DRUŻYNA

Drużyna: Ortolan Team. Obserwator: Waldemar Michalak

Liczba gatunków: 230

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 207 4156 79 79 0 10 31 38
2 149 7058 98 72 0 8 27 37
3 276 3865 120 95 1 11 38 45
4 540 2386 162 126 0 15 61 50
5 656 1372 201 152 1 33 69 49
6 373 498 210 113 0 22 45 46
7 310 2051 213 89 0 13 35 41
8 241 1447 221 92 1 15 33 43
9 54 349 222 46 0 4 23 19
10 5 76 222 5 0 1 0 4
11 140 7227 228 63 1 11 20 31
12 108 7324 230 44 0 7 17 20
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9307522 2023.12.31 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9307521 2023.12.31 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9307520 2023.12.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9307519 2023.12.31 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 9307518 2023.12.31 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1000 9307517 2023.12.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9307516 2023.12.31 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9307515 2023.12.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9307514 2023.12.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9307513 2023.12.31 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9307511 2023.12.31 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 408 9307510 2023.12.31 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 9307509 2023.12.31 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9307508 2023.12.31 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9307507 2023.12.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9301553 2023.12.29 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9301555 2023.12.29 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 48 9301554 2023.12.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9295852 2023.12.27 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9295851 2023.12.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9295850 2023.12.27 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9295849 2023.12.27 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 9295848 2023.12.27 WP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9295847 2023.12.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9295846 2023.12.27 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9295845 2023.12.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9295842 2023.12.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9295844 2023.12.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9295840 2023.12.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 9295843 2023.12.27 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9295841 2023.12.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9295839 2023.12.27 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9295838 2023.12.27 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9295836 2023.12.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 12 9295835 2023.12.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9295834 2023.12.27 WP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9295831 2023.12.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9295833 2023.12.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9295830 2023.12.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9295837 2023.12.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9295832 2023.12.27 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9295829 2023.12.27 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9295826 2023.12.27 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1000 9295827 2023.12.27 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9295825 2023.12.27 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 9295824 2023.12.27 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 9295823 2023.12.27 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9295822 2023.12.27 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9274101 2023.12.17 WP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9274102 2023.12.17 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9274099 2023.12.17 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9274098 2023.12.17 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9274100 2023.12.17 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9274097 2023.12.17 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 9274094 2023.12.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9274096 2023.12.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9274095 2023.12.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9274092 2023.12.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1000 9274090 2023.12.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9274093 2023.12.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9274089 2023.12.17 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9274088 2023.12.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9274086 2023.12.17 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 500 9274085 2023.12.17 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 9274087 2023.12.17 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9270430 2023.12.16 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9270428 2023.12.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9270426 2023.12.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9270427 2023.12.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 140 9270429 2023.12.16 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 9253193 2023.12.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248697 2023.12.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248699 2023.12.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248698 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248696 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248694 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248695 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248692 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248693 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248691 2023.12.07
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9248690 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248688 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248689 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248686 2023.12.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9248687 2023.12.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248684 2023.12.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248685 2023.12.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248682 2023.12.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248683 2023.12.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248680 2023.12.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9248681 2023.12.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248678 2023.12.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248677 2023.12.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248679 2023.12.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248674 2023.12.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248676 2023.12.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248675 2023.12.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9242779 2023.12.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242778 2023.12.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242775 2023.12.05 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242776 2023.12.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9242774 2023.12.05
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9236374 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9236376 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9236373 2023.12.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9236372 2023.12.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9236371 2023.12.03 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9233136 2023.12.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9226271 2023.11.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9226268 2023.11.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9226270 2023.11.29 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9226265 2023.11.29 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9226269 2023.11.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9226267 2023.11.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9226266 2023.11.29 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 250 9226262 2023.11.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9226263 2023.11.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9226264 2023.11.29 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9226261 2023.11.29 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9226260 2023.11.29 WP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9218398 2023.11.26
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9215668 2023.11.26
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9215667 2023.11.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9215666 2023.11.26
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9215664 2023.11.26
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 9215663 2023.11.26
pospolity łyska, Fulica atra 100 9215662 2023.11.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9215660 2023.11.26
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9215658 2023.11.26
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9215661 2023.11.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9215659 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215654 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215655 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215653 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215657 2023.11.26
pospolity kruk, Corvus corax 2 9215652 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215656 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215650 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9215648 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215649 2023.11.26
pospolity kruk, Corvus corax 1 9215651 2023.11.26 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215647 2023.11.26 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215644 2023.11.26 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9215643 2023.11.26 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215646 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215645 2023.11.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215642 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9211407 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9211406 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9211405 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9211404 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9211403 2023.11.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211402 2023.11.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9211401 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9211400 2023.11.25 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9211399 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9211398 2023.11.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9194765 2023.11.18 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9194762 2023.11.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9194767 2023.11.18 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9194763 2023.11.18 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9194761 2023.11.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9194764 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9194766 2023.11.18 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 9194759 2023.11.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9194758 2023.11.18 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9194756 2023.11.18 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9194760 2023.11.18 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9194751 2023.11.18 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9194753 2023.11.18 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9194754 2023.11.18 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9194750 2023.11.18 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9194749 2023.11.18 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9194752 2023.11.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9194757 2023.11.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 200 9194755 2023.11.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9194747 2023.11.18 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9194745 2023.11.18 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9194748 2023.11.18 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9194746 2023.11.18 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9191979 2023.11.17 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9191980 2023.11.17 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9191978 2023.11.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 190 9191977 2023.11.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9177681 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9177680 2023.11.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9177679 2023.11.12 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9177678 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9177677 2023.11.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9177676 2023.11.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 25 9177675 2023.11.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9177674 2023.11.12 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9174229 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9174852 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9174851 2023.11.11 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9174847 2023.11.11 WP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9181816 2023.11.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9174846 2023.11.11 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9174845 2023.11.11 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9174844 2023.11.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9174841 2023.11.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9174840 2023.11.11 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9174839 2023.11.11 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9174838 2023.11.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9174837 2023.11.11 WP
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 10 9174184 2023.11.11
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9174183 2023.11.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9173711 2023.11.11
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9173706 2023.11.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9173709 2023.11.11
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9173708 2023.11.11
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9173707 2023.11.11
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9174468 2023.11.11
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9174467 2023.11.11
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9174466 2023.11.11
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9174465 2023.11.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9174464 2023.11.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9174463 2023.11.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9174462 2023.11.11
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9174461 2023.11.11
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 9174460 2023.11.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174454 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174455 2023.11.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9174071 2023.11.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9174070 2023.11.11 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9155484 2023.11.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9155483 2023.11.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9155482 2023.11.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9155481 2023.11.05 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9155480 2023.11.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9149450 2023.11.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9149430 2023.11.04 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9149431 2023.11.04 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9149320 2023.11.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9149319 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9149318 2023.11.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 9149317 2023.11.04 WP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9149316 2023.11.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9149315 2023.11.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9149314 2023.11.04 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9149313 2023.11.04 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 9149312 2023.11.04 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9149311 2023.11.04 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 9149310 2023.11.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 300 9149309 2023.11.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9149308 2023.11.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9149307 2023.11.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1550 9149306 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9115107 2023.10.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9115108 2023.10.24 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9115106 2023.10.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9115105 2023.10.24 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9115103 2023.10.24 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8978738 2023.09.18 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8930017 2023.09.04 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8924732 2023.09.03 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8924731 2023.09.03 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8924730 2023.09.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8924729 2023.09.03 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8924728 2023.09.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8924727 2023.09.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8924726 2023.09.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8924725 2023.09.03 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8924724 2023.09.03 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8924723 2023.09.03 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8924722 2023.09.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8924721 2023.09.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8924720 2023.09.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8924719 2023.09.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8924718 2023.09.03 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8924717 2023.09.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 8924716 2023.09.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8924715 2023.09.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8924714 2023.09.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8924713 2023.09.03 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8924712 2023.09.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 70 8924711 2023.09.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8924710 2023.09.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8924709 2023.09.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8924708 2023.09.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8924707 2023.09.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8924706 2023.09.03 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8924705 2023.09.03 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8924704 2023.09.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8924703 2023.09.03 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8924702 2023.09.03 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8924701 2023.09.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8924700 2023.09.03 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 8924699 2023.09.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8924698 2023.09.03 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 8924697 2023.09.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8924696 2023.09.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8924695 2023.09.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8924694 2023.09.03 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8924693 2023.09.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8924692 2023.09.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8924691 2023.09.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8924690 2023.09.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8924689 2023.09.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8924688 2023.09.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8924687 2023.09.03 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8922521 2023.09.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8919340 2023.09.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8919337 2023.09.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8919338 2023.09.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8919336 2023.09.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8919339 2023.09.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8909741 2023.08.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8909740 2023.08.30 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8909739 2023.08.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8909738 2023.08.30 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8909737 2023.08.30 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8909736 2023.08.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8909735 2023.08.30 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8909734 2023.08.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8909733 2023.08.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8909732 2023.08.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8909731 2023.08.30 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8909730 2023.08.30 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8909729 2023.08.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8909728 2023.08.30 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8909727 2023.08.30 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8909726 2023.08.30 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8909725 2023.08.30 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8909724 2023.08.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8909723 2023.08.30 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8909722 2023.08.30 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8909721 2023.08.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8909720 2023.08.30 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8909719 2023.08.30 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 8909718 2023.08.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8909717 2023.08.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8909716 2023.08.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8909715 2023.08.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 8909714 2023.08.30 WP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8900185 2023.08.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8894052 2023.08.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8891032 2023.08.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8888044 2023.08.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8888043 2023.08.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8888047 2023.08.24 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8888042 2023.08.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8888040 2023.08.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 8888041 2023.08.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8888038 2023.08.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8888039 2023.08.24 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8888036 2023.08.24 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8888035 2023.08.24 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8888037 2023.08.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8885281 2023.08.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8885280 2023.08.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8885279 2023.08.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8885278 2023.08.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8885277 2023.08.23 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8885276 2023.08.23 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8885275 2023.08.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8880395 2023.08.21 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8880394 2023.08.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8880393 2023.08.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8880392 2023.08.21 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8880390 2023.08.21 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8880389 2023.08.21 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8880388 2023.08.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8880387 2023.08.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8880386 2023.08.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8880174 2023.08.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8880173 2023.08.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8880172 2023.08.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8880171 2023.08.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8880170 2023.08.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8880169 2023.08.21 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8880168 2023.08.21 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8880167 2023.08.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8880166 2023.08.21 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8880165 2023.08.21 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8879019 2023.08.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8872829 2023.08.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8872828 2023.08.19 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8872827 2023.08.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8872826 2023.08.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8872825 2023.08.19 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8872824 2023.08.19 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8872823 2023.08.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8872822 2023.08.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8872821 2023.08.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8872314 2023.08.19 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8872313 2023.08.19 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8872312 2023.08.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8872311 2023.08.19 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8872310 2023.08.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8872309 2023.08.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8872308 2023.08.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 8872307 2023.08.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8872306 2023.08.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8872305 2023.08.19 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8872304 2023.08.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8872303 2023.08.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8872302 2023.08.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8872301 2023.08.19 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8872300 2023.08.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 8872299 2023.08.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8872298 2023.08.19 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8872297 2023.08.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8872296 2023.08.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8872295 2023.08.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8870672 2023.08.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8870671 2023.08.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8870670 2023.08.18 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8870669 2023.08.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8870668 2023.08.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8870667 2023.08.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8866169 2023.08.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8866207 2023.08.16 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8866170 2023.08.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8866171 2023.08.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8866208 2023.08.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8856171 2023.08.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8856170 2023.08.14 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8856169 2023.08.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8856168 2023.08.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8856167 2023.08.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8856166 2023.08.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8856165 2023.08.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8856164 2023.08.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8856163 2023.08.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8856162 2023.08.14 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8852386 2023.08.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8852385 2023.08.13 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8852384 2023.08.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8852383 2023.08.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8852382 2023.08.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8852381 2023.08.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8852304 2023.08.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8852303 2023.08.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8852302 2023.08.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8852301 2023.08.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8852300 2023.08.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8852299 2023.08.13 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8852298 2023.08.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8852297 2023.08.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8852296 2023.08.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8852295 2023.08.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8852294 2023.08.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8852293 2023.08.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8852292 2023.08.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8851844 2023.08.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8851843 2023.08.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8851842 2023.08.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8851841 2023.08.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8851840 2023.08.13 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8851839 2023.08.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8851838 2023.08.13 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8851837 2023.08.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8851836 2023.08.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8851835 2023.08.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8851834 2023.08.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8851833 2023.08.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8845150 2023.08.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8845149 2023.08.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8845147 2023.08.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8845146 2023.08.11
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8845145 2023.08.11
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8845144 2023.08.11
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8845143 2023.08.11
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8845142 2023.08.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8845141 2023.08.11
pospolity kruk, Corvus corax 1 8845140 2023.08.11
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8845139 2023.08.11
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8845138 2023.08.11
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8845137 2023.08.11
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8844643 2023.08.11
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8844635 2023.08.11
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 27 8844634 2023.08.11
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8844633 2023.08.11
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 8842670 2023.08.10
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8840873 2023.08.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8840483 2023.08.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8840482 2023.08.10
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8840481 2023.08.10
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8840480 2023.08.10
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8840479 2023.08.10
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8840478 2023.08.10
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8840477 2023.08.10
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8840476 2023.08.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8840475 2023.08.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8840474 2023.08.10
pospolity łyska, Fulica atra 1 8840473 2023.08.10
pospolity żuraw, Grus grus 1 8840472 2023.08.10
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8840471 2023.08.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8840470 2023.08.10
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8840469 2023.08.10
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8840468 2023.08.10
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8840467 2023.08.10
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8840466 2023.08.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8840465 2023.08.10
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8840464 2023.08.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 8840463 2023.08.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8840462 2023.08.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 8840461 2023.08.10
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8840460 2023.08.10
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8840459 2023.08.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8826107 2023.08.04 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8826105 2023.08.04 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8826106 2023.08.04 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8824108 2023.08.04 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8824110 2023.08.04 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8824109 2023.08.04 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8824105 2023.08.04 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8824104 2023.08.04 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8824106 2023.08.04 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 8824102 2023.08.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8824103 2023.08.04 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 8824107 2023.08.04 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8824101 2023.08.04 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8824099 2023.08.04 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8824098 2023.08.04 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8824097 2023.08.04 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8824100 2023.08.04 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8822294 2023.08.03 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8822085 2023.08.03 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8822086 2023.08.03 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8822084 2023.08.03 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8822083 2023.08.03 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8822003 2023.08.03 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8822006 2023.08.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8822002 2023.08.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8822005 2023.08.03 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8822001 2023.08.03 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8822000 2023.08.03 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8822004 2023.08.03 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8821998 2023.08.03 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8821999 2023.08.03 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8821996 2023.08.03 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8821997 2023.08.03 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8821995 2023.08.03 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8821994 2023.08.03 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8821993 2023.08.03 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8820933 2023.08.02 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8820935 2023.08.02 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8820931 2023.08.02 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8820929 2023.08.02 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8820936 2023.08.02 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8820932 2023.08.02 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8820928 2023.08.02 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8820927 2023.08.02 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8820934 2023.08.02 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8820930 2023.08.02 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8820926 2023.08.02 MB
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8805743 2023.07.29 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8805742 2023.07.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8805745 2023.07.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8805740 2023.07.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8805744 2023.07.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 8805741 2023.07.29 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 8805411 2023.07.29 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8804985 2023.07.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8804984 2023.07.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8804983 2023.07.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8804982 2023.07.29 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8804981 2023.07.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8804980 2023.07.29 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8805001 2023.07.29 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8805000 2023.07.29 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8804999 2023.07.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8804998 2023.07.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8804997 2023.07.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8804996 2023.07.29 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8804995 2023.07.29 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8804994 2023.07.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8804993 2023.07.29 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8804992 2023.07.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8804991 2023.07.29 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8804990 2023.07.29 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8804989 2023.07.29 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8804988 2023.07.29 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8804987 2023.07.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8804986 2023.07.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8804978 2023.07.29 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8804977 2023.07.29 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8804976 2023.07.29 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8804975 2023.07.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8804974 2023.07.29 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8804973 2023.07.29 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8804972 2023.07.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8804971 2023.07.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8804970 2023.07.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8804969 2023.07.29 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8804968 2023.07.29 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8804967 2023.07.29 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8804966 2023.07.29 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8804965 2023.07.29 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8804964 2023.07.29 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8804979 2023.07.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8786497 2023.07.23 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8786496 2023.07.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8786495 2023.07.23 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8786494 2023.07.23 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8786513 2023.07.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8786512 2023.07.23 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8786511 2023.07.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8786510 2023.07.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8786509 2023.07.23 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8786508 2023.07.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8786507 2023.07.23 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8786506 2023.07.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8786505 2023.07.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8786504 2023.07.23 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8786503 2023.07.23 WP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8786502 2023.07.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8786501 2023.07.23 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8786500 2023.07.23 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8786499 2023.07.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8786498 2023.07.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8786493 2023.07.23 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8786492 2023.07.23 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8786491 2023.07.23 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8786490 2023.07.23 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8786489 2023.07.23 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8786488 2023.07.23 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8786487 2023.07.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8786486 2023.07.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8786485 2023.07.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8786484 2023.07.23 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8786483 2023.07.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8786482 2023.07.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8786481 2023.07.23 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8786480 2023.07.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8786479 2023.07.23 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8786478 2023.07.23 WP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8782398 2023.07.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8781945 2023.07.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8781944 2023.07.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8781943 2023.07.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8781942 2023.07.21
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8781941 2023.07.21
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8781940 2023.07.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8781939 2023.07.21
pospolity żuraw, Grus grus 50 8781938 2023.07.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8781937 2023.07.21
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8781936 2023.07.21
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8781934 2023.07.21
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8781933 2023.07.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8781932 2023.07.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8781931 2023.07.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8781930 2023.07.21
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8781929 2023.07.21
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8781928 2023.07.21
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 8781927 2023.07.21
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 8781926 2023.07.21
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8781925 2023.07.21
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8781924 2023.07.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8781923 2023.07.21
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 8781922 2023.07.21
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8781921 2023.07.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8781920 2023.07.21
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8781919 2023.07.21
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8776667 2023.07.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8776683 2023.07.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8776682 2023.07.19 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8776681 2023.07.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8776680 2023.07.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8776679 2023.07.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8776678 2023.07.19 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8776677 2023.07.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8776676 2023.07.19 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8776675 2023.07.19 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8776674 2023.07.19 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8776673 2023.07.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8776672 2023.07.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8776671 2023.07.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 8776670 2023.07.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 250 8776669 2023.07.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8776668 2023.07.19 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8773688 2023.07.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8766515 2023.07.16 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8766514 2023.07.16 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8766513 2023.07.16 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8766512 2023.07.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8766511 2023.07.16 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8766510 2023.07.16 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8766508 2023.07.16 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8766507 2023.07.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 25 8766506 2023.07.16 WP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8766509 2023.07.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8766505 2023.07.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8766504 2023.07.16 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8766503 2023.07.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8766502 2023.07.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8766501 2023.07.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8766500 2023.07.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8766499 2023.07.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 8766498 2023.07.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8765395 2023.07.16
pospolity łyska, Fulica atra 1 8765394 2023.07.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8765393 2023.07.16
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8765392 2023.07.16
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8765391 2023.07.16
pospolity żuraw, Grus grus 120 8765390 2023.07.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8765389 2023.07.16
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8765388 2023.07.16
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8765387 2023.07.16
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8765386 2023.07.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8765385 2023.07.16
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8765384 2023.07.16
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8765383 2023.07.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 400 8765382 2023.07.16
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 8765381 2023.07.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8765082 2023.07.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8765081 2023.07.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8765080 2023.07.16
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8765079 2023.07.16
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8765078 2023.07.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8765077 2023.07.16
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8765076 2023.07.16
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8765075 2023.07.16
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8765074 2023.07.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8765073 2023.07.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8765072 2023.07.16
pospolity łyska, Fulica atra 1 8765071 2023.07.16
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8765070 2023.07.16
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8765069 2023.07.16
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8764166 2023.07.16
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8764165 2023.07.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8764164 2023.07.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8764163 2023.07.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8764162 2023.07.16
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8764161 2023.07.16
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8764160 2023.07.16
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8764159 2023.07.16
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 8764158 2023.07.16
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8764157 2023.07.16
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8764182 2023.07.16
pospolity żuraw, Grus grus 10 8764181 2023.07.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8764180 2023.07.16
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8764179 2023.07.16
pospolity łyska, Fulica atra 1 8764178 2023.07.16
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8764177 2023.07.16
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8764176 2023.07.16
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8764175 2023.07.16
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8764174 2023.07.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8764173 2023.07.16
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8764172 2023.07.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8764171 2023.07.16
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8764170 2023.07.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8764169 2023.07.16
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8764168 2023.07.16
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8764167 2023.07.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8759651 2023.07.15 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8759650 2023.07.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8759649 2023.07.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8759648 2023.07.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8759647 2023.07.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 8759646 2023.07.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8759645 2023.07.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8759644 2023.07.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8759643 2023.07.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8754348 2023.07.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8754347 2023.07.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8754346 2023.07.13 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8754345 2023.07.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8754344 2023.07.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8754343 2023.07.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8754342 2023.07.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8754341 2023.07.13 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8754340 2023.07.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8754339 2023.07.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8754338 2023.07.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8754337 2023.07.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8754336 2023.07.13 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8754335 2023.07.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8754334 2023.07.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8754333 2023.07.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8754332 2023.07.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8754331 2023.07.13 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8754330 2023.07.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8729208 2023.07.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8729205 2023.07.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8729210 2023.07.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8729207 2023.07.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8729209 2023.07.05 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8729206 2023.07.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8729204 2023.07.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8729203 2023.07.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8729202 2023.07.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8729201 2023.07.05 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8729200 2023.07.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8728552 2023.07.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8728551 2023.07.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8728550 2023.07.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8728549 2023.07.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8728548 2023.07.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8728547 2023.07.05 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8728546 2023.07.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8728545 2023.07.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8728544 2023.07.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8728568 2023.07.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8728567 2023.07.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8728566 2023.07.05 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8728565 2023.07.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8728564 2023.07.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8728563 2023.07.05 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8728562 2023.07.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8728561 2023.07.05 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8728560 2023.07.05 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8728559 2023.07.05 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8728558 2023.07.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8728557 2023.07.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8728556 2023.07.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8728555 2023.07.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8728554 2023.07.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 25 8728553 2023.07.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8715657 2023.07.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8715656 2023.07.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8715655 2023.07.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8715654 2023.07.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8715653 2023.07.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8715652 2023.07.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8715651 2023.07.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8715650 2023.07.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8715649 2023.07.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8715648 2023.07.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8715647 2023.07.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8715646 2023.07.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8715645 2023.07.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8715644 2023.07.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8715643 2023.07.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8715642 2023.07.02 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8710717 2023.07.01 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8710716 2023.07.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8710714 2023.07.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8710715 2023.07.01 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8710713 2023.07.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8710712 2023.07.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8710421 2023.07.01 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8710420 2023.07.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8710419 2023.07.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8710418 2023.07.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8710417 2023.07.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8710416 2023.07.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8710415 2023.07.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8710414 2023.07.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8710413 2023.07.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8710412 2023.07.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8710411 2023.07.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8710410 2023.07.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8710409 2023.07.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8710408 2023.07.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8710407 2023.07.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8710406 2023.07.01 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8710405 2023.07.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8710404 2023.07.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8710403 2023.07.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8710402 2023.07.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8710401 2023.07.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8710400 2023.07.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8710399 2023.07.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8710398 2023.07.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8710397 2023.07.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8707675 2023.06.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8707674 2023.06.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8707673 2023.06.30 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8707672 2023.06.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8707671 2023.06.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8707670 2023.06.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8707669 2023.06.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8707668 2023.06.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8707667 2023.06.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8707666 2023.06.30 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8707665 2023.06.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8707664 2023.06.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8707663 2023.06.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8707662 2023.06.30 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8687476 2023.06.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8687477 2023.06.25
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8686819 2023.06.25
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8686822 2023.06.25
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8686821 2023.06.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8686820 2023.06.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8686818 2023.06.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8686815 2023.06.25
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8686817 2023.06.25
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8686816 2023.06.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8686812 2023.06.25
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8686813 2023.06.25
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8686814 2023.06.25
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8686811 2023.06.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 8686810 2023.06.25
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8686808 2023.06.25
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8686809 2023.06.25
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8686807 2023.06.25
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8686806 2023.06.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8686804 2023.06.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8686805 2023.06.25
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8686803 2023.06.25
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8686802 2023.06.25
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8686471 2023.06.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8686470 2023.06.25
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8686488 2023.06.25
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8686487 2023.06.25
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8686486 2023.06.25
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8686485 2023.06.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8686484 2023.06.25
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8686483 2023.06.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8686482 2023.06.25
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8686481 2023.06.25
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8686480 2023.06.25
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8686479 2023.06.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 8686478 2023.06.25
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8686477 2023.06.25
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8686476 2023.06.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8686475 2023.06.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8686474 2023.06.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8686473 2023.06.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8684760 2023.06.24 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8684759 2023.06.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8684758 2023.06.24 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8684757 2023.06.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8684756 2023.06.24 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8684755 2023.06.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8684754 2023.06.24 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8684753 2023.06.24 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8684752 2023.06.24 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8684751 2023.06.24 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8684750 2023.06.24 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8684749 2023.06.24 WP