DRUŻYNA

Drużyna: Słowiański_pluszcz. Obserwator: Marek Bebłot

Liczba gatunków: 143

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 136 2932 52 52 0 0 23 29
2 121 1712 62 33 0 1 14 18
3 288 10838 83 64 0 4 25 35
4 358 1468 120 79 0 8 39 32
5 307 917 143 86 0 10 44 32
6 36 404 143 23 0 1 12 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8589789 2023.06.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8588809 2023.06.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8588811 2023.06.04 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8588810 2023.06.04 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8588225 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587720 2023.06.04 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8587718 2023.06.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8587719 2023.06.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8587550 2023.06.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8587551 2023.06.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8587458 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8587437 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587438 2023.06.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8587394 2023.06.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8587395 2023.06.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8587393 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587170 2023.06.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8587052 2023.06.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8587051 2023.06.04 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8587031 2023.06.04 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8587028 2023.06.04 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587027 2023.06.04 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587026 2023.06.04 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8587029 2023.06.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587025 2023.06.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8587030 2023.06.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8587023 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8587024 2023.06.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8584473 2023.06.03 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8581954 2023.06.03 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8581955 2023.06.03 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8581956 2023.06.03 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8581910 2023.06.03 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 8581880 2023.06.03 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8581871 2023.06.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 20 8576116 2023.06.02 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8567774 2023.05.31 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 8567740 2023.05.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8566531 2023.05.31 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8566447 2023.05.31 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8564602 2023.05.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8564463 2023.05.30 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8563550 2023.05.30 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8563549 2023.05.30 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8563508 2023.05.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8563510 2023.05.30 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8563509 2023.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8563440 2023.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8563396 2023.05.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8563397 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8563394 2023.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8563395 2023.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8563383 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8563368 2023.05.30 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8563353 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8563350 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8563349 2023.05.30 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8563351 2023.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8563352 2023.05.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8563227 2023.05.30 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8563226 2023.05.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8563190 2023.05.30 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8563107 2023.05.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8562464 2023.05.30 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8562463 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8562403 2023.05.30 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8562395 2023.05.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8562396 2023.05.30 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8562368 2023.05.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8562291 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8562292 2023.05.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8562290 2023.05.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8562289 2023.05.30 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8562272 2023.05.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8562271 2023.05.30 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8562270 2023.05.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8562269 2023.05.30 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8562170 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8562171 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8562145 2023.05.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8562111 2023.05.30 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8562112 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8562113 2023.05.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8561989 2023.05.30 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8561988 2023.05.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8561973 2023.05.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561943 2023.05.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561942 2023.05.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8561607 2023.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561608 2023.05.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561606 2023.05.30 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561604 2023.05.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561605 2023.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8561379 2023.05.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8560743 2023.05.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8560742 2023.05.30 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8560741 2023.05.30 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8560740 2023.05.30 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8560716 2023.05.30 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8560715 2023.05.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8560714 2023.05.30 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8560675 2023.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8560674 2023.05.30 WM
rzadki derkacz, Crex crex 3 8560673 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8560676 2023.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8560672 2023.05.30 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8560671 2023.05.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8560670 2023.05.30 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8560669 2023.05.30 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8560649 2023.05.30 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8560633 2023.05.30 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8560632 2023.05.30 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8560634 2023.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8560630 2023.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8560631 2023.05.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8557547 2023.05.29 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8557546 2023.05.29 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8557545 2023.05.29 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8546583 2023.05.28 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8546582 2023.05.28 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8546486 2023.05.28 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8546485 2023.05.28 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8544005 2023.05.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8543968 2023.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8543967 2023.05.27 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8543283 2023.05.27 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8543280 2023.05.27 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8543279 2023.05.27 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8543277 2023.05.27 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8543278 2023.05.27 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8543281 2023.05.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8543282 2023.05.27 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8543275 2023.05.27 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8543276 2023.05.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8543274 2023.05.27 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8535352 2023.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8534096 2023.05.26 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8534097 2023.05.26 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8535539 2023.05.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8520724 2023.05.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8519940 2023.05.23 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8519941 2023.05.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8519942 2023.05.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8519943 2023.05.23 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8519944 2023.05.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8519945 2023.05.23 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8519946 2023.05.23 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8519947 2023.05.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8519948 2023.05.23 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8515907 2023.05.22 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8515863 2023.05.22 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8515862 2023.05.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8510835 2023.05.22 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8508469 2023.05.21 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8508470 2023.05.21 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8508468 2023.05.21 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8508467 2023.05.21 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8507474 2023.05.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8501835 2023.05.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8500056 2023.05.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8507477 2023.05.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8507478 2023.05.21 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8490256 2023.05.20 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8490254 2023.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8490031 2023.05.20 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8490030 2023.05.20 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8481412 2023.05.18 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8481413 2023.05.18 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8480842 2023.05.18 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 8480695 2023.05.18 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8480650 2023.05.18 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8480649 2023.05.18 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8480651 2023.05.18 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8480648 2023.05.18 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8480525 2023.05.18 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8480524 2023.05.18 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8481022 2023.05.18 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8481023 2023.05.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8481024 2023.05.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8481025 2023.05.18 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8476894 2023.05.17 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8467477 2023.05.15 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8429805 2023.05.12 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8429802 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8429804 2023.05.12 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8429803 2023.05.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8429800 2023.05.12 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8429801 2023.05.12 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8429799 2023.05.12 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8426880 2023.05.11 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8426878 2023.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8426879 2023.05.11 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8426875 2023.05.11 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8426874 2023.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8426849 2023.05.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8426832 2023.05.11 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8426831 2023.05.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8426497 2023.05.11 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8426472 2023.05.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8426473 2023.05.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8426453 2023.05.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8426454 2023.05.11 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 8426451 2023.05.11 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8426449 2023.05.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8426450 2023.05.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8426406 2023.05.11 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8426405 2023.05.11 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8426363 2023.05.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8426364 2023.05.11 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8417965 2023.05.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8417966 2023.05.10 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8414430 2023.05.09 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8414344 2023.05.09 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8414238 2023.05.09 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8414237 2023.05.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414206 2023.05.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8414207 2023.05.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8414179 2023.05.09 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8414178 2023.05.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8414116 2023.05.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8414117 2023.05.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8414064 2023.05.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414050 2023.05.09 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8413935 2023.05.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8413937 2023.05.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8413936 2023.05.09 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8413934 2023.05.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8413878 2023.05.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8413877 2023.05.09 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8411684 2023.05.09 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8408718 2023.05.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8408717 2023.05.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8400695 2023.05.07 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8400696 2023.05.07 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8400694 2023.05.07 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8400693 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8400540 2023.05.07 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8400508 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8400501 2023.05.07 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8400270 2023.05.07 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8400201 2023.05.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8400202 2023.05.07 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8399780 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8399769 2023.05.07 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8399747 2023.05.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8399710 2023.05.07 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8399711 2023.05.07 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8399709 2023.05.07 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8399661 2023.05.07 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8399662 2023.05.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8399612 2023.05.07 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8395385 2023.05.07 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8395384 2023.05.07 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8395383 2023.05.07 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8392721 2023.05.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8392682 2023.05.06 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8392681 2023.05.06 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8392635 2023.05.06 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8392633 2023.05.06 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8392631 2023.05.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8392567 2023.05.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8392503 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8392504 2023.05.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8392505 2023.05.06 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8392469 2023.05.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8392416 2023.05.06 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8392415 2023.05.06 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8392407 2023.05.06 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8392408 2023.05.06 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8392364 2023.05.06 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8392365 2023.05.06 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8392355 2023.05.06 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8392344 2023.05.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8392343 2023.05.06 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8392331 2023.05.06 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8392314 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8392313 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8392312 2023.05.06 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8392279 2023.05.06 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8389269 2023.05.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8388284 2023.05.06 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8388283 2023.05.06 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8388282 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8388280 2023.05.06 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8377925 2023.05.04 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8377926 2023.05.04 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 8376945 2023.05.04 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8376946 2023.05.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8376944 2023.05.04 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8376943 2023.05.04 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8374846 2023.05.04 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374381 2023.05.04 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8374382 2023.05.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8374383 2023.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 8374345 2023.05.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8374332 2023.05.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8374132 2023.05.04 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8373738 2023.05.04 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8372967 2023.05.04 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8372966 2023.05.04 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8372934 2023.05.04 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8372654 2023.05.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8372236 2023.05.04 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8372222 2023.05.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8372221 2023.05.04 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8368585 2023.05.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 8368336 2023.05.03 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8368337 2023.05.03 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8368304 2023.05.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8368305 2023.05.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8366985 2023.05.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8366352 2023.05.03 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8366351 2023.05.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8366309 2023.05.03 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8366308 2023.05.03 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8366307 2023.05.03 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8358638 2023.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8358639 2023.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8353467 2023.05.02 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8346032 2023.05.01 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8345415 2023.05.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8342966 2023.05.01 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8342965 2023.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8342474 2023.05.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8342443 2023.05.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8342092 2023.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8342094 2023.05.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8342093 2023.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8342091 2023.05.01 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8342090 2023.05.01 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8342089 2023.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8341115 2023.05.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8341114 2023.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8340502 2023.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8340501 2023.05.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8340444 2023.05.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8340443 2023.05.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8340396 2023.05.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8340294 2023.05.01 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8339851 2023.05.01 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8339850 2023.05.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8339542 2023.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8339524 2023.05.01 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8329844 2023.04.30 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8329760 2023.04.30 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8329559 2023.04.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8329560 2023.04.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8329562 2023.04.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8329561 2023.04.30 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8329335 2023.04.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8329334 2023.04.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8329201 2023.04.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8329202 2023.04.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8329203 2023.04.30 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8329200 2023.04.30 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8327799 2023.04.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327800 2023.04.30 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8324769 2023.04.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8324771 2023.04.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8324770 2023.04.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8324772 2023.04.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8324199 2023.04.29 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8324198 2023.04.29 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8324802 2023.04.29 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8323607 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8323173 2023.04.29 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8322489 2023.04.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8322442 2023.04.29 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8322415 2023.04.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8322416 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8322417 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8320979 2023.04.29 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8320978 2023.04.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8319903 2023.04.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8319824 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8319822 2023.04.29 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8319823 2023.04.29 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8319821 2023.04.29 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8319820 2023.04.29 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8319819 2023.04.29 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8319818 2023.04.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8319350 2023.04.29 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8319271 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8319256 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 8319017 2023.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8316724 2023.04.28 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8316723 2023.04.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8316324 2023.04.28 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8316317 2023.04.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8316316 2023.04.28 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8316269 2023.04.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8316259 2023.04.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8316258 2023.04.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8316257 2023.04.28 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8316256 2023.04.28 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8316255 2023.04.28 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8314109 2023.04.28 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8314081 2023.04.28 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8314047 2023.04.28 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8314046 2023.04.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8314014 2023.04.28 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8314012 2023.04.28 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8314015 2023.04.28 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8314013 2023.04.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8313752 2023.04.28 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8313751 2023.04.28 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8313715 2023.04.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8310997 2023.04.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8308985 2023.04.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8307794 2023.04.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8307792 2023.04.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8307793 2023.04.27 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8307791 2023.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8304792 2023.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8304790 2023.04.27 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8307941 2023.04.27 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8307942 2023.04.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8303208 2023.04.26 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8303207 2023.04.26 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8303206 2023.04.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8303209 2023.04.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8303177 2023.04.26 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8301884 2023.04.26 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8301883 2023.04.26 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8300534 2023.04.26 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8300484 2023.04.26 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8300485 2023.04.26 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8298838 2023.04.25 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8298183 2023.04.25 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8297823 2023.04.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8297014 2023.04.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8296838 2023.04.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8296839 2023.04.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8296831 2023.04.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8296830 2023.04.25 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8298840 2023.04.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8293452 2023.04.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8293445 2023.04.24 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8293447 2023.04.24 WM
pospolity łyska, Fulica atra 6 8293446 2023.04.24 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8293440 2023.04.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8293444 2023.04.24 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8293442 2023.04.24 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8293441 2023.04.24 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8293443 2023.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 8291604 2023.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8291583 2023.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 11 8291582 2023.04.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8291571 2023.04.24 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8291570 2023.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8290810 2023.04.24 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8290809 2023.04.24 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8290259 2023.04.24 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8290241 2023.04.24 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8290237 2023.04.24 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8290234 2023.04.24 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8290235 2023.04.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8290207 2023.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 15 8290088 2023.04.24 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8280650 2023.04.23 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8279329 2023.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8279330 2023.04.23 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8279328 2023.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8278866 2023.04.23 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8278807 2023.04.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8278806 2023.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 10 8278700 2023.04.23 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8278645 2023.04.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8278646 2023.04.23 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8278488 2023.04.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8278465 2023.04.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8278431 2023.04.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8278342 2023.04.23 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8277918 2023.04.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8277824 2023.04.23 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8277570 2023.04.23 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8277042 2023.04.23 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8276933 2023.04.23 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8276075 2023.04.23 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8275905 2023.04.23 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8275904 2023.04.23 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8275903 2023.04.23 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8275792 2023.04.23 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8275791 2023.04.23 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8275659 2023.04.23 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8275117 2023.04.23 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8287566 2023.04.23 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8264445 2023.04.22 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8264444 2023.04.22 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8264443 2023.04.22 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8264325 2023.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8259603 2023.04.21 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8259602 2023.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8259599 2023.04.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8259597 2023.04.21 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8259598 2023.04.21 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8259569 2023.04.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8259568 2023.04.21 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8259567 2023.04.21 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8259540 2023.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8259542 2023.04.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8259541 2023.04.21 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8259417 2023.04.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8259281 2023.04.21 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8257747 2023.04.21 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8257746 2023.04.21 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8257745 2023.04.21 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8256199 2023.04.21 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8256198 2023.04.21 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8256200 2023.04.21 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8256197 2023.04.21 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8259278 2023.04.21 WM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8250664 2023.04.20 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8250235 2023.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8250168 2023.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8250167 2023.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8250163 2023.04.20 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8250162 2023.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8248864 2023.04.19 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8248863 2023.04.19 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8241068 2023.04.18 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8241069 2023.04.18 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8241044 2023.04.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8240493 2023.04.18 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8240433 2023.04.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8240432 2023.04.18 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8239536 2023.04.18 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8239537 2023.04.18 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8239319 2023.04.18 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8236087 2023.04.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8236086 2023.04.17 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8236064 2023.04.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8236065 2023.04.17 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8236060 2023.04.17 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8236061 2023.04.17 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8236056 2023.04.17 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8236057 2023.04.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8236021 2023.04.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8236019 2023.04.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8236020 2023.04.17 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8235925 2023.04.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8235903 2023.04.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8235900 2023.04.17 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8235899 2023.04.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8233751 2023.04.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8233753 2023.04.17 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 40 8233756 2023.04.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8233758 2023.04.17 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8233761 2023.04.17 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8233763 2023.04.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8233765 2023.04.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8233767 2023.04.17 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8233768 2023.04.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8233769 2023.04.17 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8233770 2023.04.17 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8233771 2023.04.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8233773 2023.04.17 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8233778 2023.04.17 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8236152 2023.04.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8236658 2023.04.17 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8228362 2023.04.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8225550 2023.04.16 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8225549 2023.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8225548 2023.04.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8225180 2023.04.16 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8225134 2023.04.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8225132 2023.04.16 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8225133 2023.04.16 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8224280 2023.04.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8223863 2023.04.16 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8223860 2023.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8223862 2023.04.16 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8223861 2023.04.16 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8223264 2023.04.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8223263 2023.04.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8222776 2023.04.16 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 8222570 2023.04.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222532 2023.04.16 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8222533 2023.04.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8222267 2023.04.16 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8222264 2023.04.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8222269 2023.04.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8222266 2023.04.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8222268 2023.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8222265 2023.04.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8217568 2023.04.15 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8216060 2023.04.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8216056 2023.04.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8215702 2023.04.15 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8215389 2023.04.15 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8215388 2023.04.15 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8215383 2023.04.15 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8215378 2023.04.15 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8215374 2023.04.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8215351 2023.04.15 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8215349 2023.04.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215350 2023.04.15 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8212955 2023.04.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8212926 2023.04.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 300 8212401 2023.04.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8212400 2023.04.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8212402 2023.04.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8212399 2023.04.15 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8212398 2023.04.15 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207923 2023.04.14 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8207505 2023.04.14 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8204900 2023.04.14 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8211741 2023.04.14 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8201889 2023.04.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8201890 2023.04.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8201855 2023.04.13 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8201777 2023.04.13 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8200550 2023.04.13 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8198204 2023.04.13 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8198202 2023.04.13 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8198203 2023.04.13 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8196276 2023.04.12 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8196275 2023.04.12 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8195867 2023.04.12 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8195869 2023.04.12 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8195868 2023.04.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8194560 2023.04.12 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8192612 2023.04.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8192611 2023.04.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8192613 2023.04.12 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8190180 2023.04.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8187989 2023.04.11 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8187963 2023.04.11 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8185520 2023.04.11 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8185284 2023.04.11 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8185283 2023.04.11 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8185281 2023.04.11 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8185282 2023.04.11 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8185280 2023.04.11 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8185279 2023.04.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8185278 2023.04.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 11 8185219 2023.04.11 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8180984 2023.04.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8178358 2023.04.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8177501 2023.04.10 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8177500 2023.04.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8176876 2023.04.10 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8176875 2023.04.10 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8176550 2023.04.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8176553 2023.04.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8176554 2023.04.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8176551 2023.04.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8176552 2023.04.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8175924 2023.04.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8170981 2023.04.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8170593 2023.04.09 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8170592 2023.04.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8170557 2023.04.09 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8170556 2023.04.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8170540 2023.04.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8170125 2023.04.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8170124 2023.04.09 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8169926 2023.04.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8169912 2023.04.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8169805 2023.04.09 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8169797 2023.04.09 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8169780 2023.04.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8169781 2023.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8167745 2023.04.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8167737 2023.04.09 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 8167733 2023.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8167728 2023.04.09 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8167725 2023.04.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8167719 2023.04.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8167703 2023.04.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8167643 2023.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8167597 2023.04.09 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8167588 2023.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8167526 2023.04.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 11 8167525 2023.04.09 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8167750 2023.04.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8164726 2023.04.08 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8164655 2023.04.08 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8164378 2023.04.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8164377 2023.04.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8164374 2023.04.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8164376 2023.04.08 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8164372 2023.04.08 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8164375 2023.04.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8164373 2023.04.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8163634 2023.04.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8163633 2023.04.08 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8163610 2023.04.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8163611 2023.04.08 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8160970 2023.04.08 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8160804 2023.04.08 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8160803 2023.04.08 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8153938 2023.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8136072 2023.04.03 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 8130380 2023.04.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8130372 2023.04.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8130371 2023.04.02 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8130370 2023.04.02 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8127998 2023.04.02 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8127995 2023.04.02 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8127994 2023.04.02 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 8117177 2023.03.30 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8102721 2023.03.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 8088480 2023.03.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8088478 2023.03.26 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8088476 2023.03.26 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8087370 2023.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8087314 2023.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8087313 2023.03.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8087187 2023.03.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 8087186 2023.03.26 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8087185 2023.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8087184 2023.03.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8085254 2023.03.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 50 8085255 2023.03.26 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8085253 2023.03.26 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8085199 2023.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8079586 2023.03.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8078859 2023.03.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8078853 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8078851 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 35 8078805 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 21 8078806 2023.03.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8078747 2023.03.25 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 8078745 2023.03.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8078510 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 70 8078511 2023.03.25 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8078314 2023.03.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8078169 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8078168 2023.03.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8078170 2023.03.25 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8078148 2023.03.25 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8078147 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 80 8078151 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 51 8078150 2023.03.25 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8075709 2023.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8075696 2023.03.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8075543 2023.03.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8075358 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8075269 2023.03.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8075265 2023.03.25 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8075254 2023.03.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8075253 2023.03.25 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8075252 2023.03.25 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8075251 2023.03.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8075256 2023.03.25 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8075250 2023.03.25 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8075255 2023.03.25 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8074385 2023.03.25 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8066344 2023.03.24 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8066609 2023.03.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8061732 2023.03.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8061517 2023.03.23 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8061490 2023.03.23 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8061379 2023.03.23 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8054910 2023.03.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 22 8054911 2023.03.22 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 8054848 2023.03.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8054843 2023.03.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8054842 2023.03.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8054839 2023.03.22 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8054774 2023.03.22 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8054775 2023.03.22 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8054772 2023.03.22 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8054773 2023.03.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8054768 2023.03.22 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8054767 2023.03.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8053049 2023.03.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 8053046 2023.03.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8052814 2023.03.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 8052466 2023.03.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8049457 2023.03.21 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 8049455 2023.03.21 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8049452 2023.03.21 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8049451 2023.03.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8049432 2023.03.21 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8049386 2023.03.21 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8049384 2023.03.21 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8045893 2023.03.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8045746 2023.03.20 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8045744 2023.03.20 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8045745 2023.03.20 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8045737 2023.03.20 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8045736 2023.03.20 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8045665 2023.03.20 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8045659 2023.03.20 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 8045657 2023.03.20 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8045656 2023.03.20 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8045655 2023.03.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8045658 2023.03.20 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8045653 2023.03.20 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8045636 2023.03.20 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8045635 2023.03.20 PM
pospolity łyska, Fulica atra 15 8045634 2023.03.20 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8045626 2023.03.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8045625 2023.03.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8045627 2023.03.20 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8045624 2023.03.20 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8045224 2023.03.20 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8044780 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8044693 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8044634 2023.03.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8044632 2023.03.20 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8044624 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8044622 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8044582 2023.03.20 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8044581 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8044580 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 40 8044577 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8044519 2023.03.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8044516 2023.03.20 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8044388 2023.03.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8044389 2023.03.20 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8044310 2023.03.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8044311 2023.03.20 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 8043603 2023.03.20 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8043604 2023.03.20 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8049354 2023.03.20 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8049355 2023.03.20 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8049358 2023.03.20 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8049359 2023.03.20 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8049360 2023.03.20 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8049361 2023.03.20 PM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 8037502 2023.03.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8037503 2023.03.19 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8037501 2023.03.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8035230 2023.03.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 19 8035063 2023.03.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 8035044 2023.03.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8035043 2023.03.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8035022 2023.03.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8034740 2023.03.19 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8034739 2023.03.19 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8034741 2023.03.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 33 8033149 2023.03.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8032734 2023.03.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8032735 2023.03.19 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8032733 2023.03.19 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8032502 2023.03.19 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 90 8031933 2023.03.19 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8031935 2023.03.19 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8031934 2023.03.19 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8031835 2023.03.19 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 8031307 2023.03.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8031222 2023.03.19 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8030254 2023.03.19 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8029524 2023.03.19 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8029523 2023.03.19 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 8039003 2023.03.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8023831 2023.03.18 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8023555 2023.03.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8023554 2023.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8021756 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8021755 2023.03.18 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 8021757 2023.03.18 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8021754 2023.03.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8020927 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 13 8020923 2023.03.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8020924 2023.03.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 8020925 2023.03.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 8020431 2023.03.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8020433 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8020432 2023.03.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 8025272 2023.03.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8025273 2023.03.18 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8025287 2023.03.18 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8025288 2023.03.18 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8025289 2023.03.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8025290 2023.03.18 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 8019855 2023.03.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8019856 2023.03.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8019857 2023.03.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8019858 2023.03.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8019859 2023.03.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 8011828 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011830 2023.03.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8011829 2023.03.16 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8011738 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8011737 2023.03.16 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8011717 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 8011715 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011714 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011627 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011626 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011601 2023.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8011602 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 8011600 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011517 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011518 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8011516 2023.03.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8011515 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 8011514 2023.03.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8011513 2023.03.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8011408 2023.03.16 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8011407 2023.03.16 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8011405 2023.03.16 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8011406 2023.03.16 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8011190 2023.03.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8011191 2023.03.16 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8011184 2023.03.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8011094 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 8011091 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 8011090 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8011085 2023.03.16 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8011086 2023.03.16 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8010626 2023.03.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8010516 2023.03.16 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8010517 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 17 8010378 2023.03.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8010377 2023.03.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8010359 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 46 8010150 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8010131 2023.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8010072 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8010071 2023.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8010070 2023.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8006863 2023.03.15 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8010082 2023.03.15 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8010083 2023.03.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 8003972 2023.03.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8003973 2023.03.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 40 8003974 2023.03.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 25 8003976 2023.03.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8003971 2023.03.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8003975 2023.03.13 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 7994698 2023.03.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7994697 2023.03.12 WM
pospolity