DRUŻYNA

Drużyna: Tadeusz Sobuś. Obserwator: Tadeusz Sobuś

Liczba gatunków: 188

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 343 9005 72 72 0 5 31 36
2 267 2270 84 64 0 6 21 37
3 472 3384 104 85 0 4 35 46
4 913 2919 150 138 0 22 67 49
5 434 982 170 117 0 22 54 41
6 258 567 176 105 0 18 47 40
7 185 944 177 63 0 9 25 29
8 111 10924 181 59 2 10 27 20
9 49 3576 182 36 0 4 14 18
10 160 1416 184 59 0 9 20 30
11 323 4885 186 66 0 8 25 33
12 301 6086 188 65 0 13 23 29
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9311215 2023.12.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9311218 2023.12.30 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 9311216 2023.12.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9311217 2023.12.30 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 45 9311213 2023.12.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9302751 2023.12.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9302750 2023.12.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 9302749 2023.12.29 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9302746 2023.12.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9302748 2023.12.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9302747 2023.12.29 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9302744 2023.12.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9302743 2023.12.29 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9302745 2023.12.29 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9302741 2023.12.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 150 9302740 2023.12.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9302742 2023.12.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9302737 2023.12.29 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9302739 2023.12.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9302738 2023.12.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9302734 2023.12.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9302735 2023.12.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 15 9300418 2023.12.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9300416 2023.12.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9300417 2023.12.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9300415 2023.12.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9300411 2023.12.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9300412 2023.12.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9300413 2023.12.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9300414 2023.12.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9297869 2023.12.27 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 150 9297870 2023.12.27 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9297866 2023.12.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9297868 2023.12.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9297867 2023.12.27 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9297865 2023.12.27 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 65 9294603 2023.12.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9294604 2023.12.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9294601 2023.12.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9294602 2023.12.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9294600 2023.12.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9294605 2023.12.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9294590 2023.12.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9294597 2023.12.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9294594 2023.12.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9294577 2023.12.26 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9294576 2023.12.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9294579 2023.12.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9294578 2023.12.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9294592 2023.12.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9294593 2023.12.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9294591 2023.12.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 107 9294598 2023.12.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9294589 2023.12.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9294595 2023.12.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9294585 2023.12.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9294586 2023.12.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9294582 2023.12.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9294583 2023.12.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9294575 2023.12.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9294599 2023.12.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9294581 2023.12.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9294588 2023.12.25 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 70 9294584 2023.12.25 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 45 9285362 2023.12.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9285361 2023.12.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9285360 2023.12.22 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9285359 2023.12.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9285356 2023.12.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9285357 2023.12.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9285358 2023.12.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9285354 2023.12.22 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9285353 2023.12.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9285351 2023.12.22 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9285352 2023.12.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9285349 2023.12.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9285347 2023.12.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 100 9285343 2023.12.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9285348 2023.12.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9285344 2023.12.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9285342 2023.12.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9285341 2023.12.22 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9285340 2023.12.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9285339 2023.12.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9285336 2023.12.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9285335 2023.12.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9285338 2023.12.22 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9285337 2023.12.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9283807 2023.12.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9283806 2023.12.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9283805 2023.12.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 10 9283804 2023.12.21 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9283802 2023.12.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9283800 2023.12.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9283803 2023.12.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9283798 2023.12.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9283799 2023.12.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 100 9283796 2023.12.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9283797 2023.12.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9283795 2023.12.19 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9283793 2023.12.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9283794 2023.12.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9276087 2023.12.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 9276083 2023.12.17 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9276082 2023.12.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9276085 2023.12.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9276086 2023.12.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9276084 2023.12.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9276081 2023.12.17 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9271363 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9271366 2023.12.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9271367 2023.12.16 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9271362 2023.12.16 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9271365 2023.12.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9271361 2023.12.16 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9271358 2023.12.16 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9271360 2023.12.16 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9271357 2023.12.16 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9271352 2023.12.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9271353 2023.12.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9271350 2023.12.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9271354 2023.12.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 111 9271347 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 9271348 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 47 9271349 2023.12.16 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9271351 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9271345 2023.12.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9271346 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9271343 2023.12.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 9271344 2023.12.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 42 9271340 2023.12.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9271342 2023.12.16 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9271339 2023.12.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9271335 2023.12.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 70 9271336 2023.12.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9271334 2023.12.16 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9271337 2023.12.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 9271331 2023.12.16 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9271328 2023.12.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9271338 2023.12.16 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9271327 2023.12.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9271324 2023.12.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9271323 2023.12.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9271329 2023.12.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 68 9271325 2023.12.16 PK
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9271322 2023.12.16 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9271399 2023.12.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9271326 2023.12.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9264590 2023.12.13 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9264588 2023.12.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9264586 2023.12.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 47 9264587 2023.12.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9264585 2023.12.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9264589 2023.12.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 9264584 2023.12.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9264583 2023.12.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9264582 2023.12.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9264580 2023.12.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9264581 2023.12.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9263929 2023.12.12 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9263944 2023.12.12 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9263942 2023.12.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9263943 2023.12.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9263945 2023.12.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9263939 2023.12.12 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9263936 2023.12.12 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9263937 2023.12.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9263941 2023.12.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9263938 2023.12.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9263935 2023.12.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9263934 2023.12.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9263931 2023.12.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9263933 2023.12.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9263930 2023.12.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9263932 2023.12.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9263925 2023.12.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9263927 2023.12.12 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9263924 2023.12.12 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9263923 2023.12.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9263922 2023.12.12 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9263926 2023.12.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9263921 2023.12.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9263919 2023.12.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9263917 2023.12.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 70 9263918 2023.12.12 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9263920 2023.12.12 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9263916 2023.12.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9263915 2023.12.12 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9263914 2023.12.12 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9263794 2023.12.12 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9263913 2023.12.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9256970 2023.12.10 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 9 9256967 2023.12.10 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 9256969 2023.12.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9256966 2023.12.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9256965 2023.12.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9256964 2023.12.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9256968 2023.12.10 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9256985 2023.12.10 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9256986 2023.12.10 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9256984 2023.12.10 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9256983 2023.12.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 9256981 2023.12.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 200 9256979 2023.12.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9256982 2023.12.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9256980 2023.12.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9256977 2023.12.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9256978 2023.12.09 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9256972 2023.12.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9256976 2023.12.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9256974 2023.12.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9256971 2023.12.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9256973 2023.12.09 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9255870 2023.12.09 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9251903 2023.12.08 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9251902 2023.12.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9251904 2023.12.08 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9251897 2023.12.08 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9251899 2023.12.08 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9251898 2023.12.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 200 9251900 2023.12.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9251896 2023.12.08 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9251901 2023.12.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9248288 2023.12.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9248286 2023.12.07 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 9248287 2023.12.07 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9248290 2023.12.07 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9248305 2023.12.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9248303 2023.12.07 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9248304 2023.12.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9248299 2023.12.07 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9248306 2023.12.07 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9248302 2023.12.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9248300 2023.12.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9248298 2023.12.07 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9248301 2023.12.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9248295 2023.12.07 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9248294 2023.12.07 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9248292 2023.12.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9248293 2023.12.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9248291 2023.12.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9248297 2023.12.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9248296 2023.12.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9246466 2023.12.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9246464 2023.12.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9246463 2023.12.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9246462 2023.12.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9246467 2023.12.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 9244415 2023.12.05 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9244414 2023.12.05 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9244413 2023.12.05 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9244412 2023.12.05 PK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9242222 2023.12.05 PK
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9242221 2023.12.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9242220 2023.12.05 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9242219 2023.12.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9242218 2023.12.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9242217 2023.12.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9242216 2023.12.05 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9242215 2023.12.05 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9242214 2023.12.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9242213 2023.12.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 130 9242212 2023.12.05 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 65 9242211 2023.12.05 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9244191 2023.12.05 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9290869 2023.12.05 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9244417 2023.12.05 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9242029 2023.12.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9242031 2023.12.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9242030 2023.12.04 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9242028 2023.12.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9242027 2023.12.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9242026 2023.12.04 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9242024 2023.12.04 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 9242023 2023.12.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9239253 2023.12.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9239254 2023.12.03 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9239247 2023.12.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9239249 2023.12.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9239248 2023.12.03 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9239246 2023.12.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9239251 2023.12.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 35 9239252 2023.12.03 PK
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9238539 2023.12.03 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9239245 2023.12.03 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9234944 2023.12.02 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9234943 2023.12.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9238523 2023.12.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9231713 2023.12.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9231709 2023.12.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 85 9231711 2023.12.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9231710 2023.12.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9231708 2023.12.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9231706 2023.12.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9231712 2023.12.01 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9231707 2023.12.01 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9231705 2023.12.01 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9231704 2023.12.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9231702 2023.12.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9231701 2023.12.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9231703 2023.12.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9228980 2023.11.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9228977 2023.11.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9228975 2023.11.30 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9228978 2023.11.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228974 2023.11.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9228973 2023.11.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9228972 2023.11.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9228976 2023.11.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9228970 2023.11.30 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9228969 2023.11.30 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9228971 2023.11.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9228968 2023.11.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9228967 2023.11.30 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9228966 2023.11.30 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9226709 2023.11.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 80 9226708 2023.11.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9226710 2023.11.29 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9226707 2023.11.29 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9226706 2023.11.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 9226704 2023.11.29 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9226702 2023.11.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9226701 2023.11.29 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9226697 2023.11.29 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9226705 2023.11.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9226703 2023.11.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9226694 2023.11.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9226699 2023.11.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 9226691 2023.11.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9228063 2023.11.29 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9227197 2023.11.29 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9226700 2023.11.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9226693 2023.11.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9226696 2023.11.28 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9226692 2023.11.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 9226698 2023.11.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9226695 2023.11.28 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9226690 2023.11.28 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9222759 2023.11.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9222758 2023.11.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 9222756 2023.11.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9222757 2023.11.28 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9222753 2023.11.28 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9222754 2023.11.28 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 9222755 2023.11.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9222752 2023.11.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9222760 2023.11.28 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9222751 2023.11.27 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9221519 2023.11.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9216847 2023.11.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9216846 2023.11.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9216843 2023.11.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9216842 2023.11.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9216838 2023.11.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9216836 2023.11.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9216837 2023.11.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 9216858 2023.11.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9216857 2023.11.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 45 9216859 2023.11.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9216852 2023.11.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9216850 2023.11.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9216853 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 35 9216854 2023.11.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9216856 2023.11.26 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9216851 2023.11.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9216848 2023.11.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9216849 2023.11.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 9216845 2023.11.26 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 70 9216844 2023.11.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9216841 2023.11.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9216839 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9216833 2023.11.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9216834 2023.11.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9216835 2023.11.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9216832 2023.11.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9216829 2023.11.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9216830 2023.11.26 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9216831 2023.11.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9216827 2023.11.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9216828 2023.11.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 65 9216826 2023.11.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9216823 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9216824 2023.11.26 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 9216821 2023.11.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9216825 2023.11.26 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9217770 2023.11.26 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 40 9216822 2023.11.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9216820 2023.11.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9216759 2023.11.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 7 9216758 2023.11.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9210344 2023.11.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9210345 2023.11.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9210343 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9210341 2023.11.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9210342 2023.11.24 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9210339 2023.11.24 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9210335 2023.11.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9210337 2023.11.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 9210336 2023.11.24 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9210338 2023.11.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 65 9210340 2023.11.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9209413 2023.11.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9209408 2023.11.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9209411 2023.11.24 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9209410 2023.11.24 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9209409 2023.11.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9209407 2023.11.24 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9209406 2023.11.24 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9209405 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 75 9209403 2023.11.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9209412 2023.11.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9209402 2023.11.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9209404 2023.11.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9209401 2023.11.24 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9208794 2023.11.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9208793 2023.11.23 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9208792 2023.11.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9208791 2023.11.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9208789 2023.11.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9208788 2023.11.23 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9208786 2023.11.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9208787 2023.11.23 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9209027 2023.11.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9207197 2023.11.22 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9207196 2023.11.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9207194 2023.11.22 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9207193 2023.11.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9207192 2023.11.22 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9207189 2023.11.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9207190 2023.11.22 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 9207188 2023.11.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9207187 2023.11.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9207191 2023.11.22 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9207182 2023.11.22 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9207183 2023.11.22 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9207186 2023.11.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9207184 2023.11.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9207185 2023.11.22 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9207179 2023.11.22 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9207180 2023.11.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9207181 2023.11.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9207178 2023.11.22 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9207582 2023.11.22 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9209064 2023.11.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9203816 2023.11.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9203815 2023.11.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9203812 2023.11.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9203809 2023.11.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 43 9203814 2023.11.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9203813 2023.11.21 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9203810 2023.11.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9203811 2023.11.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9203807 2023.11.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9203806 2023.11.21 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9203808 2023.11.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9203803 2023.11.21 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 9203805 2023.11.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9203804 2023.11.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 143 9203802 2023.11.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203798 2023.11.21 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9203801 2023.11.21 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9203797 2023.11.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9203799 2023.11.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9203796 2023.11.21 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9203794 2023.11.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 9203793 2023.11.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9203800 2023.11.20 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9203795 2023.11.19 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9197991 2023.11.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9197989 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9197986 2023.11.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 75 9197990 2023.11.19 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9197988 2023.11.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9197985 2023.11.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9197983 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9197984 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9197982 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9197987 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 23 9197981 2023.11.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 9198007 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9198005 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 29 9198004 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9198002 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9198003 2023.11.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 50 9198001 2023.11.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9198006 2023.11.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 9198000 2023.11.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9197999 2023.11.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9197996 2023.11.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9197998 2023.11.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9197997 2023.11.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9197995 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9197994 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9197993 2023.11.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9197992 2023.11.19 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9197975 2023.11.19 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9197976 2023.11.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9197980 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9197977 2023.11.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9197974 2023.11.19 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9197971 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9197973 2023.11.19 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9197969 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9197967 2023.11.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9197972 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9197970 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9197966 2023.11.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9197968 2023.11.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9197965 2023.11.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9194098 2023.11.18 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9194099 2023.11.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9194100 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9194093 2023.11.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9194095 2023.11.18 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9194092 2023.11.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 8 9194097 2023.11.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9194090 2023.11.18 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9194091 2023.11.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9194088 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9194086 2023.11.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9194087 2023.11.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9194089 2023.11.18 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9194116 2023.11.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9194114 2023.11.18 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9194112 2023.11.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9194113 2023.11.18 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9194115 2023.11.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9194110 2023.11.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9194111 2023.11.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9194109 2023.11.18 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9194106 2023.11.18 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9194107 2023.11.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 25 9194105 2023.11.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9194108 2023.11.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9194104 2023.11.18 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 9194102 2023.11.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9194101 2023.11.18 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9194103 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9194085 2023.11.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9194081 2023.11.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9194082 2023.11.18 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9194084 2023.11.18 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9194080 2023.11.18 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9194079 2023.11.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9194083 2023.11.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9194078 2023.11.18 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9194075 2023.11.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9194077 2023.11.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9194074 2023.11.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9194071 2023.11.18 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9194076 2023.11.18 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 9194072 2023.11.18 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9194070 2023.11.18 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9195696 2023.11.18 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9192664 2023.11.17 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9192663 2023.11.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9192658 2023.11.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 9192661 2023.11.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9192660 2023.11.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9192656 2023.11.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 86 9192654 2023.11.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 25 9192662 2023.11.17 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9192649 2023.11.17 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9192653 2023.11.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9192659 2023.11.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9192651 2023.11.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9192655 2023.11.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9192648 2023.11.15 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 9187535 2023.11.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9192657 2023.11.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9192650 2023.11.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9180447 2023.11.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 7 9180446 2023.11.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9180443 2023.11.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9180444 2023.11.12 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9180445 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9180448 2023.11.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9180442 2023.11.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9180439 2023.11.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9180434 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9180440 2023.11.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9180437 2023.11.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9180441 2023.11.12 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 9180431 2023.11.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 18 9180432 2023.11.12 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9180428 2023.11.12 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9180436 2023.11.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9180430 2023.11.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9180438 2023.11.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9180433 2023.11.12 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9180427 2023.11.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9180429 2023.11.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9180435 2023.11.12 PK
pospolity łyska, Fulica atra 21 9171959 2023.11.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9171956 2023.11.10 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9171955 2023.11.10 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9171957 2023.11.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9171954 2023.11.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9171958 2023.11.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9171953 2023.11.10 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9171950 2023.11.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 230 9171936 2023.11.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9171937 2023.11.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 9171952 2023.11.09 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9171946 2023.11.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9171951 2023.11.09 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 4 9171948 2023.11.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9171949 2023.11.09 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9171947 2023.11.09 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9171944 2023.11.07 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9171945 2023.11.07 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9171942 2023.11.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9171943 2023.11.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 16 9171941 2023.11.07 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 9171939 2023.11.07 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 9171938 2023.11.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9171940 2023.11.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9146068 2023.11.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9146080 2023.11.02 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9146067 2023.11.02 PK
pospolity łyska, Fulica atra 18 9146081 2023.11.02 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9146082 2023.11.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9146066 2023.11.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9146065 2023.11.02 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9133979 2023.10.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 9133980 2023.10.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 6 9133977 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9133978 2023.10.29 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 9133976 2023.10.29 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9133996 2023.10.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 8 9133995 2023.10.29 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9133994 2023.10.29 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9133993 2023.10.29 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 9133992 2023.10.29 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9133991 2023.10.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9133990 2023.10.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 6 9133989 2023.10.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9133988 2023.10.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9133987 2023.10.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9133983 2023.10.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 25 9133986 2023.10.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9133985 2023.10.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 9133984 2023.10.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9133981 2023.10.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 9133982 2023.10.28 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9136142 2023.10.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 9122802 2023.10.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 9122803 2023.10.27 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9122804 2023.10.27 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 9122805 2023.10.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9122801 2023.10.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9122799 2023.10.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9122795 2023.10.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9122797 2023.10.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9122798 2023.10.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9122793 2023.10.26 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 40 9122800 2023.10.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9122796 2023.10.26 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9122789 2023.10.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9122794 2023.10.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9122791 2023.10.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9122790 2023.10.25 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9122787 2023.10.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9122785 2023.10.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 9122788 2023.10.25 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9122786 2023.10.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9118714 2023.10.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9115229 2023.10.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9109022 2023.10.22 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9109023 2023.10.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9109025 2023.10.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9109024 2023.10.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9109018 2023.10.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9109015 2023.10.22 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9109019 2023.10.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 9109014 2023.10.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9109013 2023.10.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9109020 2023.10.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9109016 2023.10.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9109017 2023.10.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 12 9109011 2023.10.22 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9109012 2023.10.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9108984 2023.10.22 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 10 9108985 2023.10.22 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 9108991 2023.10.22 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 9108982 2023.10.22 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 9108986 2023.10.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9108983 2023.10.22 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9108988 2023.10.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9108981 2023.10.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9108990 2023.10.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9108993 2023.10.22 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9108989 2023.10.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9108987 2023.10.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9108979 2023.10.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 11 9108978 2023.10.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9108980 2023.10.21 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9109008 2023.10.21 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9109005 2023.10.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9109010 2023.10.21 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 9109004 2023.10.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9109006 2023.10.21 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9109002 2023.10.21 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9109001 2023.10.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9109000 2023.10.21 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9108997 2023.10.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9109007 2023.10.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9108999 2023.10.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9109003 2023.10.21 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9108996 2023.10.21 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9108998 2023.10.21 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9108995 2023.10.21 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9100475 2023.10.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9100477 2023.10.19 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9100478 2023.10.19 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9100476 2023.10.19 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9100472 2023.10.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9100474 2023.10.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9100473 2023.10.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9100468 2023.10.18 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9096265 2023.10.18 PK
pospolity żuraw, Grus grus 40 9096264 2023.10.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9100469 2023.10.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9100471 2023.10.17 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9100460 2023.10.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9100466 2023.10.17 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9100464 2023.10.17 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9100467 2023.10.17 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 9100462 2023.10.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9100463 2023.10.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9100465 2023.10.17 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9100461 2023.10.17 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 11 9100459 2023.10.17 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9094016 2023.10.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9087575 2023.10.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9087574 2023.10.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9087573 2023.10.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9087572 2023.10.15 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9087568 2023.10.15 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9087565 2023.10.15 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 11 9087567 2023.10.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9087571 2023.10.15 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9087570 2023.10.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9087562 2023.10.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9087569 2023.10.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9087564 2023.10.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9087563 2023.10.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087559 2023.10.15 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9087558 2023.10.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9087560 2023.10.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9087561 2023.10.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9087553 2023.10.15 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9087556 2023.10.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9087554 2023.10.15 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9087547 2023.10.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9087548 2023.10.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9087550 2023.10.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9087549 2023.10.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9087551 2023.10.15 PK
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9091474 2023.10.14 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9164490 2023.10.13 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9087542 2023.10.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9087555 2023.10.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9087552 2023.10.11 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9087545 2023.10.10 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9087544 2023.10.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9087546 2023.10.10 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9087543 2023.10.10 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9074227 2023.10.10 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9060862 2023.10.09 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9049068 2023.10.06 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9045664 2023.10.05 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9045661 2023.10.05 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9045666 2023.10.03 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9045662 2023.10.03 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9045663 2023.10.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9045665 2023.10.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9033426 2023.10.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9033433 2023.10.01 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9033429 2023.10.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9033434 2023.10.01 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9033439 2023.10.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9033437 2023.10.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9033436 2023.10.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9023656 2023.09.30 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9033423 2023.09.28 PK
pospolity żuraw, Grus grus 70 9033424 2023.09.26 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9033430 2023.09.25 PK
pospolity żuraw, Grus grus 70 9033427 2023.09.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9033438 2023.09.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9033432 2023.09.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9033428 2023.09.17 PK
pospolity żuraw, Grus grus 18 9033425 2023.09.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8976487 2023.09.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8976491 2023.09.17 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8976490 2023.09.17 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8976477 2023.09.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8976486 2023.09.17 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8976488 2023.09.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8976492 2023.09.17 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8976480 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8976485 2023.09.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8976483 2023.09.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8976482 2023.09.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8976481 2023.09.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8976478 2023.09.17 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8991374 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 70 8969058 2023.09.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8969056 2023.09.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8969059 2023.09.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8969057 2023.09.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8969061 2023.09.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8969055 2023.09.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8959625 2023.09.12 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8959624 2023.09.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8949103 2023.09.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8949104 2023.09.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 8949108 2023.09.09 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8949105 2023.09.09 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949101 2023.09.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8949107 2023.09.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 35 8949109 2023.09.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 8949110 2023.09.09 PK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 9091470 2023.09.08 PK
pospolity żuraw, Grus grus 29 8942641 2023.09.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8936459 2023.09.06 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 8933080 2023.09.05 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8924864 2023.09.03 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8924863 2023.09.03 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 8924841 2023.09.03 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8924861 2023.09.03 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8915475 2023.09.01 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8915476 2023.09.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8906049 2023.08.29 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8906046 2023.08.29 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8906048 2023.08.29 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8906047 2023.08.29 PK
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 8907703 2023.08.28 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 8907704 2023.08.28 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8916667 2023.08.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8916666 2023.08.27 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8916665 2023.08.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8916668 2023.08.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 8916669 2023.08.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8916663 2023.08.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8916661 2023.08.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8916660 2023.08.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 8916662 2023.08.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8916658 2023.08.26 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8916656 2023.08.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8916657 2023.08.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10000 8916664 2023.08.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8916659 2023.08.26 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8916655 2023.08.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8889991 2023.08.24 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 20 8887958 2023.08.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8884222 2023.08.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8884224 2023.08.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8884220 2023.08.22 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8884221 2023.08.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8884223 2023.08.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8884225 2023.08.20 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 8884217 2023.08.20 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8884218 2023.08.20 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8884219 2023.08.20 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8884215 2023.08.20 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8884216 2023.08.20 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 8875559 2023.08.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 8875560 2023.08.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8875561 2023.08.11 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8875562 2023.08.11 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 8843979 2023.08.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8839473 2023.08.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8839469 2023.08.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8839471 2023.08.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8839472 2023.08.09 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8839470 2023.08.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8839465 2023.08.09 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8839467 2023.08.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8839468 2023.08.09 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8839466 2023.08.09 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8839464 2023.08.09 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8839423 2023.08.09 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8839424 2023.08.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8837601 2023.08.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8837600 2023.08.08 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8837598 2023.08.08 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8837597 2023.08.08 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8837599 2023.08.08 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 13 8837594 2023.08.08 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8837590 2023.08.07 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 30 8837595 2023.08.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8837596 2023.08.07 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8837587 2023.08.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8837591 2023.08.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8837592 2023.08.07 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8837588 2023.08.07 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8837586 2023.08.07 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8837589 2023.08.07 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8837585 2023.08.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8829804 2023.08.05 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8829803 2023.08.05 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8829801 2023.08.05 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8829799 2023.08.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8829802 2023.08.05 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8829800 2023.08.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8829798 2023.08.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8829797 2023.08.05 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8829796 2023.08.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8829819 2023.08.05 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8829827 2023.08.05 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8829818 2023.08.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8829817 2023.08.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8829814 2023.08.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8829815 2023.08.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8829816 2023.08.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8829812 2023.08.05 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8829811 2023.08.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8829813 2023.08.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 8829809 2023.08.05 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8829810 2023.08.05 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8829808 2023.08.05 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8829806 2023.08.05 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8829807 2023.08.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8829805 2023.08.05 PK