DRUŻYNA

Drużyna: Tadeusz Sobuś. Obserwator: Tadeusz Sobuś

Liczba gatunków: 169

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 343 9005 72 72 0 5 31 36
2 267 2270 84 64 0 6 21 37
3 471 3382 104 85 0 4 35 46
4 913 2919 150 138 0 22 67 49
5 432 980 169 116 0 21 54 41
6 32 77 169 28 0 4 13 11
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8591005 2023.06.04 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8591006 2023.06.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8591007 2023.06.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8591008 2023.06.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8591009 2023.06.04 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 25 8591010 2023.06.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 8 8591012 2023.06.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 8591013 2023.06.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8591014 2023.06.04 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8591031 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8591032 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8591034 2023.06.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 8591038 2023.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8591039 2023.06.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8591042 2023.06.04 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8591043 2023.06.04 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8575475 2023.06.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8575476 2023.06.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8575477 2023.06.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8575498 2023.06.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8575511 2023.06.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8575512 2023.06.01 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8575513 2023.06.01 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8575514 2023.06.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8575515 2023.06.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8575516 2023.06.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8575517 2023.06.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8575519 2023.06.01 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8575520 2023.06.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8575521 2023.06.01 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8575522 2023.06.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8575523 2023.06.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8566286 2023.05.31 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8566285 2023.05.31 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8566284 2023.05.31 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8566283 2023.05.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8566287 2023.05.31 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8566282 2023.05.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8566280 2023.05.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 6 8566281 2023.05.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8564310 2023.05.30 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8564309 2023.05.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8564306 2023.05.30 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8565306 2023.05.30 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8565307 2023.05.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8565308 2023.05.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8565309 2023.05.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8565310 2023.05.30 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8565311 2023.05.30 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565312 2023.05.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8565313 2023.05.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565314 2023.05.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8565315 2023.05.30 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8570641 2023.05.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8564303 2023.05.28 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8564307 2023.05.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8564308 2023.05.28 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8564304 2023.05.28 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8564302 2023.05.28 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564301 2023.05.28 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8564299 2023.05.28 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564300 2023.05.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564296 2023.05.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8564297 2023.05.28 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8549341 2023.05.28 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8542641 2023.05.27 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 6 8542642 2023.05.27 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8542643 2023.05.27 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8542645 2023.05.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8545180 2023.05.27 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8545181 2023.05.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8545182 2023.05.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8545183 2023.05.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8545184 2023.05.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8545185 2023.05.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8545186 2023.05.27 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8564298 2023.05.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8564294 2023.05.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8564295 2023.05.26 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8564293 2023.05.26 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8517948 2023.05.23 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8518022 2023.05.23 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8519197 2023.05.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8521821 2023.05.23 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8522546 2023.05.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8517248 2023.05.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8517247 2023.05.23 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8517244 2023.05.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8517245 2023.05.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8517241 2023.05.22 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8517243 2023.05.22 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517240 2023.05.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8517239 2023.05.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8517242 2023.05.22 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8509404 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8509405 2023.05.21 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 20 8509406 2023.05.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8509407 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8509408 2023.05.21 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8509409 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8509410 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 12 8509411 2023.05.21 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8509413 2023.05.21 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8509417 2023.05.21 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8509418 2023.05.21 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8509421 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8509425 2023.05.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8509419 2023.05.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8509422 2023.05.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8509420 2023.05.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8509439 2023.05.20 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8509436 2023.05.20 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8509437 2023.05.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8509433 2023.05.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8509434 2023.05.20 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8509432 2023.05.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8509438 2023.05.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8509431 2023.05.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8509429 2023.05.20 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8509430 2023.05.20 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8509424 2023.05.20 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8509426 2023.05.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8509427 2023.05.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8509435 2023.05.20 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8509428 2023.05.20 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8509423 2023.05.20 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8480974 2023.05.17 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8480983 2023.05.17 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8480978 2023.05.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8480977 2023.05.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8480979 2023.05.17 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8480985 2023.05.17 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8480984 2023.05.17 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8480976 2023.05.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8480981 2023.05.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8480973 2023.05.17 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8480982 2023.05.17 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8478723 2023.05.17 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8480980 2023.05.16 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8480975 2023.05.16 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8460048 2023.05.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8460045 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8460065 2023.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8460067 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8460066 2023.05.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8460064 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8460060 2023.05.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8460061 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8460059 2023.05.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8460063 2023.05.14 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8460057 2023.05.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8460056 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8460062 2023.05.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8460058 2023.05.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8460055 2023.05.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8460054 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8460053 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8460052 2023.05.14 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8460031 2023.05.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8460030 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8460032 2023.05.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8460033 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8460034 2023.05.14 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8460025 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8461618 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8460036 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8460027 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8460028 2023.05.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8460029 2023.05.14 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8460024 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8460121 2023.05.14 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8460026 2023.05.14 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8460022 2023.05.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8460023 2023.05.14 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 8452122 2023.05.14 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8456339 2023.05.14 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8456340 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8456349 2023.05.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8456357 2023.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8446337 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8446336 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8446333 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8446335 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8446331 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8446329 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8446330 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8446328 2023.05.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8446327 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8446332 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8446326 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8446324 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8446350 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8446349 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8446346 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8446345 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8446347 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8446353 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8446351 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8446343 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8446342 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8446340 2023.05.13 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8446339 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8446348 2023.05.12 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8446341 2023.05.12 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8446352 2023.05.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8446344 2023.05.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8446338 2023.05.12 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8446320 2023.05.12 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8446322 2023.05.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8446323 2023.05.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 8446318 2023.05.12 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8433446 2023.05.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8446319 2023.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8446321 2023.05.11 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8446316 2023.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8446313 2023.05.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8446315 2023.05.11 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8446317 2023.05.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8446314 2023.05.11 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8446311 2023.05.11 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8446312 2023.05.11 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8446308 2023.05.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8446310 2023.05.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8446309 2023.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8422275 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422276 2023.05.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8422274 2023.05.10 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8422272 2023.05.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8422277 2023.05.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8422273 2023.05.10 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8422271 2023.05.10 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8422270 2023.05.10 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8422269 2023.05.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8422267 2023.05.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8422268 2023.05.10 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8422266 2023.05.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8418572 2023.05.10 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 8423448 2023.05.10 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8412534 2023.05.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8412532 2023.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412531 2023.05.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8412533 2023.05.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8412529 2023.05.09 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8412528 2023.05.09 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8412530 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8412526 2023.05.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8412527 2023.05.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8412525 2023.05.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8412523 2023.05.09 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8412522 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8412521 2023.05.09 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8412524 2023.05.09 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8417839 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8417841 2023.05.09 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8417845 2023.05.09 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8418583 2023.05.09 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8411169 2023.05.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8405705 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8405701 2023.05.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8405702 2023.05.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8405703 2023.05.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8405704 2023.05.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8405706 2023.05.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8405700 2023.05.07 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8405699 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8405698 2023.05.07 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 15 8398366 2023.05.07 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 8398369 2023.05.07 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8423455 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8405696 2023.05.05 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8405697 2023.05.05 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8384251 2023.05.05 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8384248 2023.05.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8384255 2023.05.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 8384249 2023.05.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8384247 2023.05.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8384245 2023.05.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8384246 2023.05.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8384265 2023.05.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8384264 2023.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8384263 2023.05.05 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8384262 2023.05.05 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8384261 2023.05.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8384260 2023.05.05 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8384259 2023.05.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8384256 2023.05.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8384257 2023.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8384267 2023.05.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8384258 2023.05.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8384266 2023.05.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8384253 2023.05.05 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8384254 2023.05.05 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8384250 2023.05.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8384252 2023.05.05 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8384243 2023.05.05 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8384242 2023.05.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8384244 2023.05.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 8384241 2023.05.05 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8384240 2023.05.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8384239 2023.05.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8384238 2023.05.05 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8384236 2023.05.05 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8384237 2023.05.05 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8384233 2023.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8384232 2023.05.05 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8384230 2023.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8384234 2023.05.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8384235 2023.05.05 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8384231 2023.05.05 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8384229 2023.05.05 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8381467 2023.05.05 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8381469 2023.05.05 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8381471 2023.05.05 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8381558 2023.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8377706 2023.05.04 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8377705 2023.05.04 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8377704 2023.05.04 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8377703 2023.05.04 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8377702 2023.05.04 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8377707 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8377784 2023.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8377789 2023.05.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8377786 2023.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8377782 2023.05.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8377783 2023.05.04 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8377790 2023.05.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8377788 2023.05.04 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8377781 2023.05.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8377780 2023.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8377785 2023.05.04 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8377776 2023.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8377787 2023.05.04 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 8377777 2023.05.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8377779 2023.05.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8377778 2023.05.04 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8377775 2023.05.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8364628 2023.05.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8364627 2023.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8364629 2023.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8364626 2023.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8364625 2023.05.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8364630 2023.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8364623 2023.05.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8364621 2023.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8364619 2023.05.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8364624 2023.05.03 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8364622 2023.05.03 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8364645 2023.05.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8364646 2023.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8364644 2023.05.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8364643 2023.05.03 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8364642 2023.05.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8364639 2023.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8364641 2023.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8364640 2023.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8364638 2023.05.03 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8364635 2023.05.03 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8364636 2023.05.03 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8364634 2023.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8364633 2023.05.03 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8364632 2023.05.03 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8364631 2023.05.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8364637 2023.05.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8364618 2023.05.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8364617 2023.05.03 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8364616 2023.05.03 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8364613 2023.05.03 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8364614 2023.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8364615 2023.05.03 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8364609 2023.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8364610 2023.05.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8364612 2023.05.03 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8364607 2023.05.03 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8377690 2023.05.03 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8377691 2023.05.03 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8377693 2023.05.03 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8364611 2023.05.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8364608 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8364605 2023.05.02 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8364604 2023.05.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8364606 2023.05.02 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8364603 2023.05.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8351431 2023.05.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8351429 2023.05.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8351430 2023.05.02 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8351432 2023.05.02 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8351428 2023.05.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8351427 2023.05.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8351433 2023.05.02 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8351426 2023.05.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8351425 2023.05.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8351424 2023.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8351436 2023.05.02 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8351435 2023.05.02 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8352927 2023.05.02 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8355623 2023.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8346074 2023.05.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8346081 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8346078 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8346082 2023.05.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8346083 2023.05.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8346079 2023.05.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8346084 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8346080 2023.05.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8346076 2023.05.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8346075 2023.05.01 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8346069 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8346073 2023.05.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8346077 2023.05.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8346071 2023.05.01 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8346070 2023.05.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8344908 2023.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8344909 2023.05.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8344907 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8344904 2023.05.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8344906 2023.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8344903 2023.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8344905 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344899 2023.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8344900 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344896 2023.05.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8344902 2023.05.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8344901 2023.05.01 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8344897 2023.05.01 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8344898 2023.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8341279 2023.05.01 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 8341280 2023.05.01 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8341278 2023.05.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8341275 2023.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8341277 2023.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8341274 2023.05.01 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8341276 2023.05.01 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8341271 2023.05.01 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8341272 2023.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8341273 2023.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8341269 2023.05.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8341270 2023.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8341268 2023.05.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 8341252 2023.05.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8341241 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8341244 2023.05.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8341246 2023.05.01 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8341254 2023.05.01 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8341249 2023.05.01 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8341239 2023.05.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8341245 2023.05.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8341259 2023.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8341238 2023.05.01 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8341237 2023.05.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8341242 2023.05.01 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8341236 2023.05.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8341248 2023.05.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8341240 2023.05.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8341243 2023.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8341260 2023.05.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8341258 2023.05.01 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8341264 2023.05.01 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8341261 2023.05.01 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8341263 2023.05.01 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8341265 2023.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8341257 2023.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8341256 2023.05.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8341255 2023.05.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8344895 2023.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8341253 2023.04.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8341262 2023.04.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8341267 2023.04.29 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8341251 2023.04.29 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8341266 2023.04.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8341250 2023.04.29 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8341247 2023.04.29 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8322353 2023.04.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8322357 2023.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8322351 2023.04.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8322354 2023.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8322356 2023.04.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8322355 2023.04.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8322358 2023.04.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8322347 2023.04.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8322346 2023.04.29 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8322344 2023.04.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8322359 2023.04.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8322349 2023.04.29 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8322348 2023.04.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8322350 2023.04.29 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8322352 2023.04.29 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8322345 2023.04.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8322374 2023.04.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8322373 2023.04.29 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8322372 2023.04.29 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8322370 2023.04.29 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8322368 2023.04.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8322371 2023.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8322367 2023.04.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8322366 2023.04.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8322369 2023.04.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8322365 2023.04.29 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8322362 2023.04.29 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8322364 2023.04.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8322363 2023.04.29 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8322361 2023.04.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8322360 2023.04.29 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8322339 2023.04.29 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8322343 2023.04.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8322340 2023.04.29 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8322337 2023.04.29 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8322342 2023.04.29 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8322335 2023.04.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8322341 2023.04.29 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8322330 2023.04.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8322332 2023.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8322338 2023.04.29 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 8322329 2023.04.29 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 8322217 2023.04.29 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8322218 2023.04.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8322219 2023.04.29 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8322220 2023.04.29 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8322224 2023.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8325899 2023.04.29 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8322328 2023.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8322331 2023.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8322333 2023.04.28 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8322336 2023.04.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8322334 2023.04.28 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8317619 2023.04.28 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8317620 2023.04.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8308709 2023.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8308706 2023.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8308728 2023.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8308705 2023.04.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8308729 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8308707 2023.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8308744 2023.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8308752 2023.04.27 PK
pospolity żuraw, Grus grus 6 8308745 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8308742 2023.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8308740 2023.04.27 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8308743 2023.04.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8308738 2023.04.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8308737 2023.04.27 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8308741 2023.04.27 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8308735 2023.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8308736 2023.04.27 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8308739 2023.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8308733 2023.04.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8308734 2023.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8308732 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8308731 2023.04.27 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8308758 2023.04.27 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8308759 2023.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8308760 2023.04.27 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8308762 2023.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 8308757 2023.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8308761 2023.04.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8308756 2023.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8308753 2023.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8308755 2023.04.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 21 8308751 2023.04.27 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8308749 2023.04.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8308750 2023.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8308754 2023.04.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8308747 2023.04.27 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8308746 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8308748 2023.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8308708 2023.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8308703 2023.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8308697 2023.04.27 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8308712 2023.04.27 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8308696 2023.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8308694 2023.04.27 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8308701 2023.04.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8308710 2023.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8308704 2023.04.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8308691 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8308687 2023.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8308680 2023.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8308688 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8308678 2023.04.27 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8308685 2023.04.27 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8308677 2023.04.27 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8308698 2023.04.27 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8308700 2023.04.27 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8308695 2023.04.27 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8308699 2023.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8308711 2023.04.27 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8308693 2023.04.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8308702 2023.04.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8308689 2023.04.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8308686 2023.04.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8308684 2023.04.27 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8308683 2023.04.27 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8308682 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8308690 2023.04.27 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8308681 2023.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8308692 2023.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8308679 2023.04.27 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8308726 2023.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8308727 2023.04.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 8308723 2023.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8308720 2023.04.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8308725 2023.04.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8308724 2023.04.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8308722 2023.04.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8308719 2023.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8308716 2023.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8308717 2023.04.27 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8308718 2023.04.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8308730 2023.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8308721 2023.04.27 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8308714 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8308713 2023.04.27 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8308715 2023.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8310061 2023.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8303635 2023.04.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8303634 2023.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8303637 2023.04.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8303632 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8303636 2023.04.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8303631 2023.04.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8303630 2023.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8303629 2023.04.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8303633 2023.04.26 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8303628 2023.04.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8303659 2023.04.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8303658 2023.04.26 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8303657 2023.04.26 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8303656 2023.04.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 8303654 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8303655 2023.04.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8303652 2023.04.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8303653 2023.04.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 8303651 2023.04.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 8303650 2023.04.26 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8303649 2023.04.26 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8303625 2023.04.26 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8303744 2023.04.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8304186 2023.04.26 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8304187 2023.04.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8303648 2023.04.25 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8303647 2023.04.24 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8303646 2023.04.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8303644 2023.04.24 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8303645 2023.04.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8294011 2023.04.24 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8294012 2023.04.24 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8294014 2023.04.24 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8294015 2023.04.24 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8286663 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8286664 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8286668 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8286670 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8286666 2023.04.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8286657 2023.04.23 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8286665 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8286660 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8286667 2023.04.23 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8286662 2023.04.23 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8286661 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8286655 2023.04.23 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 23 8286656 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8287749 2023.04.23 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8286658 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8286654 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8286653 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8286682 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 8286681 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8286680 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8286678 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 8286674 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8286683 2023.04.23 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8286673 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8286685 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8286686 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8286684 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8286675 2023.04.23 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8286676 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8286679 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8286672 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8286671 2023.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8286677 2023.04.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8286650 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8286649 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8286648 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8286651 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8286645 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8286652 2023.04.22 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8286647 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8286646 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8286640 2023.04.22 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8286639 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8286644 2023.04.22 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8286643 2023.04.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8286641 2023.04.22 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8286637 2023.04.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8286642 2023.04.22 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8286638 2023.04.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8264676 2023.04.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 8264677 2023.04.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8264674 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8264675 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8264673 2023.04.22 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8264707 2023.04.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8264705 2023.04.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8264706 2023.04.22 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8264702 2023.04.22 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8264708 2023.04.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8264701 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8264698 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8264696 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8264693 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8264697 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8264692 2023.04.22 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8264690 2023.04.22 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8264691 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8264685 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8264683 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8264681 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8264704 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8264703 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8264709 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8264700 2023.04.22 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8264699 2023.04.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8264689 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8264695 2023.04.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8264688 2023.04.22 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8264687 2023.04.22 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8264686 2023.04.22 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8264684 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8264694 2023.04.22 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8264682 2023.04.22 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8264678 2023.04.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8264680 2023.04.22 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8264679 2023.04.22 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8265118 2023.04.22 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8271638 2023.04.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8263973 2023.04.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8263975 2023.04.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8263972 2023.04.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8263970 2023.04.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8263969 2023.04.21 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8263971 2023.04.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8263967 2023.04.21 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8263968 2023.04.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8263974 2023.04.21 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8263966 2023.04.21 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8263964 2023.04.21 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 39 8263965 2023.04.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 8263963 2023.04.21 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 8263962 2023.04.21 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8263960 2023.04.21 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8263957 2023.04.21 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8263955 2023.04.21 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8263954 2023.04.21 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8263976 2023.04.21 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8263950 2023.04.21 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8263952 2023.04.21 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8263958 2023.04.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8263959 2023.04.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8263956 2023.04.21 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 8263951 2023.04.21 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8263961 2023.04.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8263953 2023.04.21 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8263949 2023.04.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8255802 2023.04.20 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8255801 2023.04.20 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8255797 2023.04.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8255800 2023.04.20 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8255798 2023.04.20 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8255799 2023.04.20 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8255796 2023.04.20 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8255795 2023.04.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8255791 2023.04.20 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8255793 2023.04.20 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8255790 2023.04.20 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8255794 2023.04.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8255792 2023.04.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8255789 2023.04.20 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8255788 2023.04.20 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8251603 2023.04.20 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8255412 2023.04.20 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8255787 2023.04.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8255811 2023.04.20 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8249812 2023.04.19 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8250164 2023.04.19 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8238649 2023.04.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 8238647 2023.04.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8238648 2023.04.18 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8238646 2023.04.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8238645 2023.04.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8238644 2023.04.18 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8238642 2023.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8238641 2023.04.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8238643 2023.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8238640 2023.04.18 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8238639 2023.04.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8238650 2023.04.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8238637 2023.04.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8238638 2023.04.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8238636 2023.04.18 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8238632 2023.04.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8238635 2023.04.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8238629 2023.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8238634 2023.04.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8238630 2023.04.18 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8238633 2023.04.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8238631 2023.04.18 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8238628 2023.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8238625 2023.04.18 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8238627 2023.04.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8238622 2023.04.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8238621 2023.04.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8242992 2023.04.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8243007 2023.04.18 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8238624 2023.04.17 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8238623 2023.04.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8238626 2023.04.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8238620 2023.04.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8238617 2023.04.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8238619 2023.04.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8238616 2023.04.17 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8238618 2023.04.17 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8238614 2023.04.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8238615 2023.04.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8238612 2023.04.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8238613 2023.04.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8238611 2023.04.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8238608 2023.04.17 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8238609 2023.04.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8238610 2023.04.17 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8238605 2023.04.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8238606 2023.04.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8238607 2023.04.17 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8238604 2023.04.17 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8228673 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8228672 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8228674 2023.04.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8228670 2023.04.16 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8228667 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8228671 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8228668 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8228669 2023.04.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8228660 2023.04.16 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8228658 2023.04.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8228663 2023.04.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8228661 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8228665 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8228662 2023.04.16 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8228659 2023.04.16 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8228654 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8228664 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228657 2023.04.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8228656 2023.04.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8228655 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8228653 2023.04.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8228652 2023.04.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8228645 2023.04.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8228646 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8228649 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8228648 2023.04.16 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8228647 2023.04.16 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 8228644 2023.04.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 34 8228643 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8228641 2023.04.16 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8228640 2023.04.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8228642 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8228639 2023.04.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8228633 2023.04.16 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 8228636 2023.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8228638 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8228637 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8228630 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8228632 2023.04.16 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8228623 2023.04.16 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8228626 2023.04.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8228631 2023.04.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8228629 2023.04.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8228624 2023.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8228627 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8228620 2023.04.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 8228622 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8228666 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8228618 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8228628 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228621 2023.04.16 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8228619 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8228625 2023.04.16 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8222569 2023.04.16 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8228684 2023.04.16 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 8228705 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8220039 2023.04.15 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8220034 2023.04.15 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8220037 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8220038 2023.04.15 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8220033 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8220032 2023.04.15 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8220035 2023.04.15 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8220031 2023.04.15 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8220030 2023.04.15 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8220022 2023.04.15 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8220027 2023.04.15 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8220024 2023.04.15 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8220026 2023.04.15 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8220025 2023.04.15 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8220029 2023.04.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8220028 2023.04.15 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8220018 2023.04.15 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8220020 2023.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8220019 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8220016 2023.04.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8220023 2023.04.15 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8220014 2023.04.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8220015 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8220017 2023.04.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8220021 2023.04.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8220013 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8220009 2023.04.15 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8220008 2023.04.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8220010 2023.04.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8220012 2023.04.15 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8220006 2023.04.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8220005 2023.04.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8220004 2023.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8220011 2023.04.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8220007 2023.04.15 PK
pospolity śpiewak, T