DRUŻYNA

Drużyna: Tomek Folta. Obserwator: Tomasz Folta

Liczba gatunków: 175

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 42 514 33 33 0 1 10 22
2 27 405 42 21 0 2 5 14
3 171 4287 87 77 0 8 29 40
4 283 1608 131 118 0 13 56 49
5 444 626 175 145 0 31 65 49
6 76 97 175 53 0 2 19 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8595888 2023.06.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8595887 2023.06.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8595886 2023.06.05 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8595885 2023.06.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8595884 2023.06.05 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8595883 2023.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8595882 2023.06.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8595881 2023.06.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8595880 2023.06.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8595879 2023.06.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8595878 2023.06.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8595877 2023.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8595876 2023.06.05 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8595875 2023.06.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8595874 2023.06.05 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8595873 2023.06.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8595872 2023.06.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8595871 2023.06.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8595870 2023.06.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8595869 2023.06.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595868 2023.06.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8595867 2023.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8595866 2023.06.05 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8595865 2023.06.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8595864 2023.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8595863 2023.06.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8595862 2023.06.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8595861 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8595860 2023.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8595859 2023.06.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8595858 2023.06.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8587942 2023.06.04 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8587941 2023.06.04 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587940 2023.06.04 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8587939 2023.06.04 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8587938 2023.06.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8587937 2023.06.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587936 2023.06.04 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8587935 2023.06.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8587934 2023.06.04 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8587933 2023.06.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8587932 2023.06.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8587931 2023.06.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8587930 2023.06.04 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 8587958 2023.06.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8587957 2023.06.04 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8587956 2023.06.04 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8587955 2023.06.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8587954 2023.06.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8587953 2023.06.04 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8587952 2023.06.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8587951 2023.06.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8587950 2023.06.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8587949 2023.06.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587948 2023.06.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8587947 2023.06.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8587946 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587945 2023.06.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8587944 2023.06.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8587943 2023.06.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8587929 2023.06.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8587928 2023.06.04 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8587927 2023.06.04 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8587926 2023.06.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8587925 2023.06.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8587924 2023.06.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8587923 2023.06.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8587922 2023.06.04 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8587921 2023.06.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8587920 2023.06.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8587919 2023.06.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8587918 2023.06.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587917 2023.06.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8587916 2023.06.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8587915 2023.06.04 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8587914 2023.06.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8569085 2023.05.31 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8569084 2023.05.31 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8569083 2023.05.29 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8569082 2023.05.29 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8553936 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8553935 2023.05.28 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8553934 2023.05.28 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8553933 2023.05.28 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8545428 2023.05.28 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8538681 2023.05.27 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8534415 2023.05.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8520170 2023.05.23 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8520168 2023.05.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8520164 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8520162 2023.05.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8520165 2023.05.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8520169 2023.05.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8520166 2023.05.23 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8520163 2023.05.23 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8520161 2023.05.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8520167 2023.05.23 PK
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8520157 2023.05.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8520160 2023.05.23 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8520182 2023.05.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8520184 2023.05.23 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8520183 2023.05.23 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8520181 2023.05.23 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8520185 2023.05.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8520179 2023.05.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8520177 2023.05.23 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8520176 2023.05.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8520178 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8520174 2023.05.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8520175 2023.05.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8520186 2023.05.23 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8520180 2023.05.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8520172 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8520173 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8520171 2023.05.23 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8534389 2023.05.23 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8534391 2023.05.23 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8534393 2023.05.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8534394 2023.05.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8534395 2023.05.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534396 2023.05.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8534397 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8534398 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8534399 2023.05.23 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8534400 2023.05.23 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8534401 2023.05.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8534402 2023.05.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534403 2023.05.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534404 2023.05.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8534405 2023.05.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8534406 2023.05.23 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8534407 2023.05.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534408 2023.05.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8534409 2023.05.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8534410 2023.05.23 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8534411 2023.05.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8534412 2023.05.23 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8534413 2023.05.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8534414 2023.05.23 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8534392 2023.05.22 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8534388 2023.05.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8534390 2023.05.22 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8523544 2023.05.22 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8523546 2023.05.22 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8523558 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8523576 2023.05.22 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8523577 2023.05.22 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8523609 2023.05.22 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8523610 2023.05.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8523611 2023.05.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8523612 2023.05.22 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8523613 2023.05.22 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8523614 2023.05.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8523615 2023.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8523616 2023.05.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8523689 2023.05.22 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8523690 2023.05.22 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8523691 2023.05.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8523692 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8523693 2023.05.22 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8523694 2023.05.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8523701 2023.05.22 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8500197 2023.05.21 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8500196 2023.05.21 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8499107 2023.05.20 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8499106 2023.05.20 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8497687 2023.05.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8497686 2023.05.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8497685 2023.05.20 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8497684 2023.05.20 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8497683 2023.05.20 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8497682 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8497681 2023.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8497680 2023.05.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8497679 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8497678 2023.05.20 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8497677 2023.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8497675 2023.05.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8497674 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8497673 2023.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8497672 2023.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8497671 2023.05.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8497670 2023.05.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8497669 2023.05.20 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497668 2023.05.20 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8497667 2023.05.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8497666 2023.05.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8497665 2023.05.20 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8497664 2023.05.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8497663 2023.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8497662 2023.05.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8497661 2023.05.20 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8497660 2023.05.20 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8472570 2023.05.16 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8471956 2023.05.16 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8471954 2023.05.16 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8471955 2023.05.16 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8471585 2023.05.16 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8471586 2023.05.16 MP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8466990 2023.05.13 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8466984 2023.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8466983 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8467085 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8467072 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8467079 2023.05.13 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8467076 2023.05.13 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8467088 2023.05.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8467071 2023.05.13 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8467069 2023.05.13 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8467066 2023.05.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8466999 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8467002 2023.05.13 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8466991 2023.05.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8466995 2023.05.13 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8466994 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8466992 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8467427 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8467428 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8467164 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8467125 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8467169 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8467399 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8467392 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8467398 2023.05.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8467343 2023.05.13 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8467852 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8467344 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8467395 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8466979 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8466980 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8466973 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8466970 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8466971 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8466966 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8466965 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8466977 2023.05.13 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8466978 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8467237 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8467245 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8467244 2023.05.13 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8467252 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8467251 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8467238 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8467236 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8467253 2023.05.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8467256 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8467254 2023.05.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8467250 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8467235 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8467242 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8467243 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8467230 2023.05.13 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8467168 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8467247 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8467232 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8467241 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8467240 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8467239 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8467233 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8467246 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8467231 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8467165 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8467248 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8467249 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8466969 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8466967 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8466968 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8466974 2023.05.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8467311 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8467316 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8467313 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8467319 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8467320 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8467328 2023.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8467318 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8467321 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8467323 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8467322 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8467317 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8467312 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8467314 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8467450 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8467442 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8467451 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8467342 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8467310 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8467452 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8467447 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8467445 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8467444 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8467446 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8467448 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8467449 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8467443 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8467464 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8467465 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8467491 2023.05.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8467455 2023.05.13 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8467486 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8467462 2023.05.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8467485 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8467490 2023.05.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8467481 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8467488 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8467479 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8467483 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8467473 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8467478 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8467487 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8467457 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8467453 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8467458 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8467474 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8467476 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8467482 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8467454 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8467489 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8467480 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8467484 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8467456 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8467463 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8467459 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8467460 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8467461 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419110 2023.05.10 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8419109 2023.05.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8419108 2023.05.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8419107 2023.05.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8419106 2023.05.10 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8419105 2023.05.10 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8419104 2023.05.10 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8419103 2023.05.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8419102 2023.05.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8419101 2023.05.10 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8419100 2023.05.10 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8419099 2023.05.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8419098 2023.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8419097 2023.05.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8419096 2023.05.10 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8419095 2023.05.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8419094 2023.05.10 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8419093 2023.05.10 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8419092 2023.05.10 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8419091 2023.05.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8419090 2023.05.10 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8419089 2023.05.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8419088 2023.05.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 8419087 2023.05.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 8419086 2023.05.10 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8419085 2023.05.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8419084 2023.05.10 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8419083 2023.05.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8419082 2023.05.10 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8419081 2023.05.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8419080 2023.05.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8419079 2023.05.10 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8419078 2023.05.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8415634 2023.05.09 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8409579 2023.05.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8409578 2023.05.08 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8409577 2023.05.08 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8409576 2023.05.08 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8409575 2023.05.08 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8393317 2023.05.06 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8393334 2023.05.06 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 8393318 2023.05.06 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8393333 2023.05.06 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8393332 2023.05.06 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8393331 2023.05.06 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8393330 2023.05.06 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8393329 2023.05.06 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8393328 2023.05.06 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8393327 2023.05.06 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8393326 2023.05.06 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8393325 2023.05.06 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8393324 2023.05.06 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8393323 2023.05.06 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8393322 2023.05.06 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8393321 2023.05.06 ŚK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8393320 2023.05.06 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8393319 2023.05.06 ŚK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8389177 2023.05.06 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8389176 2023.05.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8389175 2023.05.06 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8389174 2023.05.06 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8389173 2023.05.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8389172 2023.05.06 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8389171 2023.05.06 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8389170 2023.05.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8389169 2023.05.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8389168 2023.05.06 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8389167 2023.05.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8389166 2023.05.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8389165 2023.05.06 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8389164 2023.05.06 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8389163 2023.05.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8389162 2023.05.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8389161 2023.05.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8389160 2023.05.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8389159 2023.05.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8389158 2023.05.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8389157 2023.05.06 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8389156 2023.05.06 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8389155 2023.05.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8389154 2023.05.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8389153 2023.05.06 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8389152 2023.05.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8389151 2023.05.06 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8389150 2023.05.06 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8389149 2023.05.06 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8389148 2023.05.06 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8389147 2023.05.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8389146 2023.05.06 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8389145 2023.05.06 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8389144 2023.05.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8389143 2023.05.06 MP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8389142 2023.05.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8389141 2023.05.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8389140 2023.05.06 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8389139 2023.05.06 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8389138 2023.05.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8389137 2023.05.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8389136 2023.05.06 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8389135 2023.05.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8389134 2023.05.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8389133 2023.05.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8375553 2023.05.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8375552 2023.05.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8375554 2023.05.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8375551 2023.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8375555 2023.05.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8374313 2023.05.04 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8374311 2023.05.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8374314 2023.05.04 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8374310 2023.05.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8374312 2023.05.04 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8374309 2023.05.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8374330 2023.05.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8374328 2023.05.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8374327 2023.05.04 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8374324 2023.05.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8374326 2023.05.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8374329 2023.05.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8374325 2023.05.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8374322 2023.05.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8374321 2023.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8374323 2023.05.04 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8374318 2023.05.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8374320 2023.05.04 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8374319 2023.05.04 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8374317 2023.05.04 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8374316 2023.05.04 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8374315 2023.05.04 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8373214 2023.05.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8373213 2023.05.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8373212 2023.05.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8373246 2023.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8373245 2023.05.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8373244 2023.05.04 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8373243 2023.05.04 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8373242 2023.05.04 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8373241 2023.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8373240 2023.05.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8373239 2023.05.04 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8373238 2023.05.04 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8373237 2023.05.04 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8373236 2023.05.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8373235 2023.05.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8373234 2023.05.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8373233 2023.05.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8373232 2023.05.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8373231 2023.05.04 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8373230 2023.05.04 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8373229 2023.05.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8373228 2023.05.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8373227 2023.05.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8373226 2023.05.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8373225 2023.05.04 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8373224 2023.05.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8373223 2023.05.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8373222 2023.05.04 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8373221 2023.05.04 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8373220 2023.05.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8373219 2023.05.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8373218 2023.05.04 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8373217 2023.05.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8373216 2023.05.04 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8373215 2023.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8356982 2023.05.02 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8356981 2023.05.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8356980 2023.05.02 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8356976 2023.05.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8356977 2023.05.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8356979 2023.05.02 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8356978 2023.05.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8356975 2023.05.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8356225 2023.05.02 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8354696 2023.05.02 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8354695 2023.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8354694 2023.05.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8354693 2023.05.02 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8354692 2023.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8354712 2023.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8354711 2023.05.02 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8354710 2023.05.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8354709 2023.05.02 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8354708 2023.05.02 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8354707 2023.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8354706 2023.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8354705 2023.05.02 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8354704 2023.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8354703 2023.05.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8354702 2023.05.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8354701 2023.05.02 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8354700 2023.05.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8354699 2023.05.02 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8354698 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354697 2023.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8353564 2023.05.02 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8353563 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267596 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8267599 2023.04.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8267632 2023.04.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8267597 2023.04.22 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8267595 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8267594 2023.04.22 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8267592 2023.04.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8267591 2023.04.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8267593 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8267590 2023.04.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8267589 2023.04.22 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8267588 2023.04.22 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8267587 2023.04.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8267586 2023.04.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8267598 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8267615 2023.04.22 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8267614 2023.04.22 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8267613 2023.04.22 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8267612 2023.04.22 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8267611 2023.04.22 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 8267610 2023.04.22 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 8267609 2023.04.22 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8267608 2023.04.22 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8267607 2023.04.22 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8267606 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8267605 2023.04.22 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 8267604 2023.04.22 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 8267603 2023.04.22 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8267602 2023.04.22 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8267601 2023.04.22 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 8267600 2023.04.22 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8267585 2023.04.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8267584 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8267583 2023.04.22 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8267582 2023.04.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8267581 2023.04.22 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8267580 2023.04.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8267579 2023.04.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8267578 2023.04.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8267577 2023.04.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8267576 2023.04.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8267575 2023.04.22 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8267574 2023.04.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8267573 2023.04.22 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8267572 2023.04.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8267571 2023.04.22 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8267570 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8267569 2023.04.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8267568 2023.04.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8267567 2023.04.22 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8267566 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8267565 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267564 2023.04.22 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8267563 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8267562 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8267561 2023.04.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8267560 2023.04.22 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8267559 2023.04.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8267558 2023.04.22 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8267557 2023.04.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8267556 2023.04.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8267555 2023.04.22 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8267554 2023.04.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8267553 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8267552 2023.04.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8267551 2023.04.22 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8267550 2023.04.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8267549 2023.04.22 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8267548 2023.04.22 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8267547 2023.04.22 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8267546 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8267545 2023.04.22 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8267544 2023.04.22 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8267543 2023.04.22 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 8267542 2023.04.22 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 12 8267541 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8267540 2023.04.22 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8267539 2023.04.22 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8267538 2023.04.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8267631 2023.04.22 PK
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 8267630 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8267629 2023.04.22 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8267628 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8267627 2023.04.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8267626 2023.04.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8267625 2023.04.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8267624 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8267623 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 8267622 2023.04.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8267621 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8267620 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8267619 2023.04.22 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8267618 2023.04.22 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8267617 2023.04.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8267616 2023.04.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8267537 2023.04.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8267536 2023.04.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8267535 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8267534 2023.04.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8267533 2023.04.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8267532 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8267531 2023.04.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8267530 2023.04.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8267529 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8267528 2023.04.22 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8267527 2023.04.22 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8267526 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8267525 2023.04.22 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8267524 2023.04.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8267523 2023.04.22 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8267522 2023.04.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8248465 2023.04.19 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8248464 2023.04.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8248463 2023.04.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8248462 2023.04.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8248461 2023.04.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8248460 2023.04.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8248459 2023.04.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8248458 2023.04.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8248457 2023.04.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8248456 2023.04.19 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8248455 2023.04.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8248454 2023.04.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8248453 2023.04.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8248452 2023.04.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8248451 2023.04.19 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8248450 2023.04.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8248449 2023.04.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8220930 2023.04.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8220732 2023.04.16 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8220731 2023.04.16 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8220730 2023.04.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8220729 2023.04.16 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8220728 2023.04.16 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8220727 2023.04.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8220726 2023.04.16 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8220725 2023.04.16 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8220724 2023.04.16 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8220723 2023.04.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8220722 2023.04.16 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8220721 2023.04.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8220720 2023.04.16 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8220719 2023.04.16 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8220718 2023.04.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8220717 2023.04.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8220716 2023.04.16 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8220715 2023.04.16 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8220714 2023.04.16 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8220713 2023.04.16 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8220712 2023.04.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8220711 2023.04.16 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8220710 2023.04.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8220709 2023.04.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8220708 2023.04.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8220707 2023.04.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8220706 2023.04.16 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8220705 2023.04.16 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8220704 2023.04.16 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8220703 2023.04.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8220702 2023.04.16 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8220701 2023.04.16 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8220700 2023.04.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8220699 2023.04.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220698 2023.04.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8220697 2023.04.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8220696 2023.04.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8220695 2023.04.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8220694 2023.04.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8220693 2023.04.16 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8211836 2023.04.15 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8207002 2023.04.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8207001 2023.04.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8207000 2023.04.14 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8206999 2023.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8206998 2023.04.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8206997 2023.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8206996 2023.04.14 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8206995 2023.04.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8206994 2023.04.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8206993 2023.04.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8206992 2023.04.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8206991 2023.04.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8206990 2023.04.14 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8187610 2023.04.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8186230 2023.04.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8186229 2023.04.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8186228 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8186227 2023.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8186226 2023.04.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8186225 2023.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8186224 2023.04.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8186223 2023.04.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8186222 2023.04.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8186221 2023.04.11 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8186220 2023.04.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8186219 2023.04.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8186218 2023.04.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8186217 2023.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8186216 2023.04.11 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8186215 2023.04.11 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8186214 2023.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8186213 2023.04.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8186212 2023.04.11 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8186211 2023.04.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8186210 2023.04.11 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8186209 2023.04.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8186208 2023.04.11 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8186207 2023.04.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8186206 2023.04.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8186205 2023.04.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8186204 2023.04.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8186203 2023.04.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8186202 2023.04.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8186201 2023.04.11 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8186200 2023.04.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8186199 2023.04.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8186198 2023.04.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8186197 2023.04.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8186196 2023.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186195 2023.04.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8186194 2023.04.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8186193 2023.04.11 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8186192 2023.04.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8186191 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8186190 2023.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8186189 2023.04.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8186188 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8186187 2023.04.11 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8186186 2023.04.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8186185 2023.04.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8186184 2023.04.11 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8186183 2023.04.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8186182 2023.04.11 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8186181 2023.04.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8186180 2023.04.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186179 2023.04.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8186178 2023.04.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8186177 2023.04.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8178871 2023.04.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8178875 2023.04.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8178874 2023.04.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8178873 2023.04.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8178869 2023.04.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8178868 2023.04.10 MP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8178867 2023.04.10 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8178866 2023.04.10 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8178865 2023.04.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8178864 2023.04.10 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8178863 2023.04.10 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8178862 2023.04.10 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8178861 2023.04.10 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8178860 2023.04.10 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8178859 2023.04.10 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8178858 2023.04.10 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8178857 2023.04.10 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8178856 2023.04.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8178855 2023.04.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8178854 2023.04.10 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8178870 2023.04.10 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8178872 2023.04.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8168978 2023.04.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8168974 2023.04.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8168976 2023.04.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8168973 2023.04.09 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8168972 2023.04.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8168975 2023.04.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8168977 2023.04.09 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8168971 2023.04.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8168969 2023.04.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8168970 2023.04.09 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8168966 2023.04.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8168968 2023.04.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8168967 2023.04.09 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8168965 2023.04.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8151595 2023.04.06 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8151597 2023.04.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8151596 2023.04.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8151598 2023.04.06 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8151594 2023.04.06 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 8151593 2023.04.06 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8151592 2023.04.06 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8151591 2023.04.06 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8151590 2023.04.06 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8115266 2023.03.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8115265 2023.03.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8115264 2023.03.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8115263 2023.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8115262 2023.03.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8115261 2023.03.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8115260 2023.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8115259 2023.03.31 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8115258 2023.03.31 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8115257 2023.03.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8115256 2023.03.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8115255 2023.03.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8115254 2023.03.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8115253 2023.03.31 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8115252 2023.03.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8115251 2023.03.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8115250 2023.03.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8115249 2023.03.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8115248 2023.03.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8075545 2023.03.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8075573 2023.03.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8075590 2023.03.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8058623 2023.03.22 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8058622 2023.03.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8058621 2023.03.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8058620 2023.03.22 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8058619 2023.03.22 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8058618 2023.03.22 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8058617 2023.03.22 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8058616 2023.03.22 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8058615 2023.03.22 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8058614 2023.03.22 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 8058613 2023.03.22 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8058612 2023.03.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8058611 2023.03.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8058610 2023.03.22 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8058609 2023.03.22 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 8058608 2023.03.22 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8058607 2023.03.22 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8058606 2023.03.22 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8058605 2023.03.22 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8058604 2023.03.22 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8058603 2023.03.22 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8058602 2023.03.22 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 8058601 2023.03.22 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1800 8058600 2023.03.22 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8058599 2023.03.22 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8058598 2023.03.22 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8058597 2023.03.22 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8058596 2023.03.22 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8058595 2023.03.22 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8039244 2023.03.19 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8022389 2023.03.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8022388 2023.03.18 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8022387 2023.03.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8022386 2023.03.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8022385 2023.03.18 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8022384 2023.03.18 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8022383 2023.03.18 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8022382 2023.03.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8022381 2023.03.18 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8022380 2023.03.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8022379 2023.03.18 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8022378 2023.03.18 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8022377 2023.03.18 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8022376 2023.03.18 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8022360 2023.03.18 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8022359 2023.03.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8022358 2023.03.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8022357 2023.03.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8022356 2023.03.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8022355 2023.03.18 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8022354 2023.03.18 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8022353 2023.03.18 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8022352 2023.03.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8022351 2023.03.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8022350 2023.03.18 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8022349 2023.03.18 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8022348 2023.03.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8022347 2023.03.18 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8022346 2023.03.18 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8022345 2023.03.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8022375 2023.03.18 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8022374 2023.03.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8022373 2023.03.18 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8022372 2023.03.18 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8022371 2023.03.18 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8022370 2023.03.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8022369 2023.03.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8022368 2023.03.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8022367 2023.03.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8022366 2023.03.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8022365 2023.03.18 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8022364 2023.03.18 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8022363 2023.03.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8022362 2023.03.18 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8022361 2023.03.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8023387 2023.03.18 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8006608 2023.03.15 MP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8003566 2023.03.14 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8003565 2023.03.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8003564 2023.03.14 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8003563 2023.03.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8003562 2023.03.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8003561 2023.03.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8003560 2023.03.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8003559 2023.03.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8003558 2023.03.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8003557 2023.03.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8003556 2023.03.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8003555 2023.03.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8003554 2023.03.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8003553 2023.03.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8003552 2023.03.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7988637 2023.03.10 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7988636 2023.03.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7988635 2023.03.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7988634 2023.03.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7988633 2023.03.10 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 7988638 2023.03.10 MP