Pełna lista obserwacji drużyny

Qll27 : Maciej Kulmajer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4922392 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4922393 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4922390 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4922391 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4922388 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4922389 2020.11.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4922385 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4922381 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4922383 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4922387 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4922386 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4922379 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4922380 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4922384 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4922378 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4922382 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4922376 2020.11.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4922375 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4922374 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4922373 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 4922377 2020.11.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4922372 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4915781 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4915762 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4915758 2020.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4915759 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4915757 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4915763 2020.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4915756 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4915755 2020.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4915754 2020.11.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4915751 2020.11.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4915752 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4915750 2020.11.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 4915753 2020.11.13 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4915749 2020.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4925020 2020.11.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4925043 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925045 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4914690 2020.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4914688 2020.11.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4914686 2020.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4914685 2020.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4914682 2020.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4914680 2020.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4914679 2020.11.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4914675 2020.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4914676 2020.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 4914673 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4914697 2020.11.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 4914696 2020.11.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4914695 2020.11.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4914694 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4914693 2020.11.12 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4914692 2020.11.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4914691 2020.11.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4914689 2020.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4914687 2020.11.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4914684 2020.11.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4914683 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4914681 2020.11.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4914678 2020.11.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 4914677 2020.11.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4914674 2020.11.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4914672 2020.11.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4910696 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 15 4910695 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4910694 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4910850 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4910590 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4910598 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4910594 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4910597 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4910595 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4910593 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4910599 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4902162 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4902160 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4902161 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4902159 2020.11.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4902158 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4902157 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4902156 2020.11.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4902155 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4902154 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4902152 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4902153 2020.11.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4902151 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4902149 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4902150 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4902148 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4902145 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4902147 2020.11.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4902143 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4902142 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4902144 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 4902141 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4902139 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4902137 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4902138 2020.11.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4902135 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4902136 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4902134 2020.11.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4902133 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4902132 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4902131 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4901251 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4901252 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4901250 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4901248 2020.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4901249 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4901246 2020.11.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4901247 2020.11.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 4901245 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4901244 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4901243 2020.11.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4901240 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4901242 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4901239 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4901241 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4891653 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4891654 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4891652 2020.11.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4891649 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4891650 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4891651 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4883812 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4883813 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4883810 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4883809 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4883807 2020.10.31 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4883808 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 4883806 2020.10.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4883805 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4883803 2020.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4883804 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4883802 2020.10.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4883801 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4883799 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4883798 2020.10.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4883800 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 4883797 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4883796 2020.10.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4883795 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4852261 2020.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4852260 2020.10.17 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4852259 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4850784 2020.10.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4850741 2020.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4850744 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4850743 2020.10.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4850739 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 160 4850736 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 4850746 2020.10.17 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4850737 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4850787 2020.10.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 4850785 2020.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4850783 2020.10.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4850781 2020.10.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4850786 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4850782 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4850779 2020.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4850778 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4850780 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4850777 2020.10.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4850776 2020.10.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4850773 2020.10.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4850775 2020.10.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4850774 2020.10.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4842290 2020.10.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4842291 2020.10.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4842288 2020.10.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 42 4842289 2020.10.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4842287 2020.10.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4842284 2020.10.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4842282 2020.10.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4842280 2020.10.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4842279 2020.10.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4842277 2020.10.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4842281 2020.10.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4842276 2020.10.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4842272 2020.10.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4842275 2020.10.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4842278 2020.10.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 4842274 2020.10.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4842273 2020.10.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4842283 2020.10.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4842269 2020.10.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4842271 2020.10.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4842268 2020.10.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4842270 2020.10.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4831522 2020.10.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4831523 2020.10.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4831521 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4831520 2020.10.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4831519 2020.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4831515 2020.10.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4831513 2020.10.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4831514 2020.10.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4831516 2020.10.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4831517 2020.10.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4831518 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4831512 2020.10.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4831511 2020.10.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4831508 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4831510 2020.10.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4831509 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4820575 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4820574 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4820573 2020.10.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4820572 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4820571 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4820570 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4820566 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4820564 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4820567 2020.10.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4820568 2020.10.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4820562 2020.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4820569 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4820561 2020.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4820565 2020.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4820563 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4820559 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4820558 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4820560 2020.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4820557 2020.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4820556 2020.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4820555 2020.09.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4820554 2020.09.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4768475 2020.09.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4768474 2020.09.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4765252 2020.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4765251 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4765250 2020.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4765249 2020.09.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4765247 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4765245 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4765248 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4765246 2020.09.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4765244 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4765241 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4765243 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4765240 2020.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4765242 2020.09.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4765238 2020.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4765237 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4765239 2020.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4765236 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4765235 2020.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4765234 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4765232 2020.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4765230 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4765233 2020.09.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 4765231 2020.09.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4765229 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4759089 2020.09.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4759088 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4758533 2020.09.09 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4758532 2020.09.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4747837 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4747836 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4747834 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4747835 2020.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4747833 2020.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4747832 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4747831 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4747830 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4747829 2020.09.05 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4747824 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4747823 2020.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4747828 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4747825 2020.09.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4747827 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4747826 2020.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4747822 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4747821 2020.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4747820 2020.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4747818 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4747817 2020.09.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4747816 2020.09.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4747819 2020.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4747815 2020.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4732028 2020.08.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4732027 2020.08.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4732026 2020.08.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4732024 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4732025 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4732023 2020.08.29 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4732022 2020.08.29 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4732021 2020.08.29 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4732020 2020.08.29 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 4732019 2020.08.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4732018 2020.08.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4732016 2020.08.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4732017 2020.08.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4732015 2020.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4732014 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4732013 2020.08.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4732011 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4732012 2020.08.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4732010 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4732009 2020.08.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4732007 2020.08.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4732008 2020.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4732006 2020.08.28 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4728147 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4728144 2020.08.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4728142 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4728143 2020.08.28 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4728146 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4728141 2020.08.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4728140 2020.08.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4728145 2020.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4728138 2020.08.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4728139 2020.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4728137 2020.08.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4728136 2020.08.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4728135 2020.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4728134 2020.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4728133 2020.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4728132 2020.08.27 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4720472 2020.08.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4716911 2020.08.23 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 4716910 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 4716548 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4715940 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4715943 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4715950 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4715945 2020.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4715942 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4715944 2020.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4715954 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4716912 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4715917 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4715953 2020.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4715951 2020.08.23 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4715941 2020.08.23 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4715949 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4707968 2020.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4707970 2020.08.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4707967 2020.08.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4707969 2020.08.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4707966 2020.08.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4707964 2020.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4707965 2020.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4707963 2020.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4707962 2020.08.19 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4707961 2020.08.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4703904 2020.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4703903 2020.08.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4703901 2020.08.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4703902 2020.08.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4703899 2020.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4703900 2020.08.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4703898 2020.08.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4703897 2020.08.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4703895 2020.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4703896 2020.08.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4703894 2020.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4703893 2020.08.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4703891 2020.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4703890 2020.08.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4703892 2020.08.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4703889 2020.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4699004 2020.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4699059 2020.08.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4699061 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4699003 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4699000 2020.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4699038 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4699062 2020.08.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4699060 2020.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4699017 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4699009 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4699045 2020.08.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4699007 2020.08.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4699006 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4699019 2020.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4697115 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4697114 2020.08.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4697113 2020.08.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4697112 2020.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4697110 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4697111 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4697108 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4697109 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4697107 2020.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4697106 2020.08.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4697105 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4697104 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4697103 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4694610 2020.08.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 4694609 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4694607 2020.08.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4694608 2020.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4694606 2020.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4694605 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4694604 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4694603 2020.08.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4694602 2020.08.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4694601 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4694600 2020.08.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4669759 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4669760 2020.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4669761 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4669757 2020.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4669758 2020.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4669756 2020.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4669755 2020.08.03 mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 4650867 2020.07.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4650865 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650866 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4650868 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4650864 2020.07.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4645668 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4645667 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4645670 2020.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4645669 2020.07.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4645666 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4622309 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622308 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4622307 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4622305 2020.07.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4622304 2020.07.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4622306 2020.07.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4593623 2020.07.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4593622 2020.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4593621 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4593619 2020.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4593618 2020.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4593615 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4593617 2020.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4593613 2020.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4593616 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4593612 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4593614 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4593611 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4541287 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4541286 2020.06.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4541285 2020.06.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4541284 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541283 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4541282 2020.06.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4541281 2020.06.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4541280 2020.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 4 4541279 2020.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4541278 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4541277 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4541276 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4541275 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4541274 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4541273 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4541272 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4541271 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4541270 2020.06.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4541269 2020.06.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4541268 2020.06.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4541267 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4541266 2020.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4541265 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4541264 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4541263 2020.06.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4541262 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4541261 2020.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4541260 2020.06.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4541259 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4541258 2020.06.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4541257 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4541256 2020.06.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4526891 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4526890 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4526889 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4526888 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4526920 2020.06.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4526919 2020.06.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4526918 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4526917 2020.06.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 4526916 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4526915 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4526914 2020.06.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4526912 2020.06.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4526913 2020.06.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4526911 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526910 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4526909 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4526908 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4526907 2020.06.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4526906 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4526905 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4526886 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4526885 2020.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4526884 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4526882 2020.06.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4526879 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4526883 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4526881 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526880 2020.06.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4526877 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4526878 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4526876 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4526875 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4526874 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4526872 2020.06.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4526873 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4515673 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4515674 2020.06.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4515675 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4515672 2020.06.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4515668 2020.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4515670 2020.06.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4515671 2020.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4515667 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4515669 2020.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4490817 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4490812 2020.06.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4490815 2020.06.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4490816 2020.06.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4490814 2020.06.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4490809 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4490813 2020.06.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4490808 2020.06.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4490806 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4490805 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4490804 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4490802 2020.06.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4490801 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4487244 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4476119 2020.06.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4476117 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4476116 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4476114 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4476115 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4476112 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4476113 2020.06.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4476111 2020.06.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4476110 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4476109 2020.06.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4460584 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4460632 2020.05.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 4460633 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4460634 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4460638 2020.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4460640 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4460641 2020.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4397127 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4397125 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4397128 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4397124 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4397123 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4397126 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4397122 2020.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4397120 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4397119 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4397121 2020.05.17 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4383392 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4383391 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4383390 2020.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4383389 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4383388 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4383387 2020.05.16 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4355485 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4355487 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4355486 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4355484 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4349073 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4349074 2020.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4349071 2020.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4349069 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4349072 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4349070 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4349067 2020.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4349068 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4349066 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4349065 2020.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4342447 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4342445 2020.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4342446 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4342444 2020.05.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4342443 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 4342442 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4342441 2020.05.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4342440 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4342439 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4342438 2020.05.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4342437 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4342436 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4334849 2020.05.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4334851 2020.05.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4298951 2020.05.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4294806 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4294802 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4294808 2020.05.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4294791 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4294780 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4294785 2020.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4294790 2020.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4294779 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4294782 2020.05.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4294784 2020.05.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4294786 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4294783 2020.05.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4294794 2020.05.02 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4294918 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4294901 2020.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4294836 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4294906 2020.05.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4294830 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4294838 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4294831 2020.05.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4294904 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4294900 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4294833 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4294902 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4294903 2020.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4294835 2020.05.02 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 4294837 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4294828 2020.05.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4294832 2020.05.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4294905 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4275714 2020.04.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4275715 2020.04.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4275712 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4275711 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4275713 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4275710 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4275709 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4275708 2020.04.30 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4275707 2020.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4269462 2020.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4269461 2020.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4269460 2020.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4269458 2020.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4269459 2020.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4269457 2020.04.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4269456 2020.04.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4269455 2020.04.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4269454 2020.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4269453 2020.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4269452 2020.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4269451 2020.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4269450 2020.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4269449 2020.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4269448 2020.04.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4269447 2020.04.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4269446 2020.04.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4269445 2020.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4269444 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4269442 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4269443 2020.04.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4269441 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4269440 2020.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4269438 2020.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4269439 2020.04.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4269436 2020.04.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4269435 2020.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4269437 2020.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4263763 2020.04.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4263777 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4263779 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4263773 2020.04.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4263774 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4263778 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4263776 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 4263775 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4263769 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4263771 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4263768 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4263767 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4263770 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4263766 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4263765 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4263764 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4263772 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4263759 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4263762 2020.04.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4263761 2020.04.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4263758 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4263760 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4263756 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4263757 2020.04.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4263755 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4263754 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4263753 2020.04.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4263752 2020.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4263750 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4263751 2020.04.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4263749 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4263748 2020.04.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4263747 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4256343 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4256344 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4256341 2020.04.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4256342 2020.04.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4256339 2020.04.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4256340 2020.04.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4256338 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4256376 2020.04.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4256374 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4256373 2020.04.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4256375 2020.04.27 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4256371 2020.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4256370 2020.04.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4256369 2020.04.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4256363 2020.04.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4256366 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4256364 2020.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4256367 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4256368 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4256372 2020.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4256365 2020.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4256362 2020.04.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 4256361 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4256360 2020.04.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4256359 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4256357 2020.04.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 4256356 2020.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4256358 2020.04.27 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4256355 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4256354 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4256352 2020.04.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4256353 2020.04.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4256351 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4256350 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4256349 2020.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4256348 2020.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4256347 2020.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4256346 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 4256345 2020.04.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4246467 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4246497 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4246498 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4246499 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4246496 2020.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4246495 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4246494 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4246493 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4246492 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4246491 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4246490 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4246489 2020.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4246488 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4246487 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4246485 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4246484 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4246486 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4246482 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4246479 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4246483 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4246478 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4246481 2020.04.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4246480 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4246477 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4246476 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4246475 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4246474 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4246472 2020.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4246473 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4246470 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4246471 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4246469 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4246468 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4235424 2020.04.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4235420 2020.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4235422 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4235418 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4235423 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4235421 2020.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4235417 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4235414 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4235416 2020.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4235419 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4235413 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4235415 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4235412 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4235408 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4235407 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4235406 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4235404 2020.04.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4235405 2020.04.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4235411 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4235410 2020.04.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4235398 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4235409 2020.04.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4235399 2020.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4235397 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4235396 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4191230 2020.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4191229 2020.04.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4191228 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4191227 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4191226 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4191223 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4191225 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4191222 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4191221 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4191224 2020.04.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4191220 2020.04.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4191218 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4191219 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4191216 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4191217 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4191214 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4191215 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4191211 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4191212 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4191213 2020.04.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4191210 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4183098 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4183099 2020.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4183096 2020.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4183095 2020.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4183094 2020.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4183092 2020.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4183093 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4183091 2020.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4183090 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4183086 2020.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4183083 2020.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4183088 2020.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4183087 2020.04.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4183089 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4183082 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4183081 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4183085 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4183079 2020.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4183084 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4183077 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4183078 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4183080 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4183076 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4183075 2020.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4183074 2020.04.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4162694 2020.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4162695 2020.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4162697 2020.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4162702 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4162696 2020.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4162690 2020.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4162689 2020.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4162686 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 4162698 2020.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4162701 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4162700 2020.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 4162685 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4162688 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4162692 2020.04.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4162683 2020.04.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4162687 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4162693 2020.04.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 4162691 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4162684 2020.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4162682 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4162699 2020.04.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4162679 2020.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4162681 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4162680 2020.04.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4151966 2020.04.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4151980 2020.04.11 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 4151982 2020.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4151978 2020.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4151979 2020.04.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4151977 2020.04.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4151976 2020.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4151974 2020.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4151981 2020.04.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4151975 2020.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4151972 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4151971 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4151973 2020.04.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4151968 2020.04.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4151970 2020.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4151967 2020.04.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4151969 2020.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4151964 2020.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4151965 2020.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4151962 2020.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4151963 2020.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4151961 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4151960 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4151958 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4151959 2020.04.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4151957 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4151955 2020.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4151953 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4151956 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4151952 2020.04.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4151951 2020.04.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4151950 2020.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4151954 2020.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4146565 2020.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4146564 2020.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4146566 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4146562 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4146563 2020.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4146560 2020.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4146559 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4146561 2020.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4146558 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4146556 2020.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4146557 2020.04.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4146555 2020.04.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4145628 2020.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4145161 2020.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4145160 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4145158 2020.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4145159 2020.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4145155 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4145157 2020.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4145156 2020.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4145177 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4145176 2020.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4145173 2020.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4145170 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4145175 2020.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4145172 2020.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4145171 2020.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4145169 2020.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4145167 2020.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4145164 2020.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4145163 2020.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4145165 2020.04.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4145168 2020.04.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4145166 2020.04.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4145162 2020.04.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4137520 2020.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4137521 2020.04.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4137523 2020.04.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4137522 2020.04.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4137519 2020.04.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4137518 2020.04.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4137517 2020.04.08 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4137515 2020.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4137516 2020.04.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4137514 2020.04.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4137513 2020.04.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4137512 2020.04.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4137511 2020.04.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4128342 2020.04.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4128340 2020.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4128341 2020.04.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4124475 2020.04.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4124474 2020.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4122369 2020.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4122368 2020.04.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4122366 2020.04.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4122365 2020.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4122367 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4122364 2020.04.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4122363 2020.04.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4122361 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 4122360 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4122362 2020.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4122358 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4122356 2020.04.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4122355 2020.04.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4122357 2020.04.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4122354 2020.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4122353 2020.04.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 4122352 2020.04.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4122351 2020.04.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4122350 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4122349 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4118927 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4118929 2020.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4118926 2020.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4118925 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4118924 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4118923 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4118921 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4118922 2020.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4118920 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4118919 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4118916 2020.04.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4118918 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4118917 2020.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4118915 2020.04.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4118914 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4118913 2020.04.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4118911 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4118912 2020.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4118908 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4118909 2020.04.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4118910 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4118906 2020.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4118907 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4118904 2020.04.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4118905 2020.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4118903 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4118902 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4118901 2020.04.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4118900 2020.04.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4118898 2020.04.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4118899 2020.04.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 4113413 2020.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4113412 2020.04.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4113408 2020.04.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4113411 2020.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4113409 2020.04.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4113410 2020.04.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4113407 2020.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4113404 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4113405 2020.04.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4113406 2020.04.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4113403 2020.04.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4106170 2020.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 4106168 2020.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4106169 2020.03.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4106166 2020.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4106167 2020.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4106165 2020.03.31 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4106163 2020.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4106164 2020.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4106162 2020.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4101214 2020.03.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4101212 2020.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4101213 2020.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4101211 2020.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4101209 2020.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 4101208 2020.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 4101210 2020.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4101207 2020.03.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4101205 2020.03.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4101204 2020.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4101206 2020.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4101200 2020.03.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4101203 2020.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4101202 2020.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4101201 2020.03.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 4101199 2020.03.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4101198 2020.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4089968 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4089969 2020.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4089967 2020.03.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4089966 2020.03.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4089965 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4089964 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4089963 2020.03.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 4089960 2020.03.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4089961 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4089962 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4075357 2020.03.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4075356 2020.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4075355 2020.03.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4075354 2020.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4075352 2020.03.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4075351 2020.03.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4075353 2020.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4068255 2020.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4068256 2020.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4068254 2020.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4068253 2020.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4068251 2020.03.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4068249 2020.03.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4068252 2020.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4068250 2020.03.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4068248 2020.03.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4068246 2020.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4068247 2020.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4068245 2020.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4068244 2020.03.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4068243 2020.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4061406 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4061405 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4061404 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4061403 2020.03.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 4061401 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4061402 2020.03.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4061400 2020.03.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4061399 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4061398 2020.03.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4061383 2020.03.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4061382 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4061381 2020.03.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4061380 2020.03.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4061378 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4061379 2020.03.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4061376 2020.03.22 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4061377 2020.03.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4061375 2020.03.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4061374 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4054318 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4054319 2020.03.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4054316 2020.03.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4054315 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4054317 2020.03.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4054314 2020.03.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4054313 2020.03.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4054311 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4054312 2020.03.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4054309 2020.03.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4054310 2020.03.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4054308 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4054306 2020.03.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4054307 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4056494 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 4056495 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4056496 2020.03.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4056497 2020.03.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4052607 2020.03.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4052606 2020.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4052605 2020.03.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4045415 2020.03.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4045414 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4035251 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4035252 2020.03.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4035250 2020.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4035248 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4035249 2020.03.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4035247 2020.03.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4035246 2020.03.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4035245 2020.03.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4035243 2020.03.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4035239 2020.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4035241 2020.03.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4035244 2020.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4035242 2020.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4035240 2020.03.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4035238 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4035237 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4035236 2020.03.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4035232 2020.03.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4035234 2020.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4035233 2020.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 4035231 2020.03.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4035235 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4021831 2020.03.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4021828 2020.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4021829 2020.03.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4021827 2020.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4021826 2020.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4021824 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4021822 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4021825 2020.03.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4021821 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4021823 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4021820 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4021819 2020.03.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4021818 2020.03.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4021817 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 4021815 2020.03.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4021816 2020.03.15 mapa