DRUŻYNA

Drużyna: Tymon_Krylik. Obserwator: Tymon Krylik

Liczba gatunków: 35

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1 3 1 1 0 1 0 0
2 1 1 2 1 0 0 1 0
3 6 2018 6 5 0 4 1 0
4 1 1 7 1 0 1 0 0
5 4 9 11 4 1 3 0 0
6 1 1 12 1 0 0 0 1
7 3 3 14 2 0 1 1 0
8 20 219 31 20 2 2 7 9
10 3 4 34 3 1 2 0 0
11 1 2 35 1 0 1 0 0
9 0 0 35 0 0 0 0 0
12 0 0 35 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki alka, Alca torda 2 9149454 2023.11.04 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9130411 2023.10.29 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9129565 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9129518 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 8909167 2023.08.30 WM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8906734 2023.08.29 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8849837 2023.08.12 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8849835 2023.08.12 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8849834 2023.08.12 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8849833 2023.08.12 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 8849832 2023.08.12 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8849838 2023.08.12 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8849839 2023.08.12 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8849840 2023.08.12 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8849841 2023.08.12 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8849842 2023.08.12 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8849843 2023.08.12 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8849844 2023.08.12 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8849845 2023.08.12 ZP
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 8849831 2023.08.12 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8849830 2023.08.12 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 50 8849829 2023.08.12 ZP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8849828 2023.08.12 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8849836 2023.08.12 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8725174 2023.07.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8725296 2023.07.04 MZ
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8722210 2023.07.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8601767 2023.06.06 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8444753 2023.05.13 ŁD
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 8644388 2023.05.13 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8343063 2023.05.01 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8343066 2023.05.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8299202 2023.04.24 MZ
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8096570 2023.03.27 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8096571 2023.03.27 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 8097218 2023.03.27 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7990471 2023.03.12 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 7990480 2023.03.12 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 7990485 2023.03.12 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7880068 2023.02.12 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7758431 2023.01.08 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...