DRUŻYNA

Drużyna: Michał Michał . Obserwator: Michal Michal

Liczba gatunków: 182

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 177 1996 56 56 0 1 18 37
2 125 3833 66 46 0 2 11 33
3 309 6129 94 73 0 4 31 38
4 220 3188 115 89 0 6 40 43
5 257 1869 148 94 1 13 43 37
6 51 267 155 44 0 6 22 16
8 5 6 160 5 0 3 2 0
9 12 13 170 12 0 8 4 0
10 5 8 174 5 0 2 3 0
11 11 20 182 9 1 6 2 0
7 0 0 182 0 0 0 0 0
12 0 0 182 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9232355 2023.11.30 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9230130 2023.11.30 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9207323 2023.11.22 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9207322 2023.11.22 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9203435 2023.11.20 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9203433 2023.11.20 WP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9203432 2023.11.20 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9203434 2023.11.20 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9161397 2023.11.06 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9160054 2023.11.06 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9160053 2023.11.06 WP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9094548 2023.10.18 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9070591 2023.10.12 WP
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9070532 2023.10.12 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9070068 2023.10.11 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9039721 2023.10.03 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9022538 2023.09.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8990562 2023.09.21 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8990561 2023.09.21 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8966694 2023.09.15 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8966693 2023.09.15 WP
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8966678 2023.09.15 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8966679 2023.09.15 WP
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8931995 2023.09.05 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8931994 2023.09.05 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8931993 2023.09.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8931446 2023.09.04 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8931445 2023.09.04 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8887732 2023.08.24 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8882054 2023.08.21 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8882055 2023.08.21 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8882056 2023.08.21 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9239557 2023.08.21 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8673024 2023.06.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8634290 2023.06.12 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8634291 2023.06.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8607815 2023.06.08 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8607814 2023.06.08 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8607813 2023.06.08 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8607812 2023.06.08 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8607811 2023.06.08 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8607807 2023.06.08 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8607808 2023.06.08 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8607806 2023.06.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8607810 2023.06.08 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8607805 2023.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8607802 2023.06.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8607809 2023.06.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8607804 2023.06.08 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8607803 2023.06.08 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8607801 2023.06.08 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8607799 2023.06.08 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8607800 2023.06.08 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8607796 2023.06.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 8607798 2023.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8607797 2023.06.08 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 8607795 2023.06.08 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8606067 2023.06.07 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8606066 2023.06.07 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8606065 2023.06.07 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8606064 2023.06.07 WP
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 8575225 2023.06.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8575226 2023.06.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8575223 2023.06.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8575224 2023.06.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8575229 2023.06.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8575227 2023.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8575228 2023.06.01 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8575220 2023.06.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8575210 2023.06.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8575209 2023.06.01 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8575214 2023.06.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8575207 2023.06.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8575211 2023.06.01 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8575206 2023.06.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8575213 2023.06.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8575218 2023.06.01 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8575217 2023.06.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8575212 2023.06.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8575208 2023.06.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8575215 2023.06.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8575216 2023.06.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8575219 2023.06.01 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8575205 2023.06.01 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8560326 2023.05.30 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8560327 2023.05.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8560329 2023.05.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8560324 2023.05.29 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8560325 2023.05.29 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8560328 2023.05.29 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8560345 2023.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8560350 2023.05.29 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8560341 2023.05.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8560342 2023.05.29 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8560338 2023.05.29 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8560343 2023.05.29 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 8560340 2023.05.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8560346 2023.05.29 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8560335 2023.05.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8560334 2023.05.29 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8560332 2023.05.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8560339 2023.05.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 8 8560336 2023.05.29 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8560333 2023.05.29 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 8560331 2023.05.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8560337 2023.05.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8560361 2023.05.29 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8560359 2023.05.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8560360 2023.05.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8560362 2023.05.29 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8560355 2023.05.29 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8560354 2023.05.29 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8560351 2023.05.29 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8560352 2023.05.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 8560357 2023.05.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8560349 2023.05.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8560356 2023.05.29 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8560347 2023.05.29 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8560348 2023.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8560358 2023.05.29 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 10 8560344 2023.05.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8560353 2023.05.29 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8560323 2023.05.29 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8560322 2023.05.29 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 8560321 2023.05.29 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8560319 2023.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8560316 2023.05.29 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8560320 2023.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8560315 2023.05.29 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8560314 2023.05.29 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8560318 2023.05.29 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 8560312 2023.05.29 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8560330 2023.05.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 200 8560317 2023.05.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8560313 2023.05.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 8560310 2023.05.29 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8560309 2023.05.29 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8560311 2023.05.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8536700 2023.05.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8536698 2023.05.26 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8536699 2023.05.26 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8536695 2023.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8536701 2023.05.26 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8536696 2023.05.26 WP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8536694 2023.05.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8536693 2023.05.26 WP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 8536697 2023.05.26 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8536692 2023.05.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8536690 2023.05.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8536691 2023.05.26 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8536688 2023.05.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8536689 2023.05.26 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8536686 2023.05.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8536687 2023.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8536685 2023.05.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8536684 2023.05.26 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8536683 2023.05.26 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8536682 2023.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8536681 2023.05.26 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8536680 2023.05.26 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8536678 2023.05.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 8536704 2023.05.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8536679 2023.05.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8536677 2023.05.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8498772 2023.05.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8498768 2023.05.21
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 8498767 2023.05.21
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8498769 2023.05.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8498770 2023.05.21
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8498771 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8498766 2023.05.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8475458 2023.05.16 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8475457 2023.05.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8475460 2023.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8475456 2023.05.16 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8475452 2023.05.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 8475459 2023.05.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8475454 2023.05.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8475453 2023.05.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8475455 2023.05.16 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8475451 2023.05.16 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 8475450 2023.05.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8462573 2023.05.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8462569 2023.05.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8462568 2023.05.14 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8462564 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8462567 2023.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8462572 2023.05.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8462561 2023.05.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8462566 2023.05.14 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8462565 2023.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8462571 2023.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8462562 2023.05.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8462563 2023.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8462570 2023.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8462560 2023.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8435791 2023.05.13 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8435780 2023.05.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8435779 2023.05.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8435778 2023.05.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8435777 2023.05.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8435776 2023.05.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8435774 2023.05.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8435775 2023.05.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8435763 2023.05.13 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8435762 2023.05.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8435761 2023.05.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8435759 2023.05.13 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8435757 2023.05.13 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8435756 2023.05.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8435753 2023.05.13 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8435751 2023.05.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8435749 2023.05.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8435748 2023.05.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8435747 2023.05.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8435746 2023.05.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8435745 2023.05.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8435743 2023.05.13 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8435744 2023.05.13 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8435742 2023.05.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8435773 2023.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8435771 2023.05.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8435770 2023.05.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8435772 2023.05.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8435766 2023.05.13 WP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 8435764 2023.05.13 WP
rzadki dubelt, Gallinago media 1 8435768 2023.05.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8435767 2023.05.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8435760 2023.05.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8435765 2023.05.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 8435758 2023.05.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8435755 2023.05.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8435754 2023.05.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8435752 2023.05.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8435750 2023.05.13 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8435739 2023.05.13 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 8435737 2023.05.13 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8435736 2023.05.13 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 8435735 2023.05.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8435733 2023.05.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 8435741 2023.05.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8435732 2023.05.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8435740 2023.05.13 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 20 8435730 2023.05.13 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8435738 2023.05.13 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8435729 2023.05.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8435728 2023.05.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8435734 2023.05.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8435731 2023.05.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8435727 2023.05.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8435726 2023.05.13 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8429035 2023.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8429033 2023.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8429034 2023.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8429032 2023.05.11 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8429029 2023.05.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8429028 2023.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8429036 2023.05.11 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 8429027 2023.05.11 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8429026 2023.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8429031 2023.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8429030 2023.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8429024 2023.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8429025 2023.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8429023 2023.05.11 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8411124 2023.05.09 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8411123 2023.05.09 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8394939 2023.05.06 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8394936 2023.05.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 8394935 2023.05.06 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8394937 2023.05.06 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8394934 2023.05.06 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8394928 2023.05.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 8394931 2023.05.06 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8394930 2023.05.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8394929 2023.05.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8394933 2023.05.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 8394932 2023.05.06 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8386585 2023.05.05 MB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8386587 2023.05.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 8386582 2023.05.05 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8386584 2023.05.05 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8386583 2023.05.05 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8386586 2023.05.05 MB
pospolity kos, Turdus merula 2 8386589 2023.05.05 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8386588 2023.05.05 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8386581 2023.05.05 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 8386580 2023.05.05 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8379416 2023.05.05 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8379005 2023.05.04 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8379004 2023.05.04 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8379016 2023.05.04 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8379020 2023.05.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8379018 2023.05.04 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8379011 2023.05.04 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8379017 2023.05.04 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8379013 2023.05.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8379012 2023.05.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8379014 2023.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8379021 2023.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8379019 2023.05.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8379009 2023.05.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8379008 2023.05.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8379015 2023.05.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8379010 2023.05.04 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 8379007 2023.05.04 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 8379006 2023.05.04 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 8379000 2023.05.04 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8379002 2023.05.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8379003 2023.05.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8379001 2023.05.04 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8378999 2023.05.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8378998 2023.05.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8378996 2023.05.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8378994 2023.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8378995 2023.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8378997 2023.05.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8378993 2023.05.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8379023 2023.05.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8378992 2023.05.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8378990 2023.05.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8378989 2023.05.04 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8378991 2023.05.04 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8370177 2023.05.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8340875 2023.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8340874 2023.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8340872 2023.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8340870 2023.05.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8340869 2023.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8340873 2023.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8340871 2023.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8340868 2023.05.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8340866 2023.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8340865 2023.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8340867 2023.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8340864 2023.05.01 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8340863 2023.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8340862 2023.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8340860 2023.05.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8340861 2023.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8340858 2023.05.01 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8316082 2023.04.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8314212 2023.04.28 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8314210 2023.04.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8314208 2023.04.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8314209 2023.04.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8314211 2023.04.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 8314207 2023.04.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 7 8314206 2023.04.28 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8314204 2023.04.28 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8314205 2023.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8314203 2023.04.28 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8314202 2023.04.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8314199 2023.04.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8314200 2023.04.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8314201 2023.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8314198 2023.04.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8314196 2023.04.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8314197 2023.04.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 20 8314195 2023.04.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8314194 2023.04.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8314193 2023.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8314192 2023.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 8314216 2023.04.28 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8314141 2023.04.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8314140 2023.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8314139 2023.04.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8314137 2023.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8314138 2023.04.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8314136 2023.04.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8314135 2023.04.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8310548 2023.04.28 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8310546 2023.04.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8310547 2023.04.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8310545 2023.04.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 8310543 2023.04.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8310544 2023.04.28 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8310540 2023.04.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8310542 2023.04.28 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8310538 2023.04.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8310541 2023.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8310539 2023.04.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8310537 2023.04.28 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8310536 2023.04.28 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8310535 2023.04.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8310534 2023.04.28 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8310533 2023.04.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8273209 2023.04.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8273208 2023.04.22 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8273207 2023.04.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8273206 2023.04.22 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8273205 2023.04.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8273204 2023.04.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8255722 2023.04.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8255721 2023.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8255719 2023.04.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 8255718 2023.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 8255720 2023.04.21 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8255726 2023.04.21 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8255717 2023.04.20 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8255716 2023.04.20 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8255715 2023.04.20 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8253229 2023.04.20 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8253227 2023.04.20 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8253226 2023.04.20 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8253224 2023.04.20 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8253223 2023.04.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8253230 2023.04.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8253228 2023.04.20 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8253221 2023.04.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 8253222 2023.04.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8253220 2023.04.20 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 150 8253219 2023.04.20 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8253218 2023.04.20 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8253217 2023.04.20 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8253225 2023.04.20 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8253212 2023.04.20 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8253205 2023.04.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8253208 2023.04.20 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8253214 2023.04.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8253216 2023.04.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8253215 2023.04.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8253210 2023.04.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8253209 2023.04.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8253211 2023.04.20 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8253206 2023.04.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8253213 2023.04.20 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8253203 2023.04.20 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8253204 2023.04.20 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8253201 2023.04.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8253202 2023.04.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8253207 2023.04.20 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8204638 2023.04.14 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8204586 2023.04.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8204589 2023.04.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8204587 2023.04.14 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8204584 2023.04.14 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 8204583 2023.04.14 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8204590 2023.04.14 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8204581 2023.04.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8204585 2023.04.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8204580 2023.04.14 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8204578 2023.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8204582 2023.04.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8204579 2023.04.14 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8204606 2023.04.14 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8204603 2023.04.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 8204607 2023.04.14 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8204596 2023.04.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8204600 2023.04.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8204601 2023.04.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8204599 2023.04.14 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 8204597 2023.04.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8204604 2023.04.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8204595 2023.04.14 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8204609 2023.04.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8204598 2023.04.14 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8204591 2023.04.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8204592 2023.04.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8204593 2023.04.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8204594 2023.04.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 8204574 2023.04.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8204577 2023.04.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 8204572 2023.04.14 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8204575 2023.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8204573 2023.04.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 8204566 2023.04.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8204576 2023.04.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8204570 2023.04.14 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8204563 2023.04.14 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8204569 2023.04.14 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8204564 2023.04.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8204568 2023.04.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8204571 2023.04.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8204565 2023.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8204562 2023.04.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8204567 2023.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8169728 2023.04.09 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8169269 2023.04.09 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 15 8169270 2023.04.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8169268 2023.04.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8169271 2023.04.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 8169267 2023.04.09 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8152681 2023.04.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 8152684 2023.04.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8152685 2023.04.06 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 8152679 2023.04.06 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8152680 2023.04.06 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8152677 2023.04.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8152678 2023.04.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 8152683 2023.04.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8152674 2023.04.06 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8152673 2023.04.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8152682 2023.04.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 8152675 2023.04.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 8152676 2023.04.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8151692 2023.04.06 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8151691 2023.04.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 8151689 2023.04.06 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8151690 2023.04.06 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8151687 2023.04.06 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8151688 2023.04.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8151686 2023.04.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8151683 2023.04.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8151679 2023.04.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8151684 2023.04.06 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 8151675 2023.04.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 8151678 2023.04.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8151685 2023.04.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8151681 2023.04.06 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8151680 2023.04.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8151674 2023.04.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8151682 2023.04.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8151676 2023.04.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8151677 2023.04.06 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 6 8151673 2023.04.06 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8151671 2023.04.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8151672 2023.04.06 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8143864 2023.04.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8142876 2023.04.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8142875 2023.04.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8142874 2023.04.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 8142873 2023.04.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8142871 2023.04.04 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8142872 2023.04.04 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8142869 2023.04.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8142866 2023.04.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8142867 2023.04.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8142868 2023.04.04 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8138595 2023.04.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8138593 2023.04.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8138594 2023.04.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8138592 2023.04.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 8138591 2023.04.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 8138590 2023.04.04 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8138587 2023.04.04 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 8138589 2023.04.04 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8138588 2023.04.04 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8138584 2023.04.04 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 8138585 2023.04.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8138586 2023.04.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8138583 2023.04.04 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8138582 2023.04.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 15 8138581 2023.04.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8138579 2023.04.04 WP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8138575 2023.04.04 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8138578 2023.04.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8138580 2023.04.04 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8138577 2023.04.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8138576 2023.04.04 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8132312 2023.04.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8132314 2023.04.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8132315 2023.04.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8132311 2023.04.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8132313 2023.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8132284 2023.04.02 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8132285 2023.04.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8132286 2023.04.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8132283 2023.04.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8132282 2023.04.02 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8132281 2023.04.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 8117996 2023.03.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8117997 2023.03.31 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8117995 2023.03.31 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8117994 2023.03.31 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 8117992 2023.03.31 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 8117990 2023.03.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8117993 2023.03.31 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 8117991 2023.03.31 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8118008 2023.03.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8118012 2023.03.31 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8118005 2023.03.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8118011 2023.03.31 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8118004 2023.03.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8118010 2023.03.31 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8118007 2023.03.31 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8118009 2023.03.31 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8118003 2023.03.31 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8118002 2023.03.31 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8118001 2023.03.31 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8117999 2023.03.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8118006 2023.03.31 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8118000 2023.03.31 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8118023 2023.03.31 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8117998 2023.03.31 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8118022 2023.03.31 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8117986 2023.03.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8117989 2023.03.31 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8117982 2023.03.31 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8117983 2023.03.31 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8117985 2023.03.31 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8117977 2023.03.31 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8117981 2023.03.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8117987 2023.03.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8117988 2023.03.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 8117984 2023.03.31 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8117978 2023.03.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8117980 2023.03.31 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8117979 2023.03.31 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8117976 2023.03.31 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 8117975 2023.03.31 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 8110143 2023.03.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8110139 2023.03.30 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8110141 2023.03.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8110142 2023.03.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8110140 2023.03.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8110138 2023.03.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8110137 2023.03.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8110136 2023.03.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8110133 2023.03.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8110134 2023.03.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8110135 2023.03.30 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8110131 2023.03.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8110130 2023.03.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8110132 2023.03.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8110129 2023.03.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8101082 2023.03.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8101085 2023.03.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 8101086 2023.03.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8101084 2023.03.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 50 8101079 2023.03.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8101081 2023.03.28 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8101076 2023.03.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8101078 2023.03.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8101075 2023.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8101083 2023.03.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8101080 2023.03.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8101077 2023.03.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8101074 2023.03.28 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8101073 2023.03.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8101072 2023.03.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 8101069 2023.03.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8101070 2023.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8101071 2023.03.28 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8101068 2023.03.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 8101066 2023.03.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8101064 2023.03.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8101067 2023.03.28 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 8101063 2023.03.28 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8101061 2023.03.28 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8101060 2023.03.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8101449 2023.03.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8101059 2023.03.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8101065 2023.03.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8101062 2023.03.28 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8101054 2023.03.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8101057 2023.03.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8101056 2023.03.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8101055 2023.03.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8101052 2023.03.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8101051 2023.03.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8101048 2023.03.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8101050 2023.03.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8101049 2023.03.28 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8101047 2023.03.28 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 19 8101046 2023.03.28 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8101042 2023.03.28 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8101053 2023.03.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8101043 2023.03.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8101044 2023.03.28 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8101045 2023.03.28 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8091217 2023.03.26 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8091212 2023.03.26 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8091215 2023.03.26 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8091216 2023.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8091218 2023.03.26 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8091200 2023.03.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8091214 2023.03.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8091209 2023.03.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8091210 2023.03.26 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8091205 2023.03.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8091203 2023.03.26 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8091204 2023.03.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8091213 2023.03.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8091211 2023.03.26 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8091206 2023.03.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8091208 2023.03.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8091207 2023.03.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8091201 2023.03.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8091202 2023.03.26 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8091198 2023.03.26 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8091199 2023.03.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8087384 2023.03.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8087383 2023.03.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8087382 2023.03.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8087381 2023.03.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8087380 2023.03.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8087379 2023.03.26 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8087378 2023.03.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 8081944 2023.03.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8081945 2023.03.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8081946 2023.03.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8081947 2023.03.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8069885 2023.03.24 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 50 8069886 2023.03.24 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8064863 2023.03.23 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8064862 2023.03.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8064819 2023.03.23 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8064820 2023.03.23 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8064818 2023.03.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8064816 2023.03.23 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8064815 2023.03.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8064814 2023.03.23 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8064813 2023.03.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 8064817 2023.03.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8064812 2023.03.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8064810 2023.03.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8064811 2023.03.23 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8064808 2023.03.23 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8064809 2023.03.23 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8064807 2023.03.23 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8064806 2023.03.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8064803 2023.03.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8064802 2023.03.23 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8064805 2023.03.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8064801 2023.03.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8064804 2023.03.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8064852 2023.03.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8064851 2023.03.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8064848 2023.03.23 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8064849 2023.03.23 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 8064846 2023.03.23 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8064847 2023.03.23 WP
pospolity łyska, Fulica atra 30 8064845 2023.03.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 8064842 2023.03.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8064843 2023.03.23 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8064841 2023.03.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8064844 2023.03.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8064840 2023.03.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8064838 2023.03.23 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8064839 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8064837 2023.03.23 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 8064833 2023.03.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8064836 2023.03.23 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8064834 2023.03.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8064831 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8064830 2023.03.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8064835 2023.03.23 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8064829 2023.03.23 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8064828 2023.03.23 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8064832 2023.03.23 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8064826 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8064825 2023.03.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8064827 2023.03.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8064824 2023.03.23 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8064822 2023.03.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8064823 2023.03.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8064821 2023.03.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8064798 2023.03.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8064797 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8064795 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8064796 2023.03.23 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8064799 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8064800 2023.03.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8064793 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8064794 2023.03.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8064787 2023.03.23 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 8064788 2023.03.23 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 8064790 2023.03.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8064792 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8064791 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8064786 2023.03.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8064789 2023.03.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8064785 2023.03.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8058632 2023.03.22 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8058633 2023.03.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8058634 2023.03.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8055591 2023.03.22 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8055592 2023.03.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8055587 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 8013864 2023.03.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8013862 2023.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8013863 2023.03.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8013861 2023.03.16 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 8013859 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 8013855 2023.03.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8013854 2023.03.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8013858 2023.03.16 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8013849 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 8013851 2023.03.16 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8013838 2023.03.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8013836 2023.03.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8013835 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 8013832 2023.03.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8013837 2023.03.16 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8013829 2023.03.16 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8013831 2023.03.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8013834 2023.03.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8013833 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 8013827 2023.03.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8013830 2023.03.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8013828 2023.03.16 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8013826 2023.03.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8013825 2023.03.16 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8013824 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8013823 2023.03.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8013856 2023.03.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8013853 2023.03.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8013857 2023.03.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8013860 2023.03.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8013850 2023.03.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8013852 2023.03.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 8013847 2023.03.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8013843 2023.03.16 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8013846 2023.03.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8013848 2023.03.16 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8013844 2023.03.16 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 8013842 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 8013845 2023.03.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8013841 2023.03.16 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8013840 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 8013839 2023.03.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8013821 2023.03.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8013822 2023.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8013820 2023.03.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8013819 2023.03.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8013818 2023.03.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8013817 2023.03.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8013814 2023.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8013816 2023.03.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8013815 2023.03.16 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8013812 2023.03.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 8013810 2023.03.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 8013811 2023.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8013813 2023.03.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8013808 2023.03.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 8013809 2023.03.16 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 8013807 2023.03.16 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8013805 2023.03.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8013806 2023.03.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8013804 2023.03.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8013802 2023.03.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8013803 2023.03.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 8013801 2023.03.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8013800 2023.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8013797 2023.03.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8013799 2023.03.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8013798 2023.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8013796 2023.03.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8013795 2023.03.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8013793 2023.03.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8013794 2023.03.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8013791 2023.03.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8013792 2023.03.16 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 8008838 2023.03.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8008836 2023.03.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8008837 2023.03.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8008833 2023.03.15 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8008832 2023.03.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8008835 2023.03.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8008834 2023.03.15 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8008830 2023.03.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8008831 2023.03.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8008829 2023.03.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8003845 2023.03.14 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8003844 2023.03.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8003847 2023.03.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 20 8003824 2023.03.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8003826 2023.03.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8003821 2023.03.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8003823 2023.03.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8003822 2023.03.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 8003825 2023.03.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 7972938 2023.03.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7972937 2023.03.08 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 25 7972936 2023.03.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 7969525 2023.03.07 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7969524 2023.03.07 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 7969523 2023.03.07 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7969522 2023.03.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7942930 2023.02.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7942929 2023.02.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7942931 2023.02.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7942927 2023.02.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7942928 2023.02.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7942926 2023.02.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 70 7942924 2023.02.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7942925 2023.02.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7942921 2023.02.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7942923 2023.02.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7942919 2023.02.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7942918 2023.02.28 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 7942922 2023.02.28 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7942917 2023.02.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7942920 2023.02.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7942915 2023.02.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7942916 2023.02.28 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 7942913 2023.02.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7942914 2023.02.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7922593 2023.02.24 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7922587 2023.02.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 7922586 2023.02.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7922585 2023.02.24 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7922584 2023.02.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7922582 2023.02.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7922581 2023.02.24 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7922588 2023.02.24 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7922583 2023.02.24 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7922580 2023.02.24 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7922023 2023.02.24 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7921798 2023.02.23 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7921762 2023.02.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7921766 2023.02.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7921758 2023.02.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7921750 2023.02.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7921756 2023.02.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7921753 2023.02.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7921751 2023.02.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7921752 2023.02.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7921746 2023.02.23 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7921743 2023.02.23 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7921749 2023.02.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7921744 2023.02.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7921783 2023.02.23 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7921782 2023.02.23 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7921779 2023.02.23 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7921777 2023.02.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7921780 2023.02.23 WP
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 7921775 2023.02.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7921776 2023.02.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 7921781 2023.02.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7921774 2023.02.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7921778 2023.02.23 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7921770 2023.02.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7921771 2023.02.23 WP