DRUŻYNA

Drużyna: Taurea. Obserwator: Monika Żochowska

Liczba gatunków: 228

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 332 11063 95 95 0 20 35 40
2 274 4863 106 78 1 12 30 35
3 533 22439 140 111 0 14 49 48
4 698 5113 190 159 1 31 80 47
5 649 3811 224 168 1 46 75 46
6 46 56 228 32 0 10 11 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8593229 2023.06.04 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8593230 2023.06.04 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8593231 2023.06.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8593232 2023.06.04 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8593233 2023.06.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8593234 2023.06.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8593235 2023.06.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8593236 2023.06.04 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8593237 2023.06.04 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8593238 2023.06.04 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8593239 2023.06.04 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8593240 2023.06.04 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8593241 2023.06.04 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8593242 2023.06.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8593244 2023.06.04 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8593245 2023.06.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8593246 2023.06.04 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8593247 2023.06.04 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8593248 2023.06.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8593249 2023.06.04 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8593250 2023.06.04 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8593251 2023.06.04 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8593252 2023.06.04 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8593215 2023.06.03 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8593216 2023.06.03 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8593217 2023.06.03 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8593218 2023.06.03 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8593219 2023.06.03 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8593220 2023.06.03 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8593221 2023.06.03 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8593222 2023.06.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8593223 2023.06.03 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8593224 2023.06.03 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8593225 2023.06.03 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8593226 2023.06.03 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8593227 2023.06.03 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8593228 2023.06.03 PL
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8578203 2023.06.02 MZ
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8578202 2023.06.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8578194 2023.06.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8578195 2023.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8578196 2023.06.02 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8578197 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8578198 2023.06.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8578199 2023.06.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8578201 2023.06.02 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8578200 2023.05.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8556450 2023.05.29 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8556451 2023.05.29 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556452 2023.05.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8556454 2023.05.29 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8556455 2023.05.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8556456 2023.05.29 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8556458 2023.05.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8556460 2023.05.29 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8556461 2023.05.29 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8556464 2023.05.29 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8556466 2023.05.29 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8556468 2023.05.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556477 2023.05.29 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8556479 2023.05.29 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8556480 2023.05.29 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8556484 2023.05.29 MZ
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8556487 2023.05.29 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556489 2023.05.29 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8556490 2023.05.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556494 2023.05.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8556496 2023.05.29 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8556498 2023.05.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8556503 2023.05.29 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8556453 2023.05.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8556457 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8556459 2023.05.28 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8556462 2023.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556463 2023.05.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8556465 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8556467 2023.05.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8556469 2023.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8556470 2023.05.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8556471 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8556472 2023.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8556473 2023.05.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8556475 2023.05.28 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8556476 2023.05.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8556478 2023.05.28 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8556481 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8556482 2023.05.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8556483 2023.05.28 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8556485 2023.05.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8556486 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556488 2023.05.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8556491 2023.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8556492 2023.05.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8556493 2023.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8556495 2023.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8556497 2023.05.28 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8547234 2023.05.27 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8543729 2023.05.27 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8543340 2023.05.27 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8543303 2023.05.27 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8543728 2023.05.27 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8547224 2023.05.27 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8547225 2023.05.27 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8547226 2023.05.27 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8547227 2023.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8547228 2023.05.27 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8547229 2023.05.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8547230 2023.05.27 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547231 2023.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8547232 2023.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8547233 2023.05.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8547235 2023.05.27 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8547236 2023.05.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8547237 2023.05.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8547238 2023.05.27 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8528265 2023.05.25 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8528675 2023.05.25 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8528676 2023.05.25 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8520861 2023.05.23 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8521132 2023.05.23 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8520855 2023.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8520856 2023.05.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8520857 2023.05.23 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8520858 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520859 2023.05.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8520860 2023.05.23 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8520862 2023.05.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8520863 2023.05.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8520864 2023.05.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8520865 2023.05.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8521118 2023.05.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8508945 2023.05.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8508943 2023.05.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8508944 2023.05.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8508947 2023.05.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8508942 2023.05.21 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8508949 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 8508941 2023.05.21 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8508940 2023.05.21 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8508939 2023.05.21 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8500773 2023.05.21 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8502280 2023.05.21 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8502281 2023.05.21 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8502282 2023.05.21 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8502283 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8502284 2023.05.21 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8502285 2023.05.21 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8502286 2023.05.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8502287 2023.05.21 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8502288 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8502289 2023.05.21 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8502290 2023.05.21 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8503106 2023.05.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8503107 2023.05.21 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8503108 2023.05.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8503109 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8503110 2023.05.21 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8503111 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503112 2023.05.21 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8503113 2023.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8503114 2023.05.21 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8503121 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8503522 2023.05.21 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8503523 2023.05.21 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8508946 2023.05.21 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8495169 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8495170 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8495171 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8495172 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8495173 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8495174 2023.05.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8495175 2023.05.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8495176 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8495177 2023.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8495178 2023.05.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8495179 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8495180 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8495181 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495182 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8495183 2023.05.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8495184 2023.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8495185 2023.05.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8495186 2023.05.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8495187 2023.05.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8495188 2023.05.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 8495189 2023.05.20 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8495190 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8495191 2023.05.20 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8495192 2023.05.20 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8495193 2023.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8495194 2023.05.20 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8495195 2023.05.20 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8495196 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8495197 2023.05.20 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8495198 2023.05.20 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8495199 2023.05.20 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8495200 2023.05.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8495201 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8495202 2023.05.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8495203 2023.05.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8495204 2023.05.20 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8495205 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495206 2023.05.20 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8495207 2023.05.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8495208 2023.05.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8495209 2023.05.20 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8495210 2023.05.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8495211 2023.05.20 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8495212 2023.05.20 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8495213 2023.05.20 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8495214 2023.05.20 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8495215 2023.05.20 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8495216 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495217 2023.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8495218 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8495219 2023.05.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8495220 2023.05.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8495221 2023.05.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8495222 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8495223 2023.05.20 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8495224 2023.05.20 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8495225 2023.05.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8495226 2023.05.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8495227 2023.05.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8495228 2023.05.20 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8495229 2023.05.20 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8495230 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8495231 2023.05.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8495232 2023.05.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8495233 2023.05.20 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8495234 2023.05.20 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8495235 2023.05.20 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8495236 2023.05.20 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8495237 2023.05.20 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8495238 2023.05.20 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8495239 2023.05.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8495242 2023.05.20 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8499240 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8481106 2023.05.18 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8481105 2023.05.18 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8481102 2023.05.18 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8481307 2023.05.18 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8481830 2023.05.18 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8481831 2023.05.18 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8481832 2023.05.18 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8481833 2023.05.18 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8481834 2023.05.18 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8481835 2023.05.18 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8481836 2023.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8481837 2023.05.18 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8481838 2023.05.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8481839 2023.05.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8481840 2023.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8481841 2023.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8481842 2023.05.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8481843 2023.05.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8481844 2023.05.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8481845 2023.05.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8481846 2023.05.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8481847 2023.05.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8481848 2023.05.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8481849 2023.05.18 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8481850 2023.05.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8481100 2023.05.16 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8481101 2023.05.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8481103 2023.05.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8481104 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8457883 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8457884 2023.05.14 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8457885 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8457886 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8457887 2023.05.14 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8457888 2023.05.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8457889 2023.05.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8457890 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8457891 2023.05.14 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8457892 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8457893 2023.05.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8457894 2023.05.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8457895 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8457896 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8457897 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8457898 2023.05.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8457900 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8457901 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8457902 2023.05.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8457903 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8457904 2023.05.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8457905 2023.05.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8457906 2023.05.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8457907 2023.05.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8457908 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8457909 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8457910 2023.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8457911 2023.05.14 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8457912 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8457913 2023.05.14 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8450641 2023.05.13 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8450755 2023.05.13 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8450754 2023.05.13 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8450932 2023.05.13 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8450481 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8450729 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8450731 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8450723 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8450726 2023.05.13 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8450775 2023.05.13 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8450674 2023.05.13 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 8458539 2023.05.13 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8450478 2023.05.13 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8450477 2023.05.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8450783 2023.05.13 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8450777 2023.05.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8450638 2023.05.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8450631 2023.05.13 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8450482 2023.05.13 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8450616 2023.05.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8450633 2023.05.13 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8450630 2023.05.13 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8450615 2023.05.13 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8450721 2023.05.13 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8450607 2023.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8450603 2023.05.13 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8450614 2023.05.13 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8450784 2023.05.13 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8450484 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8450760 2023.05.13 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8450485 2023.05.13 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8450757 2023.05.13 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8450639 2023.05.13 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8450640 2023.05.13 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8450722 2023.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8450595 2023.05.13 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8450617 2023.05.13 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8450608 2023.05.13 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8452440 2023.05.13 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8450604 2023.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8450725 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8450735 2023.05.13 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8450761 2023.05.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8450634 2023.05.13 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8450479 2023.05.13 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8450483 2023.05.13 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8450758 2023.05.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8450612 2023.05.13 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8450611 2023.05.13 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8450756 2023.05.13 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8450582 2023.05.13 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8450632 2023.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8433029 2023.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8433028 2023.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8433027 2023.05.12 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8433026 2023.05.12 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8438216 2023.05.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8431090 2023.05.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8431091 2023.05.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8431092 2023.05.12 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8431093 2023.05.12 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8431094 2023.05.12 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8431095 2023.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8431096 2023.05.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8431097 2023.05.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8431098 2023.05.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431099 2023.05.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8431101 2023.05.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8431102 2023.05.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8423084 2023.05.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8421320 2023.05.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8421161 2023.05.10 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8421162 2023.05.10 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8421163 2023.05.10 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8421160 2023.05.10 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8421159 2023.05.10 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8420608 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8420609 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8420607 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8420606 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8420605 2023.05.10 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8423318 2023.05.10 MZ
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8417613 2023.05.09 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8414002 2023.05.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8414003 2023.05.09 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8414004 2023.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8414005 2023.05.09 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8414006 2023.05.09 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8414007 2023.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8414008 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8414009 2023.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8414010 2023.05.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8414011 2023.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8414012 2023.05.09 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8414013 2023.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8414014 2023.05.09 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8414015 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8414016 2023.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8414017 2023.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8414018 2023.05.09 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8414019 2023.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8414020 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8414021 2023.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8414022 2023.05.09 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8414023 2023.05.09 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8414024 2023.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8414025 2023.05.09 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8414026 2023.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8414027 2023.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8414028 2023.05.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8414029 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8414030 2023.05.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8414031 2023.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8414032 2023.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8414033 2023.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8414034 2023.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8414035 2023.05.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8414036 2023.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8414037 2023.05.09 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8414038 2023.05.09 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8414039 2023.05.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8414040 2023.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8414041 2023.05.09 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8414042 2023.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8414043 2023.05.09 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8414044 2023.05.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8414045 2023.05.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8414046 2023.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8414047 2023.05.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8414048 2023.05.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8414049 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8417614 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8417615 2023.05.09 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8403966 2023.05.07 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8403967 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8403968 2023.05.07 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8403969 2023.05.07 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8403970 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8403971 2023.05.07 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8403972 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8403973 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8403974 2023.05.07 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8403975 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8403976 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8403977 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 21 8403978 2023.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8403979 2023.05.07 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8403980 2023.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403981 2023.05.07 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8403982 2023.05.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8403983 2023.05.07 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8403984 2023.05.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8403985 2023.05.07 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8403986 2023.05.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8403988 2023.05.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8403989 2023.05.07 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8403990 2023.05.07 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8403991 2023.05.07 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8403992 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8403993 2023.05.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8403994 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8403995 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8403996 2023.05.07 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8403997 2023.05.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8403998 2023.05.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8403999 2023.05.07 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8404000 2023.05.07 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8404001 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8404002 2023.05.07 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8404003 2023.05.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8404004 2023.05.07 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8404005 2023.05.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 8404006 2023.05.07 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8404007 2023.05.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8407136 2023.05.07 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8392992 2023.05.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8393005 2023.05.06 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8392104 2023.05.06 MZ
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8389272 2023.05.06 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8391363 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8391364 2023.05.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8391365 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8391366 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8391367 2023.05.06 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8391368 2023.05.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8391369 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8391370 2023.05.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8391371 2023.05.06 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8391372 2023.05.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8391373 2023.05.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8391374 2023.05.06 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8391375 2023.05.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8391376 2023.05.06 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8391377 2023.05.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8391378 2023.05.06 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8392181 2023.05.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8392182 2023.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8392183 2023.05.06 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8392184 2023.05.06 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8392185 2023.05.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8392186 2023.05.06 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8392187 2023.05.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8392188 2023.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8381050 2023.05.05 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8381051 2023.05.05 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8381052 2023.05.05 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8381053 2023.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 8381054 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8381055 2023.05.05 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8381056 2023.05.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8381057 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8381058 2023.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8381059 2023.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8381060 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8381061 2023.05.05 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8381062 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8381063 2023.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8381064 2023.05.05 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8381065 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8381066 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8381067 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8381068 2023.05.05 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8381069 2023.05.05 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 8381070 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8381071 2023.05.05 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8381072 2023.05.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8381073 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8381074 2023.05.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 18 8381075 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8381076 2023.05.05 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8381077 2023.05.05 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8381078 2023.05.05 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8381079 2023.05.05 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8381080 2023.05.05 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 8381081 2023.05.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 26 8381082 2023.05.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8381083 2023.05.05 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8381084 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8381085 2023.05.05 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8381086 2023.05.05 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8381087 2023.05.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8381088 2023.05.05 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8381089 2023.05.05 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 8381090 2023.05.05 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8381092 2023.05.05 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 8381093 2023.05.05 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8381094 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8381095 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8381096 2023.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8381097 2023.05.05 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8381098 2023.05.05 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8381099 2023.05.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8381100 2023.05.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8381101 2023.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8383039 2023.05.05 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 8383040 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8383041 2023.05.05 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8383043 2023.05.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8383044 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 11 8383045 2023.05.05 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8383046 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8383047 2023.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8383048 2023.05.05 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8383049 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8383050 2023.05.05 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8383051 2023.05.05 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8383052 2023.05.05 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8383053 2023.05.05 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8385765 2023.05.05 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8385766 2023.05.05 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8385767 2023.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8385768 2023.05.05 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8385769 2023.05.05 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8385770 2023.05.05 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8385771 2023.05.05 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8385772 2023.05.05 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8385773 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8385774 2023.05.05 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8385775 2023.05.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 8385776 2023.05.05 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 350 8385777 2023.05.05 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 8385778 2023.05.05 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 8385779 2023.05.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8385780 2023.05.05 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8385781 2023.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8385782 2023.05.05 PL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8385783 2023.05.05 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8385784 2023.05.05 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8385785 2023.05.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1200 8385786 2023.05.05 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8385787 2023.05.05 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 8385788 2023.05.05 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8385789 2023.05.05 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8385790 2023.05.05 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8385791 2023.05.05 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8385792 2023.05.05 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8385793 2023.05.05 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8385794 2023.05.05 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8385795 2023.05.05 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8385796 2023.05.05 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8385797 2023.05.05 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8385798 2023.05.05 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8385799 2023.05.05 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8385800 2023.05.05 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8385801 2023.05.05 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8385802 2023.05.05 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 8385803 2023.05.05 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 8385804 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8385805 2023.05.05 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8385806 2023.05.05 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8385807 2023.05.05 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8385808 2023.05.05 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8385809 2023.05.05 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8385810 2023.05.05 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8385811 2023.05.05 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8385812 2023.05.05 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 41 8385813 2023.05.05 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8385814 2023.05.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8385815 2023.05.05 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8385816 2023.05.05 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8385817 2023.05.05 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8386195 2023.05.05 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8386197 2023.05.05 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8386198 2023.05.05 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8386199 2023.05.05 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8386200 2023.05.05 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8386201 2023.05.05 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8386202 2023.05.05 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8386203 2023.05.05 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8386204 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8386205 2023.05.05 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8386206 2023.05.05 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8386207 2023.05.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 85 8386208 2023.05.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8386209 2023.05.05 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8386210 2023.05.05 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8386211 2023.05.05 PL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8386212 2023.05.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8386215 2023.05.05 PL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8371301 2023.05.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8356344 2023.05.02 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8356345 2023.05.02 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8356346 2023.05.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8356347 2023.05.02 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8339780 2023.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8339781 2023.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8339782 2023.05.01 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8339783 2023.05.01 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8339784 2023.05.01 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 8339785 2023.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8339786 2023.05.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8339787 2023.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339788 2023.05.01 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8339789 2023.05.01 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8339790 2023.05.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8339791 2023.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8339792 2023.05.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8339793 2023.05.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8339794 2023.05.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8339795 2023.05.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8339796 2023.05.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8339797 2023.05.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8339798 2023.05.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8339799 2023.05.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8339800 2023.05.01 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8339801 2023.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339802 2023.05.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8339803 2023.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8339804 2023.05.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8339805 2023.05.01 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 8339806 2023.05.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8342326 2023.05.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8342327 2023.05.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8342328 2023.05.01 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8342329 2023.05.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8342330 2023.05.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8342331 2023.05.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8342332 2023.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8342333 2023.05.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8342334 2023.05.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8342335 2023.05.01 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 8342336 2023.05.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8342337 2023.05.01 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8342338 2023.05.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8342339 2023.05.01 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8342340 2023.05.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8342341 2023.05.01 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8342342 2023.05.01 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8342343 2023.05.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8342344 2023.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8342345 2023.05.01 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8342346 2023.05.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 8342347 2023.05.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 54 8342348 2023.05.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8342349 2023.05.01 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8343252 2023.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8343253 2023.05.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8343254 2023.05.01 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8337349 2023.04.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8333459 2023.04.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 8333460 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8333461 2023.04.30 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8333462 2023.04.30 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8333463 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8333464 2023.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8333465 2023.04.30 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8333466 2023.04.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8333467 2023.04.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8333468 2023.04.30 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8333471 2023.04.30 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8333472 2023.04.30 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8333473 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 8333474 2023.04.30 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8333475 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8333476 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8334607 2023.04.30 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 8334608 2023.04.30 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8334609 2023.04.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8334610 2023.04.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8334611 2023.04.30 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8335296 2023.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8322579 2023.04.29 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 8322580 2023.04.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8322581 2023.04.29 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8322582 2023.04.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8322583 2023.04.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8322584 2023.04.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8322585 2023.04.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8322586 2023.04.29 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8322587 2023.04.29 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8322588 2023.04.29 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 8322589 2023.04.29 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8322590 2023.04.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8322591 2023.04.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8322592 2023.04.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8322593 2023.04.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8322594 2023.04.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8322595 2023.04.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8322596 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8322597 2023.04.29 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8322598 2023.04.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8322599 2023.04.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8322600 2023.04.29 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8322601 2023.04.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8322602 2023.04.29 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8322603 2023.04.29 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8322604 2023.04.29 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8322605 2023.04.29 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8322606 2023.04.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8322607 2023.04.29 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8322608 2023.04.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8322609 2023.04.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 94 8322610 2023.04.29 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8322611 2023.04.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8322612 2023.04.29 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8322613 2023.04.29 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8322614 2023.04.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8322616 2023.04.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8322617 2023.04.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8322618 2023.04.29 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8322619 2023.04.29 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8322620 2023.04.29 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8322621 2023.04.29 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8322622 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8322623 2023.04.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8322624 2023.04.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8322625 2023.04.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8322626 2023.04.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8322627 2023.04.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8322628 2023.04.29 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8322629 2023.04.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8322630 2023.04.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8322631 2023.04.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8322632 2023.04.29 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8322633 2023.04.29 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8322634 2023.04.29 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8326833 2023.04.29 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8326834 2023.04.29 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 8326835 2023.04.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8326836 2023.04.29 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 22 8306678 2023.04.27 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8306679 2023.04.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8306680 2023.04.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8306681 2023.04.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8306682 2023.04.27 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8306683 2023.04.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8306684 2023.04.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8306685 2023.04.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8306686 2023.04.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8306687 2023.04.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8306688 2023.04.27 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8306689 2023.04.27 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8306690 2023.04.27 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8306691 2023.04.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 30 8306692 2023.04.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8306693 2023.04.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8306694 2023.04.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8306695 2023.04.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8306696 2023.04.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8306697 2023.04.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8306698 2023.04.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8306699 2023.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8306700 2023.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8306701 2023.04.27 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8306702 2023.04.27 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8306703 2023.04.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8306704 2023.04.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8306705 2023.04.27 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8308531 2023.04.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8302426 2023.04.26 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8302427 2023.04.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8302428 2023.04.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8302429 2023.04.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8302430 2023.04.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8302431 2023.04.26 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8302432 2023.04.26 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8302433 2023.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8302434 2023.04.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8302435 2023.04.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8302436 2023.04.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8302437 2023.04.26 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8302438 2023.04.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8302439 2023.04.26 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8302440 2023.04.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8302441 2023.04.26 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8302442 2023.04.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8302443 2023.04.26 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8302444 2023.04.26 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8302445 2023.04.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8302446 2023.04.26 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8302447 2023.04.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8302448 2023.04.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8302449 2023.04.26 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8302450 2023.04.26 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8302451 2023.04.26 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8302452 2023.04.26 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8302453 2023.04.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8302454 2023.04.26 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8302455 2023.04.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8302456 2023.04.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8302457 2023.04.26 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8302458 2023.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8302459 2023.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8302460 2023.04.26 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8302461 2023.04.26 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8299526 2023.04.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8299527 2023.04.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8299528 2023.04.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8299529 2023.04.25 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 10 8299530 2023.04.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8299531 2023.04.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8299532 2023.04.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8299533 2023.04.25 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8299534 2023.04.25 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8299535 2023.04.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8299536 2023.04.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8299537 2023.04.25 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8281624 2023.04.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8281625 2023.04.23 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8281626 2023.04.23 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8282341 2023.04.23 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8285575 2023.04.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8285576 2023.04.23 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8285577 2023.04.23 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8285579 2023.04.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8285580 2023.04.23 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 8285581 2023.04.23 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8272066 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8272372 2023.04.22 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8272064 2023.04.22 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 8272093 2023.04.22 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8264498 2023.04.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8264499 2023.04.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8264500 2023.04.22 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8264501 2023.04.22 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8264502 2023.04.22 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 8264503 2023.04.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8264504 2023.04.22 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8264505 2023.04.22 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8264506 2023.04.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8264507 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8264508 2023.04.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8264509 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8264510 2023.04.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8264511 2023.04.22 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8264512 2023.04.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264513 2023.04.22 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8270629 2023.04.22 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8270630 2023.04.22 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8270631 2023.04.22 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8270632 2023.04.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8270633 2023.04.22 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8270634 2023.04.22 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8270635 2023.04.22 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8270636 2023.04.22 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8270637 2023.04.22 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8270638 2023.04.22 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8270639 2023.04.22 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8270640 2023.04.22 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8270641 2023.04.22 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8270642 2023.04.22 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8270643 2023.04.22 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8270644 2023.04.22 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8270645 2023.04.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8270646 2023.04.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8270647 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8270648 2023.04.22 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8270649 2023.04.22 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8270650 2023.04.22 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8270651 2023.04.22 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8270652 2023.04.22 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8270653 2023.04.22 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8270654 2023.04.22 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8270655 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 8270656 2023.04.22 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8270657 2023.04.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8270658 2023.04.22 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8270659 2023.04.22 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8270660 2023.04.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8270661 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8270662 2023.04.22 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8270663 2023.04.22 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8270664 2023.04.22 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8270665 2023.04.22 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8270666 2023.04.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 13 8270667 2023.04.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8270668 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 8270669 2023.04.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8270670 2023.04.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8270671 2023.04.22 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 53 8270672