DRUŻYNA

Drużyna: Marta Gołek. Obserwator: Marta Gołek

Liczba gatunków: 192

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 341 3347 79 79 0 4 34 41
2 244 5224 97 81 0 16 28 37
3 355 1637 122 97 0 9 45 43
4 336 830 152 101 0 15 43 43
5 180 291 191 99 0 24 50 25
6 6 57 192 5 0 3 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8593004 2023.06.03
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8593003 2023.06.03
rzadki żołna, Merops apiaster 15 8593005 2023.06.03
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 8593002 2023.06.03
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8593001 2023.06.03
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8593000 2023.06.03
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8581076 2023.05.26
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8581077 2023.05.26
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8581075 2023.05.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8527130 2023.05.24
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8515532 2023.05.22
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8515531 2023.05.22
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8510554 2023.05.22 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8510552 2023.05.22 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8520807 2023.05.21 PL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8510550 2023.05.21 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8515580 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8510547 2023.05.21 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8515595 2023.05.21 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8515596 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8515606 2023.05.21 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8510555 2023.05.21 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 8510556 2023.05.21 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 8510557 2023.05.21 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8510559 2023.05.21 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8515608 2023.05.21 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8515609 2023.05.21 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8515610 2023.05.21 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8515611 2023.05.21 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8515612 2023.05.21 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8515613 2023.05.21 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 8515614 2023.05.21 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8515615 2023.05.21 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8515616 2023.05.21 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8515617 2023.05.21 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8515618 2023.05.21 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8515619 2023.05.21 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 8515620 2023.05.21 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8515621 2023.05.21 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8515622 2023.05.21 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8515623 2023.05.21 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8515624 2023.05.21 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8515625 2023.05.21 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8515626 2023.05.21 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8515627 2023.05.21 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8515628 2023.05.21 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8515629 2023.05.21 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8515630 2023.05.21 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8515631 2023.05.21 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8515632 2023.05.21 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8515633 2023.05.21 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8515634 2023.05.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8515635 2023.05.21 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8515636 2023.05.21 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8515637 2023.05.21 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8515638 2023.05.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8515639 2023.05.21 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8510542 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8510544 2023.05.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510539 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510537 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8510535 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510536 2023.05.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510534 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510527 2023.05.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510525 2023.05.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510524 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8510526 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510523 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510521 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510522 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510518 2023.05.20 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8510516 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510519 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510514 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8510520 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510513 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8510512 2023.05.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510517 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510558 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510553 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510551 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510548 2023.05.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510545 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510546 2023.05.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8510543 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510541 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510538 2023.05.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8510549 2023.05.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510533 2023.05.20 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8510560 2023.05.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510531 2023.05.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8510532 2023.05.20 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8510529 2023.05.20 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510530 2023.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8510510 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510511 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510509 2023.05.20 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8510503 2023.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8510506 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510505 2023.05.20 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510507 2023.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510508 2023.05.20 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510504 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8510502 2023.05.20 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8510501 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510498 2023.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8510496 2023.05.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8510499 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510500 2023.05.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510497 2023.05.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8470541 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8470538 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8470517 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8470519 2023.05.13 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 8470520 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8470521 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8470523 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 8470524 2023.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8470525 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8470526 2023.05.13 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8470527 2023.05.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8470528 2023.05.13 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8470529 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8470543 2023.05.13 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8470544 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8470545 2023.05.13 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 8470546 2023.05.13 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8470547 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8470548 2023.05.13 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8470549 2023.05.13 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 8470550 2023.05.13 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8470551 2023.05.13 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8470552 2023.05.13 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8470503 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8470504 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8470505 2023.05.13 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8470506 2023.05.13 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8470507 2023.05.13 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 8470508 2023.05.13 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8470509 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8470511 2023.05.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8470512 2023.05.13 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8470513 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8470514 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8470515 2023.05.13 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8470516 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8470540 2023.05.12
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8470531 2023.05.11
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8470542 2023.05.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8470532 2023.05.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8470539 2023.05.09
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8415589 2023.05.09
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8415587 2023.05.09
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8415590 2023.05.09
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8415586 2023.05.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8415588 2023.05.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8401496 2023.05.07
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8401495 2023.05.07
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8401490 2023.05.07
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8401491 2023.05.07
pospolity żuraw, Grus grus 1 8401489 2023.05.07
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8401492 2023.05.07
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8401494 2023.05.07
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8401493 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8401488 2023.05.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8401483 2023.05.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8401486 2023.05.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8401484 2023.05.07
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8401482 2023.05.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8401485 2023.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8401481 2023.05.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8401479 2023.05.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8401480 2023.05.07
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8394788 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8394789 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8394785 2023.05.05
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8394787 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8394786 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8381953 2023.05.05
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8377262 2023.05.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8377264 2023.05.04
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8377263 2023.05.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8377261 2023.05.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8377260 2023.05.04
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8373968 2023.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8381954 2023.04.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311626 2023.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311625 2023.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311624 2023.04.26 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8311620 2023.04.25 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8311622 2023.04.25 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8311623 2023.04.25 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8311621 2023.04.23 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8311618 2023.04.22 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8311645 2023.04.22 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8311643 2023.04.22 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8311642 2023.04.22 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8311641 2023.04.22 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8311639 2023.04.22 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8311640 2023.04.22 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8311638 2023.04.22 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8311636 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8311637 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8311633 2023.04.21 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8311635 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8311632 2023.04.21 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8311634 2023.04.21 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8311630 2023.04.21 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8311629 2023.04.21 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8311628 2023.04.21 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8311627 2023.04.20 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8311617 2023.04.20 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8311615 2023.04.20 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8311614 2023.04.20 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8311612 2023.04.20 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8311613 2023.04.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8311616 2023.04.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311611 2023.04.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8311609 2023.04.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311610 2023.04.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8311608 2023.04.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8311607 2023.04.20 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8311606 2023.04.20 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8311605 2023.04.20 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8311604 2023.04.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8311602 2023.04.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8311603 2023.04.20 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8311601 2023.04.20 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8311600 2023.04.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311599 2023.04.20 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311598 2023.04.20 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8311597 2023.04.20 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311595 2023.04.20 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8311594 2023.04.20 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8311596 2023.04.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311592 2023.04.20 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8311593 2023.04.20 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8311591 2023.04.20 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8311590 2023.04.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8311589 2023.04.20 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8311588 2023.04.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 8311586 2023.04.20 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8311584 2023.04.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8311585 2023.04.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8311581 2023.04.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8311583 2023.04.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8311582 2023.04.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8311579 2023.04.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8311580 2023.04.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8311578 2023.04.20 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8311577 2023.04.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8311576 2023.04.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8311575 2023.04.20 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8311574 2023.04.20 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8250628 2023.04.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8240297 2023.04.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8240296 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8237032 2023.04.17
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8237031 2023.04.17
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8228942 2023.04.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8228937 2023.04.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8228940 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8228941 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8228987 2023.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8228943 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228946 2023.04.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8228945 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8228952 2023.04.16 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8228997 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8228996 2023.04.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8228951 2023.04.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8229000 2023.04.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8228949 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8228950 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228988 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228948 2023.04.16 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8228947 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8228999 2023.04.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8230772 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228993 2023.04.16 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8228994 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8228989 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8228944 2023.04.16 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8228923 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8228991 2023.04.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8228932 2023.04.16 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8228998 2023.04.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8228995 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228935 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228928 2023.04.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8228939 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228933 2023.04.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8228984 2023.04.16 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8228986 2023.04.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8228934 2023.04.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8228931 2023.04.16 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8228918 2023.04.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8228936 2023.04.16 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8228914 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8228916 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8228929 2023.04.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8228985 2023.04.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8228992 2023.04.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8228990 2023.04.16 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8228981 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8228983 2023.04.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8228930 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8228924 2023.04.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8228912 2023.04.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8228938 2023.04.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8228920 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8228905 2023.04.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8230773 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8228910 2023.04.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8228907 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8217911 2023.04.15 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8217906 2023.04.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8217912 2023.04.15 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8217904 2023.04.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8217907 2023.04.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8217908 2023.04.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8217903 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8217902 2023.04.15 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8217899 2023.04.15 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 8217901 2023.04.15 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8217898 2023.04.15 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8217897 2023.04.15 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8217900 2023.04.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8217909 2023.04.15 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8217910 2023.04.15 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8217913 2023.04.15 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8217914 2023.04.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8217915 2023.04.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8205107 2023.04.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8201958 2023.04.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8201957 2023.04.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8201956 2023.04.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8198277 2023.04.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8198276 2023.04.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8196844 2023.04.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8196842 2023.04.12 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8196843 2023.04.12 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8196840 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8196841 2023.04.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8196839 2023.04.12 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8196837 2023.04.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8196838 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 8196836 2023.04.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8196835 2023.04.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8196833 2023.04.12 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8196832 2023.04.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8196831 2023.04.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8196829 2023.04.12 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8196828 2023.04.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8196827 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 11 8196825 2023.04.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8196822 2023.04.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8196824 2023.04.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8196821 2023.04.12 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8196819 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8196818 2023.04.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8196817 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8196816 2023.04.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8196813 2023.04.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8196814 2023.04.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8196815 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 8196811 2023.04.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8196812 2023.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8196810 2023.04.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8196809 2023.04.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8196808 2023.04.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8196807 2023.04.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8196806 2023.04.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8196805 2023.04.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8196804 2023.04.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 8196834 2023.04.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8196803 2023.04.12 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8187960 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187962 2023.04.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8187961 2023.04.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8187738 2023.04.11 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8187673 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8187611 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187582 2023.04.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8187563 2023.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186842 2023.04.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8186841 2023.04.11 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8186835 2023.04.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8186837 2023.04.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8186843 2023.04.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8186840 2023.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186834 2023.04.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186839 2023.04.11 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8186832 2023.04.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8186836 2023.04.11 MP
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8186833 2023.04.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8186838 2023.04.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8186831 2023.04.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8186073 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8186072 2023.04.11 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8185945 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8185906 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8185907 2023.04.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8182474 2023.04.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8182267 2023.04.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8182266 2023.04.10 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8182260 2023.04.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 8182255 2023.04.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8182257 2023.04.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8182259 2023.04.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8182254 2023.04.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8182253 2023.04.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8182572 2023.04.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8181402 2023.04.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8182571 2023.04.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8182570 2023.04.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8181403 2023.04.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8181400 2023.04.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8181401 2023.04.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8181399 2023.04.10 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8177327 2023.04.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8177328 2023.04.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8177325 2023.04.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8177326 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8177324 2023.04.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8177323 2023.04.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8177322 2023.04.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8177143 2023.04.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8177142 2023.04.10 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8176306 2023.04.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 29 8176307 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8176308 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8176303 2023.04.10 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8176305 2023.04.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8176301 2023.04.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8176304 2023.04.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8176302 2023.04.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8164629 2023.04.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8164593 2023.04.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8164591 2023.04.08 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8164592 2023.04.08 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8164391 2023.04.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8164392 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8162789 2023.04.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8162791 2023.04.08 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8162790 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8162788 2023.04.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8162787 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8162786 2023.04.08 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8151495 2023.04.06 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8151494 2023.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8151496 2023.04.06 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8151492 2023.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8151498 2023.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8151497 2023.04.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8151493 2023.04.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8151491 2023.04.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8151490 2023.04.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8138667 2023.04.03
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8138663 2023.04.03
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8138664 2023.04.03
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 8138665 2023.04.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8138666 2023.04.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8138668 2023.04.03
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8138660 2023.04.03
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 8138662 2023.04.03
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8138659 2023.04.03
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8138655 2023.04.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8138657 2023.04.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8138658 2023.04.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8138661 2023.04.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8138654 2023.04.03
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8138651 2023.04.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8138648 2023.04.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8138656 2023.04.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 8138649 2023.04.03
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8138650 2023.04.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8138644 2023.04.03
pospolity kruk, Corvus corax 3 8138646 2023.04.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8138645 2023.04.03
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8138647 2023.04.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8138643 2023.04.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8138641 2023.04.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8138640 2023.04.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8138642 2023.04.03
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8138639 2023.04.03
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8135171 2023.04.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8135170 2023.04.02
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8135169 2023.04.02
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8135172 2023.04.02
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 8135167 2023.04.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8135168 2023.04.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8135165 2023.04.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8135166 2023.04.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8135164 2023.04.02
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8135163 2023.04.02
pospolity żuraw, Grus grus 1 8135161 2023.04.02
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 8135162 2023.04.02
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8135159 2023.04.02
pospolity żuraw, Grus grus 1 8135160 2023.04.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8135158 2023.04.02
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8135155 2023.04.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8135157 2023.04.02
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8135154 2023.04.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8135156 2023.04.02
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8135153 2023.04.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8120640 2023.04.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8120639 2023.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8119850 2023.04.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8119848 2023.04.01
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8119849 2023.04.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8119847 2023.04.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8119846 2023.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8119845 2023.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8119844 2023.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8119843 2023.04.01
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8119842 2023.04.01
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8119841 2023.04.01
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8119839 2023.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8119840 2023.04.01
pospolity kruk, Corvus corax 1 8119838 2023.04.01
rzadki uszatka, Asio otus 1 8118303 2023.03.31
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8119837 2023.03.31
rzadki uszatka, Asio otus 1 8118304 2023.03.31
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8118299 2023.03.31
pospolity kruk, Corvus corax 1 8118302 2023.03.31
pospolity kruk, Corvus corax 1 8118300 2023.03.31
pospolity żuraw, Grus grus 1 8118301 2023.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8118298 2023.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 8118297 2023.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8118296 2023.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8118295 2023.03.31
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8118308 2023.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8118294 2023.03.31
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8118292 2023.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8118293 2023.03.31 LS
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8118291 2023.03.31 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8104841 2023.03.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8104833 2023.03.29
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8104824 2023.03.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8104825 2023.03.29
pospolity łyska, Fulica atra 10 8104823 2023.03.29
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 8104821 2023.03.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 37 8104820 2023.03.29
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8104822 2023.03.29
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8104819 2023.03.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8104816 2023.03.29
pospolity kos, Turdus merula 1 8104826 2023.03.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8104818 2023.03.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8104817 2023.03.29
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8104829 2023.03.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8104827 2023.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8104814 2023.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8104815 2023.03.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8104812 2023.03.29
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8104811 2023.03.29
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8104806 2023.03.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 8104810 2023.03.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8104807 2023.03.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8104804 2023.03.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8104808 2023.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8104805 2023.03.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8104809 2023.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8104803 2023.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 8104813 2023.03.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8104802 2023.03.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8104800 2023.03.29
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8104801 2023.03.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8104799 2023.03.29
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8104798 2023.03.29
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8088995 2023.03.26 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8071274 2023.03.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8064119 2023.03.23
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8063908 2023.03.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8063909 2023.03.23
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8053431 2023.03.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8053426 2023.03.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8053430 2023.03.21
pospolity żuraw, Grus grus 1 8053433 2023.03.21
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8053429 2023.03.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8053428 2023.03.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8053427 2023.03.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 8053423 2023.03.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8053425 2023.03.21
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8053421 2023.03.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8053420 2023.03.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8053422 2023.03.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8053424 2023.03.21
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8053418 2023.03.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8053414 2023.03.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8053415 2023.03.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8053411 2023.03.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8053412 2023.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8053419 2023.03.21
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8053417 2023.03.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8053409 2023.03.21
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8053410 2023.03.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8053416 2023.03.21
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8053408 2023.03.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8053407 2023.03.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8053406 2023.03.21
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8053405 2023.03.21
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 8053404 2023.03.21
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8051191 2023.03.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8051192 2023.03.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8047338 2023.03.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8046220 2023.03.20
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8046081 2023.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8046082 2023.03.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8044826 2023.03.20
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8044814 2023.03.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8044804 2023.03.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8044815 2023.03.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8044806 2023.03.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8044800 2023.03.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8044799 2023.03.20
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8044798 2023.03.20
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8044796 2023.03.20
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 8044795 2023.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8044792 2023.03.20
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8044790 2023.03.20
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8044787 2023.03.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8044797 2023.03.20
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8044786 2023.03.20
pospolity żuraw, Grus grus 1 8044791 2023.03.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8044789 2023.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8044793 2023.03.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8044785 2023.03.20
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8044784 2023.03.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8044794 2023.03.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8044788 2023.03.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8044782 2023.03.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8044783 2023.03.20
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8044860 2023.03.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8044861 2023.03.20
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8044858 2023.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8044865 2023.03.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8044857 2023.03.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8044866 2023.03.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8044867 2023.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8044859 2023.03.20
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8044854 2023.03.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8044852 2023.03.20
pospolity żuraw, Grus grus 1 8044855 2023.03.20
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8044853 2023.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8044849 2023.03.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8044850 2023.03.20
pospolity mazurek, Passer montanus 7 8044851 2023.03.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8044833 2023.03.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8044835 2023.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8044832 2023.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8044881 2023.03.20
pospolity bogatka, Parus major 1 8044836 2023.03.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8044834 2023.03.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8044822 2023.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8044828 2023.03.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8044821 2023.03.20
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8044820 2023.03.20
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8044817 2023.03.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8044812 2023.03.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8044816 2023.03.20
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8044809 2023.03.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8044824 2023.03.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8044879 2023.03.20
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8044874 2023.03.20
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8044871 2023.03.20
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8044877 2023.03.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8044878 2023.03.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8044875 2023.03.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8044873 2023.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8044870 2023.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8044876 2023.03.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8044869 2023.03.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8044880 2023.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8044872 2023.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8044864 2023.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8044868 2023.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8044863 2023.03.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8037693 2023.03.19
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8037691 2023.03.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8037692 2023.03.19
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8030622 2023.03.19
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8030623 2023.03.19
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8030621 2023.03.19
rzadki uszatka, Asio otus 2 8028095 2023.03.18
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8027728 2023.03.18
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8027729 2023.03.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8028175 2023.03.18
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8024942 2023.03.18
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8024945 2023.03.18
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8024943 2023.03.18
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 8024940 2023.03.18
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8024944 2023.03.18
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8024939 2023.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 37 8024937 2023.03.18
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8024936 2023.03.18
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 8024941 2023.03.18
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8024938 2023.03.18
pospolity żuraw, Grus grus 11 8024935 2023.03.18
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8024934 2023.03.18
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 8024933 2023.03.18
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 8024932 2023.03.18
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 100 8024930 2023.03.18
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 8024931 2023.03.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8022535 2023.03.18
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8017912 2023.03.17
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8017913 2023.03.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8017560 2023.03.17
pospolity kos, Turdus merula 1 8017561 2023.03.17
pospolity kruk, Corvus corax 1 8017558 2023.03.17
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8017559 2023.03.17
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8017273 2023.03.17
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8017271 2023.03.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8017270 2023.03.17
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8017272 2023.03.17
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8017268 2023.03.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8017269 2023.03.17
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8017267 2023.03.17
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8017266 2023.03.17
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8017265 2023.03.17
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8017264 2023.03.17
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8017263 2023.03.17
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8016312 2023.03.17
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8016313 2023.03.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8007425 2023.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8007424 2023.03.14
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8007422 2023.03.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 8007423 2023.03.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8007421 2023.03.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8007420 2023.03.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8007417 2023.03.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8007419 2023.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8007418 2023.03.12
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7985973 2023.03.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7984145 2023.03.10
pospolity żuraw, Grus grus 30 7983897 2023.03.10
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7983867 2023.03.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7983868 2023.03.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7983869 2023.03.10
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7983866 2023.03.10
pospolity kos, Turdus merula 1 7983865 2023.03.10
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7983864 2023.03.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7983862 2023.03.10
pospolity kos, Turdus merula 1 7983860 2023.03.10
pospolity kos, Turdus merula 1 7983861 2023.03.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7983859 2023.03.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7983858 2023.03.10
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7983857 2023.03.10
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7983855 2023.03.10
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 7983856 2023.03.10
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7983854 2023.03.10
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7983853 2023.03.10
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7983852 2023.03.10
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7983848 2023.03.10
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 7983849 2023.03.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7983850 2023.03.10
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7983847 2023.03.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7983845 2023.03.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7983846 2023.03.10
pospolity sroka, Pica pica 2 7983844 2023.03.10
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7983843 2023.03.10
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7983841 2023.03.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7983842 2023.03.10
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7983839 2023.03.10
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 7983840 2023.03.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7983838 2023.03.10
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7983835 2023.03.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7983837 2023.03.10
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7983834 2023.03.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7983836 2023.03.10
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7983833 2023.03.10
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7983832 2023.03.10
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7983831 2023.03.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7983885 2023.03.10
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7983884 2023.03.10
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7983883 2023.03.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7983882 2023.03.10
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7983881 2023.03.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7983880 2023.03.10
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7983878 2023.03.10
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7983879 2023.03.10
pospolity żuraw, Grus grus 2 7983876 2023.03.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7983877 2023.03.10
pospolity żuraw, Grus grus 6 7983875 2023.03.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7983874 2023.03.10
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7983873 2023.03.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7983872 2023.03.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7983871 2023.03.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7983870 2023.03.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7983828 2023.03.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7983827 2023.03.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7983830 2023.03.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7983822 2023.03.10
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7983824 2023.03.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7983825 2023.03.10
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7983829 2023.03.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7983823 2023.03.10
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7983826 2023.03.10
pospolity kos, Turdus merula 1 7983821 2023.03.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7983820 2023.03.10
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7983819 2023.03.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7983816 2023.03.10
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7983818 2023.03.10
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 29 7983815 2023.03.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7983817 2023.03.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 7983813 2023.03.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7983814 2023.03.10
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7983812 2023.03.10
pospolity kos, Turdus merula 1 7983809 2023.03.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7983811 2023.03.10
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7983810 2023.03.10
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7983806 2023.03.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7983807 2023.03.10
pospolity łyska, Fulica atra 50 7983804 2023.03.10
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 7983805 2023.03.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7983808 2023.03.10
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7983801 2023.03.10
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 7983800 2023.03.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7983802 2023.03.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7983803 2023.03.10
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 7983799 2023.03.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7983798 2023.03.10
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 7983796 2023.03.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7983797 2023.03.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7983795 2023.03.10
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7983794 2023.03.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7983793 2023.03.10
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7983791 2023.03.10
pospolity kos, Turdus merula 1 7983792 2023.03.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7983790 2023.03.10
pospolity sroka, Pica pica 1 7983788 2023.03.10
pospolity żuraw, Grus grus 2 7983789 2023.03.10
pospolity żuraw, Grus grus 25 7983785 2023.03.10
pospolity sroka, Pica pica 1 7983787 2023.03.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 7983786 2023.03.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7983784 2023.03.10
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7983783 2023.03.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7979452 2023.03.09
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7979449 2023.03.09
pospolity bogatka, Parus major 1 7979451 2023.03.09
pospolity kos, Turdus merula 2 7979450 2023.03.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7979448 2023.03.09
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7979447 2023.03.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7973400 2023.03.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7973401 2023.03.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7973399 2023.03.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7973398 2023.03.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7969705 2023.03.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7965917 2023.03.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7965919 2023.03.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7965918 2023.03.06 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7965915 2023.03.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7965916 2023.03.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 22 7965914 2023.03.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7965913 2023.03.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7965912 2023.03.05 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7959397 2023.03.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7959099 2023.03.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7957665 2023.03.04 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7957666 2023.03.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7957353 2023.03.04 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7955364 2023.03.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7955365 2023.03.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7951554 2023.03.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7951551 2023.03.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7951553 2023.03.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 7951552 2023.03.03
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7951547 2023.03.03
pospolity sroka, Pica pica 1 7951548 2023.03.03
pospolity kos, Turdus merula 1 7951549 2023.03.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7951550 2023.03.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7948415 2023.03.02
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7948413 2023.03.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7948416 2023.03.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7948417 2023.03.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7943638 2023.03.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7943637 2023.02.28
pospolity kos, Turdus merula 1 7943636 2023.02.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7943635 2023.02.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7941309 2023.02.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 7941308 2023.02.28
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7941307 2023.02.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7937826 2023.02.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7937825 2023.02.26
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7929885 2023.02.26
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7929884 2023.02.26
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7929883 2023.02.26
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7959013 2023.02.26
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7929882 2023.02.25
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7929881 2023.02.25
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7929879 2023.02.25
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7929878 2023.02.25
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7929880 2023.02.25
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7929877 2023.02.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7925389 2023.02.24
pospolity sroka, Pica pica 4 7919467 2023.02.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7917066 2023.02.22
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7916760 2023.02.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 63 7916766 2023.02.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7916762 2023.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7916764 2023.02.22
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7916759 2023.02.22
pospolity kos, Turdus merula 1 7916761 2023.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7916763 2023.02.22
pospolity kos, Turdus merula 1 7916765 2023.02.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7916755 2023.02.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 7916143 2023.02.22
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7916142 2023.02.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7916144 2023.02.22
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 7916141 2023.02.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7916145 2023.02.22
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7916137 2023.02.22
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 7916140 2023.02.22
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7916139 2023.02.22
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 7916136 2023.02.22
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7916135 2023.02.22
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7916138 2023.02.22
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7916158 2023.02.22
pospolity sroka, Pica pica 1 7916161 2023.02.22
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 7916155 2023.02.22
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7916157 2023.02.22
pospolity żuraw, Grus grus 3 7916160 2023.02.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7916154 2023.02.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 7916152 2023.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2