DRUŻYNA

Drużyna: Edyta Kieliszek. Obserwator: Edyta Kieliszek

Liczba gatunków: 172

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 54 123 41 41 0 0 14 27
2 3 3 44 3 0 0 1 2
3 86 265 74 59 0 1 21 37
4 37 106 109 35 0 4 26 5
5 29 52 136 29 0 12 16 1
6 10 27 145 9 0 7 2 0
7 7 19 152 7 0 4 3 0
9 78 238 166 61 1 9 30 21
10 6 145 171 6 0 4 1 1
11 1 1 172 1 0 1 0 0
8 0 0 172 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9176607 2023.11.11 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9130950 2023.10.29 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9130949 2023.10.29 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9105665 2023.10.21 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 9105662 2023.10.21 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9105663 2023.10.21 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9105661 2023.10.21 ŁD
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9004800 2023.09.24 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8966070 2023.09.15 LS
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 8965863 2023.09.15 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 8965737 2023.09.15 LS
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8960604 2023.09.13 LS
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8959348 2023.09.12 LS
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 8958994 2023.09.12 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 8958375 2023.09.12 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8957222 2023.09.12 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8957223 2023.09.12 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8957220 2023.09.12 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8957221 2023.09.12 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8957219 2023.09.12 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8957211 2023.09.12 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8957214 2023.09.12 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8957216 2023.09.12 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8957218 2023.09.12 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8957215 2023.09.12 LS
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8957212 2023.09.12 LS
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8957210 2023.09.12 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8957213 2023.09.12 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 8957209 2023.09.12 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8957217 2023.09.12 LS
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8957207 2023.09.12 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8957208 2023.09.12 LS
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8957204 2023.09.12 LS
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 8957206 2023.09.12 LS
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8957205 2023.09.12 LS
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8957203 2023.09.12 LS
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8926280 2023.09.03 ŁD
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8926281 2023.09.03 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8922113 2023.09.02 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8922112 2023.09.02 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 8922111 2023.09.02 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8922110 2023.09.02 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8922108 2023.09.02 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8922107 2023.09.02 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8922106 2023.09.02 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8922105 2023.09.02 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8922104 2023.09.02 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8922103 2023.09.02 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8922102 2023.09.02 ŁD
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 8922101 2023.09.02 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8922100 2023.09.02 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8922099 2023.09.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8922098 2023.09.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8922097 2023.09.02 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8922096 2023.09.02 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 8922095 2023.09.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8922094 2023.09.02 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8922093 2023.09.02 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8922092 2023.09.02 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8922091 2023.09.02 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8922090 2023.09.02 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8922089 2023.09.02 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8922088 2023.09.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8922087 2023.09.02 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8922086 2023.09.02 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8922085 2023.09.02 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8922084 2023.09.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8922083 2023.09.02 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8922082 2023.09.02 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8922175 2023.09.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8922174 2023.09.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8922173 2023.09.02 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8922172 2023.09.02 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8922171 2023.09.02 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8922170 2023.09.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8922169 2023.09.02 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8922168 2023.09.02 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8922167 2023.09.02 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8922166 2023.09.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8922165 2023.09.02 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8922164 2023.09.02 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8922163 2023.09.02 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8922162 2023.09.02 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8922161 2023.09.02 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8922160 2023.09.02 ŁD
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8813829 2023.07.31
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8810845 2023.07.30
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 8810104 2023.07.30
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8805577 2023.07.29
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8783519 2023.07.22 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8743166 2023.07.09 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8742710 2023.07.09 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 8675579 2023.06.21 ŁD
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8624748 2023.06.10 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 8618554 2023.06.09 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8616797 2023.06.09 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 8616796 2023.06.09 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8610803 2023.06.08 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 8610562 2023.06.08 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8610561 2023.06.08 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8610560 2023.06.08 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8582448 2023.06.03 ŁD
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 8552533 2023.05.28 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8544013 2023.05.27 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8501836 2023.05.21 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8501540 2023.05.21 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8501400 2023.05.21 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 8497353 2023.05.20 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8453560 2023.05.14 ŁD
rzadki derkacz, Crex crex 1 8443169 2023.05.13 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8442903 2023.05.13 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 8442675 2023.05.13 ŁD
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8441802 2023.05.13 ŁD
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8441801 2023.05.13 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8441126 2023.05.13 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8433475 2023.05.12 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8402242 2023.05.07 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8402117 2023.05.07 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8400395 2023.05.07 ŁD
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8398931 2023.05.07 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8398810 2023.05.07 ŁD
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8398809 2023.05.07 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8360777 2023.05.03 LS
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8360585 2023.05.03 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8354516 2023.05.02 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8349897 2023.05.01 LS
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8345997 2023.05.01 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8343167 2023.05.01 LS
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8342035 2023.05.01 LS
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 8342034 2023.05.01 LS
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8342033 2023.05.01 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8336132 2023.04.30 LS
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 8332183 2023.04.30 LS
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8332180 2023.04.30 LS
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8330924 2023.04.30 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8330211 2023.04.30 LS
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8326398 2023.04.29 LS
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8326399 2023.04.29 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8326397 2023.04.29 LS
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8324619 2023.04.29 LS
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8324618 2023.04.29 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8324617 2023.04.29 LS
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8324615 2023.04.29 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8324614 2023.04.29 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8324616 2023.04.29 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8324612 2023.04.29 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8324611 2023.04.29 LS
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8324609 2023.04.29 LS
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8324610 2023.04.29 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8324613 2023.04.29 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8324608 2023.04.29 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8285784 2023.04.23 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8285783 2023.04.23 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8285785 2023.04.23 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8285781 2023.04.23 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8285782 2023.04.23 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8271749 2023.04.22 ŁD
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8232754 2023.04.17 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8182248 2023.04.10 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8182247 2023.04.10 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8178608 2023.04.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 8169657 2023.04.09 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8173751 2023.04.09 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8169658 2023.04.09 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8158872 2023.04.08 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8157921 2023.04.08 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8169626 2023.04.08 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 8148079 2023.04.05 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8076746 2023.03.25 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 8059321 2023.03.22 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8036590 2023.03.19 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8036589 2023.03.19 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8036588 2023.03.19 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 8036585 2023.03.19 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8036586 2023.03.19 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8036587 2023.03.19 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8036584 2023.03.19 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8036583 2023.03.19 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8036582 2023.03.19 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8036581 2023.03.19 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8036580 2023.03.19 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 8036579 2023.03.19 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8036578 2023.03.19 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8036577 2023.03.19 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8036576 2023.03.19 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8036574 2023.03.19 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8036573 2023.03.19 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8036572 2023.03.19 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 8036571 2023.03.19 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8036570 2023.03.19 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8036569 2023.03.19 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8036568 2023.03.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 8036567 2023.03.19 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 8036566 2023.03.19 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8036565 2023.03.19 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8036564 2023.03.19 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8036563 2023.03.19 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 8036562 2023.03.19 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8036561 2023.03.19 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8036560 2023.03.19 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8036559 2023.03.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8036549 2023.03.19 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8036548 2023.03.19 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8036547 2023.03.19 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8036546 2023.03.19 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8036545 2023.03.19 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8036544 2023.03.19 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8036543 2023.03.19 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8036542 2023.03.19 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8036541 2023.03.19 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8036540 2023.03.19 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8036539 2023.03.19 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 8036538 2023.03.19 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8036537 2023.03.19 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8036536 2023.03.19 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8036535 2023.03.19 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8036534 2023.03.19 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8023470 2023.03.18 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 8022104 2023.03.18 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8022103 2023.03.18 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8022102 2023.03.18 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8022101 2023.03.18 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8022100 2023.03.18 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8022099 2023.03.18 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8022098 2023.03.18 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8022097 2023.03.18 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8022096 2023.03.18 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8022095 2023.03.18 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8022094 2023.03.18 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8022093 2023.03.18 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8022092 2023.03.18 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8022091 2023.03.18 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 8022090 2023.03.18 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8022089 2023.03.18 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8022088 2023.03.18 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8022087 2023.03.18 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8022086 2023.03.18 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 8022085 2023.03.18 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8022084 2023.03.18 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8022083 2023.03.18 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 8022082 2023.03.18 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8022081 2023.03.18 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8022080 2023.03.18 ŁD
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8022079 2023.03.18 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8022078 2023.03.18 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8019777 2023.03.17 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8019774 2023.03.17 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8019773 2023.03.17 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8019772 2023.03.17 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 8019775 2023.03.17 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 7993457 2023.03.12 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7989592 2023.03.12 ŁD
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7984246 2023.03.10 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7978154 2023.03.09 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7930441 2023.02.25 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7856475 2023.02.05 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7843744 2023.02.01 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7836403 2023.01.29 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 7836382 2023.01.29 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7738115 2023.01.03 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7733183 2023.01.02 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7733182 2023.01.02 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7732984 2023.01.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7732983 2023.01.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7732982 2023.01.02 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7732981 2023.01.02 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7732980 2023.01.02 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 7732979 2023.01.02 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7732978 2023.01.02 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7732977 2023.01.02 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7732976 2023.01.02 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7732975 2023.01.02 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7732974 2023.01.02 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7732973 2023.01.02 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7732972 2023.01.02 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7732971 2023.01.02 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7732968 2023.01.02 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7729389 2023.01.01 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 7729388 2023.01.01 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7729387 2023.01.01 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7729386 2023.01.01 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7729385 2023.01.01 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7729384 2023.01.01 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7729383 2023.01.01 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7729382 2023.01.01 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7729381 2023.01.01 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7729380 2023.01.01 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7729379 2023.01.01 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7729378 2023.01.01 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 7729377 2023.01.01 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7729376 2023.01.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7729375 2023.01.01 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7729374 2023.01.01 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7729373 2023.01.01 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7729372 2023.01.01 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7729371 2023.01.01 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7729370 2023.01.01 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7729369 2023.01.01 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7729368 2023.01.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7729367 2023.01.01 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7729366 2023.01.01 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7729365 2023.01.01 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7729364 2023.01.01 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7729363 2023.01.01 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7729362 2023.01.01 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7729361 2023.01.01 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7729360 2023.01.01 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7729359 2023.01.01 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7729358 2023.01.01 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7729357 2023.01.01 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 7729356 2023.01.01 ŁD

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...