DRUŻYNA

Drużyna: Ivory. Obserwator: Iwona Rylska

Liczba gatunków: 183

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 136 1551 61 61 0 4 25 32
2 54 326 73 41 0 7 12 22
3 53 1340 88 46 0 1 19 26
4 195 392 129 99 0 6 48 45
5 96 205 155 71 1 9 36 25
6 39 71 160 31 0 4 13 14
7 1 2 161 1 0 0 1 0
8 104 343 175 78 0 17 33 28
9 25 50 179 25 0 9 10 6
10 21 94 181 21 0 3 8 10
11 27 47 183 23 0 2 9 12
12 2 11 183 2 0 1 1 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 9243265 2023.12.05 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9243266 2023.12.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177489 2023.11.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 9177487 2023.11.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9177486 2023.11.12 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9177490 2023.11.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9177492 2023.11.12 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9177488 2023.11.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9177485 2023.11.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9177491 2023.11.12 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9177484 2023.11.12 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9160088 2023.11.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9140108 2023.11.01 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9140107 2023.11.01 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9140104 2023.11.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140105 2023.11.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9140106 2023.11.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140103 2023.11.01 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140102 2023.11.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9140099 2023.11.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140101 2023.11.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9140100 2023.11.01 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9140098 2023.11.01 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9140097 2023.11.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9140096 2023.11.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9140095 2023.11.01 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9140093 2023.11.01 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9140092 2023.11.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9140094 2023.11.01 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9129384 2023.10.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9129382 2023.10.29 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9129381 2023.10.29 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 9129379 2023.10.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9129383 2023.10.29 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9129385 2023.10.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9129380 2023.10.29 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9129377 2023.10.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9129378 2023.10.29 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9129376 2023.10.29 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9068962 2023.10.11 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9068960 2023.10.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9068961 2023.10.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9068959 2023.10.11 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9068957 2023.10.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9068958 2023.10.11 WP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9068956 2023.10.11 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9037644 2023.10.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9037645 2023.10.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9037646 2023.10.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9037643 2023.10.03 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8994372 2023.09.22 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8973549 2023.09.17
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8968183 2023.09.06 WP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8925713 2023.09.03 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8925714 2023.09.03 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 8925712 2023.09.03 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8925715 2023.09.03 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8925711 2023.09.03 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8925709 2023.09.03 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8925706 2023.09.03 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8925707 2023.09.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 8925710 2023.09.03 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8925708 2023.09.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8925816 2023.09.03 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8925702 2023.09.03 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8925704 2023.09.03 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8925705 2023.09.03 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8925703 2023.09.03 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 8925700 2023.09.03 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8925701 2023.09.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8925699 2023.09.03 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8925698 2023.09.03 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8925697 2023.09.03 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8925696 2023.09.03 ŁD
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8924492 2023.09.03 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8898485 2023.08.27 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8898483 2023.08.27 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8898481 2023.08.27 ŁD
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 8898480 2023.08.27 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8898484 2023.08.27 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8898475 2023.08.27 ŁD
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8898474 2023.08.27 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8898473 2023.08.27 ŁD
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 8898472 2023.08.27 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8898486 2023.08.27 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8898479 2023.08.27 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8898478 2023.08.27 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8898469 2023.08.27 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8898477 2023.08.27 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8898476 2023.08.27 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8898482 2023.08.27 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8898470 2023.08.27 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8898471 2023.08.27 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8898467 2023.08.27 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8898466 2023.08.27 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8898465 2023.08.27 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8898464 2023.08.27 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8898468 2023.08.27 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8898463 2023.08.27 ŁD
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8898462 2023.08.27 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8898461 2023.08.27 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8898460 2023.08.27 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8898459 2023.08.27 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8898458 2023.08.27 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8898457 2023.08.27 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8898456 2023.08.27 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8898454 2023.08.27 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8898455 2023.08.27 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 8898452 2023.08.27 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 26 8898451 2023.08.27 ŁD
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8898453 2023.08.27 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 8898450 2023.08.27 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8876188 2023.08.20 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 8876190 2023.08.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 16 8876189 2023.08.20 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8876201 2023.08.20 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8876186 2023.08.20 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8876182 2023.08.20 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8876184 2023.08.20 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8876187 2023.08.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8876183 2023.08.20 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8876181 2023.08.20 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8860521 2023.08.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8860527 2023.08.15 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8860528 2023.08.15 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8860523 2023.08.15 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8860526 2023.08.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8860515 2023.08.15 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8860519 2023.08.15 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8860513 2023.08.15 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8860512 2023.08.15 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8860510 2023.08.15 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8860509 2023.08.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8860533 2023.08.15 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8860507 2023.08.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8860508 2023.08.15 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8860506 2023.08.15 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8860536 2023.08.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8860532 2023.08.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 8860534 2023.08.15 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8860535 2023.08.15 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8860531 2023.08.15 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8860524 2023.08.15 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8860522 2023.08.15 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8860529 2023.08.15 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8860530 2023.08.15 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8860525 2023.08.15 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 8860517 2023.08.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8860514 2023.08.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8860518 2023.08.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8860516 2023.08.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8860511 2023.08.15 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8860504 2023.08.15 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8860505 2023.08.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8860502 2023.08.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8860499 2023.08.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8860503 2023.08.15 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 8860497 2023.08.15 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8860501 2023.08.15 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8860498 2023.08.15 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8860500 2023.08.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8860496 2023.08.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8860495 2023.08.15 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8860493 2023.08.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8860494 2023.08.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8860491 2023.08.15 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8860492 2023.08.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8860490 2023.08.15 WP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8844960 2023.08.11
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 8844961 2023.08.11
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8825109 2023.08.04 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8825107 2023.08.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8825106 2023.08.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8825110 2023.08.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8825111 2023.08.04 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8825105 2023.08.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8818867 2023.08.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8818869 2023.08.02 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8818868 2023.08.02 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8884237 2023.07.31 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8673716 2023.06.21 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8673717 2023.06.21 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8673713 2023.06.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8673714 2023.06.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8673715 2023.06.20 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8612902 2023.06.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8608054 2023.06.08 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8608052 2023.06.08 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8608053 2023.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8608050 2023.06.08 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8608051 2023.06.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8608049 2023.06.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 8607961 2023.06.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8607960 2023.06.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8607959 2023.06.08 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8607958 2023.06.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8607957 2023.06.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8607918 2023.06.08 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8607917 2023.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8607916 2023.06.08 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8607915 2023.06.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8607914 2023.06.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8607913 2023.06.08 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8607912 2023.06.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8607911 2023.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8607910 2023.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8607908 2023.06.08 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8607909 2023.06.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8607907 2023.06.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8607906 2023.06.08 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8607905 2023.06.08 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8607904 2023.06.08 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8607903 2023.06.08 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8607902 2023.06.08 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8607901 2023.06.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8607900 2023.06.02 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8607899 2023.06.02 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 4 8577487 2023.06.02 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8571521 2023.06.01 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8549222 2023.05.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8499745 2023.05.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8499743 2023.05.21 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8499744 2023.05.21 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8499742 2023.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8499741 2023.05.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8499740 2023.05.21 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8499761 2023.05.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8499760 2023.05.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8499759 2023.05.21 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8499758 2023.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8499757 2023.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8499756 2023.05.21 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8499755 2023.05.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8499754 2023.05.21 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8499752 2023.05.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 8499751 2023.05.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8499748 2023.05.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8499749 2023.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8499750 2023.05.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8499753 2023.05.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8499747 2023.05.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8499746 2023.05.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 8499739 2023.05.21 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8499736 2023.05.21 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8499738 2023.05.21 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8499735 2023.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8499737 2023.05.21 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8484105 2023.05.19 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8484103 2023.05.19 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8484102 2023.05.19 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8484101 2023.05.19 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8484104 2023.05.19 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8398910 2023.05.07 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8398908 2023.05.07 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8398909 2023.05.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8397663 2023.05.07 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8397662 2023.05.07 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8397660 2023.05.07 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 8397659 2023.05.07 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8397661 2023.05.07 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8397682 2023.05.07 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8397658 2023.05.07 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8397656 2023.05.07 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8397655 2023.05.07 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8397657 2023.05.07 ŁD
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8397654 2023.05.07 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8397653 2023.05.07 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8397652 2023.05.07 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8395453 2023.05.07 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8395452 2023.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 8395451 2023.05.07 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8395447 2023.05.07 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8395450 2023.05.07 WP
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 8395446 2023.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8395444 2023.05.07 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8395445 2023.05.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8395449 2023.05.07 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8395448 2023.05.07 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8395443 2023.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8395442 2023.05.07 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8395441 2023.05.07 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8395440 2023.05.07 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8395437 2023.05.07 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8395439 2023.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8395438 2023.05.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8395435 2023.05.07 WP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8395436 2023.05.07 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8384084 2023.05.05 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8384083 2023.05.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8384082 2023.05.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8384081 2023.05.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8384080 2023.05.05 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8384079 2023.05.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8384078 2023.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8384077 2023.05.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8384076 2023.05.05 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8384075 2023.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384074 2023.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8384073 2023.05.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8384072 2023.05.05 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8384071 2023.05.05 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8384070 2023.05.04 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8372877 2023.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8372878 2023.05.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8372876 2023.05.04 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8372875 2023.05.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8372874 2023.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8372872 2023.05.04 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8372871 2023.05.04 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8372873 2023.05.04 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8366860 2023.05.03 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8366301 2023.05.03 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8366300 2023.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8360003 2023.05.02 ŚK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8345649 2023.05.01 ŚK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8336040 2023.04.29 ŚK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8336041 2023.04.29 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8336042 2023.04.29 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8336043 2023.04.29 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8336044 2023.04.29 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8336045 2023.04.29 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8336046 2023.04.29 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8336047 2023.04.29 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8313512 2023.04.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8313510 2023.04.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8313511 2023.04.28 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8313509 2023.04.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8313508 2023.04.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8313507 2023.04.28 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8313521 2023.04.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8313506 2023.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8311285 2023.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8311287 2023.04.28 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8311286 2023.04.28 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8311059 2023.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8311057 2023.04.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8311058 2023.04.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311055 2023.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 8311056 2023.04.28 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8293885 2023.04.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8293887 2023.04.24 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8293886 2023.04.24 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8293884 2023.04.24 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8279532 2023.04.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8279531 2023.04.23 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8279529 2023.04.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8279530 2023.04.23 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8278520 2023.04.23 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8276002 2023.04.23 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8276001 2023.04.23 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8276000 2023.04.23 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8275998 2023.04.23 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 8275996 2023.04.23 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8275999 2023.04.23 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8275995 2023.04.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8275997 2023.04.23 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8275992 2023.04.23 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8275993 2023.04.23 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8275991 2023.04.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 8275989 2023.04.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8275994 2023.04.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8275990 2023.04.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8275988 2023.04.23 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8275985 2023.04.23 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8275986 2023.04.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8275987 2023.04.23 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8275983 2023.04.23 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8275982 2023.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8275984 2023.04.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8275981 2023.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8275979 2023.04.23 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8275980 2023.04.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8275978 2023.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8275976 2023.04.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8275977 2023.04.23 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 8275975 2023.04.23 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8275974 2023.04.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8275972 2023.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8275973 2023.04.23 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8250965 2023.04.20 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8250966 2023.04.20 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8250961 2023.04.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8250963 2023.04.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8250959 2023.04.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8250962 2023.04.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8250958 2023.04.20 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8250956 2023.04.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8250960 2023.04.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8250957 2023.04.20 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8250983 2023.04.20 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8226171 2023.04.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8226175 2023.04.16 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8225902 2023.04.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8225903 2023.04.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8225904 2023.04.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8225905 2023.04.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8225900 2023.04.16 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8225899 2023.04.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8225901 2023.04.16 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8225906 2023.04.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8225898 2023.04.16 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8225893 2023.04.16 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8225895 2023.04.16 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8225894 2023.04.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8225897 2023.04.16 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8225896 2023.04.16 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8225892 2023.04.16 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8223955 2023.04.16 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8223655 2023.04.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8223656 2023.04.16 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8223653 2023.04.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8223654 2023.04.16 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8223650 2023.04.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8223651 2023.04.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8223652 2023.04.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8223647 2023.04.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8223646 2023.04.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8223649 2023.04.16 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8223645 2023.04.16 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8223648 2023.04.16 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8223644 2023.04.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8206916 2023.04.13 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8199491 2023.04.13 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8199488 2023.04.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8199490 2023.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8199489 2023.04.13 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8199486 2023.04.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8199483 2023.04.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8199487 2023.04.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8199485 2023.04.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8199482 2023.04.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8199484 2023.04.13 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8199480 2023.04.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8199479 2023.04.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8199481 2023.04.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8199478 2023.04.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8199477 2023.04.13 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8188631 2023.04.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8188632 2023.04.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8175341 2023.04.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8175340 2023.04.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8175342 2023.04.10 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8175339 2023.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8175338 2023.04.10 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8175337 2023.04.10 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8175336 2023.04.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8167376 2023.04.09 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8167375 2023.04.09 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8167377 2023.04.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8167373 2023.04.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8167374 2023.04.09 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8167371 2023.04.09 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8167372 2023.04.09 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8167369 2023.04.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8167367 2023.04.09 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8167368 2023.04.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 5 8167370 2023.04.09 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8167366 2023.04.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8167365 2023.04.09 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8167364 2023.04.09 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8167363 2023.04.09 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8167362 2023.04.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8167360 2023.04.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8167359 2023.04.09 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8167361 2023.04.09 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8167358 2023.04.09 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8167357 2023.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8167356 2023.04.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8167355 2023.04.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8167354 2023.04.09 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8167352 2023.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8167353 2023.04.09 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8167350 2023.04.09 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8167347 2023.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8167351 2023.04.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8167348 2023.04.09 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8167346 2023.04.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8167349 2023.04.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8163502 2023.04.08 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8163504 2023.04.08 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8163501 2023.04.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8163503 2023.04.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8158203 2023.04.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8158202 2023.04.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8158201 2023.04.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8158200 2023.04.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 8158204 2023.04.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8158199 2023.04.08 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8158195 2023.04.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 8158197 2023.04.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8158198 2023.04.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8158194 2023.04.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8158196 2023.04.08 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8158193 2023.04.08 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8158192 2023.04.07 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8151524 2023.04.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8129310 2023.04.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8129311 2023.04.01 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8122922 2023.04.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8122924 2023.04.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8122923 2023.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8122917 2023.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8122918 2023.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8122921 2023.04.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8122919 2023.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8122920 2023.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8122914 2023.04.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 8122915 2023.04.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8122916 2023.04.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8122913 2023.04.01 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8103222 2023.03.29 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8103209 2023.03.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8103207 2023.03.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8103203 2023.03.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 8103208 2023.03.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8103204 2023.03.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 8103210 2023.03.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8103206 2023.03.29 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8103202 2023.03.29 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8103201 2023.03.29 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8103200 2023.03.29 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 8103205 2023.03.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8050412 2023.03.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 7 8050411 2023.03.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8050410 2023.03.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8050252 2023.03.21 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8050249 2023.03.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8050251 2023.03.21 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8050250 2023.03.21 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8050140 2023.03.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 8050139 2023.03.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8050138 2023.03.21 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8050135 2023.03.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8050137 2023.03.21 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8050134 2023.03.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8050136 2023.03.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8050133 2023.03.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8050131 2023.03.21 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8050132 2023.03.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8050130 2023.03.21 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8050129 2023.03.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 8050127 2023.03.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8050126 2023.03.21 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8050125 2023.03.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8050128 2023.03.21 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8043273 2023.03.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8043269 2023.03.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8043270 2023.03.18 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8043271 2023.03.18 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8043272 2023.03.18 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8013664 2023.03.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8013663 2023.03.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8013665 2023.03.15 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 7989332 2023.03.12 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7989331 2023.03.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7989329 2023.03.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7989328 2023.03.12 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7989330 2023.03.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7989327 2023.03.12 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7989325 2023.03.12 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7989326 2023.03.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7992697 2023.03.12 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 7981398 2023.03.10 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7981397 2023.02.26 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7981394 2023.02.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 5 7981399 2023.02.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7981396 2023.02.26 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7981392 2023.02.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7981391 2023.02.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7981393 2023.02.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7981395 2023.02.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7981390 2023.02.26 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7930277 2023.02.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7930276 2023.02.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7930275 2023.02.26 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7930272 2023.02.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7930271 2023.02.26 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7930270 2023.02.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7930273 2023.02.26 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7930267 2023.02.26 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 7930274 2023.02.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7930268 2023.02.26 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 7930269 2023.02.26 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7930266 2023.02.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7930265 2023.02.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7930264 2023.02.26 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7930263 2023.02.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7930262 2023.02.26 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7930261 2023.02.26 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7930259 2023.02.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7930260 2023.02.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7917448 2023.02.19 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7917447 2023.02.19 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 7917444 2023.02.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7917445 2023.02.19 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7917449 2023.02.19 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7917443 2023.02.19 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7917441 2023.02.19 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7917446 2023.02.19 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7917442 2023.02.19 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7885293 2023.02.13 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7992607 2023.02.13 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 7885292 2023.02.07 WP
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7853340 2023.02.05 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 130 7853341 2023.02.05 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7851844 2023.02.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7849367 2023.02.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7849365 2023.02.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7849364 2023.02.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 7849363 2023.02.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7849362 2023.02.04 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7849368 2023.02.04 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7849361 2023.02.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 44 7849137 2023.02.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7851845 2023.02.04 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7851846 2023.02.04 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7851843 2023.02.04 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 7843044 2023.01.29 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7843043 2023.01.29 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7828282 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 7828281 2023.01.28 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7828283 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 170 7828280 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7828279 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7828278 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 7828276 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7828275 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7828272 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7828274 2023.01.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7828277 2023.01.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 7828273 2023.01.28 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 7827375 2023.01.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7827377 2023.01.28 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7827374 2023.01.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7827376 2023.01.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7827373 2023.01.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7827371 2023.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7827378 2023.01.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7827372 2023.01.28 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7827370 2023.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7826789 2023.01.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7826788 2023.01.28 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7826787 2023.01.28 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7826785 2023.01.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7826784 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 70 7826786 2023.01.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7826783 2023.01.28 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7826779 2023.01.28 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7826780 2023.01.28 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7826782 2023.01.28 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7826781 2023.01.28 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7826777 2023.01.28 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7826776 2023.01.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7826775 2023.01.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7826774 2023.01.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7826772 2023.01.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7826771 2023.01.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7826773 2023.01.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7826768 2023.01.28 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7826769 2023.01.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7826770 2023.01.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7807553 2023.01.22 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 7807554 2023.01.22 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7807552 2023.01.22 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7807551 2023.01.22 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7807548 2023.01.22 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7807550 2023.01.22 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7807549 2023.01.22 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7807545 2023.01.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7807547 2023.01.22 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7807546 2023.01.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7807544 2023.01.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7802443 2023.01.20 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7802442 2023.01.20 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7802441 2023.01.20 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 7802440 2023.01.20 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7802439 2023.01.20 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7802438 2023.01.20 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7802437 2023.01.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7802436 2023.01.20 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7802435 2023.01.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7802434 2023.01.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7802433 2023.01.20 ŁD
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7802432 2023.01.20 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7802431 2023.01.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7802430 2023.01.20 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7802429 2023.01.20 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7802428 2023.01.20 ŁD
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7802425 2023.01.20 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7802424 2023.01.20 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7784402 2023.01.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7784400 2023.01.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7784398 2023.01.15 WP
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7784399 2023.01.15 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7784401 2023.01.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7784396 2023.01.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7784397 2023.01.15 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7784394 2023.01.15 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7784393 2023.01.15 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7784392 2023.01.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7784395 2023.01.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7784391 2023.01.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7784106 2023.01.15 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7784108 2023.01.15 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7784107 2023.01.15 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7784104 2023.01.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7784105 2023.01.14 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7784103 2023.01.14 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7775525 2023.01.14 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7775524 2023.01.14 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7775523 2023.01.14 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7775526 2023.01.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 80 7775522 2023.01.14 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7775521 2023.01.14 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7775519 2023.01.14 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7775520 2023.01.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 7775518 2023.01.12 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7769999 2023.01.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 7769998 2023.01.12 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 7769996 2023.01.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7769997 2023.01.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7769994 2023.01.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7769995 2023.01.10 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7769993 2023.01.10 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 7756500 2023.01.08 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7756501 2023.01.08 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7756499 2023.01.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7756496 2023.01.08 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7756498 2023.01.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7756497 2023.01.08 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7756494 2023.01.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7756493 2023.01.08 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7756491 2023.01.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7756489 2023.01.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7756490 2023.01.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7756492 2023.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7756487 2023.01.08 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7756488 2023.01.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7756486 2023.01.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 7758464 2023.01.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7758465 2023.01.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 7758463 2023.01.07 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7758462 2023.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7754597 2023.01.01 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7754594 2023.01.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7754596 2023.01.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7754595 2023.01.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7754589 2023.01.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7754591 2023.01.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7754593 2023.01.01 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7754590 2023.01.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7754588 2023.01.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 7754592 2023.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...