DRUŻYNA

Drużyna: Psubraty #1 + Mazurski Folwark. Obserwator: Przemyslaw Gumulka

Liczba gatunków: 158

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 26 506 23 23 1 1 5 16
2 67 171 64 53 0 8 20 25
3 187 603 92 81 0 11 36 34
4 156 157 108 81 0 11 42 28
5 365 367 147 120 0 20 63 37
6 196 202 155 92 0 17 48 27
7 1 1 155 1 0 0 1 0
8 2 2 156 2 0 1 1 0
11 6 8 158 6 1 1 3 1
9 0 0 158 0 0 0 0 0
10 0 0 158 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9167297 2023.11.09 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9167296 2023.11.09 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9167298 2023.11.09 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9167295 2023.11.09 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9167294 2023.11.09 WM
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9167293 2023.11.09 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8896350 2023.08.26 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8880773 2023.08.21 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8742713 2023.07.09 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8725179 2023.06.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8700870 2023.06.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8700871 2023.06.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8700872 2023.06.27 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8699906 2023.06.27 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8699907 2023.06.27 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8699908 2023.06.27 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8699909 2023.06.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8699910 2023.06.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8699911 2023.06.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8699912 2023.06.27 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8699913 2023.06.27 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8699914 2023.06.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8699915 2023.06.27 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8699916 2023.06.27 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8699917 2023.06.27 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8699918 2023.06.27 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8699919 2023.06.27 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8699920 2023.06.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8699921 2023.06.27 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8699922 2023.06.27 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8699923 2023.06.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8699924 2023.06.27 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8699926 2023.06.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8680382 2023.06.23 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8680380 2023.06.23 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8679477 2023.06.23 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8679476 2023.06.23 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8675310 2023.06.21 WM
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 8675309 2023.06.21 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8676235 2023.06.21 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8676236 2023.06.21 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8676237 2023.06.21 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8676238 2023.06.21 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8676239 2023.06.21 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8676240 2023.06.21 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8676241 2023.06.21 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8676242 2023.06.21 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8676243 2023.06.21 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8676244 2023.06.21 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8676245 2023.06.21 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8676246 2023.06.21 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8676247 2023.06.21 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8676248 2023.06.21 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8676249 2023.06.21 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8676250 2023.06.21 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8676251 2023.06.21 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8676252 2023.06.21 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8676253 2023.06.21 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8676254 2023.06.21 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8676255 2023.06.21 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8676256 2023.06.21 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8676257 2023.06.21 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8676258 2023.06.21 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8676259 2023.06.21 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8676260 2023.06.21 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8676261 2023.06.21 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8676262 2023.06.21 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8676263 2023.06.21 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8676264 2023.06.21 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8676265 2023.06.21 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8676266 2023.06.21 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8676267 2023.06.21 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8676268 2023.06.21 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8676269 2023.06.21 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8679475 2023.06.21 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 8672301 2023.06.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8671008 2023.06.20 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8671009 2023.06.20 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8669967 2023.06.19 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8659315 2023.06.17 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8659316 2023.06.17 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8659317 2023.06.17 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8659318 2023.06.17 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8659319 2023.06.17 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8659320 2023.06.17 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8659321 2023.06.17 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8659322 2023.06.17 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8659323 2023.06.17 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8659324 2023.06.17 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8659325 2023.06.17 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8659326 2023.06.17 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8659327 2023.06.17 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8659328 2023.06.17 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8659329 2023.06.17 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8659330 2023.06.17 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8659331 2023.06.17 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8659332 2023.06.17 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8659333 2023.06.17 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8659334 2023.06.17 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8659335 2023.06.17 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8659337 2023.06.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8659338 2023.06.17 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8659339 2023.06.17 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8659340 2023.06.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8659341 2023.06.17 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8659342 2023.06.17 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8659343 2023.06.17 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8659344 2023.06.17 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8659345 2023.06.17 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8659346 2023.06.17 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8659347 2023.06.17 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8659348 2023.06.17 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8659349 2023.06.17 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8659350 2023.06.17 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8659351 2023.06.17 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8659352 2023.06.17 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8659353 2023.06.17 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8659354 2023.06.17 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8659355 2023.06.17 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8659356 2023.06.17 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8659357 2023.06.17 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8659358 2023.06.17 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8659359 2023.06.17 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8659360 2023.06.17 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8659361 2023.06.17 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8659362 2023.06.17 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8659363 2023.06.17 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8659364 2023.06.17 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8659365 2023.06.17 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8659366 2023.06.17 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8659367 2023.06.17 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8659368 2023.06.17 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8659369 2023.06.17 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8659370 2023.06.17 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8659372 2023.06.17 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8659373 2023.06.17 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8659375 2023.06.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8659376 2023.06.17 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8659378 2023.06.17 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8659379 2023.06.17 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8659380 2023.06.17 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8658378 2023.06.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8605748 2023.06.07 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8603738 2023.06.06 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8603739 2023.06.06 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8603740 2023.06.06 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8603741 2023.06.06 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8603742 2023.06.06 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8603743 2023.06.06 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8603744 2023.06.06 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8603745 2023.06.06 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8603746 2023.06.06 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8603747 2023.06.06 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8603748 2023.06.06 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8603749 2023.06.06 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8603750 2023.06.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8603751 2023.06.06 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8603752 2023.06.06 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8603753 2023.06.06 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8603754 2023.06.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8603755 2023.06.06 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8603756 2023.06.06 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8603757 2023.06.06 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8603758 2023.06.06 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8603759 2023.06.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8603760 2023.06.06 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8603761 2023.06.06 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8603762 2023.06.06 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8603763 2023.06.06 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8603764 2023.06.06 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8603765 2023.06.06 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8603766 2023.06.06 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8603767 2023.06.06 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8603768 2023.06.06 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8603769 2023.06.06 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8603770 2023.06.06 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8603771 2023.06.06 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8603773 2023.06.06 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8603774 2023.06.06 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8603775 2023.06.06 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8603776 2023.06.06 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8603777 2023.06.06 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8603778 2023.06.06 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8603779 2023.06.06 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8603780 2023.06.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8603781 2023.06.06 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8603782 2023.06.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8603783 2023.06.06 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8603784 2023.06.06 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8597724 2023.06.05 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8573174 2023.06.01 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8573177 2023.06.01 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8573178 2023.06.01 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8573180 2023.06.01 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8573182 2023.06.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8573193 2023.06.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8573211 2023.06.01 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8573212 2023.06.01 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8573215 2023.06.01 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8573217 2023.06.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8573221 2023.06.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8573223 2023.06.01 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8573226 2023.06.01 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8573229 2023.06.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8573239 2023.06.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8550487 2023.05.28 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8550488 2023.05.28 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8550490 2023.05.28 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8550491 2023.05.28 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8550492 2023.05.28 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8550493 2023.05.28 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8550494 2023.05.28 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8550548 2023.05.28 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8550549 2023.05.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8550550 2023.05.28 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8550551 2023.05.28 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8550553 2023.05.28 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8550554 2023.05.28 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8550555 2023.05.28 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8550556 2023.05.28 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8550557 2023.05.28 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8550559 2023.05.28 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8550560 2023.05.28 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8550561 2023.05.28 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8550562 2023.05.28 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8550563 2023.05.28 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8550564 2023.05.28 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8550565 2023.05.28 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8550567 2023.05.28 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8550568 2023.05.28 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8550571 2023.05.28 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8550573 2023.05.28 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8550575 2023.05.28 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8550576 2023.05.28 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8550577 2023.05.28 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8550579 2023.05.28 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8550580 2023.05.28 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8550582 2023.05.28 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8550583 2023.05.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8550585 2023.05.28 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8550587 2023.05.28 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8550588 2023.05.28 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8550589 2023.05.28 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8550629 2023.05.28 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8550644 2023.05.28 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8550680 2023.05.28 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8550682 2023.05.28 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8550684 2023.05.28 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8550685 2023.05.28 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8550687 2023.05.28 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8550689 2023.05.28 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8550690 2023.05.28 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8550708 2023.05.28 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8550709 2023.05.28 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8550710 2023.05.28 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8550711 2023.05.28 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8550712 2023.05.28 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8550713 2023.05.28 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8550714 2023.05.28 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8550715 2023.05.28 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8550716 2023.05.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8550717 2023.05.28 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550719 2023.05.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8531826 2023.05.25 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8531832 2023.05.25 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8531833 2023.05.25 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8531834 2023.05.25 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8531835 2023.05.25 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8531839 2023.05.25 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8531840 2023.05.25 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8531841 2023.05.25 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8531843 2023.05.25 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8531844 2023.05.25 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8531845 2023.05.25 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8531846 2023.05.25 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8531847 2023.05.25 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8531848 2023.05.25 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8531849 2023.05.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8531851 2023.05.25 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8531852 2023.05.25 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8531853 2023.05.25 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8531854 2023.05.25 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8531855 2023.05.25 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8531856 2023.05.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8531857 2023.05.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8531863 2023.05.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8531864 2023.05.25 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8531865 2023.05.25 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8531866 2023.05.25 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8531867 2023.05.25 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8531868 2023.05.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8531869 2023.05.25 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8531870 2023.05.25 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8531871 2023.05.25 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8531872 2023.05.25 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8531873 2023.05.25 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8531874 2023.05.25 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8531875 2023.05.25 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8531876 2023.05.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8531877 2023.05.25 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8531878 2023.05.25 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8531879 2023.05.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8531880 2023.05.25 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8531881 2023.05.25 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8531882 2023.05.25 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8531883 2023.05.25 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8531884 2023.05.25 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8531885 2023.05.25 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8531887 2023.05.25 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8531888 2023.05.25 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8531889 2023.05.25 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8531890 2023.05.25 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8531891 2023.05.25 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8531892 2023.05.25 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8531893 2023.05.25 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8531894 2023.05.25 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8531895 2023.05.25 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8531896 2023.05.25 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8531897 2023.05.25 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8531898 2023.05.25 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8531899 2023.05.25 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8531901 2023.05.25 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8531902 2023.05.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8531903 2023.05.25 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8531904 2023.05.25 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8531908 2023.05.25 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8531909 2023.05.25 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8531910 2023.05.25 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8531911 2023.05.25 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8531912 2023.05.25 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8531913 2023.05.25 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8523724 2023.05.24 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8523015 2023.05.24 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8523016 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8491454 2023.05.20 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8480190 2023.05.18 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8480191 2023.05.18 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8480192 2023.05.18 WM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8480193 2023.05.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8480194 2023.05.18 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8480195 2023.05.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8480209 2023.05.18 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8480210 2023.05.18 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8480211 2023.05.18 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8480212 2023.05.18 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8480213 2023.05.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8480214 2023.05.18 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8480215 2023.05.18 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8480216 2023.05.18 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8480217 2023.05.18 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8480218 2023.05.18 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8480219 2023.05.18 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8480220 2023.05.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8477573 2023.05.17 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8477574 2023.05.17 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8477575 2023.05.17 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8477576 2023.05.17 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8477577 2023.05.17 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8477578 2023.05.17 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8477579 2023.05.17 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8477580 2023.05.17 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8477581 2023.05.17 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8477582 2023.05.17 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8477583 2023.05.17 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8477584 2023.05.17 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8477585 2023.05.17 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8477586 2023.05.17 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8477587 2023.05.17 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8477588 2023.05.17 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8477589 2023.05.17 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8477590 2023.05.17 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8477639 2023.05.17 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8477641 2023.05.17 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8477642 2023.05.17 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8477643 2023.05.17 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8477644 2023.05.17 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8477646 2023.05.17 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8477647 2023.05.17 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8477648 2023.05.17 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8477649 2023.05.17 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8477650 2023.05.17 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8477651 2023.05.17 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8434627 2023.05.12 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8430629 2023.05.12 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8427370 2023.05.11 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8427371 2023.05.11 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8427372 2023.05.11 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8427373 2023.05.11 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8427374 2023.05.11 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8427375 2023.05.11 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8427376 2023.05.11 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8427377 2023.05.11 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8427378 2023.05.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8427379 2023.05.11 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8427380 2023.05.11 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8427381 2023.05.11 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8427382 2023.05.11 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8427383 2023.05.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8427384 2023.05.11 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8427385 2023.05.11 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8427386 2023.05.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8427387 2023.05.11 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8427388 2023.05.11 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8427390 2023.05.11 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8427391 2023.05.11 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8427392 2023.05.11 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8427396 2023.05.11 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8427397 2023.05.11 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8427398 2023.05.11 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8427399 2023.05.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8427400 2023.05.11 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8427401 2023.05.11 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8427402 2023.05.11 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8427434 2023.05.11 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8427435 2023.05.11 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8427436 2023.05.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8427437 2023.05.11 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8427438 2023.05.11 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8427439 2023.05.11 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8427440 2023.05.11 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8427441 2023.05.11 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8427442 2023.05.11 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8427443 2023.05.11 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8427444 2023.05.11 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8427445 2023.05.11 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8427447 2023.05.11 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8427465 2023.05.11 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8427823 2023.05.11 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8427831 2023.05.11 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8427833 2023.05.11 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8427834 2023.05.11 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8427836 2023.05.11 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8427838 2023.05.11 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8427839 2023.05.11 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8427840 2023.05.11 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8427841 2023.05.11 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8427843 2023.05.11 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8427844 2023.05.11 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8427846 2023.05.11 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8427847 2023.05.11 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8427848 2023.05.11 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8427849 2023.05.11 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8427851 2023.05.11 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8427852 2023.05.11 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8427854 2023.05.11 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8427855 2023.05.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8427906 2023.05.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8421190 2023.05.10 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8421189 2023.05.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8421188 2023.05.10 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8418573 2023.05.10 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8389268 2023.05.06 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8386752 2023.05.05 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8386753 2023.05.05 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8386754 2023.05.05 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8386755 2023.05.05 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8386756 2023.05.05 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8386757 2023.05.05 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8386759 2023.05.05 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8386760 2023.05.05 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8386761 2023.05.05 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8386762 2023.05.05 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8386763 2023.05.05 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8386764 2023.05.05 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8386765 2023.05.05 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8386767 2023.05.05 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8386768 2023.05.05 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8386769 2023.05.05 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8386771 2023.05.05 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8386772 2023.05.05 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8386773 2023.05.05 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8386774 2023.05.05 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8386775 2023.05.05 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8386778 2023.05.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8386779 2023.05.05 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8386781 2023.05.05 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8386782 2023.05.05 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8386787 2023.05.05 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8386788 2023.05.05 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8386790 2023.05.05 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8386792 2023.05.05 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8386793 2023.05.05 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8386794 2023.05.05 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8386795 2023.05.05 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8386796 2023.05.05 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8386797 2023.05.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8386799 2023.05.05 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8386800 2023.05.05 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8386801 2023.05.05 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8386802 2023.05.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8386803 2023.05.05 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8386804 2023.05.05 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8386807 2023.05.05 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8386808 2023.05.05 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8386810 2023.05.05 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8386811 2023.05.05 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8386812 2023.05.05 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8386813 2023.05.05 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8386817 2023.05.05 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8386819 2023.05.05 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8386820 2023.05.05 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8386824 2023.05.05 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8386826 2023.05.05 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8386828 2023.05.05 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8418574 2023.05.05 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8418575 2023.05.05 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8365757 2023.05.03 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8360221 2023.05.03 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8369456 2023.05.03 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8369458 2023.05.03 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8369459 2023.05.03 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8369460 2023.05.03 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8369461 2023.05.03 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8369463 2023.05.03 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8369465 2023.05.03 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8369466 2023.05.03 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8369468 2023.05.03 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8369470 2023.05.03 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8369472 2023.05.03 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8369474 2023.05.03 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8369475 2023.05.03 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8369477 2023.05.03 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8369478 2023.05.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8369482 2023.05.03 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8369485 2023.05.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8369486 2023.05.03 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8369488 2023.05.03 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8369490 2023.05.03 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8369491 2023.05.03 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8369495 2023.05.03 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354450 2023.05.02 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8343125 2023.05.01 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8348900 2023.05.01 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8348901 2023.05.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8348903 2023.05.01 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8348906 2023.05.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8348907 2023.05.01 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8348908 2023.05.01 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8348909 2023.05.01 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8348910 2023.05.01 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8348911 2023.05.01 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8348912 2023.05.01 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8348916 2023.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8348917 2023.05.01 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8348918 2023.05.01 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8348920 2023.05.01 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8348921 2023.05.01 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8348922 2023.05.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8348924 2023.05.01 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8348926 2023.05.01 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8348928 2023.05.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8348930 2023.05.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8348931 2023.05.01 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8348933 2023.05.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8348935 2023.05.01 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8348938 2023.05.01 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8348941 2023.05.01 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8348944 2023.05.01 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8348946 2023.05.01 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8348947 2023.05.01 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8348950 2023.05.01 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8348952 2023.05.01 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8348956 2023.05.01 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8348959 2023.05.01 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8348964 2023.05.01 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8348965 2023.05.01 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8348968 2023.05.01 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8348975 2023.05.01 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8348978 2023.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8348982 2023.05.01 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321708 2023.04.29 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8318563 2023.04.29 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8318562 2023.04.27 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8271937 2023.04.22 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8273275 2023.04.22 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8273277 2023.04.22 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8273282 2023.04.22 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8273284 2023.04.22 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8273287 2023.04.22 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8273289 2023.04.22 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8273291 2023.04.22 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8273294 2023.04.22 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8273295 2023.04.22 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8273297 2023.04.22 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8273299 2023.04.22 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8273300 2023.04.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8273302 2023.04.22 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8273304 2023.04.22 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8273306 2023.04.22 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8273307 2023.04.22 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8273309 2023.04.22 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8273313 2023.04.22 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8273315 2023.04.22 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8273316 2023.04.22 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8273320 2023.04.22 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8273321 2023.04.22 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8273324 2023.04.22 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8273325 2023.04.22 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8273328 2023.04.22 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8273330 2023.04.22 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8254330 2023.04.20 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8254328 2023.04.19 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8254329 2023.04.19 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8241400 2023.04.18 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8216282 2023.04.15 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8216283 2023.04.15 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8216285 2023.04.15 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8216286 2023.04.15 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8216287 2023.04.15 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8216288 2023.04.15 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8216289 2023.04.15 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8216294 2023.04.15 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8216295 2023.04.15 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8216296 2023.04.15 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8216297 2023.04.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8216298 2023.04.15 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8216299 2023.04.15 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8216300 2023.04.15 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8216301 2023.04.15 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8216302 2023.04.15 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8216304 2023.04.15 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8216305 2023.04.15 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8216306 2023.04.15 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8216307 2023.04.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8216313 2023.04.15 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8216314 2023.04.15 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8216315 2023.04.15 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8216316 2023.04.15 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8216317 2023.04.15 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8216318 2023.04.15 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8216319 2023.04.15 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8216320 2023.04.15 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8216321 2023.04.15 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8216322 2023.04.15 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8216323 2023.04.15 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8200650 2023.04.13 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8193593 2023.04.12 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8193595 2023.04.12 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8193597 2023.04.12 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8193598 2023.04.12 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8193600 2023.04.12 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8193601 2023.04.12 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8193604 2023.04.12 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8193605 2023.04.12 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8193606 2023.04.12 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8193607 2023.04.12 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8193608 2023.04.12 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8193609 2023.04.12 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8193610 2023.04.12 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8193611 2023.04.12 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8193612 2023.04.12 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8193613 2023.04.12 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8193614 2023.04.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8193615 2023.04.12 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8193616 2023.04.12 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8193617 2023.04.12 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8193618 2023.04.12 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8193619 2023.04.12 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8193620 2023.04.12 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8193621 2023.04.12 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8193622 2023.04.12 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8200649 2023.04.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8157526 2023.04.08 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 8155687 2023.04.07 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8155688 2023.04.07 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8155689 2023.04.07 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8155690 2023.04.07 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8155691 2023.04.07 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8155692 2023.04.07 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8155693 2023.04.07 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8155694 2023.04.07 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8144996 2023.04.05 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8134829 2023.04.03 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8134830 2023.04.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8134832 2023.04.03 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8134833 2023.04.03 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8134834 2023.04.03 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8134835 2023.04.03 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 8134837 2023.04.03 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8134838 2023.04.03 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8134840 2023.04.03 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8134841 2023.04.03 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8134842 2023.04.03 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8134844 2023.04.03 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8134845 2023.04.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8134846 2023.04.03 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8134847 2023.04.03 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8134849 2023.04.03 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8134851 2023.04.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8134853 2023.04.03 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8134855 2023.04.03 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8134856 2023.04.03 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8134857 2023.04.03 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8134859 2023.04.03 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8134860 2023.04.03 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8134861 2023.04.03 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8134862 2023.04.03 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8134863 2023.04.03 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8134864 2023.04.03 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8134865 2023.04.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8134866 2023.04.03 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8134867 2023.04.03 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8134868 2023.04.03 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8134869 2023.04.03 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8134870 2023.04.03 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8134871 2023.04.03 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8134872 2023.04.03 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8134873 2023.04.03 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8134874 2023.04.03 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8134875 2023.04.03 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8134876 2023.04.03 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8134883 2023.04.03 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8134884 2023.04.03 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8134885 2023.04.03 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8134886 2023.04.03 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8134887 2023.04.03 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8135191 2023.04.03 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8135192 2023.04.03 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8135193 2023.04.03 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8135195 2023.04.03 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8135196 2023.04.03 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8135197 2023.04.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8135198 2023.04.03 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8135199 2023.04.03 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8135200 2023.04.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8135201 2023.04.03 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8114421 2023.03.31 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8114422 2023.03.31 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8114423 2023.03.31 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8114425 2023.03.31 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8114426 2023.03.31 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8114428 2023.03.31 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8114429 2023.03.31 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8114430 2023.03.31 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8114431 2023.03.31 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8114441 2023.03.31 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8114442 2023.03.31 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8114443 2023.03.31 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8114444 2023.03.31 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8114445 2023.03.31 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8114959 2023.03.31 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8114961 2023.03.31 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8114962 2023.03.31 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8114963 2023.03.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8114964 2023.03.31 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8114966 2023.03.31 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8114969 2023.03.31 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8114970 2023.03.31 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8114971 2023.03.31 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8114973 2023.03.31 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8114974 2023.03.31 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8114975 2023.03.31 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8114976 2023.03.31 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8114978 2023.03.31 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8114979 2023.03.31 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8114980 2023.03.31 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8114981 2023.03.31 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8114982 2023.03.31 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8114983 2023.03.31 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8114984 2023.03.31 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8114985 2023.03.31 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8114986 2023.03.31 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8114987 2023.03.31 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8114988 2023.03.31 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8114989 2023.03.31 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8114990 2023.03.31 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8114991 2023.03.31 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8114992 2023.03.31 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8114993 2023.03.31 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8114994 2023.03.31 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8114995 2023.03.31 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8114996 2023.03.31 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8114997 2023.03.31 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8114998 2023.03.31 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8107302 2023.03.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8107301 2023.03.29 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8075952 2023.03.25 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8075951 2023.03.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8075953 2023.03.25 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8075950 2023.03.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8073148 2023.03.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8073149 2023.03.25 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8073150 2023.03.25 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8073151 2023.03.25 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8073152 2023.03.25 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8073153 2023.03.25 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8073154 2023.03.25 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8073155 2023.03.25 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8073156 2023.03.25 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8073157 2023.03.25 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8073158 2023.03.25 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 8073159 2023.03.25 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8073160 2023.03.25 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8073161 2023.03.25 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8073162 2023.03.25 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8073163 2023.03.25 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8073165 2023.03.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8073166 2023.03.25 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8073167 2023.03.25 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8073168 2023.03.25 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8073169 2023.03.25 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8073170 2023.03.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8073171 2023.03.25 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8073172 2023.03.25 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8073173 2023.03.25 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8073174 2023.03.25 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8073175 2023.03.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8073176 2023.03.25 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8073178 2023.03.25 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8073179 2023.03.25 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8073180 2023.03.25 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8073181 2023.03.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8073182 2023.03.25 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8073183 2023.03.25 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8073184 2023.03.25 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8073185 2023.03.25 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8073186 2023.03.25 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8073199 2023.03.25 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8075949 2023.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8044726 2023.03.20 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8044728 2023.03.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8044725 2023.03.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8044727 2023.03.19 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8010509 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 8009890 2023.03.16 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 8009889 2023.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8005684 2023.03.15 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7996709 2023.03.13 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7996705 2023.03.13 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7997664 2023.03.13 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7997665 2023.03.13 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7997666 2023.03.13 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7997667 2023.03.13 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7997668 2023.03.13 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7997670 2023.03.13 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7997671 2023.03.13 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7997672 2023.03.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7997673 2023.03.13 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7997677 2023.03.13 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7997678 2023.03.13 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7997680 2023.03.13 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7997697 2023.03.13 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7997704 2023.03.13 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7997705 2023.03.13 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7997706 2023.03.13 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7997707 2023.03.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7997708 2023.03.13 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7997709 2023.03.13 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7997710 2023.03.13 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7997712 2023.03.13 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7997715 2023.03.13 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7997716 2023.03.13 WM
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7997719 2023.03.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7997725 2023.03.13 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7997734 2023.03.13 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7976613 2023.03.08 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7976614 2023.03.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7976615 2023.03.08 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7976616 2023.03.08 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7976617 2023.03.08 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7976618 2023.03.08 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7976620 2023.03.08 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7976621 2023.03.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7976622 2023.03.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7976623 2023.03.08 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7976624 2023.03.08 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7976625 2023.03.08 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7976626 2023.03.08 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7976627 2023.03.08 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7976628 2023.03.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7976629 2023.03.08 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7976630 2023.03.08 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7976631 2023.03.08 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7976632 2023.03.08 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7976633 2023.03.08 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7976634 2023.03.08 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7976635 2023.03.08 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7976636 2023.03.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7976637 2023.03.08 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7976638 2023.03.08 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7976639 2023.03.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7976640 2023.03.08 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7976641 2023.03.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7976642 2023.03.08 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7976643 2023.03.08 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7976645 2023.03.08 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7976646 2023.03.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7976647 2023.03.08 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7976649 2023.03.08 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7976656 2023.03.08 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7976657 2023.03.08 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7976658 2023.03.08 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7976659 2023.03.08 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7976660 2023.03.08 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7976661 2023.03.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7976662 2023.03.08 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7976663 2023.03.08 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7976665 2023.03.08 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7976666 2023.03.08 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 7976669 2023.03.08 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7976676 2023.03.08 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7976678 2023.03.08 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7976680 2023.03.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7976681 2023.03.08 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7976682 2023.03.08 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7976683 2023.03.08 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7944706 2023.03.01 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7958747 2023.03.01 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7958748 2023.03.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7958749 2023.03.01 WM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7958750 2023.03.01 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7958751 2023.03.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7958752 2023.03.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7944707 2023.02.28 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1