DRUŻYNA

Drużyna: Kozodojec. Obserwator: Grzegorz Lorek

Liczba gatunków: 185

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1462 23927 96 96 0 16 38 42
2 1399 18084 108 93 0 10 42 41
3 2040 12540 128 103 0 8 47 48
4 3051 8134 168 134 0 20 65 49
5 3807 8992 183 133 0 19 64 50
6 235 505 185 63 0 4 23 36
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8592515 2023.06.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8592521 2023.06.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8592523 2023.06.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8592524 2023.06.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8592525 2023.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8592526 2023.06.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8592527 2023.06.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8592729 2023.06.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8592730 2023.06.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8592731 2023.06.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8592732 2023.06.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8592733 2023.06.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8592734 2023.06.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8592735 2023.06.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8592736 2023.06.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592737 2023.06.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8592738 2023.06.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8592739 2023.06.04 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8592740 2023.06.04 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8592741 2023.06.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8592742 2023.06.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8592743 2023.06.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8588746 2023.06.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8588747 2023.06.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8588748 2023.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8588749 2023.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8588750 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8588751 2023.06.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8588752 2023.06.03 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8588753 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8588754 2023.06.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8588755 2023.06.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8593834 2023.06.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 8593836 2023.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8593839 2023.06.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8593840 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593841 2023.06.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8593843 2023.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8596025 2023.06.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8596026 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8596027 2023.06.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 8596028 2023.06.03 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8596029 2023.06.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8596030 2023.06.03 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8596031 2023.06.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8596032 2023.06.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8596033 2023.06.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8596034 2023.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8596035 2023.06.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8596036 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8596037 2023.06.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8596038 2023.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8596039 2023.06.03 MZ
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8596040 2023.06.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8596041 2023.06.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 8596042 2023.06.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8596043 2023.06.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8596044 2023.06.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8596045 2023.06.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8596046 2023.06.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8596047 2023.06.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8596048 2023.06.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8596049 2023.06.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8596050 2023.06.03 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8596051 2023.06.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8596052 2023.06.03 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8596053 2023.06.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8596054 2023.06.03 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 8596072 2023.06.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8596073 2023.06.03 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8596074 2023.06.03 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8596075 2023.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8596076 2023.06.03 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8596077 2023.06.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8596078 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8596079 2023.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8596080 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8596081 2023.06.03 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8596082 2023.06.03 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8596083 2023.06.03 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8596084 2023.06.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8596085 2023.06.03 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8596238 2023.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8596239 2023.06.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8596240 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8596241 2023.06.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8596242 2023.06.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8596243 2023.06.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8596244 2023.06.03 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8596245 2023.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8596246 2023.06.03 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8596247 2023.06.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8596248 2023.06.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8596249 2023.06.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8575693 2023.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8575694 2023.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8575695 2023.06.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8575696 2023.06.02 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8588444 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593682 2023.06.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8593683 2023.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8593684 2023.06.02 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8593685 2023.06.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8593686 2023.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8593688 2023.06.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8593689 2023.06.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8595824 2023.06.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8595825 2023.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8595826 2023.06.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8595827 2023.06.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8595828 2023.06.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8595829 2023.06.02 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8595830 2023.06.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8595831 2023.06.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 8595832 2023.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8595833 2023.06.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595834 2023.06.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8595835 2023.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8595836 2023.06.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8595837 2023.06.02 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8595838 2023.06.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8595839 2023.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8595840 2023.06.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8595841 2023.06.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8595842 2023.06.02 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8595843 2023.06.02 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8595844 2023.06.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8595845 2023.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8595846 2023.06.02 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8595847 2023.06.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8595848 2023.06.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8595849 2023.06.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8595850 2023.06.02 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8595851 2023.06.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8595852 2023.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8595853 2023.06.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8595854 2023.06.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8595855 2023.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8595856 2023.06.02 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8595857 2023.06.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8596218 2023.06.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8596219 2023.06.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8596220 2023.06.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8596221 2023.06.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8596222 2023.06.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8596223 2023.06.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8596224 2023.06.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8596225 2023.06.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8596226 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8596227 2023.06.02 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8596228 2023.06.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8596229 2023.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8596230 2023.06.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8571639 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8571640 2023.06.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8571641 2023.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571642 2023.06.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8571643 2023.06.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8571644 2023.06.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8571645 2023.06.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8571646 2023.06.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8571647 2023.06.01 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8571648 2023.06.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8571649 2023.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8571650 2023.06.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8571651 2023.06.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8571652 2023.06.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8571653 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8571654 2023.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571655 2023.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8571656 2023.06.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8571657 2023.06.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8571658 2023.06.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8571659 2023.06.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8571660 2023.06.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8571661 2023.06.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8571662 2023.06.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8571663 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8571664 2023.06.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8571665 2023.06.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8571666 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8571667 2023.06.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8571668 2023.06.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8571669 2023.06.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8571670 2023.06.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8573303 2023.06.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8573304 2023.06.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8573305 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8573306 2023.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8573307 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8573308 2023.06.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 8573309 2023.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8573310 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8574251 2023.06.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8574252 2023.06.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8574253 2023.06.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8574254 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8574255 2023.06.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8574256 2023.06.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8574257 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8575697 2023.06.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8575698 2023.06.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8575699 2023.06.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8575700 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8575701 2023.06.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8575702 2023.06.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8575704 2023.06.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8575705 2023.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575706 2023.06.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8575707 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8575708 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8575709 2023.06.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8575710 2023.06.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8575711 2023.06.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8575712 2023.06.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8575713 2023.06.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8575714 2023.06.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8596258 2023.06.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8596259 2023.06.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8596260 2023.06.01 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8596261 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8596262 2023.06.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8596263 2023.06.01 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8596264 2023.06.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8596265 2023.06.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8596266 2023.06.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8596267 2023.06.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8596268 2023.06.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8596269 2023.06.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8596270 2023.06.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8596271 2023.06.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8596272 2023.06.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8596273 2023.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8596274 2023.06.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8596275 2023.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8566611 2023.05.31 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8566612 2023.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8566613 2023.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8566614 2023.05.31 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8566615 2023.05.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8566616 2023.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8566617 2023.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8566618 2023.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8566928 2023.05.31 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8566929 2023.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8566930 2023.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8566931 2023.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8566932 2023.05.31 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8566933 2023.05.31 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8566934 2023.05.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8566935 2023.05.31 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8566936 2023.05.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8566937 2023.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8566938 2023.05.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8566939 2023.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8566940 2023.05.31 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8566941 2023.05.31 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8566942 2023.05.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8566943 2023.05.31 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8566944 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8571575 2023.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571576 2023.05.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8571577 2023.05.31 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8571578 2023.05.31 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8571579 2023.05.31 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8571580 2023.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8571617 2023.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8571618 2023.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8571619 2023.05.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8571620 2023.05.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8571621 2023.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8571622 2023.05.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8571623 2023.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571625 2023.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8571626 2023.05.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8571627 2023.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8571628 2023.05.31 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8571629 2023.05.31 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8571630 2023.05.31 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8571631 2023.05.31 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8571632 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8571633 2023.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8571634 2023.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8571635 2023.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8571678 2023.05.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8571679 2023.05.31 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8571680 2023.05.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8571681 2023.05.31 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8571682 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8571683 2023.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571684 2023.05.31 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8571685 2023.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8571686 2023.05.31 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8571687 2023.05.31 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8571688 2023.05.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8571690 2023.05.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8571692 2023.05.31 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8571693 2023.05.31 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8571694 2023.05.31 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8571695 2023.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8571696 2023.05.31 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8571697 2023.05.31 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8571698 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 6 8571699 2023.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8571700 2023.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8571701 2023.05.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8571702 2023.05.31 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8571703 2023.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8571733 2023.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8571734 2023.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8571735 2023.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8571757 2023.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8571758 2023.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8571759 2023.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8571760 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8571811 2023.05.31 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8571812 2023.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8571836 2023.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8572317 2023.05.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8572318 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8572319 2023.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8573331 2023.05.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8573332 2023.05.31 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8573333 2023.05.31 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8573334 2023.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8573335 2023.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8573336 2023.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8573337 2023.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8573338 2023.05.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8573339 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8573341 2023.05.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8573342 2023.05.31 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8573343 2023.05.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8573344 2023.05.31 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8561634 2023.05.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8561926 2023.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8561927 2023.05.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8561928 2023.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8561929 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8561930 2023.05.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8561931 2023.05.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561932 2023.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8561933 2023.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8561934 2023.05.30 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8561935 2023.05.30 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8561936 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8561937 2023.05.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8561938 2023.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8561939 2023.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561940 2023.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8561941 2023.05.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8561944 2023.05.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8561945 2023.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8561946 2023.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561947 2023.05.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8561948 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8561949 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8561950 2023.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8561951 2023.05.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8561952 2023.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8561953 2023.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8561954 2023.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8561955 2023.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8561956 2023.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8561957 2023.05.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8561958 2023.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561959 2023.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8561960 2023.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8561961 2023.05.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8561962 2023.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8561963 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8561964 2023.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8561965 2023.05.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8561966 2023.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8561967 2023.05.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8561968 2023.05.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8561969 2023.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8561970 2023.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8561971 2023.05.30 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8561972 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8564570 2023.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8564571 2023.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8564572 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8564573 2023.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8564574 2023.05.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8564575 2023.05.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8564576 2023.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8564577 2023.05.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8564578 2023.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8564580 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8565652 2023.05.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8566660 2023.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566661 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8566662 2023.05.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8566663 2023.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8566664 2023.05.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8566665 2023.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8566669 2023.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8566670 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8566671 2023.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8566672 2023.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8566673 2023.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8566674 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8567074 2023.05.30 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8567075 2023.05.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8567076 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8567077 2023.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8567078 2023.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8567079 2023.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8567080 2023.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8567081 2023.05.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8567082 2023.05.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8567083 2023.05.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8567084 2023.05.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8567085 2023.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8567086 2023.05.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8567087 2023.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8567088 2023.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8567089 2023.05.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8567090 2023.05.30 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8567091 2023.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8567092 2023.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8567093 2023.05.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8567119 2023.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8567120 2023.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8567121 2023.05.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8567122 2023.05.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8567123 2023.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8567124 2023.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8567125 2023.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8567126 2023.05.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8567128 2023.05.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8567129 2023.05.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8567130 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8567131 2023.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8567132 2023.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8567133 2023.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8555997 2023.05.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8555998 2023.05.29 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8555999 2023.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8556000 2023.05.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8556001 2023.05.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8556002 2023.05.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8556003 2023.05.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8556004 2023.05.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8556005 2023.05.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8556006 2023.05.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8556007 2023.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8556008 2023.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556009 2023.05.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8556010 2023.05.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8556011 2023.05.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8559941 2023.05.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559942 2023.05.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559943 2023.05.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8559959 2023.05.29 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8559960 2023.05.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8559961 2023.05.29 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8559964 2023.05.29 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561625 2023.05.29 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561630 2023.05.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8561631 2023.05.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561632 2023.05.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8561633 2023.05.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8549530 2023.05.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8549532 2023.05.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8549535 2023.05.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8550578 2023.05.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8550584 2023.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550590 2023.05.28 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8550643 2023.05.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8550681 2023.05.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550688 2023.05.28 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8550691 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8550733 2023.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8550734 2023.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8550735 2023.05.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550736 2023.05.28 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8550737 2023.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8550738 2023.05.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8550739 2023.05.28 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8550740 2023.05.28 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8550741 2023.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550742 2023.05.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8550743 2023.05.28 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8550744 2023.05.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8552041 2023.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552044 2023.05.28 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8552045 2023.05.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554213 2023.05.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554223 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8554227 2023.05.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8554230 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8554233 2023.05.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8554237 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8554239 2023.05.28 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8554241 2023.05.28 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8555979 2023.05.28 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8555980 2023.05.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8555981 2023.05.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8555982 2023.05.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8555983 2023.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8555984 2023.05.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8555985 2023.05.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8555986 2023.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8555987 2023.05.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8555988 2023.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8555989 2023.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8555990 2023.05.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8555991 2023.05.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8555992 2023.05.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8555993 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 7 8555994 2023.05.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8562114 2023.05.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8562115 2023.05.28 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8562116 2023.05.28 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8562117 2023.05.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8562119 2023.05.28 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 8562120 2023.05.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8562121 2023.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8562122 2023.05.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8562123 2023.05.28 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8562124 2023.05.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8562125 2023.05.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8562126 2023.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 8562127 2023.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 8562128 2023.05.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8562129 2023.05.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8562130 2023.05.28 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8562131 2023.05.28 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8562132 2023.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 8562133 2023.05.28 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8562134 2023.05.28 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8562135 2023.05.28 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8562136 2023.05.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 8562137 2023.05.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8562138 2023.05.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8562139 2023.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8562140 2023.05.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8562141 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8562142 2023.05.28 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8562143 2023.05.28 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8562144 2023.05.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8567415 2023.05.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8567416 2023.05.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8567417 2023.05.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8567418 2023.05.28 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541706 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8541707 2023.05.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8541708 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8541709 2023.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8541710 2023.05.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8541764 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541767 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8541768 2023.05.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8541769 2023.05.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8541770 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8552201 2023.05.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8552202 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552203 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8552204 2023.05.27 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8552205 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8552206 2023.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8552207 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8552208 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8552209 2023.05.27 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8552210 2023.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8552211 2023.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 8552540 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8552573 2023.05.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8552574 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8552575 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8552582 2023.05.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8552587 2023.05.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8552592 2023.05.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8552593 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8552594 2023.05.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8552595 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8552605 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8552606 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552607 2023.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8552608 2023.05.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8552609 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8552610 2023.05.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8552611 2023.05.27 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8552612 2023.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8552613 2023.05.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8552614 2023.05.27 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 8552615 2023.05.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8552616 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8552617 2023.05.27 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8552618 2023.05.27 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8552619 2023.05.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8552620 2023.05.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8552675 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8552676 2023.05.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8552677 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8552678 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8552679 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8552680 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8552690 2023.05.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8552692 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8552694 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552697 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8552699 2023.05.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8552702 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8552703 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8552705 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8552706 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8552707 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8552708 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8552710 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8552715 2023.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8552718 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8552719 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8552721 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552735 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8552736 2023.05.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8552737 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8552738 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8552739 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8552740 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8552742 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8552744 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8552745 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552746 2023.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8552747 2023.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8552748 2023.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8552750 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552751 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8552752 2023.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8552754 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8552755 2023.05.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8552874 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8552875 2023.05.27 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8552876 2023.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8554316 2023.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8554317 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8554318 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8554319 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8554320 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8554321 2023.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8554322 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8554323 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8554324 2023.05.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8556113 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8556114 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556115 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556116 2023.05.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8556117 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8556118 2023.05.27 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8556119 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8556120 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8556121 2023.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8556122 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8556123 2023.05.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8556124 2023.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8556125 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8556130 2023.05.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8556131 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556132 2023.05.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8556133 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8556134 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8556135 2023.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8556136 2023.05.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8556137 2023.05.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8556138 2023.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8556139 2023.05.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8556146 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8556147 2023.05.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8556148 2023.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8556149 2023.05.27 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8556150 2023.05.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8556151 2023.05.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8556152 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8556153 2023.05.27 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8556155 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8556159 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8556160 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556161 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8556162 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556163 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8556165 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8556166 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8556167 2023.05.27 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8556168 2023.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8556169 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556170 2023.05.27 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8556171 2023.05.27 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8556172 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8556173 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8556174 2023.05.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8556175 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8556176 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8556177 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8556178 2023.05.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8556179 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8556180 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8556181 2023.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8556182 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556183 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556184 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8556185 2023.05.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8556186 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8556244 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556245 2023.05.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8556246 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556247 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8556248 2023.05.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8556249 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8556250 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8556251 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8556420 2023.05.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8556421 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8556422 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8556423 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8556424 2023.05.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8556425 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8556426 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8556427 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8556429 2023.05.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8556430 2023.05.27 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8556431 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8556657 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8556658 2023.05.27 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8556659 2023.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8556660 2023.05.27 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8556661 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8556662 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8556663 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8556664 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8556665 2023.05.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8556666 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8556667 2023.05.27 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8556668 2023.05.27 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8556669 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8556670 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8556671 2023.05.27 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8556672 2023.05.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8556673 2023.05.27 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8556674 2023.05.27 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8556675 2023.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8556676 2023.05.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8556677 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556678 2023.05.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8562877 2023.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8562878 2023.05.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8562879 2023.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8562880 2023.05.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8562881 2023.05.27 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8562882 2023.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8562883 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8562884 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8562885 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8562886 2023.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8562887 2023.05.27 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8562888 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8562889 2023.05.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8562890 2023.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8562891 2023.05.27 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8562892 2023.05.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8562893 2023.05.27 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8562894 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8562895 2023.05.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8562896 2023.05.27 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8562897 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8562898 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8562899 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8562900 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8562901 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 8562902 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 8562903 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8562904 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8562905 2023.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8562906 2023.05.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8562907 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 13 8562908 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 8562909 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8562928 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8562929 2023.05.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8562930 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8562931 2023.05.27 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8562932 2023.05.27 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 8562933 2023.05.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8562934 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 8562935 2023.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8562936 2023.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8562937 2023.05.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8562938 2023.05.27 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8562939 2023.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8562940 2023.05.27 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8562941 2023.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8562942 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8562943 2023.05.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8562944 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8562945 2023.05.27 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8562946 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8562947 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8562948 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8562949 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 8562950 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8562951 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8562952 2023.05.27 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8562953 2023.05.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8562954 2023.05.27 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8562955 2023.05.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8562956 2023.05.27 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8562957 2023.05.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8562958 2023.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8562959 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8562960 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8562961 2023.05.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8562962 2023.05.27 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8562963 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8567440 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 8567441 2023.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8567442 2023.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8567443 2023.05.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8567444 2023.05.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8567445 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8567446 2023.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8567447 2023.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8567448 2023.05.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8567449 2023.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8567450 2023.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8567451 2023.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8567452 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8567453 2023.05.27 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8567454 2023.05.27 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8567455 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8567456 2023.05.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8567457 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8567458 2023.05.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8571122 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541827 2023.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8541828 2023.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541829 2023.05.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8541830 2023.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8541831 2023.05.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8541832 2023.05.26 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541833 2023.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8541834 2023.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8541835 2023.05.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8541836 2023.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8541837 2023.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541838 2023.05.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8541839 2023.05.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8541840 2023.05.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8541841 2023.05.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8541842 2023.05.26 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8541843 2023.05.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8541844 2023.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8552663 2023.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8552664 2023.05.26 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8552666 2023.05.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8552667 2023.05.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8552877 2023.05.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8552878 2023.05.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8552879 2023.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8552880 2023.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8552881 2023.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8552883 2023.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8552890 2023.05.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8555943 2023.05.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8555944 2023.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8555945 2023.05.26 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8555946 2023.05.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8555947 2023.05.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8555948 2023.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8555949 2023.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8555950 2023.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8555951 2023.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556038 2023.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556039 2023.05.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8556040 2023.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8556041 2023.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8556042 2023.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556043 2023.05.26 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8556050 2023.05.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8556051 2023.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8556053 2023.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8556054 2023.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8556055 2023.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8556056 2023.05.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8556057 2023.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556058 2023.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556059 2023.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8556060 2023.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556618 2023.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8556619 2023.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8556620 2023.05.26 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8556621 2023.05.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8556622 2023.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8556623 2023.05.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8556624 2023.05.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8556625 2023.05.26 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8556627 2023.05.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8556628 2023.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8556629 2023.05.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8556630 2023.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8556631 2023.05.26 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8556632 2023.05.26 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8556633 2023.05.26 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8556634 2023.05.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8556635 2023.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8527759 2023.05.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8527760 2023.05.25 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8527761 2023.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8527762 2023.05.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8527763 2023.05.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8527764 2023.05.25 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8527765 2023.05.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8527766 2023.05.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8527767 2023.05.25 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8527768 2023.05.25 WP