DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa 0TOP AB. Obserwator: Agnieszka Biernacka

Liczba gatunków: 131

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 181 1099 54 54 0 2 20 32
2 21 73 59 19 0 1 6 12
3 188 690 82 64 0 0 24 40
4 215 465 116 84 0 9 38 37
5 118 248 131 65 0 8 32 25
6 0 0 131 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8564466 2023.05.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8564483 2023.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8564464 2023.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8564465 2023.05.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8564471 2023.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8564472 2023.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8564475 2023.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8564480 2023.05.30 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8564481 2023.05.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564482 2023.05.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8549590 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549585 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8549584 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8549582 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8549580 2023.05.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8549579 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549578 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549576 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8549575 2023.05.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8549559 2023.05.28 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 7 8549558 2023.05.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8549591 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8549592 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8549560 2023.05.28 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8550167 2023.05.28 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8550122 2023.05.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8550114 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549965 2023.05.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8549658 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8549634 2023.05.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8549601 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8549598 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8549596 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8549594 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8549593 2023.05.28 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8526939 2023.05.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8526940 2023.05.24 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8526945 2023.05.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8526962 2023.05.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8526990 2023.05.24 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8526991 2023.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526997 2023.05.24 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8499199 2023.05.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8499192 2023.05.20 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8489109 2023.05.19 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8489117 2023.05.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8489123 2023.05.19 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8489127 2023.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8489166 2023.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8489170 2023.05.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8489097 2023.05.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8489092 2023.05.19 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8489086 2023.05.19 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8489083 2023.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8489080 2023.05.19 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8489075 2023.05.19 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8489073 2023.05.19 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8489072 2023.05.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8489173 2023.05.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8489175 2023.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8489183 2023.05.19 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8489245 2023.05.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8489244 2023.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489243 2023.05.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8489241 2023.05.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8489236 2023.05.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8489235 2023.05.19 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8489234 2023.05.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8489211 2023.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489187 2023.05.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8489199 2023.05.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8489202 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8489206 2023.05.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8489209 2023.05.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8489210 2023.05.19 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8485778 2023.05.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8485779 2023.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8485780 2023.05.18 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8485781 2023.05.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8485782 2023.05.18 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8485783 2023.05.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8485784 2023.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485785 2023.05.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8476412 2023.05.16 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8476413 2023.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8476414 2023.05.16 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8463962 2023.05.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8463959 2023.05.14 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8463956 2023.05.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8463950 2023.05.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8463949 2023.05.14 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8463947 2023.05.14 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8463889 2023.05.14 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8463840 2023.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8463963 2023.05.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8463964 2023.05.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463965 2023.05.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8464029 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8464021 2023.05.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8463987 2023.05.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8463984 2023.05.14 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8463983 2023.05.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8463981 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8463978 2023.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8463973 2023.05.14 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8342088 2023.05.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8342077 2023.05.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8342074 2023.05.01 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8342073 2023.05.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8342036 2023.05.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8342097 2023.05.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8342098 2023.05.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8342114 2023.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342119 2023.05.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8342131 2023.05.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8342132 2023.05.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8342134 2023.05.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8342137 2023.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327710 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8327711 2023.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8327758 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8327759 2023.04.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8327842 2023.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8327705 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327704 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8327703 2023.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327691 2023.04.30 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8327686 2023.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8327681 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327655 2023.04.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8327843 2023.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8327844 2023.04.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8327845 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8336163 2023.04.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8336154 2023.04.30 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8336153 2023.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8336149 2023.04.30 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8336133 2023.04.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8328092 2023.04.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8328090 2023.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8328072 2023.04.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8328056 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8327861 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8327847 2023.04.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8327846 2023.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8311252 2023.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8305697 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305696 2023.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8305694 2023.04.27 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8305693 2023.04.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8305692 2023.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8311255 2023.04.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8311257 2023.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8311259 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311271 2023.04.27 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8311270 2023.04.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8311269 2023.04.27 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8311265 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311264 2023.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8311261 2023.04.27 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8301205 2023.04.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8301206 2023.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8301207 2023.04.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8301208 2023.04.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8301209 2023.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8301210 2023.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8301211 2023.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8301212 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8301229 2023.04.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8301247 2023.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8296778 2023.04.25 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8296780 2023.04.25 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8292965 2023.04.24 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8292966 2023.04.24 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8292967 2023.04.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8292968 2023.04.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8292969 2023.04.24 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8292970 2023.04.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8292971 2023.04.24 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8292972 2023.04.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8292973 2023.04.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8292974 2023.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8292975 2023.04.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8271637 2023.04.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8271633 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8271632 2023.04.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8271631 2023.04.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8271639 2023.04.22 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8271640 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8271644 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8271671 2023.04.22 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8271672 2023.04.22 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8271675 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8271678 2023.04.22 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8257812 2023.04.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8257814 2023.04.21 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8257816 2023.04.21 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8257818 2023.04.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8257819 2023.04.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8257822 2023.04.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8257825 2023.04.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8257827 2023.04.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8257829 2023.04.21 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8249458 2023.04.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8249447 2023.04.19 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8249442 2023.04.19 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8249424 2023.04.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8249422 2023.04.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8249460 2023.04.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8249464 2023.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8249465 2023.04.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8249556 2023.04.19 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8249555 2023.04.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8249468 2023.04.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8249467 2023.04.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8249466 2023.04.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8235184 2023.04.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8235183 2023.04.17 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 8235182 2023.04.17 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8235180 2023.04.17 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8235179 2023.04.17 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8235178 2023.04.17 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8235177 2023.04.17 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8235176 2023.04.17 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8235175 2023.04.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8235185 2023.04.17 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8235186 2023.04.17 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8235191 2023.04.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8235218 2023.04.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8235217 2023.04.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8235198 2023.04.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8235197 2023.04.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8235196 2023.04.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8235195 2023.04.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8235194 2023.04.17 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8235193 2023.04.17 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8235192 2023.04.17 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8224608 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8224607 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8224603 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8224546 2023.04.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8224545 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8224611 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8224631 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8224734 2023.04.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8224722 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8224718 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8224685 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8224655 2023.04.16 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8209956 2023.04.14 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8199979 2023.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8199982 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8199983 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8199984 2023.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8199985 2023.04.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8199989 2023.04.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8199992 2023.04.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8199993 2023.04.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8199994 2023.04.13 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8186324 2023.04.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8186325 2023.04.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8186334 2023.04.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8186372 2023.04.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8186424 2023.04.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8186425 2023.04.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8186428 2023.04.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8186316 2023.04.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8186315 2023.04.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 8186314 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8186313 2023.04.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8186312 2023.04.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8186311 2023.04.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8186310 2023.04.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8186309 2023.04.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8186308 2023.04.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8186429 2023.04.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8186430 2023.04.11 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8186532 2023.04.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8186459 2023.04.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8186457 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8186454 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186450 2023.04.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8186446 2023.04.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8186445 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186444 2023.04.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8186443 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8186431 2023.04.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8186433 2023.04.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8186434 2023.04.11 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8186435 2023.04.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8186438 2023.04.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8186439 2023.04.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8186441 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8169439 2023.04.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8169414 2023.04.09 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8167721 2023.04.09 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8167718 2023.04.09 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8167705 2023.04.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8167688 2023.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8167662 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8167658 2023.04.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8167656 2023.04.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8167651 2023.04.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8167649 2023.04.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8167648 2023.04.09 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8169441 2023.04.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8169446 2023.04.09 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8169520 2023.04.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8169519 2023.04.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8169518 2023.04.09 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8169509 2023.04.09 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8169507 2023.04.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8169504 2023.04.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8169503 2023.04.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8169500 2023.04.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8169499 2023.04.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 10 8169450 2023.04.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8169448 2023.04.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8169447 2023.04.09 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8129121 2023.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8129119 2023.04.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8129118 2023.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8129100 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8129071 2023.04.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8129046 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8129142 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129143 2023.04.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 8129214 2023.04.02 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8129212 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8129210 2023.04.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8129195 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8129159 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8129144 2023.04.02 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8113497 2023.03.31 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8113498 2023.03.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8113553 2023.03.31 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8113555 2023.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8113557 2023.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8113558 2023.03.31 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8113565 2023.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8113572 2023.03.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8112155 2023.03.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8112154 2023.03.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8112153 2023.03.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8112151 2023.03.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8112147 2023.03.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8112140 2023.03.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8112137 2023.03.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8112135 2023.03.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8112157 2023.03.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8112160 2023.03.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8112163 2023.03.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8112180 2023.03.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8112179 2023.03.30 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8112178 2023.03.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8112177 2023.03.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8112176 2023.03.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8112175 2023.03.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8112174 2023.03.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8112169 2023.03.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8112122 2023.03.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8112118 2023.03.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8112113 2023.03.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8112069 2023.03.30 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8112065 2023.03.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8111942 2023.03.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8111941 2023.03.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8111939 2023.03.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8111938 2023.03.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8111936 2023.03.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8111935 2023.03.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8111934 2023.03.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8112072 2023.03.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8112076 2023.03.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8112108 2023.03.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8112105 2023.03.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8112101 2023.03.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8112097 2023.03.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8112094 2023.03.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8112087 2023.03.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8112084 2023.03.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8112081 2023.03.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8112077 2023.03.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8086809 2023.03.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8086955 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8086957 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8086967 2023.03.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8086968 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8086808 2023.03.26 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8086807 2023.03.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 8086745 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8086734 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8086725 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8086716 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8086694 2023.03.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8086693 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8086972 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8086975 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8087101 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8087098 2023.03.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8087097 2023.03.26 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8087095 2023.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8087094 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8087091 2023.03.26 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8087084 2023.03.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8087050 2023.03.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8087016 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8086994 2023.03.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8086984 2023.03.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8086983 2023.03.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8086978 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8071480 2023.03.24 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8071479 2023.03.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8071478 2023.03.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 20 8071477 2023.03.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8071476 2023.03.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8071475 2023.03.24 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8071464 2023.03.24 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8071482 2023.03.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8071483 2023.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8071484 2023.03.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8071494 2023.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8071493 2023.03.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8071490 2023.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8071488 2023.03.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8071487 2023.03.24 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8071486 2023.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8071485 2023.03.24 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 8034623 2023.03.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8034626 2023.03.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8034629 2023.03.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8034631 2023.03.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8034633 2023.03.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8034650 2023.03.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8034652 2023.03.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8034622 2023.03.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8034621 2023.03.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8034620 2023.03.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8034619 2023.03.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8034617 2023.03.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8034497 2023.03.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8034463 2023.03.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8034414 2023.03.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8034413 2023.03.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8034412 2023.03.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8034653 2023.03.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8034707 2023.03.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8034726 2023.03.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8043150 2023.03.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8043149 2023.03.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8043148 2023.03.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8043099 2023.03.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8043098 2023.03.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8043097 2023.03.19 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8043096 2023.03.19 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8034827 2023.03.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8034786 2023.03.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8034785 2023.03.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8034728 2023.03.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8034730 2023.03.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8034742 2023.03.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8034743 2023.03.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8034779 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8034781 2023.03.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8034784 2023.03.19 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8019105 2023.03.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8019104 2023.03.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8019103 2023.03.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8019089 2023.03.17 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8019040 2023.03.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8019038 2023.03.17 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8019037 2023.03.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8019106 2023.03.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 20 8019107 2023.03.17 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8019109 2023.03.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8019130 2023.03.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8019129 2023.03.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8019115 2023.03.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8019114 2023.03.17 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8019113 2023.03.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8019112 2023.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8019110 2023.03.17 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8011585 2023.03.16 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8011590 2023.03.16 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8011591 2023.03.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8011592 2023.03.16 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8011597 2023.03.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8011599 2023.03.16 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8011607 2023.03.16 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8011619 2023.03.16 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8011617 2023.03.16 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8011616 2023.03.16 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8011613 2023.03.16 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 8011611 2023.03.16 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7994871 2023.03.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7994872 2023.03.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7994873 2023.03.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7994874 2023.03.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7994875 2023.03.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7994877 2023.03.12 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7994878 2023.03.12 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7994880 2023.03.12 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7994882 2023.03.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7994885 2023.03.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 7994893 2023.03.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7984454 2023.03.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7984453 2023.03.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7984450 2023.03.10 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7984449 2023.03.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7984448 2023.03.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7984447 2023.03.10 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7984446 2023.03.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7984455 2023.03.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7984456 2023.03.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7984463 2023.03.10 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7984462 2023.03.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7984461 2023.03.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7984460 2023.03.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7984459 2023.03.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7984458 2023.03.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7984457 2023.03.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7923575 2023.02.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7918621 2023.02.22 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7918623 2023.02.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7918628 2023.02.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7918630 2023.02.22 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7918632 2023.02.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7918634 2023.02.22 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7918635 2023.02.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7911687 2023.02.21 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7881662 2023.02.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7881661 2023.02.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7881660 2023.02.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7881659 2023.02.12 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7881658 2023.02.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7881663 2023.02.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7881665 2023.02.12 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 7881678 2023.02.12 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7881675 2023.02.12 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7881674 2023.02.12 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7881667 2023.02.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7881666 2023.02.12 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7840995 2023.01.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7840996 2023.01.31 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 7840997 2023.01.31 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7840999 2023.01.31 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7841000 2023.01.31 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7841001 2023.01.31 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7841013 2023.01.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7841014 2023.01.31 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7841019 2023.01.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 7841020 2023.01.31 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7841049 2023.01.31 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7839113 2023.01.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7839139 2023.01.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7839142 2023.01.30 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7839143 2023.01.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7839144 2023.01.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7839146 2023.01.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7839147 2023.01.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7831068 2023.01.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7831171 2023.01.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7831064 2023.01.28 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7831066 2023.01.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7831074 2023.01.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7831067 2023.01.28 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7831062 2023.01.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7831065 2023.01.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7831060 2023.01.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7831052 2023.01.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7831061 2023.01.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7831059 2023.01.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7831058 2023.01.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7831194 2023.01.28 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7831055 2023.01.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7831192 2023.01.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7831003 2023.01.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7831057 2023.01.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 7831571 2023.01.28 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7831565 2023.01.28 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7831663 2023.01.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7831054 2023.01.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7831056 2023.01.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7831107 2023.01.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7831063 2023.01.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7810963 2023.01.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7810961 2023.01.22 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7810957 2023.01.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7810954 2023.01.22 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7810950 2023.01.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7810947 2023.01.22 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7810966 2023.01.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7810973 2023.01.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7811015 2023.01.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7811011 2023.01.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7811006 2023.01.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 7811000 2023.01.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7810997 2023.01.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7810988 2023.01.22 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7782829 2023.01.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7782836 2023.01.14 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7782837 2023.01.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7782840 2023.01.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7782841 2023.01.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7782842 2023.01.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7782827 2023.01.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 7782822 2023.01.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7782820 2023.01.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7782819 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7782818 2023.01.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 7782815 2023.01.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7782809 2023.01.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7782806 2023.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 7782804 2023.01.14 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7782843 2023.01.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7782844 2023.01.14 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7782845 2023.01.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7782802 2023.01.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7782886 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 7782885 2023.01.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7782884 2023.01.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7782883 2023.01.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7782882 2023.01.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7782881 2023.01.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7782880 2023.01.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7782879 2023.01.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7782846 2023.01.14 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7782847 2023.01.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7782848 2023.01.14 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7782849 2023.01.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7782876 2023.01.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7782877 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 7782878 2023.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7773496 2023.01.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7773495 2023.01.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7773494 2023.01.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7773493 2023.01.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7773492 2023.01.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7773491 2023.01.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7773497 2023.01.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7773498 2023.01.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7773512 2023.01.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 10 7773504 2023.01.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7773503 2023.01.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7773502 2023.01.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7773500 2023.01.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7773499 2023.01.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7767801 2023.01.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7767802 2023.01.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 7767803 2023.01.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7767804 2023.01.11 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7767805 2023.01.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7767806 2023.01.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7767807 2023.01.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7767951 2023.01.11 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7767954 2023.01.11 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7767959 2023.01.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7767962 2023.01.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7758438 2023.01.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7758434 2023.01.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7758411 2023.01.08 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7758403 2023.01.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7758402 2023.01.08 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7758440 2023.01.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7758442 2023.01.08 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7758444 2023.01.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7758446 2023.01.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 7758448 2023.01.08 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7758458 2023.01.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7758460 2023.01.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7758514 2023.01.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7747699 2023.01.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 7747707 2023.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7747708 2023.01.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7747709 2023.01.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7747711 2023.01.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7747717 2023.01.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7747673 2023.01.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7747667 2023.01.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7747591 2023.01.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7747589 2023.01.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7747532 2023.01.06 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7747530 2023.01.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 7747528 2023.01.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7747527 2023.01.06 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7747779 2023.01.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 7747718 2023.01.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7747733 2023.01.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 20 7747736 2023.01.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7747813 2023.01.06 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7747801 2023.01.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7747800 2023.01.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7747794 2023.01.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7747787 2023.01.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 7747784 2023.01.06 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7747776 2023.01.06 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7747774 2023.01.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7747738 2023.01.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7747739 2023.01.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7747740 2023.01.06 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7747764 2023.01.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7747769 2023.01.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7747737 2023.01.06 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7730643 2023.01.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7730642 2023.01.01 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7730641 2023.01.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7730640 2023.01.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7730639 2023.01.01 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7730638 2023.01.01 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7730637 2023.01.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7730636 2023.01.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 80 7730644 2023.01.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7730645 2023.01.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 7730650 2023.01.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7730604 2023.01.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7730674 2023.01.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7730673 2023.01.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7730672 2023.01.01 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7730670 2023.01.01 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7730669 2023.01.01 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7730668 2023.01.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7730652 2023.01.01 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7730671 2023.01.01 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...