DRUŻYNA

Drużyna: Gutek. Obserwator: Gustaw Schneider

Liczba gatunków: 188

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 477 30252 69 69 0 11 23 35
2 247 5832 79 42 0 2 19 21
3 877 10126 115 105 0 15 44 46
4 487 3753 155 124 0 26 53 45
5 745 3643 188 152 0 38 70 44
6 129 1308 188 70 0 8 27 35
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8573534 2023.06.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 8572790 2023.06.01 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8572791 2023.06.01 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8572788 2023.06.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8572792 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8572789 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8572230 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8572228 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 8572236 2023.06.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8572231 2023.06.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8572226 2023.06.01 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 8572235 2023.06.01 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 80 8572225 2023.06.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 8572233 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8572222 2023.06.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8572234 2023.06.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 8572232 2023.06.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8572229 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8572227 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8572221 2023.06.01 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8572223 2023.06.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8572224 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8572251 2023.06.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8572252 2023.06.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8572250 2023.06.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8572249 2023.06.01 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8572247 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8572243 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 8572248 2023.06.01 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 8572245 2023.06.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 57 8572244 2023.06.01 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8572242 2023.06.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 8572246 2023.06.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8572240 2023.06.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 19 8572238 2023.06.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8572241 2023.06.01 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8572237 2023.06.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8572239 2023.06.01 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8571542 2023.06.01 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8571356 2023.06.01 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8571355 2023.06.01 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571354 2023.06.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8571353 2023.06.01 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8571352 2023.06.01 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8571351 2023.06.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8571350 2023.06.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8571349 2023.06.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8571348 2023.06.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8571372 2023.06.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8571371 2023.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8571370 2023.06.01 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8571369 2023.06.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8571368 2023.06.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8571367 2023.06.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8571366 2023.06.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8571365 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8571364 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571363 2023.06.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8571362 2023.06.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8571361 2023.06.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8571360 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571359 2023.06.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8571358 2023.06.01 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571357 2023.06.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8571347 2023.06.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8571346 2023.06.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8571345 2023.06.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8571344 2023.06.01 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8571343 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571342 2023.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8571341 2023.06.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8571340 2023.06.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8571339 2023.06.01 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8571338 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 47 8571337 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8571336 2023.06.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8571335 2023.06.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8571334 2023.06.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8571333 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571332 2023.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8571315 2023.06.01 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8571314 2023.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8571313 2023.06.01 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8571312 2023.06.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8571311 2023.06.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8571310 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8571309 2023.06.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8571308 2023.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8571307 2023.06.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8571306 2023.06.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8571305 2023.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8571304 2023.06.01 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8571303 2023.06.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571302 2023.06.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8571301 2023.06.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8571300 2023.06.01 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8571331 2023.06.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8571330 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8571329 2023.06.01 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8571328 2023.06.01 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8571327 2023.06.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8571326 2023.06.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8571325 2023.06.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8571324 2023.06.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8571323 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8571322 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571321 2023.06.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8571320 2023.06.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8571319 2023.06.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8571318 2023.06.01 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8571317 2023.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8571316 2023.06.01 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8571299 2023.06.01 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8571298 2023.06.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8571297 2023.06.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8571296 2023.06.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8571295 2023.06.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8571294 2023.06.01 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8571293 2023.06.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8571292 2023.06.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8571291 2023.06.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8571290 2023.06.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8571289 2023.06.01 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8571288 2023.06.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8571287 2023.06.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8571286 2023.06.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8571285 2023.06.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8571284 2023.06.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8570985 2023.06.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8562514 2023.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8562513 2023.05.30 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8562258 2023.05.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8562259 2023.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8562257 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8562255 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8562256 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8562253 2023.05.30 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8562254 2023.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8562252 2023.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8562251 2023.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8562249 2023.05.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8562247 2023.05.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8562250 2023.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8562248 2023.05.30 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8562246 2023.05.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8561651 2023.05.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8561731 2023.05.30 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8561730 2023.05.30 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8561729 2023.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8561728 2023.05.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8561727 2023.05.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561726 2023.05.30 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8561725 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561724 2023.05.30 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8561723 2023.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8561722 2023.05.30 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8561721 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561720 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8561719 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8561718 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561717 2023.05.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8561716 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561667 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561666 2023.05.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8561665 2023.05.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8561664 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561663 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561662 2023.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8561661 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8561660 2023.05.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8561659 2023.05.30 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8561658 2023.05.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8561657 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561656 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561655 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561654 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561653 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561652 2023.05.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8561683 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561682 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561681 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561680 2023.05.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8561679 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561678 2023.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8561677 2023.05.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8561676 2023.05.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8561675 2023.05.30 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8561674 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561673 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561672 2023.05.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8561671 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561670 2023.05.30 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8561669 2023.05.30 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 8561668 2023.05.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8561715 2023.05.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8561714 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8561713 2023.05.30 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8561712 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561711 2023.05.30 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8561710 2023.05.30 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8561709 2023.05.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8561708 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561707 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561706 2023.05.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8561705 2023.05.30 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8561704 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561703 2023.05.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8561702 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561701 2023.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8561700 2023.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8561699 2023.05.30 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8561698 2023.05.30 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8561697 2023.05.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8561696 2023.05.30 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8561695 2023.05.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8561694 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561693 2023.05.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8561692 2023.05.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8561691 2023.05.30 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8561690 2023.05.30 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8561689 2023.05.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561688 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561687 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561686 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8561685 2023.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8561684 2023.05.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8562005 2023.05.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8562004 2023.05.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8562003 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8562002 2023.05.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8562001 2023.05.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8562000 2023.05.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8561999 2023.05.30 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8561998 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561997 2023.05.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8561996 2023.05.30 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8561995 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8561994 2023.05.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8561993 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561992 2023.05.30 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8561991 2023.05.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8561990 2023.05.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8561650 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561649 2023.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561648 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561647 2023.05.30 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561646 2023.05.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8561645 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561644 2023.05.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561643 2023.05.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8561642 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561641 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561640 2023.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561639 2023.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561638 2023.05.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8561637 2023.05.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561636 2023.05.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8561635 2023.05.30 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8552983 2023.05.28 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8552065 2023.05.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8552066 2023.05.28 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 8552064 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8551841 2023.05.28 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8551840 2023.05.28 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8551839 2023.05.28 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8551838 2023.05.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8551836 2023.05.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8551837 2023.05.28 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8551835 2023.05.28 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8551834 2023.05.28 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 8551833 2023.05.28 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8551831 2023.05.28 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8551830 2023.05.28 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8551832 2023.05.28 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8551827 2023.05.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8551828 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8551826 2023.05.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8551829 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8551825 2023.05.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8551824 2023.05.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8551823 2023.05.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8545667 2023.05.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8545666 2023.05.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8545664 2023.05.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8545665 2023.05.28 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8539495 2023.05.27 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8529114 2023.05.25 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8529112 2023.05.25 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8529113 2023.05.25 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8529111 2023.05.25 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8529108 2023.05.25 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8529110 2023.05.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8529109 2023.05.25 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8529107 2023.05.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8529105 2023.05.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8529106 2023.05.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8528668 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8528667 2023.05.25 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8528476 2023.05.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8528475 2023.05.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8528474 2023.05.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8528477 2023.05.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8528478 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8528473 2023.05.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8528471 2023.05.25 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8528472 2023.05.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8528468 2023.05.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8528467 2023.05.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8528465 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8528470 2023.05.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8528469 2023.05.25 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8528464 2023.05.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8528466 2023.05.25 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8528463 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 8528462 2023.05.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8528461 2023.05.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 8528460 2023.05.25 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8528459 2023.05.25 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8528458 2023.05.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8528457 2023.05.25 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8528456 2023.05.25 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8528455 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8527940 2023.05.25 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8527939 2023.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8527938 2023.05.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8527937 2023.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8527637 2023.05.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8527638 2023.05.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8527576 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8527574 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8527575 2023.05.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8527573 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8527522 2023.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8527521 2023.05.25 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8527523 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8527520 2023.05.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8527519 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8527518 2023.05.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8527517 2023.05.25 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8527515 2023.05.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8527516 2023.05.25 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8527514 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8527513 2023.05.25 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8527512 2023.05.25 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8520128 2023.05.23 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8520127 2023.05.23 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8520125 2023.05.23 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8520124 2023.05.23 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8520123 2023.05.23 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8520126 2023.05.23 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8520122 2023.05.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8518925 2023.05.23 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8518915 2023.05.23 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8518914 2023.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 8518910 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8518923 2023.05.23 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8518926 2023.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8518903 2023.05.23 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8518902 2023.05.23 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8518900 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8518901 2023.05.23 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8518895 2023.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 8518899 2023.05.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8518891 2023.05.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8518889 2023.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8518894 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8518897 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8518892 2023.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 29 8518896 2023.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8518898 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8518893 2023.05.23 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8518890 2023.05.23 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8517894 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8517893 2023.05.23 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8517892 2023.05.23 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8517891 2023.05.23 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8517890 2023.05.23 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8517889 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517888 2023.05.23 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8517887 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8517886 2023.05.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8517885 2023.05.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8517884 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8517883 2023.05.23 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8517882 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8517881 2023.05.23 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8517880 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8517879 2023.05.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8517878 2023.05.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8517877 2023.05.23 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8517876 2023.05.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8517875 2023.05.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8517874 2023.05.23 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517873 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8517872 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8517871 2023.05.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8517870 2023.05.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8517869 2023.05.23 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8517868 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8517867 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8517866 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8517865 2023.05.23 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8517864 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8517863 2023.05.23 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8517862 2023.05.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8517861 2023.05.23 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8517860 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8517859 2023.05.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8517858 2023.05.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8517857 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8517856 2023.05.23 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8517855 2023.05.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8517853 2023.05.23 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8517852 2023.05.23 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8517851 2023.05.23 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8517850 2023.05.23 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8517849 2023.05.23 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8517848 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8517847 2023.05.23 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8517846 2023.05.23 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8517845 2023.05.23 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8517844 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517843 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8517842 2023.05.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8517841 2023.05.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517840 2023.05.23 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8517839 2023.05.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517838 2023.05.23 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8517837 2023.05.23 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8517836 2023.05.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8517835 2023.05.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8517834 2023.05.23 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517833 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8517832 2023.05.23 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8517831 2023.05.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8517830 2023.05.23 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8517829 2023.05.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8517828 2023.05.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8517827 2023.05.23 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8517826 2023.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8517825 2023.05.23 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8517824 2023.05.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8517823 2023.05.23 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8517536 2023.05.23 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8517537 2023.05.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8472536 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8472537 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8472538 2023.05.16 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8472085 2023.05.16 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8472086 2023.05.16 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8472083 2023.05.16 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8472082 2023.05.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8472079 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8472081 2023.05.16 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8472084 2023.05.16 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8472078 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8472080 2023.05.16 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8471592 2023.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8471591 2023.05.16 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8471596 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8471595 2023.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8471590 2023.05.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8471598 2023.05.16 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8471597 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8471594 2023.05.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8471588 2023.05.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8471589 2023.05.16 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 8471593 2023.05.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8471292 2023.05.16 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8471291 2023.05.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8471290 2023.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8471289 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8471288 2023.05.16 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8471287 2023.05.16 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8471286 2023.05.16 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8471285 2023.05.16 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8471284 2023.05.16 ŚL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8471283 2023.05.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8471309 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8471308 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8471307 2023.05.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8471306 2023.05.16 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8471305 2023.05.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8471304 2023.05.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8471303 2023.05.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8471302 2023.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8471301 2023.05.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8471300 2023.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8471299 2023.05.16 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8471298 2023.05.16 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8471297 2023.05.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8471296 2023.05.16 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8471295 2023.05.16 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8471294 2023.05.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8471282 2023.05.16 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8471281 2023.05.16 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8471280 2023.05.16 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8471279 2023.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8471278 2023.05.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8471277 2023.05.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8471276 2023.05.16 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8471275 2023.05.16 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8471274 2023.05.16 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8471273 2023.05.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8471272 2023.05.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8471271 2023.05.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8471270 2023.05.16 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8471269 2023.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8471268 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8471267 2023.05.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8471266 2023.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8471265 2023.05.16 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8471264 2023.05.16 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8471263 2023.05.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8471262 2023.05.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8471261 2023.05.16 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8471260 2023.05.16 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8471259 2023.05.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8471258 2023.05.16 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8471257 2023.05.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8471256 2023.05.16 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8471255 2023.05.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8471254 2023.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8471253 2023.05.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8471252 2023.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8471251 2023.05.16 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8471250 2023.05.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8471249 2023.05.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8471248 2023.05.16 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8471247 2023.05.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8471246 2023.05.16 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8471245 2023.05.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471244 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8471243 2023.05.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8471242 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8471241 2023.05.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8471240 2023.05.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8471239 2023.05.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8471238 2023.05.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8471237 2023.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8471236 2023.05.16 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8471235 2023.05.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8442201 2023.05.13 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8431253 2023.05.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8431251 2023.05.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8431252 2023.05.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8431250 2023.05.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8431249 2023.05.12 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8430981 2023.05.12 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8430980 2023.05.12 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8430979 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 18 8430722 2023.05.12 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 26 8430723 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430564 2023.05.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430563 2023.05.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8430562 2023.05.12 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8430561 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8430560 2023.05.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8430612 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8430611 2023.05.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8430610 2023.05.12 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8430609 2023.05.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8430608 2023.05.12 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8430607 2023.05.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8430606 2023.05.12 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8430605 2023.05.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8430604 2023.05.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8430603 2023.05.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8430602 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8430601 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8430600 2023.05.12 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8430599 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430598 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8430597 2023.05.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8430596 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8430595 2023.05.12 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8430594 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8430593 2023.05.12 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8430592 2023.05.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8430591 2023.05.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8430590 2023.05.12 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8430589 2023.05.12 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8430588 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8430587 2023.05.12 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8430586 2023.05.12 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8430585 2023.05.12 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8430584 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430583 2023.05.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8430582 2023.05.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 66 8430581 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 8430628 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 31 8430627 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430626 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8430625 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8430624 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8430623 2023.05.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8430622 2023.05.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8430621 2023.05.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8430620 2023.05.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8430619 2023.05.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8430618 2023.05.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8430617 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8430616 2023.05.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8430615 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8430614 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8430613 2023.05.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8430580 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8430579 2023.05.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8430578 2023.05.12 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8430577 2023.05.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8430576 2023.05.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8430575 2023.05.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8430574 2023.05.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8430573 2023.05.12 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8430572 2023.05.12 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8430571 2023.05.12 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8430570 2023.05.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8430569 2023.05.12 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8430568 2023.05.12 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8430567 2023.05.12 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8430566 2023.05.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8430565 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8430559 2023.05.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8430558 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8430557 2023.05.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8430556 2023.05.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8430555 2023.05.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8430554 2023.05.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8430553 2023.05.12 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8430552 2023.05.12 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8430551 2023.05.12 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8430550 2023.05.12 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8430549 2023.05.12 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8430548 2023.05.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8430547 2023.05.12 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8430546 2023.05.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8430545 2023.05.12 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8430544 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8415145 2023.05.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8413518 2023.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8413517 2023.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8413215 2023.05.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8413212 2023.05.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8413210 2023.05.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8413209 2023.05.09 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8413208 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412819 2023.05.09 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8412818 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8412817 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412816 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8412815 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412814 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8412813 2023.05.09 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8412812 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412795 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8412794 2023.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8412793 2023.05.09 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8412792 2023.05.09 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8412791 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412790 2023.05.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8412789 2023.05.09 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8412788 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412787 2023.05.09 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8412786 2023.05.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412785 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412784 2023.05.09 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8412783 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8412782 2023.05.09 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8412781 2023.05.09 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8412780 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412811 2023.05.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412810 2023.05.09 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8412809 2023.05.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8412808 2023.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8412807 2023.05.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8412806 2023.05.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8412805 2023.05.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8412804 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8412803 2023.05.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8412802 2023.05.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8412801 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412800 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8412799 2023.05.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8412798 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8412797 2023.05.09 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8412796 2023.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8412779 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8412778 2023.05.09 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8412777 2023.05.09 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8412776 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412775 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8412774 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8412773 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412772 2023.05.09 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8412771 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8412770 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8412769 2023.05.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8412768 2023.05.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8412767 2023.05.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8412766 2023.05.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412765 2023.05.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8412764 2023.05.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412763 2023.05.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8412762 2023.05.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8412761 2023.05.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8412760 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412759 2023.05.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8412758 2023.05.09 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8412757 2023.05.09 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8412756 2023.05.09 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8412755 2023.05.09 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8412754 2023.05.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412753 2023.05.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8412752 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412751 2023.05.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8412750 2023.05.09 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8412749 2023.05.09 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8412748 2023.05.09 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8412747 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412746 2023.05.09 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8412745 2023.05.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8412744 2023.05.09 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8412743 2023.05.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8412742 2023.05.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8412741 2023.05.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8412740 2023.05.09 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8412739 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8412738 2023.05.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8412737 2023.05.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8412736 2023.05.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8412735 2023.05.09 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412734 2023.05.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8412733 2023.05.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8412732 2023.05.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8399787 2023.05.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8399788 2023.05.07 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8399712 2023.05.07 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8399674 2023.05.07 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 8399672 2023.05.07 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8399673 2023.05.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 8399676 2023.05.07 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8399669 2023.05.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8399670 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8399668 2023.05.07 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8399671 2023.05.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8399675 2023.05.07 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8399667 2023.05.07 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8399346 2023.05.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8399348 2023.05.07 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8399345 2023.05.07 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8399344 2023.05.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 8399347 2023.05.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 8399349 2023.05.07 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8399122 2023.05.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 8399125 2023.05.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 8399124 2023.05.07 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8399121 2023.05.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 8399126 2023.05.07 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 8399123 2023.05.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 8399120 2023.05.07 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8399118 2023.05.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8399119 2023.05.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8398175 2023.05.07 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8398171 2023.05.07 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8398173 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8398172 2023.05.07 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8398169 2023.05.07 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8398170 2023.05.07 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 49 8398167 2023.05.07 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 63 8398168 2023.05.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8398174 2023.05.07 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8397882 2023.05.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8397883 2023.05.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 8397884 2023.05.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8397881 2023.05.07 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8391358 2023.05.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8391357 2023.05.06 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8391355 2023.05.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8391356 2023.05.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8391353 2023.05.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8391354 2023.05.06 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 8391352 2023.05.06 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8391351 2023.05.06 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 8391350 2023.05.06 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8391349 2023.05.06 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8391348 2023.05.06 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8391346 2023.05.06 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8391347 2023.05.06 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8391345 2023.05.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8387939 2023.05.06 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8373753 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8373592 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8373591 2023.05.04 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8373590 2023.05.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 49 8373588 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8373589 2023.05.04 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8373586 2023.05.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8373585 2023.05.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8373587 2023.05.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8372985 2023.05.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8372984 2023.05.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8372983 2023.05.04 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8372982 2023.05.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8372981 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8372980 2023.05.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8372979 2023.05.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8372978 2023.05.04 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8372977 2023.05.04 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8372976 2023.05.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8372975 2023.05.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8372974 2023.05.04 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8372973 2023.05.04 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8372972 2023.05.04 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8372971 2023.05.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8372970 2023.05.04 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8373001 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8373000 2023.05.04 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8372999 2023.05.04 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8372998 2023.05.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8372997 2023.05.04 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8372996 2023.05.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8372995 2023.05.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8372994 2023.05.04 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8372993 2023.05.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8372992 2023.05.04 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8372991 2023.05.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8372990 2023.05.04 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8372989 2023.05.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8372988 2023.05.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8372987 2023.05.04 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8372986 2023.05.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8364087 2023.05.03 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8364086 2023.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8364085 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8364083 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8364082 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8364079 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8364080 2023.05.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8364088 2023.05.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8364084 2023.05.03 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8364081 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8348066 2023.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8348067 2023.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8348068 2023.05.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 8348064 2023.05.01 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8348061 2023.05.01 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8348062 2023.05.01 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 8348065 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8348060 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8348059 2023.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8343268 2023.05.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8343261 2023.05.01 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 8343269 2023.05.01 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8343259 2023.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 410 8354143 2023.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 223 8354145 2023.05.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 15 8343263 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8354159 2023.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354161 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8354157 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8354138 2023.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8354136 2023.05.01 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8354141 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8343267 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8343270 2023.05.01 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8343264 2023.05.01 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8343258 2023.05.01 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8343266 2023.05.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8343257 2023.05.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 8343260 2023.05.01 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 37 8343265 2023.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 12 8343262 2023.05.01 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8343255 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8343256 2023.05.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8333404 2023.04.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8313520 2023.04.28 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 8313517 2023.04.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8313518 2023.04.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8313513 2023.04.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8313514 2023.04.28 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8313515 2023.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8313519 2023.04.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8313516 2023.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8312679 2023.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8312677 2023.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8312678 2023.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8312579 2023.04.28 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8312584 2023.04.28 ŚL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8312578 2023.04.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8312583 2023.04.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8312577 2023.04.28 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 43 8312581 2023.04.28 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8312580 2023.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8312576 2023.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8312575 2023.04.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8312574 2023.04.28 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8312573 2023.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8312582 2023.04.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8312571 2023.04.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8312570 2023.04.28 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8312572 2023.04.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8311901 2023.04.28 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8311900 2023.04.28 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8311899 2023.04.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8311898 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8311897 2023.04.28 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8311896 2023.04.28 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8311895 2023.04.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8311894 2023.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8311917 2023.04.28 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8311916 2023.04.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311915 2023.04.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8311914 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8311913 2023.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8311912 2023.04.28 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8311911 2023.04.28 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 8311910 2023.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8311909 2023.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8311908 2023.04.28 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8311907 2023.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8311906 2023.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula