DRUŻYNA

Drużyna: Zawidowskie wróble. Obserwator: Konrad Uryga

Liczba gatunków: 119

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 19 161 18 18 0 0 1 17
3 62 281 64 51 0 3 18 30
4 69 173 93 52 0 1 29 22
5 95 154 117 58 0 8 27 23
6 5 5 119 5 0 3 2 0
1 0 0 119 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8578510 2023.06.02
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8574743 2023.06.01
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8572407 2023.06.01
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8572334 2023.06.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572333 2023.06.01
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8559772 2023.05.29
pospolity kruk, Corvus corax 2 8559775 2023.05.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559774 2023.05.29
pospolity bogatka, Parus major 1 8559773 2023.05.29
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559771 2023.05.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8559770 2023.05.29
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8559769 2023.05.29
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8553177 2023.05.28
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8530683 2023.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8523486 2023.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8523254 2023.05.24
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8523252 2023.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8523253 2023.05.24
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8501444 2023.05.21
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8501382 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8501383 2023.05.21
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8501380 2023.05.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8501381 2023.05.21
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8501379 2023.05.21
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8501377 2023.05.21
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8501378 2023.05.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8501375 2023.05.21
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8501374 2023.05.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8501372 2023.05.21
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8501371 2023.05.21
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 14 8501397 2023.05.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8501398 2023.05.21
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8501399 2023.05.21
pospolity żuraw, Grus grus 1 8501394 2023.05.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8501395 2023.05.21
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8501393 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8501396 2023.05.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8501391 2023.05.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8501392 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8501390 2023.05.21
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8501388 2023.05.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8501389 2023.05.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8501387 2023.05.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8501386 2023.05.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8501385 2023.05.21
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8501384 2023.05.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8493248 2023.05.20
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8493249 2023.05.20
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8493247 2023.05.20
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8469373 2023.05.15
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8439450 2023.05.13
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8439448 2023.05.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8439449 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8439447 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8439445 2023.05.13
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8439446 2023.05.13
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8439444 2023.05.13
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8439443 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8434425 2023.05.12
pospolity bogatka, Parus major 1 8434426 2023.05.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8434427 2023.05.12
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8434424 2023.05.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8434422 2023.05.12
pospolity żuraw, Grus grus 1 8434421 2023.05.12
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8434423 2023.05.12
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8417354 2023.05.09
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8417352 2023.05.09
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8417353 2023.05.09
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8410220 2023.05.08
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8410212 2023.05.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8410211 2023.05.08
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8410215 2023.05.08
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8410210 2023.05.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8410213 2023.05.08
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 8409921 2023.05.08
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8409674 2023.05.08
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8409677 2023.05.08
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8409678 2023.05.08
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8409675 2023.05.08
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8409676 2023.05.08
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8401216 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8401022 2023.05.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8401020 2023.05.07
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8401019 2023.05.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8401021 2023.05.07
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8401018 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8393316 2023.05.06
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8383129 2023.05.05
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8377758 2023.05.04
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8377286 2023.05.04
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8375537 2023.05.04
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8360664 2023.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8348232 2023.05.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8346007 2023.05.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8346005 2023.05.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8346004 2023.05.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8346003 2023.05.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8346006 2023.05.01
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8346002 2023.05.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8343891 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8331742 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8329567 2023.04.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8329566 2023.04.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8322326 2023.04.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8312600 2023.04.28
pospolity kos, Turdus merula 1 8309336 2023.04.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8309335 2023.04.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8309334 2023.04.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8309333 2023.04.27
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8265594 2023.04.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8262198 2023.04.21
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8262196 2023.04.21
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8258502 2023.04.21
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8258503 2023.04.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8258500 2023.04.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8258501 2023.04.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8258496 2023.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8258497 2023.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8258499 2023.04.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8258498 2023.04.21
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8258495 2023.04.21
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8258493 2023.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 4 8258494 2023.04.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8258492 2023.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8258490 2023.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8258491 2023.04.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8258489 2023.04.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8258488 2023.04.21
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8256682 2023.04.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8256683 2023.04.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8256681 2023.04.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8254749 2023.04.20
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8254748 2023.04.20
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8254747 2023.04.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8228635 2023.04.16
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8228377 2023.04.16
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8223876 2023.04.16
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8202855 2023.04.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8202876 2023.04.13
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8202874 2023.04.13
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8202851 2023.04.13
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8199813 2023.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8192282 2023.04.12
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8177739 2023.04.10
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8177738 2023.04.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8177737 2023.04.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8176630 2023.04.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8175811 2023.04.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8175810 2023.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8175809 2023.04.10
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8175879 2023.04.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8175808 2023.04.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8175557 2023.04.10
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8175556 2023.04.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8162737 2023.04.08
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8162736 2023.04.08
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8162205 2023.04.08
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8162207 2023.04.08
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8162206 2023.04.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8153767 2023.04.07
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8153134 2023.04.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8150083 2023.04.06
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8149747 2023.04.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8149746 2023.04.06
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8149406 2023.04.06
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8144997 2023.04.05
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8142772 2023.04.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8138017 2023.04.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8138018 2023.04.03
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8111002 2023.03.30
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8099952 2023.03.28
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8099749 2023.03.28
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8095205 2023.03.27
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8095006 2023.03.27
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8094724 2023.03.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8094723 2023.03.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8089734 2023.03.26
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8089732 2023.03.26
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8089733 2023.03.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 73 8089107 2023.03.26
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8075572 2023.03.25
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 8075516 2023.03.25
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8074594 2023.03.25
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8074525 2023.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8074524 2023.03.25
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8073818 2023.03.25
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8073520 2023.03.25
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8073497 2023.03.25
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8070360 2023.03.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8067547 2023.03.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8066754 2023.03.24
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8064204 2023.03.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8063918 2023.03.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8063873 2023.03.23
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8063876 2023.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8063874 2023.03.23
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8063875 2023.03.23
pospolity łyska, Fulica atra 2 8059943 2023.03.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8059947 2023.03.22
pospolity żuraw, Grus grus 4 8059944 2023.03.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8059942 2023.03.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8059945 2023.03.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8059941 2023.03.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8059946 2023.03.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8057914 2023.03.22
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8056638 2023.03.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8056140 2023.03.22
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8054309 2023.03.21
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8054308 2023.03.21
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8052165 2023.03.21
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8048815 2023.03.20
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8021850 2023.03.18
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8021849 2023.03.18
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8021851 2023.03.18
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8013616 2023.03.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7984918 2023.03.10
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7983536 2023.03.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7983454 2023.03.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7981372 2023.03.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7968967 2023.03.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7963718 2023.03.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7963719 2023.03.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7953223 2023.03.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7952275 2023.03.03
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7952274 2023.03.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7948235 2023.03.02
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7947604 2023.03.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7947603 2023.03.02
pospolity kruk, Corvus corax 3 7944292 2023.03.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7944210 2023.03.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7943875 2023.03.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7942457 2023.02.28
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7942456 2023.02.28
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7940099 2023.02.28
pospolity łyska, Fulica atra 10 7938783 2023.02.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7938761 2023.02.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7938760 2023.02.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7938759 2023.02.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7938758 2023.02.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7938628 2023.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7938459 2023.02.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7938181 2023.02.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7938182 2023.02.27
pospolity bogatka, Parus major 2 7938180 2023.02.27
pospolity kos, Turdus merula 1 7938179 2023.02.27
pospolity sroka, Pica pica 1 7938185 2023.02.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7938178 2023.02.27
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7937663 2023.02.27
pospolity żuraw, Grus grus 40 7917691 2023.02.22
pospolity żuraw, Grus grus 20 7890949 2023.02.15

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...