DRUŻYNA

Drużyna: Ornitoterapia. Obserwator: Piotr Górski

Liczba gatunków: 188

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 114 371 48 48 2 2 14 30
2 223 1759 84 69 0 10 27 32
3 264 4199 112 84 2 16 26 40
4 385 926 143 92 0 9 42 41
5 383 1864 186 119 0 23 55 41
6 138 166 188 61 0 3 26 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8592465 2023.06.04 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8592464 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8592463 2023.06.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8592462 2023.06.04 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8592457 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592461 2023.06.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8592460 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8592454 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8592455 2023.06.04 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8592449 2023.06.04 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8592447 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592445 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8592443 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8592442 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8592440 2023.06.04 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8592437 2023.06.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8592438 2023.06.04 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8592435 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8592432 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8592431 2023.06.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8592459 2023.06.04 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8592456 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8592458 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592453 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8592450 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592451 2023.06.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8592452 2023.06.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8592448 2023.06.04 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8592446 2023.06.04 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8592444 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8592439 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592436 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8592441 2023.06.04 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8592434 2023.06.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8592433 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8592430 2023.06.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8592413 2023.06.04 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8592409 2023.06.04 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8592410 2023.06.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8592412 2023.06.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 7 8592408 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8592405 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592407 2023.06.04 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8592406 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592404 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8592401 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8592403 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8592402 2023.06.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8592411 2023.06.04 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8592399 2023.06.04 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8592398 2023.06.04 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8592400 2023.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8592428 2023.06.04 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8592429 2023.06.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8592427 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8592425 2023.06.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8592426 2023.06.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8592424 2023.06.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8592423 2023.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8592421 2023.06.04 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8592419 2023.06.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8592422 2023.06.04 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 8592414 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8592416 2023.06.04 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8592417 2023.06.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8592418 2023.06.04 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8592415 2023.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8592420 2023.06.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8592392 2023.06.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8592393 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8592390 2023.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8592391 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8592388 2023.06.04 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8592389 2023.06.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8592387 2023.06.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8592386 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8592384 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8592385 2023.06.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8592383 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592382 2023.06.04 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8592379 2023.06.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8592381 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8592380 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592378 2023.06.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8592376 2023.06.04 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 8592377 2023.06.04 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8592373 2023.06.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8592374 2023.06.04 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8592372 2023.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8592371 2023.06.04 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8592370 2023.06.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8592375 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8592368 2023.06.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8592367 2023.06.04 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8592363 2023.06.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8592364 2023.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8592369 2023.06.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8592365 2023.06.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8592366 2023.06.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8592362 2023.06.04 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8580290 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8580287 2023.06.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8580288 2023.06.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 8580289 2023.06.02 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8580291 2023.06.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8580285 2023.06.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8580286 2023.06.02 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8580284 2023.06.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8580282 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580283 2023.06.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8580280 2023.06.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8580281 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8580278 2023.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8580276 2023.06.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580275 2023.06.02 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8580277 2023.06.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580295 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8580273 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8580274 2023.06.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8580272 2023.06.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8580271 2023.06.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8580270 2023.06.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580267 2023.06.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8580266 2023.06.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8580265 2023.06.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8580269 2023.06.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8580261 2023.06.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580263 2023.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8580268 2023.06.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8580264 2023.06.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8580259 2023.06.02 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8580254 2023.06.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8580262 2023.06.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8580257 2023.06.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8580260 2023.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580255 2023.06.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8580258 2023.06.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580458 2023.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8571213 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571212 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571211 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571210 2023.05.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8571208 2023.05.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8571209 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571207 2023.05.31 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8571229 2023.05.31 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 8571228 2023.05.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8571227 2023.05.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8571223 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571225 2023.05.31 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8571226 2023.05.31 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8571224 2023.05.31 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8571221 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8571222 2023.05.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8571220 2023.05.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8571219 2023.05.31 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8571217 2023.05.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8571218 2023.05.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8571216 2023.05.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8571215 2023.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8571214 2023.05.31 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8563055 2023.05.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8558394 2023.05.29 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8551583 2023.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8551585 2023.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8551584 2023.05.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8551582 2023.05.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8551581 2023.05.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8551580 2023.05.28 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8551579 2023.05.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8551578 2023.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8551577 2023.05.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8551576 2023.05.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8541678 2023.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541677 2023.05.27 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8541676 2023.05.27 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8541674 2023.05.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8541679 2023.05.27 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8541672 2023.05.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8541680 2023.05.27 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8541671 2023.05.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8541675 2023.05.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8541670 2023.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541681 2023.05.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8541673 2023.05.27 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8541669 2023.05.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541650 2023.05.27 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8541649 2023.05.27 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8541648 2023.05.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8541652 2023.05.27 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8541647 2023.05.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8541651 2023.05.27 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8541644 2023.05.27 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8541646 2023.05.27 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8541641 2023.05.27 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8541643 2023.05.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8541642 2023.05.27 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8541640 2023.05.27 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8541645 2023.05.27 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8541639 2023.05.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541638 2023.05.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541702 2023.05.27 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8541666 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8541663 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8541664 2023.05.27 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8541665 2023.05.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8541668 2023.05.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8541661 2023.05.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8541667 2023.05.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8541660 2023.05.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8541662 2023.05.27 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541659 2023.05.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8541658 2023.05.27 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8541657 2023.05.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541656 2023.05.27 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8541654 2023.05.27 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8541655 2023.05.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8541653 2023.05.27 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8541697 2023.05.27 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541696 2023.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8541695 2023.05.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8541694 2023.05.27 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8541693 2023.05.27 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8541691 2023.05.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8541692 2023.05.27 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8541689 2023.05.27 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8541688 2023.05.27 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8541687 2023.05.27 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8541684 2023.05.27 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8541685 2023.05.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8541686 2023.05.27 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8541683 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8541682 2023.05.27 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8541633 2023.05.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8541703 2023.05.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8541635 2023.05.27 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8541632 2023.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541637 2023.05.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8541628 2023.05.27 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8541631 2023.05.27 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8541630 2023.05.27 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541627 2023.05.27 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8541626 2023.05.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8541636 2023.05.27 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8541625 2023.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8541634 2023.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541629 2023.05.27 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8541624 2023.05.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541623 2023.05.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8530281 2023.05.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8523912 2023.05.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8515844 2023.05.22 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8504898 2023.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8504895 2023.05.21 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8504896 2023.05.21 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8504894 2023.05.21 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8504897 2023.05.21 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8504891 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8504892 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8504893 2023.05.21 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8504889 2023.05.21 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 8504890 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8503399 2023.05.21 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8503398 2023.05.21 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8503396 2023.05.21 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8503397 2023.05.21 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8503395 2023.05.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8503394 2023.05.21 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8503393 2023.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8503391 2023.05.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8503392 2023.05.21 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8503388 2023.05.21 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8503389 2023.05.21 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8503385 2023.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8503387 2023.05.21 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8503386 2023.05.21 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8503383 2023.05.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8503384 2023.05.21 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8503414 2023.05.21 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8503413 2023.05.21 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8503415 2023.05.21 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8503412 2023.05.21 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8503411 2023.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8503410 2023.05.21 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8503409 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8503408 2023.05.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8503407 2023.05.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8503406 2023.05.21 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8503404 2023.05.21 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8503405 2023.05.21 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8503403 2023.05.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8503402 2023.05.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8503401 2023.05.21 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8503400 2023.05.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8503382 2023.05.21 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8503381 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8503380 2023.05.21 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 8503378 2023.05.21 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8503377 2023.05.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8503376 2023.05.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8503373 2023.05.21 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8503372 2023.05.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8503369 2023.05.21 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 8503374 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8503368 2023.05.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8503371 2023.05.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8503379 2023.05.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8503370 2023.05.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8503375 2023.05.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8503367 2023.05.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8496911 2023.05.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8496909 2023.05.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8496912 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8496908 2023.05.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8496910 2023.05.20 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8496905 2023.05.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8496904 2023.05.20 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8496907 2023.05.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8496906 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8496902 2023.05.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8496903 2023.05.20 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8496901 2023.05.20 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8496899 2023.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8496900 2023.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8496898 2023.05.20 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8496896 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8496897 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8496895 2023.05.20 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8496893 2023.05.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8496892 2023.05.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8496894 2023.05.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8496890 2023.05.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8496891 2023.05.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8496889 2023.05.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8496928 2023.05.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8496926 2023.05.20 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8496927 2023.05.20 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8496925 2023.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8496924 2023.05.20 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8496923 2023.05.20 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8496922 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496920 2023.05.20 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8496919 2023.05.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8496921 2023.05.20 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8496915 2023.05.20 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8496918 2023.05.20 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496917 2023.05.20 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8496916 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8496914 2023.05.20 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8496913 2023.05.20 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8496885 2023.05.20 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8496884 2023.05.20 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8496888 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8496886 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8496882 2023.05.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8496883 2023.05.20 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8496880 2023.05.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8496881 2023.05.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8496878 2023.05.20 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8496875 2023.05.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8496876 2023.05.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8496877 2023.05.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8496879 2023.05.20 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8496873 2023.05.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8496874 2023.05.20 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8481116 2023.05.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8481117 2023.05.18 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8462453 2023.05.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8461624 2023.05.14 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8461622 2023.05.14 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8460347 2023.05.14 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8460343 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8461623 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8460370 2023.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8461626 2023.05.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8460358 2023.05.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8460369 2023.05.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 8462452 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8461620 2023.05.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8460340 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8460366 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8460338 2023.05.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8462454 2023.05.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8460339 2023.05.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8461619 2023.05.14 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8461727 2023.05.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8461625 2023.05.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8460337 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8460367 2023.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8462455 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8460336 2023.05.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8460333 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8460329 2023.05.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8460325 2023.05.14 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8460407 2023.05.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 8461094 2023.05.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8428372 2023.05.11 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8428374 2023.05.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 8428373 2023.05.11 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8428371 2023.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428370 2023.05.11 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 8428368 2023.05.11 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8428369 2023.05.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8428366 2023.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8428364 2023.05.11 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8428365 2023.05.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 8428367 2023.05.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8428937 2023.05.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8428938 2023.05.11 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8428939 2023.05.11 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8428940 2023.05.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8428942 2023.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8428943 2023.05.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8428944 2023.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8428945 2023.05.11 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8422395 2023.05.10 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8422397 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8422396 2023.05.10 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8422393 2023.05.10 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8422392 2023.05.10 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8422390 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 8422389 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8422388 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8422391 2023.05.10 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8422394 2023.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8422413 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8422438 2023.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8414728 2023.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8414727 2023.05.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8414729 2023.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8414730 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414726 2023.05.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8414723 2023.05.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8414722 2023.05.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8414724 2023.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8414721 2023.05.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8414718 2023.05.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8414719 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414714 2023.05.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8414720 2023.05.09 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8414712 2023.05.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8414717 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414715 2023.05.09 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8414713 2023.05.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8414716 2023.05.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8414711 2023.05.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8414710 2023.05.09 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8414709 2023.05.09 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8408440 2023.05.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8408437 2023.05.08 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8408439 2023.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8408438 2023.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8408436 2023.05.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8408435 2023.05.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8408433 2023.05.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8408434 2023.05.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8408432 2023.05.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8390885 2023.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8365689 2023.05.03 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8365686 2023.05.03 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 8365687 2023.05.03 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8365688 2023.05.03 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 8365684 2023.05.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8365685 2023.05.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 8365690 2023.05.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8365683 2023.05.03 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8365682 2023.05.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8365681 2023.05.03 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8365678 2023.05.03 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8365680 2023.05.03 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8365676 2023.05.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 8365677 2023.05.03 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8365675 2023.05.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 8365679 2023.05.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8365674 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8365672 2023.05.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8365671 2023.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8365670 2023.05.03 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8365669 2023.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8365668 2023.05.03 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8365667 2023.05.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8365666 2023.05.03 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8365673 2023.05.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8365663 2023.05.03 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8365661 2023.05.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8365659 2023.05.03 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8365660 2023.05.03 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 8365657 2023.05.03 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8365656 2023.05.03 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8365665 2023.05.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8365658 2023.05.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8365664 2023.05.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8365662 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8365655 2023.05.03 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8365654 2023.05.03 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8365653 2023.05.03 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8365652 2023.05.03 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8365651 2023.05.03 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8365650 2023.05.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8357097 2023.05.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8354982 2023.05.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8354975 2023.05.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8354977 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8354981 2023.05.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8354978 2023.05.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8354970 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8355005 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354974 2023.05.02 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8354967 2023.05.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8354980 2023.05.02 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8354971 2023.05.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 8354976 2023.05.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8354979 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354972 2023.05.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8354969 2023.05.02 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8354973 2023.05.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8354965 2023.05.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8354964 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354966 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8354968 2023.05.02 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8355003 2023.05.02 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8333883 2023.04.30 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8333878 2023.04.30 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8333880 2023.04.30 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8333876 2023.04.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8333884 2023.04.30 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8333879 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8333874 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8333875 2023.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8333881 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8333873 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333869 2023.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8333871 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8333872 2023.04.30 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 8333867 2023.04.30 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8333868 2023.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 8333870 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8333864 2023.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8333865 2023.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8333866 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8333861 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333863 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333862 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333859 2023.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8333860 2023.04.30 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8333857 2023.04.30 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8333858 2023.04.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8333852 2023.04.30 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8333856 2023.04.30 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8333854 2023.04.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8333853 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8333851 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333847 2023.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8333850 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333848 2023.04.30 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8333845 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 8333846 2023.04.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8333855 2023.04.30 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 8333843 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8333849 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 14 8333844 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8333841 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333842 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8333824 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8333823 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8333813 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333820 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333816 2023.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8333819 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8333814 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8333815 2023.04.30 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8333817 2023.04.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8333812 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8333818 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333811 2023.04.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8333822 2023.04.30 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8333821 2023.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8333809 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333808 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8333838 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8333837 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8333840 2023.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8333835 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8333833 2023.04.30 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 8333832 2023.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8333836 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333830 2023.04.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8333839 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 53 8333829 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333828 2023.04.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8333834 2023.04.30 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8333831 2023.04.30 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 8333826 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8333825 2023.04.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8333827 2023.04.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8333807 2023.04.30 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8333804 2023.04.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 8333805 2023.04.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8333795 2023.04.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8333801 2023.04.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8333800 2023.04.30 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8333806 2023.04.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8333799 2023.04.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8333802 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333796 2023.04.30 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8333798 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8333794 2023.04.30 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8333792 2023.04.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8333797 2023.04.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8333803 2023.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8333793 2023.04.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8324806 2023.04.29 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8324805 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8323843 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8323844 2023.04.29 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8323842 2023.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8319085 2023.04.29 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319086 2023.04.29 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319084 2023.04.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8319083 2023.04.29 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8309330 2023.04.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8309331 2023.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8309332 2023.04.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8309329 2023.04.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8302385 2023.04.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8298652 2023.04.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8295176 2023.04.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8295175 2023.04.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8295171 2023.04.24 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8295173 2023.04.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8295170 2023.04.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8295169 2023.04.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8295172 2023.04.24 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8295166 2023.04.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8295168 2023.04.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8295167 2023.04.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8295161 2023.04.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8295163 2023.04.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8295164 2023.04.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8295160 2023.04.24 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8295151 2023.04.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8295162 2023.04.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8295157 2023.04.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8295165 2023.04.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8295156 2023.04.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8295159 2023.04.24 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8291031 2023.04.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8290466 2023.04.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8284003 2023.04.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8284004 2023.04.23 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8258882 2023.04.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8258883 2023.04.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8254966 2023.04.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8249238 2023.04.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8247600 2023.04.19 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8247599 2023.04.19 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8247598 2023.04.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8243825 2023.04.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8243817 2023.04.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8243819 2023.04.18 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8243818 2023.04.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8243822 2023.04.18 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8243821 2023.04.18 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8243823 2023.04.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8243820 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8243824 2023.04.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8243841 2023.04.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8243840 2023.04.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8243837 2023.04.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8243838 2023.04.18 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8243836 2023.04.18 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8243833 2023.04.18 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8243835 2023.04.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8243832 2023.04.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8243834 2023.04.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8243831 2023.04.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8243829 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8243830 2023.04.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8243828 2023.04.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8243827 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8243826 2023.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8240346 2023.04.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8240345 2023.04.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8221190 2023.04.16 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8221189 2023.04.16 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8221186 2023.04.16 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8221184 2023.04.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8221187 2023.04.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8221183 2023.04.16 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 8221182 2023.04.16 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8221181 2023.04.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8221180 2023.04.16 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8221179 2023.04.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8221176 2023.04.16 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8221178 2023.04.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8221175 2023.04.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8221172 2023.04.16 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8221174 2023.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8221170 2023.04.16 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8221169 2023.04.16 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8221173 2023.04.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8221166 2023.04.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8221168 2023.04.16 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8221163 2023.04.16 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8221164 2023.04.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8221165 2023.04.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8221167 2023.04.16 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8221162 2023.04.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8221161 2023.04.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8221160 2023.04.16 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8221159 2023.04.16 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8207186 2023.04.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8207190 2023.04.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 8207187 2023.04.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 8207184 2023.04.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8207183 2023.04.14 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 8207188 2023.04.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 8207182 2023.04.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8207178 2023.04.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8207177 2023.04.14 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8207175 2023.04.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8207174 2023.04.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8207170 2023.04.14 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8207172 2023.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8207171 2023.04.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8207168 2023.04.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8207169 2023.04.14 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8207166 2023.04.14 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8207165 2023.04.14 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8207164 2023.04.14 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8207163 2023.04.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8207201 2023.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8207200 2023.04.14 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8207198 2023.04.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8207197 2023.04.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 8207196 2023.04.14 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8207195 2023.04.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8207194 2023.04.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8207193 2023.04.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8207192 2023.04.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8207191 2023.04.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8207189 2023.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8207185 2023.04.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8207181 2023.04.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8207180 2023.04.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8207179 2023.04.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8207160 2023.04.14 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8207162 2023.04.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8207161 2023.04.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8207158 2023.04.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8207155 2023.04.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8207159 2023.04.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8207156 2023.04.14 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8207153 2023.04.14 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8207151 2023.04.14 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 8207150 2023.04.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8207152 2023.04.14 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8207147 2023.04.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8207149 2023.04.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8207148 2023.04.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8208895 2023.04.14 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8208928 2023.04.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8200219 2023.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200228 2023.04.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8200221 2023.04.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8200227 2023.04.13 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8200217 2023.04.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8200223 2023.04.13 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8200205 2023.04.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8200222 2023.04.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8200225 2023.04.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8200220 2023.04.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8200204 2023.04.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8200218 2023.04.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8200208 2023.04.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 8200212 2023.04.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8200210 2023.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200211 2023.04.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8200214 2023.04.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8200216 2023.04.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8200215 2023.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200213 2023.04.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8200226 2023.04.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8200209 2023.04.13 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8200224 2023.04.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8200206 2023.04.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8200207 2023.04.13 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8200195 2023.04.13 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8200190 2023.04.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8200202 2023.04.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8200198 2023.04.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8200199 2023.04.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8200203 2023.04.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8200193 2023.04.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8200194 2023.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8200191 2023.04.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8200196 2023.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8200200 2023.04.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8200189 2023.04.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8200188 2023.04.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8200201 2023.04.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8200197 2023.04.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8200192 2023.04.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8197286 2023.04.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8197287 2023.04.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8197277 2023.04.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8197276 2023.04.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8197282 2023.04.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8197281 2023.04.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8197285 2023.04.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8197274 2023.04.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8197278 2023.04.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8197279 2023.04.12 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8197271 2023.04.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8197272 2023.04.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8197273 2023.04.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8197275 2023.04.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8197270 2023.04.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8197283 2023.04.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8197280 2023.04.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8197284 2023.04.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189649 2023.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189648 2023.04.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8189646 2023.04.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8189645 2023.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189643 2023.04.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8189644 2023.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189642 2023.04.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8189641 2023.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189638 2023.04.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8189637 2023.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189632 2023.04.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8189640 2023.04.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8189639 2023.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189628 2023.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8189630 2023.04.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8189631 2023.04.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8189629 2023.04.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8189635 2023.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8189626 2023.04.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8189627 2023.04.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8189633 2023.04.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8189636 2023.04.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8189634 2023.04.11 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8181285 2023.04.10 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8172240 2023.04.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8172242 2023.04.09 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8172239 2023.04.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8172238 2023.04.09 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8172237 2023.04.09 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8172235 2023.04.09 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8172236 2023.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8172243 2023.04.09 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8172234 2023.04.09 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8172233 2023.04.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8172226 2023.04.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8172225 2023.04.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8172224 2023.04.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8172227 2023.04.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8172231 2023.04.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8172230 2023.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8172229 2023.04.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8172223 2023.04.09 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8172221 2023.04.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8172222 2023.04.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8173126 2023.04.09 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8172228 2023.04.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8172220 2023.04.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8172219 2023.04.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8172217 2023.04.09 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8172218 2023.04.09 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8172214 2023.04.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 8172249 2023.04.09 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8172216 2023.04.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8173128 2023.04.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8172215 2023.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8172250 2023.04.09 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8173122 2023.04.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8173129 2023.04.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8173124 2023.04.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8173123 2023.04.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8172248 2023.04.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8173121 2023.04.09 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8172213 2023.04.09 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8173120 2023.04.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8173118 2023.04.09 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8172212 2023.04.09 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 3 8172247 2023.04.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8172203 2023.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8172211 2023.04.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8172209 2023.04.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8172210 2023.04.09 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8172245 2023.04.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8172246 2023.04.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8172202 2023.04.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8173125 2023.04.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8172208 2023.04.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8172207 2023.04.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8172205 2023.04.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8172201 2023.04.09 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8173119 2023.04.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8172206 2023.04.09 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8172204 2023.04.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8162377 2023.04.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8129476 2023.04.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8129477 2023.04.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8109257 2023.03.30 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8109256 2023.03.30 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8104583 2023.03.29 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8104589 2023.03.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8104585 2023.03.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8104582 2023.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8104588 2023.03.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8104587 2023.03.29 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 8104581 2023.03.29 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8104586 2023.03.29 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8104577 2023.03.29 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8104579 2023.03.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8104580 2023.03.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8104575 2023.03.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8104578 2023.03.29 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8104576 2023.03.29 MZ
pospolity grz