DRUŻYNA

Drużyna: Alina & Andrzej Rogoza. Obserwator: Andrzej Rogoza

Liczba gatunków: 181

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 46 381 37 37 0 1 14 22
2 29 410 44 21 0 0 11 10
3 59 986 81 46 0 2 18 26
4 78 432 131 62 0 11 38 13
5 57 227 153 47 0 12 28 7
6 42 47 158 34 0 6 14 14
7 16 43 161 15 0 2 8 5
8 42 698 172 37 0 9 16 12
9 27 55 175 19 1 4 10 4
10 8 91 178 7 0 4 0 3
11 9 228 180 7 0 3 2 2
12 20 137 181 18 0 4 5 9
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 9310790 2023.12.31 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9303638 2023.12.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9303599 2023.12.29 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9302303 2023.12.29 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9302304 2023.12.29 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9302302 2023.12.29 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9302300 2023.12.29 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9302298 2023.12.29 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9302301 2023.12.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302299 2023.12.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9302297 2023.12.29 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9302296 2023.12.29 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9302295 2023.12.29 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9290078 2023.12.24 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9289654 2023.12.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9289653 2023.12.24 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9259914 2023.12.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9258068 2023.12.10 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9258067 2023.12.10 PL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9248851 2023.12.07 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9196763 2023.11.19 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9200439 2023.11.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9200441 2023.11.19 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9200440 2023.11.19 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 9200445 2023.11.19 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9200438 2023.11.19 PL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9176572 2023.11.11 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 103 9157674 2023.11.05 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9148896 2023.11.04 PL
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 9133372 2023.10.29 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9121369 2023.10.26 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 9110252 2023.10.22 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9073690 2023.10.13 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9074384 2023.10.10 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9054781 2023.10.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9051422 2023.10.07 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9040061 2023.10.03 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9003341 2023.09.24 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9003342 2023.09.24 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9003339 2023.09.24 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9003337 2023.09.24 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9003338 2023.09.24 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9003336 2023.09.24 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9003335 2023.09.24 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9003334 2023.09.24 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 9003332 2023.09.24 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9003331 2023.09.24 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9003333 2023.09.24 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9003330 2023.09.24 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9000094 2023.09.24 PL
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9003340 2023.09.24 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8990248 2023.09.21 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8990247 2023.09.21 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8990249 2023.09.21 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 8990246 2023.09.21 PL
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8990245 2023.09.21 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8987012 2023.09.21 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8987011 2023.09.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8972327 2023.09.17 PL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8980680 2023.09.17 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8972328 2023.09.16 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8972514 2023.09.16 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8953728 2023.09.09 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8943202 2023.09.08 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 4 8898100 2023.08.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8898101 2023.08.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8898132 2023.08.27 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8898103 2023.08.27 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8898099 2023.08.27 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8898102 2023.08.27 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8898098 2023.08.27 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8965125 2023.08.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8896814 2023.08.27 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8889316 2023.08.24 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8889318 2023.08.24 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8889313 2023.08.24 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8889312 2023.08.24 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8889314 2023.08.24 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8889315 2023.08.24 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8889310 2023.08.24 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8889311 2023.08.24 PL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8889309 2023.08.24 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8888206 2023.08.24 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8888205 2023.08.24 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8888203 2023.08.24 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8888202 2023.08.24 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8888204 2023.08.24 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8889320 2023.08.24 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8889317 2023.08.24 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8889323 2023.08.24 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8889319 2023.08.24 PL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8889321 2023.08.24 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8889322 2023.08.24 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8871455 2023.08.18 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8862841 2023.08.15 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8862840 2023.08.15 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8862839 2023.08.15 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8861746 2023.08.15 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8853551 2023.08.13 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8853552 2023.08.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 8853555 2023.08.13 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8853554 2023.08.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8853553 2023.08.13 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8853550 2023.08.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8847075 2023.08.12 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8840546 2023.08.10 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8812887 2023.07.30 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 8812885 2023.07.30 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8812886 2023.07.30 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8797394 2023.07.25 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8789284 2023.07.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8789282 2023.07.23 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8789283 2023.07.23 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8786969 2023.07.21 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8780094 2023.07.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8766519 2023.07.16 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8766520 2023.07.16 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8766518 2023.07.16 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8766517 2023.07.16 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8766516 2023.07.16 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8768023 2023.07.16 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8733913 2023.07.07 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8685262 2023.06.24 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8965127 2023.06.24 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8666509 2023.06.18 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8666511 2023.06.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8666510 2023.06.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8666508 2023.06.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8666512 2023.06.18 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8666507 2023.06.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8666505 2023.06.18 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8666504 2023.06.18 PL
pospolity kos, Turdus merula 2 8666506 2023.06.18 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8666503 2023.06.18 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8662810 2023.06.18 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8609994 2023.06.08 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8609993 2023.06.08 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8609992 2023.06.08 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8609991 2023.06.08 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8599253 2023.06.05 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8591814 2023.06.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8591813 2023.06.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8591812 2023.06.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8591811 2023.06.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8591810 2023.06.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8591809 2023.06.04 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8591808 2023.06.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8591807 2023.06.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8591806 2023.06.04 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8591805 2023.06.04 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8591804 2023.06.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8591803 2023.06.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8591802 2023.06.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8591801 2023.06.04 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8591800 2023.06.04 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8591799 2023.06.04 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8591798 2023.06.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8591797 2023.06.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8591796 2023.06.04 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8591795 2023.06.04 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582623 2023.06.03 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8582622 2023.06.03 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582621 2023.06.03 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8599825 2023.06.03 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520806 2023.05.23 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8519445 2023.05.22 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8509110 2023.05.21 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8504699 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8504697 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8504698 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8509103 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8494988 2023.05.20 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8494987 2023.05.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8494986 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8494985 2023.05.20 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8494983 2023.05.20 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8494984 2023.05.20 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8461173 2023.05.14 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8461150 2023.05.14 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8461149 2023.05.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8461147 2023.05.14 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8461148 2023.05.14 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8460613 2023.05.14 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8460614 2023.05.14 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8460401 2023.05.14 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8461972 2023.05.14 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8438043 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8437414 2023.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8430050 2023.05.12 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8424140 2023.05.11 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8401629 2023.05.07 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8401630 2023.05.07 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8401631 2023.05.07 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8401626 2023.05.07 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8401625 2023.05.07 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8401624 2023.05.07 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8401628 2023.05.07 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8401623 2023.05.07 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 8401622 2023.05.07 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 8401621 2023.05.07 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8401620 2023.05.07 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8401627 2023.05.07 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8392659 2023.05.06 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8391929 2023.05.06 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8391930 2023.05.06 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8386191 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8367452 2023.05.03 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8367451 2023.05.03 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8367449 2023.05.03 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8367450 2023.05.03 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8367447 2023.05.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8367448 2023.05.03 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8367476 2023.05.03 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8349227 2023.05.01 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8350493 2023.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8350494 2023.05.01 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8350497 2023.05.01 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8350496 2023.05.01 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8349229 2023.05.01 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8339481 2023.05.01 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8349228 2023.05.01 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8331077 2023.04.30 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8331076 2023.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8331070 2023.04.30 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8331073 2023.04.30 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8331075 2023.04.30 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8331071 2023.04.30 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8331074 2023.04.30 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8331067 2023.04.30 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8331068 2023.04.30 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8331065 2023.04.30 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8331072 2023.04.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8331066 2023.04.30 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8331069 2023.04.30 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8339482 2023.04.29 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8325887 2023.04.29 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8316734 2023.04.28 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8302637 2023.04.26 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8299147 2023.04.25 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8293666 2023.04.24 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8282246 2023.04.23 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8282245 2023.04.23 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8282244 2023.04.23 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8253327 2023.04.20 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8248720 2023.04.19 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8248719 2023.04.19 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8246102 2023.04.19 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8243056 2023.04.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8242993 2023.04.18 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8242994 2023.04.18 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8240962 2023.04.18 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8236532 2023.04.17 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8235500 2023.04.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8235498 2023.04.17 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8235501 2023.04.17 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8235499 2023.04.17 PL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8235497 2023.04.17 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 8235495 2023.04.17 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8235496 2023.04.17 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8235502 2023.04.17 PL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8241999 2023.04.17 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8216871 2023.04.15 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8209383 2023.04.14 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8201979 2023.04.13 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8198359 2023.04.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8198364 2023.04.11 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8184276 2023.04.10 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8172581 2023.04.09 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8172576 2023.04.09 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8172580 2023.04.09 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8172582 2023.04.09 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8172578 2023.04.09 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8172579 2023.04.09 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8172585 2023.04.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8157605 2023.04.08 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8173778 2023.04.08 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8157596 2023.04.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8157598 2023.04.06 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8157595 2023.04.06 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8157597 2023.04.06 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8138556 2023.04.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 8131956 2023.04.02 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8131951 2023.04.02 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 8131949 2023.04.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8131948 2023.04.02 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 8131950 2023.04.02 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8134147 2023.04.02 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8125052 2023.04.01 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8125051 2023.04.01 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8125050 2023.04.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8121464 2023.04.01 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8121463 2023.04.01 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8120243 2023.04.01 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8125068 2023.04.01 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8125095 2023.04.01 PL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8125064 2023.04.01 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8125066 2023.04.01 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8125067 2023.04.01 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8125065 2023.04.01 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8108340 2023.03.30 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8092617 2023.03.26 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8092616 2023.03.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8092615 2023.03.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8085252 2023.03.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8084884 2023.03.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8084598 2023.03.26 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8092669 2023.03.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 8092670 2023.03.26 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8092671 2023.03.26 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8092668 2023.03.26 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8093441 2023.03.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 8092667 2023.03.26 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8092672 2023.03.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8074504 2023.03.25 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 8073831 2023.03.25 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 8073701 2023.03.25 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8081903 2023.03.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8081282 2023.03.25 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 200 8081904 2023.03.25 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8081281 2023.03.25 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8070124 2023.03.24 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 8070123 2023.03.24 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8070122 2023.03.24 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8081902 2023.03.24 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8057876 2023.03.22 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8057875 2023.03.22 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8042370 2023.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8042371 2023.03.19 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8042134 2023.03.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 8040010 2023.03.19 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8040009 2023.03.19 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8039417 2023.03.19 PL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8036489 2023.03.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8036488 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8036490 2023.03.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8036486 2023.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 8036483 2023.03.19 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8036487 2023.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8036484 2023.03.19 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8036485 2023.03.19 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8036481 2023.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8036480 2023.03.19 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8031103 2023.03.19 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8036482 2023.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8036479 2023.03.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8019769 2023.03.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8017675 2023.03.17 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8003610 2023.03.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8000263 2023.03.14 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8043726 2023.03.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7995537 2023.03.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7995535 2023.03.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7995533 2023.03.12 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7995536 2023.03.12 PL
pospolity żuraw, Grus grus 12 7987357 2023.03.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7995538 2023.03.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7995534 2023.03.11 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7979747 2023.03.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7933083 2023.02.26 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 7933082 2023.02.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7933084 2023.02.26 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7933088 2023.02.26 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7933086 2023.02.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 7933087 2023.02.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 7933085 2023.02.26 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7927633 2023.02.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7927634 2023.02.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7907709 2023.02.19 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7907707 2023.02.19 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7907708 2023.02.19 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7907704 2023.02.19 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7907705 2023.02.19 PL
pospolity żuraw, Grus grus 19 7907706 2023.02.19 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 7878743 2023.02.12 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7878742 2023.02.12 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 7878741 2023.02.12 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7878739 2023.02.12 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7878740 2023.02.12 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7878738 2023.02.12 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7875907 2023.02.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7875407 2023.02.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7872976 2023.02.10 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7872975 2023.02.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7852471 2023.02.04 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 80 7852473 2023.02.04 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 7852472 2023.02.04 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7846461 2023.02.02 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7828818 2023.01.28 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7828817 2023.01.28 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8042211 2023.01.28 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7809348 2023.01.22 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 7809346 2023.01.22 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7809345 2023.01.22 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7809351 2023.01.22 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7809363 2023.01.22 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7809347 2023.01.22 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7809365 2023.01.22 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7809350 2023.01.22 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7809349 2023.01.22 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 7809364 2023.01.22 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7805206 2023.01.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7805207 2023.01.21 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7804912 2023.01.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7804913 2023.01.14 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 7776054 2023.01.14 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7775500 2023.01.14 PL
pospolity kruk, Corvus corax 4 7775168 2023.01.14 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7775769 2023.01.14 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 7765725 2023.01.10 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7765724 2023.01.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7756734 2023.01.08 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7754302 2023.01.07 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7754301 2023.01.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7741046 2023.01.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 7726830 2023.01.01 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7726826 2023.01.01 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 7726829 2023.01.01 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7726825 2023.01.01 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7726828 2023.01.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7726827 2023.01.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7726824 2023.01.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7726823 2023.01.01 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7726822 2023.01.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 7726821 2023.01.01 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7726820 2023.01.01 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7726818 2023.01.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7726819 2023.01.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7726816 2023.01.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7726817 2023.01.01 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 7726815 2023.01.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 7726814 2023.01.01 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7726832 2023.01.01 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7726831 2023.01.01 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...