DRUŻYNA

Drużyna: Karolina i Rafał Kudłacik. Obserwator: Rafał Kudłacik

Liczba gatunków: 195

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 55 463 28 28 0 4 9 15
2 84 354 50 40 0 1 13 26
3 128 1206 81 69 0 2 25 42
4 285 677 116 89 2 7 34 46
5 212 431 151 108 0 16 49 43
6 283 558 176 121 0 24 52 45
7 53 178 180 40 0 5 15 20
8 115 182 182 69 0 7 33 29
9 64 144 187 37 0 6 15 16
10 112 683 190 50 0 3 13 34
11 86 1151 194 37 0 4 13 20
12 74 362 195 37 0 3 11 23
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9304009 2023.12.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9304007 2023.12.30 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9304008 2023.12.30 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9304006 2023.12.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 5 9304005 2023.12.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9304004 2023.12.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9304003 2023.12.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9304002 2023.12.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9304001 2023.12.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9304000 2023.12.30 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9270182 2023.12.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9270179 2023.12.16 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9270178 2023.12.16 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9270181 2023.12.16 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9270177 2023.12.16 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9270176 2023.12.16 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9270174 2023.12.16 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9270173 2023.12.16 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9270175 2023.12.16 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 65 9256717 2023.12.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9256716 2023.12.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9256715 2023.12.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9256714 2023.12.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9256713 2023.12.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9256712 2023.12.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9256711 2023.12.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9256710 2023.12.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9256709 2023.12.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9256708 2023.12.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9256707 2023.12.10 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9256706 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9256705 2023.12.10 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9256704 2023.12.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9256702 2023.12.10 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9256701 2023.12.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9256700 2023.12.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9256699 2023.12.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9256698 2023.12.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9256697 2023.12.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9256696 2023.12.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9256695 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9256694 2023.12.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9256693 2023.12.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9256692 2023.12.10 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9256691 2023.12.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9256690 2023.12.10 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9256689 2023.12.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9256688 2023.12.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9256687 2023.12.10 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 9256686 2023.12.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9256685 2023.12.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9256684 2023.12.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9256683 2023.12.10 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9249997 2023.12.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9249996 2023.12.08 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9249407 2023.12.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9249399 2023.12.07 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9249400 2023.12.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9249394 2023.12.07 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9249398 2023.12.07 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9249403 2023.12.07 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9249402 2023.12.07 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9249404 2023.12.07 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9249397 2023.12.07 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9249409 2023.12.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9249393 2023.12.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9249401 2023.12.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9249396 2023.12.07 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9249391 2023.12.07 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9249392 2023.12.07 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9249406 2023.12.07 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9249405 2023.12.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9249408 2023.12.07 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9249395 2023.12.07 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9228013 2023.11.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9228012 2023.11.30 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9228011 2023.11.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 8 9228010 2023.11.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 9228009 2023.11.30 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 9228008 2023.11.30 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9228007 2023.11.30 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9228006 2023.11.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9228005 2023.11.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9228004 2023.11.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9228003 2023.11.30 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9228002 2023.11.30 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9228081 2023.11.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9228080 2023.11.30 MP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 9213579 2023.11.25 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9213623 2023.11.25 MP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9213586 2023.11.25 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9207832 2023.11.23 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9207830 2023.11.23 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9207831 2023.11.23 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9207829 2023.11.23 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9207826 2023.11.23 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9207825 2023.11.23 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9207828 2023.11.23 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9207824 2023.11.23 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9207827 2023.11.23 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9202378 2023.11.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9202377 2023.11.20 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9202375 2023.11.20 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9202374 2023.11.20 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9202373 2023.11.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9202372 2023.11.20 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9202371 2023.11.20 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9202370 2023.11.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9202369 2023.11.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9202368 2023.11.20 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9202367 2023.11.20 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9202366 2023.11.20 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9202365 2023.11.20 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9202364 2023.11.20 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 150 9204670 2023.11.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9192149 2023.11.17 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9192148 2023.11.17 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9192150 2023.11.17 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 9192151 2023.11.17 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9192147 2023.11.17 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9192146 2023.11.17 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9192145 2023.11.17 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9179995 2023.11.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 10 9179996 2023.11.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9179992 2023.11.12 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9179991 2023.11.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9179993 2023.11.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9179994 2023.11.12 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9179987 2023.11.12 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9179990 2023.11.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9179985 2023.11.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9179989 2023.11.12 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9179986 2023.11.12 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9179988 2023.11.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9179720 2023.11.12 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9179717 2023.11.12 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9179719 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 40 9179718 2023.11.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9179716 2023.11.12 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9179526 2023.11.12 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9179527 2023.11.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9179421 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9179422 2023.11.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 80 9179419 2023.11.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9179418 2023.11.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9179420 2023.11.12 MP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9179365 2023.11.12 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 9179364 2023.11.12 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9182190 2023.11.12 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9182228 2023.11.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9147393 2023.11.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9147394 2023.11.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9147396 2023.11.03 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9147395 2023.11.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9147392 2023.11.03 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9147388 2023.11.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9147391 2023.11.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9147390 2023.11.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9147389 2023.11.03 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9147387 2023.11.03 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9129344 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9129343 2023.10.29 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9129342 2023.10.29 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9129340 2023.10.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9129341 2023.10.29 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9129338 2023.10.29 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9129339 2023.10.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9129335 2023.10.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9129336 2023.10.29 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9129337 2023.10.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9129333 2023.10.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9129334 2023.10.29 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9129331 2023.10.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9129332 2023.10.29 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9129328 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 6 9129327 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9129330 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9129329 2023.10.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9129326 2023.10.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9129325 2023.10.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9129323 2023.10.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9129324 2023.10.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9129322 2023.10.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9125852 2023.10.28 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9125850 2023.10.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9125851 2023.10.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9125849 2023.10.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 20 9125848 2023.10.28 MP
pospolity kos, Turdus merula 5 9125834 2023.10.28 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9125821 2023.10.28 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9125753 2023.10.28 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9125724 2023.10.28 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9125723 2023.10.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9125703 2023.10.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9125702 2023.10.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9125701 2023.10.28 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9125699 2023.10.28 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9125700 2023.10.28 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9125704 2023.10.28 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9125697 2023.10.28 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9125695 2023.10.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 200 9125696 2023.10.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9125698 2023.10.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9125694 2023.10.28 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9125693 2023.10.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9125692 2023.10.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9125691 2023.10.28 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9124815 2023.10.28 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9124814 2023.10.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9124812 2023.10.28 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9124813 2023.10.28 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9124810 2023.10.28 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9124811 2023.10.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9124809 2023.10.28 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 9124807 2023.10.28 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9124808 2023.10.28 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9110968 2023.10.21 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9110967 2023.10.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9110966 2023.10.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9110965 2023.10.21 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9110964 2023.10.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9110963 2023.10.21 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9110970 2023.10.21 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9110969 2023.10.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9097703 2023.10.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9097701 2023.10.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9097702 2023.10.19 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9097700 2023.10.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9097698 2023.10.19 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9097699 2023.10.19 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9097697 2023.10.19 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9097696 2023.10.19 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9097695 2023.10.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9097694 2023.10.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9097693 2023.10.19 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9081275 2023.10.14 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9081273 2023.10.14 MP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9081272 2023.10.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9081274 2023.10.14 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9081269 2023.10.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9081270 2023.10.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9081271 2023.10.12 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9081268 2023.10.12 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9071243 2023.10.12 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9071156 2023.10.12 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9071157 2023.10.12 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9071155 2023.10.12 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9071154 2023.10.12 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9071153 2023.10.12 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9071152 2023.10.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9071151 2023.10.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 9071149 2023.10.12 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9071150 2023.10.12 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9071147 2023.10.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9071145 2023.10.12 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9071148 2023.10.12 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9071146 2023.10.12 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9071144 2023.10.12 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9071143 2023.10.12 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9071142 2023.10.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9071140 2023.10.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9071141 2023.10.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9071138 2023.10.12 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9071137 2023.10.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9071139 2023.10.12 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9046247 2023.10.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9046248 2023.10.05 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9046245 2023.10.05 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9046242 2023.10.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9046243 2023.10.05 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9046246 2023.10.05 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9046244 2023.10.05 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9023407 2023.09.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9023406 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9030740 2023.09.30 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9030741 2023.09.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9023405 2023.09.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9023404 2023.09.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8989035 2023.09.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8989036 2023.09.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8989034 2023.09.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8987822 2023.09.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8987821 2023.09.21 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8987818 2023.09.21 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8987820 2023.09.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8987816 2023.09.21 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8987819 2023.09.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8987815 2023.09.21 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8987817 2023.09.21 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8970782 2023.09.16 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8959342 2023.09.12 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8959341 2023.09.12 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8959340 2023.09.12 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8959339 2023.09.12 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8959338 2023.09.12 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8959337 2023.09.12 MP
pospolity żuraw, Grus grus 25 8959336 2023.09.12 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8962149 2023.09.12 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8960700 2023.09.12 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8947309 2023.09.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8946314 2023.09.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8939779 2023.09.07 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 8939778 2023.09.07 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8938447 2023.09.07 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8938446 2023.09.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8938444 2023.09.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8938445 2023.09.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8938443 2023.09.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8938440 2023.09.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8938442 2023.09.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8938441 2023.09.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8938438 2023.09.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8938437 2023.09.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8938439 2023.09.07 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8932495 2023.09.05 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8932494 2023.09.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8932493 2023.09.05 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8925765 2023.09.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8925766 2023.09.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8925769 2023.09.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8925768 2023.09.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8925767 2023.09.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8928141 2023.09.03 MP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8916765 2023.09.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8916764 2023.09.01 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8916763 2023.09.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8916762 2023.09.01 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8916761 2023.09.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8916760 2023.09.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8916759 2023.09.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8916758 2023.09.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8916757 2023.09.01 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8916755 2023.09.01 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8916756 2023.09.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8916846 2023.09.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8916847 2023.09.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8914118 2023.08.31 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8914122 2023.08.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8914120 2023.08.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8914124 2023.08.31 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8914123 2023.08.31 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8914121 2023.08.31 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8897928 2023.08.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8897927 2023.08.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8897926 2023.08.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8897925 2023.08.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8897924 2023.08.27 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8897923 2023.08.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8895924 2023.08.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8895923 2023.08.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8895922 2023.08.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8895917 2023.08.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8895916 2023.08.26 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8895912 2023.08.26 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8895911 2023.08.26 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8895913 2023.08.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8895909 2023.08.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8895910 2023.08.26 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8895906 2023.08.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8895908 2023.08.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8895904 2023.08.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8895907 2023.08.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8895905 2023.08.26 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8895902 2023.08.26 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8895903 2023.08.26 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 8895901 2023.08.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8895899 2023.08.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8895900 2023.08.26 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8895898 2023.08.26 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8872369 2023.08.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8872368 2023.08.19 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8872367 2023.08.19 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8872366 2023.08.19 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8872365 2023.08.19 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8872364 2023.08.19 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8872363 2023.08.19 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8872362 2023.08.19 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8872361 2023.08.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8872360 2023.08.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8872359 2023.08.19 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8872358 2023.08.19 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8872357 2023.08.19 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8872356 2023.08.19 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8872355 2023.08.19 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8872354 2023.08.19 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8872353 2023.08.19 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8872352 2023.08.19 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8872351 2023.08.19 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8872350 2023.08.19 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8872349 2023.08.19 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8872348 2023.08.19 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8872347 2023.08.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8872346 2023.08.19 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8872345 2023.08.19 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8875717 2023.08.19 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8872370 2023.08.19 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8872969 2023.08.19 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8872516 2023.08.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8865256 2023.08.16 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8865092 2023.08.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8865091 2023.08.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8865090 2023.08.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8865089 2023.08.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8865088 2023.08.16 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8865087 2023.08.16 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8865086 2023.08.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8865085 2023.08.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8865084 2023.08.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8865083 2023.08.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8865082 2023.08.16 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8865081 2023.08.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8865080 2023.08.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8865079 2023.08.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8865077 2023.08.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8865076 2023.08.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8865075 2023.08.16 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8865074 2023.08.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8865073 2023.08.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8865111 2023.08.16 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8867646 2023.08.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8875729 2023.08.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8853652 2023.08.13 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8853651 2023.08.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8853650 2023.08.13 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8853649 2023.08.13 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8853648 2023.08.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8853647 2023.08.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8853646 2023.08.13 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8853645 2023.08.13 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8853644 2023.08.13 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8853643 2023.08.13 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8853641 2023.08.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8853642 2023.08.13 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8853640 2023.08.13 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8853639 2023.08.13 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8853684 2023.08.13 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8855042 2023.08.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8859865 2023.08.13 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8820556 2023.08.02 MP
pospolity żuraw, Grus grus 24 8820555 2023.08.02 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8820554 2023.08.02 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8821966 2023.08.02 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8821962 2023.08.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8821964 2023.08.02 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8821965 2023.08.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8821960 2023.08.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8821961 2023.08.02 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8821967 2023.08.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8821963 2023.08.02 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8821954 2023.08.02 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8821959 2023.08.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8806577 2023.07.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8806576 2023.07.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8806575 2023.07.29 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8806574 2023.07.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8806573 2023.07.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8806572 2023.07.29 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8806571 2023.07.29 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8806570 2023.07.29 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8806569 2023.07.29 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8806568 2023.07.29 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8806567 2023.07.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 8806566 2023.07.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8806565 2023.07.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8806564 2023.07.29 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 8806563 2023.07.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8806562 2023.07.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8806561 2023.07.29 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8806023 2023.07.29 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8808510 2023.07.29 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8808470 2023.07.29 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8813511 2023.07.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8783464 2023.07.22 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8783463 2023.07.22 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8783462 2023.07.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8783460 2023.07.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8783461 2023.07.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8783459 2023.07.22 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8783458 2023.07.22 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8783457 2023.07.22 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8783456 2023.07.22 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8783455 2023.07.22 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8783454 2023.07.22 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8783452 2023.07.22 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8783451 2023.07.22 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8783450 2023.07.22 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8783449 2023.07.22 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8783448 2023.07.22 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8783447 2023.07.22 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8791459 2023.07.22 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8786472 2023.07.22 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8786474 2023.07.22 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8786471 2023.07.22 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8716311 2023.07.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8716230 2023.07.02 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8716229 2023.07.02 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8716228 2023.07.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8716227 2023.07.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8716226 2023.07.02 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8716225 2023.07.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 75 8716224 2023.07.02 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8716223 2023.07.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8718624 2023.07.02 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8714193 2023.07.01 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8707456 2023.06.30 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8707455 2023.06.30 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8707454 2023.06.30 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8707453 2023.06.30 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8707452 2023.06.30 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8707451 2023.06.30 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8707450 2023.06.30 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8707449 2023.06.30 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8707448 2023.06.30 MB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8707447 2023.06.30 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8707446 2023.06.30 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8707445 2023.06.30 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8707444 2023.06.30 MB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8707443 2023.06.30 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8707442 2023.06.30 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8707441 2023.06.30 MB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8707440 2023.06.30 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8707439 2023.06.30 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8707438 2023.06.30 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8707437 2023.06.30 MB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8707436 2023.06.30 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8707435 2023.06.30 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8707434 2023.06.30 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8707432 2023.06.30 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8707431 2023.06.30 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8707430 2023.06.30 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8707429 2023.06.30 MB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8707428 2023.06.30 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8698398 2023.06.27 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8698397 2023.06.27 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8698396 2023.06.27 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8698395 2023.06.27 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8698394 2023.06.27 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8698393 2023.06.27 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8698392 2023.06.27 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 8698391 2023.06.27 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8698389 2023.06.27 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 8698388 2023.06.27 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8698414 2023.06.27 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8698413 2023.06.27 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 8698390 2023.06.27 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8698412 2023.06.27 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8698411 2023.06.27 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8698410 2023.06.27 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8698409 2023.06.27 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8698408 2023.06.27 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8698406 2023.06.27 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8698405 2023.06.27 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8698404 2023.06.27 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8698403 2023.06.27 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8698402 2023.06.27 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8698401 2023.06.27 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8698400 2023.06.27 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8698399 2023.06.27 MB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8699725 2023.06.27 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8700739 2023.06.27 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8725848 2023.06.27 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8700730 2023.06.27 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8699413 2023.06.27 MB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8699430 2023.06.27 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8699433 2023.06.27 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8699412 2023.06.27 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8699411 2023.06.27 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8699432 2023.06.27 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8699431 2023.06.27 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8690064 2023.06.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8686120 2023.06.24 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8686119 2023.06.24 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8686118 2023.06.24 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8686117 2023.06.24 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8683641 2023.06.24 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8686124 2023.06.24 WP
rzadki uszatka, Asio otus 3 8686121 2023.06.24 WP
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 8686129 2023.06.24 WP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 8686122 2023.06.24 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 8680495 2023.06.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8661806 2023.06.18 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8661805 2023.06.18 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8661804 2023.06.18 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8661803 2023.06.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8661802 2023.06.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8661801 2023.06.18 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8661800 2023.06.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8661799 2023.06.18 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8661798 2023.06.18 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8661797 2023.06.18 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8661796 2023.06.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8661795 2023.06.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8661794 2023.06.18 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8661793 2023.06.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8661792 2023.06.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8661791 2023.06.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8661790 2023.06.18 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8661788 2023.06.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8661787 2023.06.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8661786 2023.06.18 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8661785 2023.06.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8661784 2023.06.18 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8661783 2023.06.18 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8661782 2023.06.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8661781 2023.06.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8661780 2023.06.18 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8661779 2023.06.18 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8661778 2023.06.18 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8661777 2023.06.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8661776 2023.06.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8661775 2023.06.18 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8661774 2023.06.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8661773 2023.06.18 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8661772 2023.06.18 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8661771 2023.06.18 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8661770 2023.06.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8661769 2023.06.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8661768 2023.06.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8661767 2023.06.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8661766 2023.06.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8661765 2023.06.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8661764 2023.06.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8661763 2023.06.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8661762 2023.06.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8661761 2023.06.18 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8661760 2023.06.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8661759 2023.06.18 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8661758 2023.06.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8661757 2023.06.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8661756 2023.06.18 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8662333 2023.06.18 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8664220 2023.06.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8662339 2023.06.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8664221 2023.06.18 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8659814 2023.06.17 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8665963 2023.06.16 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8665937 2023.06.16 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8635906 2023.06.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8638209 2023.06.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8638208 2023.06.12 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8638235 2023.06.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8638207 2023.06.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 8638216 2023.06.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 8638236 2023.06.12 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8638224 2023.06.12 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8638214 2023.06.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8638213 2023.06.12 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 8638237 2023.06.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 8638212 2023.06.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8638244 2023.06.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8638223 2023.06.12 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 8638217 2023.06.12 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8638219 2023.06.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 7 8638240 2023.06.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8638238 2023.06.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 11 8638210 2023.06.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8638221 2023.06.12 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8638232 2023.06.12 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8638220 2023.06.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 10 8638222 2023.06.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 8638226 2023.06.12 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 8638239 2023.06.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 8638218 2023.06.12 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8638211 2023.06.12 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8638230 2023.06.12 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8638229 2023.06.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8638231 2023.06.12 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8638233 2023.06.12 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 8638234 2023.06.12 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8638215 2023.06.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 57 8638242 2023.06.12 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 39 8638245 2023.06.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8638228 2023.06.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8638241 2023.06.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8638227 2023.06.12 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8638225 2023.06.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 8638247 2023.06.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8638243 2023.06.12 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8632017 2023.06.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8632016 2023.06.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8632015 2023.06.11 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8632014 2023.06.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8632013 2023.06.11 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8632012 2023.06.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8632011 2023.06.11 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8632010 2023.06.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8632009 2023.06.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8632008 2023.06.11 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8632007 2023.06.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8632005 2023.06.11 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8632004 2023.06.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8632003 2023.06.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8632002 2023.06.11 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8632001 2023.06.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8632000 2023.06.11 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8631999 2023.06.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8631998 2023.06.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8631997 2023.06.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8631996 2023.06.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8631995 2023.06.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8632097 2023.06.11 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8632034 2023.06.11 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8625764 2023.06.10 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8619007 2023.06.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8619006 2023.06.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8619005 2023.06.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8619004 2023.06.09 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8619003 2023.06.09 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8619002 2023.06.09 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8619001 2023.06.09 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8619000 2023.06.09 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8618999 2023.06.09 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8618998 2023.06.09 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8618997 2023.06.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8618996 2023.06.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8618995 2023.06.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8618994 2023.06.09 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8618993 2023.06.09 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8618992 2023.06.09 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8618991 2023.06.09 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8618990 2023.06.09 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8618989 2023.06.09 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8618988 2023.06.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8618987 2023.06.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8618986 2023.06.09 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8618985 2023.06.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8618984 2023.06.09 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8618983 2023.06.09 MP
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8618982 2023.06.09 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8618981 2023.06.09 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8618979 2023.06.09 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8618978 2023.06.09 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8618980 2023.06.09 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8618977 2023.06.09 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8597392 2023.06.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8597391 2023.06.05 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8590255 2023.06.04
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8590254 2023.06.04
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8590253 2023.06.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8590252 2023.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8590251 2023.06.04
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8590250 2023.06.04
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8590249 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8590248 2023.06.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8590247 2023.06.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8590246 2023.06.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8590245 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8590244 2023.06.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8590243 2023.06.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8590242 2023.06.04
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8590241 2023.06.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8590240 2023.06.04
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8590239 2023.06.04
pospolity bogatka, Parus major 1 8590238 2023.06.04
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8590237 2023.06.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8590236 2023.06.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8590235 2023.06.04
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8590234 2023.06.04
pospolity kruk, Corvus corax 1 8590233 2023.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8590232 2023.06.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8590231 2023.06.04
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8590230 2023.06.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8590317 2023.06.04
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8590319 2023.06.04
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8590318 2023.06.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8590321 2023.06.04
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8597812 2023.06.04
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8590320 2023.06.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8590316 2023.06.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8583148 2023.06.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8583146 2023.06.03
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8583147 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8583145 2023.06.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8583144 2023.06.03
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8583143 2023.06.03
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8583142 2023.06.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8583141 2023.06.03
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8583140 2023.06.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8583139 2023.06.03
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8583138 2023.06.03
pospolity kruk, Corvus corax 3 8583137 2023.06.03
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8583136 2023.06.03
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8583135 2023.06.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8582880 2023.06.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8583156 2023.06.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8583155 2023.06.03
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8583352 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8543761 2023.05.27 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8543760 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8543759 2023.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8543758 2023.05.27 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8543757 2023.05.27 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8543756 2023.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8543755 2023.05.27 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8543754 2023.05.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8543753 2023.05.27 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8543752 2023.05.27 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8543751 2023.05.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8543750 2023.05.27 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8543749 2023.05.27 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8543748 2023.05.27 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8543747 2023.05.27 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8543746 2023.05.27 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8543745 2023.05.27 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8543744 2023.05.27 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8543743 2023.05.27 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8543742 2023.05.27 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 8543741 2023.05.27 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8543740 2023.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8543739 2023.05.27 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8543738 2023.05.27 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8543737 2023.05.27 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8541699 2023.05.27 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8556543 2023.05.27 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8556284 2023.05.27 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8556434 2023.05.27 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8556386 2023.05.27 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8556289 2023.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8556405 2023.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8556286 2023.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8556301 2023.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8556393 2023.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8556287 2023.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8556396 2023.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8556369 2023.05.27 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8504921 2023.05.21 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8504705 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8520851 2023.05.21 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8520845 2023.05.21 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8526042 2023.05.21 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8503774 2023.05.21 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8520844 2023.05.21 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8524852 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8520839 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8520849 2023.05.21 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8520835 2023.05.21 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8520836 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8520850 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8520848 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8512589 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8520837 2023.05.21 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8520838 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8520840 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8525039 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8520847 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8520846 2023.05.21 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8520842 2023.05.21 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8520853 2023.05.21 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8520841 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8520843 2023.05.21 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8496680 2023.05.20 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8496696 2023.05.20 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8496695 2023.05.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8496694 2023.05.20 PK
rzadki derkacz, Crex crex 2 8496693 2023.05.20 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8496692 2023.05.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8496691 2023.05.20 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8496690 2023.05.20 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8496689 2023.05.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8496688 2023.05.20 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8496687 2023.05.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8496686 2023.05.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8496684 2023.05.20 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496685 2023.05.20 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8496683 2023.05.20 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8496682 2023.05.20 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8496681 2023.05.20 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8497306 2023.05.20 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8497320 2023.05.20 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8497322 2023.05.20 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 8515080 2023.05.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8533637 2023.05.20 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8515508 2023.05.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8514943 2023.05.20 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8497318 2023.05.20 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8497308 2023.05.20 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 8497313 2023.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8497314 2023.05.20 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8497307 2023.05.20 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8496739 2023.05.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8496727 2023.05.20 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8497311 2023.05.20 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8496718 2023.05.20 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8496719 2023.05.20 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8497309 2023.05.20 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8514926 2023.05.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8497323 2023.05.20 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8497321 2023.05.20 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8497319 2023.05.20 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497317 2023.05.20 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8497315 2023.05.20 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8497312 2023.05.20 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8497305 2023.05.20 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8496721 2023.05.20 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8497310 2023.05.20 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8497316 2023.05.20 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8487674 2023.05.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8636079 2023.05.19 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8474542 2023.05.16 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8474541 2023.05.16 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8474540 2023.05.16 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8474539 2023.05.16 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8474538 2023.05.16 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8474537 2023.05.16 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8474536 2023.05.16 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8474535 2023.05.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8474534 2023.05.16 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8474533 2023.05.16 MP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 8472683 2023.05.16 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8472472 2023.05.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8472471 2023.05.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8472470 2023.05.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8472469 2023.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8472467 2023.05.16 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8472465 2023.05.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8476827 2023.05.16 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8476825 2023.05.16 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8476826 2023.05.16 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8402544 2023.05.07 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8402543 2023.05.07 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8402542 2023.05.07 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 8402541 2023.05.07 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8402540 2023.05.07 MP