Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Michał Wnuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6392344 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6392343 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6392342 2022.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 6392341 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6392340 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6392338 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6380190 2022.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6380156 2022.01.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6380157 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6380158 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6380159 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6380143 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6380160 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6380161 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6380162 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6380171 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6380164 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6380155 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6380154 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6380144 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6380145 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6380146 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6380147 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6380148 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6380149 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6380150 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6380151 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6380152 2022.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6380153 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6380165 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6380166 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6380180 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6380181 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6380182 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6380183 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6380184 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6380185 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6380186 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6380187 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6380189 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6380163 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6380179 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6380178 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6380167 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6380168 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6380169 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6380170 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6380172 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6380173 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 19 6380174 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6380175 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6380176 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6380177 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6363212 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6363211 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6363210 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6363209 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6363216 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6363217 2022.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6363218 2022.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6363220 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6363222 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363223 2022.01.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6363208 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6363207 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6363206 2022.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6363189 2022.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6363190 2022.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6363191 2022.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6363192 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6363193 2022.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6363194 2022.01.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6363195 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6363196 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6363205 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6363204 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6363201 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6363200 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6363199 2022.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6363197 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 6361419 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6361417 2022.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6357682 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6357684 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6353681 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6353679 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6353677 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6353676 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6353674 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6353673 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6353671 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6353639 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6353682 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6353688 2022.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6353689 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6353690 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6353691 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6353692 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6353693 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6353694 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6353703 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6353704 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6353710 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6353717 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6353715 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6348597 2022.01.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6348596 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6348574 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6348598 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6348595 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6324814 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6324811 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6324806 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6324804 2022.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6324803 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6324791 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6324788 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6324787 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6324815 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6324822 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6324906 2022.01.02 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6324895 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6324786 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6324866 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6324865 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324864 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6324861 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324824 2022.01.02 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 6324881 2022.01.02 mapa