DRUŻYNA

Drużyna: Zawidowskie wróble. Obserwator: Konrad Uryga

Liczba gatunków: 147

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 19 161 18 18 0 0 1 17
3 62 281 64 51 0 3 18 30
4 69 173 93 52 0 1 29 22
5 95 154 117 58 0 8 27 23
6 30 51 120 25 0 5 7 13
7 50 160 124 36 0 4 14 18
8 38 80 129 27 0 3 8 16
9 37 397 139 28 0 5 14 9
10 62 326 146 27 0 8 7 12
11 51 340 147 25 0 3 7 15
1 0 0 147 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9213358 2023.11.25
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 9213355 2023.11.25
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9213356 2023.11.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9213357 2023.11.25
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9210179 2023.11.24
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 9210178 2023.11.24
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9210176 2023.11.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9210177 2023.11.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9210175 2023.11.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9210174 2023.11.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9210173 2023.11.24
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9210172 2023.11.24
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9210171 2023.11.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9210170 2023.11.24
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9210169 2023.11.24
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9210168 2023.11.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9210167 2023.11.24
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9208652 2023.11.23
pospolity czajka, Vanellus vanellus 29 9208175 2023.11.23
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9203904 2023.11.21
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9194382 2023.11.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9194380 2023.11.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9194381 2023.11.18
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9194310 2023.11.18
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9194311 2023.11.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9194309 2023.11.18
pospolity żuraw, Grus grus 2 9194312 2023.11.18
pospolity żuraw, Grus grus 37 9183257 2023.11.11
pospolity żuraw, Grus grus 2 9171157 2023.11.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9171396 2023.11.10
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9171156 2023.11.10
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9171398 2023.11.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9171395 2023.11.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9171230 2023.11.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9171159 2023.11.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9171158 2023.11.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9171394 2023.11.10
pospolity żuraw, Grus grus 8 9164867 2023.11.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9160126 2023.11.06
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9160114 2023.11.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9160091 2023.11.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9160052 2023.11.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9140378 2023.11.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9140379 2023.11.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9140377 2023.11.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140375 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140376 2023.11.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9140228 2023.11.01
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9140226 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9140227 2023.11.01
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140225 2023.11.01
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9137789 2023.10.31
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9104432 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9104433 2023.10.21
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9104431 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9104429 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104428 2023.10.21
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9104430 2023.10.21
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 9104427 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104424 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104425 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104426 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104423 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104420 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104418 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9104417 2023.10.21
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9104421 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104419 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104422 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104413 2023.10.21
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9104416 2023.10.21
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9104411 2023.10.21
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9104415 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104414 2023.10.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9104409 2023.10.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9104412 2023.10.21
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9104410 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104407 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104406 2023.10.21
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9104449 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104447 2023.10.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9104448 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9104446 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 27 9104445 2023.10.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 23 9104444 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9104443 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 13 9104442 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 27 9104440 2023.10.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9104441 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 9104439 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104438 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 8 9104437 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 9104435 2023.10.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9104436 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9104434 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9104408 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9104405 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 9104401 2023.10.21
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9104404 2023.10.21
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9104399 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 10 9104402 2023.10.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9104398 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9104395 2023.10.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9104396 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9104400 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9104397 2023.10.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104392 2023.10.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9104394 2023.10.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9104393 2023.10.21
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9104391 2023.10.21
pospolity kruk, Corvus corax 2 9104390 2023.10.21
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9038832 2023.10.03
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9033367 2023.10.02
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8962154 2023.09.14
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8945181 2023.09.09
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8945180 2023.09.09
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8945182 2023.09.09
pospolity łyska, Fulica atra 1 8945175 2023.09.09
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8945179 2023.09.09
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8945174 2023.09.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 8945176 2023.09.09
pospolity łyska, Fulica atra 100 8945178 2023.09.09
pospolity żuraw, Grus grus 31 8945177 2023.09.09
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8944549 2023.09.09
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8944534 2023.09.09
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8944546 2023.09.09
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8944543 2023.09.09
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8944545 2023.09.09
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8944539 2023.09.09
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8944540 2023.09.09
pospolity żuraw, Grus grus 2 8944536 2023.09.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8944532 2023.09.09
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8944537 2023.09.09
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8944530 2023.09.09
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8937976 2023.09.06
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8937975 2023.09.06
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8937974 2023.09.06
pospolity żuraw, Grus grus 100 8937977 2023.09.06
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8937973 2023.09.06
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8937972 2023.09.06
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8921592 2023.09.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8921593 2023.09.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8921591 2023.09.02
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8921553 2023.09.02
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8921552 2023.09.02
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8921551 2023.09.02
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8921550 2023.09.02
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8914431 2023.09.01
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8914411 2023.09.01
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8914320 2023.09.01
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8907914 2023.08.30
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8894770 2023.08.26
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8894766 2023.08.26
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8894769 2023.08.26
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8894768 2023.08.26
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8894767 2023.08.26
pospolity żuraw, Grus grus 2 8894765 2023.08.26
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8894764 2023.08.26
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8881525 2023.08.21
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8867221 2023.08.17
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8867223 2023.08.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8867222 2023.08.17
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8867219 2023.08.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8867220 2023.08.17
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8867218 2023.08.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8867217 2023.08.17
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8867214 2023.08.17
pospolity mazurek, Passer montanus 20 8867215 2023.08.17
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8867212 2023.08.17
pospolity żuraw, Grus grus 1 8867216 2023.08.17
pospolity łyska, Fulica atra 1 8867213 2023.08.17
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8867211 2023.08.17
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8840804 2023.08.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8840800 2023.08.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8840805 2023.08.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8840803 2023.08.10
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8840802 2023.08.10
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8840801 2023.08.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8840798 2023.08.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8840799 2023.08.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8836559 2023.08.08
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8836556 2023.08.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8836558 2023.08.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8836555 2023.08.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8836554 2023.08.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8836557 2023.08.08
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8836552 2023.08.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8836553 2023.08.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8812027 2023.07.30
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 8812026 2023.07.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8812028 2023.07.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8803711 2023.07.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8803625 2023.07.28
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8803623 2023.07.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8803624 2023.07.28
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8803326 2023.07.28
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8799365 2023.07.26
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8799366 2023.07.26
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8799363 2023.07.26
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8799364 2023.07.26
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8799367 2023.07.26
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8799362 2023.07.26
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8798829 2023.07.26
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8785286 2023.07.22
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8782959 2023.07.22
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8782960 2023.07.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8737221 2023.07.08
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8737218 2023.07.08
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8737220 2023.07.08
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8737217 2023.07.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8737219 2023.07.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8737216 2023.07.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8737215 2023.07.08
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8737213 2023.07.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8737214 2023.07.08
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8737212 2023.07.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8737211 2023.07.08
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8737208 2023.07.08
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8737207 2023.07.08
pospolity kos, Turdus merula 2 8737209 2023.07.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8737206 2023.07.08
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8729506 2023.07.05
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8729505 2023.07.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8729375 2023.07.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8729372 2023.07.05
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8729371 2023.07.05
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8729370 2023.07.05
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8729373 2023.07.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8729374 2023.07.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8729369 2023.07.05
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8729368 2023.07.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8725987 2023.07.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8725932 2023.07.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8725930 2023.07.04
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8725931 2023.07.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8725929 2023.07.04
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8725927 2023.07.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8725928 2023.07.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8657671 2023.06.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8657670 2023.06.17
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8629994 2023.06.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8629993 2023.06.11
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8629995 2023.06.11
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8629992 2023.06.11
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 8629658 2023.06.11
pospolity łyska, Fulica atra 2 8629656 2023.06.11
pospolity łyska, Fulica atra 1 8629657 2023.06.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8629652 2023.06.11
pospolity kruk, Corvus corax 1 8629655 2023.06.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8629654 2023.06.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8629653 2023.06.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8629651 2023.06.11
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8617101 2023.06.09
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8617098 2023.06.09
pospolity kos, Turdus merula 1 8617099 2023.06.09
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 8617095 2023.06.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8617100 2023.06.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8617097 2023.06.09
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8617096 2023.06.09
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8617094 2023.06.09
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8617092 2023.06.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8617093 2023.06.09
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8617091 2023.06.09
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8578510 2023.06.02
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8574743 2023.06.01
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8572407 2023.06.01
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8572334 2023.06.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8572333 2023.06.01
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8559772 2023.05.29
pospolity kruk, Corvus corax 2 8559775 2023.05.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8559774 2023.05.29
pospolity bogatka, Parus major 1 8559773 2023.05.29
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559771 2023.05.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8559770 2023.05.29
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8559769 2023.05.29
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8553177 2023.05.28
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8530683 2023.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8523486 2023.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8523254 2023.05.24
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8523252 2023.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8523253 2023.05.24
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8501444 2023.05.21
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8501382 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8501383 2023.05.21
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8501380 2023.05.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8501381 2023.05.21
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8501379 2023.05.21
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8501377 2023.05.21
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8501378 2023.05.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8501375 2023.05.21
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8501374 2023.05.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8501372 2023.05.21
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8501371 2023.05.21
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 14 8501397 2023.05.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8501398 2023.05.21
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 8501399 2023.05.21
pospolity żuraw, Grus grus 1 8501394 2023.05.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8501395 2023.05.21
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8501393 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8501396 2023.05.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8501391 2023.05.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8501392 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8501390 2023.05.21
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 8501388 2023.05.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8501389 2023.05.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8501387 2023.05.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8501386 2023.05.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8501385 2023.05.21
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8501384 2023.05.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8493248 2023.05.20
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8493249 2023.05.20
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8493247 2023.05.20
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8469373 2023.05.15
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8439450 2023.05.13
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8439448 2023.05.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8439449 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8439447 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8439445 2023.05.13
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8439446 2023.05.13
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8439444 2023.05.13
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8439443 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8434425 2023.05.12
pospolity bogatka, Parus major 1 8434426 2023.05.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8434427 2023.05.12
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8434424 2023.05.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8434422 2023.05.12
pospolity żuraw, Grus grus 1 8434421 2023.05.12
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8434423 2023.05.12
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8417354 2023.05.09
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8417352 2023.05.09
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8417353 2023.05.09
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8410220 2023.05.08
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8410212 2023.05.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8410211 2023.05.08
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8410215 2023.05.08
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8410210 2023.05.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8410213 2023.05.08
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 8409921 2023.05.08
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8409674 2023.05.08
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8409677 2023.05.08
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8409678 2023.05.08
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8409675 2023.05.08
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8409676 2023.05.08
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8401216 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8401022 2023.05.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8401020 2023.05.07
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8401019 2023.05.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8401021 2023.05.07
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8401018 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8393316 2023.05.06
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8383129 2023.05.05
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8377758 2023.05.04
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8377286 2023.05.04
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8375537 2023.05.04
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8360664 2023.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8348232 2023.05.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8346007 2023.05.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8346005 2023.05.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8346004 2023.05.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8346003 2023.05.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8346006 2023.05.01
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8346002 2023.05.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8343891 2023.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8331742 2023.04.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8329567 2023.04.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8329566 2023.04.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8322326 2023.04.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8312600 2023.04.28
pospolity kos, Turdus merula 1 8309336 2023.04.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8309335 2023.04.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8309334 2023.04.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8309333 2023.04.27
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8265594 2023.04.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8262198 2023.04.21
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8262196 2023.04.21
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8258502 2023.04.21
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8258503 2023.04.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8258500 2023.04.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8258501 2023.04.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8258496 2023.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8258497 2023.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8258499 2023.04.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8258498 2023.04.21
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8258495 2023.04.21
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8258493 2023.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 4 8258494 2023.04.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8258492 2023.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8258490 2023.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8258491 2023.04.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8258489 2023.04.21
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8258488 2023.04.21
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8256682 2023.04.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 8256683 2023.04.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8256681 2023.04.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8254749 2023.04.20
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 8254748 2023.04.20
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8254747 2023.04.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8228635 2023.04.16
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8228377 2023.04.16
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8223876 2023.04.16
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8202855 2023.04.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8202876 2023.04.13
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8202874 2023.04.13
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8202851 2023.04.13
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8199813 2023.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8192282 2023.04.12
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8177739 2023.04.10
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8177738 2023.04.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8177737 2023.04.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8176630 2023.04.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8175811 2023.04.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8175810 2023.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8175809 2023.04.10
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8175879 2023.04.10
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8175808 2023.04.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8175557 2023.04.10
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8175556 2023.04.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8162737 2023.04.08
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8162736 2023.04.08
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8162205 2023.04.08
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8162207 2023.04.08
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8162206 2023.04.08
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8153767 2023.04.07
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8153134 2023.04.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8150083 2023.04.06
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8149747 2023.04.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8149746 2023.04.06
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8149406 2023.04.06
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8144997 2023.04.05
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8142772 2023.04.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8138017 2023.04.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8138018 2023.04.03
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8111002 2023.03.30
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8099952 2023.03.28
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8099749 2023.03.28
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8095205 2023.03.27
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8095006 2023.03.27
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8094724 2023.03.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8094723 2023.03.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8089734 2023.03.26
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8089732 2023.03.26
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8089733 2023.03.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 73 8089107 2023.03.26
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8075572 2023.03.25
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 8075516 2023.03.25
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8074594 2023.03.25
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8074525 2023.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8074524 2023.03.25
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8073818 2023.03.25
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8073520 2023.03.25
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8073497 2023.03.25
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8070360 2023.03.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8067547 2023.03.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8066754 2023.03.24
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8064204 2023.03.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8063918 2023.03.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8063873 2023.03.23
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8063876 2023.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8063874 2023.03.23
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8063875 2023.03.23
pospolity łyska, Fulica atra 2 8059943 2023.03.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8059947 2023.03.22
pospolity żuraw, Grus grus 4 8059944 2023.03.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8059942 2023.03.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8059945 2023.03.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8059941 2023.03.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8059946 2023.03.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8057914 2023.03.22
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8056638 2023.03.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8056140 2023.03.22
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8054309 2023.03.21
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8054308 2023.03.21
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8052165 2023.03.21
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8048815 2023.03.20
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8021850 2023.03.18
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8021849 2023.03.18
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8021851 2023.03.18
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8013616 2023.03.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7984918 2023.03.10
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7983536 2023.03.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7983454 2023.03.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7981372 2023.03.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7968967 2023.03.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7963718 2023.03.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7963719 2023.03.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7953223 2023.03.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7952275 2023.03.03
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7952274 2023.03.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7948235 2023.03.02
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7947604 2023.03.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7947603 2023.03.02
pospolity kruk, Corvus corax 3 7944292 2023.03.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7944210 2023.03.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7943875 2023.03.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7942457 2023.02.28
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7942456 2023.02.28
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7940099 2023.02.28
pospolity łyska, Fulica atra 10 7938783 2023.02.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7938761 2023.02.27
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7938760 2023.02.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7938759 2023.02.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7938758 2023.02.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7938628 2023.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7938459 2023.02.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7938181 2023.02.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7938182 2023.02.27
pospolity bogatka, Parus major 2 7938180 2023.02.27
pospolity kos, Turdus merula 1 7938179 2023.02.27
pospolity sroka, Pica pica 1 7938185 2023.02.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7938178 2023.02.27
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7937663 2023.02.27
pospolity żuraw, Grus grus 40 7917691 2023.02.22
pospolity żuraw, Grus grus 20 7890949 2023.02.15

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...