DRUŻYNA

Drużyna: Gutek. Obserwator: Gustaw Schneider

Liczba gatunków: 229

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 477 30252 69 69 0 11 23 35
2 247 5832 79 42 0 2 19 21
3 877 10126 115 105 0 15 44 46
4 487 3753 155 124 0 26 53 45
5 746 3644 189 153 0 39 70 44
6 338 3675 199 113 0 25 48 40
7 331 6824 205 71 1 20 36 14
8 446 12833 210 77 2 21 36 18
9 291 10790 212 62 0 16 30 16
10 292 18556 214 50 0 10 24 16
11 166 8595 229 60 0 22 22 16
12 56 4074 229 26 0 4 10 12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9250714 2023.12.08 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9250713 2023.12.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9250164 2023.12.08 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9250165 2023.12.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9250162 2023.12.08 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9250163 2023.12.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 110 9250160 2023.12.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9250158 2023.12.08 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9250161 2023.12.08 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9250157 2023.12.08 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9250159 2023.12.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 9250155 2023.12.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9250156 2023.12.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9249918 2023.12.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9249917 2023.12.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9249915 2023.12.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 9249916 2023.12.08 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9249914 2023.12.08 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9249913 2023.12.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 480 9249912 2023.12.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 850 9250980 2023.12.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9245973 2023.12.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9242718 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9242717 2023.12.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9242715 2023.12.05 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9242714 2023.12.05 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9242712 2023.12.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9242709 2023.12.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9242710 2023.12.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9242711 2023.12.05 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9242713 2023.12.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 9242708 2023.12.05 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9242602 2023.12.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 130 9242603 2023.12.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 9242404 2023.12.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 180 9242400 2023.12.05 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9242401 2023.12.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 9242399 2023.12.05 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9242403 2023.12.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 260 9242397 2023.12.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 9242398 2023.12.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9242395 2023.12.05 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9242394 2023.12.05 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 9242402 2023.12.05 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9242396 2023.12.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 360 9242393 2023.12.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 9242391 2023.12.05 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9242390 2023.12.05 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 9242392 2023.12.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 120 9242389 2023.12.05 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9243194 2023.12.05 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9243202 2023.12.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9240253 2023.12.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 9233021 2023.12.02 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9233023 2023.12.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 120 9231841 2023.12.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9228391 2023.11.30 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9228390 2023.11.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9228389 2023.11.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 63 9228225 2023.11.30 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 170 9228224 2023.11.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9228209 2023.11.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9228211 2023.11.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 350 9228210 2023.11.30 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9228208 2023.11.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9228207 2023.11.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9228099 2023.11.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 117 9228098 2023.11.30 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9228096 2023.11.30 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9228095 2023.11.30 ŚL
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9228093 2023.11.30 ŚL
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9228097 2023.11.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 9228094 2023.11.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9228092 2023.11.30 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 9228091 2023.11.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 110 9228090 2023.11.30 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9228089 2023.11.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 134 9228087 2023.11.30 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9228085 2023.11.30 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 7 9228088 2023.11.30 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9228086 2023.11.30 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 9228083 2023.11.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9228082 2023.11.30 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9228084 2023.11.30 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9217716 2023.11.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 100 9217371 2023.11.26 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9217367 2023.11.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9217365 2023.11.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9217366 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9217364 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9217363 2023.11.26 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9217362 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9217361 2023.11.26 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 9217358 2023.11.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 150 9217360 2023.11.26 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 9217359 2023.11.26 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9217357 2023.11.26 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9217355 2023.11.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9217356 2023.11.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9217354 2023.11.26 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9217353 2023.11.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 500 9217350 2023.11.26 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9217347 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 112 9217349 2023.11.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9217351 2023.11.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 600 9217348 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 800 9217352 2023.11.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9217346 2023.11.26 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 210 9216244 2023.11.26 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9216243 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 300 9216240 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 110 9216242 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 160 9216241 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9209697 2023.11.24 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9209608 2023.11.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9209606 2023.11.24 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9209607 2023.11.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9209605 2023.11.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 350 9209604 2023.11.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 9209603 2023.11.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9209602 2023.11.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9209601 2023.11.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9209464 2023.11.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9209463 2023.11.24 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9209462 2023.11.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9209461 2023.11.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9209460 2023.11.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 9209439 2023.11.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 160 9209438 2023.11.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 51 9209437 2023.11.24 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 180 9209364 2023.11.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9209363 2023.11.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9209359 2023.11.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9209360 2023.11.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9209362 2023.11.24 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9209361 2023.11.24 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 240 9209358 2023.11.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 9209357 2023.11.24 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9209356 2023.11.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 9209355 2023.11.24 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9209354 2023.11.24 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9209353 2023.11.24 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9209352 2023.11.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 9209351 2023.11.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 9209349 2023.11.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9209350 2023.11.24 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9210028 2023.11.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9206012 2023.11.22 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9206011 2023.11.22 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9203730 2023.11.21 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 9201807 2023.11.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9201806 2023.11.20 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 9206211 2023.11.20 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 400 9189917 2023.11.13 KP
pospolity kruk, Corvus corax 17 9180274 2023.11.12 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9180275 2023.11.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9178870 2023.11.12 MB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 9178867 2023.11.12 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 9178865 2023.11.12 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9178866 2023.11.12 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 90 9178869 2023.11.12 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9178871 2023.11.12 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9178864 2023.11.12 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9178863 2023.11.12 MB
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9178868 2023.11.12 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9178862 2023.11.12 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 9184625 2023.11.12 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9175681 2023.11.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9175680 2023.11.11 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9176011 2023.11.11 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 9175677 2023.11.11 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9175678 2023.11.11 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9175679 2023.11.11 MB
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9189916 2023.11.11 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9189918 2023.11.11 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9165218 2023.11.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9162377 2023.11.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9162376 2023.11.07 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9161914 2023.11.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 24 9161913 2023.11.07 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9161915 2023.11.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9161911 2023.11.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 107 9161910 2023.11.07 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9161909 2023.11.07 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 29 9161912 2023.11.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 440 9161908 2023.11.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 139 9161907 2023.11.07 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 9161906 2023.11.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 9161688 2023.11.07 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 74 9161689 2023.11.07 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9161690 2023.11.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 68 9161686 2023.11.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9161685 2023.11.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 190 9161687 2023.11.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 9151017 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9151018 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9151019 2023.11.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9151015 2023.11.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9151014 2023.11.04 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9151012 2023.11.04 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9151010 2023.11.04 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9151016 2023.11.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 9151011 2023.11.04 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9151008 2023.11.04 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9151013 2023.11.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 70 9151007 2023.11.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9151009 2023.11.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9151005 2023.11.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 9151006 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9150244 2023.11.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 9150243 2023.11.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9150242 2023.11.04 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9150241 2023.11.04 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9150239 2023.11.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 72 9150240 2023.11.04 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 24 9150238 2023.11.04 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 31 9150237 2023.11.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9143866 2023.11.02 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9142829 2023.11.01 LS
pospolity żuraw, Grus grus 40 9142831 2023.11.01 LS
pospolity kruk, Corvus corax 2 9142830 2023.11.01 LS
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9140795 2023.11.01 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 9131523 2023.10.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9131522 2023.10.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9131524 2023.10.29 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 9131521 2023.10.29 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9121991 2023.10.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9121516 2023.10.27 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9119127 2023.10.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9115100 2023.10.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9115099 2023.10.24 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9115098 2023.10.24 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9115096 2023.10.24 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9115097 2023.10.24 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 9115095 2023.10.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 250 9115092 2023.10.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 9115094 2023.10.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 9115091 2023.10.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 41 9115089 2023.10.24 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9115093 2023.10.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 97 9115088 2023.10.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9115087 2023.10.24 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 79 9115090 2023.10.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 260 9115086 2023.10.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9115085 2023.10.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 9115084 2023.10.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 9114550 2023.10.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 120 9114548 2023.10.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 9114547 2023.10.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9114551 2023.10.24 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 9114549 2023.10.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 230 9114545 2023.10.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 9114544 2023.10.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 180 9114543 2023.10.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 9114542 2023.10.24 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9114546 2023.10.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9114541 2023.10.24 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9114540 2023.10.24 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9114469 2023.10.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9114468 2023.10.24 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 9114467 2023.10.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9114466 2023.10.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 64 9114465 2023.10.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9114368 2023.10.24 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9114369 2023.10.24 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 9114367 2023.10.24 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 9114366 2023.10.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9114365 2023.10.24 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 27 9114364 2023.10.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 9114363 2023.10.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9114362 2023.10.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9105751 2023.10.21 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9105645 2023.10.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9105647 2023.10.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 9105643 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 9105642 2023.10.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9105646 2023.10.21 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9105644 2023.10.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 9105639 2023.10.21 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9105637 2023.10.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 9105638 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 9105640 2023.10.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 470 9105641 2023.10.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9104856 2023.10.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9104858 2023.10.21 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9104857 2023.10.21 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 320 9104853 2023.10.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 230 9104855 2023.10.21 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9104854 2023.10.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9104872 2023.10.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 60 9104874 2023.10.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 9104873 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 120 9104871 2023.10.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 190 9104868 2023.10.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 210 9104870 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9104869 2023.10.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 9104866 2023.10.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9104867 2023.10.21 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9104865 2023.10.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 9104864 2023.10.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 9104862 2023.10.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 9104861 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 240 9104863 2023.10.21 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9104860 2023.10.21 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9104859 2023.10.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 210 9104851 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 470 9104852 2023.10.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 9104850 2023.10.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9104848 2023.10.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 9104845 2023.10.21 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9104847 2023.10.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9104846 2023.10.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9104849 2023.10.21 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9104840 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 9104839 2023.10.21 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9104842 2023.10.21 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 110 9104843 2023.10.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 57 9104841 2023.10.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 160 9104837 2023.10.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 280 9104844 2023.10.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 160 9104838 2023.10.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9104218 2023.10.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 46 9104217 2023.10.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9095495 2023.10.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 9095494 2023.10.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 9095493 2023.10.18 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9095130 2023.10.18 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9095128 2023.10.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2000 9095127 2023.10.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 280 9095129 2023.10.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9095126 2023.10.18 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9095125 2023.10.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 9095124 2023.10.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9095123 2023.10.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9095122 2023.10.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 29 9095121 2023.10.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9095120 2023.10.18 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9095119 2023.10.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9095544 2023.10.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9086650 2023.10.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 9086648 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9086649 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 37 9086647 2023.10.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 174 9086646 2023.10.15 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9086645 2023.10.15 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 9086644 2023.10.15 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9086643 2023.10.15 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9086641 2023.10.15 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 24 9086642 2023.10.15 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9086329 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 9086330 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 29 9086327 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 107 9086328 2023.10.15 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9086325 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 9086326 2023.10.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9086318 2023.10.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9086316 2023.10.15 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9086322 2023.10.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 9086319 2023.10.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 34 9086320 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9086324 2023.10.15 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9086315 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9086323 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 9086321 2023.10.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9086317 2023.10.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 9085325 2023.10.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 70 9085324 2023.10.15 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9085321 2023.10.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 9085322 2023.10.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 45 9085323 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 9085314 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 9085320 2023.10.15 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9085317 2023.10.15 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9085315 2023.10.15 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9085316 2023.10.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9085319 2023.10.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9085318 2023.10.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9078927 2023.10.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9078923 2023.10.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9058706 2023.10.08 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9058702 2023.10.08 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 9058705 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 47 9058723 2023.10.08 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9059373 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9058703 2023.10.08 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9059372 2023.10.08 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 9059370 2023.10.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9059371 2023.10.08 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 9058700 2023.10.08 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9058701 2023.10.08 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9059369 2023.10.08 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9059367 2023.10.08 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 9059366 2023.10.08 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9059368 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9058704 2023.10.08 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 23 9058721 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9058719 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 66 9058720 2023.10.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 9058722 2023.10.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 9058718 2023.10.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 9058717 2023.10.08 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 9058716 2023.10.08 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9058715 2023.10.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 310 9058714 2023.10.08 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9058710 2023.10.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9058713 2023.10.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 190 9058712 2023.10.08 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9058707 2023.10.08 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9058708 2023.10.08 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 9058709 2023.10.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 9058711 2023.10.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 210 9056634 2023.10.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9056635 2023.10.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 180 9056633 2023.10.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9056551 2023.10.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9056552 2023.10.08 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 9056556 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9056554 2023.10.08 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9056550 2023.10.08 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 9056545 2023.10.08 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 9056548 2023.10.08 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 9056543 2023.10.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 27 9056553 2023.10.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9056544 2023.10.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 230 9056555 2023.10.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 510 9056547 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9056546 2023.10.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 9056549 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 56 9062514 2023.10.08 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9050449 2023.10.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9047221 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9047220 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9047219 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9047218 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9047216 2023.10.06 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9047217 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9047215 2023.10.06 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9047214 2023.10.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9047000 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9046997 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9047001 2023.10.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 9046996 2023.10.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9046998 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9046999 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9046994 2023.10.06 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9046993 2023.10.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 9046995 2023.10.06 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 9046991 2023.10.06 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9046992 2023.10.06 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 9046990 2023.10.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 310 9046989 2023.10.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 9046895 2023.10.06 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9046896 2023.10.06 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9046894 2023.10.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9046779 2023.10.06 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9046780 2023.10.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 104 9046778 2023.10.06 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9046777 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9046776 2023.10.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9046317 2023.10.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9046315 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9046318 2023.10.06 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9046316 2023.10.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9046314 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 9046312 2023.10.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 27 9046313 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9046311 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9046310 2023.10.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9046308 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9046309 2023.10.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 70 9046307 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 54 9046306 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 9046305 2023.10.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9046180 2023.10.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9046179 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9046178 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9046177 2023.10.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9046176 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9046175 2023.10.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 230 9046174 2023.10.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 9046173 2023.10.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 160 9046172 2023.10.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 9046171 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 210 9046170 2023.10.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9046167 2023.10.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9046166 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9046169 2023.10.06 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9046165 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 23 9046168 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 64 9046164 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9046163 2023.10.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 44 9046162 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9046161 2023.10.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9046159 2023.10.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9046160 2023.10.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9046158 2023.10.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 9046156 2023.10.06 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9046157 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 160 9046155 2023.10.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 57 9042146 2023.10.04 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9042147 2023.10.04 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9034633 2023.10.02 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9034632 2023.10.02 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9027916 2023.10.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9027915 2023.10.01 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9027914 2023.10.01 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9027912 2023.10.01 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9027913 2023.10.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9027910 2023.10.01 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9027911 2023.10.01 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9027908 2023.10.01 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9027909 2023.10.01 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9027906 2023.10.01 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9027905 2023.10.01 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9027907 2023.09.30 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9015328 2023.09.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9015057 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 9015056 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9015060 2023.09.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 26 9015054 2023.09.28 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9015055 2023.09.28 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 9015053 2023.09.28 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 9015059 2023.09.28 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 9015058 2023.09.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 9015051 2023.09.28 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9015052 2023.09.28 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 9014917 2023.09.28 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9014916 2023.09.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9014915 2023.09.28 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9014914 2023.09.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 47 9014912 2023.09.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 110 9014913 2023.09.28 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 13 9014911 2023.09.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 9014907 2023.09.28 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9014908 2023.09.28 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9014910 2023.09.28 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 9014906 2023.09.28 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9014909 2023.09.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9014905 2023.09.28 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9014904 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 9014903 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9014901 2023.09.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 127 9014902 2023.09.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 28 9014899 2023.09.28 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 9014900 2023.09.28 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 9014898 2023.09.28 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 47 9014896 2023.09.28 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9014895 2023.09.28 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 9014897 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 9014616 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 9014615 2023.09.28 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9014613 2023.09.28 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9014614 2023.09.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 106 9014612 2023.09.28 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9014611 2023.09.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9014610 2023.09.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 140 9014609 2023.09.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9010015 2023.09.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9000846 2023.09.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9000847 2023.09.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9000845 2023.09.24 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8988379 2023.09.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8988294 2023.09.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8988287 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8988285 2023.09.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 8988282 2023.09.21 ŚL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 8988286 2023.09.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8988283 2023.09.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8988281 2023.09.21 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8988280 2023.09.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8988284 2023.09.21 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 230 8988279 2023.09.21 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8988278 2023.09.21 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8988275 2023.09.21 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 51 8988276 2023.09.21 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 8988277 2023.09.21 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 21 8988274 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8988017 2023.09.21 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 160 8988015 2023.09.21 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8988016 2023.09.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8988013 2023.09.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8988014 2023.09.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 340 8988011 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8988010 2023.09.21 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8988012 2023.09.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8988006 2023.09.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8988009 2023.09.21 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 8988007 2023.09.21 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8988004 2023.09.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 8988008 2023.09.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 130 8988005 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8988003 2023.09.21 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 120 8988002 2023.09.21 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8987613 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8987618 2023.09.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 800 8987610 2023.09.21 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 8987611 2023.09.21 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8987612 2023.09.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 8987609 2023.09.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 320 8987608 2023.09.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 460 8987606 2023.09.21 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8987616 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8987607 2023.09.21 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 8987617 2023.09.21 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8987615 2023.09.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 8987605 2023.09.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 134 8987604 2023.09.21 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8987603 2023.09.21 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8987614 2023.09.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 122 8987602 2023.09.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8987354 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8987353 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8987355 2023.09.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8987352 2023.09.21 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8978184 2023.09.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8978183 2023.09.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8977946 2023.09.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8977945 2023.09.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 27 8977947 2023.09.18 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8977944 2023.09.18 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8977943 2023.09.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 8977942 2023.09.18 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 8977941 2023.09.18 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8977940 2023.09.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8977935 2023.09.18 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8977939 2023.09.18 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 8977938 2023.09.18 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 72 8977936 2023.09.18 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8977937 2023.09.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 90 8977806 2023.09.18 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8977805 2023.09.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8977804 2023.09.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8977747 2023.09.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 8977746 2023.09.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8977745 2023.09.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 8977744 2023.09.18 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8977742 2023.09.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8977743 2023.09.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8977088 2023.09.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8970128 2023.09.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8970012 2023.09.16 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8970008 2023.09.16 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 8970009 2023.09.16 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8970010 2023.09.16 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8970006 2023.09.16 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 8970007 2023.09.16 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8970005 2023.09.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8970011 2023.09.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 8969803 2023.09.16 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8969801 2023.09.16 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8969802 2023.09.16 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 23 8969796 2023.09.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8969800 2023.09.16 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8969798 2023.09.16 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8969793 2023.09.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 800 8969792 2023.09.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 8969799 2023.09.16 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8969791 2023.09.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 90 8969794 2023.09.16 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 8969790 2023.09.16 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8969788 2023.09.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8969795 2023.09.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 8969797 2023.09.16 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8969789 2023.09.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965878 2023.09.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 8965877 2023.09.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965876 2023.09.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8965874 2023.09.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 8965873 2023.09.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965872 2023.09.15 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8965875 2023.09.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8965871 2023.09.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8965870 2023.09.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8963129 2023.09.14 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8958000 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8957999 2023.09.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 8957998 2023.09.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8958001 2023.09.12 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 8957994 2023.09.12 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8957997 2023.09.12 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8957996 2023.09.12 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8957991 2023.09.12 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8957995 2023.09.12 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8957992 2023.09.12 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8957990 2023.09.12 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 8957993 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8957791 2023.09.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8957787 2023.09.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 8957790 2023.09.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8957789 2023.09.12 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8957788 2023.09.12 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8957786 2023.09.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8957725 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8957726 2023.09.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 8957721 2023.09.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 8957720 2023.09.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8957723 2023.09.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 8957724 2023.09.12 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8957722 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8957449 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 8957448 2023.09.12 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8957446 2023.09.12 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8957444 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8957447 2023.09.12 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8957445 2023.09.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8957441 2023.09.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 8957443 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8957442 2023.09.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 8957438 2023.09.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 80 8957440 2023.09.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8957439 2023.09.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8957437 2023.09.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 8957436 2023.09.12 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8957435 2023.09.12 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8957434 2023.09.12 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 8957432 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8957433 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8957200 2023.09.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8957201 2023.09.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8950711 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950713 2023.09.10 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8950712 2023.09.10 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8950708 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950707 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950714 2023.09.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 8950709 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8950704 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950706 2023.09.10 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8950710 2023.09.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8950705 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8941848 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941816 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941815 2023.09.08 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8941813 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941814 2023.09.08 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 6 8941812 2023.09.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8941810 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941811 2023.09.08 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8941761 2023.09.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8941760 2023.09.08 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8941759 2023.09.08 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8941755 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941757 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941754 2023.09.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 8941756 2023.09.08 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8941753 2023.09.08 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 8941752 2023.09.08 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8941750 2023.09.08 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 28 8941751 2023.09.08 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 8941748 2023.09.08 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 8941749 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941747 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941758 2023.09.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8941745 2023.09.08 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8941746 2023.09.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8941743 2023.09.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8941744 2023.09.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 8941530 2023.09.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 8941529 2023.09.08 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8941528 2023.09.08 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8941526 2023.09.08 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8941527 2023.09.08 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8941525 2023.09.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8941524 2023.09.08 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8941523 2023.09.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8941521 2023.09.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8941522 2023.09.08 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8941520 2023.09.08 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8940997 2023.09.08 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8940996 2023.09.08 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 8940995 2023.09.08 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8932856 2023.09.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8932855 2023.09.03 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8933027 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8926456 2023.09.03 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8926455 2023.09.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8926426 2023.09.03 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8926425 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8926422 2023.09.03 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8926421 2023.09.03 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8926420 2023.09.03 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8926417 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 8926423 2023.09.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 53 8926424 2023.09.03 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8926416 2023.09.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 180 8926418 2023.09.03 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 8926415 2023.09.03 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 8926414 2023.09.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 112 8926419 2023.09.03 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8926181 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8926182 2023.09.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8925862 2023.09.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 8925863 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 120 8925864 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 63 8925720 2023.09.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8925719 2023.09.03 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8925103 2023.09.03 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8925105 2023.09.03 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 8925106 2023.09.03 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8925104 2023.09.03 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 8925102 2023.09.03 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8925101 2023.09.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8925108 2023.09.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 210 8925107 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 260 8925100 2023.09.03 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8911794 2023.08.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8911790 2023.08.31 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8911788 2023.08.31 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8911795 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8911789 2023.08.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8911792 2023.08.31 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 8911784 2023.08.31 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8911800 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8911785 2023.08.31 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8911787 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 8911786 2023.08.31 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8911796 2023.08.31 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8911801 2023.08.31 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 16 8911798 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8911793 2023.08.31 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8911799 2023.08.31 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8911797 2023.08.31 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8911807 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8911804 2023.08.31 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 8911810 2023.08.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8911808 2023.08.31 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8911809 2023.08.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 8911802 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8911805 2023.08.31 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8911806 2023.08.31 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8911803 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8911129 2023.08.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8911131 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8911128 2023.08.31 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8911121 2023.08.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8911126 2023.08.31 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8911120 2023.08.31 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8911130 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8911127 2023.08.31 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8911125 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8911123 2023.08.31 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8911122 2023.08.31 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8911124 2023.08.31 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8911118 2023.08.31 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8911119 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8911117 2023.08.31 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8911116 2023.08.31 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8899761 2023.08.27 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8899758 2023.08.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8899760 2023.08.27 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8899759 2023.08.27 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8899755 2023.08.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 8899756 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8899757 2023.08.27 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8899754 2023.08.27 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8899753 2023.08.27 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8899752 2023.08.27 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8899751 2023.08.27 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8899750 2023.08.27 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8899749 2023.08.27 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 8899748 2023.08.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 8899148 2023.08.27 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8899150 2023.08.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 8899149 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 420 8899151 2023.08.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 80 8899147 2023.08.27 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8899146 2023.08.27 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8899145 2023.08.27 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8899143 2023.08.27 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 26 8899152 2023.08.27 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 8899142 2023.08.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8899144 2023.08.27 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 8899141 2023.08.27 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 230 8899139 2023.08.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 8899138 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8899137 2023.08.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 530 8899136 2023.08.27 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 8899140 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8899135 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8899134 2023.08.27 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8899133 2023.08.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 180 8899132 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8899131 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8899130 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8899129 2023.08.27 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 36 8899128 2023.08.27 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 8899124 2023.08.27 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8899123 2023.08.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 90 8899127 2023.08.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 8899125 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8899126 2023.08.27 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8899122 2023.08.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 140 8898599 2023.08.27 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8898598 2023.08.27 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 8898597 2023.08.27 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8891697 2023.08.25 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8891696 2023.08.25 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8891555 2023.08.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8891455 2023.08.25 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8891454 2023.08.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 8891452 2023.08.25 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 8891453 2023.08.25 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8891451 2023.08.25 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8891450 2023.08.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 8891449 2023.08.25 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 8891448 2023.08.25 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8891447 2023.08.25 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 8891445 2023.08.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 36 8891446 2023.08.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8891271 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891270 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891268 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891269 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891267 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891266 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891265 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891264 2023.08.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8891263 2023.08.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8891262 2023.08.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8891261 2023.08.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8891260 2023.08.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8891259 2023.08.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8891258