DRUŻYNA

Drużyna: Paweł Ratajczak. Obserwator: Paweł Ratajczak

Liczba gatunków: 213

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 718 8181 66 66 0 5 24 37
2 563 9818 81 70 0 10 22 38
3 821 8041 109 93 1 8 37 47
4 1109 3803 145 121 0 13 59 49
5 1051 2316 186 147 1 30 68 48
6 338 638 186 81 0 9 31 41
7 655 1881 190 99 0 11 41 47
8 1063 6187 195 105 0 15 46 44
9 1261 16944 212 138 0 31 59 48
10 1214 13645 212 93 0 8 37 48
11 737 5279 213 70 0 6 23 41
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9227088 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9227089 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9227090 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9227091 2023.11.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9227092 2023.11.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9227093 2023.11.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9227094 2023.11.29 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9227095 2023.11.29 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9227096 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9227097 2023.11.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9227098 2023.11.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9227099 2023.11.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9227100 2023.11.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9227101 2023.11.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9227111 2023.11.29 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9227112 2023.11.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 73 9224949 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9224950 2023.11.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9224951 2023.11.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9224952 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9224953 2023.11.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9224954 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9224957 2023.11.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9225081 2023.11.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9225082 2023.11.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9225083 2023.11.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9225084 2023.11.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9225085 2023.11.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9225086 2023.11.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9225087 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9225088 2023.11.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9225089 2023.11.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9225090 2023.11.28 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9225091 2023.11.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9225092 2023.11.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9225093 2023.11.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9225094 2023.11.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9225095 2023.11.28 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9225100 2023.11.28 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9225101 2023.11.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9225102 2023.11.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9225103 2023.11.28 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9225104 2023.11.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9225105 2023.11.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9225106 2023.11.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9225107 2023.11.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9225108 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9225109 2023.11.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9225110 2023.11.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9225111 2023.11.28 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9225112 2023.11.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9225113 2023.11.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9225114 2023.11.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9225115 2023.11.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9225116 2023.11.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9225117 2023.11.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9225119 2023.11.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9225120 2023.11.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9225121 2023.11.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9225122 2023.11.28 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9225123 2023.11.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 10 9225124 2023.11.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9225125 2023.11.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9225126 2023.11.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9227102 2023.11.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9227103 2023.11.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9221938 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9221940 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9221941 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9221942 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9221943 2023.11.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9221944 2023.11.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 24 9221945 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9221946 2023.11.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9221947 2023.11.27 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9221948 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9221949 2023.11.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9221950 2023.11.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9221951 2023.11.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9221952 2023.11.27 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9221953 2023.11.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9221954 2023.11.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9221955 2023.11.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9221956 2023.11.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9221957 2023.11.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9221958 2023.11.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9221959 2023.11.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9221960 2023.11.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9221961 2023.11.27 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9221962 2023.11.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9221963 2023.11.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9225098 2023.11.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9216592 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 34 9218736 2023.11.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9218737 2023.11.26 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9218738 2023.11.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9218739 2023.11.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9218740 2023.11.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9218741 2023.11.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9218742 2023.11.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9218743 2023.11.26 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9218744 2023.11.26 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9218745 2023.11.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9218746 2023.11.26 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9218747 2023.11.26 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9218748 2023.11.26 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9218773 2023.11.26 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9218880 2023.11.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 27 9214259 2023.11.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9214260 2023.11.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9214261 2023.11.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9214262 2023.11.25 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9214263 2023.11.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9214264 2023.11.25 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9214265 2023.11.25 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9214266 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9214267 2023.11.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9214268 2023.11.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9214269 2023.11.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9214270 2023.11.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9214271 2023.11.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9214272 2023.11.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9214273 2023.11.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9214279 2023.11.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9211001 2023.11.24 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9211003 2023.11.24 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 9211005 2023.11.24 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9211007 2023.11.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9211008 2023.11.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9211012 2023.11.24 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9211015 2023.11.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9211016 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9211018 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9211019 2023.11.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9211020 2023.11.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9211021 2023.11.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9211022 2023.11.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 14 9211024 2023.11.24 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9211027 2023.11.24 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9211028 2023.11.24 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9211029 2023.11.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9211030 2023.11.24 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211031 2023.11.24 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9211032 2023.11.24 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9211056 2023.11.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9211073 2023.11.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 9211074 2023.11.24 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9211075 2023.11.24 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9211076 2023.11.24 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9211077 2023.11.24 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9211080 2023.11.24 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9211085 2023.11.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9211086 2023.11.24 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9211088 2023.11.24 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9211089 2023.11.24 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9211090 2023.11.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9211152 2023.11.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9214435 2023.11.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9208962 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9208963 2023.11.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9208964 2023.11.23 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9208965 2023.11.23 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9208966 2023.11.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9208967 2023.11.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9208968 2023.11.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9207451 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9207452 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9207453 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9207454 2023.11.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9207455 2023.11.22 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9207456 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9207457 2023.11.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9207458 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9207459 2023.11.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9207460 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9207461 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9207462 2023.11.22 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9207463 2023.11.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9207464 2023.11.22 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9207465 2023.11.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 9207466 2023.11.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9207467 2023.11.22 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9207468 2023.11.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9207469 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9207470 2023.11.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9207471 2023.11.22 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9204699 2023.11.21 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9204700 2023.11.21 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9204702 2023.11.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9204703 2023.11.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9204704 2023.11.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9204705 2023.11.21 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9204706 2023.11.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9204707 2023.11.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9204708 2023.11.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9204709 2023.11.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9204710 2023.11.21 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 9204711 2023.11.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9203400 2023.11.20 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9203401 2023.11.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9203402 2023.11.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9203403 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9203404 2023.11.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9203405 2023.11.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9203406 2023.11.20 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9203407 2023.11.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9203408 2023.11.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9203409 2023.11.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9203411 2023.11.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9203412 2023.11.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9203413 2023.11.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9203414 2023.11.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9203415 2023.11.20 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9198868 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 47 9198869 2023.11.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9198870 2023.11.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9198871 2023.11.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9198872 2023.11.19 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9198873 2023.11.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9198874 2023.11.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9198875 2023.11.19 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9198876 2023.11.19 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9198877 2023.11.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9198878 2023.11.19 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9200278 2023.11.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9200279 2023.11.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9200280 2023.11.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9200281 2023.11.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9200282 2023.11.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9200283 2023.11.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9200284 2023.11.19 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9200285 2023.11.19 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9200286 2023.11.19 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9200287 2023.11.19 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9200288 2023.11.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9200289 2023.11.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9200290 2023.11.19 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9200291 2023.11.19 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9200292 2023.11.19 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9200293 2023.11.19 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9200295 2023.11.19 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9195730 2023.11.18 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 3 9195731 2023.11.18 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9195732 2023.11.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9195733 2023.11.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9195735 2023.11.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9195736 2023.11.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 37 9195737 2023.11.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9195738 2023.11.18 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9195739 2023.11.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9195740 2023.11.18 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9195741 2023.11.18 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9195742 2023.11.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9195743 2023.11.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 6 9195744 2023.11.18 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9195745 2023.11.18 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9195746 2023.11.18 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9195747 2023.11.18 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9195748 2023.11.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9192587 2023.11.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9192590 2023.11.17 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9192591 2023.11.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9192593 2023.11.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9192594 2023.11.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9192596 2023.11.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9192597 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9192601 2023.11.17 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9192602 2023.11.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9192603 2023.11.17 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9192604 2023.11.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9192605 2023.11.17 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9192606 2023.11.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9192607 2023.11.17 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9190691 2023.11.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9190692 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9190693 2023.11.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9190694 2023.11.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9190695 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9190696 2023.11.16 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9190697 2023.11.16 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9190698 2023.11.16 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9190699 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9190700 2023.11.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9190701 2023.11.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9190702 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9190703 2023.11.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9190704 2023.11.16 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9190794 2023.11.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9192633 2023.11.16 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9188607 2023.11.15 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9188608 2023.11.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9188609 2023.11.15 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9188610 2023.11.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9188611 2023.11.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9188612 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9188613 2023.11.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9188614 2023.11.15 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9188627 2023.11.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9188628 2023.11.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9188629 2023.11.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9188630 2023.11.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9188631 2023.11.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9188632 2023.11.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9188633 2023.11.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9188634 2023.11.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9188635 2023.11.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9192619 2023.11.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9187326 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9187327 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9187328 2023.11.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9187329 2023.11.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9187330 2023.11.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9187367 2023.11.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9187368 2023.11.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9187369 2023.11.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9187377 2023.11.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9187381 2023.11.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9187382 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9187384 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9187411 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9187413 2023.11.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9187414 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9187416 2023.11.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9187425 2023.11.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9187429 2023.11.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9187437 2023.11.14 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9187438 2023.11.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 9187439 2023.11.14 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9187440 2023.11.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9187441 2023.11.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9187442 2023.11.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9187443 2023.11.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9187444 2023.11.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9187445 2023.11.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9187446 2023.11.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9187447 2023.11.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9187518 2023.11.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9187519 2023.11.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9187520 2023.11.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9187521 2023.11.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9187522 2023.11.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9187523 2023.11.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9185362 2023.11.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9185363 2023.11.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9185364 2023.11.13 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9185365 2023.11.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9185366 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9185367 2023.11.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9185368 2023.11.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9185369 2023.11.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9185429 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9185430 2023.11.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9185431 2023.11.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9185432 2023.11.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9185433 2023.11.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9185434 2023.11.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9185436 2023.11.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9185437 2023.11.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9185438 2023.11.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9185439 2023.11.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9185440 2023.11.13 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9185447 2023.11.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9185448 2023.11.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9185449 2023.11.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9185450 2023.11.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9185451 2023.11.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9185452 2023.11.13 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9185453 2023.11.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9187476 2023.11.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9187477 2023.11.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9187478 2023.11.13 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9178214 2023.11.12 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9182053 2023.11.12 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9182054 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9182055 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9182056 2023.11.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9182057 2023.11.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9182058 2023.11.12 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9182059 2023.11.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9182060 2023.11.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9182061 2023.11.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9182062 2023.11.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9182063 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9182064 2023.11.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9182065 2023.11.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9182067 2023.11.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9187470 2023.11.12 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9172603 2023.11.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 9172602 2023.11.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9172601 2023.11.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9172600 2023.11.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9172598 2023.11.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9172597 2023.11.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9172596 2023.11.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9172594 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9172595 2023.11.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172593 2023.11.11 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 9174908 2023.11.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9174909 2023.11.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9174910 2023.11.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9174911 2023.11.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9174912 2023.11.11 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9174913 2023.11.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9174927 2023.11.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9174928 2023.11.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9174929 2023.11.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9174930 2023.11.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9170956 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9171933 2023.11.10 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9171934 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9172005 2023.11.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9172006 2023.11.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9172007 2023.11.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9172008 2023.11.10 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9172009 2023.11.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9172028 2023.11.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9169044 2023.11.09 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9169045 2023.11.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9169046 2023.11.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9169047 2023.11.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9169048 2023.11.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9169049 2023.11.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9169050 2023.11.09 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9169051 2023.11.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9169052 2023.11.09 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9169053 2023.11.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9169054 2023.11.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9169055 2023.11.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9169099 2023.11.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9169105 2023.11.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9169113 2023.11.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9169115 2023.11.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9169117 2023.11.09 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9169118 2023.11.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9169119 2023.11.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9169120 2023.11.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9169123 2023.11.09 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9169124 2023.11.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 19 9169125 2023.11.09 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9169126 2023.11.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9169127 2023.11.09 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9169128 2023.11.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 20 9169130 2023.11.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9169131 2023.11.09 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 9169133 2023.11.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9169134 2023.11.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9169135 2023.11.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9169136 2023.11.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9169137 2023.11.09 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9169257 2023.11.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 9169258 2023.11.09 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 9166481 2023.11.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9166543 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9166544 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9166545 2023.11.08 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9166546 2023.11.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166553 2023.11.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9166558 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9166559 2023.11.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9166560 2023.11.08 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9166561 2023.11.08 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9166562 2023.11.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166563 2023.11.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9166591 2023.11.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9166592 2023.11.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9166593 2023.11.08 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9166594 2023.11.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9166595 2023.11.08 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166596 2023.11.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9166597 2023.11.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9166598 2023.11.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9163972 2023.11.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9164022 2023.11.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9164023 2023.11.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9164024 2023.11.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9164025 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9164026 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9164027 2023.11.07 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9164028 2023.11.07 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9164029 2023.11.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9164030 2023.11.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9164031 2023.11.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9164032 2023.11.07 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9164033 2023.11.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9164034 2023.11.07 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9164079 2023.11.07 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9164081 2023.11.07 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9164084 2023.11.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 20 9164098 2023.11.07 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9164099 2023.11.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9164100 2023.11.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9164101 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9164102 2023.11.07 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9164103 2023.11.07 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9164104 2023.11.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9164105 2023.11.07 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9164106 2023.11.07 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9164107 2023.11.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164108 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9164109 2023.11.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9164110 2023.11.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9164121 2023.11.07 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9164122 2023.11.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9164138 2023.11.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9164139 2023.11.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9164140 2023.11.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9164141 2023.11.07 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9164232 2023.11.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9161156 2023.11.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9161157 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9161158 2023.11.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9161159 2023.11.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9161251 2023.11.06 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9161252 2023.11.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9161253 2023.11.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9161254 2023.11.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9161255 2023.11.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9161256 2023.11.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9161257 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9161258 2023.11.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9161259 2023.11.06 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9161261 2023.11.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9161262 2023.11.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9161263 2023.11.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9161264 2023.11.06 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9161265 2023.11.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9161266 2023.11.06 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9161267 2023.11.06 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9159217 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9159218 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9159219 2023.11.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9159220 2023.11.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9159221 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9159222 2023.11.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9159223 2023.11.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9159224 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9159225 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9159226 2023.11.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9159227 2023.11.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9159228 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9159229 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9159230 2023.11.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9159231 2023.11.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9159232 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9159233 2023.11.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9159234 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9159235 2023.11.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9159236 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9159239 2023.11.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9159240 2023.11.05 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9159241 2023.11.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9159242 2023.11.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9159243 2023.11.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9159245 2023.11.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9159246 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9159247 2023.11.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9159248 2023.11.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9159249 2023.11.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9159258 2023.11.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9159259 2023.11.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9159260 2023.11.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9159261 2023.11.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9159338 2023.11.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9159339 2023.11.05 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9159340 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9159341 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9159342 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9159343 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9159344 2023.11.05 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9159458 2023.11.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9159459 2023.11.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9159460 2023.11.05 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9159461 2023.11.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9159462 2023.11.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9159463 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9159464 2023.11.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9159465 2023.11.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9159466 2023.11.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9159467 2023.11.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9159468 2023.11.05 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9159469 2023.11.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9159470 2023.11.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9159471 2023.11.05 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9159472 2023.11.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9152565 2023.11.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 9152570 2023.11.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9152571 2023.11.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9152576 2023.11.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 9152577 2023.11.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9152578 2023.11.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9152579 2023.11.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9152580 2023.11.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9152581 2023.11.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9152649 2023.11.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9152650 2023.11.04 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9152651 2023.11.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9152652 2023.11.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9152653 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9152654 2023.11.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9152655 2023.11.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9152656 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9152657 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9152658 2023.11.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9152659 2023.11.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9152660 2023.11.04 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9152661 2023.11.04 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9152662 2023.11.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9152663 2023.11.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9152664 2023.11.04 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9152665 2023.11.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9152666 2023.11.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9152673 2023.11.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9152674 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9152675 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9152676 2023.11.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9152755 2023.11.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9152756 2023.11.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9152757 2023.11.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 13 9152758 2023.11.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9152759 2023.11.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9152760 2023.11.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9152883 2023.11.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9152884 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9152885 2023.11.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9152886 2023.11.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9152887 2023.11.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9152888 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9152889 2023.11.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9152890 2023.11.04 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9152891 2023.11.04 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9152892 2023.11.04 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9152893 2023.11.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9152894 2023.11.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9152895 2023.11.04 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9152896 2023.11.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9152906 2023.11.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9152907 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 7 9152908 2023.11.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 31 9152909 2023.11.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9152910 2023.11.04 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9152911 2023.11.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9152912 2023.11.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9153171 2023.11.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9159328 2023.11.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9159329 2023.11.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9159425 2023.11.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9148193 2023.11.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9148194 2023.11.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9148195 2023.11.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9148197 2023.11.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9148198 2023.11.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9148199 2023.11.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9148200 2023.11.03 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9148201 2023.11.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9148202 2023.11.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9148203 2023.11.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9145577 2023.11.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9145834 2023.11.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9145835 2023.11.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9145836 2023.11.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9145837 2023.11.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9145838 2023.11.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9145839 2023.11.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9145840 2023.11.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9145841 2023.11.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9145842 2023.11.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 6 9145843 2023.11.02 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9145844 2023.11.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 9145845 2023.11.02 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9145846 2023.11.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9145847 2023.11.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9145848 2023.11.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9145849 2023.11.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9145884 2023.11.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9145885 2023.11.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9145886 2023.11.02 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9145887 2023.11.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9145888 2023.11.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9145889 2023.11.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9145890 2023.11.02 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9142721 2023.11.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9142722 2023.11.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9142723 2023.11.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9142724 2023.11.01 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 12 9142725 2023.11.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9142726 2023.11.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9142727 2023.11.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9142728 2023.11.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9142729 2023.11.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9142730 2023.11.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9142752 2023.11.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9142754 2023.11.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9142786 2023.11.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9142787 2023.11.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9142788 2023.11.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9142789 2023.11.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9142790 2023.11.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9142791 2023.11.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9142792 2023.11.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9142793 2023.11.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9142794 2023.11.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9142795 2023.11.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9142796 2023.11.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9142797 2023.11.01 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9142798 2023.11.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9142799 2023.11.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9142800 2023.11.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9142818 2023.11.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9142864 2023.11.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9142865 2023.11.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9142866 2023.11.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9142867 2023.11.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9142868 2023.11.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9142870 2023.11.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9142871 2023.11.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9142872 2023.11.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9142873 2023.11.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9142874 2023.11.01 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9142875 2023.11.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9142876 2023.11.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9142877 2023.11.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9142878 2023.11.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9142879 2023.11.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9142880 2023.11.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9142881 2023.11.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9142882 2023.11.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9142884 2023.11.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9142885 2023.11.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9142887 2023.11.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9142888 2023.11.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9142889 2023.11.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9142890 2023.11.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9143337 2023.11.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9143338 2023.11.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9143346 2023.11.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9143347 2023.11.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9143410 2023.11.01 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9138821 2023.10.31 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9138822 2023.10.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9138823 2023.10.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 9138826 2023.10.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9138827 2023.10.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9138828 2023.10.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9138829 2023.10.31 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9138830 2023.10.31 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9138831 2023.10.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9138832 2023.10.31 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9138851 2023.10.31 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9138852 2023.10.31 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9138853 2023.10.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9138854 2023.10.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9138860 2023.10.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9136919 2023.10.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9136920 2023.10.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9137088 2023.10.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9137089 2023.10.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9137094 2023.10.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9137110 2023.10.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9137111 2023.10.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9137112 2023.10.30 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 9137113 2023.10.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9137114 2023.10.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9137122 2023.10.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9137123 2023.10.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9137132 2023.10.30 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9137137 2023.10.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9137140 2023.10.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9137141 2023.10.30 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9137214 2023.10.30 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9137382 2023.10.30 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9146538 2023.10.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9132196 2023.10.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9132200 2023.10.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9132344 2023.10.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9132345 2023.10.29 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9132346 2023.10.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9132347 2023.10.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9132348 2023.10.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9132349 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9132350 2023.10.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9132385 2023.10.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9132424 2023.10.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9132467 2023.10.29 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9132468 2023.10.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9132469 2023.10.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9132470 2023.10.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9132471 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9132472 2023.10.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9132473 2023.10.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9132474 2023.10.29 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9132482 2023.10.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9132483 2023.10.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9132484 2023.10.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9132485 2023.10.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9132486 2023.10.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 37 9132487 2023.10.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132488 2023.10.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9132489 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9132490 2023.10.29 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9132498 2023.10.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9132499 2023.10.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9132500 2023.10.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9127132 2023.10.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9127133 2023.10.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9127134 2023.10.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9127135 2023.10.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9127136 2023.10.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9127137 2023.10.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9127138 2023.10.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9127139 2023.10.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9127140 2023.10.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9127141 2023.10.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9127142 2023.10.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9127143 2023.10.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9127144 2023.10.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9127145 2023.10.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9127146 2023.10.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9127150 2023.10.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9127151 2023.10.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9127152 2023.10.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9127153 2023.10.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9127154 2023.10.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9127155 2023.10.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9127156 2023.10.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9127157 2023.10.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9127158 2023.10.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9127159 2023.10.28 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9127161 2023.10.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9127162 2023.10.28 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9127163 2023.10.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9127164 2023.10.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9127165 2023.10.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9127166 2023.10.28 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9127167 2023.10.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9127168 2023.10.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9127169 2023.10.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9127170 2023.10.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9127171 2023.10.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9127172 2023.10.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9127173 2023.10.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9127174 2023.10.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9127175 2023.10.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9127176 2023.10.28 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9127177 2023.10.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9127286 2023.10.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9123703 2023.10.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 9123704 2023.10.27 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9123705 2023.10.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9123706 2023.10.27 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9123707 2023.10.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9123759 2023.10.27 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9123760 2023.10.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9123761 2023.10.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9123762 2023.10.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9123763 2023.10.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9123764 2023.10.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9123765 2023.10.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9123766 2023.10.27 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9123767 2023.10.27 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9123768 2023.10.27 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9123769 2023.10.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9123772 2023.10.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9123774 2023.10.27 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9123787 2023.10.27 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9123789 2023.10.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9123790 2023.10.27 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9123792 2023.10.27 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9123793 2023.10.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9123794 2023.10.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9123795 2023.10.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 17 9123796 2023.10.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9123797 2023.10.27 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9123798 2023.10.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9123799 2023.10.27 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 9123801 2023.10.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9123803 2023.10.27 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9123827 2023.10.27 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9123828 2023.10.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9123830 2023.10.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9123832 2023.10.27 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9123834 2023.10.27 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9123835 2023.10.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9123837 2023.10.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9123839 2023.10.27 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9132536 2023.10.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9132537 2023.10.27 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9132586 2023.10.27 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9121068 2023.10.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9121081 2023.10.26 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9121082 2023.10.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9121083 2023.10.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9121084 2023.10.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9121087 2023.10.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9121090 2023.10.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 9121091 2023.10.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9121092 2023.10.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9121102 2023.10.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9121103 2023.10.26 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9121104 2023.10.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9121105 2023.10.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9121106 2023.10.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9121107 2023.10.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9121108 2023.10.26 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9121109 2023.10.26 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9121110 2023.10.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9121111 2023.10.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9121115 2023.10.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9121117 2023.10.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9121118 2023.10.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9121145 2023.10.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9121146 2023.10.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9118534 2023.10.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9118535 2023.10.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9118536 2023.10.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9118537 2023.10.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9118538 2023.10.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9118539 2023.10.25 WP