DRUŻYNA

Drużyna: Igor Załęski. Obserwator: Igor Załęski

Liczba gatunków: 40

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 16 65 12 12 0 1 4 7
2 5 144 16 5 0 2 1 2
3 28 1342 39 25 0 1 13 11
4 1 1 40 1 0 0 0 1
5 0 0 40 0 0 0 0 0
6 0 0 40 0 0 0 0 0
7 0 0 40 0 0 0 0 0
8 0 0 40 0 0 0 0 0
9 0 0 40 0 0 0 0 0
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8177063 2023.04.10 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 800 8033413 2023.03.18 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8033364 2023.03.18 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 8033360 2023.03.18 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 8033337 2023.03.18 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8033332 2023.03.18 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8033210 2023.03.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 8033209 2023.03.18 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 8033201 2023.03.18 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 8033196 2023.03.18 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 8033195 2023.03.18 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8033417 2023.03.18 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 8033414 2023.03.18 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8033418 2023.03.18 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8033569 2023.03.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8033478 2023.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8033461 2023.03.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8033460 2023.03.18 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8033442 2023.03.18 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8033436 2023.03.18 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 8033424 2023.03.18 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8033423 2023.03.18 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8033419 2023.03.18 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 8033189 2023.03.18 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8033071 2023.03.18 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8033044 2023.03.18 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 8033042 2023.03.18 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8033439 2023.03.18 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8033334 2023.03.18 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7876517 2023.02.11 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7876515 2023.02.11 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7876516 2023.02.11 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 7876518 2023.02.11 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 7844611 2023.02.01 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7831429 2023.01.28 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7831428 2023.01.28 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7824110 2023.01.26 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7816459 2023.01.24 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7816472 2023.01.24 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7816473 2023.01.24 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7816474 2023.01.24 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7816506 2023.01.24 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7816505 2023.01.24 WM
pospolity bogatka, Parus major 5 7780856 2023.01.14 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7780850 2023.01.14 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 7780848 2023.01.14 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 7780847 2023.01.14 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7780846 2023.01.14 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7780849 2023.01.14 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7772522 2023.01.11 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...