DRUŻYNA

Drużyna: Paweł Ratajczak. Obserwator: Paweł Ratajczak

Liczba gatunków: 186

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 718 8181 66 66 0 5 24 37
2 563 9818 81 70 0 10 22 38
3 821 8041 109 93 1 8 37 47
4 1109 3803 145 121 0 13 59 49
5 904 2047 186 141 1 30 62 48
6 78 150 186 45 0 0 17 28
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8586052 2023.06.03 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8586053 2023.06.03 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8586054 2023.06.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8586055 2023.06.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8586056 2023.06.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8586057 2023.06.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8586058 2023.06.03 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8586059 2023.06.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8586060 2023.06.03 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8586061 2023.06.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8586062 2023.06.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8586063 2023.06.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8586064 2023.06.03 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8586065 2023.06.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8586066 2023.06.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8586067 2023.06.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8586068 2023.06.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8586069 2023.06.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8586070 2023.06.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8586071 2023.06.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8586072 2023.06.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8586073 2023.06.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8586074 2023.06.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8586075 2023.06.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8586076 2023.06.03 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8586077 2023.06.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8586090 2023.06.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 8586091 2023.06.03 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8586092 2023.06.03 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8586093 2023.06.03 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8586094 2023.06.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8586095 2023.06.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8586096 2023.06.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8586097 2023.06.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8586098 2023.06.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8586099 2023.06.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8586100 2023.06.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8586101 2023.06.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8586116 2023.06.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8586117 2023.06.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8586118 2023.06.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8586119 2023.06.03 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8586120 2023.06.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8586121 2023.06.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8586122 2023.06.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8586123 2023.06.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8586124 2023.06.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8586125 2023.06.03 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8586126 2023.06.03 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8586127 2023.06.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8586128 2023.06.03 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8586129 2023.06.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8580086 2023.06.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8580087 2023.06.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8580088 2023.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8580089 2023.06.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580090 2023.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8580091 2023.06.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8580092 2023.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580093 2023.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8580094 2023.06.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8580095 2023.06.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580096 2023.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8580097 2023.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8580098 2023.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8580100 2023.06.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8575542 2023.06.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8575543 2023.06.01 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8575544 2023.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8575545 2023.06.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8575546 2023.06.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8575547 2023.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8575548 2023.06.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8575549 2023.06.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8575550 2023.06.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8575551 2023.06.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8575552 2023.06.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8575553 2023.06.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8570620 2023.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8570621 2023.05.31 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8570622 2023.05.31 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8570623 2023.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8570624 2023.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570625 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8570626 2023.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8570627 2023.05.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8570628 2023.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8570629 2023.05.31 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8570630 2023.05.31 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8570632 2023.05.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8570633 2023.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8570634 2023.05.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8570643 2023.05.31 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8570644 2023.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8570645 2023.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8570646 2023.05.31 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8570647 2023.05.31 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8570648 2023.05.31 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8570649 2023.05.31 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8570650 2023.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8570651 2023.05.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8570652 2023.05.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8570653 2023.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8570654 2023.05.31 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8570655 2023.05.31 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8570656 2023.05.31 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8570657 2023.05.31 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8570658 2023.05.31 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8570659 2023.05.31 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8570660 2023.05.31 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8562497 2023.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 8566168 2023.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8566169 2023.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8566170 2023.05.30 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8566171 2023.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8566172 2023.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8566173 2023.05.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8566174 2023.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8566175 2023.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8566176 2023.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8566177 2023.05.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8566178 2023.05.30 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8566179 2023.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8566180 2023.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566181 2023.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8566183 2023.05.30 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8566184 2023.05.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8566185 2023.05.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 8560271 2023.05.29 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8560275 2023.05.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8560276 2023.05.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8560277 2023.05.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8560278 2023.05.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8560286 2023.05.29 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8560386 2023.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8560387 2023.05.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8553003 2023.05.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8553004 2023.05.28 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8553005 2023.05.28 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8553006 2023.05.28 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8553007 2023.05.28 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8553008 2023.05.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8553009 2023.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8553010 2023.05.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8553011 2023.05.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8553012 2023.05.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8553013 2023.05.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8553014 2023.05.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8553015 2023.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8553016 2023.05.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8553017 2023.05.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8553018 2023.05.28 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8552741 2023.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8542343 2023.05.27 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8554834 2023.05.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8554835 2023.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8554836 2023.05.27 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8554837 2023.05.27 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8554838 2023.05.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8554839 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8554840 2023.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8554841 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554842 2023.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8554843 2023.05.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8554844 2023.05.27 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8554845 2023.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8554856 2023.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8554857 2023.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8554858 2023.05.27 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8554859 2023.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8554860 2023.05.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8554861 2023.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554862 2023.05.27 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8554863 2023.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8554864 2023.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554865 2023.05.27 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8554866 2023.05.27 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8554906 2023.05.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8554907 2023.05.27 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8554908 2023.05.27 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8554909 2023.05.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8554910 2023.05.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8554911 2023.05.27 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8554912 2023.05.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8554913 2023.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8554914 2023.05.27 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8554915 2023.05.27 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8554916 2023.05.27 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8554917 2023.05.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8554928 2023.05.27 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8554929 2023.05.27 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8554930 2023.05.27 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8554955 2023.05.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8537379 2023.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537380 2023.05.26 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8537381 2023.05.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8537382 2023.05.26 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8537383 2023.05.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8537384 2023.05.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8537385 2023.05.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537386 2023.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8537387 2023.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8537388 2023.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8537389 2023.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8537390 2023.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8537391 2023.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8537392 2023.05.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8537393 2023.05.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8537394 2023.05.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8537395 2023.05.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8537397 2023.05.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8537399 2023.05.26 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8537400 2023.05.26 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8537401 2023.05.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8537403 2023.05.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8531665 2023.05.25 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8531680 2023.05.25 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8531681 2023.05.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8531683 2023.05.25 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8531686 2023.05.25 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8531687 2023.05.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8531688 2023.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8531689 2023.05.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8531690 2023.05.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8531691 2023.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8531692 2023.05.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8531693 2023.05.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8531694 2023.05.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8531697 2023.05.25 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8533656 2023.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8526157 2023.05.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8526158 2023.05.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8526159 2023.05.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8526160 2023.05.24 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8526161 2023.05.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526162 2023.05.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8526163 2023.05.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8526164 2023.05.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8526165 2023.05.24 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8526166 2023.05.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8526167 2023.05.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526168 2023.05.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8526169 2023.05.24 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8521404 2023.05.23 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8521405 2023.05.23 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8521406 2023.05.23 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8521407 2023.05.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8521408 2023.05.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8521409 2023.05.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8521410 2023.05.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8521411 2023.05.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8521412 2023.05.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8521413 2023.05.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8521414 2023.05.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8521415 2023.05.23 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8521473 2023.05.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8521474 2023.05.23 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8521475 2023.05.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8521476 2023.05.23 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8521477 2023.05.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8521478 2023.05.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8521479 2023.05.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8521480 2023.05.23 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8521481 2023.05.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8521482 2023.05.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8521483 2023.05.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8521484 2023.05.23 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8521485 2023.05.23 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8521486 2023.05.23 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8531886 2023.05.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532098 2023.05.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8532099 2023.05.23 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8532100 2023.05.23 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8532101 2023.05.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8515515 2023.05.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8515516 2023.05.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8515517 2023.05.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8515518 2023.05.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8515519 2023.05.22 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8515520 2023.05.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8515521 2023.05.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8515522 2023.05.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8515523 2023.05.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8515524 2023.05.22 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8515525 2023.05.22 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8515526 2023.05.22 WP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8513717 2023.05.20 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 8513720 2023.05.20 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8513756 2023.05.20 PL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 8513768 2023.05.20 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8515780 2023.05.20 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8509038 2023.05.19 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8513042 2023.05.19 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8513798 2023.05.19 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8513814 2023.05.19 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8508438 2023.05.18 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8512898 2023.05.18 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 8512899 2023.05.18 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8513621 2023.05.18 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8513622 2023.05.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8513623 2023.05.18 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8513624 2023.05.18 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8513625 2023.05.18 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8513626 2023.05.18 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8513627 2023.05.18 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8513628 2023.05.18 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8513629 2023.05.18 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8513630 2023.05.18 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8513631 2023.05.18 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8513632 2023.05.18 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8513633 2023.05.18 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8513817 2023.05.18 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8478799 2023.05.17 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8479310 2023.05.17 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8479311 2023.05.17 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8479312 2023.05.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8479313 2023.05.17 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8479314 2023.05.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8479315 2023.05.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8479316 2023.05.17 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8479317 2023.05.17 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8479318 2023.05.17 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8479319 2023.05.17 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8479320 2023.05.17 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8479321 2023.05.17 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8476111 2023.05.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8476112 2023.05.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8476113 2023.05.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8476114 2023.05.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8476115 2023.05.16 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8476116 2023.05.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8476117 2023.05.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8476118 2023.05.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8476119 2023.05.16 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8476120 2023.05.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8476121 2023.05.16 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8476122 2023.05.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8476123 2023.05.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8476124 2023.05.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8476125 2023.05.16 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8476126 2023.05.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8476127 2023.05.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8470412 2023.05.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8470413 2023.05.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470414 2023.05.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8470415 2023.05.15 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470416 2023.05.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8470417 2023.05.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8470418 2023.05.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8470419 2023.05.15 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8454346 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8454347 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8454348 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8454349 2023.05.14 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8454350 2023.05.14 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8454351 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8454352 2023.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8454353 2023.05.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8454354 2023.05.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8454355 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8454356 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8454357 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8454358 2023.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8454359 2023.05.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8454580 2023.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8454581 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8454582 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8454583 2023.05.14 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8454584 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8454585 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8454586 2023.05.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8454587 2023.05.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8454588 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8454589 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8454590 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8454777 2023.05.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8454778 2023.05.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8454779 2023.05.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8454780 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8454781 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8454782 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8454783 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8454784 2023.05.14 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8454785 2023.05.14 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8454786 2023.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8454787 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8454788 2023.05.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8454789 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8454790 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8454791 2023.05.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8455088 2023.05.14 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8455138 2023.05.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8455139 2023.05.14 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8455140 2023.05.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8455141 2023.05.14 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8455142 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8455143 2023.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8455144 2023.05.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8455145 2023.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8455146 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8455147 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8455148 2023.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8455149 2023.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8455150 2023.05.14 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8447829 2023.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8447830 2023.05.13 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447831 2023.05.13 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8447832 2023.05.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8447833 2023.05.13 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8447834 2023.05.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8447835 2023.05.13 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8447836 2023.05.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8447837 2023.05.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8447838 2023.05.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8447839 2023.05.13 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8447840 2023.05.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8447841 2023.05.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8447842 2023.05.13 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8447843 2023.05.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8447844 2023.05.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8447845 2023.05.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8447846 2023.05.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8447847 2023.05.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8447848 2023.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447849 2023.05.13 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447850 2023.05.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8447851 2023.05.13 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8447854 2023.05.13 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8448022 2023.05.13 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8448075 2023.05.13 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8479090 2023.05.13 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8479091 2023.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8479092 2023.05.13 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8479093 2023.05.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8479094 2023.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8479095 2023.05.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8479096 2023.05.13 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8479097 2023.05.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8479098 2023.05.13 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8479099 2023.05.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8479100 2023.05.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8433212 2023.05.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8433213 2023.05.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8433214 2023.05.12 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8435522 2023.05.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8435524 2023.05.12 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8435525 2023.05.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8435526 2023.05.12 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8435527 2023.05.12 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8435528 2023.05.12 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8435529 2023.05.12 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8435530 2023.05.12 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8435531 2023.05.12 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8435532 2023.05.12 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8435533 2023.05.12 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8435534 2023.05.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8435535 2023.05.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8435536 2023.05.12 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8435537 2023.05.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8435538 2023.05.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8435539 2023.05.12 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8435540 2023.05.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8435541 2023.05.12 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8435542 2023.05.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8435543 2023.05.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8435544 2023.05.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8435545 2023.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8435546 2023.05.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8435547 2023.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8435548 2023.05.12 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8435549 2023.05.12 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8435555 2023.05.12 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8435556 2023.05.12 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8435557 2023.05.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8435558 2023.05.12 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8435559 2023.05.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8435560 2023.05.12 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8435561 2023.05.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8435562 2023.05.12 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8435563 2023.05.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8435564 2023.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8435565 2023.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8435570 2023.05.12 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8429631 2023.05.11 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8429632 2023.05.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8429633 2023.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8429634 2023.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8429635 2023.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8429636 2023.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8429637 2023.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8429638 2023.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8429639 2023.05.11 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8429640 2023.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8429641 2023.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8429642 2023.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8429643 2023.05.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8423569 2023.05.10 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8423570 2023.05.10 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8423571 2023.05.10 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8423572 2023.05.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8423573 2023.05.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8423574 2023.05.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8423575 2023.05.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8423576 2023.05.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8423577 2023.05.10 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8423578 2023.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8423579 2023.05.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8423580 2023.05.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8423581 2023.05.10 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8423582 2023.05.10 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8423583 2023.05.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8423585 2023.05.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8423586 2023.05.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8423588 2023.05.10 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8423589 2023.05.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8423590 2023.05.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8423592 2023.05.10 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8417670 2023.05.09 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8417671 2023.05.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8417672 2023.05.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8417673 2023.05.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8417674 2023.05.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8417675 2023.05.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8417676 2023.05.09 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8417677 2023.05.09 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8417678 2023.05.09 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8417679 2023.05.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8417680 2023.05.09 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8417681 2023.05.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8417682 2023.05.09 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8417683 2023.05.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8417684 2023.05.09 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8417687 2023.05.09 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8417688 2023.05.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8417689 2023.05.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8417691 2023.05.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8417698 2023.05.09 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8417699 2023.05.09 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 8417703 2023.05.09 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8417704 2023.05.09 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8411010 2023.05.08 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8411101 2023.05.08 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8411102 2023.05.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8411103 2023.05.08 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8411104 2023.05.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8411105 2023.05.08 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8411106 2023.05.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8411107 2023.05.08 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8411108 2023.05.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8411109 2023.05.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8411110 2023.05.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8411111 2023.05.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8411112 2023.05.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8411113 2023.05.08 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8411114 2023.05.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8411120 2023.05.08 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8411130 2023.05.08 WP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8411227 2023.05.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8411228 2023.05.08 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8411229 2023.05.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8411230 2023.05.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8411231 2023.05.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8411232 2023.05.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8411233 2023.05.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8411234 2023.05.08 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8411235 2023.05.08 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8411236 2023.05.08 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8411237 2023.05.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8411238 2023.05.08 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8411239 2023.05.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8411240 2023.05.08 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8411241 2023.05.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8411242 2023.05.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8411243 2023.05.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8411244 2023.05.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8411245 2023.05.08 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8411246 2023.05.08 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8411247 2023.05.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8411248 2023.05.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8411249 2023.05.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8411250 2023.05.08 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8411251 2023.05.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8411252 2023.05.08 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8411264 2023.05.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8411276 2023.05.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8411278 2023.05.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8403316 2023.05.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8403317 2023.05.07 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8403318 2023.05.07 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8403319 2023.05.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8403320 2023.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8403321 2023.05.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8403322 2023.05.07 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8403323 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8403324 2023.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8403325 2023.05.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8403326 2023.05.07 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8403327 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 18 8403328 2023.05.07 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8403469 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 34 8403470 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 8403471 2023.05.07 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8403472 2023.05.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8403473 2023.05.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8403474 2023.05.07 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8403475 2023.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8403476 2023.05.07 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8403477 2023.05.07 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8403478 2023.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8403479 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403480 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8403481 2023.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8403482 2023.05.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8403483 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8403484 2023.05.07 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8403485 2023.05.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8403486 2023.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8403487 2023.05.07 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8403488 2023.05.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8403489 2023.05.07 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8390343 2023.05.06 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8390344 2023.05.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8390345 2023.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8390346 2023.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8390347 2023.05.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8390348 2023.05.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390349 2023.05.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8390350 2023.05.06 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8390351 2023.05.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8390352 2023.05.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390353 2023.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8390354 2023.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8390355 2023.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8390356 2023.05.06 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8390357 2023.05.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8390358 2023.05.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8390359 2023.05.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 22 8390360 2023.05.06 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8390361 2023.05.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8390506 2023.05.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8390507 2023.05.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8390508 2023.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8390509 2023.05.06 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8390510 2023.05.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8390511 2023.05.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8390512 2023.05.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390513 2023.05.06 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8390571 2023.05.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8390572 2023.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8390573 2023.05.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8390574 2023.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8390575 2023.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8390576 2023.05.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8390577 2023.05.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8390578 2023.05.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8394317 2023.05.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8394318 2023.05.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8394321 2023.05.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8394322 2023.05.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8394324 2023.05.06 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8394348 2023.05.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8394349 2023.05.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8387704 2023.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8387846 2023.05.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8387847 2023.05.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8387848 2023.05.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8387849 2023.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8387850 2023.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8387851 2023.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8387852 2023.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8387853 2023.05.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8387854 2023.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8387855 2023.05.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8387857 2023.05.05 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8387858 2023.05.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8387859 2023.05.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8387860 2023.05.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8387861 2023.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8387862 2023.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8387863 2023.05.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8387864 2023.05.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8387865 2023.05.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8387866 2023.05.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8387867 2023.05.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8387868 2023.05.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8387869 2023.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8387870 2023.05.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8387871 2023.05.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8387872 2023.05.05 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 8404841 2023.05.05 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8377734 2023.05.04 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8377826 2023.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8377827 2023.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8377828 2023.05.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8377829 2023.05.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8377830 2023.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8377831 2023.05.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8377832 2023.05.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8377833 2023.05.04 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8378253 2023.05.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8378254 2023.05.04 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8378255 2023.05.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8378256 2023.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8378257 2023.05.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8378258 2023.05.04 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8378259 2023.05.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8378260 2023.05.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8378261 2023.05.04 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8378262 2023.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8378263 2023.05.04 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8378264 2023.05.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8378265 2023.05.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8378267 2023.05.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378268 2023.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8378269 2023.05.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8378270 2023.05.04 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8378271 2023.05.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8378272 2023.05.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8378273 2023.05.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8378274 2023.05.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8378275 2023.05.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8378276 2023.05.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8378277 2023.05.04 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8371659 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8371660 2023.05.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8371661 2023.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8371662 2023.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8371663 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8371664 2023.05.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8371665 2023.05.03 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8371666 2023.05.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8371667 2023.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8371668 2023.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8371669 2023.05.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8371670 2023.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8371671 2023.05.03 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8371672 2023.05.03 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8371673 2023.05.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8371853 2023.05.03 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8371856 2023.05.03 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8371857 2023.05.03 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8371858 2023.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8371859 2023.05.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8371860 2023.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8371861 2023.05.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8371862 2023.05.03 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8371863 2023.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8371864 2023.05.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8371865 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8371866 2023.05.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8371867 2023.05.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8371868 2023.05.03 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8371869 2023.05.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 8371871 2023.05.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8371960 2023.05.03 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8371961 2023.05.03 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8378353 2023.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8378354 2023.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8378355 2023.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8378356 2023.05.03 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8378357 2023.05.03 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8378358 2023.05.03 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8378359 2023.05.03 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8378360 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378361 2023.05.03 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8378362 2023.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8378363 2023.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8378364 2023.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8378560 2023.05.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8378561 2023.05.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8378562 2023.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8378563 2023.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8378564 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8378565 2023.05.03 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8378566 2023.05.03 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8378567 2023.05.03 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8378568 2023.05.03 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8378569 2023.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8378570 2023.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8378571 2023.05.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8378572 2023.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8378573 2023.05.03 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8378574 2023.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8378575 2023.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8378576 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8378577 2023.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8378578 2023.05.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 8378579 2023.05.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8378580 2023.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8378581 2023.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8378582 2023.05.03 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8379055 2023.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8379056 2023.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8379057 2023.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8379058 2023.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8379059 2023.05.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8379060 2023.05.03 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8379061 2023.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8379062 2023.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8379063 2023.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8379064 2023.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8379065 2023.05.03 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8379066 2023.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8379067 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8379068 2023.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8379069 2023.05.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8379070 2023.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8379071 2023.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8404983 2023.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8404984 2023.05.03 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8404985 2023.05.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8404986 2023.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8404987 2023.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8404988 2023.05.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8404989 2023.05.03 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8404990 2023.05.03 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8404991 2023.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8404992 2023.05.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8404993 2023.05.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8358082 2023.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8358084 2023.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8358085 2023.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8358086 2023.05.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8358087 2023.05.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8358088 2023.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8358089 2023.05.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8358090 2023.05.02 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8358091 2023.05.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8358092 2023.05.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8358093 2023.05.02 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8358094 2023.05.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8358095 2023.05.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8358096 2023.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8358097 2023.05.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8358098 2023.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8358099 2023.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8358100 2023.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8358101 2023.05.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8358102 2023.05.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8358103 2023.05.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8358104 2023.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8358105 2023.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8358106 2023.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8358107 2023.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8358108 2023.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8358109 2023.05.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8358113 2023.05.02 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 8358115 2023.05.02 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8358116 2023.05.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8358117 2023.05.02 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8359019 2023.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8359020 2023.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8359021 2023.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8359022 2023.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8359023 2023.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8359024 2023.05.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8359025 2023.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8359026 2023.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8359027 2023.05.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8359028 2023.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8359029 2023.05.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8359030 2023.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8359031 2023.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8359065 2023.05.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8359066 2023.05.02 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8341922 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8346566 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8346567 2023.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8346568 2023.05.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8346569 2023.05.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8346570 2023.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8346571 2023.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8346572 2023.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8346573 2023.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8346574 2023.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8346605 2023.05.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8346606 2023.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8346607 2023.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8346608 2023.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8346609 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8346610 2023.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8346611 2023.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8346612 2023.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8346613 2023.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8346664 2023.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8346665 2023.05.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8346666 2023.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8346667 2023.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8346668 2023.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8346669 2023.05.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8346670 2023.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8346672 2023.05.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8346673 2023.05.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8346674 2023.05.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8346675 2023.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8346679 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8346680 2023.05.01 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8346682 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8346684 2023.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8346686 2023.05.01 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8346688 2023.05.01 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8346690 2023.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8346692 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8346694 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8346695 2023.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8346696 2023.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8346697 2023.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8346733 2023.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8346734 2023.05.01 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8346735 2023.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8346736 2023.05.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8346737 2023.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 8346738 2023.05.01 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8346740 2023.05.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 8346741 2023.05.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4