DRUŻYNA

Drużyna: Tymon_Krylik. Obserwator: Tymon Krylik

Liczba gatunków: 10

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1 3 1 1 0 1 0 0
2 1 1 2 1 0 0 1 0
3 6 2018 6 5 0 4 1 0
4 1 1 7 1 0 1 0 0
5 3 8 10 3 0 3 0 0
6 0 0 10 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8444753 2023.05.13 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8343066 2023.05.01 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8343063 2023.05.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8299202 2023.04.24 MZ
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 8096570 2023.03.27 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8096571 2023.03.27 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 8097218 2023.03.27 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 7990485 2023.03.12 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 7990480 2023.03.12 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7990471 2023.03.12 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7880068 2023.02.12 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7758431 2023.01.08 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...