DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #13. Obserwator: Michał Wnuk

Liczba gatunków: 173

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 177 1911 53 53 0 6 20 27
2 77 563 62 31 0 2 9 20
3 333 5592 109 99 1 17 35 46
4 346 950 141 95 1 15 38 41
5 328 389 171 104 0 18 43 43
6 11 14 173 11 0 6 1 4
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 3 8593339 2023.06.04 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8593338 2023.06.04 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8593337 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8591878 2023.06.04 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8591875 2023.06.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8591877 2023.06.04 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8591873 2023.06.04 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8591874 2023.06.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8591876 2023.06.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8591872 2023.06.04 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8591871 2023.06.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557857 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557858 2023.05.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8557856 2023.05.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8557873 2023.05.29 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8557868 2023.05.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8557872 2023.05.29 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8557871 2023.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8557880 2023.05.29 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8557865 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8557867 2023.05.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8557866 2023.05.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8557869 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8557864 2023.05.29 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8557861 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8557870 2023.05.29 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8557862 2023.05.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8557863 2023.05.29 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8557859 2023.05.29 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8557860 2023.05.29 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8542421 2023.05.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8542422 2023.05.27 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8542434 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8542438 2023.05.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8542437 2023.05.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8542431 2023.05.27 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8542432 2023.05.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8542433 2023.05.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8542430 2023.05.27 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8542435 2023.05.27 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8542429 2023.05.27 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8542428 2023.05.27 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8542426 2023.05.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8542427 2023.05.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8542436 2023.05.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8542424 2023.05.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8542423 2023.05.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8542425 2023.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8542420 2023.05.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8542417 2023.05.27 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8542418 2023.05.27 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8542416 2023.05.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8542413 2023.05.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8542415 2023.05.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8542419 2023.05.27 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8542411 2023.05.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8542414 2023.05.27 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8542412 2023.05.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8542408 2023.05.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8542409 2023.05.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8542407 2023.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8542410 2023.05.27 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8542405 2023.05.27 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8542406 2023.05.27 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8515856 2023.05.22 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8515795 2023.05.22 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8515594 2023.05.22 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8515173 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8515172 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8515170 2023.05.22 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8515171 2023.05.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8515169 2023.05.22 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8515168 2023.05.22 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8515165 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8515167 2023.05.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8515166 2023.05.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8515164 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8515163 2023.05.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8515162 2023.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8514663 2023.05.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8514666 2023.05.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8514659 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8514662 2023.05.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8514667 2023.05.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8514661 2023.05.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8514664 2023.05.22 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8514656 2023.05.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8514658 2023.05.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8514665 2023.05.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8514660 2023.05.22 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8514657 2023.05.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8504991 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504992 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8504990 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8504034 2023.05.21 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8504030 2023.05.21 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8504032 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8504029 2023.05.21 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8504031 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8504035 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8504026 2023.05.21 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8504028 2023.05.21 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8504023 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 8504024 2023.05.21 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8504027 2023.05.21 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8504033 2023.05.21 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8504025 2023.05.21 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8501754 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8475826 2023.05.17 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8475825 2023.05.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8475824 2023.05.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8475823 2023.05.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8475820 2023.05.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8475821 2023.05.17 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8475819 2023.05.17 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8475818 2023.05.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8475822 2023.05.17 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8475816 2023.05.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 10 8475817 2023.05.17 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 8475809 2023.05.17 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8471606 2023.05.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8471607 2023.05.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8471605 2023.05.16 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8471574 2023.05.16 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8471575 2023.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8471576 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8471571 2023.05.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8471573 2023.05.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8471572 2023.05.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8453304 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453305 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453306 2023.05.14 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8453302 2023.05.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8453303 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8453301 2023.05.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8453299 2023.05.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8453300 2023.05.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453298 2023.05.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8453297 2023.05.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8453296 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453293 2023.05.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8453295 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453292 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8453294 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453290 2023.05.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8453289 2023.05.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8453291 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8453288 2023.05.14 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8453286 2023.05.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8453287 2023.05.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8453285 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8453284 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8453283 2023.05.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8453282 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8453281 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8442671 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8442669 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8442668 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8442670 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8442666 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8442667 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8442665 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8442673 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8442672 2023.05.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8442664 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8442663 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8442661 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8442659 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8442660 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8442657 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8442662 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8442658 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8442651 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8442655 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8442652 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8442648 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8442654 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8442653 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8442650 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8442645 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8442647 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8442649 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8442646 2023.05.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8442644 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8442642 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8442643 2023.05.13 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8442656 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8442641 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8442640 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8442639 2023.05.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8442638 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8442634 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8442636 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8442637 2023.05.13 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8442635 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8442631 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8442632 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8442633 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8442629 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8442630 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8442627 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8442628 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8442626 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8442625 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8428748 2023.05.11 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 8428749 2023.05.11 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8428750 2023.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8428751 2023.05.11 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428752 2023.05.11 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8428753 2023.05.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 8428754 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8428755 2023.05.11 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8428756 2023.05.11 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8428757 2023.05.11 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8428758 2023.05.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8428759 2023.05.11 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8428760 2023.05.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8428761 2023.05.11 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428762 2023.05.11 PK
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8420582 2023.05.10 PK
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8421540 2023.05.09 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8415097 2023.05.09 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8415095 2023.05.09 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8415096 2023.05.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8415094 2023.05.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8415093 2023.05.09 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8415092 2023.05.09 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8407748 2023.05.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8407749 2023.05.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8407751 2023.05.08 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8407750 2023.05.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8401160 2023.05.07 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8401159 2023.05.07 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8401158 2023.05.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8401157 2023.05.07 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8401155 2023.05.07 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8401156 2023.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8400912 2023.05.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8400914 2023.05.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8400916 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8400915 2023.05.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8400913 2023.05.07 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 8400911 2023.05.07 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8400929 2023.05.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8400931 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8400930 2023.05.07 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8400928 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8400926 2023.05.07 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8400927 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8400923 2023.05.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8400924 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8400925 2023.05.07 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8400922 2023.05.07 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8400921 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8400920 2023.05.07 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8400947 2023.05.07 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8400918 2023.05.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8400919 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8400917 2023.05.07 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8401976 2023.05.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8389101 2023.05.06 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8389100 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8389099 2023.05.06 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8389098 2023.05.06 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8389097 2023.05.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8376436 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8376434 2023.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8376433 2023.05.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8376435 2023.05.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8376431 2023.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8376432 2023.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8376429 2023.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376430 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8376427 2023.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8376428 2023.05.04 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8376425 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8376424 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8376426 2023.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8376423 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8376421 2023.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376422 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8376417 2023.05.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8376420 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8376416 2023.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376419 2023.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376418 2023.05.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8376415 2023.05.04 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 8374814 2023.05.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8374809 2023.05.04 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8374813 2023.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8374812 2023.05.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8374811 2023.05.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8374810 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374808 2023.05.04 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8374805 2023.05.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8374807 2023.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8374802 2023.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8374806 2023.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8374804 2023.05.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8374801 2023.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8374800 2023.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8374803 2023.05.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8374799 2023.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8374798 2023.05.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8374795 2023.05.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8374797 2023.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8374793 2023.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8374796 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8374790 2023.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8374794 2023.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8374792 2023.05.04 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8374791 2023.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8374789 2023.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8374788 2023.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8374786 2023.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8374787 2023.05.04 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8374785 2023.05.04 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8374783 2023.05.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8374784 2023.05.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8346626 2023.05.01 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8346625 2023.05.01 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8342645 2023.05.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8342644 2023.05.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8342661 2023.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8342658 2023.05.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8342659 2023.05.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8342657 2023.05.01 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8342655 2023.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8342656 2023.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8342653 2023.05.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8342652 2023.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8342654 2023.05.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8342650 2023.05.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8342651 2023.05.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8342649 2023.05.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8342648 2023.05.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8342647 2023.05.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8342646 2023.05.01 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8342660 2023.05.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8305580 2023.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8305578 2023.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8305582 2023.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8305581 2023.04.27 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8305577 2023.04.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8305575 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305573 2023.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8305572 2023.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8305579 2023.04.27 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8305576 2023.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8305574 2023.04.27 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8305569 2023.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8305570 2023.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8305571 2023.04.27 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8305568 2023.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8293936 2023.04.24 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 8291557 2023.04.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8279490 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8279491 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8279494 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8279489 2023.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8279347 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8279346 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8279348 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8279345 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8279342 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8279344 2023.04.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8279343 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8279339 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8279341 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8279338 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8279335 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8279340 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8279337 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8279336 2023.04.23 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 8254050 2023.04.20 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8254047 2023.04.20 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8254058 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8254051 2023.04.20 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8254053 2023.04.20 ŚK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8254048 2023.04.20 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8254052 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 8254049 2023.04.20 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 8254085 2023.04.20 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8254082 2023.04.20 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8254078 2023.04.20 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8254084 2023.04.20 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8254089 2023.04.20 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8254080 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8254075 2023.04.20 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8254066 2023.04.20 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8254071 2023.04.20 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8254068 2023.04.20 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8254072 2023.04.20 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8254070 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8254064 2023.04.20 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8254079 2023.04.20 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8254063 2023.04.20 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8254059 2023.04.20 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8254076 2023.04.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8254077 2023.04.20 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8254069 2023.04.20 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8254081 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8254074 2023.04.20 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 8254073 2023.04.20 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 20 8254067 2023.04.20 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8254083 2023.04.20 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 8254061 2023.04.20 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 8254062 2023.04.20 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8254065 2023.04.20 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8254057 2023.04.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 8254060 2023.04.20 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8254056 2023.04.20 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 8254055 2023.04.20 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 8254054 2023.04.20 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8226639 2023.04.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8226636 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8226637 2023.04.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8226641 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8226638 2023.04.16 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8226640 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226635 2023.04.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8226629 2023.04.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8226630 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8226628 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8226626 2023.04.16 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8226622 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8226623 2023.04.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8226627 2023.04.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8226624 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8226625 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8226621 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8226619 2023.04.16 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8226618 2023.04.16 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 8226617 2023.04.16 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8226615 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8226620 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226616 2023.04.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8226613 2023.04.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8226614 2023.04.16 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8226610 2023.04.16 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8226611 2023.04.16 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8226609 2023.04.16 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8226612 2023.04.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8226604 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8226606 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8226634 2023.04.16 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8226602 2023.04.16 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8226608 2023.04.16 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8226605 2023.04.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8226603 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226607 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8226601 2023.04.16 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 8226600 2023.04.16 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8240997 2023.04.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8217186 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8217185 2023.04.15 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8217182 2023.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8217184 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8217183 2023.04.15 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8217179 2023.04.15 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8217178 2023.04.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8217180 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8217181 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8217177 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8217176 2023.04.15 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8217174 2023.04.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8217175 2023.04.15 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8217173 2023.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8215067 2023.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8215066 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215063 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8215064 2023.04.15 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8215061 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8215062 2023.04.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8215065 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8215059 2023.04.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8215060 2023.04.15 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8215058 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8208925 2023.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8208922 2023.04.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8208923 2023.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8208924 2023.04.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8208921 2023.04.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8203656 2023.04.13 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 8203655 2023.04.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8203658 2023.04.13 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8203653 2023.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8203657 2023.04.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8203654 2023.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8203651 2023.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8203652 2023.04.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8203650 2023.04.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8203649 2023.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8203648 2023.04.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8203659 2023.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8189019 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8189020 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189017 2023.04.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8189013 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8189015 2023.04.11 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8189026 2023.04.11 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8189016 2023.04.11 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8189007 2023.04.11 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8189014 2023.04.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8189006 2023.04.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8189009 2023.04.11 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8189010 2023.04.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8189012 2023.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8189011 2023.04.11 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8189008 2023.04.11 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8189018 2023.04.11 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8188169 2023.04.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8188168 2023.04.11 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8188166 2023.04.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8188170 2023.04.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8188164 2023.04.11 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8188165 2023.04.11 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8188167 2023.04.11 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8172390 2023.04.09 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8172395 2023.04.09 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8172397 2023.04.09 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8172396 2023.04.09 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8172391 2023.04.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8172388 2023.04.09 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8172387 2023.04.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8172392 2023.04.09 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8172393 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8172394 2023.04.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8172386 2023.04.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8172389 2023.04.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8172385 2023.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8172383 2023.04.09 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8172381 2023.04.09 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8172378 2023.04.09 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8172379 2023.04.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8172377 2023.04.09 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8172382 2023.04.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8172384 2023.04.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8172373 2023.04.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8172380 2023.04.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8172372 2023.04.09 PK
pospolity żuraw, Grus grus 8 8172375 2023.04.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8172376 2023.04.09 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8172374 2023.04.09 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8172370 2023.04.09 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8172371 2023.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8168964 2023.04.09 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8168963 2023.04.09 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8168962 2023.04.09 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8168961 2023.04.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8168960 2023.04.09 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8168959 2023.04.09 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8168958 2023.04.09 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8168957 2023.04.09 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8168956 2023.04.09 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8168955 2023.04.09 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8168954 2023.04.09 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8168953 2023.04.09 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8168951 2023.04.09 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8168952 2023.04.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8168950 2023.04.09 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8168948 2023.04.09 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8161956 2023.04.08 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8161952 2023.04.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8161950 2023.04.08 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8161953 2023.04.08 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8161949 2023.04.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8161954 2023.04.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8161951 2023.04.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8161948 2023.04.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8161947 2023.04.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8161945 2023.04.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8161944 2023.04.08 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8161946 2023.04.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8161943 2023.04.08 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8161941 2023.04.08 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8161955 2023.04.08 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8161937 2023.04.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8161939 2023.04.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8161938 2023.04.08 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8161935 2023.04.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8161942 2023.04.08 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8161936 2023.04.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8161940 2023.04.08 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8161934 2023.04.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8153885 2023.04.07 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8153884 2023.04.07 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8153450 2023.04.07 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8153447 2023.04.07 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8153448 2023.04.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8153446 2023.04.07 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8153444 2023.04.07 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 8153445 2023.04.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8153443 2023.04.07 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8153441 2023.04.07 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8153442 2023.04.07 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8153440 2023.04.07 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8153439 2023.04.07 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 8153438 2023.04.07 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8153437 2023.04.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 8153434 2023.04.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8153436 2023.04.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8153433 2023.04.07 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 8153435 2023.04.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8133505 2023.04.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8133503 2023.04.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8133504 2023.04.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 8129983 2023.04.02 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 8129984 2023.04.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8129987 2023.04.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 8129982 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129986 2023.04.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8129981 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8129985 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8129979 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129977 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8129980 2023.04.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8129978 2023.04.02 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 8129975 2023.04.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8129976 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129973 2023.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8129974 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8129972 2023.04.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8129970 2023.04.02 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8129966 2023.04.02 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8129969 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8129967 2023.04.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8129971 2023.04.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8129968 2023.04.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8129965 2023.04.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8129964 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8129962 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8129961 2023.04.02 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8129963 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129960 2023.04.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8129959 2023.04.02 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8129958 2023.04.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8129957 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129955 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8129956 2023.04.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 8129954 2023.04.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8129953 2023.04.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8129951 2023.04.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8129952 2023.04.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8129949 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8129948 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8129947 2023.04.02 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8129950 2023.04.02 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8129945 2023.04.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8129946 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8129944 2023.04.02 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8129943 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8129941 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8129942 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129940 2023.04.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8129939 2023.04.02 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8129937 2023.04.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8129938 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8129936 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8129934 2023.04.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8129932 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8129935 2023.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8129931 2023.04.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8129933 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8129930 2023.04.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8129928 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8129929 2023.04.02 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8129927 2023.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8127786 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8127785 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8127784 2023.04.02 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8127789 2023.04.02 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8127788 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8127782 2023.04.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8127787 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8127783 2023.04.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8123448 2023.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8123449 2023.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8123446 2023.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8123444 2023.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8123447 2023.04.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 8123441 2023.04.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8123445 2023.04.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8123442 2023.04.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8123443 2023.04.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8117018 2023.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8117019 2023.03.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8117016 2023.03.31 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8117017 2023.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8117015 2023.03.31 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8117013 2023.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8117014 2023.03.31 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8117011 2023.03.31 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8117137 2023.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8117009 2023.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8117012 2023.03.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8117010 2023.03.31 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8111449 2023.03.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8111450 2023.03.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 8111448 2023.03.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8111447 2023.03.30 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 8111446 2023.03.30 PK
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 8111445 2023.03.30 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8111435 2023.03.30 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8099751 2023.03.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8096348 2023.03.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 8096351 2023.03.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8096347 2023.03.27 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8090154 2023.03.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8090052 2023.03.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8090050 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8090056 2023.03.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8090053 2023.03.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8090055 2023.03.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8090054 2023.03.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8090049 2023.03.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8090048 2023.03.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8090051 2023.03.26 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8090046 2023.03.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8090045 2023.03.26 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8090044 2023.03.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 8090047 2023.03.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8039610 2023.03.19 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8039573 2023.03.19 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8039569 2023.03.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8039572 2023.03.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8039574 2023.03.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 8039571 2023.03.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8039570 2023.03.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8039565 2023.03.19 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8039568 2023.03.19 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8039566 2023.03.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8039567 2023.03.19 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8036630 2023.03.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8036632 2023.03.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8036631 2023.03.19 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 8036629 2023.03.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8036628 2023.03.19 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8036627 2023.03.19 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8036626 2023.03.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 8036625 2023.03.19 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 8036624 2023.03.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 30 8036623 2023.03.19 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8036622 2023.03.19 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8036621 2023.03.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8036620 2023.03.19 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 8036618 2023.03.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8036617 2023.03.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8036616 2023.03.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 50 8036615 2023.03.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8036614 2023.03.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8036619 2023.03.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8036613 2023.03.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 8036612 2023.03.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 7 8036609 2023.03.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 8036611 2023.03.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8036610 2023.03.19 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8036608 2023.03.19 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8036607 2023.03.19 LB
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 8033768 2023.03.19 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8033767 2023.03.19 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8033774 2023.03.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8033772 2023.03.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8033766 2023.03.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8033765 2023.03.19 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8033763 2023.03.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8033770 2023.03.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8033773 2023.03.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8033761 2023.03.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8033771 2023.03.19 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 8033769 2023.03.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8033762 2023.03.19 LB
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8033764 2023.03.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8033760 2023.03.19 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8033759 2023.03.19 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8047311 2023.03.19 LB
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 8027324 2023.03.18 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8026357 2023.03.18 PL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 8026356 2023.03.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8026353 2023.03.18 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8026355 2023.03.18 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8026354 2023.03.18 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8026352 2023.03.18 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8024720 2023.03.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8024721 2023.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8024722 2023.03.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8024719 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 8024718 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 8024717 2023.03.18 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 8024710 2023.03.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8024714 2023.03.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8024713 2023.03.18 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8024715 2023.03.18 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8024709 2023.03.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 8024708 2023.03.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8024712 2023.03.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 8024711 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 8024716 2023.03.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 8024737 2023.03.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8024739 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 8024735 2023.03.18 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8024738 2023.03.18 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 8024734 2023.03.18 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 8024736 2023.03.18 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8024731 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8024733 2023.03.18 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8024732 2023.03.18 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8024728 2023.03.18 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8024727 2023.03.18 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8024730 2023.03.18 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8024729 2023.03.18 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8024726 2023.03.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8024725 2023.03.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8024724 2023.03.18 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8024702 2023.03.18 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8024700 2023.03.18 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8024698 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8024699 2023.03.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8024707 2023.03.18 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8024705 2023.03.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8024697 2023.03.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8024703 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8024696 2023.03.18 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8024701 2023.03.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8024706 2023.03.18 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8024704 2023.03.18 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8024695 2023.03.18 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 8024694 2023.03.18 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8024693 2023.03.18 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8024692 2023.03.18 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8018735 2023.03.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8018732 2023.03.17 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 8018729 2023.03.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8018734 2023.03.17 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8018727 2023.03.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8018731 2023.03.17 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 8018728 2023.03.17 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 8018730 2023.03.17 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8018725 2023.03.17 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8018724 2023.03.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8018733 2023.03.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8018726 2023.03.17 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8018723 2023.03.17 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 26 8018722 2023.03.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 8016873 2023.03.17 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8016874 2023.03.17 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8016856 2023.03.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8016854 2023.03.17 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8016855 2023.03.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8016849 2023.03.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8016852 2023.03.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8016851 2023.03.17 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8016853 2023.03.17 PL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8016848 2023.03.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8016847 2023.03.17 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8016850 2023.03.17 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8016845 2023.03.17 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8016846 2023.03.17 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8016844 2023.03.17 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8016843 2023.03.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8016841 2023.03.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8016842 2023.03.17 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8016870 2023.03.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8016872 2023.03.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8016871 2023.03.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8016865 2023.03.17 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 8016869 2023.03.17 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8016868 2023.03.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8016867 2023.03.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8016866 2023.03.17 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8016864 2023.03.17 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8016863 2023.03.17 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8016862 2023.03.17 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 8016861 2023.03.17 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8016860 2023.03.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8016859 2023.03.17 PL
pospolity sroka, Pica pica 2 8016858 2023.03.17 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8016857 2023.03.17 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8016838 2023.03.17 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8016840 2023.03.17 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8016837 2023.03.17 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8016839 2023.03.17 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8016835 2023.03.17 PL
pospolity bogatka, Parus major 3 8016836 2023.03.17 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8016833 2023.03.17 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8016834 2023.03.17 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8016832 2023.03.17 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8016831 2023.03.17 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8016830 2023.03.17 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 8016828 2023.03.17 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8016827 2023.03.17 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8016829 2023.03.17 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8016826 2023.03.17 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8016825 2023.03.17 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8013655 2023.03.16 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8013657 2023.03.16 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8013653 2023.03.16 PL
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 8013654 2023.03.16 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8013658 2023.03.16 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8013656 2023.03.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8013649 2023.03.16 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8013652 2023.03.16 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 8013643 2023.03.16 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8013645 2023.03.16 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8013646 2023.03.16 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8013651 2023.03.16 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8013642 2023.03.16 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 8013641 2023.03.16 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8013650 2023.03.16 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 8013638 2023.03.16 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8013637 2023.03.16 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8013640 2023.03.16 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8013647 2023.03.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8013644 2023.03.16 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8013648 2023.03.16 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8013639 2023.03.16 PL
pospolity żuraw, Grus grus 50 7991182 2023.03.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7991184 2023.03.12 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7991179 2023.03.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7991180 2023.03.12 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7991177 2023.03.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7991183 2023.03.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7991181 2023.03.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 7991175 2023.03.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7991176 2023.03.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7991174 2023.03.12 PK
pospolity