Pełna lista obserwacji drużyny

Paweł Zaniecki : Paweł Zaniecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7468143 2022.10.01 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7468144 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7468145 2022.10.01 WM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 7467522 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7467523 2022.10.01 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7467521 2022.10.01 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7467520 2022.10.01 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7467519 2022.10.01 WM mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 2 7467518 2022.10.01 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7465961 2022.09.30 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7465962 2022.09.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7465960 2022.09.30 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7465959 2022.09.30 WM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7445574 2022.09.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7445572 2022.09.24 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7445573 2022.09.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7445571 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 8 7445568 2022.09.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7445570 2022.09.24 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7445565 2022.09.24 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7445567 2022.09.24 MB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7445566 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7445569 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7445564 2022.09.24 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7445562 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7445563 2022.09.24 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7472362 2022.09.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7445560 2022.09.24 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7445561 2022.09.24 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 7445559 2022.09.24 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7445558 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7445557 2022.09.24 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 7445556 2022.09.24 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7445555 2022.09.24 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7472361 2022.09.24 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7472363 2022.09.24 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7436110 2022.09.22 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7428502 2022.09.19 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7428500 2022.09.19 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7428499 2022.09.19 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7424874 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7424873 2022.09.18 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7424875 2022.09.18 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7424871 2022.09.18 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7424867 2022.09.18 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 7424872 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7424866 2022.09.18 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7424868 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7424869 2022.09.18 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7424865 2022.09.18 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7424870 2022.09.18 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7423629 2022.09.18 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7423631 2022.09.18 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7423630 2022.09.18 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7423628 2022.09.18 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7423627 2022.09.18 KP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7423632 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7423626 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7423625 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7423624 2022.09.18 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7423623 2022.09.18 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7423622 2022.09.18 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7423621 2022.09.18 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423619 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7423620 2022.09.18 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7423618 2022.09.18 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7423617 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7423616 2022.09.18 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7423615 2022.09.18 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7423613 2022.09.18 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 7423612 2022.09.18 KP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7420978 2022.09.17 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7420979 2022.09.17 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7420976 2022.09.17 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7420977 2022.09.17 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7420994 2022.09.17 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7420992 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7420991 2022.09.17 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 25 7420990 2022.09.17 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 7420993 2022.09.17 WM mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 9 7420988 2022.09.17 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7420987 2022.09.17 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7420989 2022.09.17 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7420985 2022.09.17 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7420986 2022.09.17 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7420984 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7420983 2022.09.17 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 17 7420982 2022.09.17 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7420981 2022.09.17 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7420980 2022.09.17 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 7421058 2022.09.17 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7415349 2022.09.15 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7415348 2022.09.15 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7415347 2022.09.15 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7415346 2022.09.15 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7408047 2022.09.12 KP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7399657 2022.09.10 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7399656 2022.09.10 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7399655 2022.09.10 WM mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 7399654 2022.09.10 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7382707 2022.09.04 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382706 2022.09.04 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7382705 2022.09.04 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382704 2022.09.04 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7382703 2022.09.04 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7382702 2022.09.04 KP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7382308 2022.09.04 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7382309 2022.09.04 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7382307 2022.09.04 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7382152 2022.09.04 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382153 2022.09.04 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 7382151 2022.09.04 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7382149 2022.09.04 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7382150 2022.09.04 WM mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7382148 2022.09.04 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7378944 2022.09.03 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7378943 2022.09.03 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7378941 2022.09.03 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7378942 2022.09.03 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7378940 2022.09.03 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7370508 2022.08.31 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7361074 2022.08.28 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7361076 2022.08.28 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7361073 2022.08.28 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7361075 2022.08.28 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7361071 2022.08.28 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7361069 2022.08.28 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7361072 2022.08.28 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 7361070 2022.08.28 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 7361066 2022.08.28 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 7361067 2022.08.28 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7361068 2022.08.28 WM mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 13 7361065 2022.08.28 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7357668 2022.08.27 KP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 12 7356700 2022.08.27 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7356699 2022.08.27 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7356701 2022.08.27 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7356696 2022.08.27 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7356698 2022.08.27 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7356697 2022.08.27 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356695 2022.08.27 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7356694 2022.08.27 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7356693 2022.08.27 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7355081 2022.08.26 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7355080 2022.08.26 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7355079 2022.08.26 KP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7355078 2022.08.26 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7353815 2022.08.26 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7353814 2022.08.26 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7353811 2022.08.26 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 7353810 2022.08.26 KP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7353812 2022.08.26 KP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7353809 2022.08.26 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7353813 2022.08.26 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7353808 2022.08.26 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7350068 2022.08.24 KP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7350066 2022.08.24 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7350065 2022.08.24 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7350064 2022.08.24 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 7350067 2022.08.24 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7350062 2022.08.24 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7350061 2022.08.24 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7350063 2022.08.24 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7350059 2022.08.24 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7350060 2022.08.24 KP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7350058 2022.08.24 KP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7350057 2022.08.24 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7343726 2022.08.22 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7343725 2022.08.22 KP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7336563 2022.08.20 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7336562 2022.08.20 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 51 7336578 2022.08.20 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 7336579 2022.08.20 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 7336577 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7336576 2022.08.20 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7336574 2022.08.20 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7336575 2022.08.20 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 7336573 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7336572 2022.08.20 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7336571 2022.08.20 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 7336569 2022.08.20 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7336570 2022.08.20 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7336567 2022.08.20 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7336568 2022.08.20 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7336566 2022.08.20 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7336565 2022.08.20 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7336564 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7320805 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7320055 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7319795 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7319796 2022.08.15 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7319668 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7319667 2022.08.15 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7319666 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7319665 2022.08.15 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7319630 2022.08.15 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7319629 2022.08.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 7319631 2022.08.15 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7319628 2022.08.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7319626 2022.08.15 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7319627 2022.08.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 7319625 2022.08.15 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 7319624 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7313304 2022.08.13 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7313305 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7313307 2022.08.13 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7313303 2022.08.13 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7313306 2022.08.13 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7313302 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 7313299 2022.08.13 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7313300 2022.08.13 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7313301 2022.08.13 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7313298 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7313296 2022.08.13 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7313308 2022.08.13 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7313297 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7310957 2022.08.12 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7289406 2022.08.05 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7289088 2022.08.05 KP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7286565 2022.08.04 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7286567 2022.08.04 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7286562 2022.08.04 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7286563 2022.08.04 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7286564 2022.08.04 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7286566 2022.08.04 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7286561 2022.08.04 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7286560 2022.08.04 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7286558 2022.08.04 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7286559 2022.08.04 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7286556 2022.08.04 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7286557 2022.08.04 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7286555 2022.08.04 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 8 7286553 2022.08.04 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7286552 2022.08.04 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7286551 2022.08.04 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7286550 2022.08.04 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7286548 2022.08.04 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7286549 2022.08.04 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7286546 2022.08.04 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7286545 2022.08.04 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7286547 2022.08.04 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7286544 2022.08.04 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7286543 2022.08.04 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7286542 2022.08.04 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7286540 2022.08.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7286539 2022.08.04 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7286541 2022.08.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286537 2022.08.04 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7286538 2022.08.04 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7274042 2022.07.30 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7274039 2022.07.30 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7274040 2022.07.30 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7274041 2022.07.30 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7274036 2022.07.30 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 7274035 2022.07.30 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7274038 2022.07.30 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7274034 2022.07.30 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7274032 2022.07.30 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 7274031 2022.07.30 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7274030 2022.07.30 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7274033 2022.07.30 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7274028 2022.07.30 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 35 7271298 2022.07.29 KP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7255818 2022.07.24 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7255816 2022.07.24 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7255817 2022.07.24 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7255815 2022.07.24 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7255814 2022.07.24 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7255813 2022.07.24 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7255812 2022.07.24 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7255809 2022.07.24 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7255810 2022.07.24 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7255811 2022.07.24 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7255808 2022.07.24 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7255806 2022.07.24 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7255807 2022.07.24 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 7253451 2022.07.23 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7234622 2022.07.17 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7234624 2022.07.17 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7234623 2022.07.17 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7234621 2022.07.17 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7234617 2022.07.17 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7234618 2022.07.17 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7234620 2022.07.17 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7234619 2022.07.17 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7234616 2022.07.17 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 7234612 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7234610 2022.07.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7234613 2022.07.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7234609 2022.07.17 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7234606 2022.07.17 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7234607 2022.07.17 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7234608 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7234615 2022.07.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7234604 2022.07.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7234614 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7234602 2022.07.17 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7234605 2022.07.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7234603 2022.07.17 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7234601 2022.07.17 MZ mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 7234611 2022.07.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7231430 2022.07.16 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7231429 2022.07.16 KP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7230171 2022.07.15 KP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7224576 2022.07.14 WM mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7224577 2022.07.14 KP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 7223985 2022.07.13 KP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7223986 2022.07.13 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7220967 2022.07.12 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7220966 2022.07.12 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7206797 2022.07.09 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7206795 2022.07.09 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7206796 2022.07.09 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7206793 2022.07.09 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7206792 2022.07.09 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7206794 2022.07.09 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7206791 2022.07.09 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7206790 2022.07.09 KP mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7205483 2022.07.08 MZ mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7187768 2022.07.03 KP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7187769 2022.07.03 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7187766 2022.07.03 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7187767 2022.07.03 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7187765 2022.07.03 KP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7187764 2022.07.03 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7186211 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7186210 2022.07.03 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7186207 2022.07.03 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7186204 2022.07.03 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7186206 2022.07.03 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7186205 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7186203 2022.07.03 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7186202 2022.07.03 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7185510 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 7185509 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7185508 2022.07.03 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7184208 2022.07.02 KP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7168739 2022.06.28 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7166094 2022.06.27 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7162303 2022.06.26 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7162304 2022.06.26 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7162269 2022.06.26 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7162268 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7162266 2022.06.26 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7162267 2022.06.26 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7162031 2022.06.26 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7157483 2022.06.25 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7157479 2022.06.25 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7157477 2022.06.25 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7157478 2022.06.25 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7157482 2022.06.25 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7157480 2022.06.25 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7157481 2022.06.25 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 7149453 2022.06.23 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7148096 2022.06.23 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7148095 2022.06.23 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7148094 2022.06.23 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7148093 2022.06.23 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7148092 2022.06.23 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7148091 2022.06.23 KP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7148090 2022.06.23 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7148089 2022.06.23 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7148088 2022.06.23 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7148087 2022.06.23 KP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 7148086 2022.06.23 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7142329 2022.06.21 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7142328 2022.06.21 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7142327 2022.06.21 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7142325 2022.06.21 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7142326 2022.06.21 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7142324 2022.06.21 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7142323 2022.06.21 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7142322 2022.06.21 KP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7136590 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7134965 2022.06.19 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7133859 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7133875 2022.06.19 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7133874 2022.06.19 KP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7133873 2022.06.19 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7133872 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7133871 2022.06.19 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7133870 2022.06.19 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7133868 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7133869 2022.06.19 KP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7133866 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7133864 2022.06.19 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7133865 2022.06.19 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7133867 2022.06.19 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7133863 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7133861 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7133862 2022.06.19 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7133860 2022.06.19 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7133858 2022.06.19 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7133857 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7133856 2022.06.19 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7133855 2022.06.19 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7133854 2022.06.19 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7133853 2022.06.19 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7133852 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7133851 2022.06.19 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7133850 2022.06.19 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7133848 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7133846 2022.06.19 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7133849 2022.06.19 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7133847 2022.06.19 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7133844 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7133843 2022.06.19 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7133845 2022.06.19 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7130477 2022.06.18 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7130476 2022.06.18 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7130473 2022.06.18 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7130475 2022.06.18 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7130478 2022.06.18 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7130472 2022.06.18 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7130471 2022.06.18 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7130474 2022.06.18 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7130470 2022.06.18 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7130468 2022.06.18 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7130469 2022.06.18 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7130467 2022.06.18 KP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7130466 2022.06.18 KP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 7118845 2022.06.16 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7118846 2022.06.16 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7113930 2022.06.15 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7110725 2022.06.14 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7108518 2022.06.13 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7104508 2022.06.12 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7104509 2022.06.12 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7104505 2022.06.12 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7104506 2022.06.12 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7104504 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7104502 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7104503 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7104501 2022.06.12 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7104499 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7104500 2022.06.12 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7104507 2022.06.12 KP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7096933 2022.06.11 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7096932 2022.06.11 KP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7092184 2022.06.10 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7087237 2022.06.08 KP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7078501 2022.06.06 WM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7078502 2022.06.06 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7078498 2022.06.06 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7078499 2022.06.06 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7078500 2022.06.06 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7076370 2022.06.06 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7070887 2022.06.05 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7070886 2022.06.05 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7070885 2022.06.05 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7070884 2022.06.05 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7070881 2022.06.05 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7070882 2022.06.05 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7070883 2022.06.05 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7070878 2022.06.05 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7070879 2022.06.05 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7070880 2022.06.05 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7070876 2022.06.05 KP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7070874 2022.06.05 KP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7070877 2022.06.05 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7070875 2022.06.05 KP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7070871 2022.06.05 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7070872 2022.06.05 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7070873 2022.06.05 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7062598 2022.06.04 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7062597 2022.06.04 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7062596 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7062594 2022.06.04 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7062595 2022.06.04 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7062626 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7062623 2022.06.04 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7062624 2022.06.04 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7062625 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7062622 2022.06.04 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7062621 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7062619 2022.06.04 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7062620 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7062618 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7062615 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7062616 2022.06.04 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7062617 2022.06.04 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7062614 2022.06.04 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7062613 2022.06.04 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7062631 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7062630 2022.06.04 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7062612 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7062611 2022.06.04 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7062628 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7062610 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7062629 2022.06.04 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7062609 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7062608 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7062607 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7062627 2022.06.04 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7062605 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7062606 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7062604 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7062603 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7062601 2022.06.04 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7062602 2022.06.04 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7062600 2022.06.04 KP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7059493 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7059494 2022.06.03 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 650 7059495 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7059492 2022.06.03 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7053451 2022.06.02 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053450 2022.06.02 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7053452 2022.06.02 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7053448 2022.06.02 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7053449 2022.06.02 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7053447 2022.06.02 KP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7052748 2022.06.02 KP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7052747 2022.06.02 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 7052576 2022.06.02 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7052577 2022.06.02 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7052578 2022.06.02 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7052575 2022.06.02 KP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 7052573 2022.06.02 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7046696 2022.05.31 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7046695 2022.05.31 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7046694 2022.05.31 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7040368 2022.05.30 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7040367 2022.05.30 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7040366 2022.05.30 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7040365 2022.05.30 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7031462 2022.05.29 KP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7027369 2022.05.28 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7027373 2022.05.28 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7027370 2022.05.28 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7027372 2022.05.28 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7027366 2022.05.28 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 7027365 2022.05.28 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7027371 2022.05.28 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7027364 2022.05.28 KP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7027363 2022.05.28 KP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7027362 2022.05.28 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7027367 2022.05.28 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7027361 2022.05.28 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7027360 2022.05.28 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7027359 2022.05.28 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7027358 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7027357 2022.05.28 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7027388 2022.05.28 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7027386 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7027383 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7027385 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7027382 2022.05.28 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7027389 2022.05.28 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7027384 2022.05.28 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7027381 2022.05.28 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7027378 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 7027387 2022.05.28 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7027380 2022.05.28 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7027379 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7027376 2022.05.28 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7027377 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7027375 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7027374 2022.05.28 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7018543 2022.05.26 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7018540 2022.05.26 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7018544 2022.05.26 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7018539 2022.05.26 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7018542 2022.05.26 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7018541 2022.05.26 KP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7018538 2022.05.26 KP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7018537 2022.05.26 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7018030 2022.05.26 KP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7018029 2022.05.26 KP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7017687 2022.05.26 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7010011 2022.05.24 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7010012 2022.05.24 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7010010 2022.05.24 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7010008 2022.05.24 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7010009 2022.05.24 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7010007 2022.05.24 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7010006 2022.05.24 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7010005 2022.05.24 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6997200 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6997198 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6997197 2022.05.22 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6997199 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6997195 2022.05.22 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6997196 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6997194 2022.05.22 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6997193 2022.05.22 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6997192 2022.05.22 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6997191 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6997190 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6997189 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6997187 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6997188 2022.05.22 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6997186 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6997182 2022.05.22 KP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6997184 2022.05.22 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6997185 2022.05.22 KP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6997181 2022.05.22 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6997183 2022.05.22 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6997180 2022.05.22 KP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6997178 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6997179 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6991777 2022.05.21 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6991780 2022.05.21 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6991810 2022.05.21 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6991811 2022.05.21 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6991779 2022.05.21 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6991776 2022.05.21 KP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6991775 2022.05.21 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6991778 2022.05.21 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6991774 2022.05.21 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6991773 2022.05.21 KP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6991771 2022.05.21 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6991768 2022.05.21 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6991772 2022.05.21 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6991770 2022.05.21 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6991769 2022.05.21 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6991767 2022.05.21 KP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6991766 2022.05.21 KP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6977794 2022.05.18 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6977793 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6977792 2022.05.18 KP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6977791 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6977795 2022.05.18 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6977790 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6977789 2022.05.18 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6977787 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6977786 2022.05.18 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6977788 2022.05.18 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6977785 2022.05.18 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6977783 2022.05.18 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6977784 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6977781 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6977780 2022.05.18 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6977779 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6977778 2022.05.18 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6977782 2022.05.18 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6977777 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6977776 2022.05.18 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6977775 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6977773 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6977774 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6977243 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6975582 2022.05.18 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 6969276 2022.05.17 KP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6962732 2022.05.16 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6962731 2022.05.16 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6962730 2022.05.16 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6962729 2022.05.16 KP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6962728 2022.05.16 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6947610 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6947609 2022.05.15 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6947611 2022.05.15 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6947607 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6947608 2022.05.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6945875 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 6945872 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6945874 2022.05.15 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6945873 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6945870 2022.05.15 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6945871 2022.05.15 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6939052 2022.05.14 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6939051 2022.05.14 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6939050 2022.05.14 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6933251 2022.05.14 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6933250 2022.05.14 KP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6933247 2022.05.14 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6933248 2022.05.14 KP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6933249 2022.05.14 KP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6933245 2022.05.14 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6933252 2022.05.14 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6933244 2022.05.14 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6933246 2022.05.14 KP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6933243 2022.05.14 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6926900 2022.05.13 KP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6926901 2022.05.13 KP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6926899 2022.05.13 KP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6926897 2022.05.13 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6926898 2022.05.13 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6926895 2022.05.13 KP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 6926892 2022.05.13 KP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6916196 2022.05.11 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6906500 2022.05.09 KP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 6905222 2022.05.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6885325 2022.05.07 KP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6885322 2022.05.07 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6885324 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6885323 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6885320 2022.05.07 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6885321 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 6885318 2022.05.07 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6885319 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6858915 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6855164 2022.05.03 KP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6855165 2022.05.03 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6854121 2022.05.03 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6854070 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6854069 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6853813 2022.05.03 KP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6853665 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6853664 2022.05.03 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6853662 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6853666 2022.05.03 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6853663 2022.05.03 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6848082 2022.05.02 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6848073 2022.05.02 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6848085 2022.05.02 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6848083 2022.05.02 KP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6848087 2022.05.02 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6848088 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6848080 2022.05.02 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6848084 2022.05.02 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6848074 2022.05.02 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6848078 2022.05.02 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6848077 2022.05.02 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6848076 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6848079 2022.05.02 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6848075 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6848072 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6848070 2022.05.02 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6848071 2022.05.02 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6848068 2022.05.02 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6848069 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6848064 2022.05.02 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6848067 2022.05.02 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 6848066 2022.05.02 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6848063 2022.05.02 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6848062 2022.05.02 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6848065 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6848059 2022.05.02 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6848060 2022.05.02 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6848061 2022.05.02 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6848057 2022.05.02 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6848058 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6848055 2022.05.02 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848056 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6848054 2022.05.02 KP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6848081 2022.05.02 KP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6834893 2022.05.01 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6834892 2022.05.01 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6834890 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6834888 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6834887 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6834884 2022.05.01 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6834886 2022.05.01 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6834885 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6834880 2022.05.01 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6834881 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6834882 2022.05.01 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6834883 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6834878 2022.05.01 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6834879 2022.05.01 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6834877 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6834876 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6834891 2022.05.01 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6825186 2022.04.30 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6825185 2022.04.30 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6825184 2022.04.30 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6825182 2022.04.30 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6825180 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6825183 2022.04.30 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6825179 2022.04.30 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6825177 2022.04.30 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6825178 2022.04.30 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6825175 2022.04.30 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 6825176 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6825174 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 6825172 2022.04.30 WM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6861724 2022.04.30 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6825173 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6825170 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6825171 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6825168 2022.04.30 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6825169 2022.04.30 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6825181 2022.04.30 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6799275 2022.04.26 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6790002 2022.04.25 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6782726 2022.04.24 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6782728 2022.04.24 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6782732 2022.04.24 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6782730 2022.04.24 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6782733 2022.04.24 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6782727 2022.04.24 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6782731 2022.04.24 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6782723 2022.04.24 KP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6782722 2022.04.24 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6782725 2022.04.24 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6782724 2022.04.24 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6782729 2022.04.24 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6782721 2022.04.24 KP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6771977 2022.04.23 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6771701 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6771700 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6771699 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 6771697 2022.04.23 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6771698 2022.04.23 KP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6771696 2022.04.23 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6770974 2022.04.23 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6770892 2022.04.23 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6770891 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6770890 2022.04.23 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6770889 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6766852 2022.04.22 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6766324 2022.04.22 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6760490 2022.04.21 KP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6760489 2022.04.21 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6759724 2022.04.21 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6741634 2022.04.18 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6741633 2022.04.18 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6741632 2022.04.18 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6741631 2022.04.18 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6740626 2022.04.18 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6740622 2022.04.18 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6740623 2022.04.18 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6740620 2022.04.18 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6740618 2022.04.18 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6740621 2022.04.18 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6740619 2022.04.18 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6740624 2022.04.18 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6740615 2022.04.18 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6740617 2022.04.18 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6740616 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6740614 2022.04.18 KP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6740613 2022.04.18 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6740625 2022.04.18 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6736865 2022.04.17 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6736854 2022.04.17 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6733598 2022.04.17 KP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6729922 2022.04.16 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6729925 2022.04.16 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6729924 2022.04.16 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6729923 2022.04.16 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6729926 2022.04.16 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6726099 2022.04.16 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6726095 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6726092 2022.04.16 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6726094 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6726093 2022.04.16 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6726089 2022.04.16 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6726091 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6726096 2022.04.16 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6726090 2022.04.16 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6726088 2022.04.16 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6726086 2022.04.16 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6726083 2022.04.16 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6726085 2022.04.16 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6726087 2022.04.16 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6726084 2022.04.16 KP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6726082 2022.04.16 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6718819 2022.04.15 KP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6712350 2022.04.14 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6710522 2022.04.13 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6710520 2022.04.13 KP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6710521 2022.04.13 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6710523 2022.04.13 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6707772 2022.04.13 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6699226 2022.04.12 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6697599 2022.04.11 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6697461 2022.04.11 KP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6696986 2022.04.11 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6696088 2022.04.11 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6696020 2022.04.11 KP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6695701 2022.04.11 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6694775 2022.04.11 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6691715 2022.04.10 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6687483 2022.04.10 KP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6683922 2022.04.10 KP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6681250 2022.04.09 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6679591 2022.04.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6679590 2022.04.09 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6679589 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 6679588 2022.04.09 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6679585 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6679586 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6679587 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6679607 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6679606 2022.04.09 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 6679604 2022.04.09 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6679605 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6679601 2022.04.09 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6679603 2022.04.09 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6679600 2022.04.09 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6679602 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6679599 2022.04.09 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6679598 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6679594 2022.04.09 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6679595 2022.04.09 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6679596 2022.04.09 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6679593 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6679592 2022.04.09 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6679597 2022.04.09 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6679584 2022.04.09 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6679583 2022.04.09 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6679581 2022.04.09 KP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6679580 2022.04.09 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6679577 2022.04.09 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6679582 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6679575 2022.04.09 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6679579 2022.04.09 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6679608 2022.04.09 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6679578 2022.04.09 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6679576 2022.04.09 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6679571 2022.04.09 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6679570 2022.04.09 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6679574 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6679572 2022.04.09 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6679573 2022.04.09 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6674387 2022.04.08 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6673493 2022.04.08 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6666982 2022.04.06 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6666984 2022.04.06 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6666983 2022.04.06 KP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6666980 2022.04.06 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6666981 2022.04.06 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6665028 2022.04.06 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6665029 2022.04.06 KP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 6665027 2022.04.06 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6660632 2022.04.04 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6660633 2022.04.04 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6659730 2022.04.04 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6659305 2022.04.04 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6659303 2022.04.04 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6659302 2022.04.04 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6659301 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 65 6658667 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6659306 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6659812 2022.04.04 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6658554 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6658556 2022.04.04 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6658555 2022.04.04 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6658553 2022.04.04 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6658552 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6658548 2022.04.04 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6658551 2022.04.04 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6658550 2022.04.04 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6658549 2022.04.04 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6658547 2022.04.04 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6658546 2022.04.04 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6658545 2022.04.04 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6650395 2022.04.03 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6650314 2022.04.03 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6650022 2022.04.03 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6650024 2022.04.03 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6650023 2022.04.03 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 6650021 2022.04.03 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6650020 2022.04.03 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6650019 2022.04.03 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6650018 2022.04.03 KP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6650014 2022.04.03 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6650016 2022.04.03 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6650017 2022.04.03 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6650015 2022.04.03 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6650012 2022.04.03 KP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6650013 2022.04.03 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6645790 2022.04.02 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6644173 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6644126 2022.04.02 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6644125 2022.04.02 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6644092 2022.04.02 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6644091 2022.04.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6644089 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6644090 2022.04.02 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6644088 2022.04.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6644085 2022.04.02 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6644086 2022.04.02 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6644087 2022.04.02 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6642730 2022.04.01 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6641284 2022.04.01 KP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6642731 2022.04.01 KP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6642732 2022.04.01 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6642733 2022.04.01 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6642734 2022.04.01 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 6642735 2022.04.01 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6642736 2022.04.01 KP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6635399 2022.03.30 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6632372 2022.03.29 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6617678 2022.03.27 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6617675 2022.03.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6617677 2022.03.27 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6617676 2022.03.27 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 350 6617673 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6617674 2022.03.27 WM mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 6626711 2022.03.27 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6612605 2022.03.26 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6612151 2022.03.26 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6612149 2022.03.26 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6612152 2022.03.26 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6612150 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6612146 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6612153 2022.03.26 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6612144 2022.03.26 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6612148 2022.03.26 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6612145 2022.03.26 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6612141 2022.03.26 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6612147 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6612139 2022.03.26 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6612142 2022.03.26 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6612140 2022.03.26 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6612138 2022.03.26 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6612135 2022.03.26 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6612132 2022.03.26 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6612137 2022.03.26 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6612136 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6612134 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6612130 2022.03.26 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6612133 2022.03.26 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6612129 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 6612131 2022.03.26 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6612124 2022.03.26 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6612126 2022.03.26 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6612125 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6612123 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6612128 2022.03.26 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6612154 2022.03.26 KP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6604191 2022.03.25 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6602969 2022.03.25 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6604189 2022.03.25 KP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6604190 2022.03.25 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6599522 2022.03.24 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6599520 2022.03.24 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6599523 2022.03.24 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6599521 2022.03.24 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6599519 2022.03.24 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6599118 2022.03.24 KP