DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #21. Obserwator: Aleksandra Wąsowicz

Liczba gatunków: 123

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 53 514 35 35 0 0 10 25
2 3 3 37 2 0 1 1 0
3 87 212 59 47 0 2 14 31
4 77 203 87 61 0 4 23 34
5 129 278 115 84 0 7 35 42
6 1 3 116 1 0 0 1 0
7 68 99 122 66 0 5 28 33
8 20 107 123 20 0 1 3 16
9 0 0 123 0 0 0 0 0
10 0 0 123 0 0 0 0 0
11 0 0 123 0 0 0 0 0
12 0 0 123 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8861722 2023.08.14 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8861738 2023.08.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8861728 2023.08.14 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8861730 2023.08.14 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8861723 2023.08.14 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8861733 2023.08.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 8861726 2023.08.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8861741 2023.08.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 6 8861729 2023.08.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8861725 2023.08.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8861727 2023.08.14 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8861735 2023.08.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8861732 2023.08.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8861740 2023.08.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8861734 2023.08.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8861731 2023.08.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8861724 2023.08.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8861739 2023.08.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8861737 2023.08.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8861736 2023.08.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8732085 2023.07.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8732094 2023.07.06 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8732084 2023.07.06 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8732093 2023.07.06 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8732081 2023.07.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8732083 2023.07.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8732075 2023.07.06 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8732091 2023.07.06 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8732096 2023.07.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8732095 2023.07.06 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8732082 2023.07.06 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8732092 2023.07.06 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8732103 2023.07.06 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8732102 2023.07.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8732142 2023.07.06 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8732113 2023.07.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8732144 2023.07.06 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8732126 2023.07.06 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8732133 2023.07.06 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8732125 2023.07.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8732155 2023.07.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8732156 2023.07.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8732134 2023.07.06 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8732135 2023.07.06 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8732136 2023.07.06 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8732143 2023.07.06 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8732139 2023.07.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8732114 2023.07.06 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8732141 2023.07.06 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8732137 2023.07.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8732124 2023.07.06 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8732145 2023.07.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8732132 2023.07.06 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8732121 2023.07.06 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8732115 2023.07.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8732146 2023.07.06 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8732118 2023.07.06 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8732109 2023.07.06 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8732122 2023.07.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8732104 2023.07.06 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8732106 2023.07.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8732119 2023.07.06 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8732127 2023.07.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8732129 2023.07.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8732128 2023.07.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8732131 2023.07.06 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8732120 2023.07.06 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8732111 2023.07.06 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8732130 2023.07.06 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8732157 2023.07.06 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8732112 2023.07.06 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8732117 2023.07.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8732105 2023.07.06 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8732110 2023.07.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8732108 2023.07.06 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8732107 2023.07.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8732140 2023.07.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8732080 2023.07.06 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8732101 2023.07.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8732086 2023.07.06 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8732088 2023.07.06 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 8732089 2023.07.06 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8732097 2023.07.06 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8732099 2023.07.06 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8732087 2023.07.06 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8732090 2023.07.06 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8732098 2023.07.06 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8723100 2023.07.01 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8613037 2023.06.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8533989 2023.05.25 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8534072 2023.05.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8533782 2023.05.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8533935 2023.05.25 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 9 8534018 2023.05.25 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8534061 2023.05.25 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8534065 2023.05.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8533779 2023.05.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8533988 2023.05.25 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8533919 2023.05.25 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8533909 2023.05.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8533781 2023.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8533936 2023.05.25 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8533785 2023.05.25 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 8533783 2023.05.25 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8533933 2023.05.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8534063 2023.05.25 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8533981 2023.05.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8533907 2023.05.25 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8533908 2023.05.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8533934 2023.05.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8533906 2023.05.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533780 2023.05.25 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8533903 2023.05.25 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8533784 2023.05.25 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8533910 2023.05.25 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8534019 2023.05.25 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8533775 2023.05.25 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8533912 2023.05.25 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8533911 2023.05.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8533778 2023.05.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8533916 2023.05.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8533938 2023.05.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8533777 2023.05.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8533921 2023.05.25 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8533902 2023.05.25 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8533982 2023.05.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8533920 2023.05.25 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8533937 2023.05.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8533915 2023.05.25 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8533905 2023.05.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8533774 2023.05.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8533914 2023.05.25 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8533773 2023.05.25 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8533904 2023.05.25 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8533918 2023.05.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8534066 2023.05.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533917 2023.05.25 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8533913 2023.05.25 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8533772 2023.05.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8534064 2023.05.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8534058 2023.05.25 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 8533931 2023.05.25 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8534068 2023.05.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8533923 2023.05.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8533986 2023.05.25 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8533927 2023.05.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8533930 2023.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8533925 2023.05.25 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8534060 2023.05.25 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 8533924 2023.05.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8533985 2023.05.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8534062 2023.05.25 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8533984 2023.05.25 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8534070 2023.05.25 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8533983 2023.05.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8533922 2023.05.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8533928 2023.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 8533980 2023.05.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8533987 2023.05.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8534067 2023.05.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8533929 2023.05.25 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 8534071 2023.05.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8534069 2023.05.25 PK
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8534059 2023.05.25 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8533926 2023.05.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8533932 2023.05.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8533776 2023.05.25 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8472973 2023.05.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8472949 2023.05.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8472938 2023.05.16 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8472974 2023.05.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8472953 2023.05.16 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8472952 2023.05.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8472933 2023.05.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8472960 2023.05.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8472888 2023.05.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8472891 2023.05.16 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8472954 2023.05.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8472908 2023.05.16 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8472896 2023.05.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8472889 2023.05.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8472890 2023.05.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 4 8472892 2023.05.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8472893 2023.05.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8472948 2023.05.16 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8472972 2023.05.16 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8472939 2023.05.16 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8472971 2023.05.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8472959 2023.05.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8472950 2023.05.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8472957 2023.05.16 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8472906 2023.05.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8472932 2023.05.16 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8472951 2023.05.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8472899 2023.05.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8472900 2023.05.16 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8472961 2023.05.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8472931 2023.05.16 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8472936 2023.05.16 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8472895 2023.05.16 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8472937 2023.05.16 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8472894 2023.05.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8472897 2023.05.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8472909 2023.05.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8472901 2023.05.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8472902 2023.05.16 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8472930 2023.05.16 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 8472887 2023.05.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8472903 2023.05.16 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8472910 2023.05.16 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8472958 2023.05.16 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8472904 2023.05.16 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8472947 2023.05.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8472907 2023.05.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8472946 2023.05.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8472934 2023.05.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8472935 2023.05.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8472905 2023.05.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8252166 2023.04.20 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8252167 2023.04.20 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8252168 2023.04.20 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8252727 2023.04.20 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8252169 2023.04.20 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8197035 2023.04.11 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 8189425 2023.04.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8189428 2023.04.11 PK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8189693 2023.04.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8197018 2023.04.11 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8197024 2023.04.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 5 8189706 2023.04.11 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8189663 2023.04.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8189684 2023.04.11 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8197014 2023.04.11 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8189687 2023.04.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 8189691 2023.04.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8189427 2023.04.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8197052 2023.04.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8189690 2023.04.11 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8189699 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8189423 2023.04.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8197058 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8189680 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8197022 2023.04.11 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8189650 2023.04.11 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8197063 2023.04.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8197032 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8189625 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8189697 2023.04.11 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8197037 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8189462 2023.04.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8189669 2023.04.11 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8189685 2023.04.11 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8197016 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189686 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189688 2023.04.11 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8189677 2023.04.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8197061 2023.04.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8189653 2023.04.11 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8189493 2023.04.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8189681 2023.04.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8189672 2023.04.11 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8197045 2023.04.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8197059 2023.04.11 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8197021 2023.04.11 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8197041 2023.04.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8189610 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8197047 2023.04.11 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8197019 2023.04.11 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8197033 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8189679 2023.04.11 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8189611 2023.04.11 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8197015 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8189659 2023.04.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8189704 2023.04.11 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8189424 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8189702 2023.04.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8189540 2023.04.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 22 8197051 2023.04.11 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8197039 2023.04.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8197036 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8189674 2023.04.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8189426 2023.04.11 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 8197042 2023.04.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8189700 2023.04.11 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8189667 2023.04.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8189696 2023.04.11 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8197040 2023.04.11 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8197046 2023.04.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8197023 2023.04.11 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8197017 2023.04.11 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 8197034 2023.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8189566 2023.04.11 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8189665 2023.04.11 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8189701 2023.04.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8159834 2023.04.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8080604 2023.03.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8080609 2023.03.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8080599 2023.03.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8080603 2023.03.25 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8080602 2023.03.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8080598 2023.03.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8080595 2023.03.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8079978 2023.03.25 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8080988 2023.03.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 8080601 2023.03.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8080600 2023.03.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8080594 2023.03.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8080606 2023.03.25 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 8080593 2023.03.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8080596 2023.03.25 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8080597 2023.03.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8080605 2023.03.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8080608 2023.03.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8080607 2023.03.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8080610 2023.03.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8081091 2023.03.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 8045661 2023.03.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8045662 2023.03.19 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8045663 2023.03.19 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 8045664 2023.03.19 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 27 8045660 2023.03.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8011447 2023.03.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8011459 2023.03.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8011466 2023.03.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8011454 2023.03.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8011453 2023.03.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8011464 2023.03.16 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8011446 2023.03.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8011460 2023.03.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8011457 2023.03.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8011450 2023.03.16 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8011455 2023.03.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8011449 2023.03.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8011465 2023.03.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8011458 2023.03.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8011461 2023.03.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8011456 2023.03.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8011452 2023.03.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8011448 2023.03.16 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8011451 2023.03.16 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8011462 2023.03.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8011463 2023.03.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7982615 2023.03.10 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7982634 2023.03.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7982645 2023.03.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7982608 2023.03.10 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7982639 2023.03.10 PK
pospolity łyska, Fulica atra 4 7982643 2023.03.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7982646 2023.03.10 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7982599 2023.03.10 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7982602 2023.03.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7982613 2023.03.10 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7982627 2023.03.10 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7982598 2023.03.10 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7982601 2023.03.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7982638 2023.03.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7982640 2023.03.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7982600 2023.03.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7982614 2023.03.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7982637 2023.03.10 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7982630 2023.03.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7982606 2023.03.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7982604 2023.03.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7982644 2023.03.10 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7982605 2023.03.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7982641 2023.03.10 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7982689 2023.03.10 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7982611 2023.03.10 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7982607 2023.03.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7982612 2023.03.10 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7982632 2023.03.10 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7982609 2023.03.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7982635 2023.03.10 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7982626 2023.03.10 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7982603 2023.03.10 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7982642 2023.03.10 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7982628 2023.03.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7982629 2023.03.10 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7982625 2023.03.10 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7982631 2023.03.10 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7982636 2023.03.10 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7982633 2023.03.10 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 7894868 2023.02.15 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7894866 2023.02.15 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7894869 2023.02.15 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7837575 2023.01.28 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7759157 2023.01.08 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7759149 2023.01.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7759192 2023.01.08 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7759165 2023.01.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7759195 2023.01.08 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 143 7759188 2023.01.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7759152 2023.01.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7759193 2023.01.08 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7759168 2023.01.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7759196 2023.01.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7759158 2023.01.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7759194 2023.01.08 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7759166 2023.01.08 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7759155 2023.01.08 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7759156 2023.01.08 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7759154 2023.01.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7759191 2023.01.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7759190 2023.01.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7759153 2023.01.08 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7759197 2023.01.08 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 7759185 2023.01.08 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 7759167 2023.01.08 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7759186 2023.01.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7759183 2023.01.08 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7759189 2023.01.08 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7759150 2023.01.08 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7759151 2023.01.08 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7759187 2023.01.08 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7759184 2023.01.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7741823 2023.01.05 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7741836 2023.01.05 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7741839 2023.01.05 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 270 7741822 2023.01.05 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7741840 2023.01.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 7741832 2023.01.05 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 7741825 2023.01.05 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7741838 2023.01.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7741830 2023.01.05 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7741824 2023.01.05 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 7741842 2023.01.05 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7741833 2023.01.05 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7741829 2023.01.05 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7741831 2023.01.05 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7741834 2023.01.05 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7741843 2023.01.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7741826 2023.01.05 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7741844 2023.01.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7741827 2023.01.05 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7741828 2023.01.05 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7741841 2023.01.05 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7741835 2023.01.05 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7741837 2023.01.05 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...