DRUŻYNA

Drużyna: Marta Gołek. Obserwator: Marta Gołek

Liczba gatunków: 217

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 344 3357 79 79 0 4 34 41
2 247 5231 97 81 0 16 28 37
3 357 1640 122 97 0 9 45 43
4 336 830 152 101 0 15 43 43
5 180 291 191 99 0 24 50 25
6 54 163 198 32 0 11 14 7
7 63 79 203 38 3 4 10 21
8 29 1023 204 16 0 1 5 10
9 164 1870 215 77 1 15 28 33
10 48 921 217 23 2 1 8 12
11 30 70 217 16 0 0 4 12
12 94 571 217 41 0 0 14 27
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


<
Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9312029 2023.12.31 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9307464 2023.12.31 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9307463 2023.12.31 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9307461 2023.12.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9307462 2023.12.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9303030 2023.12.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9303031 2023.12.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9303029 2023.12.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9303028 2023.12.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9303025 2023.12.29 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9303020 2023.12.29 OP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9303021 2023.12.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303010 2023.12.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9303007 2023.12.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303015 2023.12.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303012 2023.12.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303013 2023.12.29 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9303009 2023.12.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303011 2023.12.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9303016 2023.12.29 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9296063 2023.12.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9296060 2023.12.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9296061 2023.12.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9296062 2023.12.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9296059 2023.12.26 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9289879 2023.12.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9289880 2023.12.24 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 9288430 2023.12.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287677 2023.12.22 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9287676 2023.12.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287675 2023.12.22 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9287674 2023.12.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287673 2023.12.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9287672 2023.12.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9269468 2023.12.11
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9255793 2023.12.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255792 2023.12.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255791 2023.12.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255789 2023.12.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255787 2023.12.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255788 2023.12.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9255786 2023.12.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249305 2023.12.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249304 2023.12.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9249303 2023.12.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9249302 2023.12.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9249301 2023.12.07
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9249300 2023.12.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9249299 2023.12.07
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9249298 2023.12.07
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9249297 2023.12.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9249296 2023.12.07
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9249295 2023.12.07
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9249294 2023.12.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9249293 2023.12.07
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9249292 2023.12.07
pospolity kos, Turdus merula 1 9249291 2023.12.07
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9249290 2023.12.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9249289 2023.12.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9249288 2023.12.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9249287 2023.12.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9249286 2023.12.07
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9249285 2023.12.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249284 2023.12.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9249283 2023.12.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9249282 2023.12.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9249281 2023.12.07
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9249280 2023.12.07
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9249279 2023.12.07
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9249278 2023.12.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9249277 2023.12.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9249276 2023.12.07
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9249275 2023.12.07
pospolity sroka, Pica pica 1 9249274 2023.12.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9249273 2023.12.07
pospolity bogatka, Parus major 1 9249272 2023.12.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9249271 2023.12.07
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9249270 2023.12.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249269 2023.12.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249268 2023.12.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9249267 2023.12.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249266 2023.12.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9249265 2023.12.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9249264 2023.12.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 9249263 2023.12.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9249306 2023.12.07
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9244804 2023.12.05
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9244803 2023.12.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244802 2023.12.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244801 2023.12.01 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244800 2023.12.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9244788 2023.12.01 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9244789 2023.12.01 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9244786 2023.12.01 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9244787 2023.11.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9244799 2023.11.30
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9244798 2023.11.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9244797 2023.11.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9244796 2023.11.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9244795 2023.11.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9244794 2023.11.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9244793 2023.11.30
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9244792 2023.11.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9244791 2023.11.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9244790 2023.11.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9244784 2023.11.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9244785 2023.11.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211343 2023.11.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211342 2023.11.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211299 2023.11.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9211300 2023.11.22
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9192742 2023.11.14 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9178138 2023.11.07
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9159948 2023.11.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9159950 2023.11.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9159947 2023.11.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 9159949 2023.11.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9156903 2023.11.05 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9156902 2023.11.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9156901 2023.11.04 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9147027 2023.11.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9147031 2023.11.02 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9147029 2023.11.01 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9147028 2023.11.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9147030 2023.10.30
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9126803 2023.10.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9126805 2023.10.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9126804 2023.10.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125650 2023.10.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125285 2023.10.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125284 2023.10.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125282 2023.10.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125281 2023.10.28 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 400 9125277 2023.10.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125278 2023.10.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9125279 2023.10.28 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9125280 2023.10.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125283 2023.10.28 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9124086 2023.10.28 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9124085 2023.10.28 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9124084 2023.10.28 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9072089 2023.10.11
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9072088 2023.10.10
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9072090 2023.10.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9072086 2023.10.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9072085 2023.10.07
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9072083 2023.10.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9072084 2023.10.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9072082 2023.10.03
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9072080 2023.10.03
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9072081 2023.10.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9033717 2023.10.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033713 2023.10.02
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 9033715 2023.10.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033712 2023.10.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 9033716 2023.10.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033711 2023.10.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9033710 2023.10.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033703 2023.10.02 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033705 2023.10.02 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033707 2023.10.02 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033706 2023.10.02 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033704 2023.10.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9033702 2023.10.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9033709 2023.10.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9033714 2023.10.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9033708 2023.10.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9033700 2023.10.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9033698 2023.10.02 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9033701 2023.10.02 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9033718 2023.10.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9033699 2023.10.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 7 9010546 2023.09.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9010545 2023.09.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9010544 2023.09.26 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9010543 2023.09.26 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9010542 2023.09.26 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9010541 2023.09.26 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9010547 2023.09.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9010540 2023.09.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9010539 2023.09.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9010563 2023.09.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9010562 2023.09.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9010561 2023.09.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9010560 2023.09.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9010559 2023.09.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9010558 2023.09.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9010557 2023.09.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9010556 2023.09.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9010555 2023.09.26 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 9010554 2023.09.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9010553 2023.09.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9010552 2023.09.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9010551 2023.09.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 51 9010550 2023.09.26 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9010549 2023.09.26 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9010548 2023.09.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9010537 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9010536 2023.09.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9010535 2023.09.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 55 9010534 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9010533 2023.09.26 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 71 9010532 2023.09.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 47 9010531 2023.09.26 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 9010530 2023.09.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9010529 2023.09.26 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 9 9010528 2023.09.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9010527 2023.09.26 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9010525 2023.09.26 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9010538 2023.09.26 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9011943 2023.09.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9010526 2023.09.25 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9010523 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9010524 2023.09.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8994866 2023.09.22 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8994867 2023.09.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8994865 2023.09.21 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8994864 2023.09.21 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 8994863 2023.09.21 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8994859 2023.09.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994858 2023.09.21 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8994857 2023.09.21 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8994856 2023.09.21 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8994854 2023.09.21 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 17 8994855 2023.09.21 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8994853 2023.09.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994851 2023.09.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 8994850 2023.09.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994849 2023.09.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994848 2023.09.21 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8994847 2023.09.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8994846 2023.09.21 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8994845 2023.09.21 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8994844 2023.09.21 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8994843 2023.09.21 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8994841 2023.09.21 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994842 2023.09.21 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8994839 2023.09.21 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 21 8994838 2023.09.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8994834 2023.09.21 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8994836 2023.09.21 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8994837 2023.09.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994829 2023.09.21 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994831 2023.09.21 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994825 2023.09.21 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8994852 2023.09.21 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8994824 2023.09.21 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8994822 2023.09.21 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 8994819 2023.09.21 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 8994818 2023.09.21 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8994815 2023.09.20 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8994862 2023.09.20 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8994840 2023.09.20 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8994833 2023.09.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8994860 2023.09.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 9 8994861 2023.09.20 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8994830 2023.09.20 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8994832 2023.09.19 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 8994828 2023.09.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8994826 2023.09.19 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8994821 2023.09.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 8994827 2023.09.19 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8994823 2023.09.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8994820 2023.09.19 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8994817 2023.09.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 41 8994816 2023.09.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 8994814 2023.09.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8994811 2023.09.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 13 8994813 2023.09.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8994812 2023.09.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 8994810 2023.09.19 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8994835 2023.09.19 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8994809 2023.09.19 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8994808 2023.09.19 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 8994805 2023.09.19 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8994807 2023.09.19 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8994806 2023.09.19 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 8994804 2023.09.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 8994803 2023.09.19 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8994801 2023.09.19 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8994802 2023.09.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 8994800 2023.09.19 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8994799 2023.09.19 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8979909 2023.09.17 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8968737 2023.09.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8964610 2023.09.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8964611 2023.09.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8947377 2023.09.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8947376 2023.09.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8947378 2023.09.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8947375 2023.09.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8945838 2023.09.06 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8936206 2023.09.05 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8936209 2023.09.05 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8936203 2023.09.05 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8936208 2023.09.05 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8936210 2023.09.05 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 8936202 2023.09.05 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8936204 2023.09.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8936207 2023.09.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8936205 2023.09.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929273 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929272 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929268 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8929266 2023.09.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8929270 2023.09.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8929269 2023.09.03 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8929264 2023.09.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8929263 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929267 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8929265 2023.09.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8929259 2023.09.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8929257 2023.09.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8929258 2023.09.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8929260 2023.09.03 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8929271 2023.09.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 8929262 2023.09.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8929256 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929261 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8929274 2023.09.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8917673 2023.09.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8917676 2023.09.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8917674 2023.09.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8917675 2023.09.01 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8917669 2023.09.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8917672 2023.09.01 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8917670 2023.09.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8917671 2023.09.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8917667 2023.09.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8917665 2023.09.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8917664 2023.09.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8917663 2023.09.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8917666 2023.09.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8917668 2023.09.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8917662 2023.09.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8917661 2023.09.01 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8914327 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8914328 2023.08.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8914330 2023.08.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8914329 2023.08.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8866812 2023.08.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8854586 2023.08.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 8854585 2023.08.13 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 8854584 2023.08.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8853923 2023.08.13 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8853848 2023.08.13 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 8853849 2023.08.13 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8850287 2023.08.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8850289 2023.08.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8850285 2023.08.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8850284 2023.08.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8850282 2023.08.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8850286 2023.08.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8850288 2023.08.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8850281 2023.08.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 8850279 2023.08.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8850280 2023.08.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8850276 2023.08.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8850278 2023.08.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8850277 2023.08.10 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8850275 2023.08.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8826400 2023.08.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8826399 2023.08.04 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8821956 2023.08.02 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8821958 2023.08.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8821957 2023.07.30 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8821955 2023.07.30 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8804801 2023.07.28 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8804800 2023.07.27 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8798375 2023.07.25 MP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8775603 2023.07.19 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8775602 2023.07.18 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8775609 2023.07.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8775601 2023.07.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8775599 2023.07.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8775607 2023.07.15 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8775605 2023.07.15 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8775604 2023.07.15 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8775608 2023.07.15 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8775598 2023.07.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8775606 2023.07.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8775600 2023.07.14 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8775597 2023.07.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8775596 2023.07.14 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8775595 2023.07.14 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8775594 2023.07.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8751915 2023.07.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8751914 2023.07.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8751913 2023.07.12 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8751912 2023.07.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8751668 2023.07.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8751670 2023.07.12 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8751669 2023.07.12 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8751667 2023.07.12 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8751666 2023.07.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8751665 2023.07.12 ŚL
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8751664 2023.07.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8752341 2023.07.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8720403 2023.07.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8718893 2023.07.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8718892 2023.07.02 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8718891 2023.07.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8718890 2023.07.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8718889 2023.07.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8718888 2023.07.02 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8718887 2023.07.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8718886 2023.07.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8718885 2023.07.02 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8718884 2023.07.02 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8718883 2023.07.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8718882 2023.07.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8718881 2023.07.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8718880 2023.07.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8718879 2023.07.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8718878 2023.07.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8718877 2023.07.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8718876 2023.07.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8718875 2023.07.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8718874 2023.07.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8718873 2023.07.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8718872 2023.07.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8718871 2023.07.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8718870 2023.07.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8718869 2023.07.02 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8718868 2023.07.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8718867 2023.07.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8718866 2023.07.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8718865 2023.07.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8706821 2023.06.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700711 2023.06.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8700712 2023.06.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700710 2023.06.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8700709 2023.06.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8700707 2023.06.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700708 2023.06.27 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700706 2023.06.27 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700704 2023.06.27 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700705 2023.06.27 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700713 2023.06.27 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8700703 2023.06.27 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700700 2023.06.27 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700701 2023.06.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700702 2023.06.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700699 2023.06.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8700698 2023.06.27
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8687333 2023.06.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8687332 2023.06.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8687331 2023.06.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8687330 2023.06.23 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8687326 2023.06.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8687325 2023.06.23 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8687324 2023.06.22 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8687329 2023.06.22 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8687323 2023.06.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8687322 2023.06.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8687328 2023.06.21 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8687327 2023.06.21 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8687320 2023.06.21 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8687318 2023.06.21 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8687319 2023.06.21 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8687316 2023.06.21 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8687315 2023.06.21 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8687317 2023.06.21 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8687314 2023.06.21 MB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8687313 2023.06.21 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8687311 2023.06.21 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8687310 2023.06.21 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8687309 2023.06.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8687312 2023.06.21 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8687308 2023.06.21 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8687307 2023.06.21 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8687305 2023.06.21 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8687306 2023.06.21 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8687302 2023.06.21 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8673670 2023.06.20
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8671427 2023.06.15
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8593004 2023.06.03
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8593003 2023.06.03
rzadki żołna, Merops apiaster 15 8593005 2023.06.03
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 8593002 2023.06.03
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8593001 2023.06.03
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8593000 2023.06.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8581076 2023.05.26
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8581077 2023.05.26
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8581075 2023.05.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8527130 2023.05.24
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8515532 2023.05.22
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8515531 2023.05.22
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8510554 2023.05.22 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8510552 2023.05.22 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8520807 2023.05.21 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8510550 2023.05.21 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8515580 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8510547 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8515595 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8515596 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8515606 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8515623 2023.05.21 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8515611 2023.05.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8515639 2023.05.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8515638 2023.05.21 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8515609 2023.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8515635 2023.05.21 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8510559 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8515610 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8515608 2023.05.21 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8515629 2023.05.21 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8515628 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8515620 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8515634 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8515621 2023.05.21 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8510555 2023.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8515637 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8515615 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8515614 2023.05.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8515613 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8515618 2023.05.21 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8510557 2023.05.21 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8515630 2023.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8515622 2023.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8515636 2023.05.21 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8515616 2023.05.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8515626 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8515624 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8515632 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8515627 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8515619 2023.05.21 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8515633 2023.05.21 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8510556 2023.05.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8515612 2023.05.21 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8515617 2023.05.21 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8515631 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8515625 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8510542 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8510544 2023.05.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510539 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510537 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8510535 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510536 2023.05.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510534 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510527 2023.05.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510525 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510524 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8510526 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510523 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510521 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510522 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510518 2023.05.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8510516 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510519 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510514 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8510520 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510513 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8510512 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510517 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510558 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510553 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510551 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510548 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510545 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510546 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8510543 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510541 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510538 2023.05.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8510549 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510533 2023.05.20 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510560 2023.05.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510531 2023.05.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8510532 2023.05.20 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8510529 2023.05.20 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510530 2023.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8510510 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510511 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510509 2023.05.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510503 2023.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8510506 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510505 2023.05.20 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510507 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510508 2023.05.20 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510504 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8510502 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8510501 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510498 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8510496 2023.05.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8510499 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510500 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510497 2023.05.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8470541 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8470538 2023.05.13 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8470529 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8470517 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8470520 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8470519 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8470550 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8470528 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8470526 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8470527 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8470525 2023.05.13 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8470552 2023.05.13 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8470546 2023.05.13 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8470549 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8470545 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8470547 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8470543 2023.05.13 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8470551 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8470521 2023.05.13 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8470544 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8470524 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8470523 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8470548 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8470514 2023.05.13 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8470513 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8470509 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8470512 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8470515 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8470516 2023.05.13 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8470506 2023.05.13 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8470508 2023.05.13 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8470503 2023.05.13 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8470507 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8470511 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470505 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8470504 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8470540 2023.05.12
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8470531 2023.05.11
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8470542 2023.05.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8470532 2023.05.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470539 2023.05.09
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8415589 2023.05.09
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8415587 2023.05.09
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8415590 2023.05.09
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8415586 2023.05.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8415588 2023.05.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8401496 2023.05.07
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8401495 2023.05.07
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8401490 2023.05.07
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8401491 2023.05.07
pospolity żuraw, Grus grus 1 8401489 2023.05.07
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8401492 2023.05.07
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8401494 2023.05.07
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8401493 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8401488 2023.05.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8401483 2023.05.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8401486 2023.05.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8401484 2023.05.07
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8401482 2023.05.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8401485 2023.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8401481 2023.05.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8401479 2023.05.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8401480 2023.05.07
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8394788 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8394789 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8394785 2023.05.05
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8394787 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8394786 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8381953 2023.05.05
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8377262 2023.05.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8377264 2023.05.04
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8377263 2023.05.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8377261 2023.05.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8377260 2023.05.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8373968 2023.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8381954 2023.04.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311626 2023.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311625 2023.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311624 2023.04.26 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8311620 2023.04.25 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8311622 2023.04.25 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8311623 2023.04.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8311621 2023.04.23 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8311618 2023.04.22 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8311645 2023.04.22 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8311643 2023.04.22 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8311642 2023.04.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8311641 2023.04.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8311639 2023.04.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8311640 2023.04.22 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8311638 2023.04.22 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8311636 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8311637 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8311633 2023.04.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8311635 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8311632 2023.04.21 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8311634 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8311630 2023.04.21 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8311629 2023.04.21 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8311628 2023.04.21 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8311627 2023.04.20 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8311617 2023.04.20 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8311615 2023.04.20 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8311614 2023.04.20 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8311612 2023.04.20 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8311613 2023.04.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8311616 2023.04.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311611 2023.04.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8311609 2023.04.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311610 2023.04.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8311608 2023.04.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8311607 2023.04.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8311606 2023.04.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8311605 2023.04.20 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8311604 2023.04.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8311602 2023.04.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8311603 2023.04.20 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8311601 2023.04.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8311600 2023.04.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311599 2023.04.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311598 2023.04.20 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8311597 2023.04.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311595 2023.04.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8311594 2023.04.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311596 2023.04.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311592 2023.04.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8311593 2023.04.20 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8311591 2023.04.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8311590 2023.04.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8311589 2023.04.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8311588 2023.04.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 8311586 2023.04.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8311584 2023.04.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8311585 2023.04.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8311581 2023.04.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8311583 2023.04.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8311582 2023.04.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8311579 2023.04.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8311580 2023.04.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8311578 2023.04.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8311577 2023.04.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8311576 2023.04.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8311575 2023.04.20 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8311574 2023.04.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8250628 2023.04.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8240297 2023.04.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8240296 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8237032 2023.04.17
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8237031 2023.04.17
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8228942 2023.04.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8228937 2023.04.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8228940 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8228941 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8228987 2023.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8228943 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228946 2023.04.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8228945 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8228952 2023.04.16 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8228997 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8228996 2023.04.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8228951 2023.04.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8229000 2023.04.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8228949 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8228950 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228988 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228948 2023.04.16 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8228947 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8228999 2023.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8230772 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228993 2023.04.16 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8228994 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228989 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8228944 2023.04.16 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8228923 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8228991 2023.04.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8228932 2023.04.16 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8228998 2023.04.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8228995 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228935 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228928 2023.04.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8228939 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228933 2023.04.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8228984 2023.04.16 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8228986 2023.04.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8228934 2023.04.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8228931 2023.04.16 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8228918 2023.04.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8228936 2023.04.16 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8228914 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8228916 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8228929 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8228985 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8228992 2023.04.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8228990 2023.04.16 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8228981 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8228983 2023.04.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8228930 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8228924 2023.04.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8228912 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8228938 2023.04.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8228920 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8228905 2023.04.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8230773 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8228910 2023.04.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8228907 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8217911 2023.04.15 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8217906 2023.04.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8217912 2023.04.15 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8217904 2023.04.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8217907 2023.04.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8217908 2023.04.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8217903 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8217902 2023.04.15 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8217899 2023.04.15 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8217901 2023.04.15 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8217898 2023.04.15 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8217897 2023.04.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8217900 2023.04.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8217909 2023.04.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8217915 2023.04.15 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8217910 2023.04.15 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8217913 2023.04.15 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8217914 2023.04.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8205107 2023.04.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8201958 2023.04.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8201957 2023.04.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8201956 2023.04.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8198277 2023.04.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8198276 2023.04.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8196844 2023.04.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8196842 2023.04.12 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8196843 2023.04.12 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8196840 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8196841 2023.04.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8196839 2023.04.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8196837 2023.04.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8196838 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 8196836 2023.04.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8196835 2023.04.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8196833 2023.04.12 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8196832 2023.04.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8196831 2023.04.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8196829 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8196828 2023.04.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8196827 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8196825 2023.04.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8196822 2023.04.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8196824 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8196821 2023.04.12 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8196819 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8196818 2023.04.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8196817 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8196816 2023.04.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8196813 2023.04.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8196814 2023.04.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8196815 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 8196811 2023.04.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8196812 2023.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8196810 2023.04.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8196809 2023.04.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8196808 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8196807 2023.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8196806 2023.04.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8196805 2023.04.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8196804 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 8196834 2023.04.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8196803 2023.04.12 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8187960 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187962 2023.04.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8187961 2023.04.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8187738 2023.04.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8187673 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8187611 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187582 2023.04.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8187563 2023.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186842 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8186841 2023.04.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8186835 2023.04.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8186837 2023.04.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8186843 2023.04.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8186840 2023.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186834 2023.04.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186839 2023.04.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8186832 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8186836 2023.04.11 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 8186833 2023.04.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8186838 2023.04.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8186831 2023.04.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8186073 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8186072 2023.04.11 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8185945 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8185906 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8185907 2023.04.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8182474 2023.04.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8182267 2023.04.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8182266 2023.04.10 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8182260 2023.04.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 8182255 2023.04.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8182257 2023.04.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8182259 2023.04.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8182254 2023.04.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8182253 2023.04.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8182572 2023.04.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8181402 2023.04.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8182571 2023.04.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8182570 2023.04.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8181403 2023.04.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8181400 2023.04.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8181401 2023.04.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8181399 2023.04.10 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8177327 2023.04.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8177328 2023.04.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8177325 2023.04.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8177326 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8177324 2023.04.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8177323 2023.04.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8177322 2023.04.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8177143 2023.04.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8177142 2023.04.10 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8176306 2023.04.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 29 8176307 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8176308 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8176303 2023.04.10 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8176305 2023.04.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8176301 2023.04.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8176304 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8176302 2023.04.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8164629 2023.04.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8164593 2023.04.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8164591 2023.04.08 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8164592 2023.04.08 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8164391 2023.04.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8164392 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8162789 2023.04.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8162791 2023.04.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8162790 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8162788 2023.04.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8162787 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8162786 2023.04.08 ŚL