DRUŻYNA

Drużyna: Młody ornitolog . Obserwator: Marek Faber

Liczba gatunków: 192

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 200 4009 79 79 0 9 33 37
2 51 1750 82 34 0 2 12 20
3 42 226 94 28 0 0 9 19
4 113 1086 121 71 0 3 35 33
5 126 617 145 88 0 12 37 39
6 76 612 154 45 0 9 18 18
7 51 1659 164 38 1 10 18 9
8 246 10600 180 98 4 26 39 29
9 25 118 182 21 1 7 6 7
10 22 136 182 17 0 1 8 8
11 47 591 188 34 2 4 13 15
12 61 4126 192 41 1 4 13 23
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9317445 2023.12.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9305142 2023.12.30 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9305141 2023.12.30 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 9305139 2023.12.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9305137 2023.12.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9305138 2023.12.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9305136 2023.12.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9305135 2023.12.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 9305134 2023.12.30 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9304214 2023.12.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9301503 2023.12.29 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9301501 2023.12.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9301502 2023.12.29 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9301500 2023.12.29 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 9298760 2023.12.28 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 160 9298759 2023.12.28 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9298755 2023.12.28 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9298756 2023.12.28 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9298754 2023.12.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9298757 2023.12.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9298758 2023.12.28 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9298753 2023.12.28 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9298750 2023.12.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9298751 2023.12.28 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 200 9298748 2023.12.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 9298752 2023.12.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 20 9298747 2023.12.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9298749 2023.12.28 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 9 9298746 2023.12.28 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 9298745 2023.12.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 9298744 2023.12.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9298743 2023.12.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9283762 2023.12.21 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9268554 2023.12.15 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 7 9256328 2023.12.10 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9252638 2023.12.09 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9252635 2023.12.09 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9252636 2023.12.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9252637 2023.12.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9252634 2023.12.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9252633 2023.12.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9252631 2023.12.09 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9252630 2023.12.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9252629 2023.12.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 180 9252628 2023.12.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9252632 2023.12.09 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9252627 2023.12.09 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9252625 2023.12.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9252626 2023.12.09 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9252624 2023.12.09 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9252623 2023.12.09 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9253163 2023.12.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9250471 2023.12.08 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9250468 2023.12.08 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9250470 2023.12.08 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9250467 2023.12.08 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9250466 2023.12.08 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9250465 2023.12.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9250472 2023.12.08 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9250469 2023.12.08 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9232778 2023.12.02 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9227677 2023.11.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9227676 2023.11.30 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9227675 2023.11.30 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9225207 2023.11.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9216723 2023.11.26 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9216725 2023.11.26 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9216724 2023.11.26 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9216720 2023.11.26 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9216722 2023.11.26 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 9216718 2023.11.26 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9216721 2023.11.26 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9216719 2023.11.26 OP
pospolity bogatka, Parus major 25 9216717 2023.11.26 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9216716 2023.11.26 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 9211658 2023.11.25 OP
pospolity bogatka, Parus major 6 9211660 2023.11.25 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9211652 2023.11.25 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 9211653 2023.11.25 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 9211659 2023.11.25 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9211651 2023.11.25 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9211650 2023.11.25 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9211656 2023.11.25 OP
pospolity kos, Turdus merula 2 9211655 2023.11.25 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9211657 2023.11.25 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9211654 2023.11.25 OP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9211649 2023.11.25 OP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9211648 2023.11.25 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9211245 2023.11.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 9211279 2023.11.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9182634 2023.11.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9182637 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9182636 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9182638 2023.11.12 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9182635 2023.11.12 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9182631 2023.11.12 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9182632 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9182633 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9160861 2023.11.06 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9156238 2023.11.04 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 75 9149158 2023.11.04 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9149157 2023.11.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9149156 2023.11.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9148694 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9148695 2023.11.04 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9148693 2023.11.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9148692 2023.11.04 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9203368 2023.11.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 21 9129310 2023.10.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9129321 2023.10.29 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9129318 2023.10.29 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9129312 2023.10.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 46 9129311 2023.10.29 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9129313 2023.10.29 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9129314 2023.10.29 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9129317 2023.10.29 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9129316 2023.10.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9129320 2023.10.29 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9129315 2023.10.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9129319 2023.10.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9121452 2023.10.27 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9121451 2023.10.27 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9118249 2023.10.25 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9118252 2023.10.25 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9118251 2023.10.25 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9118250 2023.10.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9096682 2023.10.18 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9086218 2023.10.15 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9028715 2023.10.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9028716 2023.10.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 21 9001256 2023.09.23 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9001255 2023.09.23 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9001254 2023.09.23 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9001253 2023.09.23 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9001251 2023.09.23 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9001250 2023.09.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9001252 2023.09.23 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8972682 2023.09.16 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8972681 2023.09.16 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8938209 2023.09.06 ŚL
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 8916107 2023.09.01 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8916106 2023.09.01 MP
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8916105 2023.09.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8915526 2023.09.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8915525 2023.09.01 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8915524 2023.09.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8915530 2023.09.01 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8914315 2023.09.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8914316 2023.09.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8914313 2023.09.01 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8914312 2023.09.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 8914314 2023.09.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8914311 2023.09.01 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8914309 2023.09.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8914310 2023.09.01 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8912005 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8911659 2023.08.31 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8911658 2023.08.31 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8911655 2023.08.31 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8911657 2023.08.31 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8911656 2023.08.31 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 8911654 2023.08.31 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 160 8911653 2023.08.31 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8911652 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8911651 2023.08.31 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8911649 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 8911650 2023.08.31 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 8911648 2023.08.31 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8911647 2023.08.31 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 16 8911646 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8911644 2023.08.31 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8911645 2023.08.31 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8911643 2023.08.31 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8911353 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8911355 2023.08.31 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8911354 2023.08.31 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 8911352 2023.08.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8911351 2023.08.31 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8911349 2023.08.31 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 8911350 2023.08.31 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8911348 2023.08.31 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8911347 2023.08.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 550 8908123 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908125 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908120 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908124 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8908121 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8908119 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908118 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908117 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908116 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908114 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908113 2023.08.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8908112 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8908115 2023.08.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908154 2023.08.29 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8908151 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908152 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908157 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8908150 2023.08.29 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8908147 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8908153 2023.08.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908143 2023.08.29 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8908142 2023.08.29 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8908139 2023.08.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8908141 2023.08.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908135 2023.08.29 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908131 2023.08.29 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8908130 2023.08.29 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 58 8908128 2023.08.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8908129 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8908155 2023.08.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 8908156 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908149 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908148 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8908145 2023.08.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8908146 2023.08.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8908144 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908138 2023.08.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8908137 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908136 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8908132 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8908133 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908134 2023.08.29 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8908127 2023.08.29 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 8908126 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8908093 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908094 2023.08.29 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8908095 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908091 2023.08.29 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8908092 2023.08.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8908090 2023.08.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8908089 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908087 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8908084 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8908088 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908086 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8908082 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8908085 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8908080 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908083 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8908081 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8908111 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8908108 2023.08.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8908110 2023.08.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8908109 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8908107 2023.08.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8908106 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8908104 2023.08.29 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8908101 2023.08.29 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8908102 2023.08.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8908099 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908103 2023.08.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8908097 2023.08.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8908100 2023.08.29 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8908098 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8908096 2023.08.29 ŚL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8906041 2023.08.29 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8909863 2023.08.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 700 8905980 2023.08.29 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8905963 2023.08.29 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 8905962 2023.08.29 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8905958 2023.08.29 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8905959 2023.08.29 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8905960 2023.08.29 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8905961 2023.08.29 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8905911 2023.08.29 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8905910 2023.08.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 8905909 2023.08.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8905908 2023.08.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8905912 2023.08.29 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8905903 2023.08.29 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8905907 2023.08.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8905906 2023.08.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8905901 2023.08.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8905904 2023.08.29 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8905900 2023.08.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8905902 2023.08.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8905898 2023.08.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8905899 2023.08.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8905889 2023.08.29 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8905894 2023.08.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 700 8905895 2023.08.29 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8905897 2023.08.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 700 8905892 2023.08.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 400 8905893 2023.08.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 700 8905887 2023.08.29 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8905896 2023.08.29 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8905886 2023.08.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 8905888 2023.08.29 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 8905882 2023.08.29 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8905883 2023.08.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8905891 2023.08.29 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 85 8905890 2023.08.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 8905884 2023.08.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 8905885 2023.08.29 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8908105 2023.08.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8902368 2023.08.28 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8902366 2023.08.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8902367 2023.08.28 ŚL
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8870651 2023.08.18 MP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8870649 2023.08.18 MP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8870650 2023.08.18 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8869127 2023.08.17 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8867729 2023.08.17 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8867730 2023.08.17 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8867728 2023.08.17 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8867726 2023.08.17 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8867727 2023.08.17 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8867725 2023.08.17 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8867723 2023.08.17 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8867722 2023.08.17 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8867724 2023.08.17 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8867395 2023.08.17 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8867397 2023.08.17 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8867396 2023.08.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8867393 2023.08.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8867394 2023.08.17 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8867392 2023.08.17 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 8867390 2023.08.17 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8867391 2023.08.17 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 8867388 2023.08.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 450 8867389 2023.08.17 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8867387 2023.08.17 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8867386 2023.08.17 ŚL
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8873071 2023.08.17 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8851021 2023.08.12 ŚL
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8844186 2023.08.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8842241 2023.08.10 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8842239 2023.08.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 8842242 2023.08.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 8842240 2023.08.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 8842238 2023.08.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8842236 2023.08.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8842237 2023.08.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 8842235 2023.08.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8842234 2023.08.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8842232 2023.08.10 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8842231 2023.08.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8842233 2023.08.10 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8842230 2023.08.10 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8840738 2023.08.10 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8836068 2023.08.08 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 400 8836070 2023.08.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8836067 2023.08.08 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8836069 2023.08.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8830434 2023.08.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8830436 2023.08.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 8830433 2023.08.05 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8830435 2023.08.05 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8830432 2023.08.05 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8826961 2023.08.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8826960 2023.08.04 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8826959 2023.08.04 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8826962 2023.08.04 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8826958 2023.08.04 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8826957 2023.08.04 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 8823480 2023.08.02 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8823477 2023.08.02 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 8823476 2023.08.02 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8823474 2023.08.02 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8823481 2023.08.02 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8823475 2023.08.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8823471 2023.08.02 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8823468 2023.08.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8823470 2023.08.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8823469 2023.08.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8823466 2023.08.02 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8823479 2023.08.02 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8823478 2023.08.02 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8823472 2023.08.02 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8823467 2023.08.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8823473 2023.08.02 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8818378 2023.08.01 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8818376 2023.08.01 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8818372 2023.08.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8818377 2023.08.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8818374 2023.08.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8818375 2023.08.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 8818373 2023.08.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 8818371 2023.08.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8818370 2023.08.01 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8818369 2023.08.01 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8818368 2023.08.01 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8818367 2023.08.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8818366 2023.08.01 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8818364 2023.08.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8818365 2023.08.01 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8818363 2023.08.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 8818362 2023.08.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8818361 2023.08.01 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 8818359 2023.08.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 8818360 2023.08.01 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8818358 2023.08.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 8818357 2023.08.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8818356 2023.08.01 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8818354 2023.08.01 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8818353 2023.08.01 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8818355 2023.08.01 ŚL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8818351 2023.08.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8818352 2023.08.01 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8815205 2023.07.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8798173 2023.07.25 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8798171 2023.07.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8798172 2023.07.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 8798170 2023.07.25 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8798169 2023.07.25 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8798168 2023.07.25 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8798167 2023.07.25 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8798165 2023.07.25 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8798166 2023.07.25 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 8798164 2023.07.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 8798163 2023.07.25 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 8798161 2023.07.25 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 8798162 2023.07.25 ŚL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8798160 2023.07.25 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8798159 2023.07.25 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8798158 2023.07.25 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8798157 2023.07.25 ŚL
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 8798155 2023.07.25 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8798156 2023.07.25 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8798154 2023.07.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8798153 2023.07.25 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8798150 2023.07.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 13 8798151 2023.07.25 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8798152 2023.07.25 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8798147 2023.07.25 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8798149 2023.07.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8798148 2023.07.25 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8798146 2023.07.25 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 8798145 2023.07.25 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8794620 2023.07.24 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 8741001 2023.07.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 8741002 2023.07.09 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 8741000 2023.07.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8740999 2023.07.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8740998 2023.07.09 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8730791 2023.07.05 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8725384 2023.07.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8725385 2023.07.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8725386 2023.07.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8718914 2023.07.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8718920 2023.07.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 8718919 2023.07.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8718918 2023.07.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8718917 2023.07.02 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8718915 2023.07.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8718916 2023.07.02 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8718913 2023.07.02 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 8718912 2023.07.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 8718911 2023.07.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8718910 2023.07.02 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8709355 2023.06.30 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8709356 2023.06.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8709357 2023.06.30 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8709354 2023.06.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8709352 2023.06.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 180 8709349 2023.06.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8709353 2023.06.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8709350 2023.06.30 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8709348 2023.06.30 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8709346 2023.06.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8709351 2023.06.30 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8709347 2023.06.30 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8705136 2023.06.29 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8702976 2023.06.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8702974 2023.06.28 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8702973 2023.06.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8702972 2023.06.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8702975 2023.06.28 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8702971 2023.06.28 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8702969 2023.06.28 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8702970 2023.06.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8698127 2023.06.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8698126 2023.06.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8693537 2023.06.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8680534 2023.06.23 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8680423 2023.06.23 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8671169 2023.06.19 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8671168 2023.06.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8666007 2023.06.18 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8666006 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8666001 2023.06.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8666005 2023.06.18 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 8666002 2023.06.18 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8666003 2023.06.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8666004 2023.06.18 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8666000 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8665999 2023.06.18 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8666023 2023.06.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8666020 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8666021 2023.06.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 8666019 2023.06.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 8666018 2023.06.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8666022 2023.06.18 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8666016 2023.06.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8666017 2023.06.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8666014 2023.06.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8666013 2023.06.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8666015 2023.06.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 9 8666011 2023.06.18 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8666010 2023.06.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8666008 2023.06.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8666012 2023.06.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8666009 2023.06.18 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8655006 2023.06.17 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8649934 2023.06.15 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8641854 2023.06.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8635021 2023.06.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 8635022 2023.06.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8628300 2023.06.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8628298 2023.06.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8628296 2023.06.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8628293 2023.06.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8628294 2023.06.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8628295 2023.06.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8628291 2023.06.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8628292 2023.06.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8628290 2023.06.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8625820 2023.06.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8622969 2023.06.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8622970 2023.06.10 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8622968 2023.06.10 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8610875 2023.06.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8613031 2023.06.08 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8601906 2023.06.06 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8600015 2023.06.05 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8600014 2023.06.05 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8522690 2023.05.23 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8504308 2023.05.21 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8497365 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8497367 2023.05.20 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8497362 2023.05.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8497364 2023.05.20 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8497363 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 49 8497366 2023.05.20 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8491218 2023.05.20 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 8490931 2023.05.20 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8490902 2023.05.20 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8499274 2023.05.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8443793 2023.05.13 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8443791 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8443792 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8443789 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8443790 2023.05.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8443794 2023.05.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8443809 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8443807 2023.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8443802 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8443803 2023.05.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8443810 2023.05.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8443808 2023.05.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8443804 2023.05.13 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8443801 2023.05.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8443806 2023.05.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8443805 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8443800 2023.05.13 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8443798 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8443797 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8443799 2023.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8443795 2023.05.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8443796 2023.05.13 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8443785 2023.05.13 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8443778 2023.05.13 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8443780 2023.05.13 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8443781 2023.05.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8443788 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8443783 2023.05.13 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8443782 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8443787 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8443786 2023.05.13 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8443779 2023.05.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8443775 2023.05.13 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8443777 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8443776 2023.05.13 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8443784 2023.05.13 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8443774 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8443773 2023.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8443764 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8443769 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8443767 2023.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8443768 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8443772 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8443771 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8443770 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8443763 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8443765 2023.05.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8443762 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8443760 2023.05.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8443811 2023.05.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8443766 2023.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8443759 2023.05.13 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8443761 2023.05.13 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8443758 2023.05.13 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8445165 2023.05.13 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8437544 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8437543 2023.05.12 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8417057 2023.05.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 23 8397549 2023.05.07 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8376405 2023.05.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8376406 2023.05.04 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8376404 2023.05.04 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8365316 2023.05.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8365315 2023.05.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8365314 2023.05.03 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8364686 2023.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8364682 2023.05.03 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8364685 2023.05.03 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 8364684 2023.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 8364683 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 70 8364687 2023.05.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8364681 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8364680 2023.05.03 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8364679 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8364678 2023.05.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8364677 2023.05.03 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8364675 2023.05.03 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8364673 2023.05.03 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 8364671 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8364674 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8364670 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 8364672 2023.05.03 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8364676 2023.05.03 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8364668 2023.05.03 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 8364664 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 8364666 2023.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8364669 2023.05.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8364667 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8364665 2023.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8364663 2023.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8364662 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 8364661 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8360652 2023.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8360651 2023.05.03 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8360650 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8360461 2023.05.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8353200 2023.05.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 11 8343092 2023.05.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8343090 2023.05.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8343093 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8343089 2023.05.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 29 8343091 2023.05.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8343087 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8343088 2023.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8343086 2023.05.01 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8343084 2023.05.01 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8343085 2023.05.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8343082 2023.05.01 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8343081 2023.05.01 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8343080 2023.05.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8343083 2023.05.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8343078 2023.05.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8343079 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8343077 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8329694 2023.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8329698 2023.04.30 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 8329697 2023.04.30 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8329696 2023.04.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8329693 2023.04.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8329695 2023.04.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8323107 2023.04.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8319376 2023.04.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8318546 2023.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 8318547 2023.04.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8298414 2023.04.25 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8298413 2023.04.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 8280031 2023.04.23 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8280030 2023.04.23 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8267299 2023.04.22 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8267298 2023.04.22 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8267297 2023.04.22 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8267296 2023.04.22 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8267295 2023.04.22 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8254676 2023.04.20 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8215427 2023.04.15 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8186871 2023.04.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8186869 2023.04.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8186870 2023.04.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 8186868 2023.04.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8186867 2023.04.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 8186865 2023.04.11 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8186866 2023.04.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8186864 2023.04.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 8186863 2023.04.11 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8186862 2023.04.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8186861 2023.04.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8186860 2023.04.11 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 8186858 2023.04.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8186859 2023.04.11 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 8186856 2023.04.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8186857 2023.04.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8186878 2023.04.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8186872 2023.04.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8186875 2023.04.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8186876 2023.04.11 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8186879 2023.04.11 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 8186881 2023.04.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8186882 2023.04.11 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8186880 2023.04.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8186873 2023.04.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8186874 2023.04.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8186877 2023.04.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8162120 2023.04.08 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8162118 2023.04.08 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8162117 2023.04.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8162119 2023.04.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8162121 2023.04.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8162116 2023.04.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8162115 2023.04.08 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8162114 2023.04.08 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8162113 2023.04.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8162112 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8162111 2023.04.08 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8162109 2023.04.08 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8162110 2023.04.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8162122 2023.04.08 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 8165532 2023.04.08 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8150480 2023.04.06 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8150091 2023.04.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 8152427 2023.04.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8152438 2023.04.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8152429 2023.04.06 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 8152431 2023.04.06 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8152426 2023.04.06 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8152430 2023.04.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8152434 2023.04.06 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8152439 2023.04.06 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8152433 2023.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 48 8152435 2023.04.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8152420 2023.04.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8152421 2023.04.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8151772 2023.04.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 16 8152432 2023.04.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8152428 2023.04.06 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8152436 2023.04.06 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 200 8151771 2023.04.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 8152425 2023.04.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8152440 2023.04.06 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8152423 2023.04.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8152424 2023.04.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8152422 2023.04.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8143645 2023.04.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8143641 2023.04.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8143624 2023.04.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8143627 2023.04.04 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 8143620 2023.04.04 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8143638 2023.04.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8143644 2023.04.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8143631 2023.04.04 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8143622 2023.04.04 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8143623 2023.04.04 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 31 8143635 2023.04.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 8143637 2023.04.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8143626 2023.04.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8143643 2023.04.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8143636 2023.04.04 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 8143647 2023.04.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 11 8143633 2023.04.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 11 8143646 2023.04.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8143642 2023.04.04 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8143619 2023.04.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8143639 2023.04.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 58 8143625 2023.04.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8143630 2023.04.04 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8143628 2023.04.04 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8143629 2023.04.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8143632 2023.04.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8107473 2023.03.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8075589 2023.03.25 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8075587 2023.03.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8075588 2023.03.25 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8075585 2023.03.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8075583 2023.03.25 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 28 8075584 2023.03.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 10 8075586 2023.03.25 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8075582 2023.03.25 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 8075579 2023.03.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8075580 2023.03.25 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8075581 2023.03.25 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 8075578 2023.03.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8073413 2023.03.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8079108 2023.03.25 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8079106 2023.03.25 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 8079109 2023.03.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8079150 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8079107 2023.03.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 15 8079098 2023.03.25 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8079102 2023.03.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8079101 2023.03.25 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 8079100 2023.03.25 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8079105 2023.03.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8079103 2023.03.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 32 8079104 2023.03.25 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8079097 2023.03.25 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 8079099 2023.03.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8058033 2023.03.22 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8047283 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8047284 2023.03.19 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8047241 2023.03.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8047239 2023.03.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 8047240 2023.03.19 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8047307 2023.03.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7989147 2023.03.12 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7989086 2023.03.12 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7989146 2023.03.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7989145 2023.03.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7955372 2023.03.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7955373 2023.03.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7947465 2023.03.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7939881 2023.02.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 7939880 2023.02.28 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7939882 2023.02.28 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7939879 2023.02.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7939883 2023.02.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7911689 2023.02.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7911690 2023.02.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7905206 2023.02.19 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 26 7905194 2023.02.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 7905195 2023.02.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7905193 2023.02.19 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7905191 2023.02.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7905180 2023.02.19 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7905178 2023.02.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7905179 2023.02.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7875316 2023.02.11 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7875315 2023.02.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 7875312 2023.02.11 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 21 7875311 2023.02.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7875314 2023.02.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7875310 2023.02.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7875313 2023.02.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 7875309 2023.02.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7875318 2023.02.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7875317 2023.02.11 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7872651 2023.02.10 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 7869358 2023.02.09 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7869357 2023.02.09 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7867925 2023.02.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7867926 2023.02.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7867924 2023.02.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7867921 2023.02.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7867920 2023.02.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7867922 2023.02.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7867923 2023.02.09 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7865087 2023.02.08 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 7854889 2023.02.05 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7854887 2023.02.05 ŚL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7854653 2023.02.05 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 7854651 2023.02.05 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 550 7854652 2023.02.05 ŚL
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7854650 2023.02.05 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 25 7854260 2023.02.05 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7854259 2023.02.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7854257 2023.02.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7854255 2023.02.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7854261 2023.02.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 250 7854256 2023.02.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 7854254 2023.02.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 7854888 2023.02.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 80 7846435 2023.02.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7832891 2023.01.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7832889 2023.01.29 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7832890 2023.01.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7832888 2023.01.29 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7832887 2023.01.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 7832885 2023.01.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7832886 2023.01.29 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7832880 2023.01.29 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7832884 2023.01.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 7832882 2023.01.29 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7832875 2023.01.29 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7832868 2023.01.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7832871 2023.01.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7832297 2023.01.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7833027 2023.01.29 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7832893 2023.01.29 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7832894 2023.01.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7829463 2023.01.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7824895 2023.01.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7821812 2023.01.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7821809 2023.01.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7821811 2023.01.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7821810 2023.01.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7821806 2023.01.26 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 300 7821808 2023.01.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7821807 2023.01.26 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 7821804 2023.01.26 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7821803 2023.01.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 20 7821802 2023.01.26 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7820906 2023.01.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 80 7820908 2023.01.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7820907 2023.01.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 400 7820905 2023.01.26 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7820923 2023.01.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7820918 2023.01.26 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7820919 2023.01.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7820917 2023.01.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7820924 2023.01.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 28 7820922 2023.01.26 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7820914 2023.01.26 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7820915 2023.01.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 50 7820921 2023.01.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7820916 2023.01.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7820913 2023.01.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7820920 2023.01.26 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 36 7820912 2023.01.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7820911 2023.01.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7820909 2023.01.26 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7820910 2023.01.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7813123 2023.01.23 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7813118 2023.01.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49 7813117 2023.01.23 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 21 7813116 2023.01.23 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 11 7813120 2023.01.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7813122 2023.01.23 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 13 7813119 2023.01.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7813121 2023.01.23 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7813124 2023.01.23 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7813308 2023.01.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7801380 2023.01.20 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 7801384 2023.01.20 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 19 7801387 2023.01.20 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7801322 2023.01.20 ŚL
pospolity