DRUŻYNA

Drużyna: Ortolan Team. Obserwator: Waldemar Michalak

Liczba gatunków: 203

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 206 4155 79 79 0 10 31 38
2 148 7057 98 72 0 8 27 37
3 275 3863 120 95 1 11 38 45
4 539 2385 162 126 0 15 61 50
5 656 1372 201 152 1 33 69 49
6 99 110 203 69 0 7 24 38
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8588970 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8588971 2023.06.04
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8588969 2023.06.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8588967 2023.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8588968 2023.06.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8588966 2023.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8588965 2023.06.04
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8588963 2023.06.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8588964 2023.06.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8588962 2023.06.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8588961 2023.06.04
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8588960 2023.06.04
pospolity bogatka, Parus major 1 8587434 2023.06.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8587433 2023.06.04
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8587432 2023.06.04
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8587431 2023.06.04
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8587430 2023.06.04
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8587429 2023.06.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8587428 2023.06.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587427 2023.06.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8587426 2023.06.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8587425 2023.06.04
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8587424 2023.06.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8587423 2023.06.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8587422 2023.06.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8587421 2023.06.04
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8587420 2023.06.04
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8587419 2023.06.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8587418 2023.06.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8587417 2023.06.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587416 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587415 2023.06.04
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8587414 2023.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8587413 2023.06.04
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8587412 2023.06.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8587411 2023.06.04
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8587410 2023.06.04
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8587409 2023.06.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8587408 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8587407 2023.06.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587406 2023.06.04
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8587405 2023.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8587404 2023.06.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8587403 2023.06.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587402 2023.06.04
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8587401 2023.06.04
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8585821 2023.06.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8576047 2023.06.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8576046 2023.06.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8576063 2023.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8576062 2023.06.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8576061 2023.06.02 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8576060 2023.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8576059 2023.06.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8576058 2023.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8576057 2023.06.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8576056 2023.06.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576055 2023.06.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8576054 2023.06.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8576053 2023.06.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8576052 2023.06.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576051 2023.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8576050 2023.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8576049 2023.06.02 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8576048 2023.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8576045 2023.06.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8576044 2023.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8576043 2023.06.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8576042 2023.06.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8576041 2023.06.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8576040 2023.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8576039 2023.06.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8576038 2023.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8576037 2023.06.02 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8576036 2023.06.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8576035 2023.06.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8576034 2023.06.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8576033 2023.06.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8576032 2023.06.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8576031 2023.06.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8576030 2023.06.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8571540 2023.06.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8571539 2023.06.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8571538 2023.06.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8571537 2023.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8571536 2023.06.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8571535 2023.06.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8571534 2023.06.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8571533 2023.06.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8571532 2023.06.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8571531 2023.06.01 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571530 2023.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8571529 2023.06.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8571528 2023.06.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8571527 2023.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571526 2023.06.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8571525 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8571524 2023.06.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8571523 2023.06.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8566790 2023.05.31 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8566789 2023.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566788 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8566787 2023.05.31 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8566786 2023.05.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8566785 2023.05.31 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8566784 2023.05.31 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8566783 2023.05.31 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8566782 2023.05.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8566781 2023.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8566780 2023.05.31 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8566779 2023.05.31 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8566778 2023.05.31 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8566777 2023.05.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8556555 2023.05.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8556554 2023.05.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8556553 2023.05.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556552 2023.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556551 2023.05.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8556550 2023.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8556549 2023.05.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8556548 2023.05.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8556547 2023.05.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8556546 2023.05.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8556545 2023.05.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8556544 2023.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549142 2023.05.28 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8547655 2023.05.28 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8547656 2023.05.28 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8547657 2023.05.28 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8546655 2023.05.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8546654 2023.05.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8546653 2023.05.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8546652 2023.05.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8546651 2023.05.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8546650 2023.05.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8546649 2023.05.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8546648 2023.05.28 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8546647 2023.05.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8546646 2023.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8546645 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8546644 2023.05.28 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8546643 2023.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546642 2023.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546641 2023.05.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8546640 2023.05.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8546639 2023.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8546638 2023.05.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8546637 2023.05.28 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8546371 2023.05.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8546370 2023.05.28 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8546368 2023.05.28 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8546367 2023.05.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8539177 2023.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8539176 2023.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8539175 2023.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8539174 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8539173 2023.05.27 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 8539172 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8539171 2023.05.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8538983 2023.05.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8538982 2023.05.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8538981 2023.05.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8538980 2023.05.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8538979 2023.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8538978 2023.05.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8538977 2023.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8538976 2023.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8538975 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8538974 2023.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8538973 2023.05.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8538972 2023.05.27 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8532907 2023.05.21 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8500272 2023.05.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8500270 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8500271 2023.05.21 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8500269 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8500273 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8500268 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8500266 2023.05.21 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8500267 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8500263 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8500265 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8500264 2023.05.21 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8500262 2023.05.21 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 8497632 2023.05.20 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8497418 2023.05.20 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8494833 2023.05.20 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8494832 2023.05.20 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8494836 2023.05.20 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8494830 2023.05.20 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8494840 2023.05.20 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8494834 2023.05.20 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8494838 2023.05.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8494835 2023.05.20 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8494831 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8494837 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8494829 2023.05.20 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8494828 2023.05.20 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8494839 2023.05.20 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8493763 2023.05.20 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8493765 2023.05.20 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8493764 2023.05.20 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8493761 2023.05.20 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8493760 2023.05.20 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8493759 2023.05.20 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8493762 2023.05.20 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8493758 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8493757 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8493754 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8493756 2023.05.20 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8493753 2023.05.20 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8493752 2023.05.20 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8493755 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8490893 2023.05.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8490895 2023.05.20 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8490894 2023.05.20 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8490891 2023.05.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8490890 2023.05.20 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8490892 2023.05.20 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8490889 2023.05.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8486697 2023.05.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8486695 2023.05.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8486696 2023.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8486694 2023.05.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8486691 2023.05.19 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8486693 2023.05.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8486692 2023.05.19 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8486690 2023.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8486689 2023.05.19 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8484925 2023.05.19 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8484926 2023.05.19 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8484924 2023.05.19 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8484923 2023.05.19 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8484921 2023.05.19 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8484922 2023.05.19 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8484919 2023.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8484920 2023.05.19 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8532908 2023.05.19 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 8482478 2023.05.18 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8482479 2023.05.18 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8482476 2023.05.18 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8482475 2023.05.18 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8482477 2023.05.18 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8481464 2023.05.18 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8481462 2023.05.18 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8481465 2023.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8481463 2023.05.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8481461 2023.05.18 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8481460 2023.05.18 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8481459 2023.05.18 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8480319 2023.05.18 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8480320 2023.05.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479931 2023.05.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479930 2023.05.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479928 2023.05.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479927 2023.05.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8479926 2023.05.18 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8479944 2023.05.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479929 2023.05.18 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8479925 2023.05.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479923 2023.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479924 2023.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479922 2023.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479920 2023.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479919 2023.05.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8479921 2023.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8479918 2023.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453002 2023.05.14 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8453001 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453000 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8452999 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8452998 2023.05.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8452997 2023.05.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8452996 2023.05.14 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8452995 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8452994 2023.05.14 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8452993 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8452992 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8452991 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8452990 2023.05.14 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8452989 2023.05.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8452988 2023.05.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8452987 2023.05.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8452986 2023.05.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8452985 2023.05.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8452984 2023.05.14 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8452983 2023.05.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8452982 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8452981 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8452980 2023.05.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8452979 2023.05.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8438263 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8438261 2023.05.13
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8438254 2023.05.13
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8438259 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8438258 2023.05.13
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8438257 2023.05.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8438262 2023.05.13
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8438253 2023.05.13
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8438256 2023.05.13
pospolity łyska, Fulica atra 1 8438260 2023.05.13
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8438255 2023.05.13
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8438251 2023.05.13
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 8438252 2023.05.13
pospolity kruk, Corvus corax 1 8438039 2023.05.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8438038 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8438037 2023.05.13
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8438036 2023.05.13
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8438035 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8438034 2023.05.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8438033 2023.05.13
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8438032 2023.05.13
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8438031 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8438030 2023.05.13
pospolity łyska, Fulica atra 1 8438029 2023.05.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8438028 2023.05.13
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8438027 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8438026 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8438025 2023.05.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8438024 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8438023 2023.05.13
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8438022 2023.05.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8438021 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8430924 2023.05.12 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8430923 2023.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8430922 2023.05.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8430921 2023.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8425064 2023.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8425063 2023.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8425062 2023.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8425061 2023.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8425060 2023.05.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8425059 2023.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8425058 2023.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8425057 2023.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8425056 2023.05.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8425055 2023.05.11 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8425054 2023.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8425053 2023.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8425052 2023.05.11 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8425051 2023.05.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8425050 2023.05.11 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8425049 2023.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8425048 2023.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8425047 2023.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8425046 2023.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8425045 2023.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8424322 2023.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8424321 2023.05.11 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8424320 2023.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8424319 2023.05.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8424318 2023.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8424317 2023.05.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8424316 2023.05.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8424315 2023.05.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8424314 2023.05.11 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8424313 2023.05.11 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8424312 2023.05.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8424311 2023.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8424310 2023.05.11 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8424309 2023.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8424308 2023.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8424307 2023.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8424306 2023.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8424305 2023.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8412347 2023.05.09 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8412346 2023.05.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8412363 2023.05.09 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8412362 2023.05.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8412361 2023.05.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8412360 2023.05.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8412359 2023.05.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8412358 2023.05.09 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8412357 2023.05.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8412356 2023.05.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8412355 2023.05.09 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8412354 2023.05.09 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8412353 2023.05.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8412352 2023.05.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412351 2023.05.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8412350 2023.05.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412349 2023.05.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8412348 2023.05.09 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8411890 2023.05.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8411889 2023.05.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8411888 2023.05.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8411887 2023.05.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8411886 2023.05.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8411885 2023.05.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8411884 2023.05.09 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8407247 2023.05.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8407246 2023.05.08
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8407245 2023.05.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8407244 2023.05.08
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8407243 2023.05.08
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8407242 2023.05.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8407241 2023.05.08
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8407240 2023.05.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8407239 2023.05.08
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8407238 2023.05.08
pospolity żuraw, Grus grus 1 8407237 2023.05.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8407236 2023.05.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8407235 2023.05.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8407234 2023.05.08
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8407233 2023.05.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 8407232 2023.05.08
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8407231 2023.05.08
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8407230 2023.05.08
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8407229 2023.05.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8407228 2023.05.08
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8407227 2023.05.08
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8407226 2023.05.08
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8407225 2023.05.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8407224 2023.05.08
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8407223 2023.05.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8407222 2023.05.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8407221 2023.05.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8407220 2023.05.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8407219 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8407218 2023.05.08
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8407217 2023.05.08
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8406576 2023.05.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8406575 2023.05.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8406574 2023.05.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8406573 2023.05.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8406572 2023.05.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8406571 2023.05.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8406570 2023.05.08 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8406569 2023.05.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8406568 2023.05.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8406567 2023.05.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8406566 2023.05.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8406565 2023.05.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8406564 2023.05.08 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8406563 2023.05.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8406562 2023.05.08 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8403964 2023.05.07 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8403088 2023.05.07 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8403090 2023.05.07 LS
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8403089 2023.05.07 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8397981 2023.05.07 LS
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8397980 2023.05.07 LS
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8397979 2023.05.07 LS
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8397978 2023.05.07 LS
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8397977 2023.05.07 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8397976 2023.05.07 LS
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8397963 2023.05.07 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8397962 2023.05.07 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8397961 2023.05.07 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8397960 2023.05.07 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8397959 2023.05.07 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8397958 2023.05.07 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8397957 2023.05.07 LS
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8397956 2023.05.07 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8397955 2023.05.07 LS
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8397954 2023.05.07 LS
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8397953 2023.05.07 LS
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8397952 2023.05.07 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8397951 2023.05.07 LS
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8397950 2023.05.07 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8397949 2023.05.07 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8397948 2023.05.07 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8397947 2023.05.07 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8397946 2023.05.07 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8397945 2023.05.07 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8397944 2023.05.07 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8397943 2023.05.07 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8397942 2023.05.07 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8397941 2023.05.07 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8397940 2023.05.07 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8397939 2023.05.07 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8397938 2023.05.07 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8397937 2023.05.07 LS
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8397936 2023.05.07 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8397935 2023.05.07 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8397934 2023.05.07 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8397933 2023.05.07 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8397932 2023.05.07 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8381181 2023.05.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8381180 2023.05.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8381179 2023.05.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8381178 2023.05.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8381176 2023.05.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8381175 2023.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8381174 2023.05.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8381173 2023.05.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8381172 2023.05.05 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8381171 2023.05.05 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8381170 2023.05.05 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8381169 2023.05.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8381168 2023.05.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8381167 2023.05.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8381166 2023.05.05 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8381165 2023.05.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8381164 2023.05.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8381163 2023.05.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8381162 2023.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8381161 2023.05.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8381160 2023.05.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8381159 2023.05.05 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8381158 2023.05.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8381157 2023.05.05 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8381156 2023.05.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8381155 2023.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8381154 2023.05.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8381153 2023.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8381152 2023.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8381151 2023.05.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8381150 2023.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8381149 2023.05.05 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8380157 2023.05.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8380156 2023.05.05 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8380155 2023.05.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8380154 2023.05.05 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8380153 2023.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8380152 2023.05.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8380151 2023.05.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8380150 2023.05.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8380149 2023.05.05 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8375865 2023.05.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8375864 2023.05.04
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8375863 2023.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8375862 2023.05.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8375861 2023.05.04
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8375860 2023.05.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8375859 2023.05.04
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8375858 2023.05.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8375857 2023.05.04
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8375856 2023.05.04
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8375855 2023.05.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8375854 2023.05.04
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8375853 2023.05.04
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8375852 2023.05.04
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8375851 2023.05.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8375850 2023.05.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8375849 2023.05.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8374780 2023.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8374782 2023.05.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8374781 2023.05.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8374779 2023.05.04 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8374778 2023.05.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8374777 2023.05.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8366091 2023.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8366090 2023.05.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8366087 2023.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8366088 2023.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8366089 2023.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8361568 2023.05.03 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8361567 2023.05.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8361566 2023.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8361565 2023.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8361564 2023.05.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8361563 2023.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8361562 2023.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8361561 2023.05.03 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8361560 2023.05.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8361559 2023.05.03 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8361558 2023.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8361557 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8361584 2023.05.03 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8361583 2023.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8361582 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8361581 2023.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8361580 2023.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361579 2023.05.03 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8361576 2023.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8361574 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8361578 2023.05.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8361572 2023.05.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8361573 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8361577 2023.05.03 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8361575 2023.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8361571 2023.05.03 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8361569 2023.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8361570 2023.05.03 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8360661 2023.05.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 33 8360662 2023.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8360658 2023.05.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 8360663 2023.05.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8360659 2023.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8360657 2023.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8360660 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8360656 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8360655 2023.05.03 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 8360653 2023.05.03 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8360654 2023.05.03 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8362126 2023.05.02 WP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8355070 2023.05.02
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8355072 2023.05.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8355071 2023.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8353824 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8353823 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8353822 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8353821 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8353820 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8353819 2023.05.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 8353817 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8353816 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8353815 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8353814 2023.05.02
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8353813 2023.05.02
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8353812 2023.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8353335 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8353334 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8353333 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8353332 2023.05.02
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8353331 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8353330 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8353329 2023.05.02
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8353328 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8353327 2023.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8353326 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8353325 2023.05.02
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8353324 2023.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8352122 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8352121 2023.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8352120 2023.05.02
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8352119 2023.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8352118 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8352138 2023.05.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8352137 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8352136 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8352135 2023.05.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8352134 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8352133 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8352132 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8352131 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8352130 2023.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8352129 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8352128 2023.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8352127 2023.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8352126 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8352125 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8352124 2023.05.02
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8352123 2023.05.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8352040 2023.05.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8352039 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8352038 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8352037 2023.05.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8352036 2023.05.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8352035 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8352034 2023.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8352033 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8352032 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8352031 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8352030 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8352029 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8352028 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8352027 2023.05.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8352026 2023.05.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8352025 2023.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8352024 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8352023 2023.05.02
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8351698 2023.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8351697 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8351696 2023.05.02
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8351695 2023.05.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8351694 2023.05.02
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8351693 2023.05.02
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 35 8351692 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8351691 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8351690 2023.05.02
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8351689 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8351688 2023.05.02
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8351687 2023.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8351686 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8351685 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8351684 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8351683 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8351682 2023.05.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8351681 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8351680 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8351679 2023.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8351678 2023.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8351516 2023.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8351515 2023.05.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8351514 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8351513 2023.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8351512 2023.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8351511 2023.05.02
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8351510 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8351509 2023.05.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8351508 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8351507 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8351506 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8351505 2023.05.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8351504 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 8351503 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8351502 2023.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 8351501 2023.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8351500 2023.05.02
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8351499 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8351498 2023.05.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8351497 2023.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8351496 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8351495 2023.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8351494 2023.05.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8351493 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8351517 2023.05.02
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8351490 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8351486 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8351491 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8351485 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8351492 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8351484 2023.05.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8351487 2023.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8351489 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8351488 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8351483 2023.05.02
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8351047 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8351046 2023.05.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8351063 2023.05.02
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8351062 2023.05.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8351061 2023.05.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8351060 2023.05.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8351059 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8351058 2023.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8351057 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8351056 2023.05.02
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8351055 2023.05.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8351054 2023.05.02
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8351053 2023.05.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 8351052 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8351051 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8351050 2023.05.02
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 8351049 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 8351048 2023.05.02
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8341366 2023.05.01 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8341365 2023.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339989 2023.05.01 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8339988 2023.05.01 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8339987 2023.05.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8339986 2023.05.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8339985 2023.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8339984 2023.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8339983 2023.05.01 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8339982 2023.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8339981 2023.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339980 2023.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8339979 2023.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339978 2023.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8339977 2023.05.01 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8339395 2023.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8339396 2023.05.01 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8339394 2023.05.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8339391 2023.05.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8339392 2023.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8339393 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8339390 2023.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8339389 2023.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8339387 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8339388 2023.05.01 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8339386 2023.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8339385 2023.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8339384 2023.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8330484 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8330483 2023.04.30 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8330482 2023.04.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8330481 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8330480 2023.04.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8330479 2023.04.30 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8330478 2023.04.30 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8330477 2023.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8330476 2023.04.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8330475 2023.04.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8330474 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8330467 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8330466 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8330465 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330464 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8330463 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8330462 2023.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8330461 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8330468 2023.04.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8330470 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8330471 2023.04.30 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8330460 2023.04.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8330469 2023.04.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8330459 2023.04.30 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 8330457 2023.04.30 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8330456 2023.04.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8330458 2023.04.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8328398 2023.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8328397 2023.04.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8328396 2023.04.30 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8328395 2023.04.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8328394 2023.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8328393 2023.04.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8328392 2023.04.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8328391 2023.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8328390 2023.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8328389 2023.04.30 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8328388 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8328387 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8328386 2023.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8328385 2023.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8328384 2023.04.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8328383 2023.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8328382 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8328381 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8328380 2023.04.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8327797 2023.04.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8327796 2023.04.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8327795 2023.04.30 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8327794 2023.04.30 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8332555 2023.04.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8327793 2023.04.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8327792 2023.04.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8327791 2023.04.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8327790 2023.04.30 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8327789 2023.04.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8327788 2023.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327787 2023.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8327786 2023.04.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8327785 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8327784 2023.04.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8327783 2023.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8327782 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8327781 2023.04.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8327780 2023.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8327779 2023.04.30 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8327778 2023.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8327777 2023.04.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8327776 2023.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8327775 2023.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327774 2023.04.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8327773 2023.04.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8327772 2023.04.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8327771 2023.04.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8327770 2023.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327769 2023.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8327768 2023.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8327767 2023.04.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8327766 2023.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8327765 2023.04.30 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8327764 2023.04.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8293594 2023.04.24 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8293593 2023.04.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8293592 2023.04.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8293591 2023.04.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8293590 2023.04.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8293589 2023.04.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8293588 2023.04.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8293587 2023.04.24 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8293586 2023.04.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8293585 2023.04.24 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8279351 2023.04.23
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8279350 2023.04.23
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8276346 2023.04.23
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8276345 2023.04.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8276344 2023.04.23
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8276343 2023.04.23
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8276342 2023.04.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8276341 2023.04.23
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8276340 2023.04.23
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8276339 2023.04.23
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8276338 2023.04.23
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8276337 2023.04.23
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8276336 2023.04.23
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 8276335 2023.04.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8276334 2023.04.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8276333 2023.04.23
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8276332 2023.04.23
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8276331 2023.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8276068 2023.04.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8276067 2023.04.23
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8276064 2023.04.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8276069 2023.04.23
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8276063 2023.04.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8276065 2023.04.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8276066 2023.04.23
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8276061 2023.04.23
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8276062 2023.04.23
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8276060 2023.04.23
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8276059 2023.04.23
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8276058 2023.04.23
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8276057 2023.04.23
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8275628 2023.04.23
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8275627 2023.04.23
pospolity kruk, Corvus corax 1 8275626 2023.04.23
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8275625 2023.04.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8275624 2023.04.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8275623 2023.04.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8275622 2023.04.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8275621 2023.04.23
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8275620 2023.04.23
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8275619 2023.04.23
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8275618 2023.04.23
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8275617 2023.04.23
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8275616 2023.04.23
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8275615 2023.04.23
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8275614 2023.04.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8275613 2023.04.23
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8275612 2023.04.23
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8275611 2023.04.23
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 8275610 2023.04.23
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8275609 2023.04.23
pospolity łyska, Fulica atra 1 8275608 2023.04.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 8275607 2023.04.23
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8275606 2023.04.23
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8275605 2023.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8275376 2023.04.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8275375 2023.04.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8275374 2023.04.23
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8275373 2023.04.23
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8275372 2023.04.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8275371 2023.04.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8275370 2023.04.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8275369 2023.04.23
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8275368 2023.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8275367 2023.04.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8275366 2023.04.23
pospolity bogatka, Parus major 1 8275365 2023.04.23
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8275364 2023.04.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8275363 2023.04.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8275362 2023.04.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8275361 2023.04.23
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8275360 2023.04.23
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8275359 2023.04.23
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8275358 2023.04.23
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8275357 2023.04.23
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8275356 2023.04.23
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8275354 2023.04.23
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8275355 2023.04.23
pospolity żuraw, Grus grus