DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP HUK. Obserwator: Hubert Kamecki

Liczba gatunków: 190

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 233 2519 72 72 0 7 27 38
2 79 412 78 46 0 1 15 30
3 288 763 101 85 0 10 29 46
4 637 2353 155 140 0 26 64 50
5 394 904 188 136 2 27 58 49
6 32 43 190 21 0 2 6 13
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 8602112 2023.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8602111 2023.06.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8602110 2023.06.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8602109 2023.06.06 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8602106 2023.06.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8602108 2023.06.06 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8602105 2023.06.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8602104 2023.06.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8602107 2023.06.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8597976 2023.06.05 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8597975 2023.06.05 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8597974 2023.06.05 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8597973 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597971 2023.06.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8597972 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597970 2023.06.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8597969 2023.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8597964 2023.06.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8597959 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597967 2023.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597966 2023.06.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8597963 2023.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8597968 2023.06.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8597957 2023.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8597956 2023.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8597962 2023.06.05 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8597960 2023.06.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8597961 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597958 2023.06.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8597954 2023.06.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8597955 2023.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597965 2023.06.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8549114 2023.05.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8549115 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8549113 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8549111 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549112 2023.05.28 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8549110 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8549109 2023.05.28 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8549107 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8549108 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8549106 2023.05.28 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 8549104 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8549105 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8549101 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549100 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8549102 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8549099 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8549083 2023.05.28 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8549081 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8549080 2023.05.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8549078 2023.05.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8549082 2023.05.28 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8549075 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8549077 2023.05.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8549074 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8549073 2023.05.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8549071 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8549072 2023.05.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8549079 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8549076 2023.05.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8549070 2023.05.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8549069 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8549068 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549051 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8549050 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8549049 2023.05.28 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8549048 2023.05.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8549047 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549046 2023.05.28 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8549044 2023.05.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8549042 2023.05.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8549045 2023.05.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8549043 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8549041 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8549040 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549039 2023.05.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8549037 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8549036 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8549038 2023.05.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8549097 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8549096 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8549098 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549103 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8549095 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8549094 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8549093 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8549092 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549091 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549090 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8549089 2023.05.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8549088 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549087 2023.05.28 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8549086 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8549085 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8549084 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8549066 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8549067 2023.05.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8549065 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8549064 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8549063 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8549062 2023.05.28 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8549060 2023.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8549061 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8549058 2023.05.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8549059 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8549056 2023.05.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8549057 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8549055 2023.05.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8549053 2023.05.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8549052 2023.05.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8549054 2023.05.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8549035 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8549034 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8549033 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8549031 2023.05.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8549032 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8549030 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8549028 2023.05.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8549029 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8549025 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8549027 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8549023 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8549026 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8549024 2023.05.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8549022 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8549020 2023.05.28 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8549021 2023.05.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8549017 2023.05.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8549018 2023.05.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8549016 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8549013 2023.05.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8549014 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549015 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8549012 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8549009 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8549010 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8549011 2023.05.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8549160 2023.05.28 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8549008 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549005 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8549006 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549007 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8549004 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8539102 2023.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8539103 2023.05.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8539101 2023.05.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8539100 2023.05.27 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539098 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8539099 2023.05.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8539094 2023.05.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8539096 2023.05.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8539097 2023.05.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8539095 2023.05.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8539090 2023.05.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8539089 2023.05.27 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8539093 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8539091 2023.05.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8539092 2023.05.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8539088 2023.05.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8539084 2023.05.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8539086 2023.05.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8539083 2023.05.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8539087 2023.05.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8539082 2023.05.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8539085 2023.05.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8539081 2023.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8539080 2023.05.27 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8539078 2023.05.27 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8539079 2023.05.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8529734 2023.05.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8529735 2023.05.25 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8529730 2023.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8529732 2023.05.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8529728 2023.05.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8529731 2023.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8529733 2023.05.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8529727 2023.05.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529729 2023.05.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8529726 2023.05.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8529725 2023.05.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8529723 2023.05.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8529722 2023.05.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8529724 2023.05.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8529721 2023.05.25 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8529720 2023.05.25 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8529262 2023.05.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8529263 2023.05.25 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8529257 2023.05.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8529259 2023.05.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8529261 2023.05.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8529258 2023.05.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8529254 2023.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8529260 2023.05.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529255 2023.05.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8529253 2023.05.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8529256 2023.05.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8487436 2023.05.19 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8487437 2023.05.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8487438 2023.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8487377 2023.05.19 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8487374 2023.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8487380 2023.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8487373 2023.05.19 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8487371 2023.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8487375 2023.05.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8487378 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8487379 2023.05.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8487376 2023.05.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8487372 2023.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8464861 2023.05.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8464860 2023.05.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8464862 2023.05.15 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8464863 2023.05.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8464857 2023.05.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8464853 2023.05.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8464859 2023.05.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8464855 2023.05.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8464856 2023.05.15 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8464854 2023.05.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8464852 2023.05.15 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8464858 2023.05.15 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8464851 2023.05.15 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8452079 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8452078 2023.05.14 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8462916 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8462915 2023.05.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8462607 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8462609 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8462611 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8462613 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8462617 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8462618 2023.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8462621 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8462627 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8462635 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8462636 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8462638 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8462641 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8462645 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8462648 2023.05.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8462649 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8462650 2023.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8462651 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8462668 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8462671 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8462673 2023.05.13 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8462743 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8462745 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8462778 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8462780 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8462783 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8462786 2023.05.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8462792 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8462798 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8462800 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8462803 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8462810 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8462815 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8462817 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8462820 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8462822 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8462877 2023.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8462880 2023.05.13 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8462883 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8462885 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8462893 2023.05.13 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8462899 2023.05.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8462908 2023.05.13 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8462911 2023.05.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8462925 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8462927 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8462929 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8462933 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8462935 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8462938 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8462940 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8462942 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8462945 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8462948 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8462950 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8462952 2023.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8462956 2023.05.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8462958 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8462963 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8462966 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463017 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8463021 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8463024 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8463032 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8463053 2023.05.13 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8463058 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8463062 2023.05.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8463069 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8463072 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8463077 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8463082 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8463083 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8463087 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8463095 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8463117 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8463123 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8463126 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8463131 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8463135 2023.05.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8463137 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8463139 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8463141 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8463149 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8463151 2023.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8463154 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8463158 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8463160 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8463163 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8463165 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8463168 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8463171 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8463174 2023.05.13 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8463209 2023.05.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8463231 2023.05.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8463235 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8463236 2023.05.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8463245 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8463250 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8463252 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8463256 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8463263 2023.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8463269 2023.05.13 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8463271 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8463277 2023.05.13 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8463280 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8463282 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8463285 2023.05.13 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8463312 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8463313 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8463314 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8463319 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8463322 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8463325 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8463327 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8463332 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8463344 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8463431 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8463462 2023.05.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8463467 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8463468 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8463469 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8463475 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8463479 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8463480 2023.05.13 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8463484 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8468516 2023.05.13 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8470802 2023.05.13 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8470803 2023.05.13 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8473008 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8418535 2023.05.10 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8418536 2023.05.10 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8418537 2023.05.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8418533 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8418534 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8418532 2023.05.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8418530 2023.05.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8418538 2023.05.10 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8418531 2023.05.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8418528 2023.05.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8418529 2023.05.10 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8418527 2023.05.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8418526 2023.05.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8418525 2023.05.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 8418522 2023.05.10 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8418523 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8418524 2023.05.10 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8418520 2023.05.10 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8418521 2023.05.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8418519 2023.05.10 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8418518 2023.05.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8418517 2023.05.10 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8418514 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8418515 2023.05.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8418516 2023.05.10 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8418513 2023.05.10 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8418512 2023.05.10 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8406286 2023.05.08 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8406284 2023.05.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8406285 2023.05.08 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8406283 2023.05.08 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8406281 2023.05.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8406282 2023.05.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8406279 2023.05.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8406278 2023.05.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8406280 2023.05.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8406277 2023.05.08 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8406276 2023.05.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8397920 2023.05.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8397922 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8397921 2023.05.07 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8397910 2023.05.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8397913 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8397908 2023.05.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8397911 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397909 2023.05.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8397907 2023.05.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8397929 2023.05.07 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8397928 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8397927 2023.05.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8397926 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8397924 2023.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8397925 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8397930 2023.05.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8397919 2023.05.07 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8397914 2023.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8397923 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8397917 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8397916 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8397915 2023.05.07 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8397931 2023.05.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8397918 2023.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8397912 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8391400 2023.05.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8391401 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8391399 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8391398 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8391397 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8391396 2023.05.06 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8391395 2023.05.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8391394 2023.05.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8311179 2023.04.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8311178 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8311177 2023.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8311176 2023.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8311175 2023.04.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8311174 2023.04.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8311173 2023.04.28 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8311172 2023.04.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8298287 2023.04.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8298290 2023.04.25 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8298288 2023.04.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8298285 2023.04.25 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8298286 2023.04.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8298284 2023.04.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8298283 2023.04.25 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8298282 2023.04.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8280472 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8280060 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8280043 2023.04.23 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8280032 2023.04.23 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8280061 2023.04.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8280025 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8280036 2023.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8280038 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 8280098 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 8280013 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8280027 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8280100 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8280394 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8280138 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8280411 2023.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8280102 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8280041 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8280443 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8280396 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8280413 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8280398 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8280409 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8280445 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8280003 2023.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8280410 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8280104 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8280005 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8280415 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8280040 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8280423 2023.04.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8280071 2023.04.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8280039 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 8280072 2023.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8280390 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 8280067 2023.04.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8280391 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8280062 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8280096 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8280393 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8280065 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8280076 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8280093 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8280064 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8280140 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8280332 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8280024 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8280073 2023.04.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8280021 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8280016 2023.04.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8280163 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8280074 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8280029 2023.04.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8280022 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8280034 2023.04.23 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 8280014 2023.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8280020 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8280028 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8280018 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8280400 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8280006 2023.04.23 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8280011 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8280307 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8280012 2023.04.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8280008 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8280015 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8280059 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8280023 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8280404 2023.04.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8280405 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8280057 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8280035 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8280402 2023.04.23 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8280444 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8276018 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8275967 2023.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8275969 2023.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8275966 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8275964 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8275968 2023.04.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8275965 2023.04.23 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8275963 2023.04.23 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8275962 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8275960 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8275959 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8275961 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8275958 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8275957 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8275956 2023.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8275955 2023.04.23 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8276003 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8275953 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8275954 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8275952 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8275951 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8275950 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8275947 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8275949 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8275946 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8275948 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8275943 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8275944 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8275945 2023.04.23 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8274932 2023.04.23 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8274933 2023.04.23 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8274930 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8274931 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8274929 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8274928 2023.04.23 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8274927 2023.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8275970 2023.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8275971 2023.04.23 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 8274926 2023.04.23 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8274925 2023.04.23 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8274922 2023.04.23 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8274923 2023.04.22 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8274924 2023.04.22 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8274920 2023.04.22 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8274919 2023.04.22 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8274918 2023.04.22 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8274916 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8274917 2023.04.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8274915 2023.04.22 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8274934 2023.04.22 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8274914 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8274913 2023.04.22 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8274911 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8274912 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8264516 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8264514 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8264515 2023.04.22 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8264491 2023.04.22 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8264492 2023.04.22 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8264488 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8264487 2023.04.22 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8264485 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8264486 2023.04.22 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8264484 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8264483 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8264482 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264480 2023.04.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8264481 2023.04.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8264479 2023.04.22 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8264478 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8264477 2023.04.22 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8264476 2023.04.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8264475 2023.04.22 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8264474 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8264473 2023.04.22 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8264472 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8264470 2023.04.22 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8264471 2023.04.22 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8264469 2023.04.22 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8264464 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8264461 2023.04.22 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8264463 2023.04.22 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8264462 2023.04.22 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8264460 2023.04.22 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8264459 2023.04.22 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8264457 2023.04.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8264458 2023.04.22 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8264456 2023.04.22 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8264497 2023.04.22 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8264455 2023.04.22 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8264453 2023.04.22 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8264454 2023.04.22 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8264451 2023.04.22 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8264452 2023.04.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8264450 2023.04.22 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8274921 2023.04.20 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8246285 2023.04.18 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8246283 2023.04.18 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8246282 2023.04.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8246284 2023.04.18 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8246281 2023.04.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8246279 2023.04.18 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8246278 2023.04.18 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8246280 2023.04.18 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8246277 2023.04.18 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8246276 2023.04.18 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8246273 2023.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8246272 2023.04.18 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8246275 2023.04.18 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8246274 2023.04.18 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8246271 2023.04.18 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8236797 2023.04.17 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8236796 2023.04.17 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8236794 2023.04.17 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8236793 2023.04.17 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8236791 2023.04.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8236792 2023.04.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8236790 2023.04.17 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8236789 2023.04.17 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8236795 2023.04.17 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8236788 2023.04.17 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8236787 2023.04.16 ŁD
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 8202352 2023.04.13 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8202353 2023.04.13 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8202349 2023.04.13 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8202356 2023.04.13 MB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8202350 2023.04.13 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8202355 2023.04.13 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8202354 2023.04.13 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8202351 2023.04.13 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8202345 2023.04.13 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8202348 2023.04.13 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8202342 2023.04.13 MB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8202344 2023.04.13 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8202346 2023.04.13 MB
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 8202332 2023.04.13 MB
pospolity żuraw, Grus grus 80 8202337 2023.04.13 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8202341 2023.04.13 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8202343 2023.04.13 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8202334 2023.04.13 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8202335 2023.04.13 MB
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 8202328 2023.04.13 MB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8202331 2023.04.13 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8202336 2023.04.13 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8202340 2023.04.13 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8202338 2023.04.13 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8202330 2023.04.13 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8202339 2023.04.13 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8202329 2023.04.13 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8202326 2023.04.13 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8202327 2023.04.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8202323 2023.04.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8202333 2023.04.13 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8202325 2023.04.13 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8202324 2023.04.13 PM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8202319 2023.04.13 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8202317 2023.04.13 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8202316 2023.04.13 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8202318 2023.04.13 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8202320 2023.04.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8202321 2023.04.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8202322 2023.04.13 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8202315 2023.04.13 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8202313 2023.04.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8202314 2023.04.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8202312 2023.04.13 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8202311 2023.04.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8196965 2023.04.12 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8196966 2023.04.12 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8196962 2023.04.12 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8196964 2023.04.12 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8196963 2023.04.12 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8196958 2023.04.12 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8196961 2023.04.12 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8196960 2023.04.12 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8196957 2023.04.12 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8196959 2023.04.12 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8196956 2023.04.12 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8196954 2023.04.12 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8196955 2023.04.12 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8196953 2023.04.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8196952 2023.04.12 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8196951 2023.04.12 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8196948 2023.04.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8196950 2023.04.12 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8196947 2023.04.12 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8196945 2023.04.12 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8196949 2023.04.12 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8196946 2023.04.12 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8196944 2023.04.12 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8196943 2023.04.12 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8196942 2023.04.12 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8196941 2023.04.12 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8188434 2023.04.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8188437 2023.04.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8188438 2023.04.11 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8188436 2023.04.11 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8188433 2023.04.11 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8188439 2023.04.11 MB
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8188431 2023.04.11 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8188432 2023.04.11 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8188435 2023.04.11 MB
rzadki uszatka, Asio otus 5 8188454 2023.04.11 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8188453 2023.04.11 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8188455 2023.04.11 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8188451 2023.04.11 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8188452 2023.04.11 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8188449 2023.04.11 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8188450 2023.04.11 MB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8188444 2023.04.11 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8188446 2023.04.11 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8188445 2023.04.11 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8188459 2023.04.11 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8188447 2023.04.11 MB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8188442 2023.04.11 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8188443 2023.04.11 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8188441 2023.04.11 MB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8188440 2023.04.11 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8179991 2023.04.10 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8179990 2023.04.10 MB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8179986 2023.04.10 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8179995 2023.04.10 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8179994 2023.04.10 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8179992 2023.04.10 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8179993 2023.04.10 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8179988 2023.04.10 MB
pospolity żuraw, Grus grus 21 8179989 2023.04.10 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8179987 2023.04.10 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8179985 2023.04.10 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8179984 2023.04.10 MB
pospolity kruk, Corvus corax 2 8179983 2023.04.10 MB
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8179980 2023.04.10 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8179979 2023.04.10 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8179978 2023.04.10 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8179981 2023.04.10 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8179982 2023.04.10 MB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8179977 2023.04.10 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8179973 2023.04.10 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8179972 2023.04.10 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8179970 2023.04.10 MB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8179967 2023.04.10 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8179968 2023.04.10 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8179999 2023.04.10 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8179963 2023.04.10 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8179969 2023.04.10 MB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8179960 2023.04.10 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8179964 2023.04.10 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 8179971 2023.04.10 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8179959 2023.04.10 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8179966 2023.04.10 MB
pospolity sroka, Pica pica 1 8179961 2023.04.10 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8179962 2023.04.10 MB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8179965 2023.04.10 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8172177 2023.04.09 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8172180 2023.04.09 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8172188 2023.04.09 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8172186 2023.04.09 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8172169 2023.04.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8172176 2023.04.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8172189 2023.04.09 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8172174 2023.04.09 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8172187 2023.04.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8172190 2023.04.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8172183 2023.04.09 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8172170 2023.04.09 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8172182 2023.04.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8172178 2023.04.09 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8172167 2023.04.09 MB
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8172175 2023.04.09 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 8172179 2023.04.09 MB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8172185 2023.04.09 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8172171 2023.04.09 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8172166 2023.04.09 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8172184 2023.04.09 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8172181 2023.04.09 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8172168 2023.04.09 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8172172 2023.04.09 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8172165 2023.04.09 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8172173 2023.04.09 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8172164 2023.04.09 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8172163 2023.04.09 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8157891 2023.04.07 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8157893 2023.04.07 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8157867 2023.04.07 MB
pospolity żuraw, Grus grus 1 8157906 2023.04.07 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8157884 2023.04.07 MB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8157896 2023.04.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 8157887 2023.04.07 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8157889 2023.04.07 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8157905 2023.04.07 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8157900 2023.04.07 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8157897 2023.04.07 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8157901 2023.04.07 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8157902 2023.04.07 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8157910 2023.04.07 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8157903 2023.04.07 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8157899 2023.04.07 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8157907 2023.04.07 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8157911 2023.04.07 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8157898 2023.04.07 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8157904 2023.04.07 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8157912 2023.04.07 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8157908 2023.04.07 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8157909 2023.04.07 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8157886 2023.04.07 PM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8157895 2023.04.07 PM
rzadki uszatka, Asio otus 2 8152769 2023.04.06 PM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8152733 2023.04.06 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 8151622 2023.04.06 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8151621 2023.04.06 PM
pospolity żuraw, Grus grus 20 8151620 2023.04.06 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8151619 2023.04.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8151665 2023.04.06 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8151664 2023.04.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8151666 2023.04.06 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8151663 2023.04.06 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8151661 2023.04.06 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8151662 2023.04.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8151659 2023.04.06 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8151660 2023.04.06 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8151657 2023.04.06 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8151658 2023.04.06 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8151656 2023.04.06 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8151655 2023.04.06 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8151652 2023.04.06 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8151654 2023.04.06 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 8151651 2023.04.06 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8151653 2023.04.06 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8151650 2023.04.06 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8151669 2023.04.06 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8151641 2023.04.06 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8151642 2023.04.06 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 8151648 2023.04.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8151646 2023.04.06 MB
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8151630 2023.04.06 MB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8151631 2023.04.06 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8151643 2023.04.06 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 8151628 2023.04.06 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 8151625 2023.04.06 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8151670 2023.04.06 MB
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8151638 2023.04.06 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8151667 2023.04.06 PM
pospolity sroka, Pica pica 6 8151626 2023.04.06 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8151640 2023.04.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8151645 2023.04.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8151647 2023.04.06 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8151636 2023.04.06 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8151632 2023.04.06 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8151633 2023.04.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8151649 2023.04.06 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8151634 2023.04.06 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8151635 2023.04.06 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8151627 2023.04.06 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 8151639 2023.04.06 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 300 8151637 2023.04.06 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8151624 2023.04.06 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8151629 2023.04.06 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 8151668 2023.04.06 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 16 8151623 2023.04.06 MB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8146208 2023.04.05 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8146209 2023.04.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8146206 2023.04.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8146207 2023.04.05 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8146204 2023.04.05 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8146202 2023.04.05 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8146205 2023.04.05 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8146201 2023.04.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8146203 2023.04.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8146200 2023.04.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8128843 2023.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8128844 2023.04.02 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8128841 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8128837 2023.04.02 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8128842 2023.04.02 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8128839 2023.04.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8128838 2023.04.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8128836 2023.04.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8128835 2023.04.02 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8128840 2023.04.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8128834 2023.04.02 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8128833 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8128832 2023.04.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8128830 2023.04.02 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8128829 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8128831 2023.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8128828 2023.04.02 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8128824 2023.04.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8128826 2023.04.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8128825 2023.04.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8128823 2023.04.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8128827 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8128822 2023.04.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8128821 2023.04.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8128819 2023.04.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8128820 2023.04.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8128816 2023.04.02 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8128817 2023.04.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8128818 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8128876 2023.04.02 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8128874 2023.04.02 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8128873 2023.04.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8128875 2023.04.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8128872 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8128871 2023.04.02 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8128867 2023.04.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8128868 2023.04.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8128870 2023.04.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8128869 2023.04.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8128866 2023.04.02 PK