DRUŻYNA

Drużyna: filip._.f_photos. Obserwator: Filip Flasiński

Liczba gatunków: 175

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 32 215 30 30 0 3 5 22
2 18 118 46 18 0 3 10 5
3 95 388 75 54 0 3 18 33
4 131 586 107 76 0 11 27 38
5 109 416 133 65 0 9 25 31
6 3 8 136 3 0 1 2 0
7 96 336 152 59 3 11 28 17
8 133 462 166 76 3 14 33 26
9 1 2 166 1 0 1 0 0
10 2 2 168 2 0 1 1 0
11 120 554 175 56 2 8 19 27
12 4 22 175 4 0 0 1 3
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9230753 2023.12.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9230751 2023.12.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9230750 2023.12.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9230748 2023.12.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9224246 2023.11.28 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 25 9224247 2023.11.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 9224248 2023.11.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9224249 2023.11.28 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9219861 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 9219860 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 9219859 2023.11.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 9219858 2023.11.26 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9219857 2023.11.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9219856 2023.11.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9219855 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9219854 2023.11.26 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9219853 2023.11.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9219852 2023.11.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9219851 2023.11.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9219849 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9219848 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9219839 2023.11.26 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9219863 2023.11.26 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9219864 2023.11.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9219850 2023.11.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9219880 2023.11.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9219879 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9219878 2023.11.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9219866 2023.11.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9219877 2023.11.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9219876 2023.11.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9219875 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9219874 2023.11.26 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9219873 2023.11.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9219872 2023.11.26 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9219871 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9219870 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9219869 2023.11.26 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9219868 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 9219867 2023.11.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9204229 2023.11.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9204230 2023.11.21 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9203179 2023.11.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9203180 2023.11.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9203181 2023.11.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9203182 2023.11.20 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9203183 2023.11.20 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9195774 2023.11.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9195763 2023.11.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9195762 2023.11.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9195761 2023.11.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9195760 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9195759 2023.11.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9195758 2023.11.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9195757 2023.11.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 9195756 2023.11.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9195755 2023.11.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9195764 2023.11.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9195765 2023.11.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9195766 2023.11.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9196323 2023.11.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9195815 2023.11.18 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9195799 2023.11.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9195773 2023.11.18 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 9195772 2023.11.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9195771 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 9195769 2023.11.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9195768 2023.11.18 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9195767 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9184652 2023.11.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9184651 2023.11.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9184650 2023.11.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9184649 2023.11.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9184647 2023.11.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9184646 2023.11.13 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9184369 2023.11.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9184653 2023.11.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9184654 2023.11.13 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 9185435 2023.11.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9184660 2023.11.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9184659 2023.11.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9184658 2023.11.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9184657 2023.11.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 9184656 2023.11.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9184655 2023.11.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9180091 2023.11.12 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 9180072 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9180071 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9180070 2023.11.12 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9180069 2023.11.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9180068 2023.11.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9180067 2023.11.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9180066 2023.11.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9180065 2023.11.12 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9180064 2023.11.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9180063 2023.11.12 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9180092 2023.11.12 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9180093 2023.11.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 6 9180094 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9180124 2023.11.12 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9180123 2023.11.12 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9180122 2023.11.12 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 9180121 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9180120 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9180119 2023.11.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9180117 2023.11.12 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180098 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9180097 2023.11.12 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9180096 2023.11.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 9180095 2023.11.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9153899 2023.11.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9153898 2023.11.04 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9153897 2023.11.04 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9153896 2023.11.04 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9153895 2023.11.04 ŚL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9153894 2023.11.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9153900 2023.11.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9153901 2023.11.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9153902 2023.11.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9153903 2023.11.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9153904 2023.11.04 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9153905 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9153906 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9153907 2023.11.04 ŚL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9056672 2023.10.08 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9061315 2023.10.08 MP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8951523 2023.09.10 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8893491 2023.08.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8890481 2023.08.24 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8890480 2023.08.24 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8890479 2023.08.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8890478 2023.08.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8890477 2023.08.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8890476 2023.08.24 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 8890475 2023.08.24 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8890474 2023.08.24 ŚL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8888230 2023.08.24 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8887903 2023.08.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8890482 2023.08.24 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8890483 2023.08.24 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8890501 2023.08.24 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8890492 2023.08.24 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8890491 2023.08.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8890490 2023.08.24 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 8890489 2023.08.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8890488 2023.08.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8890487 2023.08.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8890486 2023.08.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8890485 2023.08.24 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8890484 2023.08.24 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8867995 2023.08.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8867994 2023.08.17 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8867992 2023.08.17 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8867991 2023.08.17 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8867989 2023.08.17 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8867988 2023.08.17 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 8867987 2023.08.17 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8867986 2023.08.17 MP
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmaeus 2 8866969 2023.08.17 MP
pospolity żuraw, Grus grus 10 8867997 2023.08.17 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8867998 2023.08.17 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8867999 2023.08.17 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8868029 2023.08.17 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 8868007 2023.08.17 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8868006 2023.08.17 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8868005 2023.08.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 8868004 2023.08.17 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8868003 2023.08.17 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8868002 2023.08.17 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8868001 2023.08.17 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8868000 2023.08.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8855806 2023.08.13 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8855805 2023.08.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8855784 2023.08.13 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8855802 2023.08.13 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8855801 2023.08.13 ŚL
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8855800 2023.08.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8855794 2023.08.13 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8855788 2023.08.13 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8855787 2023.08.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8855786 2023.08.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8855807 2023.08.13 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8855808 2023.08.13 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8855809 2023.08.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 8855804 2023.08.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8855820 2023.08.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8855819 2023.08.13 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8855818 2023.08.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8855817 2023.08.13 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8855816 2023.08.13 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8855815 2023.08.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8855814 2023.08.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8855813 2023.08.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8855811 2023.08.13 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8855810 2023.08.13 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8849854 2023.08.12 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8849855 2023.08.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8849856 2023.08.12 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8849857 2023.08.12 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8849859 2023.08.12 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8849860 2023.08.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8849861 2023.08.12 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8846596 2023.08.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8846595 2023.08.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 8846594 2023.08.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8846592 2023.08.11 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8846591 2023.08.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8846590 2023.08.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8846589 2023.08.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8846597 2023.08.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8846598 2023.08.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8846599 2023.08.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8846606 2023.08.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8846605 2023.08.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8846604 2023.08.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8846603 2023.08.11 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 8846602 2023.08.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8846601 2023.08.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8846600 2023.08.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8841790 2023.08.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8841789 2023.08.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8841788 2023.08.10 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8841787 2023.08.10 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8841760 2023.08.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8841759 2023.08.10 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8841758 2023.08.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8841791 2023.08.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8841861 2023.08.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8841923 2023.08.10 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8841921 2023.08.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8841920 2023.08.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8841918 2023.08.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8841914 2023.08.10 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8841913 2023.08.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8841912 2023.08.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8830472 2023.08.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8830471 2023.08.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8830470 2023.08.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8830469 2023.08.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8830468 2023.08.04 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8830467 2023.08.04 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8830466 2023.08.04 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8830465 2023.08.04 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8830464 2023.08.04 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8830462 2023.08.04 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8830461 2023.08.04 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8830473 2023.08.04 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8830474 2023.08.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8830475 2023.08.04 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8833304 2023.08.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8830487 2023.08.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8830486 2023.08.04 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8830485 2023.08.04 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8830483 2023.08.04 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8830482 2023.08.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8830481 2023.08.04 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8830480 2023.08.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8830479 2023.08.04 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8830478 2023.08.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8830477 2023.08.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8791191 2023.07.23 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8791189 2023.07.23 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8791192 2023.07.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8791193 2023.07.23 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8791194 2023.07.23 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8791188 2023.07.23 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8791163 2023.07.23 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8791161 2023.07.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8791160 2023.07.23 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8791158 2023.07.23 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8791156 2023.07.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8791109 2023.07.23 MP
pospolity żuraw, Grus grus 25 8791195 2023.07.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8791196 2023.07.23 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8791197 2023.07.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8791218 2023.07.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8791216 2023.07.23 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8791215 2023.07.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8791212 2023.07.23 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8791209 2023.07.23 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8791207 2023.07.23 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8791206 2023.07.23 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8791204 2023.07.23 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8791203 2023.07.23 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8791202 2023.07.23 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8791200 2023.07.23 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8791199 2023.07.23 MP
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 8751600 2023.07.12 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8752474 2023.07.12 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8753905 2023.07.12 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8753906 2023.07.12 ŚL
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8744556 2023.07.09 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8744557 2023.07.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8744558 2023.07.09 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8744559 2023.07.09 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8744560 2023.07.09 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8744561 2023.07.09 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8744562 2023.07.09 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8744563 2023.07.09 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8744665 2023.07.09 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8738720 2023.07.08 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8738719 2023.07.08 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8738718 2023.07.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8738717 2023.07.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8738716 2023.07.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8738715 2023.07.08 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8738714 2023.07.08 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8738712 2023.07.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8738721 2023.07.08 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8738722 2023.07.08 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8738728 2023.07.08 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8738727 2023.07.08 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8738726 2023.07.08 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8738725 2023.07.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8738724 2023.07.08 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8738723 2023.07.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8729129 2023.07.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8729128 2023.07.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8729112 2023.07.05 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8729111 2023.07.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8729110 2023.07.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8729109 2023.07.05 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 8729108 2023.07.05 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8729106 2023.07.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8729104 2023.07.05 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8729103 2023.07.05 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8729130 2023.07.05 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8729148 2023.07.05 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8744699 2023.07.05 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8744667 2023.07.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8729163 2023.07.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8729160 2023.07.05 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8729159 2023.07.05 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8729157 2023.07.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8729154 2023.07.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8729153 2023.07.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8729151 2023.07.05 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8729149 2023.07.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8729058 2023.07.04 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8729057 2023.07.04 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8729056 2023.07.04 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 8729053 2023.07.04 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8729052 2023.07.04 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8729050 2023.07.04 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8729049 2023.07.04 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8729048 2023.07.04 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8729059 2023.07.04 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8729062 2023.07.04 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8729082 2023.07.04 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8729078 2023.07.04 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8729077 2023.07.04 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8729074 2023.07.04 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8729072 2023.07.04 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8729069 2023.07.04 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8729067 2023.07.04 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8729064 2023.07.04 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8654565 2023.06.16 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8654569 2023.06.08 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8639144 2023.06.08 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8639176 2023.05.25
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8639180 2023.05.25
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8527427 2023.05.24 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8525080 2023.05.24 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8453390 2023.05.14 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8453392 2023.05.14 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8453395 2023.05.14 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8453419 2023.05.14 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8453440 2023.05.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8453447 2023.05.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8453474 2023.05.14 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8453388 2023.05.14 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8453385 2023.05.14 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8453382 2023.05.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8453354 2023.05.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8453346 2023.05.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8453334 2023.05.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8453331 2023.05.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8453328 2023.05.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8453327 2023.05.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453325 2023.05.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8453322 2023.05.14 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8453356 2023.05.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8453358 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8453380 2023.05.14 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 8453379 2023.05.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8453377 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8453376 2023.05.14 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8453375 2023.05.14 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8453374 2023.05.14 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8453364 2023.05.14 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 8453361 2023.05.14 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8447192 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8447208 2023.05.13 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8447215 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8447692 2023.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8447695 2023.05.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8447697 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8447699 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8447702 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8447703 2023.05.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8447855 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8433634 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8433633 2023.05.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8433632 2023.05.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8433631 2023.05.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8433630 2023.05.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8433629 2023.05.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8433627 2023.05.12 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8433625 2023.05.12 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8433624 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8433635 2023.05.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8433636 2023.05.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8433653 2023.05.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8433646 2023.05.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8433642 2023.05.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8433641 2023.05.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8433640 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8433639 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8433638 2023.05.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 8433637 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8383120 2023.05.05 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 8383121 2023.05.05 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8366539 2023.05.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8366574 2023.05.03 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8366572 2023.05.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8366571 2023.05.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8366570 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8366551 2023.05.03 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8366550 2023.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8366548 2023.05.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8366546 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8366545 2023.05.03 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8361405 2023.05.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8366575 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8366601 2023.05.03 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8654585 2023.05.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8366853 2023.05.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8366834 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8366731 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8366707 2023.05.03 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8366706 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8366705 2023.05.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8366704 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8366703 2023.05.03 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8366695 2023.05.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8358598 2023.05.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8358597 2023.05.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8358588 2023.05.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8358584 2023.05.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8358560 2023.05.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8358559 2023.05.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8358558 2023.05.02 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8358553 2023.05.02 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8358600 2023.05.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8358607 2023.05.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8358608 2023.05.02 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8358618 2023.05.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8358617 2023.05.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8358616 2023.05.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8358614 2023.05.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8358613 2023.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8358612 2023.05.02 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8358609 2023.05.02 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8358549 2023.05.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8346905 2023.05.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8349254 2023.05.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8349259 2023.05.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8349262 2023.05.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8328490 2023.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8328491 2023.04.30 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8330396 2023.04.30 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8330397 2023.04.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8330398 2023.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 8330399 2023.04.30 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8330402 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8330403 2023.04.30 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8333007 2023.04.30 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8333008 2023.04.30 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8323931 2023.04.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8323932 2023.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8323933 2023.04.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8323934 2023.04.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8325657 2023.04.29 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8325658 2023.04.29 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8310490 2023.04.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8282920 2023.04.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8282923 2023.04.23 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 25 8282925 2023.04.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8282927 2023.04.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8282937 2023.04.23 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8282941 2023.04.23 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8282951 2023.04.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8282952 2023.04.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8282955 2023.04.23 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8282957 2023.04.23 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8288899 2023.04.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8271286 2023.04.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8271287 2023.04.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8271311 2023.04.22 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8271313 2023.04.22 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 8271330 2023.04.22 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 8271333 2023.04.22 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 8271285 2023.04.22 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8271284 2023.04.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8271283 2023.04.22 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8271282 2023.04.22 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8271281 2023.04.22 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8271280 2023.04.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8271279 2023.04.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8271278 2023.04.22 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8271334 2023.04.22 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8271335 2023.04.22 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8271336 2023.04.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8271388 2023.04.22 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8271387 2023.04.22 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 8271386 2023.04.22 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8271382 2023.04.22 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8271375 2023.04.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8271350 2023.04.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8271349 2023.04.22 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8271348 2023.04.22 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8271347 2023.04.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8271346 2023.04.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8271340 2023.04.22 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8271339 2023.04.22 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8271338 2023.04.22 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8237517 2023.04.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8237519 2023.04.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8237521 2023.04.17 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8237523 2023.04.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8237525 2023.04.17 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8237529 2023.04.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8226780 2023.04.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8226769 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8226766 2023.04.16 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8226743 2023.04.16 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8226740 2023.04.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8226736 2023.04.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8226732 2023.04.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8226633 2023.04.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8226783 2023.04.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8226784 2023.04.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8226828 2023.04.16 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8229964 2023.04.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8226880 2023.04.16 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8226867 2023.04.16 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8226862 2023.04.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8226836 2023.04.16 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8226830 2023.04.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8226829 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8189109 2023.04.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189110 2023.04.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8189112 2023.04.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8189115 2023.04.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 8183065 2023.04.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8183058 2023.04.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8183048 2023.04.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8183046 2023.04.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8183044 2023.04.10 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8183042 2023.04.10 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8183040 2023.04.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8183021 2023.04.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8183016 2023.04.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8183157 2023.04.10 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 25 8183069 2023.04.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8183072 2023.04.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8183224 2023.04.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8183162 2023.04.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8183139 2023.04.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8183136 2023.04.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8183117 2023.04.10 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8183101 2023.04.10 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8183076 2023.04.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8183074 2023.04.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8164633 2023.04.08 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8164632 2023.04.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8164631 2023.04.08 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8164630 2023.04.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8164634 2023.04.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8164635 2023.04.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 8164648 2023.04.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8164649 2023.04.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8164650 2023.04.08 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8164675 2023.04.08 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8147404 2023.04.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8147405 2023.04.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 8147406 2023.04.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8147407 2023.04.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8147408 2023.04.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8147410 2023.04.05 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8147411 2023.04.05 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8147412 2023.04.05 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8140280 2023.04.04 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 8140282 2023.04.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8140286 2023.04.04 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8140287 2023.04.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8140290 2023.04.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8140653 2023.04.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8140668 2023.04.04 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8106907 2023.03.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8106908 2023.03.29 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8106909 2023.03.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8106910 2023.03.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8106911 2023.03.29 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8080323 2023.03.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8080324 2023.03.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 8080334 2023.03.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8080335 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8080336 2023.03.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 8062426 2023.03.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8062427 2023.03.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8062428 2023.03.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8062429 2023.03.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8062430 2023.03.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8062464 2023.03.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8058887 2023.03.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 8058888 2023.03.22 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8058889 2023.03.22 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8058890 2023.03.22 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8036015 2023.03.19 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8036013 2023.03.19 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8035966 2023.03.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8035965 2023.03.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8035937 2023.03.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8035903 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 8035902 2023.03.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8035901 2023.03.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8035900 2023.03.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8035899 2023.03.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8035898 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8035896 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8035879 2023.03.19 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8035861 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8036024 2023.03.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8036025 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8036271 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8036268 2023.03.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8036213 2023.03.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8036212 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8036211 2023.03.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8036175 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8036158 2023.03.19 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8036157 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8036026 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8036027 2023.03.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8036045 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8036152 2023.03.19 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8036156 2023.03.19 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 7991780 2023.03.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7991779 2023.03.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7991774 2023.03.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7991773 2023.03.12 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7991772 2023.03.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7991771 2023.03.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7991769 2023.03.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7991787 2023.03.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7991781 2023.03.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7991782 2023.03.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7991783 2023.03.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7991784 2023.03.12 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7991785 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7991786 2023.03.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7991789 2023.03.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7991791 2023.03.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7981338 2023.03.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7981337 2023.03.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7981339 2023.03.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7981341 2023.03.10 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7983537 2023.03.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 7981340 2023.03.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7974989 2023.03.08 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7960562 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7960588 2023.03.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 7960585 2023.03.05 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7960584 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7960582 2023.03.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7960579 2023.03.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7960576 2023.03.05 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 7960568 2023.03.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7960567 2023.03.05 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7960565 2023.03.05 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7960590 2023.03.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7960592 2023.03.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7960597 2023.03.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7965000 2023.03.05 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7962427 2023.03.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7961144 2023.03.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7960768 2023.03.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7960761 2023.03.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7960708 2023.03.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7960699 2023.03.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7960636 2023.03.05 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7960598 2023.03.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7947781 2023.03.02 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7922690 2023.02.24 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7895065 2023.02.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7895064 2023.02.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7879548 2023.02.12 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7879132 2023.02.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7879136 2023.02.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7879137 2023.02.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7879138 2023.02.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7879544 2023.02.12 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7881529 2023.02.12 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7868561 2023.02.09 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7863766 2023.02.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7850400 2023.02.04 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7850418 2023.02.04 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7850504 2023.02.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7850548 2023.02.04 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 7847580 2023.02.03 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7847579 2023.02.03 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7822367 2023.01.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7822366 2023.01.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7822368 2023.01.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7822369 2023.01.26 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7822370 2023.01.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7822372 2023.01.26 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7822373 2023.01.26 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 8 7822374 2023.01.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7822375 2023.01.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7822875 2023.01.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7818975 2023.01.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 7818974 2023.01.25 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7818961 2023.01.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 7816702 2023.01.24 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7816700 2023.01.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7816703 2023.01.24 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7816704 2023.01.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7816705 2023.01.24 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7816706 2023.01.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7814672 2023.01.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7814673 2023.01.23 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7814675 2023.01.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 7814676 2023.01.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7814677 2023.01.23 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 7814678 2023.01.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7814679 2023.01.23 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7814680 2023.01.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 7814681 2023.01.23 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7814683 2023.01.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7814682 2023.01.23 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8389549 2023.01.14 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7767941 2023.01.11 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...