DRUŻYNA

Drużyna: Kozodojec. Obserwator: Grzegorz Lorek

Liczba gatunków: 210

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1462 23927 96 96 0 16 38 42
2 1399 18084 108 93 0 10 42 41
3 2040 12540 128 103 0 8 47 48
4 3051 8134 168 134 0 20 65 49
5 3881 9145 183 133 0 19 64 50
6 2455 6798 190 119 0 19 53 47
7 1219 4575 191 93 0 8 41 44
8 979 5962 195 110 0 14 50 46
9 1299 12530 209 139 1 33 56 49
10 1356 18543 210 101 0 13 41 47
11 1043 17129 210 93 0 10 39 44
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 9225209 2023.11.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9225210 2023.11.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9225439 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9225440 2023.11.29 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9226996 2023.11.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 9 9227001 2023.11.29 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9227011 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9227012 2023.11.29 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9227013 2023.11.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9227014 2023.11.29 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9227015 2023.11.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9227016 2023.11.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9227017 2023.11.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9227018 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9227130 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9227131 2023.11.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9222547 2023.11.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9222549 2023.11.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9222550 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9222551 2023.11.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9222552 2023.11.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9222555 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9222556 2023.11.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9222031 2023.11.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9222032 2023.11.27 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9222033 2023.11.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9222034 2023.11.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9222035 2023.11.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9222036 2023.11.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9222037 2023.11.27 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9222038 2023.11.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9222039 2023.11.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9222040 2023.11.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9222041 2023.11.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9222042 2023.11.27 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 9222229 2023.11.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9218902 2023.11.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9218903 2023.11.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9218904 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9220073 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9220074 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9220075 2023.11.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9220076 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9220078 2023.11.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9220079 2023.11.26 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9220081 2023.11.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9220082 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9220083 2023.11.26 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9220084 2023.11.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9220085 2023.11.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9220086 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9220087 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9220102 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9220108 2023.11.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9220110 2023.11.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 19 9220111 2023.11.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9220112 2023.11.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9220113 2023.11.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 9220114 2023.11.26 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9222233 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9222237 2023.11.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9222238 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9222239 2023.11.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9222240 2023.11.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9222241 2023.11.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 33 9222242 2023.11.26 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9222243 2023.11.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 9222244 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9222245 2023.11.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9222246 2023.11.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 17 9222247 2023.11.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9222248 2023.11.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9222249 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9212520 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9212521 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9212522 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9212523 2023.11.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9212525 2023.11.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9212526 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9212527 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9212528 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9212529 2023.11.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9219580 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9219581 2023.11.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219582 2023.11.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9219583 2023.11.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9219584 2023.11.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9219585 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9219610 2023.11.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9219612 2023.11.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219613 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9219615 2023.11.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219623 2023.11.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9219624 2023.11.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9219625 2023.11.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9219626 2023.11.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9219627 2023.11.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9219628 2023.11.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9219629 2023.11.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9219630 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9220088 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9220089 2023.11.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9220090 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9220091 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9220092 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9220093 2023.11.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9220096 2023.11.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9220097 2023.11.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9220098 2023.11.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 7 9220099 2023.11.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9220100 2023.11.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 9220101 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 400 9209197 2023.11.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9209198 2023.11.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9209199 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9212530 2023.11.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9212531 2023.11.24 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9212532 2023.11.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9212533 2023.11.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9207662 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9207663 2023.11.23 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9209190 2023.11.23 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9209191 2023.11.23 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9209192 2023.11.23 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209193 2023.11.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9204910 2023.11.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9204911 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9204912 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9204913 2023.11.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9205040 2023.11.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9205041 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9205042 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9205043 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9205044 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 9205045 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9207664 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9207665 2023.11.22 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9203540 2023.11.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9203874 2023.11.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9203875 2023.11.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9203877 2023.11.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9203093 2023.11.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9203094 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9203095 2023.11.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9203097 2023.11.20 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9203098 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9203099 2023.11.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9203100 2023.11.20 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9203102 2023.11.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9203103 2023.11.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9203104 2023.11.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9203105 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9203106 2023.11.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9203107 2023.11.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9203108 2023.11.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9203109 2023.11.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9203110 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9203111 2023.11.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9203112 2023.11.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9203113 2023.11.20 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9203114 2023.11.20 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9203115 2023.11.20 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9203116 2023.11.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9203117 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203872 2023.11.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9203873 2023.11.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9200122 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9200254 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9200255 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9200256 2023.11.19 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9200257 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9200258 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9200259 2023.11.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9200260 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 9200261 2023.11.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9193134 2023.11.18 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9193135 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9193136 2023.11.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9193137 2023.11.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9193138 2023.11.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9193139 2023.11.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9193140 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9194894 2023.11.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9194895 2023.11.18 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9194896 2023.11.18 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9194905 2023.11.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9194908 2023.11.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9194909 2023.11.18 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9196853 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9196854 2023.11.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9196855 2023.11.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196856 2023.11.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9196857 2023.11.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 8 9196858 2023.11.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9196859 2023.11.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9196860 2023.11.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9196863 2023.11.18 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9196864 2023.11.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9196865 2023.11.18 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196866 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9196867 2023.11.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9196898 2023.11.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9196899 2023.11.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9196901 2023.11.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9196902 2023.11.18 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9196903 2023.11.18 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9196904 2023.11.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196906 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9196907 2023.11.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9191454 2023.11.17 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9191455 2023.11.17 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9191456 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9191457 2023.11.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9191458 2023.11.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9191936 2023.11.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9191937 2023.11.17 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9191938 2023.11.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9191939 2023.11.17 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9191940 2023.11.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9191950 2023.11.17 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9191951 2023.11.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9191952 2023.11.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9191953 2023.11.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9191954 2023.11.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9191955 2023.11.17 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9191956 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9191957 2023.11.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9192351 2023.11.17 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9192352 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9192370 2023.11.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9192371 2023.11.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9192372 2023.11.17 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9192813 2023.11.17 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9192814 2023.11.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9192815 2023.11.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9192816 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9192817 2023.11.17 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9192818 2023.11.17 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9192819 2023.11.17 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9192821 2023.11.17 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9192822 2023.11.17 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9193007 2023.11.17 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9193008 2023.11.17 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9193009 2023.11.17 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9193011 2023.11.17 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9193013 2023.11.17 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9193014 2023.11.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9193015 2023.11.17 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 35 9193017 2023.11.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9193018 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9193019 2023.11.17 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9193020 2023.11.17 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9193021 2023.11.17 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9193022 2023.11.17 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9193023 2023.11.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9189313 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9189314 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9189315 2023.11.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9189316 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9189317 2023.11.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9190004 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9190005 2023.11.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9190006 2023.11.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9190007 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9190008 2023.11.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9190009 2023.11.16
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9190010 2023.11.16
pospolity bogatka, Parus major 4 9190011 2023.11.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9190012 2023.11.16
pospolity kruk, Corvus corax 5 9190013 2023.11.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9190015 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190017 2023.11.16
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9190018 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9190020 2023.11.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9190021 2023.11.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9190022 2023.11.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 9190662 2023.11.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9190663 2023.11.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9190664 2023.11.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9190665 2023.11.16
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9190666 2023.11.16
pospolity żuraw, Grus grus 4 9190667 2023.11.16
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9190668 2023.11.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9190669 2023.11.16
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9190670 2023.11.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9190671 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190672 2023.11.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 9190673 2023.11.16
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9190674 2023.11.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9190675 2023.11.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 9190677 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190679 2023.11.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9190680 2023.11.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9190681 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9190682 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9190684 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9190685 2023.11.16 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9192790 2023.11.16
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9192791 2023.11.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9192792 2023.11.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9192793 2023.11.16
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9192795 2023.11.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9192797 2023.11.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9192798 2023.11.16
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9192799 2023.11.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9192801 2023.11.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9192802 2023.11.16
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9192803 2023.11.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9192804 2023.11.16
pospolity bogatka, Parus major 5 9192805 2023.11.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 9192806 2023.11.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9192807 2023.11.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9192808 2023.11.16
pospolity żuraw, Grus grus 3 9192809 2023.11.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9192810 2023.11.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9192811 2023.11.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9187967 2023.11.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9187968 2023.11.15 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9187969 2023.11.15 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9187970 2023.11.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9187971 2023.11.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9187994 2023.11.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 9187995 2023.11.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9187996 2023.11.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 9187997 2023.11.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9188030 2023.11.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9188031 2023.11.15 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9188032 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9188033 2023.11.15 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9188034 2023.11.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9188035 2023.11.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9188036 2023.11.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9188037 2023.11.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188038 2023.11.15 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9188039 2023.11.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9188040 2023.11.15 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9188041 2023.11.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9188043 2023.11.15
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9188044 2023.11.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 9188045 2023.11.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9188046 2023.11.15
pospolity kruk, Corvus corax 3 9188047 2023.11.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9188048 2023.11.15
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9188049 2023.11.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9188050 2023.11.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9188051 2023.11.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9188052 2023.11.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188577 2023.11.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9188578 2023.11.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 9188579 2023.11.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9188582 2023.11.15
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9188583 2023.11.15
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9188584 2023.11.15
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9188585 2023.11.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9188586 2023.11.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 95 9188587 2023.11.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 9188588 2023.11.15
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9188589 2023.11.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9188595 2023.11.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 138 9188596 2023.11.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9188597 2023.11.15
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 9188598 2023.11.15
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9188599 2023.11.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9188600 2023.11.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9188601 2023.11.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9188602 2023.11.15
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9188603 2023.11.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9188605 2023.11.15
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9188606 2023.11.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9188615 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9188616 2023.11.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9188617 2023.11.15 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 9188618 2023.11.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9188619 2023.11.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9188620 2023.11.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 9188621 2023.11.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9188622 2023.11.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9188623 2023.11.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9188624 2023.11.15
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9188625 2023.11.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9188626 2023.11.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9200395 2023.11.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9200396 2023.11.15
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9200397 2023.11.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9200398 2023.11.15
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 9200399 2023.11.15
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9200400 2023.11.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9200401 2023.11.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9200402 2023.11.15
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9200403 2023.11.15
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9200404 2023.11.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 9200405 2023.11.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 278 9200407 2023.11.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9200408 2023.11.15
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9200583 2023.11.15
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9200584 2023.11.15
pospolity kruk, Corvus corax 2 9200585 2023.11.15
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9200586 2023.11.15
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 9200587 2023.11.15
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9200588 2023.11.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9200589 2023.11.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9200590 2023.11.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 170 9200591 2023.11.15
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9200592 2023.11.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1380 9200593 2023.11.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9200595 2023.11.15
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 9200596 2023.11.15
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9200597 2023.11.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9200598 2023.11.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9200599 2023.11.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9185875 2023.11.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9185876 2023.11.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9185877 2023.11.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9186320 2023.11.14
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9186321 2023.11.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9186322 2023.11.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9186323 2023.11.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9186324 2023.11.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9186325 2023.11.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9186326 2023.11.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9186347 2023.11.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9186348 2023.11.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9186349 2023.11.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9186350 2023.11.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9186351 2023.11.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9186352 2023.11.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9186353 2023.11.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9187056 2023.11.14 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9187058 2023.11.14 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9187059 2023.11.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9187060 2023.11.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9187061 2023.11.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9187062 2023.11.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9187063 2023.11.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9187064 2023.11.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9187065 2023.11.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9187066 2023.11.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9187067 2023.11.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9187068 2023.11.14
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9187069 2023.11.14
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9187070 2023.11.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9187072 2023.11.14
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9187073 2023.11.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9187074 2023.11.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9187075 2023.11.14
pospolity bogatka, Parus major 2 9187076 2023.11.14
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9187077 2023.11.14
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9187078 2023.11.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9187079 2023.11.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9185287 2023.11.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9185288 2023.11.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9185289 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9185443 2023.11.13 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9185444 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9185445 2023.11.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9185446 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9185454 2023.11.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9185455 2023.11.13 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9185456 2023.11.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9185457 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9185458 2023.11.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9185459 2023.11.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9185460 2023.11.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9185461 2023.11.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9185462 2023.11.13 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9185463 2023.11.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9185465 2023.11.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9185466 2023.11.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9178389 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9178393 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9178440 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9178442 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9178443 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9178444 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9178445 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9178450 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9178452 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9178458 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9178459 2023.11.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9178532 2023.11.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9178533 2023.11.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9178534 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9178537 2023.11.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9178538 2023.11.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9178540 2023.11.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9181000 2023.11.12 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9181001 2023.11.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9181298 2023.11.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9181299 2023.11.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9181300 2023.11.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9181301 2023.11.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9181302 2023.11.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9181303 2023.11.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9181304 2023.11.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9181803 2023.11.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9181804 2023.11.12 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9181805 2023.11.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9181806 2023.11.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9181807 2023.11.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9181808 2023.11.12 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9181809 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9181810 2023.11.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9181811 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9181812 2023.11.12 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9181813 2023.11.12 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9181814 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9181981 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9181984 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9181986 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9174120 2023.11.11 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9174122 2023.11.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9174127 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174146 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174149 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174166 2023.11.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9174168 2023.11.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9174265 2023.11.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9174266 2023.11.11 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9174267 2023.11.11 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9174786 2023.11.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9174790 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9174791 2023.11.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9174792 2023.11.11 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9174793 2023.11.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9174794 2023.11.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9174795 2023.11.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 17 9174796 2023.11.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9174797 2023.11.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9174799 2023.11.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9174800 2023.11.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9174803 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9174804 2023.11.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9174805 2023.11.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9174806 2023.11.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9174807 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9174808 2023.11.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9174809 2023.11.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9174871 2023.11.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9174872 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9174873 2023.11.11 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9174874 2023.11.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9174875 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9174876 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9178371 2023.11.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9178373 2023.11.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9178374 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9178375 2023.11.11 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9178376 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9178377 2023.11.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9178378 2023.11.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9178379 2023.11.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9178380 2023.11.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9182256 2023.11.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9182257 2023.11.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9182258 2023.11.11 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9182259 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9182260 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9182261 2023.11.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9182263 2023.11.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9182264 2023.11.11 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9182265 2023.11.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9182289 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9182290 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9182291 2023.11.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182292 2023.11.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9182293 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9182294 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9182295 2023.11.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9182296 2023.11.11 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9182304 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182305 2023.11.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9182306 2023.11.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9182307 2023.11.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9182308 2023.11.11 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9182309 2023.11.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9182311 2023.11.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 460 9182312 2023.11.11 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9182313 2023.11.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9182314 2023.11.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9182315 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9182316 2023.11.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9182317 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9182318 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9182319 2023.11.11 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9182320 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9182755 2023.11.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9182756 2023.11.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9182757 2023.11.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9182758 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9182759 2023.11.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9182760 2023.11.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9182761 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9182762 2023.11.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9182764 2023.11.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9172142 2023.11.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9172143 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9172144 2023.11.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9172217 2023.11.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9172218 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9172219 2023.11.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9172220 2023.11.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 9172221 2023.11.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9172222 2023.11.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9172223 2023.11.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9172225 2023.11.10 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9172226 2023.11.10 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9172227 2023.11.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9172229 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9172230 2023.11.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9172231 2023.11.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9172232 2023.11.10 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9172233 2023.11.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172234 2023.11.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9172235 2023.11.10 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9172236 2023.11.10 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9172237 2023.11.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9172238 2023.11.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9172239 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9168609 2023.11.09 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9168610 2023.11.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9168636 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9168637 2023.11.09 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9168638 2023.11.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9168639 2023.11.09 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9168640 2023.11.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9168641 2023.11.09 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9168642 2023.11.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9168643 2023.11.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9164701 2023.11.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9164702 2023.11.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9164703 2023.11.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9164704 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9164706 2023.11.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9164707 2023.11.08 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9164708 2023.11.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9164709 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9164710 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9166907 2023.11.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9166908 2023.11.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9166909 2023.11.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9166910 2023.11.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9166911 2023.11.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9166912 2023.11.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9166913 2023.11.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9166914 2023.11.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9166915 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9166916 2023.11.08 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9166917 2023.11.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9166918 2023.11.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9161879 2023.11.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9161880 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9161881 2023.11.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9161882 2023.11.07 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9161883 2023.11.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9161884 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9161885 2023.11.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9161887 2023.11.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9161899 2023.11.07 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9161900 2023.11.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9161901 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9161902 2023.11.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9161903 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9161905 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9162802 2023.11.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9164491 2023.11.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9164492 2023.11.07 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9164493 2023.11.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9164494 2023.11.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 9164495 2023.11.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9164496 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9164497 2023.11.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9164498 2023.11.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9159666 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9159667 2023.11.06 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9159668 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9159669 2023.11.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9159670 2023.11.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9159671 2023.11.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 29 9159672 2023.11.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9161320 2023.11.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9161321 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9161329 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9161330 2023.11.06 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9161331 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9161520 2023.11.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9161521 2023.11.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9161522 2023.11.06 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9161523 2023.11.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9161524 2023.11.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9161525 2023.11.06 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9161526 2023.11.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9161528 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9162801 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9158402 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9158420 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9158421 2023.11.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 65 9158422 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9158423 2023.11.05 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9158424 2023.11.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9158425 2023.11.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9158426 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9158427 2023.11.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9158428 2023.11.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9158584 2023.11.05
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9158589 2023.11.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9158591 2023.11.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9158594 2023.11.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9158596 2023.11.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9158608 2023.11.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9158610 2023.11.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9158611 2023.11.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9158621 2023.11.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9158664 2023.11.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9158665 2023.11.05
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9158666 2023.11.05
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9158667 2023.11.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9158669 2023.11.05
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9158670 2023.11.05
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9158671 2023.11.05
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9158672 2023.11.05
pospolity gęgawa, Anser anser 140 9158673 2023.11.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9158675 2023.11.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9158676 2023.11.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 540 9158677 2023.11.05
pospolity czajka, Vanellus vanellus 370 9158678 2023.11.05
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9158679 2023.11.05
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9158680 2023.11.05
pospolity czapla biała, Ardea alba 162 9158681 2023.11.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9158682 2023.11.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9158683 2023.11.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9158684 2023.11.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9158685 2023.11.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9159056 2023.11.05
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9159057 2023.11.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9159058 2023.11.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9159059 2023.11.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9159060 2023.11.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9159061 2023.11.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9159062 2023.11.05
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9159063 2023.11.05
pospolity kruk, Corvus corax 1 9159064 2023.11.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 9159065 2023.11.05
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9159066 2023.11.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9159067 2023.11.05
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9159069 2023.11.05
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9159070 2023.11.05
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9160294 2023.11.05
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9160295 2023.11.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9160297 2023.11.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 280 9160298 2023.11.05
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9160299 2023.11.05
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9160300 2023.11.05
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 9160301 2023.11.05
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 570 9160302 2023.11.05
pospolity kruk, Corvus corax 3 9160303 2023.11.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9160304 2023.11.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9160305 2023.11.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9160306 2023.11.05
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 9160307 2023.11.05
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 9160308 2023.11.05
pospolity bogatka, Parus major 3 9160309 2023.11.05
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9160311 2023.11.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9160312 2023.11.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9160313 2023.11.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9160315 2023.11.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9160316 2023.11.05
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9160317 2023.11.05
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 17 9160318 2023.11.05
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9160319 2023.11.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9160320 2023.11.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9162736 2023.11.05
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9162737 2023.11.05
pospolity łyska, Fulica atra 30 9162738 2023.11.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9162739 2023.11.05
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9162740 2023.11.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9162741 2023.11.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 14 9162742 2023.11.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9162743 2023.11.05
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9162744 2023.11.05
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9162746 2023.11.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9162747 2023.11.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9162748 2023.11.05
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9162749 2023.11.05
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9162750 2023.11.05
pospolity kruk, Corvus corax 6 9162751 2023.11.05
pospolity czapla biała, Ardea alba 107 9162752 2023.11.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9162754 2023.11.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 9162755 2023.11.05
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 4 9162756 2023.11.05
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9162757 2023.11.05
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9162758 2023.11.05
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9162759 2023.11.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 175 9162760 2023.11.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 830 9162761 2023.11.05
pospolity bogatka, Parus major 11 9162762 2023.11.05
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9162763 2023.11.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 210 9162764 2023.11.05
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 135 9162765 2023.11.05
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 9162766 2023.11.05
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 150 9162767 2023.11.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 71 9162768 2023.11.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9148737 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9148738 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9148739 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9148740 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9148741 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9149607 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9149608 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9149612 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9149613 2023.11.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9149617 2023.11.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9149618 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9149622 2023.11.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9149623 2023.11.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9149624 2023.11.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9149625 2023.11.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9149626 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9149627 2023.11.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9149628 2023.11.04 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9149629 2023.11.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9149630 2023.11.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9149631 2023.11.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9149632 2023.11.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9149633 2023.11.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9149634 2023.11.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9149635 2023.11.04 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9149636 2023.11.04 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9149637 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9158490 2023.11.04
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9158491 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9158559 2023.11.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9158615 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9158617 2023.11.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9158618 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9158622 2023.11.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9158623 2023.11.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9158643 2023.11.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9158644 2023.11.04
pospolity żuraw, Grus grus 50 9158645 2023.11.04
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9158646 2023.11.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9158647 2023.11.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9158648 2023.11.04
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9158650 2023.11.04
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9158652 2023.11.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9158653 2023.11.04
pospolity nurogęś, Mergus merganser 110 9158654 2023.11.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9158655 2023.11.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 120 9158656 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 2 9158657 2023.11.04
pospolity kruk, Corvus corax 2 9158658 2023.11.04
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9158659 2023.11.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9158660 2023.11.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9158661 2023.11.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9158662 2023.11.04
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9159075 2023.11.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9159076 2023.11.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9159077 2023.11.04
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9159078 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9159079 2023.11.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9159080 2023.11.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9159081 2023.11.04
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9159082 2023.11.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 69 9159083 2023.11.04
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9159084 2023.11.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9159085 2023.11.04
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9159086 2023.11.04
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9159087 2023.11.04
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9159638 2023.11.04 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9159639 2023.11.04 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9159640 2023.11.04 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9159641 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159642 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9159643 2023.11.04 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9159644 2023.11.04 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9159645 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9159646 2023.11.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9159648 2023.11.04 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9159649 2023.11.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9159650 2023.11.04 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 9159673 2023.11.04
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9159674 2023.11.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9159675 2023.11.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9159676 2023.11.04
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9159677 2023.11.04
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 9159678 2023.11.04
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9159679 2023.11.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9159680 2023.11.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 9159681 2023.11.04
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 11 9159682 2023.11.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9159683 2023.11.04
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9159684 2023.11.04
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9159685 2023.11.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9159686 2023.11.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9159687 2023.11.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9159688 2023.11.04
pospolity kos, Turdus merula 1 9159689 2023.11.04
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9159690 2023.11.04
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9159691 2023.11.04
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 9159692 2023.11.04
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9159693 2023.11.04
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9159694 2023.11.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9159695 2023.11.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9159696 2023.11.04
pospolity czajka, Vanellus vanellus 570 9159698 2023.11.04
pospolity żuraw, Grus grus 1700 9159699 2023.11.04
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9159701 2023.11.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9147037 2023.11.03 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 25 9147039 2023.11.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9147040 2023.11.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9147045 2023.11.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9147046 2023.11.03 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9147047 2023.11.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9147048 2023.11.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9147050 2023.11.03 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9147051 2023.11.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5