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8461613 2023.05.14 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8461612 2023.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8461611 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8461610 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8461609 2023.05.14 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8461608 2023.05.14 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8461607 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8402635 2023.05.07 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8402634 2023.05.07 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 8402633 2023.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8402632 2023.05.07 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8402631 2023.05.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8402630 2023.05.07 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8402629 2023.05.07 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8402628 2023.05.07 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8402627 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 34 8403930 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8403931 2023.05.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8403932 2023.05.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8403933 2023.05.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8403934 2023.05.07 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8403935 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8403936 2023.05.07 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8403937 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8403938 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8403939 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403940 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8403941 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8403942 2023.05.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8403943 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8403944 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8403945 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8403946 2023.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8403947 2023.05.07 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8403948 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8403949 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8386909 2023.05.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8386908 2023.05.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8386907 2023.05.05 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8386906 2023.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8386905 2023.05.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8386904 2023.05.05 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8386903 2023.05.05 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8386902 2023.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8386901 2023.05.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8386900 2023.05.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8386899 2023.05.05 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8386898 2023.05.05 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8386897 2023.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8386896 2023.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8386895 2023.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8386894 2023.05.05 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8386893 2023.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8348114 2023.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8348113 2023.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8348112 2023.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8348111 2023.05.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8348110 2023.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8348108 2023.05.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8348107 2023.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8348106 2023.05.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8348105 2023.05.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8348109 2023.04.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8348100 2023.04.30 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8348098 2023.04.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8348095 2023.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8348093 2023.04.30 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8330017 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8330016 2023.04.30 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8330015 2023.04.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8330014 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8330013 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8330012 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8330011 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8330010 2023.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8330009 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8330008 2023.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8330007 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330006 2023.04.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8330005 2023.04.30 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8330004 2023.04.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8330003 2023.04.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8330002 2023.04.30 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8324836 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8324833 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 8324834 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8324832 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8324837 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8324835 2023.04.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8321737 2023.04.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8321736 2023.04.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8321735 2023.04.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 18 8321734 2023.04.29 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8321733 2023.04.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8321732 2023.04.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8321750 2023.04.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8321749 2023.04.29 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8321748 2023.04.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8321747 2023.04.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8321746 2023.04.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8321745 2023.04.29 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8321744 2023.04.29 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8321743 2023.04.29 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8321742 2023.04.29 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8321741 2023.04.29 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8321740 2023.04.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8321739 2023.04.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8321738 2023.04.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8321731 2023.04.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8321730 2023.04.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8321729 2023.04.29 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8321697 2023.04.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8321696 2023.04.29 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8321695 2023.04.29 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8321694 2023.04.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321693 2023.04.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8317700 2023.04.28 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8317699 2023.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8317698 2023.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8317697 2023.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8315790 2023.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8315789 2023.04.28 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8315778 2023.04.28 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8315780 2023.04.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8315788 2023.04.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8315779 2023.04.25 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8315777 2023.04.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8315787 2023.04.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8315786 2023.04.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8315785 2023.04.25 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8315784 2023.04.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8315783 2023.04.25 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8315782 2023.04.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 8315781 2023.04.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8278644 2023.04.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8278643 2023.04.23 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8278595 2023.04.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8278594 2023.04.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8278593 2023.04.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8278592 2023.04.23 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8278591 2023.04.23 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8278590 2023.04.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8278589 2023.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8278588 2023.04.23 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8278587 2023.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8278586 2023.04.23 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8278585 2023.04.23 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8278584 2023.04.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8278583 2023.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8278582 2023.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8278581 2023.04.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8278580 2023.04.23 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8278579 2023.04.23 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8274075 2023.04.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8273252 2023.04.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8273251 2023.04.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8273250 2023.04.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8273249 2023.04.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273248 2023.04.22 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8273247 2023.04.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8273246 2023.04.22 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8273245 2023.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8273244 2023.04.22 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8262983 2023.04.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8262592 2023.04.21 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8262426 2023.04.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8262408 2023.04.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8262407 2023.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8262422 2023.04.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8262421 2023.04.21 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8262420 2023.04.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8262419 2023.04.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8262418 2023.04.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8262417 2023.04.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8262416 2023.04.21 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8262415 2023.04.21 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8262414 2023.04.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8262413 2023.04.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8262412 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8262435 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8262409 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8262411 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8262423 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8262410 2023.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8241425 2023.04.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8241424 2023.04.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8241423 2023.04.18 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8241422 2023.04.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8241421 2023.04.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8241420 2023.04.18 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8241419 2023.04.18 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8230147 2023.04.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8230146 2023.04.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8230145 2023.04.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8230163 2023.04.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8230162 2023.04.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8230161 2023.04.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8230160 2023.04.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8230159 2023.04.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8230158 2023.04.16 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8230157 2023.04.16 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 8230156 2023.04.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8230155 2023.04.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8230154 2023.04.16 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8230153 2023.04.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8230152 2023.04.16 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8230151 2023.04.16 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8230150 2023.04.16 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8230149 2023.04.16 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8230148 2023.04.16 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8224753 2023.04.16 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8224752 2023.04.16 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8224751 2023.04.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8224750 2023.04.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8224749 2023.04.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8224748 2023.04.16 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8224747 2023.04.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8224746 2023.04.16 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8224745 2023.04.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8224744 2023.04.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8224743 2023.04.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8224742 2023.04.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8224741 2023.04.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8224740 2023.04.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8224739 2023.04.15 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8224738 2023.04.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8224737 2023.04.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8224736 2023.04.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8224735 2023.04.15 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8201327 2023.04.13 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8201326 2023.04.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8195963 2023.04.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8195962 2023.04.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8195961 2023.04.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8195960 2023.04.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8195959 2023.04.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8195958 2023.04.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8195957 2023.04.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8195956 2023.04.12 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8195955 2023.04.12 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8183647 2023.04.10 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8183646 2023.04.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8183645 2023.04.10 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8183644 2023.04.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8183643 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8183642 2023.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8183641 2023.04.10 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8183640 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8183663 2023.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8183662 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 8183661 2023.04.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8183660 2023.04.10 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8183659 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8183658 2023.04.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8183657 2023.04.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8183656 2023.04.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 8183655 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8183654 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8183653 2023.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8183652 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8183651 2023.04.10 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8183650 2023.04.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8183649 2023.04.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8180426 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8180425 2023.04.10 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8180424 2023.04.10 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8180423 2023.04.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8180422 2023.04.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8180759 2023.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180758 2023.04.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8180757 2023.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8180756 2023.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8180755 2023.04.10 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8180754 2023.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8180753 2023.04.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8180752 2023.04.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8180751 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8180750 2023.04.10 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8180749 2023.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8180748 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8180747 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8180746 2023.04.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8180745 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8180744 2023.04.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8161435 2023.04.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8161434 2023.04.08 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8161433 2023.04.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8161432 2023.04.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8161431 2023.04.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8161392 2023.04.08 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8161391 2023.04.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8161390 2023.04.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 8161389 2023.04.08 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8161388 2023.04.08 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8161387 2023.04.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8161386 2023.04.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8161385 2023.04.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8161384 2023.04.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8161383 2023.04.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8129299 2023.04.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8129300 2023.04.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8129298 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8129297 2023.04.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 72 8129296 2023.04.02 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8129295 2023.04.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8129294 2023.04.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 8129293 2023.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8129292 2023.04.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8129291 2023.04.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8129290 2023.04.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8129289 2023.04.02 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8129288 2023.04.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8129287 2023.04.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8129286 2023.04.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8129285 2023.04.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8129284 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8129283 2023.04.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8125641 2023.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8116145 2023.03.31 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8116144 2023.03.31 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8116143 2023.03.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8116141 2023.03.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8116140 2023.03.31 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8116139 2023.03.31 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8116138 2023.03.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8116159 2023.03.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8116157 2023.03.31 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8116156 2023.03.31 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8116155 2023.03.31 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8116154 2023.03.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8116160 2023.03.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8116162 2023.03.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8116164 2023.03.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8116163 2023.03.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8116168 2023.03.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8116161 2023.03.29 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8116150 2023.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 8116153 2023.03.29 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 12 8116151 2023.03.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8116152 2023.03.29 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8116149 2023.03.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8091024 2023.03.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8091023 2023.03.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8091022 2023.03.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 8091021 2023.03.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8091020 2023.03.26 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8091019 2023.03.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8091018 2023.03.26 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 8091017 2023.03.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8091016 2023.03.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8091015 2023.03.26 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 8091014 2023.03.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8091013 2023.03.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8091012 2023.03.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8091011 2023.03.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8091010 2023.03.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8091009 2023.03.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8091008 2023.03.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 8091007 2023.03.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8091006 2023.03.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 8091005 2023.03.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8091004 2023.03.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8091003 2023.03.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8091002 2023.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8091001 2023.03.26 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 8091000 2023.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8090999 2023.03.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8090998 2023.03.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8064182 2023.03.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8058860 2023.03.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8058859 2023.03.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8058858 2023.03.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8058857 2023.03.22 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8058856 2023.03.22 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8058855 2023.03.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8058854 2023.03.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8058853 2023.03.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8058852 2023.03.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8058851 2023.03.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8058850 2023.03.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8058849 2023.03.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8058848 2023.03.20 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8058847 2023.03.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8039159 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8039158 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 8039157 2023.03.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8039156 2023.03.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8039155 2023.03.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8039154 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8039153 2023.03.19 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 67 8039152 2023.03.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8037530 2023.03.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8037531 2023.03.19 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8037529 2023.03.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8037528 2023.03.19 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8036524 2023.03.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8034794 2023.03.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8034793 2023.03.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8034792 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8034791 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8034802 2023.03.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8034801 2023.03.19 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8034800 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8034799 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8034798 2023.03.19 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8034797 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 8034796 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8034795 2023.03.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8034756 2023.03.19 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 8034755 2023.03.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8034754 2023.03.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 12 8034753 2023.03.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8034752 2023.03.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 14 8034751 2023.03.19 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8034750 2023.03.19 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8034749 2023.03.19 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8034748 2023.03.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8034747 2023.03.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8034762 2023.03.19 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8034761 2023.03.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8034760 2023.03.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8034759 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8034758 2023.03.19 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8034757 2023.03.19 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8034778 2023.03.19 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8034777 2023.03.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8034776 2023.03.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8034775 2023.03.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 8034774 2023.03.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8034773 2023.03.19 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8034772 2023.03.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8034771 2023.03.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8034770 2023.03.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8034769 2023.03.19 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 8 8034768 2023.03.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8034767 2023.03.19 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8034766 2023.03.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8034765 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8034764 2023.03.19 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 28 8034763 2023.03.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8029142 2023.03.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8029141 2023.03.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8029140 2023.03.18 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 8029139 2023.03.18 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8029138 2023.03.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8029137 2023.03.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8029136 2023.03.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8029135 2023.03.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8029134 2023.03.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 8029133 2023.03.18 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8029131 2023.03.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8018160 2023.03.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8018159 2023.03.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8018158 2023.03.17 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8018157 2023.03.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 8016122 2023.03.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8016121 2023.03.17 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 8016119 2023.03.17 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8016118 2023.03.17 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8016117 2023.03.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8016116 2023.03.17 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8016115 2023.03.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8016114 2023.03.17 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8016113 2023.03.17 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8016112 2023.03.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8016111 2023.03.17 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 8016110 2023.03.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8016109 2023.03.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8016108 2023.03.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8016107 2023.03.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8016106 2023.03.17 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8016105 2023.03.17 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 8016104 2023.03.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8016103 2023.03.17 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8016102 2023.03.17 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8016101 2023.03.17 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8016100 2023.03.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 8014974 2023.03.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8008707 2023.03.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8008706 2023.03.15 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8008705 2023.03.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8008704 2023.03.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8008703 2023.03.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8008702 2023.03.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8008701 2023.03.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8008700 2023.03.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8008699 2023.03.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8008698 2023.03.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8008697 2023.03.15 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 8008696 2023.03.15 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8008695 2023.03.15 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8008694 2023.03.15 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8008693 2023.03.15 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8006534 2023.03.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8006533 2023.03.15 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 8006532 2023.03.15 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8006531 2023.03.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8006530 2023.03.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8006529 2023.03.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8006528 2023.03.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8006527 2023.03.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8006526 2023.03.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8006525 2023.03.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8006524 2023.03.15 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8006523 2023.03.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7992070 2023.03.12 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7992068 2023.03.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7992067 2023.03.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7992066 2023.03.12 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7992065 2023.03.12 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7992064 2023.03.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7992063 2023.03.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7992062 2023.03.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7992060 2023.03.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7992059 2023.03.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7992058 2023.03.12 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 7992057 2023.03.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7992056 2023.03.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 7992055 2023.03.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7992054 2023.03.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7992053 2023.03.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7992052 2023.03.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7988537 2023.03.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7988536 2023.03.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7988535 2023.03.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7988534 2023.03.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7988540 2023.03.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7988539 2023.03.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 7988538 2023.03.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 7988533 2023.03.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7985473 2023.03.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7968693 2023.03.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7968692 2023.03.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7968691 2023.03.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7968690 2023.03.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7968689 2023.03.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7968688 2023.03.06 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7968687 2023.03.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7963976 2023.03.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7963975 2023.03.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7963974 2023.03.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7963970 2023.03.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 7963969 2023.03.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 7963968 2023.03.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7963967 2023.03.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7963966 2023.03.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7963964 2023.03.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 16 7963963 2023.03.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7963962 2023.03.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7963973 2023.03.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7963972 2023.03.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 7963971 2023.03.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7959277 2023.03.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 7959276 2023.03.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 7959275 2023.03.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 7959274 2023.03.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7959273 2023.03.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7959267 2023.03.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7959271 2023.03.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7959278 2023.03.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7959270 2023.03.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7959272 2023.03.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7959268 2023.03.04 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7959269 2023.03.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 7959265 2023.03.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 7959266 2023.03.04 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7959252 2023.03.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 260 7959255 2023.03.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 7959260 2023.03.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7959259 2023.03.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7959258 2023.03.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7959257 2023.03.04 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7959256 2023.03.04 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7959264 2023.03.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7959263 2023.03.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7959262 2023.03.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 7959261 2023.03.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7959281 2023.03.04 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7959280 2023.03.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 31 7959279 2023.03.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7959254 2023.03.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7959253 2023.03.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7950227 2023.03.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7950226 2023.03.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 7950225 2023.03.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 7950224 2023.03.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7950223 2023.03.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7935125 2023.02.26 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7935124 2023.02.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7935123 2023.02.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7935122 2023.02.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7935121 2023.02.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7935120 2023.02.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7935119 2023.02.26 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 46 7935118 2023.02.26 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 7935117 2023.02.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7926866 2023.02.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 22 7926865 2023.02.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7926864 2023.02.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7926863 2023.02.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7926862 2023.02.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7926861 2023.02.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 7926860 2023.02.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7926859 2023.02.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7926858 2023.02.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 7926842 2023.02.25 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 7926841 2023.02.25 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7926840 2023.02.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 7926837 2023.02.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7926839 2023.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 76 7926838 2023.02.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 7926846 2023.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7926845 2023.02.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 7926844 2023.02.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7926843 2023.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7921207 2023.02.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7921206 2023.02.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7921204 2023.02.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7921203 2023.02.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7917562 2023.02.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7917561 2023.02.22 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7917560 2023.02.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7917559 2023.02.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 7917558 2023.02.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7917557 2023.02.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7917556 2023.02.22 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7917555 2023.02.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7917554 2023.02.22 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 7917552 2023.02.22 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7917551 2023.02.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 7917550 2023.02.22 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 25 7917549 2023.02.22 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7917548 2023.02.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7917547 2023.02.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7908910 2023.02.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7908909 2023.02.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7908905 2023.02.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 7908915 2023.02.18 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 7908914 2023.02.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 7908913 2023.02.18 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7908912 2023.02.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 7908911 2023.02.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 7908907 2023.02.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7908906 2023.02.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 7908908 2023.02.18 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7869473 2023.02.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7869475 2023.02.09 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 7869474 2023.02.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7867310 2023.02.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7867309 2023.02.08 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7867308 2023.02.08 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 4 7867307 2023.02.08 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7867306 2023.02.08 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7867305 2023.02.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7867304 2023.02.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7867303 2023.02.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7867302 2023.02.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7861274 2023.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7861273 2023.02.06 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 7861272 2023.02.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7855297 2023.02.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7855296 2023.02.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7855295 2023.02.05 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 7855294 2023.02.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7855293 2023.02.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7855291 2023.02.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 7855290 2023.02.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7855288 2023.02.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7855287 2023.02.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7855286 2023.02.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7855285 2023.02.05 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7855284 2023.02.05 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7855283 2023.02.05 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7855282 2023.02.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 7855280 2023.02.05 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7855279 2023.02.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7855278 2023.02.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 7855277 2023.02.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7855281 2023.02.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7855289 2023.02.05 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7855275 2023.02.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7855276 2023.02.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 7855274 2023.02.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 7855261 2023.02.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7855263 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7855266 2023.02.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7855262 2023.02.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7855260 2023.02.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7855273 2023.02.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 7855272 2023.02.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7855271 2023.02.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7855270 2023.02.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7855269 2023.02.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7855268 2023.02.05 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7855267 2023.02.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7855265 2023.02.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49 7855264 2023.02.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7851820 2023.02.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7851819 2023.02.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 7851818 2023.02.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7851817 2023.02.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7851816 2023.02.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7851814 2023.02.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7851813 2023.02.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7851806 2023.02.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7851805 2023.02.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 7851815 2023.02.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 7851812 2023.02.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7851811 2023.02.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7851810 2023.02.04 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7851809 2023.02.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7851808 2023.02.04 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7851807 2023.02.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 7851804 2023.02.04 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7851803 2023.02.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7851802 2023.02.04 WP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7851801 2023.02.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7851800 2023.02.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7851799 2023.02.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7851798 2023.02.04 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 7851797 2023.02.04 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 7851796 2023.02.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7851795 2023.02.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7851794 2023.02.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 26 7851793 2023.02.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 7851792 2023.02.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 7851791 2023.02.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7851790 2023.02.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 7851789 2023.02.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 7836420 2023.01.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7836419 2023.01.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7836418 2023.01.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 7836417 2023.01.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7836416 2023.01.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 7836415 2023.01.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7836414 2023.01.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7836413 2023.01.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7836412 2023.01.29 WP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7830486 2023.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 7830424 2023.01.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7830438 2023.01.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 26 7830437 2023.01.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 7830436 2023.01.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 7830435 2023.01.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7830434 2023.01.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 7830433 2023.01.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7830432 2023.01.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7830431 2023.01.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7830430 2023.01.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7830429 2023.01.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7830425 2023.01.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7830428 2023.01.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 20 7830427 2023.01.28 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7830426 2023.01.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7830423 2023.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7830411 2023.01.28 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 7830409 2023.01.28 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 26 7830422 2023.01.28 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7830408 2023.01.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 22 7830410 2023.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 7830419 2023.01.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 7830418 2023.01.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7830417 2023.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7830416 2023.01.28 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7830415 2023.01.28 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7830414 2023.01.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7830413 2023.01.28 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7830412 2023.01.28 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7830407 2023.01.28 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7811721 2023.01.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7811720 2023.01.22 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7811719 2023.01.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 7811718 2023.01.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7811717 2023.01.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7811716 2023.01.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7811715 2023.01.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7811714 2023.01.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 7811713 2023.01.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7811712 2023.01.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7811711 2023.01.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7811710 2023.01.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 7811709 2023.01.22 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7811708 2023.01.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7805482 2023.01.21 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7805481 2023.01.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7805480 2023.01.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7805479 2023.01.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 26 7805478 2023.01.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7805477 2023.01.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 7805476 2023.01.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7805475 2023.01.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 160 7805474 2023.01.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7805473 2023.01.21 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7805472 2023.01.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 7796791 2023.01.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7796790 2023.01.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7796789 2023.01.18 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7796788 2023.01.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7786554 2023.01.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 7786553 2023.01.15 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7786552 2023.01.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7786551 2023.01.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7786550 2023.01.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 7786549 2023.01.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7786548 2023.01.15 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7786547 2023.01.15 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7780841 2023.01.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7780840 2023.01.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7780839 2023.01.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7780838 2023.01.14 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7780837 2023.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7780836 2023.01.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7780835 2023.01.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 7780834 2023.01.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7780833 2023.01.14 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 7780832 2023.01.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7780831 2023.01.14 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7780830 2023.01.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7780829 2023.01.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7780828 2023.01.14 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7780827 2023.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7780826 2023.01.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7780825 2023.01.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7780824 2023.01.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7780823 2023.01.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7780822 2023.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7780821 2023.01.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7773598 2023.01.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 7773596 2023.01.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 150 7773595 2023.01.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7773594 2023.01.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7773593 2023.01.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 7773592 2023.01.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7773591 2023.01.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7773590 2023.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7773589 2023.01.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7773588 2023.01.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7773587 2023.01.13 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 7773586 2023.01.13 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7773585 2023.01.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7773614 2023.01.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7773613 2023.01.13 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 7773612 2023.01.13 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 7773611 2023.01.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7773610 2023.01.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7773609 2023.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7773604 2023.01.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7773603 2023.01.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7773602 2023.01.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 7773601 2023.01.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 150 7773599 2023.01.13 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5