Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Marcin Galus


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7477531 2022.10.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7477532 2022.10.03 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7477482 2022.10.02 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 7477483 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7477484 2022.10.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7477485 2022.10.02 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7477486 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7477487 2022.10.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7477488 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7477489 2022.10.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7477490 2022.10.02 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7477491 2022.10.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7477492 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7477493 2022.10.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7477494 2022.10.02 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7477495 2022.10.02 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 30 7477496 2022.10.02 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7477497 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 7477498 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7477499 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 7477500 2022.10.02 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7477501 2022.10.02 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7477502 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7477521 2022.10.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7477522 2022.10.02 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7477523 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7477524 2022.10.02 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7477525 2022.10.02 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7477526 2022.10.02 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7477527 2022.10.02 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7458266 2022.09.26 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7458267 2022.09.26 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7458268 2022.09.26 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7458269 2022.09.26 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7458270 2022.09.26 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7458271 2022.09.26 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7458272 2022.09.26 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7458223 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7458224 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7458225 2022.09.25 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7458226 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 7458227 2022.09.25 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 7458228 2022.09.25 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 7458229 2022.09.25 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7458230 2022.09.25 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7458231 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 7458232 2022.09.25 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7458233 2022.09.25 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7458234 2022.09.25 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7458235 2022.09.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7458236 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7458237 2022.09.25 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7458238 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 27 7458239 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7458240 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7458241 2022.09.25 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7458242 2022.09.25 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7458243 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7458244 2022.09.25 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7458249 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7458250 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7458251 2022.09.25 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7458252 2022.09.25 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7458253 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7458254 2022.09.25 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7458255 2022.09.25 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7458256 2022.09.25 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7458257 2022.09.25 PK mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7408507 2022.09.11 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7408506 2022.09.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7408503 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7408512 2022.09.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 7408494 2022.09.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 7408498 2022.09.11 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7408492 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 7408489 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7408504 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 7408509 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 7408511 2022.09.11 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7408510 2022.09.11 PK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7408513 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 7408484 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7408508 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7408505 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7408487 2022.09.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7408486 2022.09.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7408526 2022.09.11 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7408527 2022.09.11 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7408528 2022.09.11 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7408529 2022.09.11 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7363879 2022.08.28 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7363880 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7363881 2022.08.28 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7363882 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7363883 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7363884 2022.08.28 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7363885 2022.08.28 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7363886 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7363887 2022.08.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7363888 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7363891 2022.08.28 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7363892 2022.08.28 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7363893 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7363894 2022.08.28 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7363895 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7363896 2022.08.28 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7363897 2022.08.28 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7363899 2022.08.28 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7363900 2022.08.28 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7363901 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7363902 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7339168 2022.08.20 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7339169 2022.08.20 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 7339170 2022.08.20 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7339171 2022.08.20 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7339172 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7339173 2022.08.20 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7339174 2022.08.20 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7339175 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7339176 2022.08.20 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7339177 2022.08.20 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7339179 2022.08.20 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7339180 2022.08.20 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7339181 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7339182 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7339183 2022.08.20 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7312795 2022.08.12 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7312796 2022.08.12 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 51 7312797 2022.08.12 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7309173 2022.08.11 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7285647 2022.08.03 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7285648 2022.08.03 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 7 7285649 2022.08.03 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7285650 2022.08.03 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7285651 2022.08.03 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7285652 2022.08.03 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7285653 2022.08.03 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7285654 2022.08.03 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7285655 2022.08.03 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7285656 2022.08.03 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 7285657 2022.08.03 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7285658 2022.08.03 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7285659 2022.08.03 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7285660 2022.08.03 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7285661 2022.08.03 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7285662 2022.08.03 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7280455 2022.07.30 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7280456 2022.07.30 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 7280457 2022.07.30 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 7280440 2022.07.29 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7280441 2022.07.29 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 7280442 2022.07.29 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 7280443 2022.07.29 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7280444 2022.07.29 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 6 7280448 2022.07.29 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7280449 2022.07.29 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7280450 2022.07.29 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 10 7280428 2022.07.28 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7280429 2022.07.28 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7280436 2022.07.28 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7280437 2022.07.28 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 7280439 2022.07.28 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7262603 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7262604 2022.07.24 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7262605 2022.07.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7262606 2022.07.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7262607 2022.07.24 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7262608 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 8 7262609 2022.07.24 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7262610 2022.07.24 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7262611 2022.07.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7262612 2022.07.24 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7262613 2022.07.24 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7262614 2022.07.24 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7262615 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7262617 2022.07.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7262618 2022.07.24 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7262619 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7262620 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7262621 2022.07.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7262622 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7262623 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7262624 2022.07.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7262625 2022.07.24 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7262626 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7262627 2022.07.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7262628 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7262629 2022.07.24 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7238309 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7238310 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7238311 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 7238312 2022.07.17 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7238313 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7238314 2022.07.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7238315 2022.07.17 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7238316 2022.07.17 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7238317 2022.07.17 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7238318 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7238319 2022.07.17 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7238320 2022.07.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7238321 2022.07.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7238334 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7238335 2022.07.17 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7238336 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7238350 2022.07.17 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7238351 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7238352 2022.07.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7238353 2022.07.17 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7238354 2022.07.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7238355 2022.07.17 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7238371 2022.07.17 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7238372 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7238373 2022.07.17 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7238374 2022.07.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7238375 2022.07.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7238376 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7238377 2022.07.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7238384 2022.07.17 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7238432 2022.07.17 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7238433 2022.07.17 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7238434 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7238435 2022.07.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7238436 2022.07.17 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7238437 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7238438 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7238439 2022.07.17 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7238440 2022.07.17 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7238441 2022.07.17 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7238442 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7238443 2022.07.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7238444 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7238445 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7238446 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7238447 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7238448 2022.07.17 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7238449 2022.07.17 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7238450 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7238451 2022.07.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7238452 2022.07.17 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 55 7238453 2022.07.17 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7238454 2022.07.17 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7238455 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7238456 2022.07.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7238457 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7221397 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7221398 2022.07.11 PK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 6 7221399 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7221400 2022.07.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7221401 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7221402 2022.07.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7221403 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7221404 2022.07.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7221405 2022.07.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7221406 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7221407 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7221408 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7221409 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7221410 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7221411 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7221412 2022.07.11 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7221413 2022.07.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7221414 2022.07.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7221415 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7221416 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7221417 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7221418 2022.07.11 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7221419 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7211220 2022.07.09 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7211258 2022.07.07 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7211259 2022.07.07 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7211260 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7211261 2022.07.07 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7211262 2022.07.07 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7211263 2022.07.07 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7211264 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 7211265 2022.07.07 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7211270 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 7211271 2022.07.07 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7211272 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7211273 2022.07.07 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7211274 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7211355 2022.07.07 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7194756 2022.07.04 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7194757 2022.07.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 7194758 2022.07.04 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 7194759 2022.07.04 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7194760 2022.07.04 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7194761 2022.07.04 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7194762 2022.07.04 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7194763 2022.07.04 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7194764 2022.07.04 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7194765 2022.07.04 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7194766 2022.07.04 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7194767 2022.07.04 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7194768 2022.07.04 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7194772 2022.07.04 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7194773 2022.07.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7194774 2022.07.04 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 7194775 2022.07.04 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7194776 2022.07.04 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 35 7167555 2022.06.26 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7167556 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7167557 2022.06.26 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7167558 2022.06.26 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7167559 2022.06.26 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7167560 2022.06.26 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7167561 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7167563 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7167564 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7167565 2022.06.26 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7167566 2022.06.26 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7167567 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 12 7167568 2022.06.26 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7167569 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 7167570 2022.06.26 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7167571 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 7167572 2022.06.26 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7167573 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7167574 2022.06.26 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7167600 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7167601 2022.06.26 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7167602 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7167603 2022.06.26 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7167604 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7167605 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7167606 2022.06.26 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 7137716 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 7137717 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7137718 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7137719 2022.06.19 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7137720 2022.06.19 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7137721 2022.06.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7137722 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7137723 2022.06.19 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7137724 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7137725 2022.06.19 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7137726 2022.06.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7137727 2022.06.19 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7137728 2022.06.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7137729 2022.06.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7137734 2022.06.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7137735 2022.06.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7137736 2022.06.19 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7137737 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7137738 2022.06.19 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7137778 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7137779 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7137780 2022.06.19 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7137781 2022.06.19 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7137782 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7137783 2022.06.19 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7137784 2022.06.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7137785 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7137796 2022.06.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7137797 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7137798 2022.06.19 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7137799 2022.06.19 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7137800 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7137801 2022.06.19 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7137802 2022.06.19 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7137828 2022.06.19 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7137829 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7137830 2022.06.19 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7137831 2022.06.19 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7137832 2022.06.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7137833 2022.06.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7137834 2022.06.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7137835 2022.06.19 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7137836 2022.06.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7137837 2022.06.19 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7137838 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7137839 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7137840 2022.06.19 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7137841 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7137842 2022.06.19 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7137843 2022.06.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7137844 2022.06.19 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7137845 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7123218 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7123219 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7123220 2022.06.16 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7123221 2022.06.16 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7123222 2022.06.16 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7123223 2022.06.16 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7123224 2022.06.16 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7123225 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7123226 2022.06.16 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7123227 2022.06.16 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7123228 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7123229 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7123230 2022.06.16 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7123231 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7123232 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7123233 2022.06.16 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7123234 2022.06.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7123240 2022.06.16 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7123241 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7123242 2022.06.16 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7123243 2022.06.16 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7123244 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 7123245 2022.06.16 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7123246 2022.06.16 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7123247 2022.06.16 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7123248 2022.06.16 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7123249 2022.06.16 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7123250 2022.06.16 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7123251 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7123252 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7123253 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7123254 2022.06.16 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7123255 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7117351 2022.06.15 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7112815 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7112816 2022.06.12 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7112818 2022.06.12 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7112819 2022.06.12 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7112820 2022.06.12 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7112821 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7112829 2022.06.12 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7112830 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7112831 2022.06.12 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7112832 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7112833 2022.06.12 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7112834 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7112835 2022.06.12 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7112836 2022.06.12 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7112837 2022.06.12 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7112838 2022.06.12 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7112839 2022.06.12 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7112840 2022.06.12 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7112841 2022.06.12 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7112842 2022.06.12 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7079302 2022.06.05 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7079303 2022.06.05 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7079304 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7079305 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7079306 2022.06.05 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7079307 2022.06.05 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7079308 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 7079309 2022.06.05 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7079310 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7079311 2022.06.05 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7079389 2022.06.05 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7079390 2022.06.05 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7079391 2022.06.05 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7079392 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7079393 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7079394 2022.06.05 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7079395 2022.06.05 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7079396 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7079397 2022.06.05 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7079398 2022.06.05 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7079432 2022.06.05 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7079433 2022.06.05 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7079434 2022.06.05 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7079435 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7079436 2022.06.05 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7079437 2022.06.05 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7079438 2022.06.05 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7079439 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7079440 2022.06.05 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7079441 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7079442 2022.06.05 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7048324 2022.05.31 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7048325 2022.05.31 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7048326 2022.05.31 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7048327 2022.05.31 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7048328 2022.05.31 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7048329 2022.05.31 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7048330 2022.05.31 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7048331 2022.05.31 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7048332 2022.05.31 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7048333 2022.05.31 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7048334 2022.05.31 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7048335 2022.05.31 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7048338 2022.05.31 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7042632 2022.05.30 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7035994 2022.05.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7035995 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 7035996 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7035997 2022.05.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7035998 2022.05.29 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 7035999 2022.05.29 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7036000 2022.05.29 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7036001 2022.05.29 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7036002 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7036003 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7036004 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7036005 2022.05.29 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7036006 2022.05.29 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7036007 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7036008 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7036009 2022.05.29 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7036010 2022.05.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7036011 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7036012 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7042607 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7042608 2022.05.29 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7042609 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7042610 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7042611 2022.05.29 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7042612 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7042613 2022.05.29 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7042614 2022.05.29 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7042615 2022.05.29 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7042616 2022.05.29 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7042618 2022.05.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7042619 2022.05.29 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7042620 2022.05.29 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7042621 2022.05.29 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7042622 2022.05.29 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7042623 2022.05.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7042624 2022.05.29 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7042625 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7042626 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7042627 2022.05.29 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7042628 2022.05.29 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7042629 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7008669 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7008670 2022.05.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7008671 2022.05.22 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7008672 2022.05.22 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 7008673 2022.05.22 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7008674 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7008675 2022.05.22 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7008676 2022.05.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7008677 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7008678 2022.05.22 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7008679 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7008680 2022.05.22 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7008681 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7008682 2022.05.22 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7008683 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7008684 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7008685 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7008575 2022.05.21 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7008576 2022.05.21 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7008577 2022.05.21 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7008578 2022.05.21 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7008579 2022.05.21 MP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6991163 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6959346 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6959377 2022.05.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6959378 2022.05.15 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6959379 2022.05.15 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6959380 2022.05.15 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6959381 2022.05.15 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6959382 2022.05.15 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6959432 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6959433 2022.05.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6959434 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6959435 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6959436 2022.05.15 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6959437 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6959438 2022.05.15 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6959448 2022.05.15 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6959449 2022.05.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6959450 2022.05.15 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6959451 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6959452 2022.05.15 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6959453 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6959454 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 6959455 2022.05.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6959456 2022.05.15 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6959494 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6959495 2022.05.15 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6959496 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6959497 2022.05.15 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6959557 2022.05.15 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6959558 2022.05.15 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6959559 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6959560 2022.05.15 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6959561 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6959562 2022.05.15 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6959563 2022.05.15 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6959564 2022.05.15 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6959565 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6959566 2022.05.15 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6959567 2022.05.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6959568 2022.05.15 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6959569 2022.05.15 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6959570 2022.05.15 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6959571 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6959572 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6959573 2022.05.15 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6959574 2022.05.15 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6959575 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6959576 2022.05.15 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6959577 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6959578 2022.05.15 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6959579 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6959580 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6900263 2022.05.08 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6900266 2022.05.08 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6900234 2022.05.08 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6900095 2022.05.08 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6900235 2022.05.08 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6900268 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6900264 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6900248 2022.05.08 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6900261 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6900253 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6900258 2022.05.08 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6900256 2022.05.08 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6900260 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6900244 2022.05.08 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6900241 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6900237 2022.05.08 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6900236 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6900130 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6900154 2022.05.08 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6900209 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6900339 2022.05.08 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6900340 2022.05.08 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6900341 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6900342 2022.05.08 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6900343 2022.05.08 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6900344 2022.05.08 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6900355 2022.05.08 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6900361 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6869121 2022.05.04 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6869146 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6869147 2022.05.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6869148 2022.05.03 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6869149 2022.05.03 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6869150 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6869151 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6869152 2022.05.03 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6869153 2022.05.03 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6869154 2022.05.03 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6869155 2022.05.03 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6869156 2022.05.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6869167 2022.05.03 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6869168 2022.05.03 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6869169 2022.05.03 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6869170 2022.05.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6869214 2022.05.03 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6869215 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6869216 2022.05.03 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6869217 2022.05.03 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6869218 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6869219 2022.05.03 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6869220 2022.05.03 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6869221 2022.05.03 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6869222 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6869223 2022.05.03 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6869224 2022.05.03 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6869225 2022.05.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6869226 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6869227 2022.05.03 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6869228 2022.05.03 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6852805 2022.05.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6852806 2022.05.01 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6852807 2022.05.01 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6852808 2022.05.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6852809 2022.05.01 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6852858 2022.05.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6852859 2022.05.01 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6852860 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6852861 2022.05.01 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6852862 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6852863 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 6852864 2022.05.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6852865 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6852987 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 6852988 2022.05.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6852989 2022.05.01 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6852990 2022.05.01 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6852991 2022.05.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6852992 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6852993 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6852994 2022.05.01 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6852995 2022.05.01 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6853009 2022.05.01 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6853010 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6853011 2022.05.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6853012 2022.05.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6853477 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6853478 2022.05.01 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6853479 2022.05.01 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6853480 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6853481 2022.05.01 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6853482 2022.05.01 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6853483 2022.05.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6853484 2022.05.01 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6853485 2022.05.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6853486 2022.05.01 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6853487 2022.05.01 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6853488 2022.05.01 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6853489 2022.05.01 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6853511 2022.05.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6853522 2022.05.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6853523 2022.05.01 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6853524 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6853525 2022.05.01 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6853526 2022.05.01 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6853527 2022.05.01 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6853529 2022.05.01 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6853530 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 6853533 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6813554 2022.04.28 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6813555 2022.04.28 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6813556 2022.04.28 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6813558 2022.04.28 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6813559 2022.04.28 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6813560 2022.04.28 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6813561 2022.04.28 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6813562 2022.04.28 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6813563 2022.04.28 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6794662 2022.04.24 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6794663 2022.04.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6794664 2022.04.24 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 6794665 2022.04.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6794666 2022.04.24 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6794667 2022.04.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6794668 2022.04.24 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6794669 2022.04.24 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6794670 2022.04.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6794671 2022.04.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6794672 2022.04.24 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6794673 2022.04.24 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6794859 2022.04.24 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6794860 2022.04.24 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6794861 2022.04.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6794862 2022.04.24 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6794863 2022.04.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6794864 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6794865 2022.04.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6794866 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6794867 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6794868 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6794869 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 6794870 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6794871 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6794872 2022.04.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6794873 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 6794874 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6794875 2022.04.24 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6794876 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6794877 2022.04.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6794878 2022.04.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6794879 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 6794880 2022.04.24 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6794882 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6794883 2022.04.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6795069 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6795071 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6795091 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6763664 2022.04.21 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6763665 2022.04.21 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6763666 2022.04.21 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6763667 2022.04.21 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6763668 2022.04.21 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6763669 2022.04.21 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6763670 2022.04.21 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6763671 2022.04.21 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6763672 2022.04.21 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6763673 2022.04.21 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6741458 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6741459 2022.04.18 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6741460 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6741461 2022.04.18 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6741462 2022.04.18 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6741463 2022.04.18 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6741464 2022.04.18 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6741500 2022.04.18 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6741501 2022.04.18 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6741502 2022.04.18 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6741503 2022.04.18 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6741558 2022.04.18 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6741559 2022.04.18 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6741560 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6741561 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6741562 2022.04.18 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6741563 2022.04.18 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6741564 2022.04.18 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6741565 2022.04.18 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6741566 2022.04.18 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 6741567 2022.04.18 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6741568 2022.04.18 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6741569 2022.04.18 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6741570 2022.04.18 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6741571 2022.04.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6741572 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6741573 2022.04.18 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6741574 2022.04.18 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6741575 2022.04.18 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6741577 2022.04.18 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6741579 2022.04.18 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6732610 2022.04.17 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6732611 2022.04.17 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6732612 2022.04.17 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6732613 2022.04.17 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6732614 2022.04.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6732615 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6732616 2022.04.17 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6732617 2022.04.17 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6732618 2022.04.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6732619 2022.04.17 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6732620 2022.04.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6732621 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6732622 2022.04.17 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6732623 2022.04.17 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6732624 2022.04.17 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 6732625 2022.04.17 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6732626 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6732627 2022.04.17 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6732628 2022.04.17 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6737321 2022.04.17 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6732577 2022.04.16 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6732578 2022.04.16 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6732579 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6732580 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6732581 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6732582 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6732583 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6732584 2022.04.16 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6732585 2022.04.16 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6732586 2022.04.16 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6732587 2022.04.16 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6732588 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6732589 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 6732590 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 6732591 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6732592 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6732593 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6732594 2022.04.16 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6732595 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6732596 2022.04.16 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6732629 2022.04.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6732630 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6717476 2022.04.14 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6717477 2022.04.14 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6717478 2022.04.14 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6717479 2022.04.14 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6717480 2022.04.14 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6698455 2022.04.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6692365 2022.04.10 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6692366 2022.04.10 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6692367 2022.04.10 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6692368 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6692369 2022.04.10 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6692370 2022.04.10 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6692371 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6692372 2022.04.10 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6692373 2022.04.10 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6692374 2022.04.10 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6692375 2022.04.10 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6692376 2022.04.10 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6692377 2022.04.10 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6692378 2022.04.10 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6692379 2022.04.10 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6692380 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6692382 2022.04.10 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6692383 2022.04.10 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6692502 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6692503 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6692504 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6692505 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6692506 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6692507 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6692508 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6692509 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6692510 2022.04.10 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 6692511 2022.04.10 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6692512 2022.04.10 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6692513 2022.04.10 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6692514 2022.04.10 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6692515 2022.04.10 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6692516 2022.04.10 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6692517 2022.04.10 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6692518 2022.04.10 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6692519 2022.04.10 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6692520 2022.04.10 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6692521 2022.04.10 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6692522 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6692523 2022.04.10 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6692524 2022.04.10 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6692525 2022.04.10 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6692526 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6692527 2022.04.10 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6692528 2022.04.10 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6692529 2022.04.10 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6692530 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6692531 2022.04.10 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6692563 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6692564 2022.04.10 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6692349 2022.04.09 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6692350 2022.04.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6672786 2022.04.07 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6672789 2022.04.05 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6656791 2022.04.03 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6656792 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6656793 2022.04.03 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6656794 2022.04.03 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6656795 2022.04.03 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6656796 2022.04.03 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6656797 2022.04.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6656798 2022.04.03 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6656799 2022.04.03 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6656800 2022.04.03 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6656801 2022.04.03 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6656802 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6656803 2022.04.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6656826 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6656827 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6656828 2022.04.03 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6656829 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6656830 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6656831 2022.04.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6656832 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6656833 2022.04.03 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6656834 2022.04.03 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6656835 2022.04.03 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6656836 2022.04.03 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6656837 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6656838 2022.04.03 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6656839 2022.04.03 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6656840 2022.04.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 6656841 2022.04.03 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6656842 2022.04.03 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 20 6656843 2022.04.03 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6656844 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6656845 2022.04.03 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6656846 2022.04.03 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6656863 2022.04.03 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6656890 2022.04.03 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6656931 2022.04.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6656941 2022.04.03 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6656942 2022.04.03 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6656943 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6656962 2022.04.03 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6656963 2022.04.03 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 12 6656964 2022.04.03 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6656965 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6656966 2022.04.03 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6656967 2022.04.03 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6656968 2022.04.03 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6656969 2022.04.03 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6656970 2022.04.03 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6656971 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6656972 2022.04.03 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6656973 2022.04.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6656974 2022.04.03 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6656975 2022.04.03 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6656976 2022.04.03 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6656977 2022.04.03 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6656978 2022.04.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6656979 2022.04.03 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6642027 2022.04.01 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 6642029 2022.04.01 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 6642030 2022.04.01 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 6642032 2022.04.01 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6642034 2022.04.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6642035 2022.04.01 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6642037 2022.04.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 6642039 2022.04.01 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6642040 2022.04.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6642041 2022.04.01 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6642042 2022.04.01 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6642043 2022.04.01 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6642044 2022.04.01 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6642178 2022.04.01 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6642179 2022.04.01 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6642180 2022.04.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6642181 2022.04.01 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6643015 2022.04.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6643016 2022.04.01 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6643017 2022.04.01 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6643018 2022.04.01 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6643019 2022.04.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 300 6643020 2022.04.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 130 6643047 2022.04.01 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6643048 2022.04.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6643049 2022.04.01 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6643050 2022.04.01 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6643051 2022.04.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6643052 2022.04.01 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6643053 2022.04.01 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6643054 2022.04.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6640242 2022.03.31 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6640243 2022.03.31 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6640244 2022.03.31 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6640245 2022.03.31 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6640246 2022.03.31 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6640247 2022.03.31 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6640248 2022.03.31 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6640249 2022.03.31 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6640250 2022.03.31 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6640251 2022.03.31 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6640252 2022.03.31 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6640253 2022.03.31 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6637928 2022.03.30 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6629215 2022.03.28 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6629216 2022.03.28 PK mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6629229 2022.03.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6629230 2022.03.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6617775 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6617776 2022.03.27 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6617777 2022.03.27 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6617778 2022.03.27 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6617779 2022.03.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6617780 2022.03.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6617781 2022.03.27 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6617782 2022.03.27 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6617783 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1