DRUŻYNA

Drużyna: Słowiański_pluszcz. Obserwator: Marek Bebłot

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 136 2932 52 52 0 0 23 29
2 121 1712 62 33 0 1 14 18
3 288 10838 83 64 0 4 25 35
4 358 1468 120 79 0 8 39 32
5 306 916 143 86 0 10 44 32
6 191 925 148 58 0 9 24 25
7 78 460 152 36 0 6 16 14
8 266 6925 164 71 0 12 25 34
9 263 15800 171 71 0 7 30 34
10 144 14810 175 59 1 4 19 35
11 61 679 176 30 0 6 12 12
12 44 1194 176 24 0 4 10 10
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9256215 2023.12.10 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9256196 2023.12.10 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 9256031 2023.12.10 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9256030 2023.12.10 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9255983 2023.12.10 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9252518 2023.12.09 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9252516 2023.12.09 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9252515 2023.12.09 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9252514 2023.12.09 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9252513 2023.12.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9251381 2023.12.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9251382 2023.12.08 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9251383 2023.12.08 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9251384 2023.12.08 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9251385 2023.12.08 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9247571 2023.12.07 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9245620 2023.12.06 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9245619 2023.12.06 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9245618 2023.12.06 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9242613 2023.12.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9240252 2023.12.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9240250 2023.12.04 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9240249 2023.12.04 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9240248 2023.12.04 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9240251 2023.12.04 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9240247 2023.12.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9239799 2023.12.04 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9237763 2023.12.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9237495 2023.12.03 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9237492 2023.12.03 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9237491 2023.12.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9237493 2023.12.03 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9237494 2023.12.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9232506 2023.12.02 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9232504 2023.12.02 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9232503 2023.12.02 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9232502 2023.12.02 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9234494 2023.12.02 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9230741 2023.12.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9230740 2023.12.01 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9230742 2023.12.01 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9230495 2023.12.01 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9230256 2023.12.01 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9230257 2023.12.01 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9228234 2023.11.30 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 150 9228233 2023.11.30 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9226285 2023.11.29 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9226287 2023.11.29 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 9226286 2023.11.29 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 9 9226223 2023.11.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9226222 2023.11.29 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9223420 2023.11.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9222501 2023.11.28 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9222502 2023.11.28 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9222503 2023.11.28 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9221421 2023.11.27 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9220939 2023.11.27 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9220812 2023.11.27 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9220767 2023.11.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9220582 2023.11.27 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9220534 2023.11.27 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9220535 2023.11.27 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9209699 2023.11.24 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9209698 2023.11.24 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9209683 2023.11.24 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9209674 2023.11.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9204827 2023.11.21 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9204826 2023.11.21 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9204824 2023.11.21 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 9204825 2023.11.21 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9202491 2023.11.20 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9202490 2023.11.20 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9202363 2023.11.20 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9198437 2023.11.19 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9198436 2023.11.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9198438 2023.11.19 WM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9198432 2023.11.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9198435 2023.11.19 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9198433 2023.11.19 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9198434 2023.11.19 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9193128 2023.11.18 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9193127 2023.11.18 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9193126 2023.11.18 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9191614 2023.11.17 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9191607 2023.11.17 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9191606 2023.11.17 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9191599 2023.11.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 9191598 2023.11.17 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9187778 2023.11.15 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9187781 2023.11.15 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 9187780 2023.11.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9187779 2023.11.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9187777 2023.11.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9172072 2023.11.10 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 16 9170387 2023.11.10 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9170386 2023.11.10 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9170385 2023.11.10 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9170053 2023.11.10 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 9170052 2023.11.10 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9168011 2023.11.09 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9165104 2023.11.08 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9165051 2023.11.08 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9160050 2023.11.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9141767 2023.11.01 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141766 2023.11.01 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9125623 2023.10.28 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9125624 2023.10.28 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125514 2023.10.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9125427 2023.10.28 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9125359 2023.10.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9125349 2023.10.28 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9125348 2023.10.28 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9125346 2023.10.28 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9125345 2023.10.28 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9125347 2023.10.28 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9125289 2023.10.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9125288 2023.10.28 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9125286 2023.10.28 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9125273 2023.10.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9090565 2023.10.16
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9090457 2023.10.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9090455 2023.10.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9090416 2023.10.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9090415 2023.10.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9090403 2023.10.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9090375 2023.10.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9090115 2023.10.16
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9090112 2023.10.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9090114 2023.10.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9090113 2023.10.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9089592 2023.10.16
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9089591 2023.10.16
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9089589 2023.10.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9089590 2023.10.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9089587 2023.10.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9089586 2023.10.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9089563 2023.10.16
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9089564 2023.10.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9089519 2023.10.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9089520 2023.10.16
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9089518 2023.10.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9089054 2023.10.16
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9089042 2023.10.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9089041 2023.10.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9089040 2023.10.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9088932 2023.10.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9088933 2023.10.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9088794 2023.10.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9088791 2023.10.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9088790 2023.10.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9086333 2023.10.15 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9086332 2023.10.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 9086335 2023.10.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9086334 2023.10.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9086133 2023.10.15 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9085763 2023.10.15 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 400 9084499 2023.10.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9084494 2023.10.15 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9084491 2023.10.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 300 9084492 2023.10.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9084294 2023.10.15 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9084130 2023.10.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9084129 2023.10.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 9084128 2023.10.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 9081449 2023.10.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9081397 2023.10.14 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9081361 2023.10.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 300 9080680 2023.10.14 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9080679 2023.10.14 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9080610 2023.10.14 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9080605 2023.10.14 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9080578 2023.10.14 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9080579 2023.10.14 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9080576 2023.10.14 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9080572 2023.10.14 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 9080418 2023.10.14 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9080416 2023.10.14 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9080394 2023.10.14 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9080342 2023.10.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 300 9079033 2023.10.14 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9079035 2023.10.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9079034 2023.10.14 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9081787 2023.10.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9073083 2023.10.12 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9073084 2023.10.12 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9069313 2023.10.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9068966 2023.10.11 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9068965 2023.10.11 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9068964 2023.10.11 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9068808 2023.10.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9068806 2023.10.11 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9068807 2023.10.11 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9068805 2023.10.11 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9068804 2023.10.11 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9068743 2023.10.11 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9067000 2023.10.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9066863 2023.10.10 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9066861 2023.10.10 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9060987 2023.10.09 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9060868 2023.10.09 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9058120 2023.10.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9058121 2023.10.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9058069 2023.10.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9058071 2023.10.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 9058070 2023.10.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9056425 2023.10.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 19 9056426 2023.10.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4000 9055952 2023.10.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 9055950 2023.10.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 28 9055951 2023.10.08 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9055949 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9055517 2023.10.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9055516 2023.10.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9055340 2023.10.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9055341 2023.10.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 29 9055297 2023.10.08 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9055296 2023.10.08 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9055252 2023.10.08 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9055197 2023.10.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 8 9055114 2023.10.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 27 9055017 2023.10.08 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9055009 2023.10.08 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9055008 2023.10.08 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9055006 2023.10.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9055010 2023.10.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9055007 2023.10.08 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9029513 2023.10.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 9029466 2023.10.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9029310 2023.10.01 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9029308 2023.10.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9029287 2023.10.01 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9029288 2023.10.01 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9028510 2023.10.01 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9028272 2023.10.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9028270 2023.10.01 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1500 9028271 2023.10.01 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9027761 2023.10.01 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 9027749 2023.10.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9027745 2023.10.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9027746 2023.10.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9027747 2023.10.01 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9027742 2023.10.01 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 9027748 2023.10.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 50 9027744 2023.10.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9027743 2023.10.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9027741 2023.10.01 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9026225 2023.10.01 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9026220 2023.10.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9026219 2023.10.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9024159 2023.09.30 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9024158 2023.09.30 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9024006 2023.09.30 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9023945 2023.09.30 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9023946 2023.09.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9023942 2023.09.30 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9023941 2023.09.30 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9023940 2023.09.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9023916 2023.09.30 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9023914 2023.09.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 400 9023915 2023.09.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9023674 2023.09.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9023675 2023.09.30 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 9023745 2023.09.30 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 9023746 2023.09.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9023748 2023.09.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9023749 2023.09.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 9023750 2023.09.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9023751 2023.09.30 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9014144 2023.09.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9014145 2023.09.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9014146 2023.09.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9014147 2023.09.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9014148 2023.09.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9014149 2023.09.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9014150 2023.09.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9014151 2023.09.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9014152 2023.09.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9014170 2023.09.27 WM
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9009930 2023.09.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9009861 2023.09.26 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9008235 2023.09.26 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9008228 2023.09.26 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9008226 2023.09.26 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9008217 2023.09.26 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9008216 2023.09.26 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9003048 2023.09.24 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9003049 2023.09.24 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9003045 2023.09.24 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9003047 2023.09.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9003046 2023.09.24 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9003040 2023.09.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9003044 2023.09.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9003041 2023.09.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9003042 2023.09.24 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9003043 2023.09.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8998023 2023.09.23 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 26 8998010 2023.09.23 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8998003 2023.09.23 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8998008 2023.09.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8998007 2023.09.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8998009 2023.09.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8998005 2023.09.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8998006 2023.09.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8998004 2023.09.23 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 8996509 2023.09.23 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8996489 2023.09.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8993968 2023.09.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8993969 2023.09.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8993967 2023.09.22 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8987995 2023.09.21 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8987994 2023.09.21 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8987993 2023.09.21 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8987992 2023.09.21 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8987991 2023.09.21 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 19 8987889 2023.09.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 8987888 2023.09.21 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8987887 2023.09.21 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8987886 2023.09.21 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 32 8987884 2023.09.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 20 8987885 2023.09.21 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8987882 2023.09.21 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8987883 2023.09.21 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8987881 2023.09.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8987880 2023.09.21 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8987827 2023.09.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8987826 2023.09.21 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8981402 2023.09.19 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8981401 2023.09.19 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8981329 2023.09.19 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8978195 2023.09.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 21 8978192 2023.09.18 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8978193 2023.09.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8978194 2023.09.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8977924 2023.09.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8977921 2023.09.18 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8977925 2023.09.18 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8977922 2023.09.18 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8977923 2023.09.18 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8977919 2023.09.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 8977920 2023.09.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8977539 2023.09.18 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 8977540 2023.09.18 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8974595 2023.09.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8974594 2023.09.17 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8974593 2023.09.17 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8974035 2023.09.17 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8973945 2023.09.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8973819 2023.09.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8973820 2023.09.17 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8973024 2023.09.17 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8973023 2023.09.17 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8972819 2023.09.17 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8972820 2023.09.17 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8972816 2023.09.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8972818 2023.09.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8972817 2023.09.17 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8970577 2023.09.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8970484 2023.09.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8970483 2023.09.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8970482 2023.09.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8970485 2023.09.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8969807 2023.09.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8969808 2023.09.16 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8968802 2023.09.16 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8968777 2023.09.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8968776 2023.09.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8966465 2023.09.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8965736 2023.09.15 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8965010 2023.09.15 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965009 2023.09.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 22 8965008 2023.09.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 11 8965007 2023.09.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8965004 2023.09.15 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8964972 2023.09.15 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8966464 2023.09.15 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8959919 2023.09.13 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8959895 2023.09.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8958783 2023.09.12 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8953008 2023.09.10 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8953004 2023.09.10 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8952934 2023.09.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8952933 2023.09.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8952932 2023.09.10 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8951225 2023.09.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8951224 2023.09.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 11 8950825 2023.09.10 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8950824 2023.09.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8950823 2023.09.10 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8950247 2023.09.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 37 8949853 2023.09.10 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8949852 2023.09.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8949851 2023.09.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 8949850 2023.09.10 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8949668 2023.09.10 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8949638 2023.09.10 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8949557 2023.09.10 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8949555 2023.09.10 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8949521 2023.09.10 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8949522 2023.09.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8949516 2023.09.10 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8949518 2023.09.10 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8949517 2023.09.10 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8949407 2023.09.10 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8949406 2023.09.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8949405 2023.09.10 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8949404 2023.09.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8949403 2023.09.10 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8949402 2023.09.10 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8949371 2023.09.10 WM
pospolity łyska, Fulica atra 6 8949369 2023.09.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8949372 2023.09.10 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8949370 2023.09.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 8949335 2023.09.10 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8946521 2023.09.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 8946520 2023.09.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8946312 2023.09.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8946309 2023.09.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8946308 2023.09.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8946152 2023.09.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8946150 2023.09.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8946151 2023.09.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8946153 2023.09.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8945703 2023.09.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8945704 2023.09.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8945036 2023.09.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8945031 2023.09.09 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8945032 2023.09.09 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8944866 2023.09.09 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 8944865 2023.09.09 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8944849 2023.09.09 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8944838 2023.09.09 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8944840 2023.09.09 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8944842 2023.09.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8944841 2023.09.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8944835 2023.09.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8944839 2023.09.09 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8944837 2023.09.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8944836 2023.09.09 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8940274 2023.09.07 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 8938206 2023.09.07 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8938205 2023.09.07 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8935882 2023.09.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8935878 2023.09.06 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 8933157 2023.09.05 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8933048 2023.09.05 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8933047 2023.09.05 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8933025 2023.09.05 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8933023 2023.09.05 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8933024 2023.09.05 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8933015 2023.09.05 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8933006 2023.09.05 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8933004 2023.09.05 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8933005 2023.09.05 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8930212 2023.09.04 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 500 8930182 2023.09.04 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8930180 2023.09.04 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8930179 2023.09.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8930144 2023.09.04 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8929820 2023.09.04 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 8929819 2023.09.04 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8929818 2023.09.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 8929816 2023.09.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8929817 2023.09.04 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8929815 2023.09.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8929814 2023.09.04 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 8929703 2023.09.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8927713 2023.09.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8927707 2023.09.03 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8926999 2023.09.03 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8927000 2023.09.03 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8926997 2023.09.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8926998 2023.09.03 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8926482 2023.09.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8926466 2023.09.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8926464 2023.09.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8926463 2023.09.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8926349 2023.09.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926294 2023.09.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8926285 2023.09.03 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 8926282 2023.09.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8926283 2023.09.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8926253 2023.09.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8926254 2023.09.03 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8925947 2023.09.03 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8925946 2023.09.03 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8925940 2023.09.03 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8925939 2023.09.03 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8925938 2023.09.03 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8925937 2023.09.03 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 8925936 2023.09.03 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8925935 2023.09.03 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8925452 2023.09.03 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 8925065 2023.09.03 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8925066 2023.09.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8921640 2023.09.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8921641 2023.09.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8921514 2023.09.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 8921513 2023.09.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8921347 2023.09.02 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8920239 2023.09.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8920234 2023.09.02 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8920233 2023.09.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 30 8920232 2023.09.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8919717 2023.09.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8919716 2023.09.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8918934 2023.09.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8918932 2023.09.02 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8918933 2023.09.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8918936 2023.09.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8918935 2023.09.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8915533 2023.09.01 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8914318 2023.09.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8913158 2023.08.31 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8913156 2023.08.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8913120 2023.08.31 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8913119 2023.08.31 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 8913108 2023.08.31 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8913096 2023.08.31 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8912632 2023.08.31 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8912558 2023.08.31 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8912556 2023.08.31 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8912395 2023.08.31 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 8912236 2023.08.31 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8912230 2023.08.31 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8912229 2023.08.31 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8912225 2023.08.31 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8912224 2023.08.31 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8912083 2023.08.31 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8911635 2023.08.31 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8911563 2023.08.31 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8911113 2023.08.31 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8911112 2023.08.31 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8911105 2023.08.31 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8911102 2023.08.31 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8911094 2023.08.31 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8911093 2023.08.31 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8911092 2023.08.31 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8911091 2023.08.31 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8911090 2023.08.31 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8911088 2023.08.31 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8911089 2023.08.31 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 80 8911086 2023.08.31 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8911087 2023.08.31 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8911085 2023.08.31 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8911058 2023.08.31 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8911057 2023.08.31 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8909696 2023.08.30 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8909560 2023.08.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 8908923 2023.08.30 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8908922 2023.08.30 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 26 8908920 2023.08.30 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8908921 2023.08.30 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8908884 2023.08.30 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8908883 2023.08.30 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8908882 2023.08.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8908832 2023.08.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8908833 2023.08.30 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8908686 2023.08.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8908474 2023.08.30 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8908438 2023.08.30 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8908437 2023.08.30 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8908435 2023.08.30 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8908434 2023.08.30 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 8908245 2023.08.30 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8907891 2023.08.30 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8907880 2023.08.30 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8907875 2023.08.30 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8907874 2023.08.30 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8907873 2023.08.30 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8907872 2023.08.30 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8907871 2023.08.30 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8907870 2023.08.30 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8907866 2023.08.30 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8907865 2023.08.30 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8907863 2023.08.30 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8907864 2023.08.30 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8907862 2023.08.30 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 8907853 2023.08.30 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8907852 2023.08.30 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8907850 2023.08.30 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8907851 2023.08.30 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8906035 2023.08.29 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8906036 2023.08.29 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8906033 2023.08.29 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8905817 2023.08.29 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8905818 2023.08.29 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8905794 2023.08.29 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8905574 2023.08.29 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8905573 2023.08.29 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8905571 2023.08.29 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8905569 2023.08.29 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8905570 2023.08.29 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8905568 2023.08.29 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 8905566 2023.08.29 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8905567 2023.08.29 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8905557 2023.08.29 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8905546 2023.08.29 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 8905545 2023.08.29 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8905542 2023.08.29 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8905544 2023.08.29 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8905541 2023.08.29 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 8905543 2023.08.29 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8905524 2023.08.29 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8905525 2023.08.29 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8905520 2023.08.29 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8905521 2023.08.29 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8905519 2023.08.29 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8905494 2023.08.29 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8905492 2023.08.29 ZP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8905493 2023.08.29 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8905481 2023.08.29 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8905480 2023.08.29 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8903708 2023.08.28 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8903253 2023.08.28 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8902521 2023.08.28 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8902445 2023.08.28 ZP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8902376 2023.08.28 ZP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8902377 2023.08.28 ZP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8902375 2023.08.28 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8902373 2023.08.28 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 8902372 2023.08.28 ZP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8902371 2023.08.28 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8902370 2023.08.28 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8902362 2023.08.28 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8902363 2023.08.28 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8902358 2023.08.28 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 8902351 2023.08.28 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8902349 2023.08.28 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8902350 2023.08.28 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 8902293 2023.08.28 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8902292 2023.08.28 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8902294 2023.08.28 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8898130 2023.08.27 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 17 8897913 2023.08.27 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8897912 2023.08.27 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8897060 2023.08.27 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8897055 2023.08.27 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8897056 2023.08.27 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8897039 2023.08.27 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8897038 2023.08.27 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8897037 2023.08.27 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8896984 2023.08.27 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8896983 2023.08.27 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8896982 2023.08.27 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8896965 2023.08.27 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8896963 2023.08.27 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8896964 2023.08.27 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8894138 2023.08.26 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8894053 2023.08.26 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8894054 2023.08.26 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8893972 2023.08.26 ZP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8893971 2023.08.26 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8893601 2023.08.26 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8893578 2023.08.26 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8893577 2023.08.26 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 8893576 2023.08.26 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8893575 2023.08.26 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8893558 2023.08.26 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 8893550 2023.08.26 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8893549 2023.08.26 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 8907603 2023.08.26 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8907604 2023.08.26 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8891841 2023.08.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8891836 2023.08.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8891835 2023.08.25 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8891626 2023.08.25 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8891002 2023.08.25 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8891001 2023.08.25 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8890997 2023.08.25 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8890998 2023.08.25 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8890999 2023.08.23 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8885797 2023.08.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8885798 2023.08.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8883699 2023.08.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8883689 2023.08.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8883684 2023.08.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8883688 2023.08.22 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8883683 2023.08.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8883685 2023.08.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8883686 2023.08.22 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8883682 2023.08.22 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8883687 2023.08.22 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8884891 2023.08.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8884892 2023.08.22 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8884893 2023.08.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8884894 2023.08.22 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8880807 2023.08.21 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8880771 2023.08.21 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8880772 2023.08.21 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8880765 2023.08.21 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8880764 2023.08.21 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8880762 2023.08.21 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8880763 2023.08.21 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8880761 2023.08.21 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8880756 2023.08.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 8880755 2023.08.21 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8880745 2023.08.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8880744 2023.08.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8880741 2023.08.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8880742 2023.08.21 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8880743 2023.08.21 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8878989 2023.08.20 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8878964 2023.08.20 WM
pospolity kruk, Corvus corax 40 8878891 2023.08.20 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8878889 2023.08.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8878890 2023.08.20 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8878665 2023.08.20 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8877006 2023.08.20 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8878666 2023.08.20 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8878667 2023.08.20 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8878668 2023.08.20 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8878675 2023.08.20 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8868080 2023.08.17 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8868079 2023.08.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8866012 2023.08.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8866011 2023.08.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8866014 2023.08.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8866013 2023.08.16 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8865755 2023.08.16 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8865756 2023.08.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8862246 2023.08.15 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8862022 2023.08.15 WM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8862021 2023.08.15 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8861430 2023.08.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8861116 2023.08.15 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8863089 2023.08.15 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8863090 2023.08.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 21 8856101 2023.08.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 10 8856100 2023.08.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8860220 2023.08.14 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 8860221 2023.08.14 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8860222 2023.08.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 18 8850655 2023.08.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8848341 2023.08.12 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8848342 2023.08.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 8848302 2023.08.12 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8848301 2023.08.12 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8843481 2023.08.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 18 8843482 2023.08.10 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8839647 2023.08.09 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8839644 2023.08.09 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8839643 2023.08.09 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 8839645 2023.08.09 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8839646 2023.08.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8837254 2023.08.08 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8837255 2023.08.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 30 8836902 2023.08.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8836591 2023.08.08 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8836590 2023.08.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8836403 2023.08.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8836404 2023.08.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8836400 2023.08.08 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8836402 2023.08.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8836401 2023.08.08 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8833949 2023.08.07 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8833950 2023.08.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8833943 2023.08.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8832677 2023.08.06 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8832428 2023.08.06 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8832400 2023.08.06 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8832399 2023.08.06 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8832389 2023.08.06 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8832388 2023.08.06 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8832390 2023.08.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 60 8832391 2023.08.06 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8832149 2023.08.06 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8832150 2023.08.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8831430 2023.08.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8831429 2023.08.06 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8823964 2023.08.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 100 8823965 2023.08.04 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8822128 2023.08.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8820627 2023.08.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8819449 2023.08.02 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8819451 2023.08.02 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8819450 2023.08.02 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 8819447 2023.08.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8819448 2023.08.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 8812579 2023.07.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8812576 2023.07.30 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8812578 2023.07.30 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8812577 2023.07.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 8812574 2023.07.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8812594 2023.07.30 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8812573 2023.07.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8812575 2023.07.30 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8799164 2023.07.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 24 8798058 2023.07.26 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8793262 2023.07.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8792927 2023.07.24 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8792925 2023.07.24 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8792926 2023.07.24 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8792924 2023.07.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8792922 2023.07.24 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8792923 2023.07.24 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8788124 2023.07.23 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8788123 2023.07.23 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8787928 2023.07.23 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 8781893 2023.07.21 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8780832 2023.07.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8780833 2023.07.21 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8780831 2023.07.21 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8780829 2023.07.21 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8780828 2023.07.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 6 8780823 2023.07.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8780821 2023.07.21 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8780822 2023.07.21 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8779922 2023.07.21 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 8779733 2023.07.20 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8779734 2023.07.20 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8778246 2023.07.20 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8772889 2023.07.18 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8771533 2023.07.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8760390 2023.07.15 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8759380 2023.07.15 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8757621 2023.07.14 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8756961 2023.07.14 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8756960 2023.07.14 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8756959 2023.07.14 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 8756738 2023.07.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8754142 2023.07.13 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8749907 2023.07.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 5 8749901 2023.07.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8749905 2023.07.11 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 8749904 2023.07.11 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8749902 2023.07.11 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8749900 2023.07.11 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8749899 2023.07.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8749903 2023.07.11 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8749906 2023.07.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8749908 2023.07.11 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8749909 2023.07.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8749910 2023.07.11 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8749911 2023.07.11 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 8749912 2023.07.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8749913 2023.07.11 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8740246 2023.07.09 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8740234 2023.07.09 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 8740221 2023.07.09 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8740081 2023.07.09 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8725302 2023.07.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8725301 2023.07.04 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8725300 2023.07.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8725299 2023.07.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8725303 2023.07.04 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8724965 2023.07.04 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8724964 2023.07.04 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8724921 2023.07.04 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8724923 2023.07.04 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8724920 2023.07.04 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8724922 2023.07.04 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 5 8724154 2023.07.03 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8718752 2023.07.02 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8718857 2023.07.02 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 8718858 2023.07.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8718859 2023.07.02 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8699745 2023.06.27 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8699744 2023.06.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 8699743 2023.06.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8699742 2023.06.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8699740 2023.06.27 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8699741 2023.06.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8697483 2023.06.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8694946 2023.06.26 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8694166 2023.06.26 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8694141 2023.06.26 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 8694075 2023.06.26 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8693992 2023.06.26 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8693991 2023.06.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8693961 2023.06.26 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8693958 2023.06.26 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8693957 2023.06.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8693956 2023.06.26 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8693761 2023.06.26 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8693760 2023.06.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8693755 2023.06.26 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8693750 2023.06.26 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8693752 2023.06.26 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8693751 2023.06.26 WM
rzadki derkacz, Crex crex 2 8693749 2023.06.26 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8693747 2023.06.26 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8693746 2023.06.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8693745 2023.06.26 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8693748 2023.06.26 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8693543 2023.06.26 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8693542 2023.06.26 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 8693344 2023.06.26 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8693328 2023.06.26 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8693199 2023.06.26 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8693163 2023.06.26 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8693161 2023.06.26 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8693162 2023.06.26 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8693136 2023.06.26 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8693129 2023.06.26 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8693126 2023.06.26 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8693125 2023.06.26 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8693122 2023.06.26 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8693123 2023.06.26 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 8693124 2023.06.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8691500 2023.06.25 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8690774 2023.06.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8690775 2023.06.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8690773 2023.06.25 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8690470 2023.06.25 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8690468 2023.06.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 9 8690427 2023.06.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8689636 2023.06.25 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8689465 2023.06.25 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 8688696 2023.06.25 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8688697 2023.06.25 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8688695 2023.06.25 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8687013 2023.06.25 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8684640 2023.06.24 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 8684639 2023.06.24 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8684056 2023.06.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 8684034 2023.06.24 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8684033 2023.06.24 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8684026 2023.06.24 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8684027 2023.06.24 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8684016 2023.06.24 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8679469 2023.06.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8679468 2023.06.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8679467 2023.06.23 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8679466 2023.06.23 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8679465 2023.06.23 WM
pospolity łyska, Fulica atra 5 8679464 2023.06.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 23 8670908 2023.06.20 WM