DRUŻYNA

Drużyna: Taurea. Obserwator: Monika Żochowska

Liczba gatunków: 243

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 332 11063 95 95 0 20 35 40
2 274 4863 106 78 1 12 30 35
3 533 22439 140 111 0 14 49 48
4 698 5113 190 159 1 31 80 47
5 649 3811 224 168 1 46 75 46
6 354 1035 233 115 0 24 54 37
7 229 662 235 76 0 12 39 25
8 272 1396 241 89 1 24 37 27
9 238 1560 243 76 1 12 30 33
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 8997056 2023.09.23 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8997057 2023.09.23 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8997058 2023.09.23 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8997059 2023.09.23 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 8997060 2023.09.23 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8997061 2023.09.23 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8997062 2023.09.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 8997063 2023.09.23 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8997064 2023.09.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8997065 2023.09.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8997066 2023.09.23 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8997067 2023.09.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8997068 2023.09.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8997069 2023.09.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8997070 2023.09.23 MZ
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8992051 2023.09.22 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8994506 2023.09.22 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 8994507 2023.09.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8994508 2023.09.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8994509 2023.09.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8994510 2023.09.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8994511 2023.09.22 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8994512 2023.09.22 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8994513 2023.09.22 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8994514 2023.09.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8994515 2023.09.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8994516 2023.09.22 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8994517 2023.09.22 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8994518 2023.09.22 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8994519 2023.09.22 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8994520 2023.09.22 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8994521 2023.09.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8994522 2023.09.22 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8994523 2023.09.22 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 8994524 2023.09.22 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8994525 2023.09.22 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8994526 2023.09.22 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8994527 2023.09.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8994528 2023.09.22 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8994529 2023.09.22 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8994530 2023.09.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8994531 2023.09.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8994532 2023.09.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8994533 2023.09.22 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8994886 2023.09.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8994891 2023.09.22 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8976323 2023.09.17 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8976324 2023.09.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8976325 2023.09.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8976326 2023.09.17 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 8976327 2023.09.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8976328 2023.09.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8976329 2023.09.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8976330 2023.09.17 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8976331 2023.09.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8976332 2023.09.17 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8976333 2023.09.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8976334 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8976335 2023.09.17 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8976336 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8976337 2023.09.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8976338 2023.09.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 8976339 2023.09.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8976340 2023.09.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8976341 2023.09.17 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8976342 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8976343 2023.09.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8976344 2023.09.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8976345 2023.09.17 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8976363 2023.09.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8976364 2023.09.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8976365 2023.09.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8976367 2023.09.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8976368 2023.09.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 8976369 2023.09.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8976370 2023.09.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8976371 2023.09.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8976374 2023.09.17 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8976469 2023.09.17 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8976470 2023.09.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8969867 2023.09.16 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8969868 2023.09.16 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8969869 2023.09.16 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8969870 2023.09.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 35 8969871 2023.09.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8969872 2023.09.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8969873 2023.09.16 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8969874 2023.09.16 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8969875 2023.09.16 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8969876 2023.09.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 59 8969877 2023.09.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 8963629 2023.09.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8963630 2023.09.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 8963631 2023.09.14 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8963632 2023.09.14 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8963633 2023.09.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8963634 2023.09.14 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8963635 2023.09.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8963636 2023.09.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8963637 2023.09.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8963638 2023.09.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8963639 2023.09.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8963640 2023.09.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8963641 2023.09.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8963642 2023.09.14 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8963643 2023.09.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8963644 2023.09.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8963645 2023.09.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 8963646 2023.09.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8963647 2023.09.14 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8963648 2023.09.14 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8963649 2023.09.14 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8950893 2023.09.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8951118 2023.09.10 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8951114 2023.09.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8951121 2023.09.10 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8951123 2023.09.10 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8950842 2023.09.10 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8950892 2023.09.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8951594 2023.09.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8951595 2023.09.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8951596 2023.09.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8951597 2023.09.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8951598 2023.09.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8951599 2023.09.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8951600 2023.09.10 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8951601 2023.09.10 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 34 8951602 2023.09.10 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8951603 2023.09.10 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8951604 2023.09.10 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 8951605 2023.09.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 8951606 2023.09.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8951607 2023.09.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8951608 2023.09.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8951609 2023.09.10 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8951610 2023.09.10 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8951611 2023.09.10 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8951612 2023.09.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8951613 2023.09.10 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 35 8951614 2023.09.10 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 8951615 2023.09.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8951616 2023.09.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8951617 2023.09.10 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8951621 2023.09.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8951622 2023.09.10 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8946137 2023.09.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8945608 2023.09.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8945805 2023.09.09 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8945804 2023.09.09 MZ
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8945237 2023.09.09 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8945238 2023.09.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8945644 2023.09.09 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8945803 2023.09.09 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 8945244 2023.09.09 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8945643 2023.09.09 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 8945239 2023.09.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8945240 2023.09.09 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8945241 2023.09.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8945242 2023.09.09 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8945243 2023.09.09 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8945642 2023.09.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 8947865 2023.09.09 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8947866 2023.09.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8947867 2023.09.09 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8942652 2023.09.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 9 8942653 2023.09.08 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8942654 2023.09.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8942655 2023.09.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8942656 2023.09.08 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8942657 2023.09.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8943534 2023.09.07 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8935978 2023.09.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8935979 2023.09.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8936082 2023.09.06 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8935977 2023.09.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8935972 2023.09.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8935976 2023.09.06 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8935974 2023.09.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8936085 2023.09.06 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8935973 2023.09.06 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8936086 2023.09.06 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8935971 2023.09.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 8935975 2023.09.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8935970 2023.09.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8936083 2023.09.06 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8928530 2023.09.03 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 8928531 2023.09.03 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8928532 2023.09.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8928533 2023.09.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8928534 2023.09.03 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 8928535 2023.09.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8928536 2023.09.03 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8928537 2023.09.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8928538 2023.09.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8928539 2023.09.03 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8928540 2023.09.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 8928541 2023.09.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8928542 2023.09.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 5 8928543 2023.09.03 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 8928544 2023.09.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8928545 2023.09.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8928554 2023.09.03 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8928555 2023.09.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8928556 2023.09.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8928557 2023.09.03 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8928558 2023.09.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8928559 2023.09.03 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8928560 2023.09.03 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8920395 2023.09.02 MZ
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8920396 2023.09.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8920397 2023.09.02 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8920398 2023.09.02 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8920399 2023.09.02 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8920400 2023.09.02 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8920401 2023.09.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8920402 2023.09.02 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8920403 2023.09.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8920404 2023.09.02 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8916459 2023.09.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8916461 2023.09.01 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8916460 2023.09.01 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8916486 2023.09.01 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8916487 2023.09.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 9 8916488 2023.09.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 8916489 2023.09.01 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8916490 2023.09.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8916491 2023.09.01 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 26 8916492 2023.09.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8916493 2023.09.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 8916494 2023.09.01 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8916495 2023.09.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8916496 2023.09.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8916497 2023.09.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8916498 2023.09.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8916499 2023.09.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8916500 2023.09.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8916501 2023.09.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8916986 2023.09.01 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8906096 2023.08.29 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8901084 2023.08.27 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8901085 2023.08.27 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8901086 2023.08.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 15 8901087 2023.08.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8901088 2023.08.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8901089 2023.08.27 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8901090 2023.08.27 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8901091 2023.08.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8901092 2023.08.27 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8901093 2023.08.27 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8901094 2023.08.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8901095 2023.08.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8901096 2023.08.27 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8901097 2023.08.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8901098 2023.08.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901099 2023.08.27 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8901100 2023.08.27 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8901101 2023.08.27 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8901102 2023.08.27 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8901103 2023.08.27 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8901104 2023.08.27 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8901105 2023.08.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8901106 2023.08.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 23 8901107 2023.08.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8901108 2023.08.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8901109 2023.08.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8901110 2023.08.27 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8901111 2023.08.27 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 8901112 2023.08.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8901113 2023.08.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8901114 2023.08.27 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8901115 2023.08.27 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 8901116 2023.08.27 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8901117 2023.08.27 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8901118 2023.08.27 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8901119 2023.08.27 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8901120 2023.08.27 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8901121 2023.08.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8901122 2023.08.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8901123 2023.08.27 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8901124 2023.08.27 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8892339 2023.08.25 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8892340 2023.08.25 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8892341 2023.08.25 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8892342 2023.08.25 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8892343 2023.08.25 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8892344 2023.08.25 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8892345 2023.08.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8892346 2023.08.25 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8892347 2023.08.25 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8892348 2023.08.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8892349 2023.08.25 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8892350 2023.08.25 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 12 8892351 2023.08.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8892352 2023.08.25 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8892353 2023.08.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8892354 2023.08.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8892355 2023.08.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8892356 2023.08.25 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8892357 2023.08.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8881387 2023.08.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8881388 2023.08.21 MZ
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8881389 2023.08.21 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8881390 2023.08.21 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8881391 2023.08.21 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8877917 2023.08.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8877918 2023.08.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8877919 2023.08.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8877920 2023.08.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8877921 2023.08.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 8877922 2023.08.20 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8877923 2023.08.20 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8877924 2023.08.20 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8877925 2023.08.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8877926 2023.08.20 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8877927 2023.08.20 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8872907 2023.08.19 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8872908 2023.08.19 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8872909 2023.08.19 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8872910 2023.08.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8872911 2023.08.19 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8872912 2023.08.19 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8872913 2023.08.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8872914 2023.08.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8872915 2023.08.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8872916 2023.08.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8872917 2023.08.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8873251 2023.08.19 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8873817 2023.08.19 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8873818 2023.08.19 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8873819 2023.08.19 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8873820 2023.08.19 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8873821 2023.08.19 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8873822 2023.08.19 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8873823 2023.08.19 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8873824 2023.08.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8873825 2023.08.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8873826 2023.08.19 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8873827 2023.08.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 8870745 2023.08.18 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8870746 2023.08.18 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8870747 2023.08.18 MZ
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8870748 2023.08.18 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8870749 2023.08.18 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8870750 2023.08.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8870751 2023.08.18 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8870752 2023.08.18 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 8870753 2023.08.18 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8870754 2023.08.18 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8870755 2023.08.18 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8870756 2023.08.18 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8870757 2023.08.18 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8870758 2023.08.18 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8870759 2023.08.18 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8870760 2023.08.18 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8870774 2023.08.18 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8870775 2023.08.18 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8870776 2023.08.18 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8870777 2023.08.18 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8870778 2023.08.18 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8867770 2023.08.17 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8867771 2023.08.17 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 8867772 2023.08.17 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8867773 2023.08.17 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8867774 2023.08.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8867775 2023.08.17 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8867776 2023.08.17 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8867777 2023.08.17 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8867778 2023.08.17 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8867779 2023.08.17 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8867780 2023.08.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8867781 2023.08.17 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8867782 2023.08.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8867783 2023.08.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8867784 2023.08.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8867785 2023.08.17 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8867786 2023.08.17 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8867787 2023.08.17 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8867789 2023.08.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8867791 2023.08.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8867793 2023.08.17 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8867963 2023.08.17 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 8865757 2023.08.16 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8865758 2023.08.16 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8865759 2023.08.16 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8865760 2023.08.16 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8865761 2023.08.16 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8865762 2023.08.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8865763 2023.08.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8865764 2023.08.16 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8865765 2023.08.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8865766 2023.08.16 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8865767 2023.08.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8865768 2023.08.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8865769 2023.08.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8865770 2023.08.16 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8865771 2023.08.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8865772 2023.08.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8866075 2023.08.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8866076 2023.08.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8861486 2023.08.15 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8861487 2023.08.15 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8861488 2023.08.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8861489 2023.08.15 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8861490 2023.08.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8861491 2023.08.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8861492 2023.08.15 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8861493 2023.08.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8859008 2023.08.14 MZ
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 8857976 2023.08.14 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8857977 2023.08.14 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8857978 2023.08.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8857979 2023.08.14 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8857980 2023.08.14 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8857982 2023.08.14 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8858046 2023.08.14 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8853203 2023.08.13 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8853204 2023.08.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8853205 2023.08.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8853206 2023.08.13 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8853207 2023.08.13 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8853208 2023.08.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8853209 2023.08.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8853210 2023.08.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8853211 2023.08.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8853212 2023.08.13 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8853213 2023.08.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8853214 2023.08.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8853215 2023.08.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8853216 2023.08.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8853217 2023.08.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8853218 2023.08.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8853220 2023.08.13 MZ
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8849287 2023.08.12 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8849288 2023.08.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8849289 2023.08.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8849290 2023.08.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8849291 2023.08.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8849292 2023.08.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8849293 2023.08.12 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8849294 2023.08.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8849295 2023.08.12 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8849296 2023.08.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8849297 2023.08.12 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8849298 2023.08.12 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8849299 2023.08.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8849300 2023.08.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 8849301 2023.08.12 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8849302 2023.08.12 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8849303 2023.08.12 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8849304 2023.08.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8849305 2023.08.12 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8849306 2023.08.12 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8849307 2023.08.12 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8849308 2023.08.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8849309 2023.08.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8849310 2023.08.12 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8849311 2023.08.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8849312 2023.08.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8849313 2023.08.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 9 8849314 2023.08.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8849315 2023.08.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8849316 2023.08.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8849317 2023.08.12 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8849994 2023.08.12 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8838444 2023.08.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8838445 2023.08.09 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8838446 2023.08.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8838447 2023.08.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8838448 2023.08.09 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8838449 2023.08.09 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8838450 2023.08.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8838451 2023.08.09 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8832384 2023.08.06 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8832385 2023.08.06 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8832369 2023.08.06 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8832387 2023.08.06 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8832370 2023.08.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8832396 2023.08.06 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 55 8832397 2023.08.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8832694 2023.08.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 8832695 2023.08.06 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8832696 2023.08.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8832697 2023.08.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8832698 2023.08.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8832699 2023.08.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8832700 2023.08.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8832701 2023.08.06 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8832702 2023.08.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8832703 2023.08.06 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8832704 2023.08.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8832705 2023.08.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8832706 2023.08.06 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8832707 2023.08.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8832708 2023.08.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8832709 2023.08.06 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8825223 2023.08.04 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8825225 2023.08.04 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8825226 2023.08.04 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8822628 2023.08.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8822629 2023.08.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8822630 2023.08.03 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8822631 2023.08.03 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8822632 2023.08.03 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8822633 2023.08.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8822634 2023.08.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8822635 2023.08.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8822636 2023.08.03 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8822637 2023.08.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8822638 2023.08.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8822639 2023.08.03 MZ
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8810305 2023.07.30 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8810306 2023.07.30 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8810307 2023.07.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8810308 2023.07.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8810309 2023.07.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8810310 2023.07.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8810311 2023.07.30 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8810312 2023.07.30 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8810313 2023.07.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8810314 2023.07.30 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8810315 2023.07.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8810316 2023.07.30 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8810317 2023.07.30 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 9 8810318 2023.07.30 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8810319 2023.07.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8810320 2023.07.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8810321 2023.07.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8810322 2023.07.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8810323 2023.07.30 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8810324 2023.07.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8810325 2023.07.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8810326 2023.07.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8810327 2023.07.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8810937 2023.07.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8806308 2023.07.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8806309 2023.07.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8806310 2023.07.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 8806311 2023.07.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8806312 2023.07.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8806313 2023.07.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8806314 2023.07.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8806315 2023.07.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8806316 2023.07.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8806317 2023.07.29 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8806318 2023.07.29 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8806319 2023.07.29 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8806320 2023.07.29 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8806321 2023.07.29 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8806322 2023.07.29 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8806323 2023.07.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8806324 2023.07.29 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8806325 2023.07.29 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8806326 2023.07.29 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8806327 2023.07.29 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8806328 2023.07.29 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8800687 2023.07.27 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8800688 2023.07.27 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8800689 2023.07.27 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8800690 2023.07.27 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8800691 2023.07.27 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8800692 2023.07.27 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8800693 2023.07.27 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8800694 2023.07.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8800695 2023.07.27 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8800696 2023.07.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8800697 2023.07.27 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8800698 2023.07.27 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8800699 2023.07.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8800700 2023.07.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8800701 2023.07.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8800702 2023.07.27 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8800703 2023.07.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8800704 2023.07.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8800705 2023.07.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8800706 2023.07.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8754753 2023.07.13 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8754754 2023.07.13 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8754755 2023.07.13 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8754756 2023.07.13 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8754757 2023.07.13 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8754758 2023.07.13 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8754759 2023.07.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8754760 2023.07.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8754761 2023.07.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8754762 2023.07.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8754763 2023.07.13 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8755011 2023.07.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8752585 2023.07.12 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8752586 2023.07.12 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8752587 2023.07.12 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8752588 2023.07.12 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8752589 2023.07.12 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8752590 2023.07.12 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8752591 2023.07.12 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8752592 2023.07.12 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8752637 2023.07.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8752638 2023.07.12 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8752640 2023.07.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8752728 2023.07.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8752729 2023.07.12 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8752738 2023.07.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8750720 2023.07.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8750721 2023.07.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8750722 2023.07.11 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8750723 2023.07.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8750724 2023.07.11 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8750725 2023.07.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8750726 2023.07.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8750727 2023.07.11 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 8750728 2023.07.11 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8750729 2023.07.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8750730 2023.07.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8750731 2023.07.11 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8750732 2023.07.11 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8750733 2023.07.11 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8750734 2023.07.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8750735 2023.07.11 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8750736 2023.07.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8750737 2023.07.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8750738 2023.07.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8750739 2023.07.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8743128 2023.07.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8743132 2023.07.09 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8743130 2023.07.09 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8743129 2023.07.09 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8743131 2023.07.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8743254 2023.07.09 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8743226 2023.07.09 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8743225 2023.07.09 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8743249 2023.07.09 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8743224 2023.07.09 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8743250 2023.07.09 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8743255 2023.07.09 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8743245 2023.07.09 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8743247 2023.07.09 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8743251 2023.07.09 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8743253 2023.07.09 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8743248 2023.07.09 ŁD
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8743075 2023.07.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8743076 2023.07.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8743077 2023.07.09 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8743078 2023.07.09 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8743079 2023.07.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8743080 2023.07.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8743081 2023.07.09 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8743082 2023.07.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8743083 2023.07.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8743084 2023.07.09 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8743085 2023.07.09 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8743086 2023.07.09 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 8743087 2023.07.09 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8743088 2023.07.09 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8743089 2023.07.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8743090 2023.07.09 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8743091 2023.07.09 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8743092 2023.07.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8743093 2023.07.09 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8743094 2023.07.09 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8743095 2023.07.09 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8743096 2023.07.09 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8743097 2023.07.09 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8743098 2023.07.09 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 8743099 2023.07.09 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8743100 2023.07.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8743101 2023.07.09 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 17 8743102 2023.07.09 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8743103 2023.07.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8737607 2023.07.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8737609 2023.07.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8737610 2023.07.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8737611 2023.07.08 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8737612 2023.07.08 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8737613 2023.07.08 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8737614 2023.07.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8737615 2023.07.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8737616 2023.07.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8737617 2023.07.08 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8737618 2023.07.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8737619 2023.07.08 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8737620 2023.07.08 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8737621 2023.07.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 4 8737622 2023.07.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8737623 2023.07.08 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8737624 2023.07.08 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8737625 2023.07.08 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8737626 2023.07.08 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8737627 2023.07.08 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8735436 2023.07.07 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8735437 2023.07.07 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8735438 2023.07.07 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8735439 2023.07.07 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8735440 2023.07.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8735441 2023.07.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8735442 2023.07.07 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8735443 2023.07.07 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8735444 2023.07.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8735445 2023.07.07 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8735447 2023.07.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8735448 2023.07.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8735449 2023.07.07 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8737608 2023.07.07 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8713935 2023.07.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8713936 2023.07.01 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8713937 2023.07.01 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8713938 2023.07.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8713939 2023.07.01 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8713941 2023.07.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8713943 2023.07.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8713944 2023.07.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8713945 2023.07.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8713946 2023.07.01 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8713947 2023.07.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8713948 2023.07.01 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8713949 2023.07.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8713951 2023.07.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8713952 2023.07.01 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8713953 2023.07.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8713954 2023.07.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8713955 2023.07.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8713956 2023.07.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8713957 2023.07.01 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8713958 2023.07.01 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8713959 2023.07.01 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 4 8713960 2023.07.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8713961 2023.07.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8713962 2023.07.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8713963 2023.07.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8713964 2023.07.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8713965 2023.07.01 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8713966 2023.07.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8713967 2023.07.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8713968 2023.07.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8713969 2023.07.01 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8713970 2023.07.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8713971 2023.07.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8713972 2023.07.01 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8713973 2023.07.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8713974 2023.07.01 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8713975 2023.07.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8713914 2023.06.29 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 8713915 2023.06.29 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8713916 2023.06.29 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8713917 2023.06.29 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8713918 2023.06.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8713919 2023.06.29 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8713920 2023.06.29 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8713921 2023.06.29 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8713922 2023.06.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 23 8713923 2023.06.29 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8713924 2023.06.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8713925 2023.06.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8713926 2023.06.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8713927 2023.06.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8713928 2023.06.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8713929 2023.06.29 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8713930 2023.06.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8713931 2023.06.29 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8713932 2023.06.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8713933 2023.06.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8713934 2023.06.29 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8713940 2023.06.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8713942 2023.06.29 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8690567 2023.06.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8690568 2023.06.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8690569 2023.06.25 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8690570 2023.06.25 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8690571 2023.06.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8690572 2023.06.25 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8690573 2023.06.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8690574 2023.06.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8690575 2023.06.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8690577 2023.06.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8690578 2023.06.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8690579 2023.06.25 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8690580 2023.06.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8690581 2023.06.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8690582 2023.06.25 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8690584 2023.06.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8690585 2023.06.25 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8690586 2023.06.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8690587 2023.06.25 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8690588 2023.06.25 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8690589 2023.06.25 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8690590 2023.06.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8690591 2023.06.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8690592 2023.06.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8690593 2023.06.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8690594 2023.06.25 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8690595 2023.06.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8690596 2023.06.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8690597 2023.06.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8690598 2023.06.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8690599 2023.06.25 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8690600 2023.06.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8690601 2023.06.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8690602 2023.06.25 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8690603 2023.06.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8690604 2023.06.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8690605 2023.06.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8690606 2023.06.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8690607 2023.06.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8690608 2023.06.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8690609 2023.06.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8690610 2023.06.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8690611 2023.06.25 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8690612 2023.06.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8690613 2023.06.25 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8690614 2023.06.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8690615 2023.06.25 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8690616 2023.06.25 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8690621 2023.06.25 MZ
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8684728 2023.06.24 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8684708 2023.06.24 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8684709 2023.06.24 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8684710 2023.06.24 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8684711 2023.06.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8684712 2023.06.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8684713 2023.06.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8684714 2023.06.24 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8684715 2023.06.24 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8684716 2023.06.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8684717 2023.06.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8684718 2023.06.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8684719 2023.06.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8684720 2023.06.24 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8684721 2023.06.24 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8684722 2023.06.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 8684723 2023.06.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 78 8684724 2023.06.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8684725 2023.06.24 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8684726 2023.06.24 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8684727 2023.06.24 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8684729 2023.06.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8684730 2023.06.24 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8686466 2023.06.24 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8686467 2023.06.24 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8686468 2023.06.24 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8664807 2023.06.18 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8664808 2023.06.18 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8664809 2023.06.18 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8664810 2023.06.18 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8664811 2023.06.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8664812 2023.06.18 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8664813 2023.06.18 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8664815 2023.06.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8664816 2023.06.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8664817 2023.06.18 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8664818 2023.06.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8664819 2023.06.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8664820 2023.06.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8664821 2023.06.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8664822 2023.06.18 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8664823 2023.06.18 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8664824 2023.06.18 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8664825 2023.06.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8664826 2023.06.18 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8664827 2023.06.18 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8664828 2023.06.18 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8664829 2023.06.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8664830 2023.06.18 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8664831 2023.06.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8664832 2023.06.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8664833 2023.06.18 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8664834 2023.06.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8664835 2023.06.18 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8664836 2023.06.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8664837 2023.06.18 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8664838 2023.06.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8664839 2023.06.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8664840 2023.06.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8664841 2023.06.18 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8664842 2023.06.18 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8664843 2023.06.18 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8664844 2023.06.18 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8664845 2023.06.18 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8664846 2023.06.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8664848 2023.06.18 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8659404 2023.06.17 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8659405 2023.06.17 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8659406 2023.06.17 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8659407 2023.06.17 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8659408 2023.06.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8659409 2023.06.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8659410 2023.06.17 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8659411 2023.06.17 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8659412 2023.06.17 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8659413 2023.06.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8659414 2023.06.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8659415 2023.06.17 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8659416 2023.06.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8659417 2023.06.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8659418 2023.06.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8659419 2023.06.17 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8659420 2023.06.17 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8659421 2023.06.17 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8659423 2023.06.17 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8659424 2023.06.17 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8659425 2023.06.17 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8659426 2023.06.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8659427 2023.06.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8659428 2023.06.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8659429 2023.06.17 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8659430 2023.06.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8659431 2023.06.17 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8659432 2023.06.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8659433 2023.06.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8659434 2023.06.17 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8659435 2023.06.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8659436 2023.06.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8659437 2023.06.17 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8659438 2023.06.17 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8659439 2023.06.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8659440 2023.06.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8659441 2023.06.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8659442 2023.06.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8659444 2023.06.17 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8659445 2023.06.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8659446 2023.06.17 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8659447 2023.06.17 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8659448 2023.06.17 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8659449 2023.06.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8659450 2023.06.17 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8659451 2023.06.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8659452 2023.06.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8659453 2023.06.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8659454 2023.06.17 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8659455 2023.06.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8659459 2023.06.17 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8654504 2023.06.16 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 8654505 2023.06.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8654506 2023.06.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8654507 2023.06.16 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8654508 2023.06.16 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 18 8654509 2023.06.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8654510 2023.06.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8654511 2023.06.16 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 8654512 2023.06.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8654513 2023.06.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8654514 2023.06.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8654515 2023.06.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8654516 2023.06.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8654517 2023.06.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8654518 2023.06.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8654519 2023.06.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8654520 2023.06.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8654521 2023.06.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8654522 2023.06.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8654523 2023.06.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8654524 2023.06.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8654525 2023.06.16 MZ