DRUŻYNA

Drużyna: Placek. Obserwator: Wojciech Stelmach

Liczba gatunków: 76

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 44 131 40 40 2 7 8 23
2 15 1030 53 13 2 10 0 1
3 2 3 54 2 0 2 0 0
4 3 4 57 3 0 0 1 2
5 6 13 62 6 0 6 0 0
8 17 46 76 17 1 15 1 0
6 0 0 76 0 0 0 0 0
7 0 0 76 0 0 0 0 0
9 0 0 76 0 0 0 0 0
10 0 0 76 0 0 0 0 0
11 0 0 76 0 0 0 0 0
12 0 0 76 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8902714 2023.08.28 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 8902716 2023.08.28 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8902717 2023.08.28 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8902715 2023.08.28 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 8902712 2023.08.28 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8902711 2023.08.28 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 8902713 2023.08.28 MB
rzadki alka, Alca torda 1 8902710 2023.08.28 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 8902709 2023.08.28 MB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8902708 2023.08.28 MB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 8902706 2023.08.28 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 8902705 2023.08.28 MB
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 8902707 2023.08.28 MB
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8831439 2023.08.06 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8831438 2023.08.06 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8831441 2023.08.06 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8831440 2023.08.06 PK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8497973 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8497565 2023.05.20 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8497569 2023.05.20 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8497567 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 8497568 2023.05.20 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8497566 2023.05.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8169183 2023.04.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8169182 2023.04.09 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8169181 2023.04.09 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7961988 2023.03.05 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 7961987 2023.03.05 ŁD
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 7907609 2023.02.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 7904330 2023.02.19 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7904328 2023.02.19 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7904329 2023.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7901334 2023.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7901335 2023.02.18 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7901331 2023.02.18 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7901333 2023.02.18 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7901332 2023.02.18 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 7901328 2023.02.18 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 7901330 2023.02.18 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7901329 2023.02.18 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1000 7898783 2023.02.17 PM
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri 1 7897970 2023.02.17 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7898784 2023.02.17 MB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7778413 2023.01.14 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7778414 2023.01.14 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7778416 2023.01.14 PL
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7778415 2023.01.14 WM
rzadki uszatka, Asio otus 3 7753398 2023.01.07 ŁD
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7753399 2023.01.07 ŁD
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7751675 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7751674 2023.01.07 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7751673 2023.01.07 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 7751672 2023.01.07 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7751676 2023.01.07 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7750190 2023.01.07 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7730806 2023.01.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7726298 2023.01.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7726178 2023.01.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7725970 2023.01.01 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7725969 2023.01.01 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7725968 2023.01.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7725967 2023.01.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7725919 2023.01.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7725603 2023.01.01 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7725602 2023.01.01 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7725601 2023.01.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7725026 2023.01.01 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 7724731 2023.01.01 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7724639 2023.01.01 WM
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7724638 2023.01.01 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7724635 2023.01.01 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7724637 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7724636 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7724662 2023.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7724634 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7724633 2023.01.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 7724632 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7724631 2023.01.01 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7724629 2023.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7724630 2023.01.01 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 7724626 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7724628 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7724627 2023.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7724625 2023.01.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7723288 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7723282 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7723281 2023.01.01 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...