DRUŻYNA

Drużyna: Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Paweł Ratajczak

Liczba gatunków: 221

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 718 8181 66 66 0 5 24 37
2 564 9819 81 71 0 10 23 38
3 821 8041 109 93 1 8 37 47
4 1109 3803 145 121 0 13 59 49
5 1111 2395 186 147 1 30 68 48
6 338 638 186 81 0 9 31 41
7 655 1881 190 99 0 11 41 47
8 1063 6187 195 105 0 15 46 44
9 1261 16944 212 138 0 31 59 48
10 1214 13645 212 93 0 8 37 48
11 784 5795 214 73 0 8 24 41
12 963 7201 221 90 4 12 34 40
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9309720 2023.12.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9309722 2023.12.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9309721 2023.12.31 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9309733 2023.12.31 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9309731 2023.12.31 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9309718 2023.12.31 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 9309719 2023.12.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9309725 2023.12.31 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9309724 2023.12.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9309726 2023.12.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9309727 2023.12.31 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9309728 2023.12.31 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9309732 2023.12.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9306459 2023.12.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9309730 2023.12.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9309734 2023.12.31 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9309729 2023.12.31 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9309735 2023.12.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9309717 2023.12.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9309716 2023.12.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9309714 2023.12.31 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9309715 2023.12.31 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9309713 2023.12.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9309736 2023.12.31 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9306498 2023.12.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9306511 2023.12.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9306499 2023.12.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9306467 2023.12.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9306487 2023.12.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9306486 2023.12.30 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9306427 2023.12.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9306428 2023.12.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9306465 2023.12.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9311474 2023.12.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 62 9305593 2023.12.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9306504 2023.12.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9306512 2023.12.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9311475 2023.12.30 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9305690 2023.12.30 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9306501 2023.12.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9306503 2023.12.30 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9309958 2023.12.30 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9306500 2023.12.30 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9305652 2023.12.30 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9306497 2023.12.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9306161 2023.12.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306417 2023.12.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9306429 2023.12.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9306471 2023.12.30 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9306162 2023.12.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9306463 2023.12.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9306147 2023.12.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9306485 2023.12.30 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9305592 2023.12.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9306468 2023.12.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9306506 2023.12.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 9306422 2023.12.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9306508 2023.12.30 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9306464 2023.12.30 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9306502 2023.12.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9306495 2023.12.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9305594 2023.12.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9306160 2023.12.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9306416 2023.12.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9306466 2023.12.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9311219 2023.12.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9305589 2023.12.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9306488 2023.12.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9306419 2023.12.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9306421 2023.12.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9309737 2023.12.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9306491 2023.12.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9309738 2023.12.30 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9306496 2023.12.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9306494 2023.12.30 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9306492 2023.12.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9303566 2023.12.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9311288 2023.12.30 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9306493 2023.12.30 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9305591 2023.12.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9306507 2023.12.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9306514 2023.12.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9306489 2023.12.30 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9306490 2023.12.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 9305590 2023.12.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9306513 2023.12.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 9305587 2023.12.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9300936 2023.12.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 22 9302909 2023.12.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9302953 2023.12.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9302952 2023.12.29 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9302945 2023.12.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9302943 2023.12.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9302941 2023.12.29 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9302940 2023.12.29 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9302951 2023.12.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9302949 2023.12.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9302950 2023.12.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9302944 2023.12.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9302942 2023.12.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9302946 2023.12.29 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9302948 2023.12.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9302954 2023.12.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9300246 2023.12.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9299835 2023.12.28 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 9299829 2023.12.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9300269 2023.12.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9299820 2023.12.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9299786 2023.12.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9299825 2023.12.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9299795 2023.12.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9299834 2023.12.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9299797 2023.12.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9300271 2023.12.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9299787 2023.12.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9299828 2023.12.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9299788 2023.12.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9299827 2023.12.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9299789 2023.12.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9299796 2023.12.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9299831 2023.12.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 10 9300149 2023.12.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9299823 2023.12.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9300270 2023.12.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9299792 2023.12.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9299822 2023.12.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9299793 2023.12.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9299821 2023.12.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9299836 2023.12.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9299791 2023.12.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9297897 2023.12.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9299790 2023.12.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9299832 2023.12.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9299824 2023.12.28 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9299799 2023.12.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9299794 2023.12.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9299826 2023.12.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9299833 2023.12.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9299837 2023.12.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9297246 2023.12.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9297238 2023.12.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9297245 2023.12.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9297258 2023.12.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9297239 2023.12.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9297240 2023.12.27 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9297247 2023.12.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9297235 2023.12.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9297257 2023.12.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9297236 2023.12.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9297248 2023.12.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9297249 2023.12.27 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9297250 2023.12.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9297256 2023.12.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9297255 2023.12.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9297251 2023.12.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9297252 2023.12.27 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9297253 2023.12.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9297237 2023.12.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9297242 2023.12.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9297254 2023.12.27 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9294671 2023.12.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 9294679 2023.12.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9294719 2023.12.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9294722 2023.12.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9295037 2023.12.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9295042 2023.12.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9294674 2023.12.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9294659 2023.12.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9294728 2023.12.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9294678 2023.12.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9294729 2023.12.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9294716 2023.12.26 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9294680 2023.12.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9294712 2023.12.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9294684 2023.12.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9294670 2023.12.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9294713 2023.12.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9294726 2023.12.26 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9294714 2023.12.26 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9294715 2023.12.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9292484 2023.12.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9294683 2023.12.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9294676 2023.12.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9294725 2023.12.26 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9294669 2023.12.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9294724 2023.12.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9294727 2023.12.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9294675 2023.12.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9294721 2023.12.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9294718 2023.12.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9294681 2023.12.26 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9294717 2023.12.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9294673 2023.12.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9294682 2023.12.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9294677 2023.12.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9294720 2023.12.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9292225 2023.12.25 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9292229 2023.12.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9292211 2023.12.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9292453 2023.12.25 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9292224 2023.12.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9292214 2023.12.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9292227 2023.12.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9292232 2023.12.25 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9292221 2023.12.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9292222 2023.12.25 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9292246 2023.12.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9292215 2023.12.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9292238 2023.12.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9292239 2023.12.25 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9292234 2023.12.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9292247 2023.12.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 41 9292242 2023.12.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9292213 2023.12.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9292220 2023.12.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9292228 2023.12.25 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9292241 2023.12.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9292245 2023.12.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9292243 2023.12.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9292212 2023.12.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9292240 2023.12.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9292248 2023.12.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9292223 2023.12.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9292230 2023.12.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 9292236 2023.12.25 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9292219 2023.12.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9292231 2023.12.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9292237 2023.12.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9292244 2023.12.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9292217 2023.12.25 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 9292216 2023.12.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9289359 2023.12.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9289356 2023.12.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9290219 2023.12.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9289357 2023.12.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9290218 2023.12.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9290220 2023.12.24 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9289358 2023.12.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9289361 2023.12.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9290222 2023.12.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290221 2023.12.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9290216 2023.12.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9289360 2023.12.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9290217 2023.12.24 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9286819 2023.12.23 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9286814 2023.12.23 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9286824 2023.12.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9286813 2023.12.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9286812 2023.12.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9287762 2023.12.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9286815 2023.12.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9287759 2023.12.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9286807 2023.12.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 46 9287753 2023.12.23 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9286805 2023.12.23 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9287770 2023.12.23 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9286806 2023.12.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9287764 2023.12.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9287763 2023.12.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9286810 2023.12.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9287756 2023.12.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9286811 2023.12.23 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9286817 2023.12.23 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9286809 2023.12.23 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9286818 2023.12.23 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9287761 2023.12.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9287760 2023.12.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9286822 2023.12.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9286808 2023.12.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9287758 2023.12.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9287757 2023.12.23 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9287754 2023.12.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9287755 2023.12.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9285597 2023.12.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9285595 2023.12.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9285590 2023.12.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9285589 2023.12.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9285596 2023.12.22 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9285598 2023.12.22 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9285593 2023.12.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9285592 2023.12.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9290475 2023.12.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9285594 2023.12.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9285591 2023.12.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9283826 2023.12.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9283823 2023.12.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9283825 2023.12.21 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9283822 2023.12.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9283829 2023.12.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9283824 2023.12.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9283828 2023.12.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9283830 2023.12.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9283827 2023.12.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9282384 2023.12.20 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9282392 2023.12.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9282380 2023.12.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9282379 2023.12.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9282385 2023.12.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9282393 2023.12.20 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9282394 2023.12.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9282382 2023.12.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9282386 2023.12.20 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9282390 2023.12.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9282377 2023.12.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290473 2023.12.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9282378 2023.12.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9282381 2023.12.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9282388 2023.12.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9282387 2023.12.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9282395 2023.12.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9282391 2023.12.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9282396 2023.12.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9280993 2023.12.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9280992 2023.12.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9280999 2023.12.19 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9280990 2023.12.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9282401 2023.12.19 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9282400 2023.12.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9281001 2023.12.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9282399 2023.12.19 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9282416 2023.12.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 23 9282405 2023.12.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9280969 2023.12.19 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 9282410 2023.12.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9280970 2023.12.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9282407 2023.12.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9282419 2023.12.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9282397 2023.12.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9282406 2023.12.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9282398 2023.12.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9280972 2023.12.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9282404 2023.12.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9282403 2023.12.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9280971 2023.12.19 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9282414 2023.12.19 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9282411 2023.12.19 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9282415 2023.12.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9280973 2023.12.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9282413 2023.12.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9282417 2023.12.19 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9282402 2023.12.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9282418 2023.12.19 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9282420 2023.12.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9282422 2023.12.19 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9282423 2023.12.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9281000 2023.12.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9282412 2023.12.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9282424 2023.12.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9282421 2023.12.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9279017 2023.12.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9279028 2023.12.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9279023 2023.12.18 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9279016 2023.12.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9279015 2023.12.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9279022 2023.12.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9279026 2023.12.18 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9279025 2023.12.18 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9279019 2023.12.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9279014 2023.12.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9279012 2023.12.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9279020 2023.12.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9279027 2023.12.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9290471 2023.12.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9279013 2023.12.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9279024 2023.12.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9279021 2023.12.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9279018 2023.12.18 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9276200 2023.12.17 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9274390 2023.12.17 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9276212 2023.12.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9274391 2023.12.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 27 9276210 2023.12.17 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9274392 2023.12.17 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9274393 2023.12.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9274388 2023.12.17 WP
pospolity sroka, Pica pica 3 9276199 2023.12.17 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9290469 2023.12.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9276205 2023.12.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9276206 2023.12.17 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9276211 2023.12.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9276203 2023.12.17 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9276202 2023.12.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9274389 2023.12.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9276209 2023.12.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9276204 2023.12.17 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9276201 2023.12.17 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9276208 2023.12.17 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 14 9276207 2023.12.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9272883 2023.12.16 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9273067 2023.12.16 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9272494 2023.12.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9272536 2023.12.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9272902 2023.12.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9272705 2023.12.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9272884 2023.12.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9272885 2023.12.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9272646 2023.12.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9272707 2023.12.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9272717 2023.12.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9272898 2023.12.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9272537 2023.12.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9272650 2023.12.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 57 9272714 2023.12.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9272897 2023.12.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9272645 2023.12.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9272644 2023.12.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9272658 2023.12.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9272661 2023.12.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9272958 2023.12.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9272711 2023.12.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9272713 2023.12.16 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9272712 2023.12.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9272655 2023.12.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9272660 2023.12.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9272900 2023.12.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9272909 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9272538 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9272653 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9272656 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9272659 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9272903 2023.12.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9272953 2023.12.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9272954 2023.12.16 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9272957 2023.12.16 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9272539 2023.12.16 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9272955 2023.12.16 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9272949 2023.12.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9272652 2023.12.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9272956 2023.12.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9272541 2023.12.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9272887 2023.12.16 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9272540 2023.12.16 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9272718 2023.12.16 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9272704 2023.12.16 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9272708 2023.12.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9272899 2023.12.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9272959 2023.12.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9272649 2023.12.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9272657 2023.12.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9272925 2023.12.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9272952 2023.12.16 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9272535 2023.12.16 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9272922 2023.12.16 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9272921 2023.12.16 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9272651 2023.12.16 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9272951 2023.12.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9272654 2023.12.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9272924 2023.12.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9272948 2023.12.16 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9272923 2023.12.16 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9272947 2023.12.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9272647 2023.12.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 9272926 2023.12.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9272648 2023.12.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9272920 2023.12.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9269665 2023.12.15 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9269701 2023.12.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9269663 2023.12.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9269666 2023.12.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9269754 2023.12.15 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9269644 2023.12.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9269664 2023.12.15 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9269645 2023.12.15 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9269662 2023.12.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9269650 2023.12.15 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9269776 2023.12.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9269767 2023.12.15 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9269646 2023.12.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9269768 2023.12.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9269772 2023.12.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269648 2023.12.15 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9269773 2023.12.15 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9269647 2023.12.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9269775 2023.12.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9269774 2023.12.15 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9269753 2023.12.15 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9269777 2023.12.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9269752 2023.12.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9269694 2023.12.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9269769 2023.12.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9269696 2023.12.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9269771 2023.12.15 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9269700 2023.12.15 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9269770 2023.12.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9269702 2023.12.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9269649 2023.12.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9269693 2023.12.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9269703 2023.12.15 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9267827 2023.12.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9267824 2023.12.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9267808 2023.12.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9267813 2023.12.14 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9267810 2023.12.14 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9267815 2023.12.14 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9267817 2023.12.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9267822 2023.12.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267820 2023.12.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9267821 2023.12.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9267823 2023.12.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9267828 2023.12.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9267819 2023.12.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9267826 2023.12.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9267825 2023.12.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9266048 2023.12.13 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9266060 2023.12.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9266055 2023.12.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9266056 2023.12.13 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9266061 2023.12.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9266058 2023.12.13 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9266057 2023.12.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9266059 2023.12.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9266051 2023.12.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9266052 2023.12.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9266053 2023.12.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266047 2023.12.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9266050 2023.12.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9266046 2023.12.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9266049 2023.12.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9266045 2023.12.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9266054 2023.12.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9266084 2023.12.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9266085 2023.12.12 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9266062 2023.12.12 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9266079 2023.12.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9264460 2023.12.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9266087 2023.12.12 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 9266074 2023.12.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9266088 2023.12.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9264451 2023.12.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9264454 2023.12.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 43 9264456 2023.12.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9264458 2023.12.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9266065 2023.12.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9266081 2023.12.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9266092 2023.12.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9266075 2023.12.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9266080 2023.12.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9266076 2023.12.12 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9264455 2023.12.12 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9266083 2023.12.12 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9266078 2023.12.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9264452 2023.12.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9264459 2023.12.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9266064 2023.12.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9266069 2023.12.12 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9266070 2023.12.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9266063 2023.12.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9264457 2023.12.12 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9266072 2023.12.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9264453 2023.12.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9266073 2023.12.12 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9266068 2023.12.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9266071 2023.12.12 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9266067 2023.12.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9266066 2023.12.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9266082 2023.12.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9266086 2023.12.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9262500 2023.12.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9262510 2023.12.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9262499 2023.12.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9262511 2023.12.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9262507 2023.12.11 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9262503 2023.12.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9262504 2023.12.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9262496 2023.12.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9262509 2023.12.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9262501 2023.12.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9262506 2023.12.11 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9262502 2023.12.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9262493 2023.12.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9262495 2023.12.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9262494 2023.12.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9262498 2023.12.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9262508 2023.12.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9262497 2023.12.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9267833 2023.12.11 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9262505 2023.12.11 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9257681 2023.12.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9260480 2023.12.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9260680 2023.12.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9260693 2023.12.10 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9257682 2023.12.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9257683 2023.12.10 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9260561 2023.12.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 27 9260562 2023.12.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9267832 2023.12.10 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9257684 2023.12.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9257673 2023.12.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9257680 2023.12.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9260686 2023.12.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9260560 2023.12.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9257674 2023.12.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9267831 2023.12.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9257678 2023.12.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9260498 2023.12.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9260563 2023.12.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9257679 2023.12.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9257689 2023.12.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9260499 2023.12.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9260496 2023.12.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9260495 2023.12.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9260565 2023.12.10 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9257675 2023.12.10 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9260687 2023.12.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9260500 2023.12.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9260564 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9257677 2023.12.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9267829 2023.12.10 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9267830 2023.12.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9257686 2023.12.10 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9260497 2023.12.10 WP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9257691 2023.12.10 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9257685 2023.12.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9257688 2023.12.10 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9257687 2023.12.10 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9257692 2023.12.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9255283 2023.12.09 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9255186 2023.12.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9255282 2023.12.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255326 2023.12.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255648 2023.12.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9255325 2023.12.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9255289 2023.12.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9255340 2023.12.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9255287 2023.12.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9255338 2023.12.09 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9255288 2023.12.09 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9255657 2023.12.09 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9255328 2023.12.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9255329 2023.12.09 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9255279 2023.12.09 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9255330 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9255189 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9255291 2023.12.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9255331 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9255190 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9255292 2023.12.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9255334 2023.12.09 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9255185 2023.12.09 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9255191 2023.12.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9255184 2023.12.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9255187 2023.12.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9255332 2023.12.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9255183 2023.12.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9255280 2023.12.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9255333 2023.12.09 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9255339 2023.12.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9255281 2023.12.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9255341 2023.12.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9255290 2023.12.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9255337 2023.12.09 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9255335 2023.12.09 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9255285 2023.12.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9255286 2023.12.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9255188 2023.12.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9255284 2023.12.09 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 9252112 2023.12.08 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9252116 2023.12.08 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9252137 2023.12.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9252133 2023.12.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9252132 2023.12.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9252115 2023.12.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9252113 2023.12.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9252130 2023.12.08 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9252129 2023.12.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9252131 2023.12.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9252136 2023.12.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9252117 2023.12.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9252121 2023.12.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9252122 2023.12.08 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9252127 2023.12.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9252124 2023.12.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9252125 2023.12.08 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9252123 2023.12.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9252128 2023.12.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9252114 2023.12.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9252126 2023.12.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9252119 2023.12.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9252118 2023.12.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9252120 2023.12.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9249004 2023.12.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9249009 2023.12.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9249102 2023.12.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9249099 2023.12.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9249001 2023.12.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9249015 2023.12.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 9249098 2023.12.07 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9249100 2023.12.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249017 2023.12.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9249018 2023.12.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9249116 2023.12.07 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249014 2023.12.07 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9249019 2023.12.07 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9249117 2023.12.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9249020 2023.12.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9249115 2023.12.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9249097 2023.12.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9249005 2023.12.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 15 9249104 2023.12.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249012 2023.12.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9249105 2023.12.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9249103 2023.12.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9249110 2023.12.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9249013 2023.12.07 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9249114 2023.12.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249007 2023.12.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249101 2023.12.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9249111 2023.12.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9249016 2023.12.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9249002 2023.12.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9249008 2023.12.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9249112 2023.12.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9249010 2023.12.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9249106 2023.12.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9249011 2023.12.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9249108 2023.12.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9249113 2023.12.07 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9249003 2023.12.07 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9249107 2023.12.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9249006 2023.12.07 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9249109 2023.12.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9246705 2023.12.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9246702 2023.12.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9246696 2023.12.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9246700 2023.12.06 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9246703 2023.12.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246701 2023.12.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9246707 2023.12.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9249023 2023.12.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249022 2023.12.06 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9246699 2023.12.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9246706 2023.12.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9246709 2023.12.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9246697 2023.12.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9246704 2023.12.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9249021 2023.12.06 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9246708 2023.12.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9244491 2023.12.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244469 2023.12.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9244486 2023.12.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 9244490 2023.12.05 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9244476 2023.12.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9244481 2023.12.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244489 2023.12.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9244475 2023.12.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9244477 2023.12.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9244493 2023.12.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9244468 2023.12.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9244480 2023.12.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9244986 2023.12.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9244478 2023.12.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9244467 2023.12.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9244488 2023.12.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9244484 2023.12.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 9244487 2023.12.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9244485 2023.12.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9244479 2023.12.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9244483 2023.12.05 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9244482 2023.12.05 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9244492 2023.12.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9244470 2023.12.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9241553 2023.12.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9241548 2023.12.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9241541 2023.12.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9241542 2023.12.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9241551 2023.12.04 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9241558 2023.12.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9241549 2023.12.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9241560 2023.12.04 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9241561 2023.12.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9241544 2023.12.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9241546 2023.12.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9241557 2023.12.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9241550 2023.12.04 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9241555 2023.12.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9241554 2023.12.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9241562 2023.12.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9241545 2023.12.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9241556 2023.12.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9241547 2023.12.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9241543 2023.12.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9241559 2023.12.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9241552 2023.12.04 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9241563 2023.12.04 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9238491 2023.12.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9238761 2023.12.03 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9238499 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9238498 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9238554 2023.12.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9238701 2023.12.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9238560 2023.12.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 9238705 2023.12.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9238492 2023.12.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 9238561 2023.12.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9238709 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9238493 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9238697 2023.12.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9238760 2023.12.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9238759 2023.12.03 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9238758 2023.12.03 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9238558 2023.12.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9238522 2023.12.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9238762 2023.12.03 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9244819 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9238557 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9238680 2023.12.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9238696 2023.12.03 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9238814 2023.12.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9238807 2023.12.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9238809 2023.12.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9238813 2023.12.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 43 9238863 2023.12.03 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9238868 2023.12.03 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 9238810 2023.12.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9238870 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9238755 2023.12.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 9238866 2023.12.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9238496 2023.12.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9238700 2023.12.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9238708 2023.12.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9238818 2023.12.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 6 9238791 2023.12.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 9238805 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9238555 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9238794 2023.12.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9238811 2023.12.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9238756 2023.12.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9239561 2023.12.03 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9239562 2023.12.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9238817 2023.12.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9238867 2023.12.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9244818 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9238495 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9238698 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9238754 2023.12.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9238864 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9238494 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9238704 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9238763 2023.12.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9244816 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9238699 2023.12.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9238764 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238490 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9238702 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238757 2023.12.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238869 2023.12.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9238679 2023.12.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9238695 2023.12.03 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9238497 2023.12.03 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9238861 2023.12.03 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9238766 2023.12.03 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9238806 2023.12.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9238793 2023.12.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9238752 2023.12.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9238865 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9238703 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 70 9238751 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9238790 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9238815 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9238822 2023.12.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9244815 2023.12.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9238767 2023.12.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9244820 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9238678 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9238710 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9238768 2023.12.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 9238819 2023.12.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9238802 2023.12.03 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9238765 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9238707 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9238753 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9238801 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9238821 2023.12.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9244817 2023.12.03 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9244821 2023.12.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9238788 2023.12.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9238804 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9238500 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9238789 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9238803 2023.12.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9238820 2023.12.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9238808 2023.12.03 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9234947 2023.12.02 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9234970 2023.12.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9234948 2023.12.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9234963 2023.12.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9234975 2023.12.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9234856 2023.12.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9234858 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9234859 2023.12.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9234960 2023.12.02 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9234971 2023.12.02 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9234862 2023.12.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9234952 2023.12.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9234969 2023.12.02 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9234958 2023.12.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9234961 2023.12.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9234962 2023.12.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9234847 2023.12.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9234848 2023.12.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9234946 2023.12.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9234967 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9234851 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9234955 2023.12.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9234968 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9234853 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9234954 2023.12.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9234965 2023.12.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9234956 2023.12.02 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9234849 2023.12.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9234957 2023.12.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9234950 2023.12.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9234949 2023.12.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9234974 2023.12.02 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9234964 2023.12.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9234861 2023.12.02 WP