DRUŻYNA

Drużyna: Łukasz Cudziło. Obserwator: Łukasz Cudziło

Liczba gatunków: 123

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
3 21 78 21 21 0 0 3 18
4 181 470 97 94 0 6 47 41
5 174 573 122 82 0 11 38 33
7 1 1 122 1 0 0 1 0
8 4 9 123 4 0 1 0 3
1 0 0 123 0 0 0 0 0
2 0 0 123 0 0 0 0 0
6 0 0 123 0 0 0 0 0
9 0 0 123 0 0 0 0 0
10 0 0 123 0 0 0 0 0
11 0 0 123 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 8886935 2023.08.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8887519 2023.08.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8887512 2023.08.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8877909 2023.08.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8788298 2023.07.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8456960 2023.05.14 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8456961 2023.05.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8456962 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8456963 2023.05.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8456964 2023.05.14 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8456965 2023.05.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8456966 2023.05.14 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 8456967 2023.05.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8456968 2023.05.14 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8456959 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8456958 2023.05.14 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 8456957 2023.05.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8456947 2023.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8456948 2023.05.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8456949 2023.05.14 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8456950 2023.05.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8456952 2023.05.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8456953 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8456954 2023.05.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8456955 2023.05.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8456956 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8456969 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8456970 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8456971 2023.05.14 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8456984 2023.05.14 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 8456985 2023.05.14 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8456986 2023.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8456987 2023.05.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8456988 2023.05.14 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 8456989 2023.05.14 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8456990 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8456991 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 6 8456992 2023.05.14 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8456951 2023.05.14 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8456983 2023.05.14 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8456982 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8456972 2023.05.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8456973 2023.05.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8456974 2023.05.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8456975 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8456976 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8456977 2023.05.14 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8456978 2023.05.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8456979 2023.05.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8456980 2023.05.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8456981 2023.05.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8416547 2023.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8416543 2023.05.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8416544 2023.05.09 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8416545 2023.05.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8416546 2023.05.09 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8416542 2023.05.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8416370 2023.05.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8416369 2023.05.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8416368 2023.05.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8416367 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 8416366 2023.05.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8416365 2023.05.09 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8416364 2023.05.09 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8416363 2023.05.09 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8416548 2023.05.09 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8416549 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8416563 2023.05.09 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8416562 2023.05.09 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8416561 2023.05.09 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8416560 2023.05.09 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8416559 2023.05.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8416558 2023.05.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8416557 2023.05.09 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8416556 2023.05.09 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8416555 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8416554 2023.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8416553 2023.05.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8416552 2023.05.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8416551 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8416550 2023.05.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8416564 2023.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8416362 2023.05.09 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8416345 2023.05.09 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8416344 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8416343 2023.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8416342 2023.05.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8416341 2023.05.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8416340 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8416339 2023.05.09 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8416338 2023.05.09 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8416337 2023.05.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8416336 2023.05.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8416335 2023.05.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8416334 2023.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8416333 2023.05.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8416332 2023.05.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8416346 2023.05.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8416347 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8416361 2023.05.09 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8416360 2023.05.09 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 8416359 2023.05.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8416358 2023.05.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8416357 2023.05.09 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8416356 2023.05.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8416355 2023.05.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8416354 2023.05.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8416353 2023.05.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8416352 2023.05.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8416351 2023.05.09 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8416350 2023.05.09 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8416349 2023.05.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8416348 2023.05.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8416331 2023.05.09 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8417074 2023.05.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8417163 2023.05.09 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8417162 2023.05.09 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8417161 2023.05.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8417160 2023.05.09 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8417159 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8417158 2023.05.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8417157 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8417156 2023.05.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8417155 2023.05.09 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8417154 2023.05.09 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8417153 2023.05.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8417152 2023.05.09 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8417151 2023.05.09 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8417164 2023.05.09 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8417165 2023.05.09 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8417166 2023.05.09 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8417926 2023.05.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8417178 2023.05.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8417177 2023.05.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8417176 2023.05.09 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8417175 2023.05.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8417174 2023.05.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8417173 2023.05.09 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8417172 2023.05.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8417171 2023.05.09 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8417170 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8417169 2023.05.09 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8417168 2023.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8417167 2023.05.09 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8417088 2023.05.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8417087 2023.05.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8416565 2023.05.09 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8417068 2023.05.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8417067 2023.05.09 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8417066 2023.05.09 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8417065 2023.05.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8416574 2023.05.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8416573 2023.05.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8416572 2023.05.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8416571 2023.05.09 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8416570 2023.05.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8416569 2023.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8416568 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8416567 2023.05.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8416566 2023.05.09 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8417069 2023.05.09 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8417070 2023.05.09 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8417071 2023.05.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8417086 2023.05.09 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8417085 2023.05.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8417084 2023.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8417083 2023.05.09 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8417082 2023.05.09 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8417081 2023.05.09 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 8417080 2023.05.09 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8417079 2023.05.09 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8417078 2023.05.09 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8417077 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8417076 2023.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8417075 2023.05.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8417073 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8417072 2023.05.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8342577 2023.05.01 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 50 8342589 2023.05.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8329363 2023.04.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8329364 2023.04.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8329365 2023.04.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8329366 2023.04.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8329367 2023.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8329368 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8329369 2023.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8329370 2023.04.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8329371 2023.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 8329372 2023.04.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8329362 2023.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8329361 2023.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8329338 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8329347 2023.04.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8329346 2023.04.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8329345 2023.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8329344 2023.04.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8329343 2023.04.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8329342 2023.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8329341 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8329340 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8329339 2023.04.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8329348 2023.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8329349 2023.04.30 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 10 8329350 2023.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 8329360 2023.04.30 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 8329359 2023.04.30 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8329358 2023.04.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8329357 2023.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8329356 2023.04.30 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8329355 2023.04.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8329354 2023.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8329353 2023.04.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8329352 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8329351 2023.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8322062 2023.04.29 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8278730 2023.04.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8278729 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8278728 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8278727 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 8278726 2023.04.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8278725 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8278724 2023.04.23 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8278723 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8278731 2023.04.23 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8278732 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8278740 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8278739 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8278738 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8278737 2023.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8278736 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8278735 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8278734 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8278733 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8278722 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8278721 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8278720 2023.04.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8278702 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8278703 2023.04.23 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8278704 2023.04.23 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8278705 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8278706 2023.04.23 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8278707 2023.04.23 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8278709 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8278710 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8278711 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8278712 2023.04.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8278713 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8278714 2023.04.23 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8278715 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 8278716 2023.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 8278717 2023.04.23 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8278718 2023.04.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8278719 2023.04.23 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8278708 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8279334 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8279216 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8279217 2023.04.23 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 8279218 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8279219 2023.04.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8279220 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8279221 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8279222 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8279223 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8279224 2023.04.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8279225 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8279226 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8279227 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8279228 2023.04.23 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8279229 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8279261 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8279275 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8279333 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8279215 2023.04.23 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8279214 2023.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8279213 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8279202 2023.04.23 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8278741 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8279201 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8279200 2023.04.23 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8279199 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8279198 2023.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8278743 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8278742 2023.04.23 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8279203 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8279204 2023.04.23 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8279212 2023.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 8279211 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8279210 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8279209 2023.04.23 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8279208 2023.04.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8279207 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8279206 2023.04.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8279205 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8269238 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8269240 2023.04.22 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8271363 2023.04.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8271373 2023.04.22 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8236024 2023.04.17 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8235920 2023.04.17 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8235919 2023.04.17 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8225972 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8225971 2023.04.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8225970 2023.04.16 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8225969 2023.04.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8225968 2023.04.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8225973 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8225974 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8225975 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8225976 2023.04.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8225981 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8225978 2023.04.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8225979 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8225980 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8225967 2023.04.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8225966 2023.04.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 8225965 2023.04.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8225952 2023.04.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8225953 2023.04.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8225954 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8225955 2023.04.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8225956 2023.04.16 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 8225957 2023.04.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8225958 2023.04.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8225959 2023.04.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8225960 2023.04.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8225961 2023.04.16 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8225962 2023.04.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8225963 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8225964 2023.04.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8225977 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8226272 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8226268 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8226269 2023.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8226270 2023.04.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8226271 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8226273 2023.04.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8226274 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8226275 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8226276 2023.04.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8226277 2023.04.16 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 8226278 2023.04.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8226279 2023.04.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8226280 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 8226267 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8226266 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8226265 2023.04.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8226254 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8226255 2023.04.16 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8226256 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226257 2023.04.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8226258 2023.04.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 8226259 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8226260 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8225982 2023.04.16 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8226261 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8226262 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8226263 2023.04.16 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 8226264 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8225983 2023.04.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8227995 2023.04.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8108425 2023.03.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8108403 2023.03.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8108404 2023.03.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8108392 2023.03.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8108346 2023.03.30 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8108312 2023.03.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8108311 2023.03.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8108423 2023.03.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8108424 2023.03.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8108402 2023.03.29 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8108416 2023.03.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8108390 2023.03.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8108310 2023.03.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8108415 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8108418 2023.03.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8108407 2023.03.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8108341 2023.03.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8108313 2023.03.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8108401 2023.03.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8108419 2023.03.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 30 8108420 2023.03.23 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...