DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP JG. Obserwator: Joanna Gwóźdź

Liczba gatunków: 193

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 209 2966 72 72 0 7 28 37
2 46 245 76 31 0 1 7 23
3 234 1269 97 76 0 5 25 46
4 226 668 135 103 0 9 48 46
5 322 699 161 119 0 18 55 46
6 144 192 171 69 2 9 21 37
7 96 122 184 79 0 19 32 28
8 22 23 184 21 0 1 6 14
9 77 125 189 65 0 7 22 36
10 75 795 190 54 0 5 15 34
11 17 196 190 16 0 1 4 11
12 69 190 193 43 0 3 16 24
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9306890 2023.12.31 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9291949 2023.12.25 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9291950 2023.12.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9284984 2023.12.22 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9284982 2023.12.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9274580 2023.12.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9274583 2023.12.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9274581 2023.12.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9274577 2023.12.17 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 9274578 2023.12.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9274579 2023.12.17 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9274576 2023.12.17 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9274582 2023.12.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9274575 2023.12.17 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9274574 2023.12.17 PK
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9274331 2023.12.17 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9274332 2023.12.17 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9274330 2023.12.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9274328 2023.12.17 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9274329 2023.12.17 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9274327 2023.12.17 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9274326 2023.12.17 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9274325 2023.12.17 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9274321 2023.12.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9274323 2023.12.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9274324 2023.12.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9274320 2023.12.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9274322 2023.12.17 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9274317 2023.12.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9274319 2023.12.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9274318 2023.12.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9274316 2023.12.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9274314 2023.12.17 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9274313 2023.12.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9274315 2023.12.17 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9274312 2023.12.17 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9274307 2023.12.17 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9274311 2023.12.17 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9274308 2023.12.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9274310 2023.12.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9274306 2023.12.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9274303 2023.12.17 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9274305 2023.12.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9274309 2023.12.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9274304 2023.12.17 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9274302 2023.12.17 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9274301 2023.12.17 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9284983 2023.12.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9284993 2023.12.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9284996 2023.12.10 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9284989 2023.12.10 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9284990 2023.12.10 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9284986 2023.12.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9285005 2023.12.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9285003 2023.12.10 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9284994 2023.12.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9285004 2023.12.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9285000 2023.12.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9284999 2023.12.10 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9285001 2023.12.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9284992 2023.12.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9284991 2023.12.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9285002 2023.12.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9284995 2023.12.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9284997 2023.12.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9284988 2023.12.10 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9284987 2023.12.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9284998 2023.12.10 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 9240070 2023.12.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9211723 2023.11.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9211724 2023.11.25 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9211722 2023.11.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9211720 2023.11.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9211721 2023.11.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211725 2023.11.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9211719 2023.11.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9211504 2023.11.25 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9211502 2023.11.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 40 9211503 2023.11.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9211501 2023.11.25 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9211505 2023.11.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9211500 2023.11.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9211498 2023.11.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9211499 2023.11.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9211497 2023.11.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9211496 2023.11.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9108937 2023.10.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9108935 2023.10.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9108934 2023.10.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9108930 2023.10.22 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9108932 2023.10.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9108933 2023.10.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9108936 2023.10.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9108931 2023.10.22 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9108929 2023.10.22 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9108927 2023.10.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9108925 2023.10.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9108928 2023.10.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9108922 2023.10.22 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9108924 2023.10.22 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9108923 2023.10.22 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9108921 2023.10.22 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9108920 2023.10.22 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 9108926 2023.10.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9108919 2023.10.22 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 9108918 2023.10.22 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 58 9108917 2023.10.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9108916 2023.10.22 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 9108914 2023.10.22 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9108915 2023.10.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9108913 2023.10.22 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9108912 2023.10.22 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9108911 2023.10.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9108910 2023.10.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9108907 2023.10.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9108909 2023.10.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9108908 2023.10.22 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9108904 2023.10.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9108906 2023.10.22 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9108905 2023.10.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9108903 2023.10.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9108900 2023.10.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9108902 2023.10.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9108899 2023.10.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9108898 2023.10.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 255 9108901 2023.10.22 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9108897 2023.10.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9084517 2023.10.15 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9084514 2023.10.15 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9084529 2023.10.15 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9084533 2023.10.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9084530 2023.10.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9084531 2023.10.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9084527 2023.10.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9084525 2023.10.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084532 2023.10.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9084523 2023.10.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9084526 2023.10.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9084528 2023.10.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9084519 2023.10.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9084524 2023.10.15 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9084520 2023.10.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9084518 2023.10.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9084522 2023.10.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9084521 2023.10.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9084511 2023.10.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9084516 2023.10.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9084509 2023.10.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9084515 2023.10.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9084506 2023.10.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084513 2023.10.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9084512 2023.10.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9084508 2023.10.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9084507 2023.10.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9084505 2023.10.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9084504 2023.10.15 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9084503 2023.10.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9084510 2023.10.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9084500 2023.10.15 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9084501 2023.10.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9084502 2023.10.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8983785 2023.09.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8983741 2023.09.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8983792 2023.09.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8983747 2023.09.16 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8983744 2023.09.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8983773 2023.09.16 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8983750 2023.09.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8983768 2023.09.16 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8983778 2023.09.16 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8983749 2023.09.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8983764 2023.09.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8983767 2023.09.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8983790 2023.09.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8983751 2023.09.16 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8983772 2023.09.16 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8983755 2023.09.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8983769 2023.09.16 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8983763 2023.09.16 PK
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8983752 2023.09.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8983743 2023.09.16 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8983770 2023.09.16 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8983786 2023.09.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8983775 2023.09.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8983780 2023.09.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8983781 2023.09.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8983776 2023.09.16 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8983757 2023.09.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8983795 2023.09.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8983736 2023.09.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8983740 2023.09.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8983754 2023.09.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8983746 2023.09.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8983739 2023.09.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8983738 2023.09.16 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8983758 2023.09.16 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8983761 2023.09.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8983756 2023.09.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8983735 2023.09.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8983789 2023.09.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8983745 2023.09.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8983771 2023.09.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8983753 2023.09.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8983796 2023.09.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8983797 2023.09.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8983762 2023.09.16 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8983759 2023.09.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8983779 2023.09.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8983788 2023.09.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8983791 2023.09.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8983783 2023.09.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8983782 2023.09.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8915774 2023.09.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8915775 2023.09.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8915773 2023.09.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8915771 2023.09.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8915772 2023.09.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8915770 2023.09.01 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8915767 2023.09.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8915766 2023.09.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8915768 2023.09.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8915769 2023.09.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8915764 2023.09.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8915765 2023.09.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8915762 2023.09.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8915763 2023.09.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8915761 2023.09.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8915758 2023.09.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8915759 2023.09.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8915755 2023.09.01 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8915754 2023.09.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8915756 2023.09.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8915757 2023.09.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8915760 2023.09.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8915752 2023.09.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8915753 2023.09.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8915750 2023.09.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8915751 2023.09.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8911713 2023.08.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8911712 2023.08.31 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8911710 2023.08.31 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8911709 2023.08.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8911711 2023.08.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8911708 2023.08.31 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8907882 2023.08.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8910390 2023.08.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8910388 2023.08.30 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8910391 2023.08.30 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8910392 2023.08.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8910384 2023.08.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8910385 2023.08.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8910389 2023.08.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8910386 2023.08.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8910380 2023.08.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8910383 2023.08.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8910382 2023.08.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8910379 2023.08.30 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8910381 2023.08.30 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8910387 2023.08.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8910393 2023.08.30 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 10 8809013 2023.07.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8809015 2023.07.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8809016 2023.07.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8809014 2023.07.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8809012 2023.07.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8809011 2023.07.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8809009 2023.07.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8809010 2023.07.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8809005 2023.07.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8809006 2023.07.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8809007 2023.07.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8809004 2023.07.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8809003 2023.07.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8809002 2023.07.30 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8809001 2023.07.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8809000 2023.07.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8808999 2023.07.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8808998 2023.07.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8808996 2023.07.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8808997 2023.07.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8814057 2023.07.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8814056 2023.07.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8814058 2023.07.28 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8814055 2023.07.28 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8798350 2023.07.25 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8798360 2023.07.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8798356 2023.07.25 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8798352 2023.07.25 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8798351 2023.07.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8798359 2023.07.25 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8798349 2023.07.25 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8798361 2023.07.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8798370 2023.07.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8798372 2023.07.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8798368 2023.07.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8798373 2023.07.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8798365 2023.07.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8798367 2023.07.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8798371 2023.07.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8798374 2023.07.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8798364 2023.07.25 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8798355 2023.07.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8798362 2023.07.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8798363 2023.07.25 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8798358 2023.07.25 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8798366 2023.07.25 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8798357 2023.07.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8798354 2023.07.25 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8798353 2023.07.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8798369 2023.07.25 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8772860 2023.07.17 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8772861 2023.07.17 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8761501 2023.07.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8761500 2023.07.15 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8761496 2023.07.15 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8761494 2023.07.15 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8761493 2023.07.15 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8761495 2023.07.15 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8761492 2023.07.15 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8761489 2023.07.15 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8761484 2023.07.15 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8761487 2023.07.15 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8761483 2023.07.15 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8761482 2023.07.15 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8761480 2023.07.15 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8761481 2023.07.15 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8761478 2023.07.15 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8761479 2023.07.15 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8761477 2023.07.15 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8761486 2023.07.15 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8761470 2023.07.15 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8761473 2023.07.15 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8761471 2023.07.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8761468 2023.07.15 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8761467 2023.07.15 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8761466 2023.07.15 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8761465 2023.07.15 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8761464 2023.07.15 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8761463 2023.07.15 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8761460 2023.07.15 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8761461 2023.07.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8761459 2023.07.15 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8761462 2023.07.15 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8761458 2023.07.15 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8761475 2023.07.14 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8761472 2023.07.14 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8761469 2023.07.14 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8761476 2023.07.14 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8761485 2023.07.14 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8761488 2023.07.13 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8761491 2023.07.12 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8761499 2023.07.11 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8761498 2023.07.11 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8761474 2023.07.11 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8761497 2023.07.11 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8761490 2023.07.10 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8753519 2023.06.28 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 8699163 2023.06.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694276 2023.06.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8694291 2023.06.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8694289 2023.06.26 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8694290 2023.06.26 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8694287 2023.06.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8694286 2023.06.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8694284 2023.06.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8694288 2023.06.26 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8694282 2023.06.26 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8694283 2023.06.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8694285 2023.06.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8694278 2023.06.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8694292 2023.06.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8694281 2023.06.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8694280 2023.06.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8694279 2023.06.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8694277 2023.06.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8694274 2023.06.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8694273 2023.06.26 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8694271 2023.06.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8694272 2023.06.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8694270 2023.06.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8694269 2023.06.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8694267 2023.06.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8694268 2023.06.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8694265 2023.06.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8694266 2023.06.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8694264 2023.06.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8694262 2023.06.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694261 2023.06.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8694263 2023.06.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694260 2023.06.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8694259 2023.06.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 8654975 2023.06.17 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8654976 2023.06.17 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8654974 2023.06.17 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8654973 2023.06.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8654972 2023.06.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8654970 2023.06.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8654969 2023.06.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8654966 2023.06.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8654968 2023.06.17 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8654967 2023.06.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8654971 2023.06.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8654964 2023.06.17 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8654963 2023.06.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8654965 2023.06.17 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8654961 2023.06.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8654962 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8654960 2023.06.17 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8654958 2023.06.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8654957 2023.06.17 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8654959 2023.06.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8654977 2023.06.17 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8640960 2023.06.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8640959 2023.06.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8640962 2023.06.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8640950 2023.06.11 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8640961 2023.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8640948 2023.06.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8640943 2023.06.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8640953 2023.06.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8640957 2023.06.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8640946 2023.06.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8640942 2023.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8640944 2023.06.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8640945 2023.06.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8640952 2023.06.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8640951 2023.06.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8640958 2023.06.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8640947 2023.06.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8640954 2023.06.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8640956 2023.06.11 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8624799 2023.06.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8624800 2023.06.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8624797 2023.06.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8624796 2023.06.10 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 8624793 2023.06.10 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8624792 2023.06.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8624795 2023.06.10 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8624788 2023.06.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8624791 2023.06.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8624794 2023.06.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8624789 2023.06.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8624790 2023.06.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8624815 2023.06.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8624812 2023.06.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8624814 2023.06.10 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8624810 2023.06.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8624813 2023.06.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8624811 2023.06.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8624808 2023.06.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8624809 2023.06.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8624805 2023.06.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8624806 2023.06.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8624804 2023.06.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8624802 2023.06.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8624801 2023.06.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8624803 2023.06.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8624798 2023.06.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8624807 2023.06.10 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8609337 2023.06.08 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 8609335 2023.06.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8609336 2023.06.08 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8609332 2023.06.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8609333 2023.06.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8609330 2023.06.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8609331 2023.06.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8609334 2023.06.08 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8609327 2023.06.08 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8609328 2023.06.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8609329 2023.06.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8609326 2023.06.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8609325 2023.06.08 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8609324 2023.06.08 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8609323 2023.06.08 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8609320 2023.06.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8609322 2023.06.08 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8609319 2023.06.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8609321 2023.06.08 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8609318 2023.06.08 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8609317 2023.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8609316 2023.06.08 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8609315 2023.06.08 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8609314 2023.06.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8609313 2023.06.08 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8609312 2023.06.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8609311 2023.06.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8609310 2023.06.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8609308 2023.06.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8609309 2023.06.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8609307 2023.06.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8609303 2023.06.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8609305 2023.06.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8609306 2023.06.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8609304 2023.06.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8609301 2023.06.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8609300 2023.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8609299 2023.06.08 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8609298 2023.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8609302 2023.06.08 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8601205 2023.06.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8568066 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8561441 2023.05.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8561436 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8561448 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8561445 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8561437 2023.05.28 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8561446 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8561449 2023.05.28 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8561440 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561444 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8561451 2023.05.28 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 8561443 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8561447 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8561450 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561438 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561442 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561435 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8561434 2023.05.28 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8561386 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561356 2023.05.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8561366 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8561364 2023.05.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8561384 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8561387 2023.05.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8561385 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561368 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561367 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8561365 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8561358 2023.05.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8561357 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8561396 2023.05.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8561426 2023.05.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8561399 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8561398 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8561428 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561369 2023.05.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8561397 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8561400 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8561427 2023.05.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8561401 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8561429 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561362 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8561361 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561390 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8561345 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8561346 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561363 2023.05.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8561389 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8561393 2023.05.28 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8561392 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8561391 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8561573 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8561575 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8561574 2023.05.28 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8561572 2023.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8561553 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8561576 2023.05.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8561376 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8561347 2023.05.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8561374 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8561375 2023.05.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8561349 2023.05.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8561353 2023.05.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8561350 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8561351 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561352 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8561388 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8561359 2023.05.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8561348 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8561360 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8561377 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8561430 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8561354 2023.05.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8561395 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8561355 2023.05.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8561378 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8561381 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8561394 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8561370 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561382 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561372 2023.05.28 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8561380 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561371 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8561383 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8561373 2023.05.28 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8518275 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8518274 2023.05.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8518272 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8518271 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8518276 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8518273 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8518270 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8518267 2023.05.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8518268 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8518265 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8518264 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8518262 2023.05.21 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 6 8518269 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8518263 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8518266 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8518260 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8518261 2023.05.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8518259 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518257 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8518258 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8518255 2023.05.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8518256 2023.05.21 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8518254 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8500141 2023.05.21 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8491610 2023.05.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8491611 2023.05.19 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8491609 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8485144 2023.05.18 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8485178 2023.05.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8485143 2023.05.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8485142 2023.05.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8485177 2023.05.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8485141 2023.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8485179 2023.05.18 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8485166 2023.05.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8485169 2023.05.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8485167 2023.05.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8485162 2023.05.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8485163 2023.05.18 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8485161 2023.05.18 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8485155 2023.05.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8485158 2023.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8485156 2023.05.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8485157 2023.05.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8485153 2023.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8485149 2023.05.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8485148 2023.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485147 2023.05.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8485145 2023.05.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8485174 2023.05.18 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8485172 2023.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8485173 2023.05.18 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8485168 2023.05.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8485171 2023.05.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8485170 2023.05.18 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8485165 2023.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8485164 2023.05.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8485176 2023.05.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8485160 2023.05.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8485159 2023.05.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8485154 2023.05.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8485152 2023.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485151 2023.05.18 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8485146 2023.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8485150 2023.05.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8453528 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8453526 2023.05.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8453525 2023.05.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8453527 2023.05.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453521 2023.05.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8453520 2023.05.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8453519 2023.05.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8453517 2023.05.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8453518 2023.05.14 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8453516 2023.05.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8453514 2023.05.14 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8453523 2023.05.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8453515 2023.05.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8453512 2023.05.14 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8453511 2023.05.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8453522 2023.05.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8453510 2023.05.14 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8453513 2023.05.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8453504 2023.05.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8453502 2023.05.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8453509 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453508 2023.05.14 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8453507 2023.05.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8453506 2023.05.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8453505 2023.05.14 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8453500 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453501 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8453498 2023.05.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8453503 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8453497 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453499 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453496 2023.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453494 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8453493 2023.05.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8453492 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453491 2023.05.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8453544 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8453542 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453543 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453541 2023.05.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8453545 2023.05.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8453539 2023.05.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8453538 2023.05.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8453540 2023.05.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8453537 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8453535 2023.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453536 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8453534 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453533 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8453531 2023.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8453532 2023.05.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8453530 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8445142 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445125 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8445123 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8445135 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8445131 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8445121 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8445134 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8445120 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8445117 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8445118 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8445129 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445130 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8445138 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8445128 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8445139 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8445140 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8445141 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445137 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8445133 2023.05.13 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8445124 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8445127 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8445136 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8445122 2023.05.13 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8445126 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8445132 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8445119 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8424226 2023.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8397224 2023.05.05 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8363167 2023.05.03 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8363168 2023.05.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 21 8363165 2023.05.03 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8363163 2023.05.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8363164 2023.05.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8363166 2023.05.03 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8363162 2023.05.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8363160 2023.05.03 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8363158 2023.05.03 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8363159 2023.05.03 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8363161 2023.05.03 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8363157 2023.05.03 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8363155 2023.05.03 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8363156 2023.05.03 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8363154 2023.05.03 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8363151 2023.05.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8363153 2023.05.03 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8363152 2023.05.03 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8363150 2023.05.03 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8363149 2023.05.03 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8363148 2023.05.03 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8363147 2023.05.03 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8363146 2023.05.03 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8363144 2023.05.03 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8363145 2023.05.03 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8363143 2023.05.03 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8363142 2023.05.03 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8363141 2023.05.03 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8363139 2023.05.03 MB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8363140 2023.05.03 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8363138 2023.05.03 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8363137 2023.05.03 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8363135 2023.05.03 MB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8363136 2023.05.03 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8363132 2023.05.03 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8363134 2023.05.03 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 8363129 2023.05.03 MB
pospolity żuraw, Grus grus 8 8363133 2023.05.03 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8363130 2023.05.03 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8363128 2023.05.03 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8363131 2023.05.03 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8363127 2023.05.03 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8363124 2023.05.03 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8363126 2023.05.03 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8363170 2023.05.03 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8363125 2023.05.03 MB
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8363123 2023.05.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 8357794 2023.05.02 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8357792 2023.05.02 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8357790 2023.05.02 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8357793 2023.05.02 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8357788 2023.05.02 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8357791 2023.05.02 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8357789 2023.05.02 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8357810 2023.05.02 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8357811 2023.05.02 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8357809 2023.05.02 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 8357807 2023.05.02 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8357808 2023.05.02 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8357805 2023.05.02 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8357806 2023.05.02 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8357804 2023.05.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8357802 2023.05.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8357803 2023.05.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8357801 2023.05.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8357800 2023.05.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8357798 2023.05.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8357799 2023.05.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8357797 2023.05.02 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8357796 2023.05.02 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8351389 2023.05.02 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8351391 2023.05.02 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8351390 2023.05.02 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8341747 2023.05.01 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339896 2023.05.01 MB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8339895 2023.05.01 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8339894 2023.05.01 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8339893 2023.05.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8339888 2023.05.01 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8339890 2023.05.01 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8339891 2023.05.01 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8339889 2023.05.01 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 8339886 2023.05.01 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 8339909 2023.05.01 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 8339885 2023.05.01 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8339897 2023.05.01 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8339892 2023.05.01 MB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8339887 2023.05.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8339884 2023.05.01 MB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8351077 2023.05.01 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 8351076 2023.05.01 MB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8351075 2023.05.01 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8333372 2023.04.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 8333373 2023.04.30 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8333374 2023.04.30 MB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8333371 2023.04.30 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8333370 2023.04.30 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8318451 2023.04.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8303428 2023.04.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8303398 2023.04.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8303397 2023.04.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8303390 2023.04.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8303394 2023.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8303393 2023.04.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8303391 2023.04.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8303392 2023.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8303395 2023.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8303388 2023.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8303389 2023.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8303387 2023.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8303382 2023.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8303385 2023.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8303383 2023.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8303380 2023.04.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8303375 2023.04.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8303386 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8303384 2023.04.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8303381 2023.04.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8303376 2023.04.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8303378 2023.04.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8303377 2023.04.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8303374 2023.04.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8303379 2023.04.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8297789 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8279971 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8279970 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8279969 2023.04.23 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8279682 2023.04.23 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8279649 2023.04.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8279651 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8279652 2023.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8279650 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 8279647 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 8279648 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8279646 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8279664 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8279663 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8279665 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8279668 2023.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8279659 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8279666 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8279660 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8279662 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8279667 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8279661 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8279657 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8279654 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8279655 2023.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8279658 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8279653 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8279656 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8279701 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8279700 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8279699 2023.04.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8279698 2023.04.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8279697 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 8279696 2023.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8279695 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 8279691 2023.04.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8279694 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8279692 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8279689 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8279688 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8279686 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8279690 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8279693 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8279687 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8279643 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8279642 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8279639 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8279644 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8279638 2023.04.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8279640 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8279637 2023.04.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8279641 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8279634 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8279636 2023.04.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8279631 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8279632 2023.04.23 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 8279630 2023.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8279645 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8279635 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8279683 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8279681 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8279685 2023.04.23 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8279684 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8279679 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8279680 2023.04.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8279678 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8279677 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8279675 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8279676 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8279674 2023.04.23 PK
pospolity