DRUŻYNA

Drużyna: GABSONY. Obserwator: Ola Korz

Liczba gatunków: 176

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 79 503 37 37 0 0 10 27
2 50 231 48 31 0 3 9 19
3 93 995 94 71 0 12 32 27
4 133 533 130 92 0 8 43 41
5 53 123 157 45 0 6 30 9
6 9 20 162 9 0 5 3 1
7 1 2 162 1 0 0 0 1
9 17 35 176 15 1 10 4 0
8 0 0 176 0 0 0 0 0
10 0 0 176 0 0 0 0 0
11 0 0 176 0 0 0 0 0
12 0 0 176 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8998115 2023.09.23 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 8998066 2023.09.23 WP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 8997041 2023.09.23 ŁD
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8996960 2023.09.23 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8996532 2023.09.23 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8996512 2023.09.23 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8996511 2023.09.23 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8996510 2023.09.23 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8996181 2023.09.23 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8995952 2023.09.23 ŁD
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8995951 2023.09.23 ŁD
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 9005392 2023.09.23 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8969346 2023.09.16 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8968966 2023.09.16 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8952864 2023.09.10 MZ
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8944986 2023.09.09 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 8944987 2023.09.09 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8782963 2023.07.22 MZ
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8694366 2023.06.26
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8585507 2023.06.03 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8584056 2023.06.03 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8583151 2023.06.03 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8583150 2023.06.03 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8583153 2023.06.03 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8583152 2023.06.03 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8583154 2023.06.03 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8583149 2023.06.03 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8550265 2023.05.28 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8548060 2023.05.28 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8548059 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8548058 2023.05.28 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8548057 2023.05.28 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8548056 2023.05.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8547666 2023.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8547665 2023.05.28 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8547664 2023.05.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8547660 2023.05.28 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8547662 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547661 2023.05.28 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8547663 2023.05.28 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8547659 2023.05.28 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8531049 2023.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8502056 2023.05.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8502038 2023.05.20 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 8502031 2023.05.20 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 8502030 2023.05.20 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8497342 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8496751 2023.05.20 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8496676 2023.05.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8496450 2023.05.20 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8496451 2023.05.20 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8456040 2023.05.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8442400 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8441825 2023.05.13 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8441720 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8441719 2023.05.13 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8441691 2023.05.13 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8440987 2023.05.13 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8440986 2023.05.13 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8439268 2023.05.13 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8439267 2023.05.13 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8439266 2023.05.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8439265 2023.05.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8439264 2023.05.13 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8439263 2023.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8439262 2023.05.13 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8439261 2023.05.13 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8439260 2023.05.13 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8439259 2023.05.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8439258 2023.05.13 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8439257 2023.05.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 8439256 2023.05.13 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8439255 2023.05.13 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8439254 2023.05.13 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8413959 2023.05.09 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8356779 2023.05.02 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8344884 2023.05.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8344882 2023.05.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8344883 2023.05.01 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8344881 2023.05.01 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8332903 2023.04.30 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8332902 2023.04.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8329938 2023.04.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8329936 2023.04.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8329937 2023.04.30 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8329935 2023.04.30 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8329934 2023.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 8325107 2023.04.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8325105 2023.04.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8325106 2023.04.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 2 8325108 2023.04.29 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8325104 2023.04.29 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8325102 2023.04.29 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8325103 2023.04.29 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8325101 2023.04.29 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8282746 2023.04.23 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8282748 2023.04.23 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8282749 2023.04.23 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8282750 2023.04.23 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8282753 2023.04.23 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8268214 2023.04.22 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8268213 2023.04.22 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8268212 2023.04.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8268211 2023.04.22 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8268210 2023.04.22 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8268209 2023.04.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8268208 2023.04.22 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8268207 2023.04.22 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8268206 2023.04.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8268205 2023.04.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8268204 2023.04.22 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8268203 2023.04.22 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8268202 2023.04.22 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8268201 2023.04.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8268200 2023.04.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8268199 2023.04.22 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8268198 2023.04.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8268197 2023.04.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8268196 2023.04.22 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8268195 2023.04.22 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8268194 2023.04.22 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8268193 2023.04.22 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8268192 2023.04.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8268191 2023.04.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8268190 2023.04.22 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8268189 2023.04.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8268188 2023.04.22 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8268187 2023.04.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8268186 2023.04.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8268185 2023.04.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8268184 2023.04.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268183 2023.04.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8268182 2023.04.22 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8268181 2023.04.22 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8268180 2023.04.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8268179 2023.04.22 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8268178 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8268177 2023.04.22 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8268176 2023.04.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8268175 2023.04.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8268174 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8268173 2023.04.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8268172 2023.04.22 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8268171 2023.04.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8268170 2023.04.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8268169 2023.04.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8268168 2023.04.22 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8268167 2023.04.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8268166 2023.04.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8268165 2023.04.22 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8268164 2023.04.22 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8268163 2023.04.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8268162 2023.04.22 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8233351 2023.04.17 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8214969 2023.04.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8213389 2023.04.15 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8212509 2023.04.15 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8178757 2023.04.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8178756 2023.04.10 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8185716 2023.04.10 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8167467 2023.04.09 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8164636 2023.04.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8164644 2023.04.08 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 8164643 2023.04.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8164642 2023.04.08 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8164641 2023.04.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8164640 2023.04.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8164639 2023.04.08 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8164638 2023.04.08 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8164637 2023.04.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 8164645 2023.04.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8164646 2023.04.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 20 8164682 2023.04.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8164681 2023.04.08 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8164680 2023.04.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 8164679 2023.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8164678 2023.04.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 10 8164677 2023.04.08 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8164676 2023.04.08 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 6 8164647 2023.04.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8164694 2023.04.07 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8122652 2023.04.01 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8122651 2023.04.01 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8122650 2023.04.01 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8122649 2023.04.01 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8122648 2023.04.01 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8122647 2023.04.01 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8122646 2023.04.01 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8122645 2023.04.01 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8122644 2023.04.01 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8121666 2023.04.01 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8121665 2023.04.01 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8121664 2023.04.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 6 8121663 2023.04.01 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8121662 2023.04.01 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 8121661 2023.04.01 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8121660 2023.04.01 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8121659 2023.04.01 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8121658 2023.04.01 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8121657 2023.04.01 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8121656 2023.04.01 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8121655 2023.04.01 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8121654 2023.04.01 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8121653 2023.04.01 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8121652 2023.04.01 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8121651 2023.04.01 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8121650 2023.04.01 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 8121649 2023.04.01 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8121648 2023.04.01 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8121647 2023.04.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8121646 2023.04.01 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8121645 2023.04.01 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8119220 2023.04.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8113554 2023.03.31 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8085390 2023.03.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8085195 2023.03.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8085036 2023.03.26 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8084873 2023.03.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8084797 2023.03.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8084796 2023.03.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8084633 2023.03.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8079151 2023.03.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8068420 2023.03.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8022658 2023.03.18 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 8022657 2023.03.18 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8022483 2023.03.18 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8022438 2023.03.18 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8022437 2023.03.18 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8022436 2023.03.18 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8022435 2023.03.18 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 8022434 2023.03.18 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8022433 2023.03.18 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 8022432 2023.03.18 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8022431 2023.03.18 ŁD
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 8019852 2023.03.17 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8019853 2023.03.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7985420 2023.03.11 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7984010 2023.03.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7984006 2023.03.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 30 7984007 2023.03.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7984008 2023.03.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7984009 2023.03.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7984004 2023.03.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7984011 2023.03.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7984012 2023.03.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 20 7984013 2023.03.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7984014 2023.03.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7984015 2023.03.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7984016 2023.03.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7984005 2023.03.10 MZ
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7962792 2023.03.05 PL
pospolity żuraw, Grus grus 18 7961209 2023.03.05 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7959797 2023.03.05 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 7959798 2023.03.05 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7957321 2023.03.04 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7957138 2023.03.04 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7956017 2023.03.04 PL
pospolity żuraw, Grus grus 5 7955066 2023.03.04 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7955061 2023.03.04 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7955062 2023.03.04 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7955065 2023.03.04 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7955060 2023.03.04 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 4 7955059 2023.03.04 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7955064 2023.03.04 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7955058 2023.03.04 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7955056 2023.03.04 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7955057 2023.03.04 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 7955063 2023.03.04 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7955055 2023.03.04 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 7955054 2023.03.04 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7959146 2023.03.04 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7954417 2023.03.03 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7954418 2023.03.03 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7954419 2023.03.03 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7954420 2023.03.03 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7954421 2023.03.03 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7954422 2023.03.03 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7954416 2023.03.03 PL
pospolity bogatka, Parus major 6 7954415 2023.03.03 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7954414 2023.03.03 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7954413 2023.03.03 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7954412 2023.03.03 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7954411 2023.03.03 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7954410 2023.03.03 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 7954409 2023.03.03 PL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7954408 2023.03.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7954423 2023.03.03 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7954425 2023.03.03 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7954426 2023.03.03 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7954440 2023.03.03 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7954439 2023.03.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7954438 2023.03.03 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7954437 2023.03.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7954436 2023.03.03 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7954435 2023.03.03 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 7954434 2023.03.03 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7954433 2023.03.03 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7954432 2023.03.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7954431 2023.03.03 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7954430 2023.03.03 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7954429 2023.03.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7954428 2023.03.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7954427 2023.03.03 PL
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 8060419 2023.03.03 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7950480 2023.03.02 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7945532 2023.03.01 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7926262 2023.02.25 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7926261 2023.02.25 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7926129 2023.02.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7926131 2023.02.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7926132 2023.02.25 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7926133 2023.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7926130 2023.02.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7912055 2023.02.21 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7906082 2023.02.19 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7906083 2023.02.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7906081 2023.02.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7906080 2023.02.19 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7906079 2023.02.19 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7906077 2023.02.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 7899686 2023.02.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7899687 2023.02.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7899682 2023.02.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7899685 2023.02.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7899683 2023.02.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7899681 2023.02.17 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7899684 2023.02.17 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7898217 2023.02.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7891825 2023.02.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7891827 2023.02.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7891826 2023.02.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7891824 2023.02.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7891823 2023.02.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7891822 2023.02.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7891821 2023.02.15 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7891820 2023.02.15 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7872875 2023.02.10 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7872872 2023.02.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7872874 2023.02.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7872873 2023.02.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7872871 2023.02.10 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7872870 2023.02.10 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7872869 2023.02.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7865114 2023.02.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7865113 2023.02.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7864551 2023.02.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7864549 2023.02.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7864548 2023.02.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7864547 2023.02.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7864546 2023.02.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7847004 2023.02.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7847003 2023.02.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7847002 2023.02.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7847000 2023.02.03 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7847001 2023.02.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7846999 2023.02.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 7840306 2023.01.30 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7831754 2023.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7831750 2023.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7831751 2023.01.28 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7831752 2023.01.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 7831753 2023.01.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7831755 2023.01.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7831756 2023.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7831761 2023.01.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7831757 2023.01.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7831758 2023.01.28 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7831759 2023.01.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7831760 2023.01.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7816153 2023.01.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7816154 2023.01.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7816155 2023.01.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7816157 2023.01.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7816320 2023.01.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7816152 2023.01.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7806466 2023.01.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7805712 2023.01.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7805710 2023.01.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7805711 2023.01.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7805709 2023.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7805707 2023.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7805706 2023.01.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7805708 2023.01.21 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7805705 2023.01.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7801151 2023.01.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7801150 2023.01.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 7801152 2023.01.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7801148 2023.01.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7801149 2023.01.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7801147 2023.01.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7801146 2023.01.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7801145 2023.01.20 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7801144 2023.01.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7800183 2023.01.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7800185 2023.01.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7800184 2023.01.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7800181 2023.01.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7800182 2023.01.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7796132 2023.01.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7796130 2023.01.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7792859 2023.01.17 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7792866 2023.01.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7792868 2023.01.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7792869 2023.01.17 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7792870 2023.01.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 7790689 2023.01.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7789015 2023.01.16 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7789969 2023.01.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7790669 2023.01.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7790670 2023.01.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7790677 2023.01.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7790681 2023.01.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7790685 2023.01.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7790690 2023.01.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7790793 2023.01.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7790688 2023.01.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7790687 2023.01.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7790686 2023.01.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7787781 2023.01.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7787785 2023.01.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7782800 2023.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7782799 2023.01.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7782358 2023.01.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7782357 2023.01.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7772494 2023.01.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7768929 2023.01.11 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7768926 2023.01.11 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7768923 2023.01.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7768922 2023.01.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7762826 2023.01.09 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7762835 2023.01.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7762825 2023.01.07 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 7762824 2023.01.07 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7762804 2023.01.07 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7762791 2023.01.07 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...