DRUŻYNA

Drużyna: Tomek Duda. Obserwator: Tomasz Duda

Liczba gatunków: 142

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 114 2365 57 57 0 12 15 30
2 189 5221 78 55 0 3 16 36
3 140 1064 83 42 0 0 7 35
4 411 1504 121 83 0 6 34 43
5 228 1278 142 85 0 5 38 42
6 0 0 142 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8439583 2023.05.13
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 8439584 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 20 8439585 2023.05.13
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 10 8439596 2023.05.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8439602 2023.05.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8439604 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8439605 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8439606 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 20 8439607 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 8439608 2023.05.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8439609 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8439610 2023.05.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8439612 2023.05.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 8439629 2023.05.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8439630 2023.05.13
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8439631 2023.05.13
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8439632 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 15 8439633 2023.05.13
pospolity bogatka, Parus major 10 8439634 2023.05.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8439636 2023.05.13
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8439655 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8439656 2023.05.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 10 8439658 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8439660 2023.05.13
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8439662 2023.05.13
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8439670 2023.05.13
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 8439672 2023.05.13
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 4 8439677 2023.05.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8439678 2023.05.13
pospolity kruk, Corvus corax 2 8439717 2023.05.13
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8439736 2023.05.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8439740 2023.05.13
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8439741 2023.05.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8439743 2023.05.13
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8439744 2023.05.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8439746 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8401050 2023.05.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8401049 2023.05.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8401047 2023.05.07
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8401048 2023.05.07
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8401044 2023.05.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8401046 2023.05.07
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8401045 2023.05.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8401043 2023.05.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8401041 2023.05.07
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8401042 2023.05.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8401040 2023.05.07
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 8401039 2023.05.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8401038 2023.05.07
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 8401036 2023.05.07
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8401035 2023.05.07
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8401034 2023.05.07
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8401032 2023.05.07
pospolity łyska, Fulica atra 30 8401033 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8401037 2023.05.07
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8401031 2023.05.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8401029 2023.05.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8401027 2023.05.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8401028 2023.05.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8401026 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8401030 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8401025 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8401024 2023.05.07
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8401023 2023.05.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8400272 2023.05.07
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8400274 2023.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8400263 2023.05.07
pospolity kruk, Corvus corax 1 8400265 2023.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 8400273 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8400264 2023.05.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8400261 2023.05.07
pospolity bogatka, Parus major 1 8400262 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8400257 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8400260 2023.05.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8400258 2023.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8400269 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8400256 2023.05.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8400254 2023.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 8400259 2023.05.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8400253 2023.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8400268 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8400255 2023.05.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8400271 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8400267 2023.05.07
pospolity łyska, Fulica atra 6 8400266 2023.05.07
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8398432 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8398433 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8398430 2023.05.07
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8398431 2023.05.07
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8398427 2023.05.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8398426 2023.05.07
pospolity bogatka, Parus major 1 8398429 2023.05.07
pospolity kos, Turdus merula 1 8398428 2023.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8398425 2023.05.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8398407 2023.05.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8398404 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8398405 2023.05.07
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8398402 2023.05.07
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8398403 2023.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8398401 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8398406 2023.05.07
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8398400 2023.05.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8398408 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8398398 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8398399 2023.05.07
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8398397 2023.05.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8398396 2023.05.07
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8398395 2023.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8398393 2023.05.07
pospolity łyska, Fulica atra 2 8398421 2023.05.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8398424 2023.05.07
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8398423 2023.05.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8398422 2023.05.07
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8398419 2023.05.07
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8398416 2023.05.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8398417 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8398420 2023.05.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8398415 2023.05.07
pospolity bogatka, Parus major 1 8398418 2023.05.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8398414 2023.05.07
pospolity łyska, Fulica atra 2 8398413 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8398411 2023.05.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8398412 2023.05.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8398410 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8398409 2023.05.07
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8368672 2023.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8368671 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8368669 2023.05.03
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8368670 2023.05.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8368664 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8368665 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 2 8368668 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8368667 2023.05.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8368666 2023.05.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8368663 2023.05.03
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8368659 2023.05.03
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8368661 2023.05.03
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8368656 2023.05.03
pospolity łyska, Fulica atra 1 8368662 2023.05.03
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8368654 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8368655 2023.05.03
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8368660 2023.05.03
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8368652 2023.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8368657 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8368658 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8368541 2023.05.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8368540 2023.05.03
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8368538 2023.05.03
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8368537 2023.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8368536 2023.05.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8368535 2023.05.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8368539 2023.05.03
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8368534 2023.05.03
pospolity kruk, Corvus corax 2 8368532 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8368533 2023.05.03
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8368531 2023.05.03
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 8368530 2023.05.03
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8368529 2023.05.03
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8368528 2023.05.03
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8368527 2023.05.03
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8368526 2023.05.03
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 8368525 2023.05.03
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8368922 2023.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8354858 2023.05.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8354859 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8354853 2023.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8354854 2023.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354840 2023.05.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 8354844 2023.05.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8354839 2023.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8354855 2023.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8354847 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8354837 2023.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8354838 2023.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8354846 2023.05.02
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8354864 2023.05.02
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8354836 2023.05.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8354828 2023.05.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8354830 2023.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8354833 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8354834 2023.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 8354831 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8354827 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8354829 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8354825 2023.05.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8354826 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8354823 2023.05.02
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8354822 2023.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8354832 2023.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354824 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8354821 2023.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8354835 2023.05.02
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8354820 2023.05.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 8354857 2023.05.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8354862 2023.05.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8354865 2023.05.02
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8354848 2023.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8354851 2023.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8354863 2023.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8354852 2023.05.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8354861 2023.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8354849 2023.05.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8354856 2023.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8354850 2023.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354841 2023.05.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8354842 2023.05.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8354860 2023.05.02
pospolity kruk, Corvus corax 2 8354845 2023.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8354843 2023.05.02
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8347670 2023.05.01
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8347668 2023.05.01
pospolity żuraw, Grus grus 2 8347669 2023.05.01
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 8347667 2023.05.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8347663 2023.05.01
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8347666 2023.05.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8347660 2023.05.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8347659 2023.05.01
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8347657 2023.05.01
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 8347655 2023.05.01
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 8347662 2023.05.01
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8347658 2023.05.01
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8347664 2023.05.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8347653 2023.05.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8347665 2023.05.01
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8347654 2023.05.01
pospolity łyska, Fulica atra 15 8347656 2023.05.01
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8347661 2023.05.01
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 8348240 2023.05.01
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8348145 2023.04.30
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8348146 2023.04.30
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8348150 2023.04.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8348153 2023.04.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8348164 2023.04.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8348205 2023.04.30
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8348227 2023.04.30
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8348228 2023.04.30
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8348229 2023.04.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8348231 2023.04.30
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8316152 2023.04.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8316151 2023.04.28
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8316154 2023.04.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8316149 2023.04.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8316148 2023.04.28
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8316146 2023.04.28
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8316153 2023.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8316147 2023.04.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8316145 2023.04.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8316150 2023.04.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8316144 2023.04.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8316143 2023.04.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8316142 2023.04.28
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8316141 2023.04.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8316131 2023.04.28
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8316134 2023.04.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8316138 2023.04.28
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8316127 2023.04.28
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8316130 2023.04.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8316128 2023.04.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8316132 2023.04.28
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8316126 2023.04.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 8316235 2023.04.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8316137 2023.04.28
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8316133 2023.04.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8316136 2023.04.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8316124 2023.04.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8316125 2023.04.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8316135 2023.04.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 8316129 2023.04.28
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 8308990 2023.04.27
pospolity kos, Turdus merula 2 8308991 2023.04.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8308992 2023.04.27
pospolity bogatka, Parus major 3 8308993 2023.04.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8308995 2023.04.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8308997 2023.04.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8308998 2023.04.27
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8309000 2023.04.27
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8309001 2023.04.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8309003 2023.04.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8309004 2023.04.27
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8301858 2023.04.26
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8299489 2023.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8299490 2023.04.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8299491 2023.04.25
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8299487 2023.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8299488 2023.04.25
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8299486 2023.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8299492 2023.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8299485 2023.04.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8299484 2023.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8299507 2023.04.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8299503 2023.04.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8299505 2023.04.25
pospolity bogatka, Parus major 1 8299504 2023.04.25
pospolity łyska, Fulica atra 2 8299508 2023.04.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8299501 2023.04.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8299502 2023.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8299499 2023.04.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8299498 2023.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8299506 2023.04.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8299495 2023.04.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8299496 2023.04.25
pospolity bogatka, Parus major 1 8299500 2023.04.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 8299494 2023.04.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8299497 2023.04.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8299521 2023.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8299522 2023.04.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8299524 2023.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8299519 2023.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8299523 2023.04.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8299518 2023.04.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8299517 2023.04.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8299520 2023.04.25
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8299516 2023.04.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8299515 2023.04.25
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8299510 2023.04.25
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8299512 2023.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8299513 2023.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8299509 2023.04.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8299511 2023.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8299514 2023.04.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8262773 2023.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8262771 2023.04.21
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8262769 2023.04.21
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8262781 2023.04.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 8262770 2023.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8262772 2023.04.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8262762 2023.04.21
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8262768 2023.04.21
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8262765 2023.04.21
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8262767 2023.04.21
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8262759 2023.04.21
pospolity żuraw, Grus grus 8 8262764 2023.04.21
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8262761 2023.04.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 8262760 2023.04.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8262766 2023.04.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8262757 2023.04.21
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8262758 2023.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8262763 2023.04.21
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8262754 2023.04.21
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8262755 2023.04.21
pospolity kruk, Corvus corax 2 8262756 2023.04.21
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8262753 2023.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8262752 2023.04.21
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8262750 2023.04.21
pospolity łyska, Fulica atra 2 8262749 2023.04.21
pospolity kruk, Corvus corax 1 8262751 2023.04.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8262745 2023.04.21
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8262747 2023.04.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8262741 2023.04.21
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8262744 2023.04.21
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8262748 2023.04.21
pospolity łyska, Fulica atra 12 8262742 2023.04.21
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 8262779 2023.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8262743 2023.04.21
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8262780 2023.04.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 8262746 2023.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8262740 2023.04.21
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8262739 2023.04.21
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8243041 2023.04.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8243047 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8243044 2023.04.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8243048 2023.04.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8243045 2023.04.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8243049 2023.04.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8243043 2023.04.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8243046 2023.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8243042 2023.04.18
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8243038 2023.04.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8243039 2023.04.18
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8243036 2023.04.18
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8243034 2023.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8243037 2023.04.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8243032 2023.04.18
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8243031 2023.04.18
pospolity łyska, Fulica atra 6 8243057 2023.04.18
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8243030 2023.04.18
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 8243033 2023.04.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8243035 2023.04.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8243028 2023.04.18
pospolity kos, Turdus merula 2 8243029 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8243026 2023.04.18
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8243040 2023.04.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8243027 2023.04.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8243025 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8243022 2023.04.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8243023 2023.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8243024 2023.04.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8243020 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8243018 2023.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8243021 2023.04.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8243017 2023.04.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8243016 2023.04.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8243014 2023.04.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8243019 2023.04.18
pospolity łyska, Fulica atra 2 8243013 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8243012 2023.04.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8243015 2023.04.18
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8243011 2023.04.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8243010 2023.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8222829 2023.04.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8222830 2023.04.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8222821 2023.04.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8222823 2023.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8222819 2023.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8222816 2023.04.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8222813 2023.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8222814 2023.04.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8222810 2023.04.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8222831 2023.04.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8222834 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222832 2023.04.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8222828 2023.04.16
pospolity bogatka, Parus major 2 8222827 2023.04.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8222833 2023.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8222825 2023.04.16
pospolity kos, Turdus merula 2 8222824 2023.04.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8222826 2023.04.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8222820 2023.04.16
pospolity bogatka, Parus major 1 8222822 2023.04.16
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8222817 2023.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8222818 2023.04.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8222815 2023.04.16
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8222811 2023.04.16
pospolity łyska, Fulica atra 1 8222812 2023.04.16
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8222806 2023.04.16
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8222804 2023.04.16
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8222802 2023.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8222807 2023.04.16
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8222803 2023.04.16
pospolity bogatka, Parus major 2 8222809 2023.04.16
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8222805 2023.04.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8222808 2023.04.16
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8222800 2023.04.16
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8222799 2023.04.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8222801 2023.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 8222798 2023.04.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8222797 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222795 2023.04.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8222796 2023.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8222794 2023.04.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8222793 2023.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8222792 2023.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 8222790 2023.04.16
pospolity kruk, Corvus corax 1 8222789 2023.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8222791 2023.04.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8222786 2023.04.16
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8222787 2023.04.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8222788 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222783 2023.04.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8222784 2023.04.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8222782 2023.04.16
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8222781 2023.04.16
pospolity łyska, Fulica atra 4 8222785 2023.04.16
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8222780 2023.04.16
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8222778 2023.04.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8222779 2023.04.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8218736 2023.04.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8218732 2023.04.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8218735 2023.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8218733 2023.04.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8218734 2023.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8218730 2023.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8218731 2023.04.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8218728 2023.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8218726 2023.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8218729 2023.04.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8218727 2023.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8218725 2023.04.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8218724 2023.04.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8218723 2023.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8218720 2023.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8218721 2023.04.15
pospolity bogatka, Parus major 2 8218722 2023.04.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8218719 2023.04.15
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8218717 2023.04.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8218718 2023.04.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8218716 2023.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8218751 2023.04.15
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8218752 2023.04.15
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8218750 2023.04.15
pospolity gęgawa, Anser anser 7 8218749 2023.04.15
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8218747 2023.04.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8218748 2023.04.15
pospolity łyska, Fulica atra 4 8218745 2023.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8218746 2023.04.15
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8218744 2023.04.15
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8218743 2023.04.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8218742 2023.04.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8218741 2023.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8218739 2023.04.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8218740 2023.04.15
pospolity bogatka, Parus major 2 8218738 2023.04.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8218737 2023.04.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 8218713 2023.04.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8218714 2023.04.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8218710 2023.04.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8218712 2023.04.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8218709 2023.04.15
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8218707 2023.04.15
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8218715 2023.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8218711 2023.04.15
pospolity łyska, Fulica atra 1 8218705 2023.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8218706 2023.04.15
pospolity łyska, Fulica atra 1 8218704 2023.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8218708 2023.04.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8218703 2023.04.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8218702 2023.04.15
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8218700 2023.04.15
pospolity żuraw, Grus grus 1 8218701 2023.04.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8207846 2023.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207844 2023.04.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8207840 2023.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8207843 2023.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8207838 2023.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8207835 2023.04.14
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8207841 2023.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8207837 2023.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 8207832 2023.04.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8207831 2023.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8207834 2023.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8207830 2023.04.14
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8207857 2023.04.14
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8207854 2023.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8207853 2023.04.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8207852 2023.04.14
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8207855 2023.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207850 2023.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8207849 2023.04.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8207856 2023.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8207845 2023.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8207847 2023.04.14
pospolity żuraw, Grus grus 4 8207851 2023.04.14
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8207848 2023.04.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8207842 2023.04.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8207839 2023.04.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8207836 2023.04.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8207833 2023.04.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8207829 2023.04.14
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 8207827 2023.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8207825 2023.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8207828 2023.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8207826 2023.04.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8207824 2023.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8207823 2023.04.14
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8207822 2023.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8207821 2023.04.14
pospolity łyska, Fulica atra 8 8207818 2023.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207820 2023.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8207819 2023.04.14
pospolity łyska, Fulica atra 15 8207817 2023.04.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8207816 2023.04.14
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8207814 2023.04.14
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8207815 2023.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186144 2023.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8186146 2023.04.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8186145 2023.04.11
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8186142 2023.04.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8186141 2023.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8186143 2023.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8186162 2023.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8186160 2023.04.11
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8186157 2023.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8186161 2023.04.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8186159 2023.04.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8186155 2023.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8186158 2023.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8186156 2023.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8186154 2023.04.11
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8186151 2023.04.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8186153 2023.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8186152 2023.04.11
pospolity mazurek, Passer montanus 8 8186149 2023.04.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8186148 2023.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8186150 2023.04.11
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8186147 2023.04.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8186139 2023.04.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8186137 2023.04.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8186135 2023.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8186140 2023.04.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8186132 2023.04.11
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8186130 2023.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8186138 2023.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8186136 2023.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8186131 2023.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8186134 2023.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8186133 2023.04.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8170597 2023.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8170598 2023.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8170596 2023.04.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8170581 2023.04.09
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8170585 2023.04.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8170586 2023.04.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8170587 2023.04.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8170578 2023.04.09
pospolity kos, Turdus merula 3 8170588 2023.04.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8170589 2023.04.09
pospolity bogatka, Parus major 10 8170591 2023.04.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8170583 2023.04.09
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8170582 2023.04.09
pospolity żuraw, Grus grus 3 8170584 2023.04.09
pospolity łyska, Fulica atra 2 8170579 2023.04.09
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8170577 2023.04.09
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8170580 2023.04.09
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8170576 2023.04.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8170590 2023.04.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8132726 2023.04.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8132730 2023.04.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8132734 2023.04.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8132737 2023.04.02
pospolity łyska, Fulica atra 4 8132741 2023.04.02
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8132744 2023.04.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8132746 2023.04.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8132747 2023.04.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8132749 2023.04.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8132750 2023.04.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8132752 2023.04.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 8132753 2023.04.02
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8132756 2023.04.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8132759 2023.04.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8132760 2023.04.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8132762 2023.04.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8132764 2023.04.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8132794 2023.04.02
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 8132850 2023.04.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8132853 2023.04.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8132856 2023.04.02
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8132866 2023.04.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8132868 2023.04.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 8132870 2023.04.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8132872 2023.04.02
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8132874 2023.04.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8132878 2023.04.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8132879 2023.04.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8132883 2023.04.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8132884 2023.04.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8132889 2023.04.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8132899 2023.04.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8132914 2023.04.02
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8132915 2023.04.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8107574 2023.03.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8046730 2023.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8046735 2023.03.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8046734 2023.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8046733 2023.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8046727 2023.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8046728 2023.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8046731 2023.03.20
pospolity bogatka, Parus major 2 8046732 2023.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8046729 2023.03.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8046726 2023.03.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8046725 2023.03.20
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8011249 2023.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8011247 2023.03.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8011248 2023.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8011246 2023.03.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8011245 2023.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8011244 2023.03.16
pospolity bogatka, Parus major 2 8011241 2023.03.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8011243 2023.03.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8011242 2023.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8011238 2023.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8011237 2023.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8011240 2023.03.16
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8011239 2023.03.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8011235 2023.03.16
pospolity bogatka, Parus major 4 8011236 2023.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8011233 2023.03.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8011234 2023.03.16
pospolity kos, Turdus merula 2 8007600 2023.03.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8007601 2023.03.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8007599 2023.03.15
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8007618 2023.03.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8007616 2023.03.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8007617 2023.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8007615 2023.03.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8007613 2023.03.15
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8007611 2023.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8007612 2023.03.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8007610 2023.03.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8007614 2023.03.15
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8007609 2023.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8007608 2023.03.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8007606 2023.03.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8007607 2023.03.15
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8007605 2023.03.15
pospolity łyska, Fulica atra 10 8007603 2023.03.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8007604 2023.03.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8007596 2023.03.15
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8007597 2023.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8007598 2023.03.15
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 8007595 2023.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8007593 2023.03.15
pospolity łyska, Fulica atra 4 8007602 2023.03.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8007592 2023.03.15
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8007591 2023.03.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8007594 2023.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8007590 2023.03.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8007588 2023.03.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8007589 2023.03.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8007587 2023.03.15
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 8007586 2023.03.15
pospolity łyska, Fulica atra 2 8007585 2023.03.15
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8007584 2023.03.15
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8007583 2023.03.15
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8007582 2023.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8007580 2023.03.15
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8007579 2023.03.15
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8007577 2023.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8007578 2023.03.15
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8007581 2023.03.15
pospolity łyska, Fulica atra 2 8007576 2023.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8007574 2023.03.15
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8007573 2023.03.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8007571 2023.03.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8007575 2023.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8007572 2023.03.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 8007569 2023.03.15
pospolity żuraw, Grus grus 50 8007570 2023.03.15
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8007568 2023.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7998587 2023.03.13
pospolity bogatka, Parus major 1 7998588 2023.03.13
pospolity kos, Turdus merula 1 7998586 2023.03.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7998589 2023.03.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7998585 2023.03.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7974611 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 7974612 2023.03.08
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7974608 2023.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7974607 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7974610 2023.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7974606 2023.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7974609 2023.03.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7974604 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7974602 2023.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7974601 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7974595 2023.03.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7974597 2023.03.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7974596 2023.03.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7974592 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7974593 2023.03.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7974587 2023.03.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7974589 2023.03.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7974585 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 2 7974581 2023.03.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7974583 2023.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7974582 2023.03.08
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7974580 2023.03.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7974576 2023.03.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7974603 2023.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7974600 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7974599 2023.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7974594 2023.03.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7974598 2023.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7974591 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7974590 2023.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7974588 2023.03.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7974586 2023.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7974584 2023.03.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7974578 2023.03.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7974579 2023.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7974575 2023.03.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7974577 2023.03.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7974574 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7974573 2023.03.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7974572 2023.03.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7974571 2023.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7974570 2023.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7974569 2023.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7974565 2023.03.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7974567 2023.03.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7974566 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 2 7974568 2023.03.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7974558 2023.03.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7974562 2023.03.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7974563 2023.03.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7974559 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 7974560 2023.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7974564 2023.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7974561 2023.03.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7974557 2023.03.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7937736 2023.02.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7937733 2023.02.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7937734 2023.02.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7937735 2023.02.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7937732 2023.02.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7937738 2023.02.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7937737 2023.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7937730 2023.02.27
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7937727 2023.02.27
pospolity kos, Turdus merula 1 7937729 2023.02.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7937726 2023.02.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7937731 2023.02.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7937725 2023.02.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7937724 2023.02.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7937728 2023.02.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7937723 2023.02.27
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7937721 2023.02.27
pospolity bogatka, Parus major 8 7937722 2023.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7937720 2023.02.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7937718 2023.02.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7937719 2023.02.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7937717 2023.02.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7937716 2023.02.27
pospolity kruk, Corvus corax 2 7916913 2023.02.22
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7916914 2023.02.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7916930 2023.02.22
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7916929 2023.02.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7916928 2023.02.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7916927 2023.02.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7916925 2023.02.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7916926 2023.02.22
pospolity bogatka, Parus major 4 7916924 2023.02.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7916923 2023.02.22
pospolity żuraw, Grus grus 2 7916921 2023.02.22
pospolity kos, Turdus merula 1 7916922 2023.02.22
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7916920 2023.02.22
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7916918 2023.02.22
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7916919 2023.02.22
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 7916917 2023.02.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7916916 2023.02.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7916915 2023.02.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7914561 2023.02.22
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7914562 2023.02.22
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7914560 2023.02.22
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7914559 2023.02.22
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7914557 2023.02.22
pospolity łyska, Fulica atra 30 7914558 2023.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7914554 2023.02.22
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7914556 2023.02.22
pospolity kruk, Corvus corax 1 7914555 2023.02.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7914551 2023.02.22
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7914552 2023.02.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7914553 2023.02.22
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7914548 2023.02.22
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7914549 2023.02.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7914550 2023.02.22
pospolity łyska, Fulica atra 15 7914547 2023.02.22
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7914544 2023.02.22
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7914545 2023.02.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7914546 2023.02.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7914543 2023.02.22
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7910661 2023.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7910662 2023.02.20
pospolity łyska, Fulica atra 2 7910663 2023.02.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7910664 2023.02.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7910665 2023.02.20
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7910659 2023.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7910660 2023.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7910244 2023.02.19
pospolity kos, Turdus merula 4 7910243 2023.02.19
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7910241 2023.02.19
pospolity bogatka, Parus major 2 7910240 2023.02.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7910239 2023.02.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7910242 2023.02.19
pospolity żuraw, Grus grus 2 7910238 2023.02.19
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7910234 2023.02.19
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7910235 2023.02.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7910237 2023.02.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7910236 2023.02.19
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7910233 2023.02.19
pospolity gęgawa, Anser anser 80 7910232 2023.02.19
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7910231 2023.02.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7910228 2023.02.19
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7910230 2023.02.19
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7910229 2023.02.19
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7898561 2023.02.16
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7898562 2023.02.16
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 7898563 2023.02.16
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7898564 2023.02.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7898565 2023.02.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7898566 2023.02.16
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7898567 2023.02.16
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7898568 2023.02.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7898569 2023.02.16
pospolity bogatka, Parus major 4 7898570 2023.02.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7898571 2023.02.16
pospolity kos, Turdus merula 5 7898572 2023.02.16
pospolity kruk, Corvus corax 2 7898573 2023.02.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7898574 2023.02.16
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7886623 2023.02.13
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7886624 2023.02.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7886625 2023.02.13
pospolity bogatka, Parus major 4 7886626 2023.02.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7886627 2023.02.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7886628 2023.02.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7886629 2023.02.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7886630 2023.02.13
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7886631 2023.02.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7886632 2023.02.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7886633 2023.02.13
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7886634 2023.02.13
pospolity żuraw, Grus grus 2 7886635 2023.02.13
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7886636 2023.02.13
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7886637 2023.02.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7880105 2023.02.12
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 7880154 2023.02.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7880209 2023.02.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7880232 2023.02.12
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7880233 2023.02.12
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7880234 2023.02.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7880235 2023.02.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7880236 2023.02.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7880245 2023.02.12
pospolity łyska, Fulica atra 100 7880246 2023.02.12
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7880247 2023.02.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7880248 2023.02.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7880249 2023.02.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7880250 2023.02.12
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7880273 2023.02.12
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7866795 2023.02.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7866796 2023.02.08
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7866797 2023.02.08
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7866799 2023.02.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7866801 2023.02.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7866802 2023.02.08
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7866803 2023.02.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7866804 2023.02.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7866805 2023.02.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7866806 2023.02.08
pospolity kos, Turdus merula 10 7866807 2023.02.08
pospolity bogatka, Parus major 10 7866808 2023.02.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7866809 2023.02.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7866810 2023.02.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7866811 2023.02.08
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7866812