DRUŻYNA

Drużyna: Upadłe Imperium. Obserwator: Przemysław Rodak

Liczba gatunków: 180

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 59 420 32 32 0 1 6 25
2 50 315 43 34 0 3 6 25
3 100 599 81 65 0 7 22 36
4 125 320 112 79 0 6 32 41
5 121 301 146 81 0 16 38 27
6 72 151 156 54 0 10 22 22
7 22 39 157 19 0 1 8 10
8 27 34 163 26 0 7 12 7
9 10 66 163 9 0 2 4 3
10 59 180 179 48 6 11 13 18
11 16 43 180 15 0 3 5 7
12 8 22 180 7 0 0 2 5
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9291376 2023.12.25 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9291375 2023.12.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9291377 2023.12.25 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9256036 2023.12.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9247645 2023.12.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9247644 2023.12.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9247643 2023.12.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9247642 2023.12.07 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9239985 2023.11.26 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9239986 2023.11.26 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9239984 2023.11.26 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9239983 2023.11.26 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9239981 2023.11.26 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9239982 2023.11.26 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9239980 2023.11.26 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 9239979 2023.11.26 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9177920 2023.11.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9177921 2023.11.12 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9177919 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9148192 2023.11.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9148191 2023.11.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9148189 2023.11.03 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9148190 2023.11.03 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9148188 2023.11.03 LB
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9138818 2023.10.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9138819 2023.10.31 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9138817 2023.10.31 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9138816 2023.10.31 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 22 9136242 2023.10.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9136243 2023.10.30 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9135960 2023.10.30 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9135961 2023.10.30 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9135958 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 7 9135959 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9135957 2023.10.30 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9135955 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9135956 2023.10.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9135954 2023.10.30 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9135041 2023.10.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9134463 2023.10.30 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9134464 2023.10.30 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9134461 2023.10.30 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9134462 2023.10.30 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9134305 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9134307 2023.10.30 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9134306 2023.10.30 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9134111 2023.10.30 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9132710 2023.10.29 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9132709 2023.10.29 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9132708 2023.10.29 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9132707 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9132711 2023.10.29 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9132705 2023.10.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9132703 2023.10.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9132706 2023.10.29 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9132702 2023.10.29 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9132704 2023.10.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9132701 2023.10.29 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 13 9132700 2023.10.29 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9132699 2023.10.29 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 9132698 2023.10.29 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9129027 2023.10.29 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9129026 2023.10.29 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 9128934 2023.10.29 PM
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica 1 9128935 2023.10.29 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9128270 2023.10.29 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9128268 2023.10.29 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9128267 2023.10.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9128269 2023.10.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128265 2023.10.29 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9128263 2023.10.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9128266 2023.10.29 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9128264 2023.10.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9128262 2023.10.29 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9120194 2023.10.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9106116 2023.10.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9101234 2023.10.20 PL
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9093120 2023.10.17 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9086312 2023.10.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9070724 2023.10.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9063310 2023.10.09 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9063029 2023.10.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9062859 2023.10.09 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8961964 2023.09.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8961965 2023.09.10 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8961962 2023.09.10 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8961963 2023.09.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8944664 2023.09.09 MP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8926481 2023.09.03 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8926480 2023.09.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8925072 2023.09.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8925070 2023.09.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8925071 2023.09.03 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8880210 2023.08.20 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8880211 2023.08.20 LB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8880209 2023.08.20 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8880208 2023.08.20 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8880215 2023.08.20 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 8880207 2023.08.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8880204 2023.08.20 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8880206 2023.08.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8880205 2023.08.20 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8880203 2023.08.20 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8880202 2023.08.20 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8880201 2023.08.20 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8880200 2023.08.20 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8880199 2023.08.20 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8880198 2023.08.20 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8880195 2023.08.20 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8880197 2023.08.20 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8880196 2023.08.20 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8880193 2023.08.20 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8880214 2023.08.20 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8880213 2023.08.20 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8880192 2023.08.20 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8880194 2023.08.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8880191 2023.08.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8880190 2023.08.20 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8875861 2023.08.20 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8823899 2023.08.02 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8791104 2023.07.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8787501 2023.07.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8787502 2023.07.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 8787500 2023.07.23 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8755564 2023.07.13 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8750574 2023.07.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8731706 2023.07.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8731704 2023.07.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8731705 2023.07.04 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8731703 2023.07.04 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8731702 2023.07.04 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8731700 2023.07.04 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8731701 2023.07.04 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8731699 2023.07.04 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 8731698 2023.07.04 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8731697 2023.07.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8731694 2023.07.04 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8731695 2023.07.04 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8731696 2023.07.04 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8731693 2023.07.04 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8731691 2023.07.04 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8731692 2023.07.04 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8704830 2023.06.29 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8704439 2023.06.29 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8704436 2023.06.29 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8704435 2023.06.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8704434 2023.06.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8695696 2023.06.26 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8690870 2023.06.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8690871 2023.06.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8690869 2023.06.25 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8690864 2023.06.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8690868 2023.06.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8690866 2023.06.25 MZ
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8690865 2023.06.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8690863 2023.06.25 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8690862 2023.06.25 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8690867 2023.06.25 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8688231 2023.06.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8679539 2023.06.23 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8664803 2023.06.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8664804 2023.06.18 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8664802 2023.06.18 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 8664120 2023.06.18 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8664119 2023.06.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8664054 2023.06.18 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8664052 2023.06.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8664053 2023.06.18 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8664051 2023.06.18 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8663224 2023.06.18 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8663218 2023.06.18 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8663223 2023.06.18 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8663222 2023.06.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8663221 2023.06.18 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8663219 2023.06.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8663220 2023.06.18 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8663217 2023.06.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8649208 2023.06.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8649207 2023.06.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8634784 2023.06.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8634783 2023.06.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8634782 2023.06.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8634780 2023.06.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8634781 2023.06.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8634779 2023.06.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8634785 2023.06.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 8634777 2023.06.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8634778 2023.06.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8634776 2023.06.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8634775 2023.06.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8634773 2023.06.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8634774 2023.06.11 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8626297 2023.06.10 ŚL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8634772 2023.06.10 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8625131 2023.06.10 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8625129 2023.06.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8625128 2023.06.09 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8625127 2023.06.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8625130 2023.06.09 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8617070 2023.06.09 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8617071 2023.06.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8611864 2023.06.08 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8602708 2023.06.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8602707 2023.06.06 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8602706 2023.06.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8602709 2023.06.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8602704 2023.06.06 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8602703 2023.06.06 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8602702 2023.06.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8602705 2023.06.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8602701 2023.06.06 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8602699 2023.06.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8602700 2023.06.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8602698 2023.06.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8562394 2023.05.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8540853 2023.05.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8537160 2023.05.26 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8537158 2023.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8537161 2023.05.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8537159 2023.05.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8537156 2023.05.26 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8537157 2023.05.26 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8537154 2023.05.26 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8537155 2023.05.26 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8533008 2023.05.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8533007 2023.05.26 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8517517 2023.05.22 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8517516 2023.05.22 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8517514 2023.05.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8517515 2023.05.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8517513 2023.05.22 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517512 2023.05.22 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8517511 2023.05.22 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8517509 2023.05.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8517510 2023.05.22 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8517508 2023.05.22 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8514038 2023.05.22 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8508607 2023.05.21 WM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8494928 2023.05.20 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8494925 2023.05.20 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8494926 2023.05.20 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8494927 2023.05.20 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8494923 2023.05.20 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8494924 2023.05.20 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8493802 2023.05.20 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8493790 2023.05.20 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8493789 2023.05.20 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8491217 2023.05.20 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8489371 2023.05.19 MB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8489368 2023.05.19 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8489364 2023.05.19 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8489365 2023.05.19 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8489367 2023.05.19 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8489363 2023.05.19 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8489366 2023.05.19 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 8489369 2023.05.19 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8489352 2023.05.19 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8489353 2023.05.19 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8489362 2023.05.19 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8489361 2023.05.19 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8489351 2023.05.19 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8489372 2023.05.19 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 8489354 2023.05.19 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8489357 2023.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8489355 2023.05.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8489356 2023.05.19 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8489348 2023.05.19 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8489358 2023.05.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489359 2023.05.19 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8489349 2023.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8489350 2023.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 70 8489360 2023.05.19 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8486854 2023.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8486853 2023.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8486514 2023.05.19 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8482636 2023.05.18 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8482635 2023.05.18 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8481434 2023.05.18 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8481374 2023.05.18 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8481129 2023.05.18 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8481131 2023.05.18 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8481128 2023.05.18 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8481130 2023.05.18 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8481127 2023.05.18 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8481132 2023.05.18 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8481126 2023.05.18 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8481124 2023.05.18 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8481125 2023.05.18 MB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8481019 2023.05.18 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8481017 2023.05.18 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8481018 2023.05.18 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8480273 2023.05.18 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8475696 2023.05.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8475700 2023.05.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8475698 2023.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8475699 2023.05.16 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 8475695 2023.05.16 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8475693 2023.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8475694 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8475697 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8471749 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8441800 2023.05.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8441799 2023.05.13 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8435362 2023.05.12 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8427965 2023.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8417399 2023.05.09 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8417392 2023.05.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8417394 2023.05.09 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8417390 2023.05.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8417395 2023.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8417396 2023.05.09 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8417391 2023.05.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8417393 2023.05.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8417398 2023.05.09 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8417388 2023.05.09 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8417389 2023.05.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8417397 2023.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8417387 2023.05.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8381952 2023.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8381790 2023.05.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8381788 2023.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8381789 2023.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8381569 2023.05.05 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8381568 2023.05.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8377285 2023.05.04 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8355525 2023.05.02 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8355007 2023.05.02 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8355010 2023.05.02 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8355009 2023.05.02 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8355006 2023.05.02 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8355008 2023.05.02 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8377842 2023.05.02 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8346643 2023.05.01 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8342639 2023.05.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8339935 2023.05.01 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8334570 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8334569 2023.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8334568 2023.04.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8334567 2023.04.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8334566 2023.04.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8334565 2023.04.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 8331805 2023.04.30 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8331803 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8331804 2023.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8331230 2023.04.30 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8331229 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8328209 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8328208 2023.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8327446 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8327427 2023.04.30 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8327390 2023.04.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8327389 2023.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8327387 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8327388 2023.04.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8326894 2023.04.30 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8320459 2023.04.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8320458 2023.04.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8307885 2023.04.27 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8307838 2023.04.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8302647 2023.04.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8302645 2023.04.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8302644 2023.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8302646 2023.04.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8302643 2023.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8302641 2023.04.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8302642 2023.04.26 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8302639 2023.04.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8302640 2023.04.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8297051 2023.04.25 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8289652 2023.04.23 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8289651 2023.04.23 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8289650 2023.04.23 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8289649 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8289647 2023.04.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8289646 2023.04.23 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8289644 2023.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8289648 2023.04.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8289645 2023.04.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8289641 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8289639 2023.04.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8289638 2023.04.23 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8289636 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8289634 2023.04.23 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8289632 2023.04.23 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8289631 2023.04.23 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8289628 2023.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8289620 2023.04.23 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8289622 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8289623 2023.04.23 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8289624 2023.04.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8289618 2023.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8289616 2023.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8289613 2023.04.23 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8289611 2023.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8289642 2023.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8289640 2023.04.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8289637 2023.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8289635 2023.04.23 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8289630 2023.04.23 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8289633 2023.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8289625 2023.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 15 8289627 2023.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8289629 2023.04.23 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8289626 2023.04.23 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8289621 2023.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8289619 2023.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 8289617 2023.04.23 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8289612 2023.04.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8289614 2023.04.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8289615 2023.04.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 8267198 2023.04.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8267197 2023.04.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8267196 2023.04.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8263186 2023.04.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8263187 2023.04.21 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8243604 2023.04.18 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8243605 2023.04.18 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 8243620 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8243621 2023.04.18 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8243617 2023.04.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8243619 2023.04.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8243618 2023.04.18 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8243614 2023.04.18 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8243615 2023.04.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 8243616 2023.04.18 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8243613 2023.04.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8243612 2023.04.18 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8243611 2023.04.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8243610 2023.04.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8243608 2023.04.18 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8243609 2023.04.18 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8243607 2023.04.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8243606 2023.04.18 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8215824 2023.04.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 8214966 2023.04.15 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8214967 2023.04.15 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8212966 2023.04.15 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8219174 2023.04.15 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8204750 2023.04.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8204746 2023.04.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8204748 2023.04.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8204747 2023.04.13 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 8204751 2023.04.13 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8204749 2023.04.13 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8188601 2023.04.11 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8181417 2023.04.10 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8181419 2023.04.10 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8181421 2023.04.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8181420 2023.04.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 30 8181418 2023.04.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8168065 2023.04.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8159278 2023.04.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8159279 2023.04.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8159276 2023.04.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8159277 2023.04.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8156290 2023.04.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 8147785 2023.04.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8147786 2023.04.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 8147787 2023.04.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8147784 2023.04.05 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 8097092 2023.03.27 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8097091 2023.03.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8097090 2023.03.27 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8097089 2023.03.27 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8097086 2023.03.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8097088 2023.03.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8097087 2023.03.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8097084 2023.03.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8097082 2023.03.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8097083 2023.03.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8097085 2023.03.27 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8097081 2023.03.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8088391 2023.03.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8060518 2023.03.22 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8060517 2023.03.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8060515 2023.03.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8060512 2023.03.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8060513 2023.03.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 8060516 2023.03.22 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 8060514 2023.03.22 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8060511 2023.03.22 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8060510 2023.03.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8060507 2023.03.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8060509 2023.03.22 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 8060508 2023.03.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 8060503 2023.03.22 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8060500 2023.03.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8060501 2023.03.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 8060502 2023.03.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8060506 2023.03.22 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8060504 2023.03.22 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 8060505 2023.03.22 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 8060499 2023.03.22 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8060497 2023.03.22 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8060498 2023.03.22 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8060496 2023.03.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8060495 2023.03.22 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8060493 2023.03.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8060494 2023.03.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8060492 2023.03.22 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8060491 2023.03.22 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 8060489 2023.03.22 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8060485 2023.03.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8060488 2023.03.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8060490 2023.03.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8060486 2023.03.22 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8060482 2023.03.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8060487 2023.03.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8060483 2023.03.22 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8060480 2023.03.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8060484 2023.03.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8060481 2023.03.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8060479 2023.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8060478 2023.03.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8060476 2023.03.22 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 8060477 2023.03.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8049420 2023.03.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8014507 2023.03.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8014506 2023.03.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7996140 2023.03.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7983467 2023.03.10 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7983322 2023.03.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7983280 2023.03.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7983032 2023.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7983030 2023.03.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 10 7983031 2023.03.10 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7982872 2023.03.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7982873 2023.03.10 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7982874 2023.03.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7982744 2023.03.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7982745 2023.03.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7982743 2023.03.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7982742 2023.03.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7982741 2023.03.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7982740 2023.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7982739 2023.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7982738 2023.03.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7982218 2023.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 7982104 2023.03.10 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7980060 2023.03.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 7980059 2023.03.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7967805 2023.03.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7967804 2023.03.06 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7967803 2023.03.06 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7967802 2023.03.06 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7967800 2023.03.06 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7967801 2023.03.06 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7967799 2023.03.06 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7967795 2023.03.06 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7967796 2023.03.06 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7967793 2023.03.06 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7967798 2023.03.06 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 7967797 2023.03.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7967794 2023.03.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7967792 2023.03.06 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7967787 2023.03.06 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7967791 2023.03.06 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7967790 2023.03.06 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7967788 2023.03.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7967789 2023.03.06 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 7934264 2023.02.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7934265 2023.02.26 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7932331 2023.02.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7931267 2023.02.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7931074 2023.02.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 7931008 2023.02.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7930756 2023.02.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7930755 2023.02.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7912640 2023.02.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7912286 2023.02.21 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7912130 2023.02.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 7912073 2023.02.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7912071 2023.02.21 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7912072 2023.02.21 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7895869 2023.02.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7895870 2023.02.16 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 7892426 2023.02.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7879795 2023.02.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7879792 2023.02.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7879794 2023.02.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7879793 2023.02.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7879791 2023.02.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 7874421 2023.02.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7874420 2023.02.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7874419 2023.02.11 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7874418 2023.02.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7874417 2023.02.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7874416 2023.02.11 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7872653 2023.02.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7864016 2023.02.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7864014 2023.02.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7864013 2023.02.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7864015 2023.02.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7864011 2023.02.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 7864012 2023.02.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7864010 2023.02.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7864004 2023.02.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7864007 2023.02.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7864008 2023.02.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 7864009 2023.02.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7864006 2023.02.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7864005 2023.02.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7850766 2023.02.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7850767 2023.02.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7850765 2023.02.04 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7850764 2023.02.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7850763 2023.02.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7846934 2023.02.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7846933 2023.02.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7846932 2023.02.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 7838921 2023.01.30 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7838918 2023.01.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 7838919 2023.01.30 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 50 7838889 2023.01.30 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7838890 2023.01.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7838497 2023.01.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 7838491 2023.01.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7838495 2023.01.30 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7838494 2023.01.30 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7838496 2023.01.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7838493 2023.01.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7838490 2023.01.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7838492 2023.01.30 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7838489 2023.01.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7838170 2023.01.30 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7810378 2023.01.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7810380 2023.01.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7810379 2023.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 7810381 2023.01.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7810377 2023.01.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7777682 2023.01.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7776380 2023.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7776379 2023.01.14 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7776377 2023.01.14 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 7776378 2023.01.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7776376 2023.01.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7776375 2023.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7776373 2023.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7776374 2023.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7759331 2023.01.08 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7759332 2023.01.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7759330 2023.01.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 7750658 2023.01.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7750659 2023.01.07 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7740379 2023.01.04 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 7740378 2023.01.04 LB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7740377 2023.01.04 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7740375 2023.01.04 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7740374 2023.01.04 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7740376 2023.01.04 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7739673 2023.01.04 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7739674 2023.01.04 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7739672 2023.01.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7739671 2023.01.04 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7739157 2023.01.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7739156 2023.01.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7739155 2023.01.04 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7739154 2023.01.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7739153 2023.01.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7738815 2023.01.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7738816 2023.01.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7738684 2023.01.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 7725317 2023.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7725318 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7725316 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7725315 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7725313 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7725314 2023.01.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7725312 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...