DRUŻYNA

Drużyna: Pasjonat. Obserwator: Tomasz Wicherek

Liczba gatunków: 153

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 75 169 29 29 0 2 11 16
2 25 74 46 25 0 2 11 12
3 184 898 93 82 0 7 31 44
4 178 652 121 88 0 6 45 37
5 108 284 144 87 0 14 40 33
8 2 2 146 2 0 2 0 0
10 3 3 149 3 0 3 0 0
12 4 7 153 4 0 2 2 0
6 0 0 153 0 0 0 0 0
7 0 0 153 0 0 0 0 0
9 0 0 153 0 0 0 0 0
11 0 0 153 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9303409 2023.12.29 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9303445 2023.12.29 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9303444 2023.12.29 MP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 9303443 2023.12.29 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9303438 2023.10.15 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9303439 2023.10.15 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9303492 2023.10.10 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9303493 2023.08.15 MP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9303491 2023.08.02 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8405601 2023.05.06 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8405602 2023.05.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8405605 2023.05.06 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8405607 2023.05.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8405606 2023.05.06 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8405603 2023.05.06 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8405604 2023.05.06 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8382912 2023.05.05 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8382911 2023.05.05 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8382875 2023.05.05 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8382905 2023.05.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8382876 2023.05.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8382913 2023.05.05 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8382907 2023.05.05 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8382898 2023.05.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 8382909 2023.05.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8382917 2023.05.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8382887 2023.05.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8382910 2023.05.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8382896 2023.05.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8382914 2023.05.05 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 8382918 2023.05.05 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8386601 2023.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 8382915 2023.05.05 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8382893 2023.05.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8382916 2023.05.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8382899 2023.05.05 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8382904 2023.05.05 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8382903 2023.05.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8382897 2023.05.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8382901 2023.05.05 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8382873 2023.05.05 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8382874 2023.05.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8382894 2023.05.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8382924 2023.05.05 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8382902 2023.05.05 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8382891 2023.05.05 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8382882 2023.05.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8382922 2023.05.05 MP
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8382880 2023.05.05 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8382881 2023.05.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8382892 2023.05.05 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8382879 2023.05.05 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8382923 2023.05.05 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8382889 2023.05.05 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8382888 2023.05.05 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8382878 2023.05.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8382885 2023.05.05 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8382884 2023.05.05 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8382883 2023.05.05 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8382921 2023.05.05 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8382920 2023.05.05 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8382890 2023.05.05 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8382919 2023.05.05 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8382895 2023.05.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8382906 2023.05.05 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8382877 2023.05.05 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8382908 2023.05.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 8382900 2023.05.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8373638 2023.05.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8373627 2023.05.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8373643 2023.05.04 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8373631 2023.05.04 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8373647 2023.05.04 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8373648 2023.05.04 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8373623 2023.05.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8373634 2023.05.04 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8373626 2023.05.04 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8373628 2023.05.04 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8373632 2023.05.04 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8373625 2023.05.04 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8373630 2023.05.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 8373637 2023.05.04 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8373624 2023.05.04 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8373629 2023.05.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8373636 2023.05.04 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8373633 2023.05.04 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8373635 2023.05.04 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8373652 2023.05.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 8373645 2023.05.04 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8373661 2023.05.04 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8373640 2023.05.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8373654 2023.05.04 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8373656 2023.05.04 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8373660 2023.05.04 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8373651 2023.05.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8373662 2023.05.04 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 8373641 2023.05.04 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 8373639 2023.05.04 MP
pospolity kos, Turdus merula 7 8373653 2023.05.04 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8373646 2023.05.04 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8373649 2023.05.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8373655 2023.05.04 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8373644 2023.05.04 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 8373659 2023.05.04 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8373650 2023.05.04 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8373658 2023.05.04 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8373657 2023.05.04 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8373642 2023.05.04 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8342812 2023.05.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8342680 2023.05.01 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8342814 2023.05.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8342845 2023.05.01 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 6 8342795 2023.05.01 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8342815 2023.05.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8342846 2023.05.01 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8373549 2023.05.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8342830 2023.05.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8336515 2023.04.30 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8342948 2023.04.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8336517 2023.04.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 8336518 2023.04.30 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8337505 2023.04.30 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8336519 2023.04.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 8336476 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8336512 2023.04.30 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8336464 2023.04.30 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8336516 2023.04.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8336499 2023.04.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8336467 2023.04.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8336465 2023.04.30 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8336513 2023.04.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8336466 2023.04.30 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8336514 2023.04.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8336483 2023.04.30 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8336508 2023.04.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 8336509 2023.04.30 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8336490 2023.04.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8336486 2023.04.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8336498 2023.04.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 8336501 2023.04.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 8336503 2023.04.30 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8336507 2023.04.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8336505 2023.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 8 8336502 2023.04.30 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8336487 2023.04.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8336497 2023.04.30 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8342850 2023.04.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8336489 2023.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8336496 2023.04.30 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 8336511 2023.04.30 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8336510 2023.04.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8336488 2023.04.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8336492 2023.04.30 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8336506 2023.04.30 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8336493 2023.04.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8336495 2023.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 8 8336494 2023.04.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8336485 2023.04.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 8336484 2023.04.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8336504 2023.04.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8336469 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8336463 2023.04.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8336468 2023.04.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8336461 2023.04.30 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8336473 2023.04.30 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8336471 2023.04.30 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8336480 2023.04.30 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8336472 2023.04.30 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8336474 2023.04.30 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8336470 2023.04.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8336462 2023.04.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8336481 2023.04.30 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8336478 2023.04.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8336479 2023.04.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8336477 2023.04.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8336482 2023.04.30 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8336475 2023.04.30 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8326578 2023.04.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8326581 2023.04.29 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 8326577 2023.04.29 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8326569 2023.04.29 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 8326563 2023.04.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8326591 2023.04.29 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8326558 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8326579 2023.04.29 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8326562 2023.04.29 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8326585 2023.04.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8326590 2023.04.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8326572 2023.04.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8326571 2023.04.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8326573 2023.04.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8326582 2023.04.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 8326574 2023.04.29 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8326583 2023.04.29 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8326584 2023.04.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8326580 2023.04.29 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8326559 2023.04.29 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 8326576 2023.04.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 8326575 2023.04.29 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8326560 2023.04.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8326557 2023.04.29 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8326589 2023.04.29 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8326564 2023.04.29 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8326568 2023.04.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8326555 2023.04.29 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8326561 2023.04.29 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8326566 2023.04.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8326588 2023.04.29 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8326565 2023.04.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8326570 2023.04.29 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8326567 2023.04.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8326556 2023.04.29 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8326586 2023.04.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 8326587 2023.04.29 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8232471 2023.04.16 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8232484 2023.04.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8232485 2023.04.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8232486 2023.04.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8232487 2023.04.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8232489 2023.04.14 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8232488 2023.04.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8232483 2023.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8232490 2023.04.14 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8174520 2023.04.09 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8174527 2023.04.09 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8174517 2023.04.09 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8174533 2023.04.09 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8174526 2023.04.09 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8174469 2023.04.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 8174531 2023.04.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8174530 2023.04.09 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8174466 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8174521 2023.04.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8174516 2023.04.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 8174529 2023.04.09 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8174523 2023.04.09 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8174525 2023.04.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 8174528 2023.04.09 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8174514 2023.04.09 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8174515 2023.04.09 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8174513 2023.04.09 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8174468 2023.04.09 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8174518 2023.04.09 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8174524 2023.04.09 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8174522 2023.04.09 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8174532 2023.04.09 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8174519 2023.04.09 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8174460 2023.04.08 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8174459 2023.04.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8174454 2023.04.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8174456 2023.04.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8174463 2023.04.08 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8174451 2023.04.08 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8174464 2023.04.08 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8174462 2023.04.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8174455 2023.04.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8174450 2023.04.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8174458 2023.04.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8174465 2023.04.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8174457 2023.04.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8174452 2023.04.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8174453 2023.04.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8174461 2023.04.08 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8148571 2023.04.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8148579 2023.04.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8148590 2023.04.05 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8148595 2023.04.05 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8148580 2023.04.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8148591 2023.04.05 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8148573 2023.04.05 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8148584 2023.04.05 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8148570 2023.04.05 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8148597 2023.04.05 MP
pospolity sroka, Pica pica 6 8148583 2023.04.05 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8148577 2023.04.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8148572 2023.04.05 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8148582 2023.04.05 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8148598 2023.04.05 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8148594 2023.04.05 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8148599 2023.04.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 8148587 2023.04.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8148600 2023.04.05 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8148585 2023.04.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8148593 2023.04.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8148586 2023.04.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8148940 2023.04.05 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8148576 2023.04.05 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8148575 2023.04.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8148592 2023.04.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8148589 2023.04.05 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8148578 2023.04.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8148596 2023.04.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8148574 2023.04.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8148588 2023.04.05 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8148581 2023.04.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 8104713 2023.03.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8104731 2023.03.29 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8104705 2023.03.29 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8104742 2023.03.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8104740 2023.03.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 8104733 2023.03.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8104707 2023.03.29 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8104714 2023.03.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8104716 2023.03.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8104732 2023.03.29 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8104709 2023.03.29 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8104708 2023.03.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8104710 2023.03.29 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8104723 2023.03.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8104734 2023.03.29 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8104743 2023.03.29 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8104706 2023.03.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8104704 2023.03.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8104728 2023.03.29 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8104721 2023.03.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8104726 2023.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8104722 2023.03.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 16 8104736 2023.03.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 8104737 2023.03.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8104725 2023.03.29 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8104715 2023.03.29 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8104718 2023.03.29 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8104711 2023.03.29 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8104738 2023.03.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8104712 2023.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8104703 2023.03.29 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8104717 2023.03.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8104739 2023.03.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8104720 2023.03.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8104724 2023.03.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8104741 2023.03.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8104730 2023.03.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8104735 2023.03.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8104729 2023.03.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8104719 2023.03.29 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8104727 2023.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8093436 2023.03.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 8093462 2023.03.26 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8093443 2023.03.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8093438 2023.03.26 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8093440 2023.03.26 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8093444 2023.03.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8093461 2023.03.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8093435 2023.03.26 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8093463 2023.03.26 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8093465 2023.03.26 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8093439 2023.03.26 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8093667 2023.03.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8093464 2023.03.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8093437 2023.03.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8093442 2023.03.26 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8093434 2023.03.26 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8072891 2023.03.24 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8049356 2023.03.20 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8049357 2023.03.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8028024 2023.03.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8028020 2023.03.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8028021 2023.03.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8028030 2023.03.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8028013 2023.03.18 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8028014 2023.03.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8028026 2023.03.18 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 65 8028011 2023.03.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8028015 2023.03.18 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8028022 2023.03.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8028025 2023.03.18 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8028012 2023.03.18 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8028017 2023.03.18 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 8028027 2023.03.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8028029 2023.03.18 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8028031 2023.03.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8028028 2023.03.18 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8028018 2023.03.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8028019 2023.03.18 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8028016 2023.03.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8028023 2023.03.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8006573 2023.03.15 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8006579 2023.03.15 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8006580 2023.03.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8006585 2023.03.15 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8006581 2023.03.15 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8006577 2023.03.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8006583 2023.03.15 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8006587 2023.03.15 MP
pospolity kos, Turdus merula 7 8006582 2023.03.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8006588 2023.03.15 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8006574 2023.03.15 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8006575 2023.03.15 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 8006589 2023.03.15 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8006578 2023.03.15 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8006584 2023.03.15 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8006572 2023.03.15 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8006590 2023.03.15 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 8006591 2023.03.15 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8006586 2023.03.15 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 8006576 2023.03.15 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8002786 2023.03.14 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8002695 2023.03.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8002788 2023.03.14 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8002735 2023.03.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8002749 2023.03.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 8002714 2023.03.14 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8002739 2023.03.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8002787 2023.03.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8002750 2023.03.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8002729 2023.03.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8002703 2023.03.14 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8002702 2023.03.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8002746 2023.03.14 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8002731 2023.03.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8002710 2023.03.14 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8002709 2023.03.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8002730 2023.03.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8002699 2023.03.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8002736 2023.03.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8002747 2023.03.14 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8002712 2023.03.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8002785 2023.03.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8002737 2023.03.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 8002700 2023.03.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 8002732 2023.03.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8002698 2023.03.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8002733 2023.03.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8002734 2023.03.14 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8002704 2023.03.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8002713 2023.03.14 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8002741 2023.03.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 7 8002706 2023.03.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 4 8002742 2023.03.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8002701 2023.03.14 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8002738 2023.03.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8002705 2023.03.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8002740 2023.03.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8002697 2023.03.14 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8002745 2023.03.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8002743 2023.03.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8002707 2023.03.14 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8002748 2023.03.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8002708 2023.03.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8002744 2023.03.14 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8002789 2023.03.14 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8002696 2023.03.14 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8002711 2023.03.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 7998558 2023.03.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7998559 2023.03.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7998562 2023.03.13 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7995007 2023.03.12 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 7995637 2023.03.12 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7995008 2023.03.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7995002 2023.03.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7995005 2023.03.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7995003 2023.03.12 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7995004 2023.03.12 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7995006 2023.03.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7995001 2023.03.12 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7995000 2023.03.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7995009 2023.03.12 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7995096 2023.03.11 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7994955 2023.03.10 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7994978 2023.03.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7995102 2023.03.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 7994969 2023.03.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7994960 2023.03.10 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7994961 2023.03.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7995057 2023.03.09 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7995046 2023.03.08 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7995053 2023.03.08 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7995047 2023.03.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 7995045 2023.03.08 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7995052 2023.03.08 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7971298 2023.03.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7971303 2023.03.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7971301 2023.03.07 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7971302 2023.03.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7971300 2023.03.07 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7994951 2023.03.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7994948 2023.03.05 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7994946 2023.03.05 MP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 7994939 2023.03.05 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7994925 2023.02.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7994917 2023.02.26 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7995067 2023.02.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7924400 2023.02.24 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7924399 2023.02.24 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7994902 2023.02.24 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7994901 2023.02.24 MP
pospolity bogatka, Parus major 15 7924385 2023.02.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7994905 2023.02.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7924384 2023.02.24 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7924388 2023.02.24 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7924387 2023.02.24 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7994906 2023.02.24 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7924386 2023.02.24 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7994907 2023.02.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7994894 2023.02.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7995098 2023.02.23 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7994895 2023.02.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7995100 2023.02.23 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7994890 2023.02.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7994898 2023.02.23 MP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7994891 2023.02.23 MP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7994889 2023.02.23 MP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7994896 2023.02.23 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7994892 2023.02.23 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7772302 2023.01.12 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7772296 2023.01.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7772294 2023.01.12 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7772306 2023.01.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7772301 2023.01.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 14 7772299 2023.01.12 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7772310 2023.01.12 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7772300 2023.01.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7772292 2023.01.12 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 7772308 2023.01.12 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7772297 2023.01.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7772304 2023.01.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7772293 2023.01.12 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7772303 2023.01.12 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7772305 2023.01.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7772309 2023.01.12 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7772295 2023.01.12 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7772307 2023.01.12 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 7772298 2023.01.12 MP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7767784 2023.01.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7767768 2023.01.11 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7767774 2023.01.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7767767 2023.01.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7767785 2023.01.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7767770 2023.01.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7767783 2023.01.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 7 7767769 2023.01.11 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 7767766 2023.01.11 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7767772 2023.01.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7995101 2023.01.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 7767786 2023.01.11 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7767778 2023.01.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7767776 2023.01.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7767777 2023.01.11 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7767780 2023.01.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7767771 2023.01.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7767775 2023.01.11 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7767773 2023.01.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7767781 2023.01.11 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7767779 2023.01.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7767782 2023.01.11 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7755017 2023.01.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 7994723 2023.01.07 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7994714 2023.01.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7994721 2023.01.07 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7755019 2023.01.07 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7755016 2023.01.07 MP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7994725 2023.01.07 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7755014 2023.01.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7755015 2023.01.07 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7755010 2023.01.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7994724 2023.01.07 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7994702 2023.01.07 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7994722 2023.01.07 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7755018 2023.01.07 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 7994712 2023.01.07 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7994705 2023.01.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7994713 2023.01.07 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7755011 2023.01.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7994703 2023.01.07 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7994706 2023.01.07 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7994717 2023.01.07 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7994718 2023.01.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7755013 2023.01.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 7994709 2023.01.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 3 7755008 2023.01.07 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7994720 2023.01.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 7994700 2023.01.07 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7994699 2023.01.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7755012 2023.01.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7994708 2023.01.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7755009 2023.01.07 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 7730194 2023.01.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7730195 2023.01.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7730193 2023.01.01 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...