DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa 0TOP AB. Obserwator: Agnieszka Biernacka

Liczba gatunków: 174

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 182 1100 54 54 0 2 20 32
2 21 73 59 19 0 1 6 12
3 189 691 82 64 0 0 24 40
4 216 466 116 84 0 9 38 37
5 118 248 131 65 0 8 32 25
6 1 4 132 1 0 1 0 0
7 158 594 149 77 0 13 36 28
8 121 446 160 60 0 12 29 19
9 50 528 163 40 0 5 12 23
10 48 461 166 36 0 3 18 15
11 115 623 174 46 0 7 22 17
12 1 20 174 1 0 1 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9242185 2023.12.05 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9228148 2023.11.30 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9224688 2023.11.28 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9224687 2023.11.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9224681 2023.11.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9224679 2023.11.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9224678 2023.11.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9224683 2023.11.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9224682 2023.11.28 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9224691 2023.11.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9224684 2023.11.28 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9224680 2023.11.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9224689 2023.11.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9224677 2023.11.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9224685 2023.11.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9224686 2023.11.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9224690 2023.11.28 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9224676 2023.11.28 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9224673 2023.11.28 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9216890 2023.11.26 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9216889 2023.11.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9216871 2023.11.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9216879 2023.11.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9216860 2023.11.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9216875 2023.11.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 9216861 2023.11.26 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9216819 2023.11.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9216807 2023.11.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9216891 2023.11.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9216862 2023.11.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9216880 2023.11.26 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9210555 2023.11.24 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9210610 2023.11.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9210609 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9210560 2023.11.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 9210562 2023.11.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9210561 2023.11.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9210611 2023.11.24 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9210559 2023.11.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9210558 2023.11.24 PK
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9210556 2023.11.24 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9210557 2023.11.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9210577 2023.11.24 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9210612 2023.11.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9210607 2023.11.24 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9201695 2023.11.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9201697 2023.11.19 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9201688 2023.11.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9201669 2023.11.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9201666 2023.11.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 9201693 2023.11.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9201690 2023.11.19 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9201665 2023.11.19 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9201702 2023.11.19 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9201687 2023.11.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9201671 2023.11.19 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9201685 2023.11.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9201696 2023.11.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9201664 2023.11.19 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 9201714 2023.11.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9201694 2023.11.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9201713 2023.11.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9201701 2023.11.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 9201689 2023.11.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9201691 2023.11.19 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9201684 2023.11.19 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9201686 2023.11.19 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9192463 2023.11.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9192465 2023.11.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9192464 2023.11.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9192466 2023.11.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9192884 2023.11.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9192878 2023.11.16 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9192877 2023.11.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9192883 2023.11.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9192880 2023.11.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9192885 2023.11.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9192881 2023.11.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9192887 2023.11.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9192886 2023.11.16 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9192888 2023.11.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9154622 2023.11.05 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9154618 2023.11.05 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9154619 2023.11.05 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9154620 2023.11.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9151671 2023.11.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9151612 2023.11.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9151607 2023.11.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 9151667 2023.11.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9151614 2023.11.04 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9151613 2023.11.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9151610 2023.11.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9151608 2023.11.04 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9151670 2023.11.04 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9151611 2023.11.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9151668 2023.11.04 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9151663 2023.11.04 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9151600 2023.11.04 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9151601 2023.11.04 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9151672 2023.11.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9151602 2023.11.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9151669 2023.11.04 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9151673 2023.11.04 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9151666 2023.11.04 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9151729 2023.11.04 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9151609 2023.11.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9151706 2023.11.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9146314 2023.11.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9146328 2023.11.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9146344 2023.11.02 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9146311 2023.11.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9146310 2023.11.02 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9146321 2023.11.02 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9146312 2023.11.02 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 15 9146309 2023.11.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9146316 2023.11.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9129098 2023.10.29 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9129102 2023.10.29 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 9129090 2023.10.29 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9129101 2023.10.29 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9129093 2023.10.29 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9129091 2023.10.29 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9129110 2023.10.29 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9129111 2023.10.29 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 9129094 2023.10.29 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9129107 2023.10.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9129135 2023.10.29 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9129133 2023.10.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9129134 2023.10.29 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9129096 2023.10.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9129106 2023.10.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9129116 2023.10.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9129103 2023.10.29 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9095632 2023.10.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9095621 2023.10.18 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9095626 2023.10.18 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9095623 2023.10.18 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9095648 2023.10.18 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9095562 2023.10.18 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 9095561 2023.10.18 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9095618 2023.10.18 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9095617 2023.10.18 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9095615 2023.10.18 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9095622 2023.10.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9095629 2023.10.18 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9095631 2023.10.18 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9095641 2023.10.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9095628 2023.10.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9095644 2023.10.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9095642 2023.10.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9095625 2023.10.18 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9095646 2023.10.18 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9095564 2023.10.18 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9053484 2023.10.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9053481 2023.10.07 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9053474 2023.10.07 PK
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9053471 2023.10.07 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9053473 2023.10.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9053472 2023.10.07 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9053476 2023.10.07 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9053478 2023.10.07 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 9053475 2023.10.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9053483 2023.10.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9053477 2023.10.07 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9025239 2023.09.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9025282 2023.09.30 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9025251 2023.09.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9025250 2023.09.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9025280 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9025240 2023.09.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9025291 2023.09.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9025295 2023.09.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9025283 2023.09.30 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9025254 2023.09.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9025243 2023.09.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9025278 2023.09.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 9025279 2023.09.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9025248 2023.09.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 9025253 2023.09.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9025241 2023.09.30 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9025277 2023.09.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9025245 2023.09.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9025246 2023.09.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9025285 2023.09.30 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9025284 2023.09.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9025289 2023.09.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9025247 2023.09.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9025288 2023.09.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9025294 2023.09.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9025293 2023.09.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9025281 2023.09.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9025287 2023.09.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9025290 2023.09.30 PK
pospolity żuraw, Grus grus 18 8976086 2023.09.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8956396 2023.09.11 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8956388 2023.09.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8956302 2023.09.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8956303 2023.09.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8956397 2023.09.11 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8956394 2023.09.11 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8956398 2023.09.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8956393 2023.09.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8956395 2023.09.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8956382 2023.09.11 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8956392 2023.09.11 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8956389 2023.09.11 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8956390 2023.09.11 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8956391 2023.09.11 PK
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8956301 2023.09.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8956384 2023.09.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8956387 2023.09.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8956386 2023.09.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8956383 2023.09.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8956385 2023.09.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8916068 2023.08.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 8916072 2023.08.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8916074 2023.08.30 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8916075 2023.08.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8916069 2023.08.30 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8916067 2023.08.30 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 8916071 2023.08.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8916073 2023.08.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8916070 2023.08.30 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8902396 2023.08.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8902435 2023.08.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8902383 2023.08.27 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8902430 2023.08.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8902389 2023.08.27 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8902427 2023.08.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8902388 2023.08.27 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 12 8902437 2023.08.27 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 8902419 2023.08.27 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8902384 2023.08.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8902433 2023.08.27 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8902390 2023.08.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8902382 2023.08.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8902426 2023.08.27 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8902422 2023.08.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8902429 2023.08.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8902424 2023.08.27 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8902386 2023.08.27 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8902418 2023.08.27 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8902416 2023.08.27 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8902392 2023.08.27 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8902394 2023.08.27 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8902415 2023.08.27 PK
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8902393 2023.08.27 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8902420 2023.08.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8902421 2023.08.27 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8902417 2023.08.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8902378 2023.08.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8902387 2023.08.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8902425 2023.08.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8902431 2023.08.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8902432 2023.08.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8902423 2023.08.27 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8902385 2023.08.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902428 2023.08.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8902436 2023.08.27 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8902380 2023.08.27 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 8902379 2023.08.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8902391 2023.08.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8902381 2023.08.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8882333 2023.08.21 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8882332 2023.08.21 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8882339 2023.08.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8882337 2023.08.21 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8882330 2023.08.21 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8882345 2023.08.21 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8882335 2023.08.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8882327 2023.08.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8882328 2023.08.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8882326 2023.08.21 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8882325 2023.08.21 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 8882341 2023.08.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8882331 2023.08.21 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8882324 2023.08.21 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8882338 2023.08.21 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 8882346 2023.08.21 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8882340 2023.08.21 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8882329 2023.08.21 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8882348 2023.08.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8882347 2023.08.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8882336 2023.08.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8882334 2023.08.21 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8882343 2023.08.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8882344 2023.08.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8882342 2023.08.21 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8851391 2023.08.12 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8851421 2023.08.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8851414 2023.08.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8851422 2023.08.12 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8851419 2023.08.12 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8851420 2023.08.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8851413 2023.08.12 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8851394 2023.08.12 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8851395 2023.08.12 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8851417 2023.08.12 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8851415 2023.08.12 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8851416 2023.08.12 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 8851392 2023.08.12 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 8851418 2023.08.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8851423 2023.08.12 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8851389 2023.08.12 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8835393 2023.08.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8835392 2023.08.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8835379 2023.08.07 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8835377 2023.08.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8835385 2023.08.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8835381 2023.08.07 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8835376 2023.08.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8835391 2023.08.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8835369 2023.08.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8835367 2023.08.07 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8835384 2023.08.07 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8835396 2023.08.07 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8835387 2023.08.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8835389 2023.08.07 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8835390 2023.08.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8835374 2023.08.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8835394 2023.08.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8835395 2023.08.07 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8835398 2023.08.07 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8835399 2023.08.06 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 8830180 2023.08.05 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8830206 2023.08.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8830205 2023.08.05 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8830177 2023.08.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8830179 2023.08.05 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8830178 2023.08.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8830181 2023.08.05 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8830184 2023.08.05 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8830182 2023.08.05 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8830183 2023.08.05 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 8819160 2023.08.01 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8806672 2023.07.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8806691 2023.07.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8806693 2023.07.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8806692 2023.07.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8806690 2023.07.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8804544 2023.07.28 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8804543 2023.07.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8804550 2023.07.28 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8804546 2023.07.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8804553 2023.07.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8804549 2023.07.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8804551 2023.07.28 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 8804545 2023.07.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8804555 2023.07.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 8804548 2023.07.28 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8804547 2023.07.28 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8799666 2023.07.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8796021 2023.07.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8796020 2023.07.25 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8796005 2023.07.25 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 8796006 2023.07.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8796026 2023.07.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8796027 2023.07.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8796022 2023.07.25 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 8796000 2023.07.25 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8796028 2023.07.25 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8796009 2023.07.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8796023 2023.07.25 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8796029 2023.07.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8796025 2023.07.25 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8796008 2023.07.25 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8791089 2023.07.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8791071 2023.07.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8791086 2023.07.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8791052 2023.07.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8791029 2023.07.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8791084 2023.07.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8791068 2023.07.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8791111 2023.07.23 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8791031 2023.07.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8791035 2023.07.23 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8791065 2023.07.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8791044 2023.07.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8791074 2023.07.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8791064 2023.07.23 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8791091 2023.07.23 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8791098 2023.07.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8791054 2023.07.23 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8791047 2023.07.23 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8791096 2023.07.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8791094 2023.07.23 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8791092 2023.07.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8791061 2023.07.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8791102 2023.07.23 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8791106 2023.07.23 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8791141 2023.07.23 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8791139 2023.07.23 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8791143 2023.07.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8791072 2023.07.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8791073 2023.07.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8791038 2023.07.23 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8791058 2023.07.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8791125 2023.07.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8791122 2023.07.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8791070 2023.07.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8791115 2023.07.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8782708 2023.07.21 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8740994 2023.07.09 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8740970 2023.07.09 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8740995 2023.07.09 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8740996 2023.07.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8741018 2023.07.09 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8741003 2023.07.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8736039 2023.07.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8736037 2023.07.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8736035 2023.07.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8736040 2023.07.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8736038 2023.07.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8736036 2023.07.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8736034 2023.07.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8736032 2023.07.07 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8736053 2023.07.07 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8736048 2023.07.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8736055 2023.07.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8736047 2023.07.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8736059 2023.07.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8736056 2023.07.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8736054 2023.07.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8736046 2023.07.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8736057 2023.07.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8736050 2023.07.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8736049 2023.07.07 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 8736051 2023.07.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8736045 2023.07.07 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8736044 2023.07.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8736064 2023.07.07 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8736042 2023.07.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8736060 2023.07.07 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8736062 2023.07.07 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8736077 2023.07.07 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8736078 2023.07.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8736079 2023.07.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8736080 2023.07.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8733681 2023.07.06 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8733686 2023.07.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8733696 2023.07.06 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8733684 2023.07.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8733682 2023.07.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 8733685 2023.07.06 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8733676 2023.07.06 PK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8733674 2023.07.06 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8733675 2023.07.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8733700 2023.07.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8733693 2023.07.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8733683 2023.07.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8733694 2023.07.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8733699 2023.07.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 6 8733687 2023.07.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8733697 2023.07.06 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8733695 2023.07.06 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8733698 2023.07.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8729880 2023.07.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8729927 2023.07.05 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8729926 2023.07.05 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8729879 2023.07.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8729928 2023.07.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8729881 2023.07.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 8729924 2023.07.05 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8729883 2023.07.05 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8729922 2023.07.05 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8729925 2023.07.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8729918 2023.07.05 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8729929 2023.07.05 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8729882 2023.07.05 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8729923 2023.07.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8729888 2023.07.05 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8729884 2023.07.05 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8723683 2023.07.03 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8723689 2023.07.03 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 8723702 2023.07.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8723692 2023.07.03 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8723684 2023.07.03 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8723704 2023.07.03 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8723701 2023.07.03 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8723706 2023.07.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8723687 2023.07.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8723705 2023.07.03 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8723703 2023.07.03 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8717376 2023.07.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8717360 2023.07.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8717364 2023.07.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8717362 2023.07.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8717235 2023.07.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8717361 2023.07.02 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8717363 2023.07.02 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8717377 2023.07.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8717407 2023.07.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8717406 2023.07.02 PK
rzadki uszatka, Asio otus 4 8650638 2023.06.15 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8564471 2023.05.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8564483 2023.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8564464 2023.05.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8564480 2023.05.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8564465 2023.05.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8564466 2023.05.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8564472 2023.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8564475 2023.05.30 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8564481 2023.05.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564482 2023.05.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8549590 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549576 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8549584 2023.05.28 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8550167 2023.05.28 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8550122 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8549580 2023.05.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8549559 2023.05.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8550114 2023.05.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8549601 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8549582 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8549634 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8549560 2023.05.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8549658 2023.05.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8549579 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549965 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549585 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8549598 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549578 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8549575 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8549592 2023.05.28 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8549591 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8549593 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8549594 2023.05.28 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 7 8549558 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8549596 2023.05.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8526990 2023.05.24 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8526991 2023.05.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8526962 2023.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8526997 2023.05.24 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8526945 2023.05.24 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8526939 2023.05.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8526940 2023.05.24 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8499199 2023.05.20 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8499192 2023.05.20 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8489073 2023.05.19 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8489109 2023.05.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8489173 2023.05.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8489097 2023.05.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8489202 2023.05.19 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8489175 2023.05.19 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8489072 2023.05.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8489199 2023.05.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8489241 2023.05.19 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8489083 2023.05.19 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8489086 2023.05.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8489092 2023.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8489183 2023.05.19 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8489209 2023.05.19 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8489166 2023.05.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8489123 2023.05.19 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8489127 2023.05.19 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8489117 2023.05.19 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8489080 2023.05.19 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8489211 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8489206 2023.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489243 2023.05.19 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8489245 2023.05.19 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8489234 2023.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489187 2023.05.19 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8489170 2023.05.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8489235 2023.05.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8489236 2023.05.19 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8489244 2023.05.19 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8489075 2023.05.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8489210 2023.05.19 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8485782 2023.05.18 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8485784 2023.05.18 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8485783 2023.05.18 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8485780 2023.05.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8485779 2023.05.18 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8485781 2023.05.18 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8485778 2023.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485785 2023.05.18 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8476413 2023.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8476414 2023.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8476412 2023.05.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8463956 2023.05.14 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8463983 2023.05.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8463963 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8463978 2023.05.14 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 8463947 2023.05.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8464029 2023.05.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8463949 2023.05.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8463959 2023.05.14 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8463964 2023.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8463973 2023.05.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8463981 2023.05.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8463987 2023.05.14 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8463889 2023.05.14 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8463840 2023.05.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463965 2023.05.14 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8463962 2023.05.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8463984 2023.05.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8463950 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8464021 2023.05.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8342134 2023.05.01 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8342077 2023.05.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8342132 2023.05.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8342074 2023.05.01 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8342088 2023.05.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8342098 2023.05.01 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8342073 2023.05.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8342114 2023.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8342119 2023.05.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8342097 2023.05.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8342137 2023.05.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8342036 2023.05.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8342131 2023.05.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8327843 2023.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8327758 2023.04.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8336149 2023.04.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8327842 2023.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327655 2023.04.30 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8336133 2023.04.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8336154 2023.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8327703 2023.04.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8328056 2023.04.30 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8327681 2023.04.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8327759 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8327847 2023.04.30 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8327861 2023.04.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8327705 2023.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8327711 2023.04.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8328090 2023.04.30 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8336153 2023.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8328072 2023.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327704 2023.04.30 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8327686 2023.04.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8328092 2023.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8327710 2023.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327691 2023.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8327844 2023.04.30 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8327845 2023.04.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8336163 2023.04.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8327846 2023.04.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8311257 2023.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8311255 2023.04.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8305694 2023.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311271 2023.04.27 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8311270 2023.04.27 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8311265 2023.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8311252 2023.04.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8311269 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305696 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311264 2023.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8305697 2023.04.27 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8305693 2023.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8311259 2023.04.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8305692 2023.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8311261 2023.04.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8301212 2023.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8301210 2023.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8301211 2023.04.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8301208 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8301229 2023.04.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8301247 2023.04.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8301205 2023.04.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8301206 2023.04.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8301209 2023.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8301207 2023.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8296778 2023.04.25 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8296780 2023.04.25 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 8292965 2023.04.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8292968 2023.04.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8292973 2023.04.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8292974 2023.04.24 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8292969 2023.04.24 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8292972 2023.04.24 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8292970 2023.04.24 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8292966 2023.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8292975 2023.04.24 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8292971 2023.04.24 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8292967 2023.04.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8271639 2023.04.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8271631 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8271637 2023.04.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8271671 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8271678 2023.04.22 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8271672 2023.04.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8271633 2023.04.22 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8271632 2023.04.22 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8271675 2023.04.22 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8271640 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8271644 2023.04.22 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8257816 2023.04.21 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8257827 2023.04.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8257819 2023.04.21 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8257814 2023.04.21 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8257812 2023.04.21 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8257825 2023.04.21 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8257822 2023.04.21 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8257829 2023.04.21 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8257818 2023.04.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8249422 2023.04.19 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8249555 2023.04.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8249556 2023.04.19 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8249424 2023.04.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8249467 2023.04.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8249447 2023.04.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8249468 2023.04.19 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8249458 2023.04.19 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8249442 2023.04.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8249464 2023.04.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8249465 2023.04.19 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8249466 2023.04.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8249460 2023.04.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8236533 2023.04.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8235196 2023.04.17 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8235191 2023.04.17 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8235193 2023.04.17 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8235192 2023.04.17 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8235177 2023.04.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8235195 2023.04.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8235217 2023.04.17 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8235194 2023.04.17 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8235178 2023.04.17 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8235179 2023.04.17 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 8235175 2023.04.17 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8235176 2023.04.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8235198 2023.04.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8235185 2023.04.17 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8235186 2023.04.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8235218 2023.04.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8235184 2023.04.17 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 8235182 2023.04.17 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8235183 2023.04.17 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8235180 2023.04.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8235197 2023.04.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8224603 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8224546 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8224718 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8224734 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8224611 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8224607 2023.04.16 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8224722 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8224631 2023.04.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8224545 2023.04.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8224608 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8224685 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8224655 2023.04.16 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8209956 2023.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8199985 2023.04.13 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8199979 2023.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8199984 2023.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8199982 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8199983 2023.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8199992 2023.04.13 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8199989 2023.04.13 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8199993 2023.04.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8199994 2023.04.13 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8186309 2023.04.11 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8186433 2023.04.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8186430 2023.04.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8186429 2023.04.11 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8186532 2023.04.11 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8186308 2023.04.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8186316 2023.04.11 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8186428 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8186313 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8186431 2023.04.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 8186314 2023.04.11 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8186315 2023.04.11 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8186311 2023.04.11 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8186424 2023.04.11 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8186435 2023.04.11 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8186438 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186444 2023.04.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8186439 2023.04.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8186312 2023.04.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8186443 2023.04.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8186459 2023.04.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8186446 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8186454 2023.04.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8186310 2023.04.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8186441 2023.04.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8186445 2023.04.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8186457 2023.04.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8186372 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186450 2023.04.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8186324 2023.04.11 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8186425 2023.04.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8186334 2023.04.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8186325 2023.04.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8186434 2023.04.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8169509 2023.04.09 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8169507 2023.04.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8169518 2023.04.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8167721 2023.04.09 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8169441 2023.04.09 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8167649 2023.04.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8167688 2023.04.09 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8167705 2023.04.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8167658 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8169439 2023.04.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8169503 2023.04.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8167656 2023.04.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 10 8169450 2023.04.09 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8169504 2023.04.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8167651 2023.04.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8169447 2023.04.09 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8167718 2023.04.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8169500 2023.04.09 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8169448 2023.04.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8169446 2023.04.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8167648 2023.04.09 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8169520 2023.04.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8169414 2023.04.09 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8169519 2023.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8167662 2023.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8169499 2023.04.09 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8129195 2023.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8129100 2023.04.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8129118 2023.04.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 8129214 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129143 2023.04.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8129121 2023.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8129119 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8129142 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8129210 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8129071 2023.04.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8129046 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8129159 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8129144 2023.04.02 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8129212 2023.04.02 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8113498 2023.03.31 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8113497 2023.03.31 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8113555 2023.03.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8113553 2023.03.31 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8113565 2023.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8113572 2023.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8113557 2023.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8113558 2023.03.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8112087 2023.03.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8111939 2023.03.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8112140 2023.03.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8112076 2023.03.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8112072 2023.03.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8112155 2023.03.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8111936 2023.03.30 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8112137 2023.03.30 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8112147 2023.03.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8112084 2023.03.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8112169 2023.03.30 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8112065 2023.03.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8112163 2023.03.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8112135 2023.03.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8111934 2023.03.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8111938 2023.03.30 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8112176 2023.03.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8112077 2023.03.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8112105 2023.03.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8111942 2023.03.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8112151 2023.03.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8112101 2023.03.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8112180 2023.03.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8111941 2023.03.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8112108 2023.03.30 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8112122 2023.03.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8112177 2023.03.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8111935 2023.03.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8112081 2023.03.30 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8112175 2023.03.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8112097 2023.03.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8112154 2023.03.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8112069 2023.03.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8112153 2023.03.30 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8112157 2023.03.30 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8112178 2023.03.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8112118 2023.03.30 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8112113 2023.03.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8112160 2023.03.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8112179 2023.03.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8112094 2023.03.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8112174 2023.03.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8086983 2023.03.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8086693 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8086716 2023.03.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8086978 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8086967 2023.03.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8086968 2023.03.26 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8086807 2023.03.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 8086745 2023.03.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8087097 2023.03.26 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8087095 2023.03.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8086955 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8086994 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8087098 2023.03.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8086984 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8086808 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8086972 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8086957 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8086725 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8086975 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8087101 2023.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8087094 2023.03.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8087050 2023.03.26 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8087084 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8086694 2023.03.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8086809 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8087091 2023.03.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8087016 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8086734 2023.03.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8071483 2023.03.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8071485 2023.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8071484 2023.03.24 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8071478 2023.03.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8071475 2023.03.24 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8071464 2023.03.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8071487 2023.03.24 PK
pospolity sroka,