DRUŻYNA

Drużyna: Ornitoterapia. Obserwator: Piotr Górski

Liczba gatunków: 246

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 114 371 48 48 2 2 14 30
2 223 1759 84 69 0 10 27 32
3 264 4199 112 84 2 16 26 40
4 385 926 143 92 0 9 42 41
5 383 1864 186 119 0 23 55 41
6 615 910 201 107 3 14 50 40
7 262 1282 221 115 2 30 42 41
8 176 1264 222 66 0 2 30 34
9 305 1104 230 95 2 14 40 39
10 293 1032 242 102 8 25 29 40
11 186 926 245 75 2 13 25 35
12 27 57 246 15 1 1 6 7
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9248671 2023.12.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9248672 2023.12.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9248668 2023.12.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9248664 2023.12.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9248670 2023.12.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9248667 2023.12.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9248666 2023.12.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9248665 2023.12.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9248669 2023.12.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9248663 2023.12.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9245719 2023.12.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9243667 2023.12.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9243669 2023.12.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9243668 2023.12.05 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9243665 2023.12.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9243666 2023.12.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9236763 2023.12.03 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9236762 2023.12.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9236760 2023.12.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9236761 2023.12.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9236756 2023.12.03 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9236759 2023.12.03 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9236757 2023.12.03 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9236754 2023.12.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9236755 2023.12.03 MZ
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9232661 2023.12.02 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9231538 2023.12.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9223564 2023.11.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9223565 2023.11.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9223566 2023.11.28 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9213777 2023.11.25 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9213776 2023.11.25 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213774 2023.11.25 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213773 2023.11.25 ŁD
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9213772 2023.11.25 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9213769 2023.11.25 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 9213771 2023.11.25 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9213770 2023.11.25 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9213768 2023.11.25 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9213766 2023.11.25 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9213765 2023.11.25 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9213767 2023.11.25 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 21 9213763 2023.11.25 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9212076 2023.11.25 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9212075 2023.11.25 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9212072 2023.11.25 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9212074 2023.11.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9212073 2023.11.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9211643 2023.11.25 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9211640 2023.11.25 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9211642 2023.11.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9211638 2023.11.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9211641 2023.11.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9211637 2023.11.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9211636 2023.11.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9211632 2023.11.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9211634 2023.11.25 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9211635 2023.11.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9211630 2023.11.25 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9211633 2023.11.25 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9211629 2023.11.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211628 2023.11.25 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9211626 2023.11.25 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9211627 2023.11.25 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9211625 2023.11.25 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9211624 2023.11.25 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9211623 2023.11.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9211620 2023.11.25 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9211621 2023.11.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9211622 2023.11.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9208482 2023.11.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9206825 2023.11.22 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9206824 2023.11.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9206826 2023.11.22 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9206820 2023.11.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9206821 2023.11.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9206822 2023.11.22 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9206819 2023.11.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9206823 2023.11.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9206817 2023.11.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9199777 2023.11.19 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9199778 2023.11.19 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9199608 2023.11.19 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9194403 2023.11.18 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9194406 2023.11.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9194401 2023.11.18 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9194405 2023.11.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9194402 2023.11.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9194404 2023.11.18 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9194398 2023.11.18 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9194400 2023.11.18 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9194399 2023.11.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9194397 2023.11.18 LB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9194396 2023.11.18 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9194394 2023.11.18 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9194395 2023.11.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9194392 2023.11.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9194390 2023.11.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9194393 2023.11.18 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9194388 2023.11.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9194391 2023.11.18 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9194389 2023.11.18 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9194387 2023.11.18 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9194386 2023.11.18 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9194385 2023.11.18 LB
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 9193132 2023.11.18 LB
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9192274 2023.11.17 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9180449 2023.11.12 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9180426 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180353 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9180356 2023.11.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9180357 2023.11.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9180350 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9180351 2023.11.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9180348 2023.11.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9180347 2023.11.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9180344 2023.11.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9180346 2023.11.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9180343 2023.11.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9180349 2023.11.12 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9180345 2023.11.12 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9180340 2023.11.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9180342 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9180337 2023.11.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9180338 2023.11.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9180341 2023.11.12 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9180336 2023.11.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9180370 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9180371 2023.11.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9180369 2023.11.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 9180367 2023.11.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9180368 2023.11.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9180372 2023.11.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9180373 2023.11.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9180363 2023.11.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9180360 2023.11.12 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9180362 2023.11.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 9180359 2023.11.12 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9180365 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180366 2023.11.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9180358 2023.11.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9180335 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9180333 2023.11.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9180334 2023.11.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9180332 2023.11.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9180331 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9180325 2023.11.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9180328 2023.11.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9180329 2023.11.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9180326 2023.11.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9180323 2023.11.12 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9180327 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180322 2023.11.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9180324 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9180320 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180321 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9180313 2023.11.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9180308 2023.11.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9180316 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180311 2023.11.12 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9180315 2023.11.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9180314 2023.11.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9180317 2023.11.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9180318 2023.11.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9180309 2023.11.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9180307 2023.11.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9180319 2023.11.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9180312 2023.11.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9180310 2023.11.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9180306 2023.11.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9180305 2023.11.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9180304 2023.11.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9169069 2023.11.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9169067 2023.11.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9169068 2023.11.09 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9166217 2023.11.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9166218 2023.11.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9166219 2023.11.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9166216 2023.11.08 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9163397 2023.11.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9163396 2023.11.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9163395 2023.11.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9163400 2023.11.07 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9163398 2023.11.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 65 9163399 2023.11.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9160705 2023.11.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9160704 2023.11.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9149462 2023.11.04 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9141629 2023.11.01 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9141630 2023.11.01 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9141628 2023.11.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9141627 2023.11.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9141631 2023.11.01 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 9141625 2023.11.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9141626 2023.11.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9141622 2023.11.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9141623 2023.11.01 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9141619 2023.11.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 9141621 2023.11.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9141620 2023.11.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9141618 2023.11.01 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9141616 2023.11.01 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9141617 2023.11.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9141615 2023.11.01 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9141613 2023.11.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9141611 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9141610 2023.11.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9141612 2023.11.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9141614 2023.11.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9141609 2023.11.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9141607 2023.11.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9141608 2023.11.01 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9141606 2023.11.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9138053 2023.10.31 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9136807 2023.10.30 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9132263 2023.10.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9132262 2023.10.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9132259 2023.10.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9132260 2023.10.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9132258 2023.10.29 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9132257 2023.10.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9132256 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132255 2023.10.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9132253 2023.10.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9132252 2023.10.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9132250 2023.10.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9132254 2023.10.29 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9132251 2023.10.29 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9132249 2023.10.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9132233 2023.10.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9132232 2023.10.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9132230 2023.10.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9132229 2023.10.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9132231 2023.10.29 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9132227 2023.10.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9132228 2023.10.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9132226 2023.10.29 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9132224 2023.10.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9132225 2023.10.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9132223 2023.10.29 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 9132220 2023.10.29 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9132221 2023.10.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9132222 2023.10.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9132219 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132218 2023.10.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9132214 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132216 2023.10.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9132211 2023.10.29 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9132213 2023.10.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9132212 2023.10.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9132210 2023.10.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9132215 2023.10.29 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 9132208 2023.10.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9132207 2023.10.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9132203 2023.10.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9132205 2023.10.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9132209 2023.10.29 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9132204 2023.10.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9132206 2023.10.29 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9132201 2023.10.29 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9132202 2023.10.29 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9126083 2023.10.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9125326 2023.10.28 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9125325 2023.10.28 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9125324 2023.10.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9125322 2023.10.28 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9125323 2023.10.28 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9125321 2023.10.28 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9125320 2023.10.28 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9125319 2023.10.28 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 9125341 2023.10.28 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125342 2023.10.28 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9125340 2023.10.28 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9125339 2023.10.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9125335 2023.10.28 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9125338 2023.10.28 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9125334 2023.10.28 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9125333 2023.10.28 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9125332 2023.10.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9125336 2023.10.28 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9125331 2023.10.28 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9125329 2023.10.28 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9125330 2023.10.28 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9125328 2023.10.28 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9125327 2023.10.28 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9125318 2023.10.28 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9125317 2023.10.28 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9125315 2023.10.28 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9125314 2023.10.28 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9125316 2023.10.28 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9125313 2023.10.28 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9125312 2023.10.28 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9125311 2023.10.28 ŁD
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9125310 2023.10.28 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9125309 2023.10.28 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9125307 2023.10.28 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9125306 2023.10.28 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9125305 2023.10.28 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9125304 2023.10.28 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9125308 2023.10.28 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9125303 2023.10.28 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9113203 2023.10.23 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9104902 2023.10.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9104903 2023.10.21 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9095194 2023.10.18 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9082906 2023.10.14 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9082907 2023.10.14 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9074382 2023.10.13 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9073282 2023.10.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9073278 2023.10.12 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9073279 2023.10.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9073276 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9073277 2023.10.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9073274 2023.10.12 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9073275 2023.10.12 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9073273 2023.10.12 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 7 9073295 2023.10.12 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9073293 2023.10.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9073292 2023.10.12 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9073291 2023.10.12 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9073290 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9073289 2023.10.12 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9073286 2023.10.12 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9073288 2023.10.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9073285 2023.10.12 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9073287 2023.10.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 9073283 2023.10.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9073281 2023.10.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9073284 2023.10.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9073280 2023.10.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9073272 2023.10.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9073270 2023.10.12 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9073271 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9073268 2023.10.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9073265 2023.10.12 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9073269 2023.10.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9073267 2023.10.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9073264 2023.10.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9073262 2023.10.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9073266 2023.10.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9073263 2023.10.12 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9073261 2023.10.12 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9073260 2023.10.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9073258 2023.10.12 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9073259 2023.10.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9073257 2023.10.12 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9068760 2023.10.11 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9068755 2023.10.11 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9068757 2023.10.11 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9068754 2023.10.11 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 9068759 2023.10.11 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9068753 2023.10.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9068758 2023.10.11 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9068756 2023.10.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9068751 2023.10.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9068749 2023.10.11 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9068748 2023.10.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9068752 2023.10.11 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9068750 2023.10.11 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 9068746 2023.10.11 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9068745 2023.10.11 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9068744 2023.10.11 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9065552 2023.10.10 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9065567 2023.10.10 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9065568 2023.10.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9065564 2023.10.10 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9065562 2023.10.10 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9065566 2023.10.10 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9065560 2023.10.10 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9065563 2023.10.10 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9065561 2023.10.10 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9065559 2023.10.10 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9065558 2023.10.10 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9065555 2023.10.10 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9065557 2023.10.10 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9065556 2023.10.10 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9065553 2023.10.10 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 9065554 2023.10.10 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9065541 2023.10.10 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 9065539 2023.10.10 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9065540 2023.10.10 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9065538 2023.10.10 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9065535 2023.10.10 PM
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 9065536 2023.10.10 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9065534 2023.10.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9065542 2023.10.10 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9065533 2023.10.10 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9065530 2023.10.10 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9065531 2023.10.10 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9065532 2023.10.10 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9065529 2023.10.10 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 9065528 2023.10.10 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9065527 2023.10.10 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9065523 2023.10.10 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9065521 2023.10.10 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9065522 2023.10.10 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9065526 2023.10.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9065525 2023.10.10 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9065520 2023.10.10 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9065518 2023.10.10 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9065524 2023.10.10 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9065519 2023.10.10 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9065516 2023.10.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9065517 2023.10.10 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9065514 2023.10.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9065512 2023.10.10 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9065513 2023.10.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9065511 2023.10.10 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9062610 2023.10.09 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9062609 2023.10.09 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9062608 2023.10.09 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9062606 2023.10.09 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9062607 2023.10.09 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9062604 2023.10.09 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9062605 2023.10.09 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9062603 2023.10.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9062602 2023.10.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9062601 2023.10.09 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9061893 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9061892 2023.10.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9061891 2023.10.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9061889 2023.10.09 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9061890 2023.10.09 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9061888 2023.10.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9061886 2023.10.09 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9061887 2023.10.09 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9061885 2023.10.09 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9061884 2023.10.09 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9061882 2023.10.09 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9061881 2023.10.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9061883 2023.10.09 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9061880 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9061879 2023.10.09 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9061878 2023.10.09 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9061876 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9061875 2023.10.09 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9061874 2023.10.09 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9061877 2023.10.09 PM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 90 9061872 2023.10.09 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9061873 2023.10.09 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 9055101 2023.10.08 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9055100 2023.10.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9055097 2023.10.08 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9055098 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9055094 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9055096 2023.10.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9055095 2023.10.08 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9055093 2023.10.08 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9055092 2023.10.08 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9055088 2023.10.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9055087 2023.10.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9055089 2023.10.08 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9055091 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9055083 2023.10.08 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 9055090 2023.10.08 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9055084 2023.10.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 9055082 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9055085 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 9055079 2023.10.08 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9055078 2023.10.08 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 9055080 2023.10.08 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9055077 2023.10.08 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9051589 2023.10.07 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9051588 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9051591 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9051590 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9051587 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9051585 2023.10.07 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9051584 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9051586 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9051582 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 9051583 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9051581 2023.10.07 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9051579 2023.10.07 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 7 9051580 2023.10.07 MB
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9051159 2023.10.07 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9051158 2023.10.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 9051157 2023.10.07 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9051154 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9051160 2023.10.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 9051153 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9051155 2023.10.07 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9051152 2023.10.07 PM
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9051151 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9050435 2023.10.07 PM
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9050434 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 25 9050436 2023.10.07 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9050433 2023.10.07 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9050431 2023.10.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9050432 2023.10.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9050430 2023.10.07 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9050427 2023.10.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 9050426 2023.10.07 PM
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9035050 2023.10.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9027873 2023.10.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9027874 2023.10.01 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9027870 2023.10.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9027871 2023.10.01 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9027872 2023.10.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9027868 2023.10.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9027867 2023.10.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9027866 2023.10.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9027864 2023.10.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9027869 2023.10.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9027863 2023.10.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9027865 2023.10.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9020370 2023.09.29 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9020371 2023.09.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9020369 2023.09.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9019424 2023.09.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9019407 2023.09.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9019410 2023.09.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9019409 2023.09.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9019408 2023.09.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9019405 2023.09.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9019406 2023.09.29 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9019403 2023.09.29 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9019404 2023.09.29 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9019402 2023.09.29 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9019399 2023.09.29 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9019401 2023.09.29 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9019398 2023.09.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9019400 2023.09.29 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 9019396 2023.09.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9019397 2023.09.29 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 9019395 2023.09.29 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9019393 2023.09.29 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9019392 2023.09.29 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9019391 2023.09.29 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9019394 2023.09.29 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9019389 2023.09.29 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9019390 2023.09.29 MZ
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9018640 2023.09.29 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9018639 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9018637 2023.09.29 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9018638 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9018636 2023.09.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9018635 2023.09.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9018633 2023.09.29 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9018634 2023.09.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9018632 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9018631 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9018630 2023.09.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9018629 2023.09.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9018628 2023.09.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9002367 2023.09.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 13 9002370 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9002369 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002368 2023.09.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9002366 2023.09.24 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9002371 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9002365 2023.09.24 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9002363 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002364 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002406 2023.09.24 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 9002404 2023.09.24 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9002402 2023.09.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9002403 2023.09.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9002400 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002405 2023.09.24 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9002401 2023.09.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9002399 2023.09.24 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9002398 2023.09.24 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9002397 2023.09.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9002396 2023.09.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9002394 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002393 2023.09.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9002395 2023.09.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9002391 2023.09.24 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9002392 2023.09.24 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9002387 2023.09.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9002384 2023.09.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9002386 2023.09.24 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9002385 2023.09.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9002382 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9002383 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9002381 2023.09.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9002380 2023.09.24 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9002377 2023.09.24 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9002378 2023.09.24 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9002374 2023.09.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9002376 2023.09.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9002379 2023.09.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9002375 2023.09.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9002372 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9002373 2023.09.24 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 13 9002362 2023.09.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9002360 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9002361 2023.09.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9002357 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9002358 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9002359 2023.09.24 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 9002354 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002356 2023.09.24 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9002353 2023.09.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9002355 2023.09.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9002351 2023.09.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9002349 2023.09.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9002352 2023.09.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9002350 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002348 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9002347 2023.09.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9002343 2023.09.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9002342 2023.09.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9002346 2023.09.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9002340 2023.09.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9002341 2023.09.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9002345 2023.09.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9002344 2023.09.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9002338 2023.09.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9002335 2023.09.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9002334 2023.09.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9002339 2023.09.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9002336 2023.09.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9002333 2023.09.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9002337 2023.09.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9002332 2023.09.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8998187 2023.09.23 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8993453 2023.09.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8993454 2023.09.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8993451 2023.09.22 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8993450 2023.09.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8993452 2023.09.22 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 8993447 2023.09.22 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8993446 2023.09.22 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8993445 2023.09.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8993448 2023.09.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8993449 2023.09.22 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8993467 2023.09.22 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8993466 2023.09.22 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8993469 2023.09.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8993468 2023.09.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8993465 2023.09.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 8993463 2023.09.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8993464 2023.09.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8993462 2023.09.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8993461 2023.09.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8993460 2023.09.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8993459 2023.09.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8993458 2023.09.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8993456 2023.09.22 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8993455 2023.09.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8993457 2023.09.22 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8974520 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8974521 2023.09.17 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8974031 2023.09.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8974034 2023.09.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8974033 2023.09.17 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 8974030 2023.09.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 8974032 2023.09.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8974028 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8974029 2023.09.17 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8974027 2023.09.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8974026 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8974022 2023.09.17 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8974023 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8974025 2023.09.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8974024 2023.09.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8974019 2023.09.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8974021 2023.09.17 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8974018 2023.09.17 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8974020 2023.09.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8974017 2023.09.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8974016 2023.09.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8974014 2023.09.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8974015 2023.09.17 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8974011 2023.09.17 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8974010 2023.09.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8974009 2023.09.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8974008 2023.09.17 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8974012 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8974006 2023.09.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8974013 2023.09.17 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8974003 2023.09.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8974007 2023.09.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8974005 2023.09.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8973999 2023.09.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8974004 2023.09.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8974002 2023.09.17 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8973998 2023.09.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8974001 2023.09.17 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8974000 2023.09.17 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8962815 2023.09.14 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8962673 2023.09.14 ŁD
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8962672 2023.09.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8962671 2023.09.14 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8962670 2023.09.14 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8962677 2023.09.14 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8962813 2023.09.14 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8962674 2023.09.14 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8962669 2023.09.14 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8962814 2023.09.14 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 8962668 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 40 8962676 2023.09.14 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8962675 2023.09.14 ŁD
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 8962667 2023.09.14 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8962666 2023.09.14 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8962665 2023.09.14 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8962706 2023.09.14 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8962702 2023.09.14 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8962700 2023.09.14 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8962708 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8962695 2023.09.14 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8962705 2023.09.14 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8962691 2023.09.14 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8962697 2023.09.14 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8962694 2023.09.14 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8962689 2023.09.14 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8962684 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 8962703 2023.09.14 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8962690 2023.09.14 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8962685 2023.09.14 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8962682 2023.09.14 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8962678 2023.09.14 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8962704 2023.09.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 5 8962701 2023.09.14 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8962699 2023.09.14 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8962696 2023.09.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8962693 2023.09.14 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8962698 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 8962709 2023.09.14 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8962687 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8962707 2023.09.14 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8962692 2023.09.14 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8962688 2023.09.14 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8962686 2023.09.14 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8962683 2023.09.14 ŁD
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8962680 2023.09.14 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8962679 2023.09.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8962681 2023.09.14 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8962664 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 8962663 2023.09.14 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8962661 2023.09.14 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8962658 2023.09.14 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8962662 2023.09.14 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8962660 2023.09.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8962656 2023.09.14 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8962655 2023.09.14 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8962657 2023.09.14 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8962654 2023.09.14 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8962653 2023.09.14 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8962651 2023.09.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 8962652 2023.09.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 8962649 2023.09.14 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 4 8962650 2023.09.14 ŁD
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8946688 2023.09.09 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 8946687 2023.09.09 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8946285 2023.09.09 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8946286 2023.09.09 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8946284 2023.09.09 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8946302 2023.09.09 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8946300 2023.09.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8946299 2023.09.09 LB
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni 1 8946301 2023.09.09 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 8946298 2023.09.09 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8946296 2023.09.09 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8946295 2023.09.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8946297 2023.09.09 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8946294 2023.09.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8946293 2023.09.09 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8946292 2023.09.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8946291 2023.09.09 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8946290 2023.09.09 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8946288 2023.09.09 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8946289 2023.09.09 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8946287 2023.09.09 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8946283 2023.09.09 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8946280 2023.09.09 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8946282 2023.09.09 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 8946281 2023.09.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8946275 2023.09.09 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8946278 2023.09.09 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8946277 2023.09.09 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8946274 2023.09.09 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 8946276 2023.09.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8946279 2023.09.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8946272 2023.09.09 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8946273 2023.09.09 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8946271 2023.09.09 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8946270 2023.09.09 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 8946268 2023.09.09 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8946269 2023.09.09 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8943896 2023.09.07 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8939623 2023.09.07 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8939620 2023.09.07 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8939621 2023.09.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8939617 2023.09.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8939619 2023.09.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8939616 2023.09.07 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8939618 2023.09.07 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8939615 2023.09.07 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8939612 2023.09.07 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8939613 2023.09.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8939609 2023.09.07 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8939608 2023.09.07 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8939606 2023.09.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8939611 2023.09.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8939610 2023.09.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8939607 2023.09.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8939605 2023.09.07 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8939604 2023.09.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8939602 2023.09.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 8939603 2023.09.07 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8939600 2023.09.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8939598 2023.09.07 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8939601 2023.09.07 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8939599 2023.09.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8935431 2023.09.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8927603 2023.09.03 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8914555 2023.09.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8914556 2023.09.01 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8906610 2023.08.29 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8906611 2023.08.29 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8906608 2023.08.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8906607 2023.08.29 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8906609 2023.08.29 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8906606 2023.08.29 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8906604 2023.08.29 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8906605 2023.08.29 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8906601 2023.08.29 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8906600 2023.08.29 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8906602 2023.08.29 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8906599 2023.08.29 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8906598 2023.08.29 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8906597 2023.08.29 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 8906596 2023.08.29 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 8906603 2023.08.29 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8906594 2023.08.29 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8906595 2023.08.29 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8906591 2023.08.29 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8906592 2023.08.29 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8906588 2023.08.29 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8906593 2023.08.29 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8906590 2023.08.29 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8906589 2023.08.29 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8885306 2023.08.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8885305 2023.08.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8885302 2023.08.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8885303 2023.08.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8885304 2023.08.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8885301 2023.08.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8885300 2023.08.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8885299 2023.08.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8885298 2023.08.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8885295 2023.08.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8885293 2023.08.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8885294 2023.08.23 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8885296 2023.08.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8885292 2023.08.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8885297 2023.08.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8885291 2023.08.23 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8885289 2023.08.23 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8885288 2023.08.23 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8885290 2023.08.23 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8885287 2023.08.23 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8885283 2023.08.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8885286 2023.08.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8885284 2023.08.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8885285 2023.08.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8885282 2023.08.23 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8857678 2023.08.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8857677 2023.08.14 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8857676 2023.08.14 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8857679 2023.08.14 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8857672 2023.08.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8857673 2023.08.14 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8857675 2023.08.14 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8857671 2023.08.14 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8852825 2023.08.13 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8852823 2023.08.13 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8852824 2023.08.13 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8852822 2023.08.13 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8852821 2023.08.13 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8849277 2023.08.12 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8849276 2023.08.12 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 8849274 2023.08.12 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8849273 2023.08.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8849275 2023.08.12 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8845199 2023.08.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8845200 2023.08.11 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8845197 2023.08.11 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8845196 2023.08.11 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8845195 2023.08.11 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8845194 2023.08.11 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8845193 2023.08.11 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8845192 2023.08.11 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8845191 2023.08.11 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8845190 2023.08.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8845189 2023.08.11 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8845188 2023.08.11 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8845185 2023.08.11 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8845186 2023.08.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 8845187 2023.08.11 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8845184 2023.08.11 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8845183 2023.08.11 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 8845181 2023.08.11 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8845178 2023.08.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8845182 2023.08.11 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8845180 2023.08.11 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8845179 2023.08.11 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8842484 2023.08.10 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8842483 2023.08.10 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8841994 2023.08.10 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8841993 2023.08.10 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8841992 2023.08.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8841991 2023.08.10 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8841995 2023.08.10 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8841989 2023.08.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8841990 2023.08.10 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8841988 2023.08.10 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8841986 2023.08.10 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8841985 2023.08.10 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8841983 2023.08.10 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8841984 2023.08.10 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8841980 2023.08.10 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8841982 2023.08.10 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8841981 2023.08.10 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8841978 2023.08.10 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8841979 2023.08.10 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8841975 2023.08.10 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8841976 2023.08.10 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8841977 2023.08.10 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8838922 2023.08.09 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8838924 2023.08.09 WM
pospolity