DRUŻYNA

Drużyna: Tomek Folta. Obserwator: Tomasz Folta

Liczba gatunków: 214

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 42 514 33 33 0 1 10 22
2 27 405 42 21 0 2 5 14
3 171 4287 87 77 0 8 29 40
4 283 1608 131 118 0 13 56 49
5 449 7039 175 146 0 32 65 49
6 208 803 177 76 0 8 31 37
8 181 568 193 95 0 25 38 32
9 340 2334 202 116 2 23 47 44
10 227 2416 205 93 0 12 37 44
11 145 2894 210 62 0 9 21 32
12 128 2948 214 58 1 10 20 27
7 0 0 214 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9303846 2023.12.30 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9303845 2023.12.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303844 2023.12.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9303843 2023.12.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9303842 2023.12.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9303841 2023.12.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9303840 2023.12.30 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9303839 2023.12.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9303838 2023.12.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9303837 2023.12.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9303836 2023.12.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 26 9303835 2023.12.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9303834 2023.12.30 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9303833 2023.12.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9303832 2023.12.30 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 9303831 2023.12.30 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9303830 2023.12.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9303829 2023.12.30 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 9303828 2023.12.30 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9303827 2023.12.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9303826 2023.12.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9303825 2023.12.30 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9303824 2023.12.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 300 9303823 2023.12.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9303822 2023.12.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 9303821 2023.12.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9303820 2023.12.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 630 9303819 2023.12.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302505 2023.12.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9302506 2023.12.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9302504 2023.12.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302503 2023.12.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9302496 2023.12.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9302494 2023.12.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9302501 2023.12.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 9302500 2023.12.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9302499 2023.12.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9302498 2023.12.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9302497 2023.12.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9302493 2023.12.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9302492 2023.12.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 56 9302491 2023.12.29 MP
pospolity łyska, Fulica atra 110 9302490 2023.12.29 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9302502 2023.12.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9302495 2023.12.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9302488 2023.12.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9302489 2023.12.29 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9302487 2023.12.29 MP
rzadki uszatka, Asio otus 4 9303581 2023.12.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9289878 2023.12.24 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 9289877 2023.12.23 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9289872 2023.12.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9289876 2023.12.23 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9289875 2023.12.23 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9289874 2023.12.23 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9289873 2023.12.23 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9289871 2023.12.23 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9277444 2023.12.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9277443 2023.12.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9277442 2023.12.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9277441 2023.12.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9277440 2023.12.18 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9277439 2023.12.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9277438 2023.12.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9277437 2023.12.18 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9277436 2023.12.18 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9257478 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9257477 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 9257476 2023.12.10 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9257475 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9257474 2023.12.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 70 9257473 2023.12.10 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9257472 2023.12.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9257471 2023.12.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9257470 2023.12.10 MP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9257469 2023.12.10 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9257468 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 9257467 2023.12.10 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 29 9257466 2023.12.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9257465 2023.12.10 MP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9257464 2023.12.10 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9257463 2023.12.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9257461 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9257460 2023.12.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9257459 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9257458 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9257457 2023.12.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9257456 2023.12.10 MP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9257455 2023.12.10 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9257454 2023.12.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9257453 2023.12.10 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9257452 2023.12.10 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9257451 2023.12.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9257450 2023.12.10 MP
pospolity łyska, Fulica atra 40 9257449 2023.12.10 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9257448 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9257462 2023.12.10 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9257447 2023.12.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9260919 2023.12.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9260920 2023.12.10 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9260912 2023.12.10 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9260911 2023.12.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9260918 2023.12.10 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9265512 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9260921 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9260922 2023.12.10 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9260924 2023.12.10 MP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9260914 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9260915 2023.12.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9260925 2023.12.10 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9260926 2023.12.10 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9260923 2023.12.10 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9260917 2023.12.10 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 35 9260913 2023.12.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9253450 2023.12.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9253449 2023.12.09 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9253448 2023.12.09 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9253447 2023.12.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9253446 2023.12.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9253445 2023.12.09 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9253444 2023.12.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 125 9253443 2023.12.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 45 9253442 2023.12.09 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9253441 2023.12.09 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9253440 2023.12.09 PK
pospolity łyska, Fulica atra 25 9253439 2023.12.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9253438 2023.12.09 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9253437 2023.12.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9228034 2023.11.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9228033 2023.11.30 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9228032 2023.11.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9228031 2023.11.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9228030 2023.11.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9228029 2023.11.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9228028 2023.11.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9228027 2023.11.30 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9228026 2023.11.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9228025 2023.11.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9228024 2023.11.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9228023 2023.11.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9228022 2023.11.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9228021 2023.11.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9228020 2023.11.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9228019 2023.11.30 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9228018 2023.11.30 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9228017 2023.11.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9212875 2023.11.25 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9212874 2023.11.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9212876 2023.11.25 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9212873 2023.11.25 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9212872 2023.11.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9212833 2023.11.25 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9212831 2023.11.25 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9212832 2023.11.25 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9212830 2023.11.25 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 9212829 2023.11.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9212828 2023.11.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 9212827 2023.11.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9212826 2023.11.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9212825 2023.11.25 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9212824 2023.11.25 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9212823 2023.11.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9212822 2023.11.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9212821 2023.11.25 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9212820 2023.11.25 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9212819 2023.11.25 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 16 9224924 2023.11.25 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9224925 2023.11.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9224926 2023.11.25 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 9224928 2023.11.25 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9224927 2023.11.25 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9224929 2023.11.25 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9198769 2023.11.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9198768 2023.11.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9198767 2023.11.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9198766 2023.11.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9198765 2023.11.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9198764 2023.11.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9198763 2023.11.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9198762 2023.11.19 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9198761 2023.11.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9198760 2023.11.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9198759 2023.11.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9189722 2023.11.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9189718 2023.11.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9189719 2023.11.16 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9189721 2023.11.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9189717 2023.11.16 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9189720 2023.11.16 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9189716 2023.11.16 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9189478 2023.11.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9189437 2023.11.16 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9189482 2023.11.16 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 250 9189484 2023.11.16 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 9189483 2023.11.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9189481 2023.11.16 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9189479 2023.11.16 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9189490 2023.11.16 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9189480 2023.11.16 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9189491 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9189440 2023.11.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9190687 2023.11.16 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9189439 2023.11.16 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9189441 2023.11.16 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9189442 2023.11.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 9189489 2023.11.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9190686 2023.11.16 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9189486 2023.11.16 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9189488 2023.11.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9189444 2023.11.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9189436 2023.11.16 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9189435 2023.11.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9189434 2023.11.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9189428 2023.11.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9189429 2023.11.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9189446 2023.11.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 140 9189447 2023.11.16 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9189443 2023.11.16 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9189445 2023.11.16 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9189487 2023.11.16 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9189485 2023.11.16 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9189427 2023.11.16 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9189425 2023.11.16 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9189424 2023.11.16 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9189430 2023.11.16 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9189433 2023.11.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9189438 2023.11.16 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9189432 2023.11.16 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9189431 2023.11.16 MP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9189423 2023.11.16 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9189426 2023.11.16 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9144216 2023.11.02 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9144217 2023.11.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9144214 2023.11.02 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9144213 2023.11.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9144212 2023.11.02 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 9144211 2023.11.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9144210 2023.11.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9144209 2023.11.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9144208 2023.11.02 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9144207 2023.11.02 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9144206 2023.11.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9144205 2023.11.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9144204 2023.11.02 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9144203 2023.11.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9144202 2023.11.02 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 9144201 2023.11.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9144200 2023.11.02 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9144215 2023.11.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9143998 2023.11.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9143999 2023.11.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9143997 2023.11.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9143889 2023.11.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9143887 2023.11.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9143886 2023.11.02 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9143885 2023.11.02 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9143888 2023.11.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9143884 2023.11.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 5 9143883 2023.11.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9143882 2023.11.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9143881 2023.11.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9143880 2023.11.02 MP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 9143879 2023.11.02 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9143878 2023.11.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9143877 2023.11.02 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9143876 2023.11.02 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9143875 2023.11.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9143874 2023.11.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9143873 2023.11.02 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 9143872 2023.11.02 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9143871 2023.11.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9143870 2023.11.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9143869 2023.11.02 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9134587 2023.10.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9134586 2023.10.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9134585 2023.10.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9134584 2023.10.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9134583 2023.10.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9134582 2023.10.30 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9134581 2023.10.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9134580 2023.10.30 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9134579 2023.10.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 9134578 2023.10.30 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9137991 2023.10.29 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9224930 2023.10.21 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 9224931 2023.10.21 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9224932 2023.10.21 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9098884 2023.10.19 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9098883 2023.10.19 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9098882 2023.10.19 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9098881 2023.10.19 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9098880 2023.10.19 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9098879 2023.10.19 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9098878 2023.10.19 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9098877 2023.10.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 45 9098876 2023.10.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 9098875 2023.10.19 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9098874 2023.10.19 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 9098873 2023.10.19 ŚK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9098872 2023.10.19 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9098871 2023.10.19 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9098870 2023.10.19 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 9098869 2023.10.19 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9098868 2023.10.19 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9098867 2023.10.19 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9098866 2023.10.19 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9098865 2023.10.19 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9098885 2023.10.19 ŚK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9098886 2023.10.19 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 9098887 2023.10.19 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9098864 2023.10.19 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9098863 2023.10.19 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9098862 2023.10.19 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9098861 2023.10.19 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9098860 2023.10.19 ŚK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9098859 2023.10.19 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 9098858 2023.10.19 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 9098857 2023.10.19 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 21 9098856 2023.10.19 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9098855 2023.10.19 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9098854 2023.10.19 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9098853 2023.10.19 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9098852 2023.10.19 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9098851 2023.10.19 ŚK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9098850 2023.10.19 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9098849 2023.10.19 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 9098848 2023.10.19 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9098847 2023.10.19 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9098846 2023.10.19 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9098845 2023.10.19 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 9098844 2023.10.19 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9098843 2023.10.19 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9098842 2023.10.19 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9098841 2023.10.19 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9098840 2023.10.19 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9098839 2023.10.19 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9098838 2023.10.19 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9097552 2023.10.19 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9083307 2023.10.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9083309 2023.10.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9083318 2023.10.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9083320 2023.10.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9083322 2023.10.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9083321 2023.10.14 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9083313 2023.10.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9083311 2023.10.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9083315 2023.10.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9083316 2023.10.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9083317 2023.10.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9083312 2023.10.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9083325 2023.10.14 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9083310 2023.10.14 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9083308 2023.10.14 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9083319 2023.10.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9083314 2023.10.14 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9083323 2023.10.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9083324 2023.10.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9076060 2023.10.13 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9076059 2023.10.13 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9076058 2023.10.13 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9076094 2023.10.13 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 65 9076054 2023.10.13 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9076100 2023.10.13 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9076099 2023.10.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9076055 2023.10.13 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9076057 2023.10.13 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9076056 2023.10.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9076071 2023.10.13 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9076070 2023.10.13 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9076098 2023.10.13 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9076069 2023.10.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9076072 2023.10.13 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9076097 2023.10.13 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9076061 2023.10.13 MP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9076101 2023.10.13 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9076062 2023.10.13 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 9076064 2023.10.13 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9076065 2023.10.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9076096 2023.10.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9076091 2023.10.13 MP
pospolity kruk, Corvus corax 9 9076074 2023.10.13 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9076073 2023.10.13 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9076075 2023.10.13 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9076103 2023.10.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9076066 2023.10.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9076077 2023.10.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9076078 2023.10.13 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9076089 2023.10.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9076080 2023.10.13 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9076095 2023.10.13 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9076102 2023.10.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9076067 2023.10.13 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9076076 2023.10.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9076068 2023.10.13 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9076079 2023.10.13 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9076083 2023.10.13 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 9076084 2023.10.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 9076088 2023.10.13 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9076093 2023.10.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9076063 2023.10.13 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9076090 2023.10.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9076086 2023.10.13 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9076085 2023.10.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9076087 2023.10.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9076081 2023.10.13 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9076082 2023.10.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9076092 2023.10.13 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9069204 2023.10.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9069203 2023.10.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9069202 2023.10.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 24 9069201 2023.10.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9069200 2023.10.11 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9069199 2023.10.11 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 13 9069198 2023.10.11 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9069197 2023.10.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9069196 2023.10.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9069195 2023.10.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9069194 2023.10.11 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 9069193 2023.10.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9069192 2023.10.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9069191 2023.10.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9069072 2023.10.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9069001 2023.10.11 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9069000 2023.10.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9069002 2023.10.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9068999 2023.10.11 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9068998 2023.10.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9068996 2023.10.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9068997 2023.10.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9069017 2023.10.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9069018 2023.10.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9069016 2023.10.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9069015 2023.10.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9069013 2023.10.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9069011 2023.10.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9069014 2023.10.11 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9069012 2023.10.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9069010 2023.10.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9069009 2023.10.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9069008 2023.10.11 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9069007 2023.10.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9069006 2023.10.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9069005 2023.10.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9069004 2023.10.11 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9069003 2023.10.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9028821 2023.10.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9028822 2023.10.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9028819 2023.10.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9028823 2023.10.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9028824 2023.10.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9028818 2023.10.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9028820 2023.10.01 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9028817 2023.10.01 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9029076 2023.10.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9029078 2023.10.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9029077 2023.10.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9029083 2023.10.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9029081 2023.10.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 9029071 2023.10.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9029074 2023.10.01 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9029073 2023.10.01 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9029072 2023.10.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9029092 2023.10.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9029090 2023.10.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9029091 2023.10.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9029115 2023.10.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9029082 2023.10.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 46 9029075 2023.10.01 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9029085 2023.10.01 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9029084 2023.10.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9029080 2023.10.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9029079 2023.10.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9029093 2023.10.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 6 9029089 2023.10.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9029086 2023.10.01 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9029087 2023.10.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9029088 2023.10.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9029111 2023.10.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9029096 2023.10.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9029097 2023.10.01 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9029108 2023.10.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9029112 2023.10.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9029103 2023.10.01 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9029114 2023.10.01 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9029109 2023.10.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 9029110 2023.10.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9032466 2023.10.01 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9029107 2023.10.01 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9029105 2023.10.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9029104 2023.10.01 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9029106 2023.10.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9029101 2023.10.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9029102 2023.10.01 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 9029113 2023.10.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9029094 2023.10.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9029098 2023.10.01 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9029100 2023.10.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9029099 2023.10.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9029095 2023.10.01 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9032459 2023.10.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9015486 2023.09.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9015487 2023.09.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9015485 2023.09.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9015482 2023.09.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9015484 2023.09.28 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9015483 2023.09.28 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 9015436 2023.09.28 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9015435 2023.09.28 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9015434 2023.09.28 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9015437 2023.09.28 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9015433 2023.09.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9015432 2023.09.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9015431 2023.09.28 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9015430 2023.09.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9015429 2023.09.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9015428 2023.09.28 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9015427 2023.09.28 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9015426 2023.09.28 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9015425 2023.09.28 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9015424 2023.09.28 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9015423 2023.09.28 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9015422 2023.09.28 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9015421 2023.09.28 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9015420 2023.09.28 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9015419 2023.09.28 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9015418 2023.09.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9015417 2023.09.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9015416 2023.09.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9015415 2023.09.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9015414 2023.09.28 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9015413 2023.09.28 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9015412 2023.09.28 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9015411 2023.09.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9015410 2023.09.28 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9013533 2023.09.27 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9013537 2023.09.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9013535 2023.09.27 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9013534 2023.09.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9013536 2023.09.27 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9013532 2023.09.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9013531 2023.09.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9008783 2023.09.26 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9008782 2023.09.26 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9008780 2023.09.26 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9008781 2023.09.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9008779 2023.09.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9008778 2023.09.26 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9008745 2023.09.26 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9008747 2023.09.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9008746 2023.09.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 9008743 2023.09.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9008744 2023.09.26 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9008742 2023.09.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9008555 2023.09.26 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9008554 2023.09.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9008553 2023.09.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9008552 2023.09.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9008551 2023.09.26 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9008550 2023.09.26 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 9008549 2023.09.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 9008548 2023.09.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9008547 2023.09.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9008546 2023.09.26 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9008545 2023.09.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9008544 2023.09.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9008543 2023.09.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9008542 2023.09.26 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9008541 2023.09.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9008540 2023.09.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9008539 2023.09.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9008538 2023.09.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9008537 2023.09.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9008536 2023.09.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9008535 2023.09.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9008534 2023.09.26 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9008530 2023.09.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9008533 2023.09.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9008529 2023.09.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 9008532 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9008531 2023.09.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9008528 2023.09.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9008527 2023.09.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9008525 2023.09.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9008526 2023.09.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8988320 2023.09.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8988321 2023.09.21 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8988319 2023.09.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8988318 2023.09.21 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8988315 2023.09.21 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8988316 2023.09.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8988314 2023.09.21 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8988313 2023.09.21 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8988350 2023.09.21 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8988317 2023.09.21 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8988322 2023.09.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8988327 2023.09.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8988337 2023.09.21 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8988347 2023.09.21 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8988351 2023.09.21 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8988323 2023.09.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8988325 2023.09.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8988345 2023.09.21 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8988331 2023.09.21 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8988332 2023.09.21 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8988333 2023.09.21 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8988338 2023.09.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8988349 2023.09.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8988344 2023.09.21 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8988346 2023.09.21 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8988342 2023.09.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8988341 2023.09.21 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8988340 2023.09.21 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8988328 2023.09.21 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8988352 2023.09.21 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8988334 2023.09.21 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8988335 2023.09.21 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8988324 2023.09.21 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8988326 2023.09.21 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8988329 2023.09.21 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8988343 2023.09.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8988348 2023.09.21 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8988336 2023.09.21 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8988330 2023.09.21 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8988339 2023.09.21 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8974437 2023.09.17 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8974436 2023.09.17 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8974435 2023.09.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8974434 2023.09.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8974433 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974432 2023.09.17 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8974431 2023.09.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8974430 2023.09.17 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8974429 2023.09.17 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8974428 2023.09.17 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8974427 2023.09.17 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8974426 2023.09.17 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8974425 2023.09.17 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8974424 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8974423 2023.09.17 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8974422 2023.09.17 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8974421 2023.09.17 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8974420 2023.09.17 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8974419 2023.09.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8974418 2023.09.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8974417 2023.09.17 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8974416 2023.09.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8964112 2023.09.14 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8964111 2023.09.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8964110 2023.09.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8964109 2023.09.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8964108 2023.09.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8964107 2023.09.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8964106 2023.09.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8964105 2023.09.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8964104 2023.09.14 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8964103 2023.09.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8964102 2023.09.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8964101 2023.09.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 8958513 2023.09.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8958514 2023.09.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8958217 2023.09.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8957979 2023.09.12 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8957978 2023.09.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8957977 2023.09.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8957976 2023.09.12 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 8957975 2023.09.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 8957974 2023.09.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8957973 2023.09.12 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8957972 2023.09.12 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8957971 2023.09.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8957970 2023.09.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8957969 2023.09.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8957968 2023.09.12 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8957967 2023.09.12 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8957852 2023.09.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8957851 2023.09.12 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 8957850 2023.09.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8957849 2023.09.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8957848 2023.09.12 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8957847 2023.09.12 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8957846 2023.09.12 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8957845 2023.09.12 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8957844 2023.09.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8957843 2023.09.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8957842 2023.09.12 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8957841 2023.09.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8957840 2023.09.12 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8957839 2023.09.12 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 8957838 2023.09.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8957837 2023.09.12 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 8957836 2023.09.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8958515 2023.09.12 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8950025 2023.09.10 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8950026 2023.09.10 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8950024 2023.09.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8938899 2023.09.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8938903 2023.09.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8938901 2023.09.07 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8938904 2023.09.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8938902 2023.09.07 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8938900 2023.09.07 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 8938836 2023.09.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8938835 2023.09.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8938834 2023.09.07 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8938833 2023.09.07 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8938832 2023.09.07 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8938830 2023.09.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 8938831 2023.09.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8938829 2023.09.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8938828 2023.09.07 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 70 8938827 2023.09.07 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8938825 2023.09.07 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8938822 2023.09.07 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8938826 2023.09.07 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8938821 2023.09.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8938824 2023.09.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8938823 2023.09.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 8938819 2023.09.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8938818 2023.09.07 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8938820 2023.09.07 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8938817 2023.09.07 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8938815 2023.09.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8938816 2023.09.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8938814 2023.09.07 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8938813 2023.09.07 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8933074 2023.09.05 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8933073 2023.09.05 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8933072 2023.09.05 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 28 8933071 2023.09.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8933070 2023.09.05 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8933069 2023.09.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8933068 2023.09.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8933067 2023.09.05 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8933066 2023.09.05 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 8933065 2023.09.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8933064 2023.09.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8933063 2023.09.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8933062 2023.09.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8933061 2023.09.05 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8933060 2023.09.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8933059 2023.09.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8933058 2023.09.05 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8933057 2023.09.05 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8933056 2023.09.05 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8933055 2023.09.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8933054 2023.09.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8933053 2023.09.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8933052 2023.09.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8933051 2023.09.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8933050 2023.09.05 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8933049 2023.09.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8935401 2023.09.04 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8919923 2023.09.02 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8919922 2023.09.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8919921 2023.09.02 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8919920 2023.09.02 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8919919 2023.09.02 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8919918 2023.09.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8919917 2023.09.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8919916 2023.09.02 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8919915 2023.09.02 MP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8919484 2023.09.02 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8919483 2023.09.02 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8919482 2023.09.02 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8919481 2023.09.02 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 8919480 2023.09.02 ŚK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8919479 2023.09.02 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8919478 2023.09.02 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8919477 2023.09.02 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8919476 2023.09.02 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8919475 2023.09.02 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8919474 2023.09.02 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8919473 2023.09.02 ŚK
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8919472 2023.09.02 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8919471 2023.09.02 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8919470 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8919500 2023.09.02 ŚK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8919499 2023.09.02 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8919498 2023.09.02 ŚK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8919497 2023.09.02 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8919496 2023.09.02 ŚK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8919495 2023.09.02 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8919494 2023.09.02 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8919493 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8919492 2023.09.02 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8919491 2023.09.02 ŚK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8919490 2023.09.02 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8919489 2023.09.02 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8919488 2023.09.02 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8919487 2023.09.02 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8919486 2023.09.02 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8919485 2023.09.02 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8919453 2023.09.02 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8919452 2023.09.02 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8919451 2023.09.02 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 23 8919450 2023.09.02 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8919449 2023.09.02 ŚK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8919448 2023.09.02 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8919447 2023.09.02 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8919446 2023.09.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8919445 2023.09.02 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8919444 2023.09.02 ŚK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 8919443 2023.09.02 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8919442 2023.09.02 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8919441 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8919440 2023.09.02 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8919439 2023.09.02 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8919438 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8919581 2023.09.02 ŚK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8919580 2023.09.02 ŚK
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8919579 2023.09.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8919578 2023.09.02 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8919577 2023.09.02 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8919576 2023.09.02 ŚK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8919575 2023.09.02 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8919574 2023.09.02 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8919573 2023.09.02 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 8919572 2023.09.02 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8919571 2023.09.02 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8919570 2023.09.02 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8919569 2023.09.02 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 2 8919568 2023.09.02 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 8919567 2023.09.02 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8919566 2023.09.02 ŚK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8919469 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8919468 2023.09.02 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8919467 2023.09.02 ŚK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8919466 2023.09.02 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8919465 2023.09.02 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8919464 2023.09.02 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 300 8919463 2023.09.02 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8919462 2023.09.02 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8919461 2023.09.02 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8919460 2023.09.02 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8919459 2023.09.02 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8919458 2023.09.02 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8919457 2023.09.02 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8919456 2023.09.02 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8919455 2023.09.02 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 8919454 2023.09.02 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8911452 2023.08.31 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8911453 2023.08.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8911449 2023.08.31 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8911451 2023.08.31 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8911450 2023.08.31 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8911448 2023.08.31 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8908638 2023.08.30 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8908637 2023.08.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8908636 2023.08.30 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 19 8908635 2023.08.30 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8908634 2023.08.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8908633 2023.08.30 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8908632 2023.08.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8908631 2023.08.30 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8908630 2023.08.30 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8908629 2023.08.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8908628 2023.08.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8908627 2023.08.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8908626 2023.08.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8908625 2023.08.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8908624 2023.08.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8908623 2023.08.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8908622 2023.08.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8908621 2023.08.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8908620 2023.08.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8908619 2023.08.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8908618 2023.08.30 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 8908617 2023.08.30 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8908616 2023.08.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8908639 2023.08.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8893913 2023.08.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8893732 2023.08.26 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8893731 2023.08.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8893730 2023.08.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8893729 2023.08.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8893728 2023.08.26 PK
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8893727 2023.08.26 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8893726 2023.08.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8893725 2023.08.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8893724 2023.08.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8893723 2023.08.26 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8893722 2023.08.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8893721 2023.08.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8893720 2023.08.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8893719 2023.08.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8893718 2023.08.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8893717 2023.08.26 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8893716 2023.08.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8893715 2023.08.26 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8893714 2023.08.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 18 8893713 2023.08.26 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8893712 2023.08.26 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 8893711 2023.08.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8893710 2023.08.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8893709 2023.08.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8893708 2023.08.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8893707 2023.08.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8893706 2023.08.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 8893705 2023.08.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8893704 2023.08.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 8893703 2023.08.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8893702 2023.08.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8893701 2023.08.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8893700 2023.08.26 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8893699 2023.08.26 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8893698 2023.08.26 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8893697 2023.08.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8893696 2023.08.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8893695 2023.08.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8893694 2023.08.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8893693 2023.08.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8893692 2023.08.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8893691 2023.08.26 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8893690 2023.08.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8893689 2023.08.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8893688 2023.08.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8893687 2023.08.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8893686 2023.08.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8893685 2023.08.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8893684 2023.08.26 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8893683 2023.08.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8886242 2023.08.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8886241 2023.08.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8886258 2023.08.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8886257 2023.08.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8886256 2023.08.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8886255 2023.08.23 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 8886254 2023.08.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8886253 2023.08.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8886252 2023.08.23 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8886251 2023.08.23 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8886250 2023.08.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8886249 2023.08.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8886248 2023.08.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1