DRUŻYNA

Drużyna: Depresyjny Łowca. Obserwator: Kasia Górnolot

Liczba gatunków: 181

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 84 2683 53 53 0 3 17 33
2 85 1075 82 56 0 14 17 25
3 77 895 110 56 0 8 29 19
4 116 1464 146 71 1 18 36 16
5 72 342 177 54 1 18 31 4
6 19 30 181 19 0 4 9 6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8583843 2023.06.03 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8583844 2023.06.03 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8583845 2023.06.03 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8583841 2023.06.03 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8583842 2023.06.03 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8583840 2023.06.03 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8583839 2023.06.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 8579412 2023.06.02 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8579410 2023.06.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8579414 2023.06.02 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8579409 2023.06.02 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8579405 2023.06.02 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8579408 2023.06.02 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8579411 2023.06.02 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8579413 2023.06.02 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8579404 2023.06.02 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8579406 2023.06.02 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8579407 2023.06.02 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8579403 2023.06.02 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8562451 2023.05.29 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 8562449 2023.05.28 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8562448 2023.05.28 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8562450 2023.05.28 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8562447 2023.05.28 MB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8545567 2023.05.28 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8518139 2023.05.23 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8518145 2023.05.22 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8518141 2023.05.22 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8518142 2023.05.22 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8518143 2023.05.22 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8518144 2023.05.22 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8518140 2023.05.22 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8503428 2023.05.21 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 8503427 2023.05.21 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8480521 2023.05.18 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8480523 2023.05.18 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8480522 2023.05.18 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8480520 2023.05.18 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8477869 2023.05.17 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8477867 2023.05.17 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8477866 2023.05.17 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8477865 2023.05.17 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8477868 2023.05.17 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 26 8477864 2023.05.17 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8477863 2023.05.17 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 8477861 2023.05.17 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8477860 2023.05.17 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 8477862 2023.05.17 MB
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 8477858 2023.05.17 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8477859 2023.05.17 MB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8467309 2023.05.15 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8467307 2023.05.15 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8467306 2023.05.15 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8461418 2023.05.14 WM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8467308 2023.05.14 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8454426 2023.05.14 PM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8454424 2023.05.14 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8454425 2023.05.14 PM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8454423 2023.05.14 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8454422 2023.05.14 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8454421 2023.05.14 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8454420 2023.05.14 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8429085 2023.05.11 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8429086 2023.05.11 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8417446 2023.05.09 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8408971 2023.05.08 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8408969 2023.05.08 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8408970 2023.05.08 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8408968 2023.05.08 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8406582 2023.05.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8406581 2023.05.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8406583 2023.05.08 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8406579 2023.05.08 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8406580 2023.05.08 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8406578 2023.05.08 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8406577 2023.05.08 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8406187 2023.05.05 WM
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 8406186 2023.05.03 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8406185 2023.05.03 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 8406183 2023.05.03 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8406184 2023.05.03 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8406182 2023.05.03 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 8406181 2023.05.03 WM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8406180 2023.05.03 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 8353630 2023.05.01 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8353631 2023.05.01 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8353629 2023.05.01 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8353639 2023.05.01 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8353628 2023.05.01 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8353633 2023.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8353632 2023.05.01 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 8326893 2023.04.29 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8326891 2023.04.29 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8326892 2023.04.27 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8326890 2023.04.26 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8302177 2023.04.26 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8302176 2023.04.26 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8302175 2023.04.26 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8302173 2023.04.26 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8302174 2023.04.26 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8299044 2023.04.25 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8299045 2023.04.25 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8299043 2023.04.25 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8299041 2023.04.25 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8299042 2023.04.25 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8299040 2023.04.25 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 68 8290168 2023.04.23 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 33 8290169 2023.04.23 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8290166 2023.04.23 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 6 8290173 2023.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 359 8290172 2023.04.23 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8290171 2023.04.23 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8290170 2023.04.23 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8290167 2023.04.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 208 8290174 2023.04.23 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8290175 2023.04.23 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 5 8290177 2023.04.23 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 12 8290183 2023.04.23 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 6 8290182 2023.04.23 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 8290181 2023.04.23 PM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 8290180 2023.04.23 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 5 8290179 2023.04.23 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 5 8290178 2023.04.23 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 6 8290176 2023.04.23 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8267961 2023.04.22 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8267960 2023.04.22 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8267958 2023.04.22 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8267956 2023.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 18 8267959 2023.04.22 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 11 8267957 2023.04.22 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8267955 2023.04.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8267953 2023.04.22 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8267954 2023.04.22 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 8267951 2023.04.22 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8267952 2023.04.22 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8267950 2023.04.22 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8267949 2023.04.22 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8264011 2023.04.21 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8264013 2023.04.21 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 8264009 2023.04.21 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264012 2023.04.20 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8247316 2023.04.19 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8247313 2023.04.19 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8247314 2023.04.19 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8247315 2023.04.19 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8242953 2023.04.18 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8242951 2023.04.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8242949 2023.04.18 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8242945 2023.04.18 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8242947 2023.04.18 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8242946 2023.04.18 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 44 8242948 2023.04.18 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8242952 2023.04.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8242942 2023.04.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8242950 2023.04.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8242944 2023.04.18 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8242941 2023.04.18 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8242956 2023.04.18 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8242940 2023.04.18 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8242943 2023.04.18 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8242938 2023.04.18 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8242939 2023.04.15 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 8206841 2023.04.14 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8206842 2023.04.14 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8206843 2023.04.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8206844 2023.04.14 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8206840 2023.04.14 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 22 8204419 2023.04.13 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8204425 2023.04.13 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8204420 2023.04.13 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8204416 2023.04.13 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8204417 2023.04.13 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8204418 2023.04.13 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8204413 2023.04.13 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 8 8204414 2023.04.12 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 22 8204415 2023.04.12 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8192522 2023.04.12 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8192521 2023.04.12 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 8192517 2023.04.12 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8192520 2023.04.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 300 8192515 2023.04.12 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 8192519 2023.04.12 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8192518 2023.04.12 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8192516 2023.04.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8192514 2023.04.12 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8192513 2023.04.12 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8180782 2023.04.10 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8180798 2023.04.10 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8180796 2023.04.10 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8180795 2023.04.10 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8180797 2023.04.10 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 8180794 2023.04.10 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8180790 2023.04.10 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 8180793 2023.04.10 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8180789 2023.04.10 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 23 8180791 2023.04.10 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8180788 2023.04.10 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 16 8180792 2023.04.10 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8180787 2023.04.10 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8180783 2023.04.10 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8180784 2023.04.10 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8180786 2023.04.10 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 8180785 2023.04.10 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8157189 2023.04.07 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8148655 2023.04.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 70 8148656 2023.04.03 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 10 8136987 2023.04.03 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8136986 2023.03.31 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8136988 2023.03.31 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8094895 2023.03.27 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8094892 2023.03.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8094893 2023.03.27 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8094894 2023.03.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8088031 2023.03.26 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8081047 2023.03.25 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8081044 2023.03.25 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 8081042 2023.03.25 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8081046 2023.03.25 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8081041 2023.03.25 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8081043 2023.03.24 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8081045 2023.03.24 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 8081040 2023.03.24 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8063807 2023.03.23 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8063806 2023.03.23 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8045238 2023.03.20 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8045237 2023.03.20 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8045235 2023.03.20 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8045236 2023.03.20 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8045234 2023.03.20 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8045233 2023.03.20 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8045230 2023.03.20 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8045231 2023.03.20 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8045228 2023.03.20 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8045229 2023.03.20 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 8045232 2023.03.20 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8045227 2023.03.20 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 100 8045226 2023.03.20 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 8042850 2023.03.19 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 8042849 2023.03.19 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8042851 2023.03.19 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 8034235 2023.03.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8034234 2023.03.17 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 32 8009093 2023.03.15 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 8009092 2023.03.15 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 8009095 2023.03.15 PM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8009090 2023.03.15 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8009094 2023.03.15 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 8009091 2023.03.15 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 8009088 2023.03.15 PM
pospolity łyska, Fulica atra 3 8009089 2023.03.15 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 21 8009087 2023.03.15 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 8009085 2023.03.15 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 8009084 2023.03.15 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8009098 2023.03.15 MB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 8009086 2023.03.15 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 8009083 2023.03.15 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8009082 2023.03.15 MB
pospolity żuraw, Grus grus 100 8001963 2023.03.12 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7991322 2023.03.12 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7991321 2023.03.12 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7991318 2023.03.12 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 7991319 2023.03.12 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 7991320 2023.03.12 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 7985279 2023.03.10 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 7978112 2023.03.09 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7978113 2023.03.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7978111 2023.03.09 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7978110 2023.03.09 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7978109 2023.03.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7978114 2023.03.08 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7978107 2023.03.08 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 7978108 2023.03.08 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7978106 2023.03.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7971225 2023.03.06 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7971226 2023.03.06 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7971223 2023.03.06 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7971224 2023.03.06 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7971222 2023.03.06 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7949122 2023.03.02 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7949126 2023.03.02 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7949124 2023.03.02 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 7949123 2023.03.02 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 7949127 2023.03.02 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 7949125 2023.03.02 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7943217 2023.02.28 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7943216 2023.02.28 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7943218 2023.02.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7943215 2023.02.28 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7943213 2023.02.28 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7943214 2023.02.28 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7939889 2023.02.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7939893 2023.02.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7939891 2023.02.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7939892 2023.02.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7939887 2023.02.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7939890 2023.02.27 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7939888 2023.02.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7939886 2023.02.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7939884 2023.02.27 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7939885 2023.02.27 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7931926 2023.02.26 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 7921186 2023.02.23 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 7921180 2023.02.23 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7921183 2023.02.23 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7921182 2023.02.23 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7921181 2023.02.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7921184 2023.02.23 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7921179 2023.02.23 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7921174 2023.02.23 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7921178 2023.02.23 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7921175 2023.02.23 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7921176 2023.02.23 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7921177 2023.02.19 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7902788 2023.02.18 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7902787 2023.02.18 WM
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7902786 2023.02.18 WM
pospolity sroka, Pica pica 10 7898590 2023.02.16 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 7898589 2023.02.16 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7898586 2023.02.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 7898588 2023.02.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7898587 2023.02.16 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7898582 2023.02.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7898585 2023.02.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7898584 2023.02.16 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7898583 2023.02.16 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7898581 2023.02.16 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7880813 2023.02.12 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7880812 2023.02.12 WM
pospolity żuraw, Grus grus 12 7880814 2023.02.11 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7880811 2023.02.11 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 7880810 2023.02.11 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7880806 2023.02.11 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7880807 2023.02.11 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7880808 2023.02.11 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7880809 2023.02.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7870345 2023.02.07 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7870344 2023.02.07 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7860533 2023.02.06 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7860532 2023.02.06 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7860529 2023.02.06 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7860534 2023.02.06 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7860527 2023.02.06 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 40 7860530 2023.02.06 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 7860531 2023.02.06 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7860525 2023.02.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7860528 2023.02.06 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7860526 2023.02.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7860520 2023.02.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 7860523 2023.02.06 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7860522 2023.02.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7860524 2023.02.06 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7860521 2023.02.06 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 7856536 2023.02.05 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7881539 2023.02.05 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7856538 2023.02.05 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7856537 2023.02.05 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7856535 2023.02.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7847338 2023.02.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7847339 2023.02.03 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7847337 2023.02.03 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 7844243 2023.02.01 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7844241 2023.02.01 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 7844240 2023.02.01 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7844242 2023.02.01 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7844237 2023.02.01 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 14 7844236 2023.02.01 PM
pospolity łyska, Fulica atra 12 7844239 2023.02.01 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 200 7844238 2023.02.01 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7844253 2023.02.01 MB
pospolity łyska, Fulica atra 6 7831741 2023.01.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 7831737 2023.01.28 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7831740 2023.01.28 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7831738 2023.01.28 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7831735 2023.01.28 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7831739 2023.01.28 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7831733 2023.01.28 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7831736 2023.01.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7831734 2023.01.28 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7820807 2023.01.26 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7819026 2023.01.25 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7819027 2023.01.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7819024 2023.01.25 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 7819023 2023.01.25 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7819022 2023.01.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7819025 2023.01.25 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7819021 2023.01.25 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7815323 2023.01.23 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 12 7815322 2023.01.23 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7815324 2023.01.23 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7815325 2023.01.23 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7807620 2023.01.22 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7797139 2023.01.18 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7797143 2023.01.18 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7797142 2023.01.18 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7797141 2023.01.18 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7797138 2023.01.18 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7797140 2023.01.18 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7789581 2023.01.16 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7789580 2023.01.16 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 7789579 2023.01.16 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 7789578 2023.01.16 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 7789577 2023.01.16 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 7789574 2023.01.16 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7789575 2023.01.16 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7789576 2023.01.16 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 7789573 2023.01.16 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7789572 2023.01.16 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7768576 2023.01.11 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7768577 2023.01.10 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7765226 2023.01.10 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7765229 2023.01.10 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7765225 2023.01.10 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7765228 2023.01.10 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7765224 2023.01.10 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7765227 2023.01.09 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7759110 2023.01.08 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7759111 2023.01.08 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 7759106 2023.01.08 WM
pospolity kos, Turdus merula 4 7759109 2023.01.08 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7759107 2023.01.08 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7759108 2023.01.08 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 7748275 2023.01.06 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 7748271 2023.01.06 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 7748282 2023.01.06 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7748277 2023.01.06 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 7748280 2023.01.06 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7748281 2023.01.06 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7748278 2023.01.06 WM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7748279 2023.01.06 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7748273 2023.01.06 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7748270 2023.01.06 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7748274 2023.01.06 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7748269 2023.01.06 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7748268 2023.01.06 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7748276 2023.01.06 WM
pospolity kruk, Corvus corax 8 7748272 2023.01.06 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7743499 2023.01.06 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7743501 2023.01.06 WM
pospolity bogatka, Parus major 18 7743500 2023.01.06 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7743503 2023.01.06 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7743498 2023.01.06 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7737343 2023.01.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 7737346 2023.01.03 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 7737338 2023.01.03 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 7737345 2023.01.03 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7737344 2023.01.03 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7737341 2023.01.03 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 45 7737342 2023.01.03 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 120 7737337 2023.01.03 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7737336 2023.01.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7737340 2023.01.03 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7737339 2023.01.03 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7725744 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...