DRUŻYNA

Drużyna: Marta Dziedzioch. Obserwator: Marta Dziedzioch

Liczba gatunków: 145

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 189 242 41 41 0 2 12 27
2 146 153 47 35 0 2 9 24
3 408 2418 70 60 0 1 21 38
4 1193 1909 112 109 0 14 48 47
5 1311 1666 142 114 0 11 56 47
6 98 98 145 50 0 1 23 26
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 8594917 2023.06.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594915 2023.06.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8594914 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594916 2023.06.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8594913 2023.06.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8594912 2023.06.04 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8594909 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8594910 2023.06.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594911 2023.06.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594908 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8594934 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8594930 2023.06.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8594932 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8594928 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8594933 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8594926 2023.06.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8594931 2023.06.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594927 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8594922 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594925 2023.06.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8594929 2023.06.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8594923 2023.06.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8594924 2023.06.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594920 2023.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8594919 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594921 2023.06.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8587508 2023.06.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8587507 2023.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8587503 2023.06.03 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587506 2023.06.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8587501 2023.06.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8587502 2023.06.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587505 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587499 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587500 2023.06.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8587504 2023.06.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8587496 2023.06.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8587498 2023.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8587494 2023.06.03 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8587491 2023.06.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8587495 2023.06.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8587492 2023.06.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8587493 2023.06.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8587497 2023.06.03 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8581297 2023.06.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8581293 2023.06.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8581295 2023.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8581296 2023.06.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8581292 2023.06.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581291 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581294 2023.06.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8581290 2023.06.02 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8581289 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8581288 2023.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8581287 2023.06.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8581284 2023.06.02 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8581286 2023.06.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8581285 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8581283 2023.06.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8581282 2023.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8581281 2023.06.02 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8582882 2023.06.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8582883 2023.06.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8582884 2023.06.01 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8582885 2023.06.01 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8582886 2023.06.01 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8582887 2023.06.01 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8582888 2023.06.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8582889 2023.06.01 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8582890 2023.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8582891 2023.06.01 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8582892 2023.06.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8582893 2023.06.01 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8582894 2023.06.01 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8582895 2023.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8582896 2023.06.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582897 2023.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8582898 2023.06.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8582900 2023.06.01 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8582901 2023.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8582902 2023.06.01 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582903 2023.06.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8582904 2023.06.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8582905 2023.06.01 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8582906 2023.06.01 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8582907 2023.06.01 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8582908 2023.06.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8582909 2023.06.01 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8582910 2023.06.01 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8582911 2023.06.01 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8582912 2023.06.01 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8582913 2023.06.01 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8582914 2023.06.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582915 2023.06.01 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582916 2023.06.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8582917 2023.06.01 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8582918 2023.06.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8582919 2023.06.01 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8569104 2023.05.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8569105 2023.05.31 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8569100 2023.05.31 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8569102 2023.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8569101 2023.05.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569099 2023.05.31 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8569090 2023.05.31 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8569091 2023.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569093 2023.05.31 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569097 2023.05.31 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8569098 2023.05.31 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8569092 2023.05.31 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8569094 2023.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8569103 2023.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8569088 2023.05.31 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8569089 2023.05.31 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8569086 2023.05.31 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8569087 2023.05.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8569096 2023.05.31 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8569095 2023.05.31 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8566953 2023.05.31 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8566952 2023.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8566951 2023.05.31 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8566949 2023.05.31 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8566950 2023.05.31 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8566948 2023.05.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8566947 2023.05.31 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8566946 2023.05.31 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8566749 2023.05.30 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8566750 2023.05.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8564172 2023.05.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8564170 2023.05.30 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8564171 2023.05.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8564176 2023.05.30 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8564169 2023.05.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8564168 2023.05.30 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8564167 2023.05.30 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8564175 2023.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8564166 2023.05.30 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8564165 2023.05.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8564174 2023.05.30 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564164 2023.05.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8564163 2023.05.30 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8564161 2023.05.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8564162 2023.05.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8564173 2023.05.30 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8564158 2023.05.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8564160 2023.05.30 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8564159 2023.05.30 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8564154 2023.05.30 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8564155 2023.05.30 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8564156 2023.05.30 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8561337 2023.05.30 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561335 2023.05.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8561333 2023.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561336 2023.05.30 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8561332 2023.05.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8561331 2023.05.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8561329 2023.05.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8561338 2023.05.29 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8561330 2023.05.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8561328 2023.05.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8561326 2023.05.29 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8558617 2023.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8558616 2023.05.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8558614 2023.05.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8558615 2023.05.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8558618 2023.05.29 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8558612 2023.05.29 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8558620 2023.05.29 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8558613 2023.05.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8558621 2023.05.29 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8558619 2023.05.29 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8558611 2023.05.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8554266 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8554261 2023.05.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8554263 2023.05.28 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8554264 2023.05.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8554262 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8554265 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8554275 2023.05.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8554279 2023.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8554274 2023.05.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8554278 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8554280 2023.05.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8554281 2023.05.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8554277 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8554276 2023.05.28 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8554271 2023.05.28 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8554269 2023.05.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8554286 2023.05.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8554273 2023.05.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8554270 2023.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8554268 2023.05.28 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8554267 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8554260 2023.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8554259 2023.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8554258 2023.05.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8554255 2023.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8554256 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8554251 2023.05.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8554253 2023.05.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8554254 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8554252 2023.05.28 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8554249 2023.05.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8554247 2023.05.28 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8554248 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8554257 2023.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8554250 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8554287 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8554246 2023.05.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8582671 2023.05.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8582672 2023.05.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8582673 2023.05.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8582674 2023.05.28 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8582675 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8582676 2023.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8582677 2023.05.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8582678 2023.05.28 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8582679 2023.05.28 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8582680 2023.05.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8582681 2023.05.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8582682 2023.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8582683 2023.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582684 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8582685 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8582686 2023.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8582687 2023.05.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8582688 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8582689 2023.05.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8582690 2023.05.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8582691 2023.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8582692 2023.05.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8582693 2023.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8582694 2023.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8582695 2023.05.28 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8582696 2023.05.28 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8582697 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8582698 2023.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8582699 2023.05.28 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8582700 2023.05.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8582701 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8582702 2023.05.28 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 8546087 2023.05.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8546086 2023.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8546085 2023.05.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8546084 2023.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8546081 2023.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8546082 2023.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8546083 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546078 2023.05.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8546080 2023.05.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8546077 2023.05.27 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8546079 2023.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8546075 2023.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8546076 2023.05.27 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8546071 2023.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8546072 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546074 2023.05.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8546073 2023.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8541340 2023.05.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8541341 2023.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541344 2023.05.27 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8541339 2023.05.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8541343 2023.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8541342 2023.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8541359 2023.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541358 2023.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8541360 2023.05.27 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8541354 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541356 2023.05.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8541357 2023.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8541353 2023.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541355 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8541352 2023.05.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8541350 2023.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8541351 2023.05.27 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8541349 2023.05.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541346 2023.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8541348 2023.05.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541345 2023.05.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8541347 2023.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8541247 2023.05.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8541248 2023.05.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8541249 2023.05.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8541250 2023.05.27 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8541251 2023.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8541252 2023.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8541253 2023.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541254 2023.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541255 2023.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8541256 2023.05.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8541257 2023.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8541258 2023.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8541259 2023.05.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541260 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541261 2023.05.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541262 2023.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8541263 2023.05.27 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8541264 2023.05.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8541265 2023.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8541266 2023.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8541267 2023.05.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8541268 2023.05.27 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8541269 2023.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8538254 2023.05.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8537695 2023.05.26 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537693 2023.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8537696 2023.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8537697 2023.05.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8537694 2023.05.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8537692 2023.05.26 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8537691 2023.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537690 2023.05.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8537689 2023.05.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8537687 2023.05.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8537688 2023.05.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8537686 2023.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537684 2023.05.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8537683 2023.05.26 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537680 2023.05.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8537682 2023.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8537681 2023.05.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8533085 2023.05.25 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8533084 2023.05.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8533083 2023.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8533082 2023.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8533081 2023.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8533080 2023.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8533079 2023.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8533078 2023.05.25 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8533077 2023.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8533076 2023.05.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8533075 2023.05.25 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8533074 2023.05.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8533073 2023.05.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8533072 2023.05.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8533071 2023.05.25 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8533070 2023.05.25 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533069 2023.05.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8533068 2023.05.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8533066 2023.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8533065 2023.05.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8527544 2023.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8527542 2023.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8527543 2023.05.24 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8527541 2023.05.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8527540 2023.05.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8527536 2023.05.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8527539 2023.05.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8527535 2023.05.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8527538 2023.05.24 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8527534 2023.05.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8527537 2023.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8527532 2023.05.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8527531 2023.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8527533 2023.05.24 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8527530 2023.05.24 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8527529 2023.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8527528 2023.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8527527 2023.05.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8527526 2023.05.24 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8527525 2023.05.24 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8527524 2023.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8522449 2023.05.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8522448 2023.05.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8522450 2023.05.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8522447 2023.05.23 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8522443 2023.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8522445 2023.05.23 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8522439 2023.05.23 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8522442 2023.05.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8522444 2023.05.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8522437 2023.05.23 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8522435 2023.05.23 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8522438 2023.05.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8522441 2023.05.23 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8522431 2023.05.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8522440 2023.05.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8522436 2023.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8522434 2023.05.23 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8522433 2023.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8522430 2023.05.23 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8517021 2023.05.22 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8517019 2023.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8517022 2023.05.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8517020 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8517024 2023.05.22 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8517023 2023.05.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8517016 2023.05.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517017 2023.05.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8517014 2023.05.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8517009 2023.05.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8517011 2023.05.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8517015 2023.05.22 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8517013 2023.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8517006 2023.05.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8517010 2023.05.22 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8517004 2023.05.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517012 2023.05.22 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8517003 2023.05.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8517005 2023.05.22 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517001 2023.05.22 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8517000 2023.05.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8517007 2023.05.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8517008 2023.05.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508867 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508865 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508870 2023.05.21 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8508864 2023.05.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8508866 2023.05.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508869 2023.05.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8508863 2023.05.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8508868 2023.05.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8508871 2023.05.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8508862 2023.05.21 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8508861 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508832 2023.05.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8509744 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508848 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8509746 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8508854 2023.05.21 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8508840 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508858 2023.05.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508847 2023.05.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8509745 2023.05.21 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8508831 2023.05.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8508839 2023.05.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8508824 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8508856 2023.05.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508825 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508823 2023.05.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8508815 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8508851 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508835 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508857 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8508859 2023.05.21 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8508843 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8508853 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508842 2023.05.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8509742 2023.05.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8508833 2023.05.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8508849 2023.05.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8508837 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508817 2023.05.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8508834 2023.05.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8508827 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508820 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8508822 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508845 2023.05.21 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8508829 2023.05.21 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508836 2023.05.21 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8508830 2023.05.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8508844 2023.05.21 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8509743 2023.05.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8508852 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8508855 2023.05.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508838 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8508846 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508821 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508828 2023.05.21 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8508850 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508826 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8508819 2023.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8508841 2023.05.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508812 2023.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508811 2023.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508803 2023.05.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8508809 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8508816 2023.05.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508810 2023.05.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508808 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508800 2023.05.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8508801 2023.05.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8508804 2023.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8508799 2023.05.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8508813 2023.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508806 2023.05.21 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8508798 2023.05.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8508805 2023.05.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8508807 2023.05.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8498674 2023.05.20 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8498670 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8498669 2023.05.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8498673 2023.05.20 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8498671 2023.05.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8498672 2023.05.20 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8498668 2023.05.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8498666 2023.05.20 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8498667 2023.05.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498665 2023.05.20 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8498662 2023.05.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8498664 2023.05.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8498663 2023.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498659 2023.05.20 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8498657 2023.05.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498660 2023.05.20 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8498658 2023.05.20 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8498661 2023.05.20 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8498656 2023.05.20 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498655 2023.05.20 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8498653 2023.05.20 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8498654 2023.05.20 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8498652 2023.05.20 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8498650 2023.05.20 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8498649 2023.05.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8498647 2023.05.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498651 2023.05.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8498648 2023.05.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8498645 2023.05.20 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8498646 2023.05.20 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8498644 2023.05.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8498643 2023.05.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498640 2023.05.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8498642 2023.05.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498641 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8498638 2023.05.20 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8498637 2023.05.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498639 2023.05.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8498636 2023.05.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8498634 2023.05.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8498633 2023.05.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8498635 2023.05.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8498675 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498629 2023.05.20 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8498627 2023.05.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8498632 2023.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498626 2023.05.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8498631 2023.05.20 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8498625 2023.05.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8498630 2023.05.20 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8498622 2023.05.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8498628 2023.05.20 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8498621 2023.05.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8498624 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8498623 2023.05.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8489435 2023.05.19 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8489436 2023.05.19 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8489434 2023.05.19 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8489433 2023.05.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8489451 2023.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8489447 2023.05.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8489449 2023.05.19 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8489444 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489442 2023.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8489441 2023.05.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8489445 2023.05.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8489452 2023.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8489448 2023.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8489439 2023.05.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8489446 2023.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8489443 2023.05.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8489450 2023.05.19 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8489437 2023.05.19 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8489438 2023.05.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8489440 2023.05.19 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8479265 2023.05.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8479268 2023.05.17 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8479264 2023.05.17 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8479262 2023.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8479266 2023.05.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8479267 2023.05.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8479263 2023.05.17 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8476021 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8476022 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8476018 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8476023 2023.05.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8476020 2023.05.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8476019 2023.05.16 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8470860 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8470826 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8470827 2023.05.16 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8470820 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8470821 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8470825 2023.05.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8470823 2023.05.16 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8470822 2023.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8470824 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8474906 2023.05.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8474907 2023.05.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8474908 2023.05.16 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8474909 2023.05.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8474910 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8474911 2023.05.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8474912 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8474913 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8474914 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8474915 2023.05.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8474916 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8474917 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8474918 2023.05.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8474919 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8474920 2023.05.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8474928 2023.05.16 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8474929 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8474930 2023.05.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8474931 2023.05.16 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8474932 2023.05.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8474933 2023.05.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8474934 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8474935 2023.05.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8474936 2023.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8474937 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8474938 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8474939 2023.05.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8474940 2023.05.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8474977 2023.05.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8474978 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8474979 2023.05.16 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8474980 2023.05.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8474981 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8474982 2023.05.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8474983 2023.05.16 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8474984 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8474985 2023.05.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8474986 2023.05.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8474987 2023.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8474988 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8474989 2023.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8474990 2023.05.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8474991 2023.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8474992 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8474993 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8474994 2023.05.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8475002 2023.05.16 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8475128 2023.05.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8475129 2023.05.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8475130 2023.05.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8475131 2023.05.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8475132 2023.05.16 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8475133 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8475134 2023.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8475135 2023.05.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8475136 2023.05.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8475137 2023.05.16 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8475138 2023.05.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8475139 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8475140 2023.05.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8475141 2023.05.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8475142 2023.05.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8475143 2023.05.16 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8475144 2023.05.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8475145 2023.05.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8475146 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8475147 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8475148 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8475149 2023.05.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8475150 2023.05.16 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8475151 2023.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8475152 2023.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8475153 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8475154 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8475155 2023.05.16 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8475156 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8475157 2023.05.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8475158 2023.05.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8475283 2023.05.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8475284 2023.05.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8475285 2023.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8475286 2023.05.16 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8475287 2023.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8475288 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8475289 2023.05.16 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8475290 2023.05.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8475291 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8475292 2023.05.16 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8475293 2023.05.16 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8475294 2023.05.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8475295 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8475296 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8475297 2023.05.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8475298 2023.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8475299 2023.05.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8475300 2023.05.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8475301 2023.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8475302 2023.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8475303 2023.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8475304 2023.05.16 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8475305 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8475306 2023.05.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8475307 2023.05.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8469401 2023.05.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8469400 2023.05.15 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8469399 2023.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8469402 2023.05.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8469396 2023.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8469397 2023.05.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8469395 2023.05.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8469398 2023.05.15 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8469394 2023.05.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8468041 2023.05.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8468042 2023.05.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8468040 2023.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8468043 2023.05.15 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8467691 2023.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8467694 2023.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8467692 2023.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8467690 2023.05.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8467693 2023.05.15 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8467688 2023.05.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8467689 2023.05.15 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8467687 2023.05.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8467298 2023.05.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8467295 2023.05.15 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8467293 2023.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8467299 2023.05.15 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8467290 2023.05.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8467297 2023.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8467289 2023.05.15 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8467296 2023.05.15 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8467287 2023.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8467288 2023.05.15 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8467291 2023.05.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8467292 2023.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8467294 2023.05.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8467286 2023.05.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8467285 2023.05.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8469326 2023.05.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8469327 2023.05.15 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8469328 2023.05.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8469329 2023.05.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8469330 2023.05.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8469331 2023.05.15 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8469332 2023.05.15 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8469333 2023.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8469334 2023.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8469335 2023.05.15 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8469336 2023.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8469337 2023.05.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8469360 2023.05.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8469361 2023.05.15 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8469362 2023.05.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8469363 2023.05.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8469364 2023.05.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8469365 2023.05.15 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8469366 2023.05.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8469367 2023.05.15 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8469368 2023.05.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8469369 2023.05.15 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8469370 2023.05.15 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8469371 2023.05.15 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8461251 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8461252 2023.05.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8458437 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8457815 2023.05.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8456877 2023.05.14 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8456878 2023.05.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8456875 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8456872 2023.05.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8456873 2023.05.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8456869 2023.05.14 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8456876 2023.05.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8456874 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8456865 2023.05.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8456866 2023.05.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8456863 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8456880 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8456879 2023.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8456870 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8456868 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8456867 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8456864 2023.05.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8456871 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8456862 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8456861 2023.05.14 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8456860 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8456858 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8456856 2023.05.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8456859 2023.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8456857 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8456854 2023.05.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8456855 2023.05.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8453716 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8453709 2023.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453715 2023.05.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453708 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8453713 2023.05.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8453710 2023.05.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8453717 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453714 2023.05.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8453706 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453711 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8453707 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8453705 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8453700 2023.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453703 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453702 2023.05.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8453699 2023.05.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8453695 2023.05.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8453701 2023.05.14 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8453692 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8453697 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8453690 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8453694 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8453693 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8453698 2023.05.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8453696 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8453689 2023.05.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8453688 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8453691 2023.05.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8451252 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8451254 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8451251 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8451250 2023.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8451249 2023.05.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8451245 2023.05.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8451243 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8451239 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451238 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8451256 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8451255 2023.05.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8451253 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451248 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8451246 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451247 2023.05.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8451244 2023.05.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8451242 2023.05.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8451241 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8451240 2023.05.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8451237 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8451236 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8451233 2023.05.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8451235 2023.05.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8451234 2023.05.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8451232 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8445891 2023.05.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8445892 2023.05.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8445893 2023.05.13 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8445887 2023.05.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8445894 2023.05.13 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8445888 2023.05.13 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8445890 2023.05.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8445885 2023.05.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8445889 2023.05.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8445886 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8433781 2023.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8433780 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433779 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433777 2023.05.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8433782 2023.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8433778 2023.05.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8433776 2023.05.12 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8433783 2023.05.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8433774 2023.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8433771 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433773 2023.05.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8433770 2023.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8433775 2023.05.12 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8433772 2023.05.12 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8445565 2023.05.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8445566 2023.05.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8445567 2023.05.12 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445568 2023.05.12 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8445569 2023.05.12 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8445570 2023.05.12 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8445571 2023.05.12 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8445572 2023.05.12 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445573 2023.05.12 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8445574 2023.05.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8445575 2023.05.12 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8445576 2023.05.12 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8445577 2023.05.12 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8445578 2023.05.12 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445579 2023.05.12 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8445580 2023.05.12 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8445581 2023.05.12 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8445582 2023.05.12 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8445583 2023.05.12 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8445584 2023.05.12 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8445585 2023.05.12 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8445586 2023.05.12 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8445587 2023.05.12 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8445588 2023.05.12 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8445589 2023.05.12 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8445783 2023.05.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8445784 2023.05.12 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8445785 2023.05.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8445786 2023.05.12 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445787 2023.05.12 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8445788 2023.05.12 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8445789 2023.05.12 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8445790 2023.05.12 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445791 2023.05.12 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8445792 2023.05.12 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8445793 2023.05.12 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8445794 2023.05.12 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8445795 2023.05.12 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8445796 2023.05.12 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8445797 2023.05.12 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8445798 2023.05.12 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445799 2023.05.12 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8445800 2023.05.12 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8445801 2023.05.12 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8445802 2023.05.12 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8445803 2023.05.12 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8445804 2023.05.12 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8445805 2023.05.12 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8445806 2023.05.12 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8445807 2023.05.12 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8445808 2023.05.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8445809 2023.05.12 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8429753 2023.05.11 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8429754 2023.05.11 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8429752 2023.05.11 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8429751 2023.05.11 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8429750 2023.05.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8429748 2023.05.11 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8429745 2023.05.11 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8429746 2023.05.11 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8429744 2023.05.11 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8429747 2023.05.11 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8429741 2023.05.11 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8429743 2023.05.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8429742 2023.05.11 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8428935 2023.05.11 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8428927 2023.05.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8428930 2023.05.11 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 8428936 2023.05.11 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8428934 2023.05.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8428932 2023.05.11 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8428929 2023.05.11 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8428928 2023.05.11 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8428931 2023.05.11 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8426201 2023.05.11 WM