DRUŻYNA

Drużyna: Qll27. Obserwator: Maciej Kulmajer

Liczba gatunków: 206

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 206 3343 68 68 0 7 22 39
2 142 7172 85 64 0 8 20 36
3 269 5985 109 80 0 5 35 40
4 256 1237 146 100 0 11 48 41
5 109 200 176 77 1 17 37 22
6 29 62 179 25 0 7 7 11
7 38 98 180 29 0 1 9 19
8 5 17 181 5 0 1 0 4
9 197 5577 202 86 0 27 26 33
10 41 1465 203 34 0 4 8 22
11 65 1432 204 43 0 4 13 26
12 109 719 206 48 0 3 14 31
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9254088 2023.12.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9254087 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9254086 2023.12.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9254085 2023.12.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9254084 2023.12.09 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 37 9254083 2023.12.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 9239156 2023.12.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9239157 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9239158 2023.12.03 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9239159 2023.12.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9239160 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9239161 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9239162 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9239163 2023.12.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9239164 2023.12.03 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9239165 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9239166 2023.12.03 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9239167 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9239168 2023.12.03 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9239169 2023.12.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 43 9239170 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9239171 2023.12.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9239172 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 9239173 2023.12.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9239174 2023.12.03 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9239175 2023.12.03 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9239176 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9239177 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9239178 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 9239179 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9239180 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9239181 2023.12.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9239182 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9239183 2023.12.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9239184 2023.12.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9239185 2023.12.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9239186 2023.12.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9239187 2023.12.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9239188 2023.12.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9239189 2023.12.03 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9239190 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9239191 2023.12.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9239193 2023.12.03 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9239194 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9239195 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9239196 2023.12.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9239197 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9239199 2023.12.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9239200 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9239201 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9239202 2023.12.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 9239203 2023.12.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9239205 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9239206 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 70 9239207 2023.12.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9239208 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9239209 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9239210 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9239211 2023.12.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9239212 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9239213 2023.12.03 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9239214 2023.12.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9239215 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9239216 2023.12.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9239217 2023.12.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9239218 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9239219 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9239220 2023.12.03 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9239221 2023.12.03 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9239222 2023.12.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9239223 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9239224 2023.12.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9239225 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9239226 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9239227 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9239228 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9239229 2023.12.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9239230 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9239231 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9239232 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9239233 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9239234 2023.12.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9239235 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9239237 2023.12.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9239238 2023.12.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9239239 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9239240 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9239241 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9239242 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9239243 2023.12.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9234770 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9234769 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 14 9234768 2023.12.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 26 9234767 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9234766 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9234765 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9234764 2023.12.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9234763 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9234762 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9234761 2023.12.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9234760 2023.12.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9234759 2023.12.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9234758 2023.12.02 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9234757 2023.12.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9234307 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9234306 2023.12.02 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9234305 2023.12.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9234304 2023.12.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9234303 2023.12.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 12 9219130 2023.11.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9219129 2023.11.26 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9219128 2023.11.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9219127 2023.11.26 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9219126 2023.11.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9219125 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9219124 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9219123 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 9219122 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9219115 2023.11.26 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 9219114 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9219121 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9219120 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9219119 2023.11.26 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9219118 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9212851 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9212867 2023.11.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9212866 2023.11.25 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212865 2023.11.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9212864 2023.11.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 9212863 2023.11.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9212862 2023.11.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9212861 2023.11.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9212860 2023.11.25 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 9212859 2023.11.25 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9212857 2023.11.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212856 2023.11.25 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9212854 2023.11.25 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9212853 2023.11.25 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9212852 2023.11.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9204535 2023.11.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9204534 2023.11.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9204533 2023.11.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9204532 2023.11.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9194789 2023.11.18 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9194788 2023.11.18 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9194787 2023.11.18 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9194786 2023.11.18 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 9194785 2023.11.18 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9194784 2023.11.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9194783 2023.11.18 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9194782 2023.11.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9194781 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9194780 2023.11.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9194779 2023.11.18 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9194778 2023.11.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9194777 2023.11.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9194776 2023.11.18 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9194775 2023.11.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9169854 2023.11.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9169853 2023.11.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9169852 2023.11.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9169851 2023.11.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9169850 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9169849 2023.11.10 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9169848 2023.11.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9169847 2023.11.10 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9169846 2023.11.10 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9152294 2023.11.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9152293 2023.11.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9152292 2023.11.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9152513 2023.11.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9141799 2023.11.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9141798 2023.11.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9141797 2023.11.01 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 9080135 2023.10.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9080134 2023.10.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9080133 2023.10.14 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9080132 2023.10.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9029049 2023.10.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9029048 2023.10.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9029047 2023.10.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9029046 2023.10.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9029045 2023.10.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9029044 2023.10.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9029043 2023.10.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9029042 2023.10.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9029041 2023.10.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9029040 2023.10.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9029038 2023.10.01 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9029037 2023.10.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9029036 2023.10.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9029035 2023.10.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9029034 2023.10.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 120 9029033 2023.10.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9028991 2023.10.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9028990 2023.10.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9028989 2023.10.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9028988 2023.10.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9028987 2023.10.01 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9028986 2023.10.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9028985 2023.10.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 350 9028984 2023.10.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9028983 2023.10.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 34 9028982 2023.10.01 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9028787 2023.10.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9028786 2023.10.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9028784 2023.10.01 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9028783 2023.10.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9028782 2023.10.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9028781 2023.10.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 280 9028780 2023.10.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9028779 2023.10.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9028778 2023.10.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 9028777 2023.10.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9028776 2023.10.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9002789 2023.09.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9002788 2023.09.24 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9002787 2023.09.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9002786 2023.09.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9002784 2023.09.24 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9000822 2023.09.24 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9000821 2023.09.24 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9000820 2023.09.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9000819 2023.09.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9000818 2023.09.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9000817 2023.09.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9000816 2023.09.24 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9000815 2023.09.24 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 7 9000814 2023.09.24 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9000813 2023.09.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9000812 2023.09.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9000811 2023.09.24 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9000810 2023.09.24 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9000809 2023.09.24 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9000808 2023.09.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9000807 2023.09.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9000806 2023.09.24 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9000805 2023.09.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9000804 2023.09.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9000803 2023.09.24 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9000802 2023.09.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8992783 2023.09.22 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8992782 2023.09.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8992781 2023.09.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8992780 2023.09.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8992779 2023.09.22 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8992778 2023.09.22 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8992777 2023.09.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8992776 2023.09.22 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8979698 2023.09.17 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8979699 2023.09.17 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 8979700 2023.09.17 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 8979701 2023.09.17 MB
pospolity łyska, Fulica atra 400 8979702 2023.09.17 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 8979703 2023.09.17 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 8979704 2023.09.17 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8979705 2023.09.17 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 110 8979706 2023.09.17 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8979707 2023.09.17 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8979708 2023.09.17 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8979709 2023.09.17 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8979710 2023.09.17 MB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8979711 2023.09.17 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8979712 2023.09.17 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 8979713 2023.09.17 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8979714 2023.09.17 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8979715 2023.09.17 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 8979716 2023.09.17 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8979717 2023.09.17 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 8979718 2023.09.17 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8979719 2023.09.17 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8979720 2023.09.17 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8979721 2023.09.17 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 8979722 2023.09.17 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8979723 2023.09.17 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8979725 2023.09.17 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8979726 2023.09.17 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8979727 2023.09.17 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8979728 2023.09.17 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8979729 2023.09.17 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8979730 2023.09.17 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8979731 2023.09.17 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 8979732 2023.09.17 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8979733 2023.09.17 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8979734 2023.09.17 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8979736 2023.09.17 MB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8994026 2023.09.16 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8979663 2023.09.16 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8979664 2023.09.16 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8979665 2023.09.16 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 8979666 2023.09.16 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 8979667 2023.09.16 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 8979668 2023.09.16 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8979669 2023.09.16 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8979670 2023.09.16 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8979671 2023.09.16 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 900 8979672 2023.09.16 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8979673 2023.09.16 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8979674 2023.09.16 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8979675 2023.09.16 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8979676 2023.09.16 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8979677 2023.09.16 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 9 8979678 2023.09.16 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8979679 2023.09.16 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 8979680 2023.09.16 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8979681 2023.09.16 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8979682 2023.09.16 MB
pospolity łyska, Fulica atra 100 8979683 2023.09.16 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 8979684 2023.09.16 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 8979685 2023.09.16 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8979686 2023.09.16 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8979687 2023.09.16 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8979688 2023.09.16 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8979689 2023.09.16 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 160 8979690 2023.09.16 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8979691 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8979692 2023.09.16 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8979693 2023.09.16 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8979694 2023.09.16 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8979696 2023.09.16 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8994041 2023.09.16 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8994042 2023.09.16 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8994043 2023.09.16 MB
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 8994044 2023.09.16 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8994045 2023.09.16 MB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8994046 2023.09.16 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8994047 2023.09.16 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8994048 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 8994049 2023.09.16 MB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8994050 2023.09.16 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8994051 2023.09.16 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8994052 2023.09.16 MB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8994053 2023.09.16 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 8994054 2023.09.16 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 8994055 2023.09.16 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8994056 2023.09.16 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8994057 2023.09.16 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8994058 2023.09.16 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 8994059 2023.09.16 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 400 8994060 2023.09.16 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8994061 2023.09.16 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 8994062 2023.09.16 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 8994063 2023.09.16 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8994064 2023.09.16 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8994065 2023.09.16 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8994066 2023.09.16 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 8994067 2023.09.16 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 8994068 2023.09.16 MB
pospolity łyska, Fulica atra 120 8994069 2023.09.16 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8994070 2023.09.16 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8994071 2023.09.16 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8994072 2023.09.16 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 8994073 2023.09.16 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 8994074 2023.09.16 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8994075 2023.09.16 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 8994076 2023.09.16 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8994077 2023.09.16 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 8994078 2023.09.16 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 8994079 2023.09.16 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8994080 2023.09.16 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8994081 2023.09.16 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8994082 2023.09.16 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8994083 2023.09.16 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 8994085 2023.09.16 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8994086 2023.09.16 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8994087 2023.09.16 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8994088 2023.09.16 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8994089 2023.09.16 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8994090 2023.09.16 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8994091 2023.09.16 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 8980643 2023.09.15 MB
pospolity łyska, Fulica atra 100 8980644 2023.09.15 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 8980645 2023.09.15 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8980646 2023.09.15 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8980647 2023.09.15 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8980648 2023.09.15 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 8980649 2023.09.15 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8980650 2023.09.15 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8980651 2023.09.15 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8980652 2023.09.15 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8980653 2023.09.15 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8980654 2023.09.15 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8980655 2023.09.15 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8980656 2023.09.15 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8980657 2023.09.15 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8980658 2023.09.15 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8980659 2023.09.15 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8980660 2023.09.15 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 8980661 2023.09.15 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8980662 2023.09.15 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8980663 2023.09.15 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8980664 2023.09.15 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8980665 2023.09.15 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8980666 2023.09.15 MB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8980667 2023.09.15 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8980668 2023.09.15 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8980669 2023.09.15 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8980670 2023.09.15 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8980671 2023.09.15 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8980672 2023.09.15 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8980673 2023.09.15 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8980674 2023.09.15 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 8980675 2023.09.15 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8980676 2023.09.15 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8980677 2023.09.15 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8980678 2023.09.15 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8980679 2023.09.15 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8926953 2023.09.03 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8926949 2023.09.03 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 8926952 2023.09.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8926951 2023.09.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8926950 2023.09.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8967562 2023.08.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8967561 2023.08.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8898504 2023.08.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8896400 2023.08.26 WP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8896401 2023.08.25 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8811524 2023.07.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8811523 2023.07.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 36 8811522 2023.07.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8805657 2023.07.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8805656 2023.07.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8805655 2023.07.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8805654 2023.07.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8805653 2023.07.29 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8805652 2023.07.29 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8805651 2023.07.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8805650 2023.07.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8805649 2023.07.29 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8805648 2023.07.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8805647 2023.07.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8805646 2023.07.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8811528 2023.07.14 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8811527 2023.07.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8811526 2023.07.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8811525 2023.07.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8738653 2023.07.08 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8738654 2023.07.08 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8738655 2023.07.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8738656 2023.07.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8738657 2023.07.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8738658 2023.07.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8738659 2023.07.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8738660 2023.07.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8738661 2023.07.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8738662 2023.07.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8738663 2023.07.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8738664 2023.07.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8738665 2023.07.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8738666 2023.07.08 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8738667 2023.07.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8738668 2023.07.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8738669 2023.07.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8738670 2023.07.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8738671 2023.07.08 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8756295 2023.06.25 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8756294 2023.06.25 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8589288 2023.06.04 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8589287 2023.06.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8589286 2023.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8589285 2023.06.04 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8589284 2023.06.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8589283 2023.06.04 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8589282 2023.06.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8589281 2023.06.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8589280 2023.06.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8589279 2023.06.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8589278 2023.06.04 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8589277 2023.06.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8582768 2023.06.03 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8582769 2023.06.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8582767 2023.06.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8582766 2023.06.03 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8582765 2023.06.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8582764 2023.06.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8582763 2023.06.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8582762 2023.06.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8582761 2023.06.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 8582760 2023.06.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8582759 2023.06.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8582758 2023.06.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8582757 2023.06.03 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8582756 2023.06.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8582755 2023.06.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8551368 2023.05.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8551367 2023.05.28 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8551366 2023.05.28 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8551365 2023.05.28 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8551364 2023.05.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8550453 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550452 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8550451 2023.05.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8550450 2023.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8550449 2023.05.27 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8550448 2023.05.27 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8519076 2023.05.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8549525 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8549528 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8549533 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8549524 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8549531 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8519080 2023.05.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8520312 2023.05.20 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8549545 2023.05.20 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8549547 2023.05.20 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8520315 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8520313 2023.05.20 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8520314 2023.05.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8549546 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8549553 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8520247 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8549542 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8549538 2023.05.20 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8549540 2023.05.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8549541 2023.05.20 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8519077 2023.05.20 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8519078 2023.05.20 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8519079 2023.05.20 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8520311 2023.05.20 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8549544 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8549548 2023.05.20 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8520246 2023.05.19 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8520242 2023.05.19 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8519082 2023.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8520240 2023.05.19 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8520241 2023.05.19 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8520243 2023.05.19 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8480703 2023.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8461616 2023.05.14 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8461615 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8461614 2023.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8461613 2023.05.14 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8461612 2023.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8461611 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8461610 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8461609 2023.05.14 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8461608 2023.05.14 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8461607 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8402635 2023.05.07 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8402634 2023.05.07 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 8402633 2023.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8402632 2023.05.07 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8402631 2023.05.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8402630 2023.05.07 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8402629 2023.05.07 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8402628 2023.05.07 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8402627 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 34 8403930 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8403931 2023.05.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8403932 2023.05.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8403933 2023.05.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8403934 2023.05.07 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8403935 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8403936 2023.05.07 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8403937 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8403938 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8403939 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403940 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8403941 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8403942 2023.05.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8403943 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8403944 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8403945 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8403946 2023.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8403947 2023.05.07 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8403948 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8403949 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8386909 2023.05.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8386908 2023.05.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8386907 2023.05.05 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8386906 2023.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8386905 2023.05.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8386904 2023.05.05 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8386903 2023.05.05 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8386902 2023.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8386901 2023.05.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8386900 2023.05.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8386899 2023.05.05 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8386898 2023.05.05 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8386897 2023.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8386896 2023.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8386895 2023.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8386894 2023.05.05 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8386893 2023.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8348114 2023.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8348113 2023.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8348112 2023.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8348111 2023.05.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8348110 2023.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8348108 2023.05.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8348107 2023.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8348106 2023.05.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8348105 2023.05.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8348109 2023.04.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8348100 2023.04.30 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8348098 2023.04.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8348095 2023.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8348093 2023.04.30 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8330017 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8330016 2023.04.30 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8330015 2023.04.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8330014 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8330013 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8330012 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8330011 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8330010 2023.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8330009 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8330008 2023.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8330007 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330006 2023.04.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8330005 2023.04.30 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8330004 2023.04.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8330003 2023.04.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8330002 2023.04.30 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8324836 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8324833 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 8324834 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8324832 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8324837 2023.04.29 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8324835 2023.04.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8321737 2023.04.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8321736 2023.04.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8321735 2023.04.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 18 8321734 2023.04.29 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8321733 2023.04.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8321732 2023.04.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8321750 2023.04.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8321749 2023.04.29 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8321748 2023.04.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8321747 2023.04.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8321746 2023.04.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8321745 2023.04.29 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8321744 2023.04.29 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8321743 2023.04.29 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8321742 2023.04.29 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8321741 2023.04.29 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 8321740 2023.04.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8321739 2023.04.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8321738 2023.04.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8321731 2023.04.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8321730 2023.04.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8321729 2023.04.29 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8321697 2023.04.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8321696 2023.04.29 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8321695 2023.04.29 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8321694 2023.04.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321693 2023.04.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8317700 2023.04.28 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8317699 2023.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8317698 2023.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8317697 2023.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8315790 2023.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8315789 2023.04.28 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8315778 2023.04.28 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8315780 2023.04.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8315788 2023.04.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8315779 2023.04.25 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8315777 2023.04.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8315787 2023.04.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8315786 2023.04.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8315785 2023.04.25 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8315784 2023.04.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8315783 2023.04.25 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 8315782 2023.04.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 8315781 2023.04.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8278644 2023.04.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8278643 2023.04.23 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8278595 2023.04.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8278594 2023.04.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8278593 2023.04.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8278592 2023.04.23 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8278591 2023.04.23 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8278590 2023.04.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8278589 2023.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8278588 2023.04.23 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8278587 2023.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8278586 2023.04.23 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8278585 2023.04.23 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8278584 2023.04.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8278583 2023.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8278582 2023.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8278581 2023.04.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8278580 2023.04.23 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8278579 2023.04.23 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8274075 2023.04.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8273252 2023.04.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8273251 2023.04.22 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8273250 2023.04.22 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8273249 2023.04.22 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8273248 2023.04.22 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8273247 2023.04.22 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8273246 2023.04.22 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8273245 2023.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8273244 2023.04.22 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8262983 2023.04.21 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8262592 2023.04.21 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8262426 2023.04.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8262408 2023.04.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8262407 2023.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8262422 2023.04.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8262421 2023.04.21 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8262420 2023.04.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8262419 2023.04.21 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8262418 2023.04.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8262417 2023.04.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8262416 2023.04.21 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8262415 2023.04.21 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8262414 2023.04.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8262413 2023.04.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8262412 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8262435 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8262409 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8262411 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8262423 2023.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8262410 2023.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8241425 2023.04.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8241424 2023.04.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8241423 2023.04.18 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8241422 2023.04.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8241421 2023.04.18 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8241420 2023.04.18 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8241419 2023.04.18 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8230147 2023.04.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8230146 2023.04.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8230145 2023.04.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8230163 2023.04.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8230162 2023.04.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8230161 2023.04.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8230160 2023.04.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8230159 2023.04.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8230158 2023.04.16 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8230157 2023.04.16 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 8230156 2023.04.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8230155 2023.04.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8230154 2023.04.16 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8230153 2023.04.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8230152 2023.04.16 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8230151 2023.04.16 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8230150 2023.04.16 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8230149 2023.04.16 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8230148 2023.04.16 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8224753 2023.04.16 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8224752 2023.04.16 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8224751 2023.04.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8224750 2023.04.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8224749 2023.04.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8224748 2023.04.16 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8224747 2023.04.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8224746 2023.04.16 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8224745 2023.04.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8224744 2023.04.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8224743 2023.04.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8224742 2023.04.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8224741 2023.04.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8224740 2023.04.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 8224739 2023.04.15 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8224738 2023.04.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8224737 2023.04.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8224736 2023.04.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8224735 2023.04.15 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8201327 2023.04.13 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8201326 2023.04.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8195963 2023.04.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8195962 2023.04.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8195961 2023.04.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8195960 2023.04.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8195959 2023.04.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8195958 2023.04.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8195957 2023.04.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8195956 2023.04.12 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8195955 2023.04.12 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8183647 2023.04.10 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8183646 2023.04.10 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8183645 2023.04.10 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8183644 2023.04.10 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8183643 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8183642 2023.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8183641 2023.04.10 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8183640 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8183663 2023.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8183662 2023.04.10 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 8183661 2023.04.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8183660 2023.04.10 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8183659 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8183658 2023.04.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8183657 2023.04.10 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8183656 2023.04.10 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 8183655 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8183654 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8183653 2023.04.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8183652 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8183651 2023.04.10 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8183650 2023.04.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8183649 2023.04.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8180426 2023.04.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8180425 2023.04.10 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8180424 2023.04.10 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8180423 2023.04.10 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8180422 2023.04.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8180759 2023.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8180758 2023.04.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8180757 2023.04.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8180756 2023.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8180755 2023.04.10 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8180754 2023.04.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8180753 2023.04.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8180752 2023.04.10 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8180751 2023.04.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8180750 2023.04.10 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8180749 2023.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8180748 2023.04.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8180747 2023.04.10 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8180746 2023.04.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8180745 2023.04.10 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8180744 2023.04.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8161435 2023.04.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8161434 2023.04.08 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8161433 2023.04.08 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8161432 2023.04.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8161431 2023.04.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8161392 2023.04.08 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8161391 2023.04.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8161390 2023.04.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 8161389 2023.04.08 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8161388 2023.04.08 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8161387 2023.04.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8161386 2023.04.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8161385 2023.04.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8161384 2023.04.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8161383 2023.04.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8129299 2023.04.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8129300 2023.04.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8129298 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8129297 2023.04.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 72 8129296 2023.04.02 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8129295 2023.04.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8129294 2023.04.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 8129293 2023.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8129292 2023.04.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8129291 2023.04.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8129290 2023.04.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8129289 2023.04.02 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8129288 2023.04.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8129287 2023.04.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8129286 2023.04.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8129285 2023.04.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8129284 2023.04.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8129283 2023.04.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8125641 2023.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8116145 2023.03.31 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8116144 2023.03.31 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8116143 2023.03.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8116141 2023.03.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8116140 2023.03.31 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8116139 2023.03.31 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8116138 2023.03.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8116159 2023.03.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8116157 2023.03.31 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8116156 2023.03.31 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 8116155 2023.03.31 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8116154 2023.03.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8116160 2023.03.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8116162 2023.03.29 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8116164 2023.03.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8116163 2023.03.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8116168 2023.03.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8116161 2023.03.29 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8116150 2023.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 8116153 2023.03.29 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 12 8116151 2023.03.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8116152 2023.03.29 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8116149 2023.03.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8091024 2023.03.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8091023 2023.03.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8091022 2023.03.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 8091021 2023.03.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8091020 2023.03.26 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8091019 2023.03.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8091018 2023.03.26 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 8091017 2023.03.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8091016 2023.03.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8091015 2023.03.26 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 8091014 2023.03.26 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8091013 2023.03.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8091012 2023.03.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8091011 2023.03.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8091010 2023.03.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8091009 2023.03.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8091008 2023.03.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 8091007 2023.03.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8091006 2023.03.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 8091005 2023.03.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8091004 2023.03.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8091003 2023.03.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8091002 2023.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8091001 2023.03.26 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 8091000 2023.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8090999 2023.03.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8090998 2023.03.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8064182 2023.03.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8058860 2023.03.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8058859 2023.03.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8058858 2023.03.22 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8058857 2023.03.22 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8058856 2023.03.22 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8058855 2023.03.22 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8058854 2023.03.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8058853 2023.03.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8058852 2023.03.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8058851 2023.03.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8058850 2023.03.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8058849 2023.03.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8058848 2023.03.20 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8058847 2023.03.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8039159 2023.03.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8039158 2023.03.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 8039157 2023.03.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8039156 2023.03.19 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8039155 2023.03.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8039154 2023.03.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8039153 2023.03.19 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 67 8039152 2023.03.19 WP
pospolity