DRUŻYNA

Drużyna: Taurea. Obserwator: Monika Żochowska

Liczba gatunków: 250

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 332 11063 95 95 0 20 35 40
2 274 4863 106 78 1 12 30 35
3 533 22439 140 111 0 14 49 48
4 698 5113 190 159 1 31 80 47
5 650 3812 224 168 1 46 75 46
6 354 1035 233 115 0 24 54 37
7 229 662 235 76 0 12 39 25
8 272 1396 241 89 1 24 37 27
9 329 2098 243 93 1 15 34 43
10 347 4811 249 92 2 14 40 36
11 311 3339 250 74 1 13 25 35
12 309 6888 250 68 0 14 25 29
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9311436 2023.12.31 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9311435 2023.12.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9311431 2023.12.31 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9311433 2023.12.31 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9311451 2023.12.31 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 9311448 2023.12.31 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9311450 2023.12.31 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9311434 2023.12.31 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9311446 2023.12.31 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9311454 2023.12.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9311424 2023.12.31 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9311420 2023.12.31 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9311428 2023.12.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 9311426 2023.12.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 33 9311432 2023.12.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9311449 2023.12.31 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9311438 2023.12.31 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9311430 2023.12.31 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9311422 2023.12.31 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9311452 2023.12.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9311437 2023.12.31 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9311441 2023.12.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9311427 2023.12.31 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9311443 2023.12.31 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9311429 2023.12.31 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9311440 2023.12.31 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9311447 2023.12.31 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9311445 2023.12.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9311419 2023.12.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9311453 2023.12.31 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9311442 2023.12.31 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9311439 2023.12.31 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9311423 2023.12.31 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9311444 2023.12.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9311421 2023.12.31 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9311425 2023.12.31 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 9311418 2023.12.31 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9303173 2023.12.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9303195 2023.12.29 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9303166 2023.12.29 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 9303205 2023.12.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9303170 2023.12.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9303203 2023.12.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9303209 2023.12.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9303169 2023.12.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9303187 2023.12.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9303208 2023.12.29 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9303183 2023.12.29 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9303171 2023.12.29 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9303181 2023.12.29 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9303182 2023.12.29 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 72 9303207 2023.12.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9303167 2023.12.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9303200 2023.12.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9303206 2023.12.29 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9303180 2023.12.29 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9303201 2023.12.29 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9303168 2023.12.29 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9303185 2023.12.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9303186 2023.12.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9303189 2023.12.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9303190 2023.12.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303172 2023.12.29 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9303192 2023.12.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9303184 2023.12.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9303204 2023.12.29 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9303210 2023.12.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 28 9303191 2023.12.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 32 9303174 2023.12.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9303178 2023.12.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9303179 2023.12.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9303193 2023.12.29 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9303198 2023.12.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9303197 2023.12.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9303177 2023.12.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 166 9303176 2023.12.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 9303196 2023.12.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9303202 2023.12.29 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 9303194 2023.12.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9303175 2023.12.29 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 21 9303188 2023.12.29 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 38 9303199 2023.12.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9297709 2023.12.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9297707 2023.12.27 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9297711 2023.12.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9297700 2023.12.27 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9297699 2023.12.27 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9297696 2023.12.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9297712 2023.12.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9297697 2023.12.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9297708 2023.12.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9297706 2023.12.27 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9297695 2023.12.27 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9297701 2023.12.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9297710 2023.12.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9297743 2023.12.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 200 9297704 2023.12.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 9297718 2023.12.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9297703 2023.12.27 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9297713 2023.12.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9297698 2023.12.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9297716 2023.12.27 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 9297702 2023.12.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9297717 2023.12.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9297714 2023.12.27 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9297715 2023.12.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9290538 2023.12.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9290545 2023.12.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9290543 2023.12.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9290546 2023.12.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9290549 2023.12.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9290541 2023.12.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9290542 2023.12.24 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9290540 2023.12.24 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 9290539 2023.12.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9290547 2023.12.24 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9290544 2023.12.24 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9290548 2023.12.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9288384 2023.12.23 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9288385 2023.12.23 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 9288386 2023.12.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9288390 2023.12.23 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9288389 2023.12.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9288387 2023.12.23 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9288388 2023.12.23 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9286335 2023.12.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9278776 2023.12.18 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9278777 2023.12.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9278775 2023.12.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 30 9278774 2023.12.18 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 33 9278778 2023.12.18 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 194 9278780 2023.12.18 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9278779 2023.12.18 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9274025 2023.12.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9271578 2023.12.16 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9271579 2023.12.16 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9271577 2023.12.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9272436 2023.12.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9272421 2023.12.16 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9272427 2023.12.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9272425 2023.12.16 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9272420 2023.12.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9272429 2023.12.16 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9272432 2023.12.16 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9272419 2023.12.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9272437 2023.12.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9272441 2023.12.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 9272430 2023.12.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9272435 2023.12.16 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9272438 2023.12.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9272442 2023.12.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9272439 2023.12.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9272428 2023.12.16 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9272433 2023.12.16 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 54 9273047 2023.12.16 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9272424 2023.12.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 9272418 2023.12.16 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9272434 2023.12.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9272431 2023.12.16 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9272440 2023.12.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9272426 2023.12.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9272422 2023.12.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9272423 2023.12.16 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 38 9272417 2023.12.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9269728 2023.12.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9269743 2023.12.15 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9269740 2023.12.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9269741 2023.12.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9269736 2023.12.15 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9269747 2023.12.15 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9269762 2023.12.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9269734 2023.12.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9269733 2023.12.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9269748 2023.12.15 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 9269739 2023.12.15 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9269729 2023.12.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9269732 2023.12.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9269746 2023.12.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9269749 2023.12.15 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9269731 2023.12.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9269738 2023.12.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9269742 2023.12.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9269735 2023.12.15 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 9269744 2023.12.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9269745 2023.12.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 32 9269750 2023.12.15 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9269730 2023.12.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9260848 2023.12.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9260851 2023.12.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9260864 2023.12.10 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9260846 2023.12.10 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9260852 2023.12.10 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9260844 2023.12.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9260854 2023.12.10 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9260842 2023.12.10 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9260849 2023.12.10 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9260857 2023.12.10 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9260853 2023.12.10 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9260855 2023.12.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9260862 2023.12.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9260863 2023.12.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 9260859 2023.12.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 158 9260839 2023.12.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 9260843 2023.12.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9260858 2023.12.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9260850 2023.12.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9260861 2023.12.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9260840 2023.12.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9260845 2023.12.10 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9260841 2023.12.10 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 14 9260847 2023.12.10 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9260856 2023.12.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9255176 2023.12.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9255169 2023.12.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9255174 2023.12.09 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9255172 2023.12.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9255158 2023.12.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9255171 2023.12.09 MZ
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9255155 2023.12.09 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9255156 2023.12.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9255159 2023.12.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9255180 2023.12.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9255167 2023.12.09 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9255162 2023.12.09 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9255163 2023.12.09 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9255178 2023.12.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9255165 2023.12.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9255166 2023.12.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9255182 2023.12.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9255160 2023.12.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9255168 2023.12.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9255173 2023.12.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9255161 2023.12.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9255642 2023.12.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9255170 2023.12.09 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9255181 2023.12.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9255164 2023.12.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9255177 2023.12.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9255179 2023.12.09 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9255157 2023.12.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9246779 2023.12.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9246788 2023.12.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 65 9246776 2023.12.06 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9246782 2023.12.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9246772 2023.12.06 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9246775 2023.12.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9246781 2023.12.06 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9246785 2023.12.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9246783 2023.12.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9246786 2023.12.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9246787 2023.12.06 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9246789 2023.12.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9246784 2023.12.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9246780 2023.12.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9246778 2023.12.06 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9246777 2023.12.06 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9246771 2023.12.06 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9246773 2023.12.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9246774 2023.12.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9244670 2023.12.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9244667 2023.12.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9244665 2023.12.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9244669 2023.12.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9244668 2023.12.05 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9244663 2023.12.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9244666 2023.12.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244662 2023.12.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9244671 2023.12.05 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9244664 2023.12.05 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9244674 2023.12.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9244672 2023.12.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9244675 2023.12.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9244673 2023.12.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9238940 2023.12.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9238939 2023.12.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9238938 2023.12.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 24 9238941 2023.12.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9238937 2023.12.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9238935 2023.12.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9238933 2023.12.03 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9238927 2023.12.03 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 9238926 2023.12.03 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9238930 2023.12.03 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 9238932 2023.12.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9238931 2023.12.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9238929 2023.12.03 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 9238925 2023.12.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9238936 2023.12.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9238934 2023.12.03 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9238928 2023.12.03 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9238924 2023.12.03 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9238923 2023.12.03 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9238921 2023.12.03 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9239726 2023.12.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9234569 2023.12.02 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9234570 2023.12.02 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9234200 2023.12.02 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9234208 2023.12.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9234203 2023.12.02 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9234206 2023.12.02 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9234207 2023.12.02 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9234204 2023.12.02 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9234210 2023.12.02 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9234201 2023.12.02 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9234199 2023.12.02 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9234205 2023.12.02 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9234202 2023.12.02 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9235080 2023.12.02 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9234211 2023.12.02 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9230198 2023.11.30 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9230197 2023.11.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9230199 2023.11.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 52 9223561 2023.11.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9223558 2023.11.28 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9223557 2023.11.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9223555 2023.11.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9223551 2023.11.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9223552 2023.11.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9223554 2023.11.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9223559 2023.11.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9223562 2023.11.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9223553 2023.11.28 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9223563 2023.11.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9223556 2023.11.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9230196 2023.11.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9223560 2023.11.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9223550 2023.11.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9219055 2023.11.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9218760 2023.11.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9218758 2023.11.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9218768 2023.11.26 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9218761 2023.11.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9218765 2023.11.26 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9218754 2023.11.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9218759 2023.11.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9218764 2023.11.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9218756 2023.11.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9218767 2023.11.26 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9218755 2023.11.26 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9218766 2023.11.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9218772 2023.11.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9218763 2023.11.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9218762 2023.11.26 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9218753 2023.11.26 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 300 9218769 2023.11.26 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9218770 2023.11.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9218757 2023.11.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9218771 2023.11.26 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9212434 2023.11.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9212429 2023.11.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9212432 2023.11.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9212430 2023.11.25 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9212431 2023.11.25 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9212424 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9212435 2023.11.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9212426 2023.11.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9212420 2023.11.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9212433 2023.11.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9212425 2023.11.25 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9212436 2023.11.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9214934 2023.11.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9212427 2023.11.25 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9212423 2023.11.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9212428 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9212422 2023.11.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9212421 2023.11.25 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9199472 2023.11.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9199138 2023.11.19 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9199136 2023.11.19 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9199257 2023.11.19 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9199140 2023.11.19 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9199258 2023.11.19 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9199251 2023.11.19 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9199254 2023.11.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9199283 2023.11.19 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9199531 2023.11.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9199530 2023.11.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9199260 2023.11.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9199261 2023.11.19 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9199938 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199944 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9199945 2023.11.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9199946 2023.11.19 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9199940 2023.11.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9199942 2023.11.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9200342 2023.11.19 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9199941 2023.11.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9199943 2023.11.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9199947 2023.11.19 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9199939 2023.11.19 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9194878 2023.11.18 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9194876 2023.11.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9194873 2023.11.18 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 9194871 2023.11.18 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9194870 2023.11.18 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9194868 2023.11.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9194869 2023.11.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9194887 2023.11.18 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9194886 2023.11.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9194875 2023.11.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9194884 2023.11.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9195261 2023.11.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9194874 2023.11.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9194885 2023.11.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9195255 2023.11.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9195256 2023.11.18 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9194872 2023.11.18 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9195258 2023.11.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9195259 2023.11.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9195260 2023.11.18 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9194881 2023.11.18 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9194882 2023.11.18 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9194880 2023.11.18 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9195257 2023.11.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 9194883 2023.11.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 9195262 2023.11.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9194877 2023.11.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9195263 2023.11.18 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9194879 2023.11.18 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9182582 2023.11.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9182588 2023.11.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9182743 2023.11.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9182587 2023.11.12 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9182738 2023.11.12 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 27 9182739 2023.11.12 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9182749 2023.11.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9182583 2023.11.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9182586 2023.11.12 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9182741 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9182589 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9182746 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9182747 2023.11.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9182581 2023.11.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9182584 2023.11.12 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9182745 2023.11.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9182744 2023.11.12 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9182740 2023.11.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9182578 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9182580 2023.11.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9182577 2023.11.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 26 9182585 2023.11.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 16 9183142 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9183141 2023.11.12 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9182579 2023.11.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9183143 2023.11.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9182748 2023.11.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9182742 2023.11.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9173247 2023.11.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9173246 2023.11.11 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9173245 2023.11.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9173248 2023.11.11 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9174456 2023.11.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9173278 2023.11.11 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9173436 2023.11.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9173239 2023.11.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9173438 2023.11.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9174942 2023.11.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9173434 2023.11.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9173437 2023.11.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9173242 2023.11.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9173243 2023.11.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9173273 2023.11.11 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9173240 2023.11.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9173277 2023.11.11 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9173439 2023.11.11 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9174458 2023.11.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 9174459 2023.11.11 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9173272 2023.11.11 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9173244 2023.11.11 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9173249 2023.11.11 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 9173274 2023.11.11 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 9 9174457 2023.11.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9168811 2023.11.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9168805 2023.11.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9168806 2023.11.09 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9168812 2023.11.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9168803 2023.11.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9168809 2023.11.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9168808 2023.11.09 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9168804 2023.11.09 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9168815 2023.11.09 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9168810 2023.11.09 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9168802 2023.11.09 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9168814 2023.11.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9168807 2023.11.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9168813 2023.11.09 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 48 9168801 2023.11.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9157154 2023.11.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9157135 2023.11.05 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9157151 2023.11.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9157168 2023.11.05 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9157152 2023.11.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9157167 2023.11.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9157158 2023.11.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9157165 2023.11.05 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9157137 2023.11.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9157140 2023.11.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9157155 2023.11.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9157145 2023.11.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9157153 2023.11.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9157164 2023.11.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 9157156 2023.11.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9157163 2023.11.05 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9157133 2023.11.05 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9157136 2023.11.05 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9157146 2023.11.05 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9157143 2023.11.05 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9157144 2023.11.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9157138 2023.11.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 28 9157148 2023.11.05 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9157150 2023.11.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9157134 2023.11.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9157157 2023.11.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9157141 2023.11.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9157162 2023.11.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9157169 2023.11.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9157139 2023.11.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9157142 2023.11.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 9157147 2023.11.05 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 18 9157159 2023.11.05 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9157160 2023.11.05 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9157161 2023.11.05 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9157166 2023.11.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9150738 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9150711 2023.11.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9150713 2023.11.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9150735 2023.11.04 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9150726 2023.11.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150717 2023.11.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150732 2023.11.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 36 9150728 2023.11.04 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9150727 2023.11.04 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9150741 2023.11.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9150716 2023.11.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9150739 2023.11.04 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9150715 2023.11.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9150708 2023.11.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9150714 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9150724 2023.11.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9150731 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 9150712 2023.11.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9150721 2023.11.04 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9152069 2023.11.04 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9150709 2023.11.04 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 9150722 2023.11.04 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 16 9150733 2023.11.04 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9150710 2023.11.04 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9150725 2023.11.04 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9150730 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9150720 2023.11.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9150736 2023.11.04 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9150718 2023.11.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9150719 2023.11.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9150734 2023.11.04 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 21 9150737 2023.11.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 9150707 2023.11.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9150723 2023.11.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9150729 2023.11.04 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9152068 2023.11.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9145641 2023.11.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9145623 2023.11.02 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9145624 2023.11.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9145620 2023.11.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 175 9145615 2023.11.02 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9145617 2023.11.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9145632 2023.11.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9145633 2023.11.02 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9145606 2023.11.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 40 9145622 2023.11.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 41 9145626 2023.11.02 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9145616 2023.11.02 MZ
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9145599 2023.11.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9145604 2023.11.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 46 9145635 2023.11.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9145627 2023.11.02 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9145629 2023.11.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9145607 2023.11.02 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9145608 2023.11.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9145621 2023.11.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9145600 2023.11.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9145630 2023.11.02 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9145613 2023.11.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9145609 2023.11.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9145601 2023.11.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9145605 2023.11.02 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9145619 2023.11.02 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9146176 2023.11.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9145602 2023.11.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9145603 2023.11.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9145612 2023.11.02 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 9145610 2023.11.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9145618 2023.11.02 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9145611 2023.11.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9145639 2023.11.02 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 9148208 2023.11.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9145598 2023.11.02 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9145637 2023.11.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 680 9143546 2023.11.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9143543 2023.11.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9143539 2023.11.01 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9143528 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9143549 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9143531 2023.11.01 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9143530 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9143536 2023.11.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 6 9143550 2023.11.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 24 9143551 2023.11.01 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9143537 2023.11.01 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9143529 2023.11.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9143547 2023.11.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 34 9143534 2023.11.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9143533 2023.11.01 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9143542 2023.11.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9143540 2023.11.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9143538 2023.11.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9143545 2023.11.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9143544 2023.11.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9143535 2023.11.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9143541 2023.11.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9143532 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9128176 2023.10.29 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9130494 2023.10.29 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9130496 2023.10.29 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9130500 2023.10.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9130509 2023.10.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9130516 2023.10.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9130508 2023.10.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9130517 2023.10.29 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9130518 2023.10.29 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9130499 2023.10.29 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 9130497 2023.10.29 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9130514 2023.10.29 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 9130498 2023.10.29 MZ
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9130493 2023.10.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9130501 2023.10.29 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 9130495 2023.10.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9130506 2023.10.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9130519 2023.10.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 26 9130511 2023.10.29 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9130503 2023.10.29 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9130502 2023.10.29 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9130504 2023.10.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 9130512 2023.10.29 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9130510 2023.10.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9130505 2023.10.29 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9130515 2023.10.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9130513 2023.10.29 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9130507 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9125408 2023.10.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9125406 2023.10.28 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9127755 2023.10.28 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9127756 2023.10.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9125412 2023.10.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9125416 2023.10.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9125413 2023.10.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9125410 2023.10.28 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9125418 2023.10.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9125403 2023.10.28 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9125401 2023.10.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9125407 2023.10.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9125405 2023.10.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9125423 2023.10.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9125422 2023.10.28 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9125402 2023.10.28 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9125417 2023.10.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9125411 2023.10.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9125420 2023.10.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9125421 2023.10.28 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9125419 2023.10.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9125404 2023.10.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9125426 2023.10.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9125415 2023.10.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9125414 2023.10.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9125425 2023.10.28 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9125424 2023.10.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9123401 2023.10.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9123399 2023.10.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9123403 2023.10.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9124018 2023.10.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9124017 2023.10.27 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9123402 2023.10.27 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9123400 2023.10.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9117224 2023.10.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9117223 2023.10.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9116759 2023.10.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 9117214 2023.10.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9117220 2023.10.24 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9116758 2023.10.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9116762 2023.10.24 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9117217 2023.10.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9117226 2023.10.24 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9116757 2023.10.24 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9116761 2023.10.24 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9117215 2023.10.24 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9117219 2023.10.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9117227 2023.10.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9117228 2023.10.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9117225 2023.10.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 9117216 2023.10.24 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9117221 2023.10.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9117222 2023.10.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9116760 2023.10.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 900 9108816 2023.10.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9108814 2023.10.22 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9108819 2023.10.22 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9108822 2023.10.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9108815 2023.10.22 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 9108813 2023.10.22 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9108818 2023.10.22 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9108812 2023.10.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 9108817 2023.10.22 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9108820 2023.10.22 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9108825 2023.10.22 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9143548 2023.10.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9108824 2023.10.22 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9108821 2023.10.22 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9108823 2023.10.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 900 9107476 2023.10.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9107480 2023.10.21 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9107477 2023.10.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9107483 2023.10.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9107473 2023.10.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9107481 2023.10.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9107474 2023.10.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 29 9107482 2023.10.21 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9107478 2023.10.21 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9107492 2023.10.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9107486 2023.10.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9107484 2023.10.21 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9107498 2023.10.21 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9107496 2023.10.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9107499 2023.10.21 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9107471 2023.10.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9107475 2023.10.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9107485 2023.10.21 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9107470 2023.10.21 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9107500 2023.10.21 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9107502 2023.10.21 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 47 9107488 2023.10.21 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9107487 2023.10.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9107497 2023.10.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9107495 2023.10.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9107479 2023.10.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9107493 2023.10.21 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9107472 2023.10.21 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9107490 2023.10.21 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9107501 2023.10.21 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9107469 2023.10.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9107489 2023.10.21 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9107491 2023.10.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 9101011 2023.10.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9101018 2023.10.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9101016 2023.10.20 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9101010 2023.10.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9101014 2023.10.20 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9101012 2023.10.20 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9101017 2023.10.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9101013 2023.10.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9101015 2023.10.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9100591 2023.10.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9100589 2023.10.19 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 9100587 2023.10.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9100593 2023.10.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9100597 2023.10.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 9100620 2023.10.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9100594 2023.10.19 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9100588 2023.10.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9100590 2023.10.19 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9100592 2023.10.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9100596 2023.10.19 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9100598 2023.10.19 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9100615 2023.10.19 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9100595 2023.10.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9100600 2023.10.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9100606 2023.10.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9100607 2023.10.19 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9100602 2023.10.19 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9100601 2023.10.19 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9100599 2023.10.19 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9100616 2023.10.19 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9100605 2023.10.19 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9100604 2023.10.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9100609 2023.10.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9100611 2023.10.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9100614 2023.10.19 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9100612 2023.10.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9100610 2023.10.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9100608 2023.10.19 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9100603 2023.10.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9100613 2023.10.19 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9100617 2023.10.19 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9092559 2023.10.17 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9092560 2023.10.17 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9092907 2023.10.17 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9087797 2023.10.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9087799 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9087796 2023.10.15 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9087955 2023.10.15 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 16 9087947 2023.10.15 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9087945 2023.10.15 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9088006 2023.10.15 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9088007 2023.10.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9087946 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9087953 2023.10.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9087954 2023.10.15 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9087942 2023.10.15 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9087943 2023.10.15 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9087952 2023.10.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9087944 2023.10.15 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9087956 2023.10.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9087957 2023.10.15 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9087948 2023.10.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9087951 2023.10.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9088008 2023.10.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9087958 2023.10.15 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 9087950 2023.10.15 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9081412 2023.10.14 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9081428 2023.10.14 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9081430 2023.10.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9081436 2023.10.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9081415 2023.10.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9081426 2023.10.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9081421 2023.10.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9081422 2023.10.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9081433 2023.10.14 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9081451 2023.10.14 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9081429 2023.10.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 9081414 2023.10.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9081425 2023.10.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 9081432 2023.10.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9081435 2023.10.14 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9081411 2023.10.14 MZ
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9081410 2023.10.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9081423 2023.10.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9081417 2023.10.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9081431 2023.10.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9081420 2023.10.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9081416 2023.10.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 9081413 2023.10.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9081427 2023.10.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9081434 2023.10.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9081408 2023.10.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 46 9081409 2023.10.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9081424 2023.10.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9081419 2023.10.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9081418 2023.10.14 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 24 9077569 2023.10.13 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9077570 2023.10.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9071247 2023.10.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 40 9071246 2023.10.12 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9071248 2023.10.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9066760 2023.10.10 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9066741 2023.10.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9066744 2023.10.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9066740 2023.10.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9066840 2023.10.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9066758 2023.10.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9066838 2023.10.10 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9066839 2023.10.10 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 9066748 2023.10.10 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9066750 2023.10.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9066790 2023.10.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9066791 2023.10.10 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9066788 2023.10.10 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9066752 2023.10.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9066761 2023.10.10 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9066755 2023.10.10 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9066747 2023.10.10 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9066745 2023.10.10 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9066746 2023.10.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9066756 2023.10.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9066753 2023.10.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9066757 2023.10.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9066792 2023.10.10 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9066754 2023.10.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9066742 2023.10.10 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9066743 2023.10.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9066749 2023.10.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9066751 2023.10.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9059688 2023.10.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 9059701 2023.10.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9059691 2023.10.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9059696 2023.10.08 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9059690 2023.10.08 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 74 9059685 2023.10.08 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 47 9059686 2023.10.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9059692 2023.10.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9059684 2023.10.08 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9059802 2023.10.08 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9059672 2023.10.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9059675 2023.10.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9059680 2023.10.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9059704 2023.10.08 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9060150 2023.10.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9059702 2023.10.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 87 9059694 2023.10.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 62 9059695 2023.10.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9059697 2023.10.08 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9059674 2023.10.08 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9059670 2023.10.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9059676 2023.10.08 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9059700 2023.10.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 9059698 2023.10.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 9059689 2023.10.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9059678 2023.10.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9059681 2023.10.08 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9059666 2023.10.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 9059667 2023.10.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9059677 2023.10.08 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9059669 2023.10.08 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9059671 2023.10.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9059682 2023.10.08 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9059699 2023.10.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9059668 2023.10.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9060157 2023.10.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9059683 2023.10.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9059679 2023.10.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9059703 2023.10.08 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9059673 2023.10.08 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 9049756 2023.10.06 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 9049755 2023.10.06 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9049757 2023.10.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9049763 2023.10.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9049758 2023.10.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9049771 2023.10.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1