DRUŻYNA

Drużyna: Marta Dziedzioch. Obserwator: Marta Dziedzioch

Liczba gatunków: 168

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 189 242 41 41 0 2 12 27
2 146 153 47 35 0 2 9 24
3 408 2418 70 60 0 1 21 38
4 1193 1909 112 109 0 14 48 47
5 1311 1666 142 114 0 11 56 47
6 669 680 156 104 0 11 48 45
7 48 50 158 37 0 1 11 25
8 149 149 163 51 0 4 17 30
9 61 108 168 36 0 5 10 21
10 30 46 168 26 0 3 8 15
11 0 0 168 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9219953 2023.10.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9105759 2023.10.21 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9063148 2023.10.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9063147 2023.10.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9063146 2023.10.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9063145 2023.10.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9063144 2023.10.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9063143 2023.10.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9063142 2023.10.08 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9063141 2023.10.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9063140 2023.10.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9063139 2023.10.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9063137 2023.10.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9063136 2023.10.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9063138 2023.10.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9063134 2023.10.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9063135 2023.10.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9063133 2023.10.08 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9063132 2023.10.08 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9057829 2023.10.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9057826 2023.10.08 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9057825 2023.10.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9057828 2023.10.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9057830 2023.10.08 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9057831 2023.10.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9057827 2023.10.08 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 17 9057823 2023.10.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9046304 2023.10.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9046303 2023.10.05 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9036631 2023.10.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9009887 2023.09.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9009886 2023.09.16 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9009885 2023.09.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9009884 2023.09.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9009881 2023.09.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9009882 2023.09.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9009883 2023.09.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9009879 2023.09.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9009878 2023.09.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9009880 2023.09.16 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9009876 2023.09.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9009877 2023.09.16 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9009872 2023.09.16 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9009874 2023.09.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9009873 2023.09.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9009868 2023.09.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9009870 2023.09.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9009871 2023.09.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9009869 2023.09.16 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9009865 2023.09.16 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9009864 2023.09.16 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9009863 2023.09.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9009866 2023.09.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9009867 2023.09.16 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9009862 2023.09.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8954240 2023.09.10 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8954241 2023.09.10 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8954236 2023.09.10 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8954237 2023.09.10 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8954239 2023.09.10 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 8954238 2023.09.10 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8954235 2023.09.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 8954234 2023.09.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8954231 2023.09.10 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8954232 2023.09.10 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8954229 2023.09.10 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8954230 2023.09.10 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8954233 2023.09.10 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8954226 2023.09.10 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8954223 2023.09.10 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8954220 2023.09.10 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8954222 2023.09.10 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8954225 2023.09.10 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8954227 2023.09.10 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8954219 2023.09.10 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8954221 2023.09.10 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8954228 2023.09.10 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8954218 2023.09.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8947927 2023.09.09 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8947925 2023.09.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 14 8947926 2023.09.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8929433 2023.09.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8929431 2023.09.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8929429 2023.09.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8929432 2023.09.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8929427 2023.09.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8929428 2023.09.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8929430 2023.09.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8929426 2023.09.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8929425 2023.09.03 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8929424 2023.09.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8911819 2023.08.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8911818 2023.08.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8911812 2023.08.31 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8911814 2023.08.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8911816 2023.08.31 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8911817 2023.08.31 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8911815 2023.08.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8911813 2023.08.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8911608 2023.08.31 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8911607 2023.08.31 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8911609 2023.08.31 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8911606 2023.08.31 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8911603 2023.08.31 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8911605 2023.08.31 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8911601 2023.08.31 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8911604 2023.08.31 ŚK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8911599 2023.08.31 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8911602 2023.08.30 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8911600 2023.08.30 ŚK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8911598 2023.08.30 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8906714 2023.08.29 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8906716 2023.08.29 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8906712 2023.08.29 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8906713 2023.08.29 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8906715 2023.08.29 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8906711 2023.08.29 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8906710 2023.08.29 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8906708 2023.08.29 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8906706 2023.08.29 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8906707 2023.08.29 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8906705 2023.08.29 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906730 2023.08.29 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8906725 2023.08.29 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8906727 2023.08.29 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8906731 2023.08.29 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906729 2023.08.29 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8906732 2023.08.29 ŚK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8906728 2023.08.29 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8906722 2023.08.29 ŚK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8906724 2023.08.29 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906721 2023.08.29 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8906723 2023.08.29 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906719 2023.08.29 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8906726 2023.08.29 ŚK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8906718 2023.08.29 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8906717 2023.08.29 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8906704 2023.08.29 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8906703 2023.08.29 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8906702 2023.08.29 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8906697 2023.08.29 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906700 2023.08.29 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8906699 2023.08.29 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8906695 2023.08.29 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8906701 2023.08.29 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8906696 2023.08.29 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8906694 2023.08.29 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8906691 2023.08.29 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8906690 2023.08.29 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8906692 2023.08.29 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8906689 2023.08.29 ŚK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8905220 2023.08.28 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8905223 2023.08.28 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8905222 2023.08.28 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8905224 2023.08.28 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8905219 2023.08.28 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8905218 2023.08.28 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8905221 2023.08.28 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8905215 2023.08.28 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8905217 2023.08.28 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8905212 2023.08.28 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8905216 2023.08.28 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8905214 2023.08.28 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8905213 2023.08.28 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8902771 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902776 2023.08.27 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8902774 2023.08.27 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8902766 2023.08.27 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8902767 2023.08.27 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8902763 2023.08.27 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8902764 2023.08.27 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8902760 2023.08.27 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8902755 2023.08.27 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8902761 2023.08.27 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8902757 2023.08.27 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8902754 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902753 2023.08.27 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8902794 2023.08.27 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8902791 2023.08.27 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8902793 2023.08.27 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8902789 2023.08.27 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8902795 2023.08.27 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8902788 2023.08.27 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8902785 2023.08.27 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8902787 2023.08.27 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8902786 2023.08.27 ŚK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8902790 2023.08.27 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8902781 2023.08.27 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8902782 2023.08.27 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8902783 2023.08.27 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8902780 2023.08.27 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8902750 2023.08.27 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8902749 2023.08.27 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8902745 2023.08.27 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8902747 2023.08.27 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8902746 2023.08.27 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 8902748 2023.08.27 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8902744 2023.08.27 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8902742 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902741 2023.08.27 ŚK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8902739 2023.08.27 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8902743 2023.08.27 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8902738 2023.08.27 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8902737 2023.08.27 ŚK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8902735 2023.08.27 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8902740 2023.08.27 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8902736 2023.08.27 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8902779 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902772 2023.08.27 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8902773 2023.08.27 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8902770 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902769 2023.08.27 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8902777 2023.08.27 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8902768 2023.08.27 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8902775 2023.08.27 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8902765 2023.08.27 ŚK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8902756 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902778 2023.08.27 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8902759 2023.08.27 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8902762 2023.08.27 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8902752 2023.08.27 ŚK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8902751 2023.08.27 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8902729 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8902734 2023.08.27 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8902728 2023.08.27 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8902732 2023.08.27 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8902730 2023.08.27 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 1 8902727 2023.08.27 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8902731 2023.08.27 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8902725 2023.08.27 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8902726 2023.08.27 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8902733 2023.08.27 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8902722 2023.08.27 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8902723 2023.08.27 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8902720 2023.08.27 ŚK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8902724 2023.08.27 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8902719 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8902721 2023.08.27 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8864842 2023.08.16 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8846941 2023.08.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8846942 2023.07.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8798222 2023.07.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8798221 2023.07.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8798220 2023.07.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8790596 2023.07.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8790595 2023.07.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8790594 2023.07.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8790591 2023.07.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8790592 2023.07.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8790593 2023.07.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8790590 2023.07.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8790589 2023.07.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8790585 2023.07.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8790587 2023.07.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8790588 2023.07.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8790586 2023.07.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8719761 2023.07.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8719764 2023.07.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8719765 2023.07.02 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8719762 2023.07.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8719763 2023.07.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8719760 2023.07.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8719758 2023.07.02 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8719757 2023.07.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8719783 2023.07.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8719756 2023.07.02 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8719755 2023.07.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8719754 2023.07.02 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8719752 2023.07.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8719747 2023.07.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8719751 2023.07.02 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8719739 2023.07.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8719746 2023.07.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8719749 2023.07.02 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8719784 2023.07.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8719741 2023.07.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8719750 2023.07.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8719738 2023.07.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8719748 2023.07.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8719743 2023.07.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8719742 2023.07.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8719737 2023.07.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8719744 2023.07.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8719740 2023.07.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8719745 2023.07.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8718840 2023.07.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8718842 2023.07.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8718841 2023.07.02 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8650240 2023.06.15 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8650241 2023.06.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8650243 2023.06.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8650242 2023.06.15 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8650239 2023.06.15 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8650238 2023.06.15 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8650260 2023.06.15 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8650261 2023.06.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8650262 2023.06.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8650263 2023.06.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8650264 2023.06.15 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8650265 2023.06.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8650266 2023.06.15 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8650267 2023.06.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8650268 2023.06.15 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8650269 2023.06.15 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8650270 2023.06.15 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8650271 2023.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8650272 2023.06.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8650273 2023.06.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8650274 2023.06.15 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8650275 2023.06.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8650276 2023.06.15 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8650277 2023.06.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8650278 2023.06.15 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8650279 2023.06.15 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8650280 2023.06.15 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8650281 2023.06.15 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8650282 2023.06.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8650283 2023.06.15 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8650284 2023.06.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8650285 2023.06.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8650286 2023.06.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8650287 2023.06.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8650288 2023.06.15 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8650289 2023.06.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8650290 2023.06.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8650291 2023.06.15 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8650292 2023.06.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8650293 2023.06.15 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8650294 2023.06.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8650295 2023.06.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8645849 2023.06.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8645844 2023.06.14 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8645847 2023.06.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8645848 2023.06.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8645846 2023.06.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8645843 2023.06.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8645845 2023.06.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8645842 2023.06.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8642941 2023.06.14 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8642940 2023.06.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8642939 2023.06.14 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8633120 2023.06.11 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8633119 2023.06.11 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8633118 2023.06.11 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8633117 2023.06.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8633115 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8633116 2023.06.11 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8633113 2023.06.11 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8633114 2023.06.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8633121 2023.06.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8633111 2023.06.11 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8633108 2023.06.11 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8633105 2023.06.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8633107 2023.06.11 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8633109 2023.06.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8633106 2023.06.11 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8633110 2023.06.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8633112 2023.06.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8629744 2023.06.11 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8629741 2023.06.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8629746 2023.06.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629745 2023.06.11 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8629742 2023.06.11 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8629743 2023.06.11 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8629740 2023.06.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8629738 2023.06.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8629739 2023.06.11 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8629810 2023.06.11 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8629809 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629803 2023.06.11 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8629800 2023.06.11 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8629802 2023.06.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8629798 2023.06.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8629799 2023.06.11 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8629793 2023.06.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8629787 2023.06.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8629792 2023.06.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8629791 2023.06.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8629786 2023.06.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8629783 2023.06.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8629780 2023.06.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8629782 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629807 2023.06.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8629808 2023.06.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8629805 2023.06.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629806 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629804 2023.06.11 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8629797 2023.06.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8629801 2023.06.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629794 2023.06.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8629796 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629790 2023.06.11 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8629795 2023.06.11 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8629788 2023.06.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8629789 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629785 2023.06.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8629781 2023.06.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8629784 2023.06.11 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8629894 2023.06.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8629895 2023.06.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629893 2023.06.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8629892 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629891 2023.06.11 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8629890 2023.06.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8629888 2023.06.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8629889 2023.06.11 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8629886 2023.06.11 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8629885 2023.06.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8629887 2023.06.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8629884 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629883 2023.06.11 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8629880 2023.06.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8629882 2023.06.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8629881 2023.06.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629759 2023.06.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8629762 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629760 2023.06.11 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8629756 2023.06.11 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8629761 2023.06.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8629757 2023.06.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8629752 2023.06.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8629758 2023.06.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8629754 2023.06.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8629750 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629749 2023.06.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629755 2023.06.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8629753 2023.06.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8629748 2023.06.11 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8629747 2023.06.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8629751 2023.06.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8629777 2023.06.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8629775 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629778 2023.06.11 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8629776 2023.06.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8629773 2023.06.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8629770 2023.06.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8629769 2023.06.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8629768 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629765 2023.06.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629766 2023.06.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8629767 2023.06.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8629764 2023.06.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8627827 2023.06.11 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8627826 2023.06.11 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8627828 2023.06.11 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8627823 2023.06.11 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8627825 2023.06.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8627824 2023.06.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8627822 2023.06.11 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8627818 2023.06.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8627819 2023.06.11 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8627820 2023.06.11 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8627821 2023.06.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625934 2023.06.10 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8625930 2023.06.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8625933 2023.06.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8625929 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625983 2023.06.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8625979 2023.06.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8625978 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625972 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625976 2023.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8625967 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8625966 2023.06.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8625971 2023.06.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8625961 2023.06.10 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8625968 2023.06.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8625956 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625957 2023.06.10 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8625974 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625949 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625945 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8625942 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625975 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625984 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625991 2023.06.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8625973 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625970 2023.06.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8625965 2023.06.10 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8625962 2023.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8625963 2023.06.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8625960 2023.06.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8625953 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625958 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625951 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625950 2023.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8625948 2023.06.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8625944 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625931 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8625932 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625928 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625927 2023.06.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8625925 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625926 2023.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8625924 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625921 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8625923 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625922 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625935 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625920 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8625919 2023.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8625917 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625918 2023.06.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8625916 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626047 2023.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8626035 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626039 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8626031 2023.06.10 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8626038 2023.06.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8626032 2023.06.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8626019 2023.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8626008 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626002 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626015 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8626016 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8626010 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8625998 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625989 2023.06.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8626000 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625981 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8626043 2023.06.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8626029 2023.06.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8626037 2023.06.10 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8626023 2023.06.10 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8626021 2023.06.10 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8626020 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626006 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626009 2023.06.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8626011 2023.06.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8626012 2023.06.10 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8625995 2023.06.10 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8625997 2023.06.10 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8625987 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625986 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625992 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625982 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626045 2023.06.10 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8626046 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626041 2023.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8626033 2023.06.10 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8626036 2023.06.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8626030 2023.06.10 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8626022 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626028 2023.06.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8626017 2023.06.10 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8626007 2023.06.10 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8626001 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625999 2023.06.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8625994 2023.06.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8625990 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625988 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8626044 2023.06.10 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8626042 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626040 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8626034 2023.06.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8626027 2023.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8626024 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626025 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626026 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8626018 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626014 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626005 2023.06.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8626004 2023.06.10 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8626013 2023.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8625993 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625996 2023.06.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8625985 2023.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8625977 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625964 2023.06.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8625959 2023.06.10 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8625955 2023.06.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8625954 2023.06.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8625946 2023.06.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8625947 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625943 2023.06.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8625941 2023.06.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8625938 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625940 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625939 2023.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8625936 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8625937 2023.06.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8625980 2023.06.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8626182 2023.06.10 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8626181 2023.06.10 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8626179 2023.06.10 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8626178 2023.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8626177 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8626180 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8626176 2023.06.10 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8626175 2023.06.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8626173 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8626174 2023.06.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8626172 2023.06.10 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8626171 2023.06.10 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8626167 2023.06.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8626168 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8626169 2023.06.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8626170 2023.06.10 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8625879 2023.06.10 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8625882 2023.06.10 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8625877 2023.06.10 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8625876 2023.06.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8625878 2023.06.10 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8625875 2023.06.10 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8625872 2023.06.10 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8625869 2023.06.10 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8625873 2023.06.10 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8625881 2023.06.10 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8625870 2023.06.10 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625867 2023.06.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8625865 2023.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8625859 2023.06.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8625864 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625857 2023.06.10 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625908 2023.06.10 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8625910 2023.06.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8625907 2023.06.10 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8625905 2023.06.10 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8625914 2023.06.10 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8625900 2023.06.10 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8625896 2023.06.10 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8625899 2023.06.10 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8625913 2023.06.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8625891 2023.06.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8625892 2023.06.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8625890 2023.06.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8625888 2023.06.10 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8625887 2023.06.10 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8625885 2023.06.10 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8625884 2023.06.10 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8619415 2023.06.09 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8619414 2023.06.09 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8619416 2023.06.09 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8619412 2023.06.09 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8619413 2023.06.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8619410 2023.06.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8619411 2023.06.09 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8619409 2023.06.09 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8619407 2023.06.09 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8619408 2023.06.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8619406 2023.06.09 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8619405 2023.06.09 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8616565 2023.06.09 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8616566 2023.06.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8616564 2023.06.09 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8616562 2023.06.09 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8616563 2023.06.09 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8616561 2023.06.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8616581 2023.06.09 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8616582 2023.06.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8616580 2023.06.09 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 8616576 2023.06.09 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8616578 2023.06.09 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8616579 2023.06.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8616575 2023.06.09 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8616577 2023.06.09 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8616572 2023.06.09 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8616571 2023.06.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8616573 2023.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8616570 2023.06.09 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8616574 2023.06.09 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8616569 2023.06.09 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 4 8616568 2023.06.09 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8616567 2023.06.09 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8616559 2023.06.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8616560 2023.06.09 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8616558 2023.06.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8616554 2023.06.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8616555 2023.06.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8616552 2023.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8616556 2023.06.09 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8616553 2023.06.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8616550 2023.06.09 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8616549 2023.06.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8616551 2023.06.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8616548 2023.06.09 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8616545 2023.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8616547 2023.06.09 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8616546 2023.06.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8616597 2023.06.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8616598 2023.06.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8616595 2023.06.09 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8616593 2023.06.09 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8616594 2023.06.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8616596 2023.06.09 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8616592 2023.06.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8616591 2023.06.09 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8616590 2023.06.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8616589 2023.06.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8616588 2023.06.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8616586 2023.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8616587 2023.06.09 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8616584 2023.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8616583 2023.06.09 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8616585 2023.06.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8616544 2023.06.09 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8616541 2023.06.09 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8616543 2023.06.09 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8616542 2023.06.09 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8616539 2023.06.09 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8616540 2023.06.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8616538 2023.06.09 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8616536 2023.06.09 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8616537 2023.06.09 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8616535 2023.06.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8616532 2023.06.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8616533 2023.06.09 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8616534 2023.06.09 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8616531 2023.06.09 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8616530 2023.06.09 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8616529 2023.06.09 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8616528 2023.06.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8616527 2023.06.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8616525 2023.06.09 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8616522 2023.06.09 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8616526 2023.06.09 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8616524 2023.06.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8616521 2023.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8616517 2023.06.09 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8616518 2023.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8616516 2023.06.09 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8616515 2023.06.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8616520 2023.06.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8616513 2023.06.09 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8616519 2023.06.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8616514 2023.06.09 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8616510 2023.06.09 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8616508 2023.06.09 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8616509 2023.06.09 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8616512 2023.06.09 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8616507 2023.06.09 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8616506 2023.06.09 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8616505 2023.06.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8616503 2023.06.09 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8616511 2023.06.09 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8616504 2023.06.09 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8616501 2023.06.09 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8616498 2023.06.09 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8616499 2023.06.09 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8616497 2023.06.09 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8616500 2023.06.09 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8616502 2023.06.09 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8613688 2023.06.08 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8613689 2023.06.08 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8613690 2023.06.08 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8613687 2023.06.08 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8613686 2023.06.08 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8613685 2023.06.08 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8613683 2023.06.08 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8613684 2023.06.08 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8613691 2023.06.08 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8613680 2023.06.08 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8613681 2023.06.08 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8613677 2023.06.08 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8613675 2023.06.08 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8613678 2023.06.08 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8613673 2023.06.08 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8613676 2023.06.08 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8613670 2023.06.08 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8613671 2023.06.08 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8613662 2023.06.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8613669 2023.06.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8613666 2023.06.08 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8613665 2023.06.08 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8613663 2023.06.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8613667 2023.06.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8613668 2023.06.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8613664 2023.06.08 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8613661 2023.06.08 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8613660 2023.06.08 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8613654 2023.06.08 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8613657 2023.06.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8613658 2023.06.08 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8613659 2023.06.08 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8613655 2023.06.08 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8613656 2023.06.08 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8611799 2023.06.08 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8611801 2023.06.08 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8611796 2023.06.08 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8611798 2023.06.08 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8611797 2023.06.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8611800 2023.06.08 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8611794 2023.06.08 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8611795 2023.06.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8611792 2023.06.08 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8611790 2023.06.08 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8611788 2023.06.08 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8611791 2023.06.08 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8611789 2023.06.08 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8611786 2023.06.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8611787 2023.06.08 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 8611793 2023.06.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8608426 2023.06.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8608425 2023.06.07 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8608422 2023.06.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8608421 2023.06.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8608420 2023.06.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8608424 2023.06.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8608419 2023.06.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8608418 2023.06.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8608415 2023.06.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8608413 2023.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8608417 2023.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8608414 2023.06.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8608416 2023.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8604175 2023.06.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8604174 2023.06.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8604171 2023.06.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8604170 2023.06.06 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8604173 2023.06.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8604172 2023.06.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8604169 2023.06.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8604168 2023.06.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8604167 2023.06.06 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8604164 2023.06.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8604165 2023.06.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8604166 2023.06.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8604159 2023.06.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8604161 2023.06.06 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8604162 2023.06.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8604160 2023.06.06 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8604163 2023.06.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8600305 2023.06.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600303 2023.06.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8600302 2023.06.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8600301 2023.06.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8600304 2023.06.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8600290 2023.06.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8600287 2023.06.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8600285 2023.06.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8600291 2023.06.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8600282 2023.06.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8600281 2023.06.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8600278 2023.06.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8600277 2023.06.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600276 2023.06.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8600275 2023.06.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8600274 2023.06.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8600273 2023.06.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8600272 2023.06.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600271 2023.06.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8600270 2023.06.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8600269 2023.06.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8600299 2023.06.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8600300 2023.06.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600298 2023.06.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8600297 2023.06.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8600296 2023.06.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8600294 2023.06.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8600293 2023.06.05 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8600295 2023.06.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8600292 2023.06.05 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8600289 2023.06.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8600288 2023.06.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8600283 2023.06.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8600284 2023.06.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8600286 2023.06.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8600280 2023.06.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8600279 2023.06.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8594917 2023.06.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594915 2023.06.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8594914 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594916 2023.06.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8594913 2023.06.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8594912 2023.06.04 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8594909 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8594910 2023.06.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594911 2023.06.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594908 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8594934 2023.06.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8594930 2023.06.04 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8594932 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8594928 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8594933 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8594926 2023.06.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8594931 2023.06.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594927 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8594922 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594925 2023.06.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8594929 2023.06.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8594923 2023.06.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8594924 2023.06.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594920 2023.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8594919 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594921 2023.06.04 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8587508 2023.06.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8587507 2023.06.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8587503 2023.06.03 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587506 2023.06.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8587501 2023.06.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8587502 2023.06.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587505 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587499 2023.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587500 2023.06.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8587504 2023.06.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8587496 2023.06.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8587498 2023.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8587494 2023.06.03 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8587491 2023.06.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8587495 2023.06.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8587492 2023.06.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8587493 2023.06.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8587497 2023.06.03 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8581297 2023.06.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8581293 2023.06.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8581295 2023.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8581296 2023.06.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8581292 2023.06.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581291 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581294 2023.06.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8581290 2023.06.02 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8581289 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8581288 2023.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8581287 2023.06.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8581284 2023.06.02 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8581286 2023.06.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8581285 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8581283 2023.06.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8581282 2023.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8581281 2023.06.02 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8582882 2023.06.01 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8582883 2023.06.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8582884 2023.06.01 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8582885 2023.06.01