DRUŻYNA

Drużyna: eferek. Obserwator: Maciej Frączek

Liczba gatunków: 139

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 54 274 33 33 0 0 9 24
2 42 479 50 36 0 0 11 25
3 32 74 64 27 0 1 11 15
4 49 200 83 42 0 2 16 24
5 33 82 104 31 0 4 22 5
6 7 11 110 7 0 5 2 0
7 20 61 125 19 0 11 8 0
8 5 9 129 4 0 3 1 0
9 39 103 138 37 1 4 13 19
12 1 1 139 1 0 0 1 0
10 0 0 139 0 0 0 0 0
11 0 0 139 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9254189 2023.12.09 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9006475 2023.09.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9001197 2023.09.24
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 9001098 2023.09.24
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9000902 2023.09.24
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 9000900 2023.09.24
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9000899 2023.09.24
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 9000898 2023.09.24
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9000901 2023.09.24
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9000897 2023.09.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8950334 2023.09.10
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8950333 2023.09.10
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8950332 2023.09.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8950335 2023.09.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8950331 2023.09.10
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8950329 2023.09.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8950330 2023.09.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8950328 2023.09.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8950327 2023.09.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8950326 2023.09.10
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8950325 2023.09.10
pospolity łyska, Fulica atra 1 8950324 2023.09.10
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8950323 2023.09.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8950322 2023.09.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8950321 2023.09.10
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8950319 2023.09.10
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8950318 2023.09.10
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8950315 2023.09.10
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8950317 2023.09.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8950316 2023.09.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8950320 2023.09.10
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8950314 2023.09.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8950313 2023.09.10
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8950312 2023.09.10
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8950310 2023.09.10
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8950308 2023.09.10
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8950307 2023.09.10
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8950309 2023.09.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8950311 2023.09.10
pospolity kruk, Corvus corax 1 8950306 2023.09.10
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8867762 2023.08.17
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8821040 2023.08.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 8820300 2023.08.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8820301 2023.08.02 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8816284 2023.08.01 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8814276 2023.07.31 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8800766 2023.07.27 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 8800765 2023.07.27 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 8800762 2023.07.27 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8800761 2023.07.27 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8800763 2023.07.27 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8800764 2023.07.27 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8800760 2023.07.27 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8800759 2023.07.27 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8800758 2023.07.27 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 8800757 2023.07.27 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8792919 2023.07.24 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8784690 2023.07.22 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8784689 2023.07.22 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8784687 2023.07.22 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8784688 2023.07.22 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8784686 2023.07.22 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8784685 2023.07.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8776827 2023.07.19 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8776826 2023.07.19 MB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8693710 2023.06.23 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8664941 2023.06.18
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8616836 2023.06.09
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 8604628 2023.06.07
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8599284 2023.06.05
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8599282 2023.06.05
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 8599281 2023.06.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8542301 2023.05.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8542299 2023.05.27 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8542300 2023.05.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8542298 2023.05.27 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8523964 2023.05.24
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8504036 2023.05.21
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8414526 2023.05.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8414525 2023.05.08
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8414524 2023.05.08
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8392335 2023.05.06
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8364110 2023.05.03
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8364107 2023.05.03
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8364109 2023.05.03
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8364108 2023.05.03
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8364106 2023.05.03
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8364105 2023.05.03
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8364101 2023.05.03
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8364102 2023.05.03
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8364103 2023.05.03
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8364104 2023.05.03
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8364099 2023.05.03
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8364100 2023.05.03
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8364098 2023.05.03
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8364097 2023.05.03
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8364096 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8364095 2023.05.03
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8364094 2023.05.03
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8364093 2023.05.03
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 8364092 2023.05.03
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8364090 2023.05.03
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8364091 2023.05.03
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8364089 2023.05.03
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8353562 2023.05.02 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8331122 2023.04.30 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8330977 2023.04.30 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8330976 2023.04.30 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8330975 2023.04.30 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8320308 2023.04.29
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8309311 2023.04.27
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8303078 2023.04.26
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8269781 2023.04.22
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8269777 2023.04.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8269776 2023.04.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8269778 2023.04.22
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8269779 2023.04.22
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8269775 2023.04.22
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8269782 2023.04.22
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8269774 2023.04.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8269780 2023.04.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8269773 2023.04.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8269772 2023.04.22
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8269771 2023.04.22
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8269769 2023.04.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8269770 2023.04.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8269767 2023.04.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8269766 2023.04.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8269765 2023.04.22
pospolity sroka, Pica pica 1 8269768 2023.04.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8269764 2023.04.22
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8269762 2023.04.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8269761 2023.04.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8269783 2023.04.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8269763 2023.04.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8269760 2023.04.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8269758 2023.04.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8269759 2023.04.22
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8269757 2023.04.22
pospolity bogatka, Parus major 1 8266593 2023.04.22
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8266592 2023.04.22
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8256995 2023.04.21
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 8242387 2023.04.18
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8242386 2023.04.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8235471 2023.04.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8181043 2023.04.10
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8181041 2023.04.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8181040 2023.04.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8181042 2023.04.08
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8181039 2023.04.08
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8160440 2023.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8160349 2023.04.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8158240 2023.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 145 8121912 2023.04.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8115745 2023.03.31
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8115746 2023.03.31
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8114067 2023.03.31
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8064747 2023.03.23
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8058652 2023.03.22
pospolity bogatka, Parus major 5 8047733 2023.03.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8047731 2023.03.20
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8047732 2023.03.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8047729 2023.03.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8047730 2023.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8036357 2023.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8036267 2023.03.19
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8036262 2023.03.19
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8036266 2023.03.19
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8036261 2023.03.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8036263 2023.03.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8036265 2023.03.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8036264 2023.03.19
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8036259 2023.03.19
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8036260 2023.03.19
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8027989 2023.03.18
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8027988 2023.03.18
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8027987 2023.03.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8012166 2023.03.16
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8007619 2023.03.15
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7957828 2023.03.04
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7957827 2023.03.04
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7957825 2023.03.04
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7957826 2023.03.04
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7957824 2023.03.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7957823 2023.03.04
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7957822 2023.03.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 7926651 2023.02.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7892557 2023.02.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7879693 2023.02.12
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 7879697 2023.02.12
pospolity gęgawa, Anser anser 103 7879694 2023.02.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7879692 2023.02.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7879696 2023.02.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7879689 2023.02.12
pospolity bogatka, Parus major 1 7879695 2023.02.12
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7879688 2023.02.12
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7879686 2023.02.12
pospolity kos, Turdus merula 3 7879691 2023.02.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7879687 2023.02.12
pospolity sroka, Pica pica 1 7879690 2023.02.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7879685 2023.02.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7879684 2023.02.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7879683 2023.02.12
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7879682 2023.02.12
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7879713 2023.02.12
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7879712 2023.02.12
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7879711 2023.02.12
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7879710 2023.02.12
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7879709 2023.02.12
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7879708 2023.02.12
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7879706 2023.02.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7879705 2023.02.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7879707 2023.02.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7879704 2023.02.12
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 175 7879700 2023.02.12
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7879702 2023.02.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7879703 2023.02.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7879701 2023.02.12
pospolity żuraw, Grus grus 14 7879699 2023.02.12
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 7879698 2023.02.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7877541 2023.02.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7877539 2023.02.11
pospolity bogatka, Parus major 1 7877540 2023.02.11
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7877536 2023.02.11
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7877538 2023.02.11
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7877537 2023.02.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7854276 2023.02.05
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7854275 2023.02.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7836036 2023.01.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7836034 2023.01.29
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7836033 2023.01.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7836035 2023.01.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7836032 2023.01.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7836028 2023.01.29
pospolity sroka, Pica pica 1 7836030 2023.01.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 7836019 2023.01.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7836029 2023.01.29
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7836017 2023.01.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7836024 2023.01.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7836018 2023.01.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7836016 2023.01.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7836022 2023.01.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7836025 2023.01.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7836015 2023.01.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7836027 2023.01.29
pospolity bogatka, Parus major 1 7836021 2023.01.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7836026 2023.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7836020 2023.01.29
pospolity kos, Turdus merula 1 7836023 2023.01.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7834621 2023.01.21
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7834623 2023.01.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7834620 2023.01.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 7834622 2023.01.21
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7772792 2023.01.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7771915 2023.01.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7771913 2023.01.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7771914 2023.01.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7751791 2023.01.07
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7751789 2023.01.07
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7751786 2023.01.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7751788 2023.01.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7751790 2023.01.07
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7751784 2023.01.07
pospolity sroka, Pica pica 1 7751787 2023.01.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7751783 2023.01.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7751785 2023.01.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7751782 2023.01.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7751779 2023.01.07
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7751778 2023.01.07
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7751780 2023.01.07
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7751776 2023.01.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7751781 2023.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7751777 2023.01.07
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7751775 2023.01.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7751773 2023.01.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7751768 2023.01.07
pospolity łyska, Fulica atra 15 7751771 2023.01.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7751774 2023.01.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 7751769 2023.01.07
pospolity bogatka, Parus major 1 7751772 2023.01.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7751770 2023.01.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7751767 2023.01.07

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...