DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP JG. Obserwator: Joanna Gwóźdź

Liczba gatunków: 161

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 209 2966 72 72 0 7 28 37
2 46 245 76 31 0 1 7 23
3 234 1269 97 76 0 5 25 46
4 226 668 135 103 0 9 48 46
5 322 699 161 119 0 18 55 46
6 0 0 161 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8568066 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8561441 2023.05.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8561436 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8561448 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8561445 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8561437 2023.05.28 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8561446 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8561449 2023.05.28 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8561440 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561444 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8561451 2023.05.28 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 8561443 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8561447 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8561450 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561438 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8561442 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8561435 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8561434 2023.05.28 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8561386 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8561356 2023.05.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8561366 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8561364 2023.05.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8561384 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8561387 2023.05.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8561385 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561368 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561367 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8561365 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8561358 2023.05.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8561357 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8561396 2023.05.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8561426 2023.05.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8561399 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8561398 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8561428 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561369 2023.05.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8561397 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8561400 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8561427 2023.05.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8561401 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8561429 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561362 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8561361 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8561390 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8561345 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8561346 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8561363 2023.05.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8561389 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8561393 2023.05.28 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8561392 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8561391 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8561573 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8561575 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8561574 2023.05.28 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8561572 2023.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8561553 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8561576 2023.05.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8561376 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8561347 2023.05.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8561374 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8561375 2023.05.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8561349 2023.05.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8561353 2023.05.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8561350 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8561351 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8561352 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8561388 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8561359 2023.05.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8561348 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8561360 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8561377 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8561430 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8561354 2023.05.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8561395 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8561355 2023.05.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8561378 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8561381 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8561394 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8561370 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8561382 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8561372 2023.05.28 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8561380 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8561371 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8561383 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8561373 2023.05.28 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8518275 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8518274 2023.05.21 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8518272 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8518271 2023.05.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8518276 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8518273 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8518270 2023.05.21 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8518267 2023.05.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8518268 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8518265 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8518264 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8518262 2023.05.21 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 6 8518269 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8518263 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8518266 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8518260 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8518261 2023.05.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8518259 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8518257 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8518258 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8518255 2023.05.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8518256 2023.05.21 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8518254 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8500141 2023.05.21 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8491609 2023.05.19 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8491610 2023.05.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8491611 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8485144 2023.05.18 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8485178 2023.05.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8485143 2023.05.18 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8485142 2023.05.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8485177 2023.05.18 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8485141 2023.05.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8485179 2023.05.18 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8485166 2023.05.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8485169 2023.05.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8485167 2023.05.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8485162 2023.05.18 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8485163 2023.05.18 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8485161 2023.05.18 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8485155 2023.05.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8485158 2023.05.18 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 8485156 2023.05.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8485157 2023.05.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8485153 2023.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8485149 2023.05.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8485148 2023.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485147 2023.05.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8485145 2023.05.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8485174 2023.05.18 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8485172 2023.05.18 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8485173 2023.05.18 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8485168 2023.05.18 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8485171 2023.05.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8485170 2023.05.18 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8485165 2023.05.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8485164 2023.05.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8485176 2023.05.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8485160 2023.05.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8485159 2023.05.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8485154 2023.05.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8485152 2023.05.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485151 2023.05.18 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8485146 2023.05.18 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8485150 2023.05.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8453528 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8453526 2023.05.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8453525 2023.05.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8453527 2023.05.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453521 2023.05.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8453520 2023.05.14 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8453519 2023.05.14 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8453517 2023.05.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8453518 2023.05.14 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8453516 2023.05.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8453514 2023.05.14 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8453523 2023.05.14 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8453515 2023.05.14 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8453512 2023.05.14 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8453511 2023.05.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8453522 2023.05.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8453510 2023.05.14 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8453513 2023.05.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8453504 2023.05.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8453502 2023.05.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8453509 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453508 2023.05.14 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8453507 2023.05.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8453506 2023.05.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8453505 2023.05.14 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 8453500 2023.05.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453501 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8453498 2023.05.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8453503 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8453497 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453499 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453496 2023.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453494 2023.05.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8453493 2023.05.14 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8453492 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453491 2023.05.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8453544 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8453542 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453543 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453541 2023.05.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8453545 2023.05.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8453539 2023.05.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8453538 2023.05.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8453540 2023.05.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8453537 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8453535 2023.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453536 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8453534 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453533 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8453531 2023.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8453532 2023.05.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8453530 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8445142 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8445125 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8445123 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8445135 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8445131 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8445121 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8445134 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8445120 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8445117 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8445118 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8445129 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8445130 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8445138 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8445128 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8445139 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8445140 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8445141 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8445137 2023.05.13 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8445133 2023.05.13 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8445124 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8445127 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8445136 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8445122 2023.05.13 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8445126 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8445132 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8445119 2023.05.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8424226 2023.05.11 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8397224 2023.05.05 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 8363167 2023.05.03 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8363168 2023.05.03 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 21 8363165 2023.05.03 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8363163 2023.05.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8363164 2023.05.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8363166 2023.05.03 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8363162 2023.05.03 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8363160 2023.05.03 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8363158 2023.05.03 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8363159 2023.05.03 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8363161 2023.05.03 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8363157 2023.05.03 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8363155 2023.05.03 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8363156 2023.05.03 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8363154 2023.05.03 PM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8363151 2023.05.03 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8363153 2023.05.03 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8363152 2023.05.03 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8363150 2023.05.03 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8363149 2023.05.03 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8363148 2023.05.03 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8363147 2023.05.03 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8363146 2023.05.03 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8363144 2023.05.03 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8363145 2023.05.03 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8363143 2023.05.03 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8363142 2023.05.03 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8363141 2023.05.03 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8363139 2023.05.03 MB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8363140 2023.05.03 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8363138 2023.05.03 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8363137 2023.05.03 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8363135 2023.05.03 MB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8363136 2023.05.03 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8363132 2023.05.03 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8363134 2023.05.03 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 8363129 2023.05.03 MB
pospolity żuraw, Grus grus 8 8363133 2023.05.03 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8363130 2023.05.03 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8363128 2023.05.03 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8363131 2023.05.03 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8363127 2023.05.03 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8363124 2023.05.03 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8363126 2023.05.03 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8363170 2023.05.03 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8363125 2023.05.03 MB
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8363123 2023.05.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 8357794 2023.05.02 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8357792 2023.05.02 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8357790 2023.05.02 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8357793 2023.05.02 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8357788 2023.05.02 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8357791 2023.05.02 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8357789 2023.05.02 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8357810 2023.05.02 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8357811 2023.05.02 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8357809 2023.05.02 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 8357807 2023.05.02 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8357808 2023.05.02 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8357805 2023.05.02 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8357806 2023.05.02 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 8357804 2023.05.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8357802 2023.05.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8357803 2023.05.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8357801 2023.05.02 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8357800 2023.05.02 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8357798 2023.05.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8357799 2023.05.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8357797 2023.05.02 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8357796 2023.05.02 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8351389 2023.05.02 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8351391 2023.05.02 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8351390 2023.05.02 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 8341747 2023.05.01 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8339896 2023.05.01 MB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8339895 2023.05.01 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8339894 2023.05.01 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8339893 2023.05.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8339888 2023.05.01 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8339890 2023.05.01 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8339891 2023.05.01 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8339889 2023.05.01 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 8339886 2023.05.01 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 8339909 2023.05.01 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 8339885 2023.05.01 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8339897 2023.05.01 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8339892 2023.05.01 MB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8339887 2023.05.01 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8339884 2023.05.01 MB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8351075 2023.05.01 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 8351076 2023.05.01 MB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8351077 2023.05.01 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8333372 2023.04.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 8333373 2023.04.30 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8333374 2023.04.30 MB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8333371 2023.04.30 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8333370 2023.04.30 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8318451 2023.04.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8303428 2023.04.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8303398 2023.04.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8303397 2023.04.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8303390 2023.04.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8303394 2023.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8303393 2023.04.26 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8303391 2023.04.26 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8303392 2023.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8303395 2023.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8303388 2023.04.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8303389 2023.04.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8303387 2023.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8303382 2023.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8303385 2023.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8303383 2023.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8303380 2023.04.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8303375 2023.04.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8303386 2023.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8303384 2023.04.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8303381 2023.04.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8303376 2023.04.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8303378 2023.04.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8303377 2023.04.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8303374 2023.04.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8303379 2023.04.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8297789 2023.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8279971 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8279970 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8279969 2023.04.23 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8279682 2023.04.23 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8279649 2023.04.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8279651 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8279652 2023.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8279650 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 8279647 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 8279648 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8279646 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8279664 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8279663 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8279665 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8279668 2023.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8279659 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8279666 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8279660 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8279662 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8279667 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8279661 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8279657 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8279654 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8279655 2023.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8279658 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8279653 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8279656 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8279701 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8279700 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8279699 2023.04.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8279698 2023.04.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8279697 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 8279696 2023.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8279695 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 8279691 2023.04.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8279694 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8279692 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8279689 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8279688 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8279686 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8279690 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8279693 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8279687 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8279643 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8279642 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8279639 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8279644 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8279638 2023.04.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8279640 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8279637 2023.04.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8279641 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8279634 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8279636 2023.04.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8279631 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8279632 2023.04.23 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 8279630 2023.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8279645 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8279635 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8279683 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8279681 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8279685 2023.04.23 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8279684 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8279679 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8279680 2023.04.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8279678 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8279677 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8279675 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8279676 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8279674 2023.04.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8279673 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8279671 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8279672 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8279670 2023.04.23 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8279669 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8276997 2023.04.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8276996 2023.04.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8277014 2023.04.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8277013 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8277011 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8277009 2023.04.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8277010 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8277008 2023.04.22 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8277004 2023.04.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8277007 2023.04.22 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8277005 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8277012 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8277002 2023.04.22 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8277003 2023.04.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8277000 2023.04.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8277001 2023.04.22 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8276999 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8277006 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8276998 2023.04.22 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8276993 2023.04.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8276992 2023.04.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8276989 2023.04.22 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8276991 2023.04.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8276990 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8276988 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8276982 2023.04.22 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8276985 2023.04.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8276986 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8276983 2023.04.22 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8276987 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8276984 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8276981 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8276980 2023.04.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8276979 2023.04.22 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8276978 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8259330 2023.04.21 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8259328 2023.04.21 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8259329 2023.04.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8242352 2023.04.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8242351 2023.04.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8242349 2023.04.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8242350 2023.04.18 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8242347 2023.04.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8242346 2023.04.18 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8242344 2023.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8242348 2023.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8242343 2023.04.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8242345 2023.04.18 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8242342 2023.04.18 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8216864 2023.04.15 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8192433 2023.04.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8192408 2023.04.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8192409 2023.04.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8192406 2023.04.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8192402 2023.04.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8192401 2023.04.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8192399 2023.04.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8192407 2023.04.12 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8192405 2023.04.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8192397 2023.04.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8192439 2023.04.12 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8192398 2023.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8192400 2023.04.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8192403 2023.04.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8192404 2023.04.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8192396 2023.04.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8192394 2023.04.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8192393 2023.04.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8192391 2023.04.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8192392 2023.04.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8192395 2023.04.12 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8124415 2023.04.01 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8124395 2023.04.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8124391 2023.04.01 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8124305 2023.04.01 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 8124349 2023.04.01 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8124336 2023.04.01 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8124335 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8124334 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8124333 2023.04.01 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8124337 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8124350 2023.04.01 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8124338 2023.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8124401 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8124402 2023.04.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8124413 2023.04.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8124412 2023.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8124410 2023.04.01 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8124389 2023.04.01 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 8124339 2023.04.01 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8124390 2023.04.01 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8124396 2023.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8124409 2023.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8124405 2023.04.01 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8124381 2023.04.01 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8124374 2023.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8124404 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8124399 2023.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8124406 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8124392 2023.04.01 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8124393 2023.04.01 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8124369 2023.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8124400 2023.04.01 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8124386 2023.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8124378 2023.04.01 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8124394 2023.04.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8124407 2023.04.01 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 8124360 2023.04.01 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8124408 2023.04.01 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8124372 2023.04.01 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8124361 2023.04.01 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8124341 2023.04.01 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8124340 2023.04.01 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8124348 2023.04.01 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8124370 2023.04.01 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 8124347 2023.04.01 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8124387 2023.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8124377 2023.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8124452 2023.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8124451 2023.04.01 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8086888 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8086887 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8086886 2023.03.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8086885 2023.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8086938 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8086926 2023.03.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8086928 2023.03.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8086947 2023.03.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8086916 2023.03.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8086946 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8086923 2023.03.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8086915 2023.03.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8086910 2023.03.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8086901 2023.03.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8086906 2023.03.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8086896 2023.03.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8086897 2023.03.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8086891 2023.03.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8086890 2023.03.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8086889 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8086936 2023.03.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8086935 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8086937 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8086929 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8086934 2023.03.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8086952 2023.03.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8086949 2023.03.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8086940 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8086924 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 8086919 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8086927 2023.03.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8086911 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 8086918 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8086907 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8086904 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8086905 2023.03.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8086933 2023.03.26 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8086932 2023.03.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8086950 2023.03.26 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8086941 2023.03.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8086945 2023.03.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8086930 2023.03.26 PK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8086948 2023.03.26 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8086917 2023.03.26 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8086942 2023.03.26 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8086913 2023.03.26 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8086914 2023.03.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8086900 2023.03.26 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 8086895 2023.03.26 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8086894 2023.03.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8086903 2023.03.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8086893 2023.03.26 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 8086925 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8086931 2023.03.26 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8086939 2023.03.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8086921 2023.03.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8086951 2023.03.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8086920 2023.03.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8086922 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8086912 2023.03.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8086944 2023.03.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8086943 2023.03.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8086909 2023.03.26 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8086908 2023.03.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8086898 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8086899 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8086902 2023.03.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8086892 2023.03.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8086868 2023.03.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8086864 2023.03.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8086866 2023.03.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8086865 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8086867 2023.03.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8086862 2023.03.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8086861 2023.03.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8086863 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8086860 2023.03.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8086859 2023.03.26 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8086858 2023.03.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 8086856 2023.03.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8086855 2023.03.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8086854 2023.03.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8086857 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8086853 2023.03.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8086884 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 8086882 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8086880 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8086879 2023.03.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8086883 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8086878 2023.03.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8086881 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8086877 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8086875 2023.03.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8086876 2023.03.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8086872 2023.03.26 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8086874 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8086871 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8086873 2023.03.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8086870 2023.03.26 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8086869 2023.03.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8086850 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8086849 2023.03.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8086852 2023.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8086851 2023.03.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8086846 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8086848 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8086847 2023.03.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8086844 2023.03.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8086843 2023.03.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8086845 2023.03.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8086841 2023.03.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8086840 2023.03.26 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8086839 2023.03.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8086842 2023.03.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8086837 2023.03.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8086838 2023.03.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8083473 2023.03.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8083472 2023.03.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8083471 2023.03.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8083442 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8050677 2023.03.21 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8050676 2023.03.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8050673 2023.03.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8050675 2023.03.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8050672 2023.03.21 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8050674 2023.03.21 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8050671 2023.03.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8050670 2023.03.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8050666 2023.03.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8050668 2023.03.21 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 8050665 2023.03.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 8050662 2023.03.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8050667 2023.03.21 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8050669 2023.03.21 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 8050661 2023.03.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8050660 2023.03.21 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 8050659 2023.03.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 8050658 2023.03.21 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8050656 2023.03.21 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8050655 2023.03.21 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8050657 2023.03.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 8050654 2023.03.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8050652 2023.03.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8050653 2023.03.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8050651 2023.03.21 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8050649 2023.03.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8050650 2023.03.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8050648 2023.03.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8050647 2023.03.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8050646 2023.03.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8050641 2023.03.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8050644 2023.03.21 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8050645 2023.03.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8050643 2023.03.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8050642 2023.03.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8050640 2023.03.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8050639 2023.03.21 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8050638 2023.03.21 PK
pospolity żuraw, Grus grus 250 8033697 2023.03.19 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 8033716 2023.03.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8033714 2023.03.19 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8033711 2023.03.19 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8033713 2023.03.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8033712 2023.03.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8033709 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8033710 2023.03.19 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8033708 2023.03.19 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8033707 2023.03.19 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8033705 2023.03.19 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8033703 2023.03.19 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8033704 2023.03.19 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8033701 2023.03.19 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 8033702 2023.03.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8033752 2023.03.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8033750 2023.03.19 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8033747 2023.03.19 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8033745 2023.03.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8033744 2023.03.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8033743 2023.03.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8033740 2023.03.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8033738 2023.03.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8033736 2023.03.19 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8033734 2023.03.19 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8033730 2023.03.19 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8033728 2023.03.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7 8033727 2023.03.19 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8033725 2023.03.19 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8033724 2023.03.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8033722 2023.03.19 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8020582 2023.03.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8020578 2023.03.18 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8020581 2023.03.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8020579 2023.03.18 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8020577 2023.03.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8020575 2023.03.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8020576 2023.03.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8020574 2023.03.18 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8020573 2023.03.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8020572 2023.03.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8020570 2023.03.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8020569 2023.03.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8020571 2023.03.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8020568 2023.03.18 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8020566 2023.03.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 150 8020567 2023.03.18 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8020565 2023.03.18 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 7 8020562 2023.03.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8020564 2023.03.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8020563 2023.03.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8020561 2023.03.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8020559 2023.03.18 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8020583 2023.03.18 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 14 8020560 2023.03.18 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8011970 2023.03.16 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8011971 2023.03.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8009893 2023.03.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8007505 2023.03.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8000733 2023.03.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8000732 2023.03.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7998156 2023.03.13 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7988580 2023.03.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7988582 2023.03.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 7988581 2023.03.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7988583 2023.03.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 7980676 2023.03.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7966156 2023.03.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7966155 2023.03.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7949132 2023.03.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7949133 2023.03.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 7949131 2023.03.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7949134 2023.03.02 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7949128 2023.03.02 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7949129 2023.03.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7949130 2023.03.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7931060 2023.02.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 7931059 2023.02.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7931058 2023.02.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7930432 2023.02.26 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7930433 2023.02.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7930431 2023.02.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7930430 2023.02.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7930429 2023.02.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7930428 2023.02.26 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7930427 2023.02.26 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7930423 2023.02.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7930424 2023.02.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7930422 2023.02.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7930426 2023.02.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 7930425 2023.02.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7930420 2023.02.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7930421 2023.02.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7930419 2023.02.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 3 7930417 2023.02.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7930418 2023.02.26 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7930414 2023.02.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7930416 2023.02.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7930415 2023.02.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7930413 2023.02.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7930412 2023.02.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7929643 2023.02.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7923440 2023.02.24 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7923439 2023.02.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7923024 2023.02.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7892750 2023.02.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7892748 2023.02.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7892753 2023.02.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7892751 2023.02.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7892749 2023.02.15 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7892752 2023.02.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7887003 2023.02.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 7887004 2023.02.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7887005 2023.02.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7887000 2023.02.13 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7886997 2023.02.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7887001 2023.02.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7886999 2023.02.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7887002 2023.02.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7886998 2023.02.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7849705 2023.02.03 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7843738 2023.02.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7840182 2023.01.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7831276 2023.01.28 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7831287 2023.01.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7831264 2023.01.28 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7831273 2023.01.28 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7831265 2023.01.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7831269 2023.01.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7831270 2023.01.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7831271 2023.01.28 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7831263 2023.01.28 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7831285 2023.01.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7831275 2023.01.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7831282 2023.01.28 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7831284 2023.01.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7831281 2023.01.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7831229 2023.01.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7831230 2023.01.28 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7831215 2023.01.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7831231 2023.01.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7831232 2023.01.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7831223 2023.01.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7831233 2023.01.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7831227 2023.01.28 PK
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7831257 2023.01.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7831259 2023.01.28 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7831279 2023.01.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7831222 2023.01.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7831225 2023.01.28 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7831260 2023.01.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 7831210 2023.01.28 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7831206 2023.01.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7831207 2023.01.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7831212 2023.01.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7831213 2023.01.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7831209 2023.01.28 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7831217 2023.01.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7831219 2023.01.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7831329 2023.01.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7831312 2023.01.27 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7831331 2023.01.27 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7831310 2023.01.27 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7831309 2023.01.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 44 7831328 2023.01.27 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7831308 2023.01.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7831307 2023.01.27 PK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7831305 2023.01.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7831316 2023.01.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7831326 2023.01.27 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7831322 2023.01.27 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7831323 2023.01.27 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7831321 2023.01.27 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7831314 2023.01.27 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7831313 2023.01.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7831317 2023.01.27 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7831324 2023.01.27 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7831319 2023.01.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7831302 2023.01.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7831292 2023.01.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 7831297 2023.01.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 10 7831296 2023.01.27 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7831290 2023.01.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7831289 2023.01.27 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7831298 2023.01.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 7831300 2023.01.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 7831294 2023.01.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7831293 2023.01.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7831299 2023.01.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 7778053 2023.01.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7778052 2023.01.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7778067 2023.01.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 7778066 2023.01.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7778065 2023.01.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7778064 2023.01.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7778061 2023.01.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7778063 2023.01.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7778062 2023.01.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7778058 2023.01.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7778059 2023.01.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7778060 2023.01.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7778083 2023.01.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7778056 2023.01.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7778055 2023.01.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7778057 2023.01.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7778054 2023.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7778050 2023.01.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7778049 2023.01.14 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7778051 2023.01.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7778047 2023.01.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 7778046 2023.01.14 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7778045 2023.01.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 7778085 2023.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7778044 2023.01.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7778043 2023.01.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7778041 2023.01.14 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7778040 2023.01.14 PK