DRUŻYNA

Drużyna: Oso. Obserwator: Łukasz Budny

Liczba gatunków: 194

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 107 216 54 54 0 3 19 32
2 71 333 63 40 0 2 13 25
3 95 200 87 65 0 7 22 36
4 91 193 118 72 0 4 34 34
5 146 280 153 91 0 18 42 31
6 47 65 163 42 0 6 21 15
7 20 25 167 17 0 4 8 5
8 64 95 178 50 0 13 17 20
9 12 13 179 10 0 2 3 5
10 81 262 192 65 4 11 16 34
11 123 256 194 45 1 2 18 24
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9225423 2023.11.29 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9225413 2023.11.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9225421 2023.11.29 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9225420 2023.11.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9225419 2023.11.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9225418 2023.11.29 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9225417 2023.11.29 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9225416 2023.11.29 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9225415 2023.11.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9225414 2023.11.29 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9216707 2023.11.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9211676 2023.11.25 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9211675 2023.11.25 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9211298 2023.11.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9211297 2023.11.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9211296 2023.11.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9211295 2023.11.25 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9211294 2023.11.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9211293 2023.11.25 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9211292 2023.11.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9211291 2023.11.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9211290 2023.11.25 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9211289 2023.11.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9211288 2023.11.25 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9211287 2023.11.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9211286 2023.11.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9209816 2023.11.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9209815 2023.11.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9209814 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209813 2023.11.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9209812 2023.11.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9209811 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209348 2023.11.24 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9209347 2023.11.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9209346 2023.11.24 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9209345 2023.11.24 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 9209344 2023.11.24 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9209343 2023.11.24 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9209342 2023.11.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9209341 2023.11.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9209293 2023.11.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9209292 2023.11.24 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9209291 2023.11.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9209290 2023.11.24 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9209289 2023.11.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9209288 2023.11.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9209287 2023.11.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9209286 2023.11.24 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9209285 2023.11.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9209284 2023.11.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9209283 2023.11.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9209282 2023.11.24 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9208308 2023.11.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9208309 2023.11.23 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9207944 2023.11.23 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9207946 2023.11.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9207945 2023.11.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9207943 2023.11.23 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9207942 2023.11.23 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9207941 2023.11.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9207939 2023.11.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9207938 2023.11.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9207773 2023.11.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9207772 2023.11.23 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9207771 2023.11.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9207770 2023.11.23 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9207769 2023.11.23 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9207768 2023.11.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 22 9205743 2023.11.22 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9205742 2023.11.22 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9193529 2023.11.18 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9193332 2023.11.18 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9193331 2023.11.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9200229 2023.11.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9200228 2023.11.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9193202 2023.11.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9193201 2023.11.18 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9200230 2023.11.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9191590 2023.11.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9191589 2023.11.17 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9191588 2023.11.17 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 9191587 2023.11.17 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9190802 2023.11.16 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9187672 2023.11.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9187642 2023.11.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9187641 2023.11.15 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9187640 2023.11.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9183882 2023.11.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9183880 2023.11.13 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9183879 2023.11.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9183878 2023.11.13 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9183874 2023.11.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9183876 2023.11.13 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9183877 2023.11.13 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9183875 2023.11.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9177241 2023.11.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9172027 2023.11.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9172025 2023.11.10 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9172011 2023.11.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9172026 2023.11.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9172012 2023.11.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9172024 2023.11.10 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9172023 2023.11.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9172022 2023.11.10 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9172021 2023.11.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9172020 2023.11.10 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9172019 2023.11.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9172018 2023.11.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9172017 2023.11.10 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9172016 2023.11.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9172015 2023.11.10 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9172014 2023.11.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9172013 2023.11.10 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9160353 2023.11.06 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9160352 2023.11.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9160351 2023.11.06 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9160350 2023.11.06 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9160349 2023.11.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9160348 2023.11.06 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9143133 2023.11.01 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9143135 2023.11.01 MZ
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9143132 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 9143134 2023.11.01 MZ
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 9137308 2023.10.30 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 22 9137309 2023.10.30 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9137307 2023.10.30 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9137306 2023.10.30 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9137305 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 7 9137304 2023.10.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9137303 2023.10.30 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9137302 2023.10.30 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9137300 2023.10.30 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9137301 2023.10.30 PM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9137297 2023.10.30 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9137298 2023.10.30 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9137296 2023.10.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9137299 2023.10.30 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9137291 2023.10.30 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9137290 2023.10.30 MB
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9137287 2023.10.30 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9137289 2023.10.30 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9137293 2023.10.30 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 9137285 2023.10.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9137295 2023.10.30 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9137284 2023.10.30 MB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9137288 2023.10.30 MB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9137286 2023.10.30 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9137294 2023.10.30 PM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 3 9132891 2023.10.29 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 9132890 2023.10.29 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 9132892 2023.10.29 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9132888 2023.10.29 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9132889 2023.10.29 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9132880 2023.10.29 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9132884 2023.10.29 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9132886 2023.10.29 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9132879 2023.10.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9132878 2023.10.29 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 13 9132885 2023.10.29 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9132877 2023.10.29 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9132876 2023.10.29 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9132882 2023.10.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 9132873 2023.10.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9132874 2023.10.29 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9132875 2023.10.29 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 9132871 2023.10.29 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9132867 2023.10.29 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9132868 2023.10.29 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9132869 2023.10.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9132881 2023.10.29 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9132866 2023.10.29 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9132865 2023.10.29 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9132862 2023.10.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9132864 2023.10.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9132863 2023.10.29 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9132861 2023.10.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9132860 2023.10.29 WM
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9132859 2023.10.29 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9132856 2023.10.29 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9132857 2023.10.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132858 2023.10.29 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9132855 2023.10.29 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9132895 2023.10.29 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9132893 2023.10.29 PM
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 9132894 2023.10.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9132896 2023.10.29 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9124548 2023.10.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9124549 2023.10.28 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9124547 2023.10.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9123393 2023.10.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9114530 2023.10.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9114529 2023.10.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 9112304 2023.10.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9109687 2023.10.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9109688 2023.10.22 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9109686 2023.10.22 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9109685 2023.10.22 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9111515 2023.10.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9087876 2023.10.15 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9078420 2023.10.14 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9078419 2023.10.14 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9078421 2023.10.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9064420 2023.10.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9047465 2023.10.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8966737 2023.09.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8966738 2023.09.15 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8966735 2023.09.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8966736 2023.09.15 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8966734 2023.09.15 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8966732 2023.09.15 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8966733 2023.09.15 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8928909 2023.09.03 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8928908 2023.09.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8915851 2023.09.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8915852 2023.09.01 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 8915850 2023.09.01 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8913670 2023.08.31 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8913669 2023.08.31 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8913665 2023.08.31 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8913664 2023.08.31 PK
rzadki uszatka, Asio otus 2 8910767 2023.08.30 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 8910769 2023.08.30 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8910770 2023.08.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8910766 2023.08.30 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8910768 2023.08.30 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 8910765 2023.08.30 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8910763 2023.08.30 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8904895 2023.08.28 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8904894 2023.08.28 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8901888 2023.08.27 PK
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 8901889 2023.08.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8888926 2023.08.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8888925 2023.08.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8888924 2023.08.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8888923 2023.08.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8879568 2023.08.20 LB
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 8879570 2023.08.20 LB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8879567 2023.08.20 LB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8879566 2023.08.20 LB
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8879571 2023.08.20 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8879569 2023.08.20 LB
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8879565 2023.08.20 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 8879563 2023.08.20 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8879564 2023.08.20 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 8879562 2023.08.20 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8879561 2023.08.20 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8879557 2023.08.20 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8879560 2023.08.20 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8879559 2023.08.20 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8879595 2023.08.20 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8879556 2023.08.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8879553 2023.08.20 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8879555 2023.08.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8879558 2023.08.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8879554 2023.08.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8879550 2023.08.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8879552 2023.08.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8879551 2023.08.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8879548 2023.08.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8879549 2023.08.20 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8839624 2023.08.09 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8838426 2023.08.09 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 8840621 2023.08.09 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 8838424 2023.08.09 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8838421 2023.08.09 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8838420 2023.08.09 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8838419 2023.08.09 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8838415 2023.08.09 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8838422 2023.08.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 8838417 2023.08.09 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8838418 2023.08.09 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8838414 2023.08.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8838411 2023.08.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8838413 2023.08.09 PL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8838416 2023.08.09 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8838412 2023.08.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8820088 2023.08.02 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8820087 2023.08.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8819587 2023.08.02 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8819586 2023.08.02 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 8814708 2023.07.31 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8791738 2023.07.22
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8781505 2023.07.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8781503 2023.07.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8781502 2023.07.21
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8781500 2023.07.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8781506 2023.07.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8781501 2023.07.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8779112 2023.07.20
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8778117 2023.07.19
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8778116 2023.07.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8778119 2023.07.19
pospolity kruk, Corvus corax 2 8778118 2023.07.19
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 8778114 2023.07.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8778115 2023.07.19
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 8778113 2023.07.19
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 8778111 2023.07.19
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8778112 2023.07.19
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8744698 2023.07.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8724305 2023.07.04 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8703419 2023.06.29 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8703410 2023.06.29 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8703408 2023.06.29 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8703409 2023.06.29 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8703411 2023.06.29 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8703812 2023.06.29 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8691069 2023.06.25 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8691070 2023.06.25 MZ
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8691068 2023.06.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8684973 2023.06.24 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8684972 2023.06.24 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8683605 2023.06.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8683604 2023.06.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8683603 2023.06.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8680500 2023.06.23 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8673546 2023.06.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8643168 2023.06.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8643167 2023.06.14 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8643166 2023.06.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8634288 2023.06.11
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8627638 2023.06.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8625113 2023.06.10
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8625110 2023.06.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8625111 2023.06.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8625112 2023.06.10
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8625109 2023.06.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8620146 2023.06.09
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8620144 2023.06.09
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8620145 2023.06.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8620142 2023.06.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8620141 2023.06.09
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8620138 2023.06.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8620139 2023.06.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8620137 2023.06.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8620140 2023.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8614810 2023.06.09
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8614625 2023.06.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8614623 2023.06.09
pospolity bogatka, Parus major 1 8614624 2023.06.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8614622 2023.06.09
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8614621 2023.06.09
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 8609665 2023.06.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8608389 2023.06.08 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8608390 2023.06.08 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8608388 2023.06.08 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8576123 2023.06.02 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8576124 2023.06.02 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8570640 2023.05.31 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8570639 2023.05.31 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8567271 2023.05.31 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8567270 2023.05.31 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8567268 2023.05.31 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8567267 2023.05.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8567269 2023.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8567266 2023.05.31 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8567265 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8567264 2023.05.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8549522 2023.05.28 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8547391 2023.05.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8547392 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8523306 2023.05.24 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8523304 2023.05.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8523305 2023.05.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8509702 2023.05.21 WM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8494932 2023.05.20 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8494934 2023.05.20 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8494933 2023.05.20 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8493794 2023.05.20 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8493795 2023.05.20 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8493801 2023.05.20 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8493792 2023.05.20 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8493793 2023.05.20 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8493791 2023.05.20 MB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8489055 2023.05.19 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8489054 2023.05.19 MB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8489051 2023.05.19 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8489056 2023.05.19 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8489048 2023.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8489047 2023.05.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8489049 2023.05.19 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8489050 2023.05.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489052 2023.05.19 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8489045 2023.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8489043 2023.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 70 8489046 2023.05.19 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8489044 2023.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8489042 2023.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8483349 2023.05.18 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8483350 2023.05.18 MB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8483377 2023.05.18 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8483361 2023.05.18 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8483362 2023.05.18 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8483364 2023.05.18 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8483365 2023.05.18 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8483363 2023.05.18 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8483366 2023.05.18 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8483357 2023.05.18 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8483356 2023.05.18 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8483358 2023.05.18 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8483359 2023.05.18 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8483354 2023.05.18 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8483353 2023.05.18 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8483355 2023.05.18 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8483360 2023.05.18 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8483351 2023.05.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8483352 2023.05.18 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8472482 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8472480 2023.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8472481 2023.05.16 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8472483 2023.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8472479 2023.05.16 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8472484 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8459211 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8433510 2023.05.12 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8433506 2023.05.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8433509 2023.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8433507 2023.05.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8433508 2023.05.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8433505 2023.05.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8433504 2023.05.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8433501 2023.05.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8433502 2023.05.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8433503 2023.05.12 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8433497 2023.05.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8433499 2023.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8433500 2023.05.12 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8433498 2023.05.12 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8433494 2023.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8433493 2023.05.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8433496 2023.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8433490 2023.05.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8433495 2023.05.12 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8433492 2023.05.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8433489 2023.05.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8433491 2023.05.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8430758 2023.05.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8430757 2023.05.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8430756 2023.05.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8430755 2023.05.12 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8430753 2023.05.12 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430752 2023.05.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8430754 2023.05.12 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8430749 2023.05.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8430750 2023.05.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8430751 2023.05.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8430748 2023.05.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8430746 2023.05.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8430747 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8430744 2023.05.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8430745 2023.05.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8430743 2023.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8430742 2023.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8430741 2023.05.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8430740 2023.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8430738 2023.05.12 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8430737 2023.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8430739 2023.05.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8430736 2023.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8425417 2023.05.11 MZ
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8425381 2023.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8425382 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8425383 2023.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8419672 2023.05.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 8419673 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8419674 2023.05.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8419675 2023.05.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8419676 2023.05.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8419677 2023.05.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8419678 2023.05.10 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8412536 2023.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8407820 2023.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8407817 2023.05.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8407816 2023.05.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8407819 2023.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8407818 2023.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8407815 2023.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8407814 2023.05.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8407813 2023.05.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8401058 2023.05.07 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8401062 2023.05.07 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8401055 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8401057 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8401056 2023.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8401061 2023.05.07 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8401059 2023.05.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8391689 2023.05.06 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8389523 2023.05.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8383948 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8365547 2023.05.03 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8358733 2023.05.02 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8378238 2023.05.02 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8378237 2023.05.02 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8340185 2023.05.01 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8335987 2023.04.30 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8335982 2023.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8335985 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8335986 2023.04.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8335981 2023.04.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8335983 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8335984 2023.04.30 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8335980 2023.04.30 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8335988 2023.04.30 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8331228 2023.04.30 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8331227 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8329767 2023.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8329765 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8329766 2023.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8329763 2023.04.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8329762 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8329764 2023.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8314912 2023.04.28 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8314911 2023.04.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8314910 2023.04.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8313727 2023.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8313726 2023.04.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8313724 2023.04.28 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8313723 2023.04.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8313725 2023.04.28 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8292385 2023.04.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8292383 2023.04.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8292386 2023.04.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8292382 2023.04.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8292384 2023.04.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8292380 2023.04.24 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8292381 2023.04.24 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8292379 2023.04.24 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 8292378 2023.04.24 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8292375 2023.04.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8292377 2023.04.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8292376 2023.04.24 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8292374 2023.04.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8292373 2023.04.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8292372 2023.04.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8291540 2023.04.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8279628 2023.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8279625 2023.04.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8279626 2023.04.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8279627 2023.04.23 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8279617 2023.04.23 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8279624 2023.04.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8279619 2023.04.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8279622 2023.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8279620 2023.04.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8279623 2023.04.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8279618 2023.04.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8279621 2023.04.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8279616 2023.04.23 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 8232317 2023.04.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8222732 2023.04.16 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8222731 2023.04.16 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8222728 2023.04.16 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8222730 2023.04.16 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8222729 2023.04.16 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8215009 2023.04.15 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8213007 2023.04.15 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8209873 2023.04.14 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8209875 2023.04.14 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8209876 2023.04.14 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8206952 2023.04.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8209874 2023.04.14 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8200097 2023.04.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8200096 2023.04.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8192478 2023.04.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8192477 2023.04.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8156345 2023.04.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8144994 2023.04.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8144993 2023.04.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8144991 2023.04.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8144990 2023.04.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8144989 2023.04.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8144988 2023.04.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8144992 2023.04.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8144986 2023.04.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8144987 2023.04.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8144985 2023.04.05 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8141118 2023.04.04 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8141117 2023.04.04 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8141115 2023.04.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8141116 2023.04.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8141114 2023.04.04 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8135706 2023.04.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8135705 2023.04.03 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8135703 2023.04.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8135704 2023.04.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8095312 2023.03.27 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8091704 2023.03.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8091707 2023.03.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8091706 2023.03.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8091705 2023.03.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8091701 2023.03.26 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8091699 2023.03.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8091702 2023.03.26 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8091695 2023.03.26 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8091697 2023.03.26 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8091696 2023.03.26 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8091694 2023.03.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8091703 2023.03.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8091688 2023.03.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8091708 2023.03.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8091691 2023.03.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8091693 2023.03.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8091686 2023.03.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8091700 2023.03.26 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8091687 2023.03.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8091685 2023.03.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8091692 2023.03.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8091689 2023.03.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8091684 2023.03.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8091698 2023.03.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8091683 2023.03.26 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8091675 2023.03.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8091682 2023.03.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8091679 2023.03.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8091677 2023.03.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8091680 2023.03.26 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8091670 2023.03.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8091676 2023.03.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8091673 2023.03.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8091678 2023.03.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8091668 2023.03.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8091671 2023.03.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8091681 2023.03.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8091674 2023.03.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8091672 2023.03.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8071492 2023.03.23 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8071491 2023.03.23 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8061988 2023.03.23 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8061814 2023.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8061813 2023.03.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8061816 2023.03.23 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8061815 2023.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8061812 2023.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8058635 2023.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8055469 2023.03.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8055467 2023.03.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8055466 2023.03.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8055468 2023.03.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8055465 2023.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8055052 2023.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8055051 2023.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8049933 2023.03.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8040679 2023.03.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8040676 2023.03.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8040678 2023.03.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8040675 2023.03.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8040677 2023.03.19 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8040683 2023.03.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7997437 2023.03.13 MZ
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7983387 2023.03.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7983388 2023.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7983386 2023.03.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7983389 2023.03.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 7983385 2023.03.10 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7983383 2023.03.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7983381 2023.03.10 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7983382 2023.03.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7983384 2023.03.10 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7983380 2023.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 7983378 2023.03.10 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7983379 2023.03.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7983377 2023.03.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7983376 2023.03.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7983375 2023.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7983374 2023.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7983372 2023.03.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7983370 2023.03.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7983371 2023.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 7983373 2023.03.10 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7983390 2023.03.10 ŁD
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7978558 2023.03.09 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7978559 2023.03.09 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7978556 2023.03.09 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7978554 2023.03.09 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7978553 2023.03.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7978557 2023.03.09 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7977857 2023.03.09 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 7977717 2023.03.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7948019 2023.03.02 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7944049 2023.03.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7941410 2023.02.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7941408 2023.02.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7941409 2023.02.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7941407 2023.02.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7941406 2023.02.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7941404 2023.02.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7941405 2023.02.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7941403 2023.02.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7941400 2023.02.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7941402 2023.02.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7941401 2023.02.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7941398 2023.02.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7941397 2023.02.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7941399 2023.02.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 140 7941395 2023.02.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7941394 2023.02.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7941396 2023.02.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7970412 2023.02.28 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7970413 2023.02.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7970414 2023.02.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7936965 2023.02.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7936964 2023.02.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7936963 2023.02.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7936962 2023.02.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7936961 2023.02.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7936960 2023.02.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7936959 2023.02.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7936958 2023.02.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 7936092 2023.02.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7936093 2023.02.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7936089 2023.02.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7936090 2023.02.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7936088 2023.02.26 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7936085 2023.02.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7936084 2023.02.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936083 2023.02.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7936082 2023.02.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7936086 2023.02.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7936087 2023.02.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7936081 2023.02.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7936080 2023.02.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7936077 2023.02.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7936079 2023.02.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7936078 2023.02.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7936075 2023.02.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7936074 2023.02.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7936072 2023.02.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7936076 2023.02.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7936073 2023.02.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7922361 2023.02.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7922360 2023.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7922359 2023.02.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7922357 2023.02.24 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7922358 2023.02.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7920827 2023.02.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7920828 2023.02.23 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7910535 2023.02.20 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7910534 2023.02.20 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7906566 2023.02.19 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7904985 2023.02.17 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7898909 2023.02.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7898250 2023.02.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7896894 2023.02.16 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7896893 2023.02.16 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7891219 2023.02.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7862465 2023.02.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 7862464 2023.02.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7850323 2023.02.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7850321 2023.02.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7850322 2023.02.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7850320 2023.02.04 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7842781 2023.01.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7842780 2023.01.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7842779 2023.01.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7832935 2023.01.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7823147 2023.01.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7823146 2023.01.27 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7823145 2023.01.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7823143 2023.01.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7823144 2023.01.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7823142 2023.01.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 45 7823141 2023.01.27 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7820521 2023.01.26 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7820517 2023.01.26 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7820519 2023.01.26 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7820520 2023.01.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7820518 2023.01.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7820522 2023.01.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7812891 2023.01.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7765525 2023.01.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7765524 2023.01.10 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7765523 2023.01.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7765522 2023.01.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7762868 2023.01.09 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7762867 2023.01.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7762866 2023.01.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7762870 2023.01.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7762864 2023.01.09 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7762869 2023.01.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7762865 2023.01.09 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7762861 2023.01.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7762859 2023.01.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7762860 2023.01.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7762862 2023.01.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7762863 2023.01.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7762858 2023.01.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7762855 2023.01.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7762857 2023.01.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7762856 2023.01.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7739143 2023.01.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7739142 2023.01.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7735426 2023.01.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7733244 2023.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7732519 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7732518 2023.01.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7732516 2023.01.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7732515 2023.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7732514 2023.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7732513 2023.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7732512 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7732511 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7732510 2023.01.02 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7732509 2023.01.02 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7732454 2023.01.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7732397 2023.01.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7732124 2023.01.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7732121 2023.01.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7732120 2023.01.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7732122 2023.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7732123 2023.01.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7731838 2023.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7731672 2023.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7731603 2023.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7731599 2023.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7731602 2023.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7731601 2023.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7731600 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7731598 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7731604 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7731597 2023.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7730958 2023.01.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7727917 2023.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7727812 2023.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7727811 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7727810 2023.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7727809 2023.01.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7726842 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7725513 2023.01.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7724513 2023.01.01 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7724512 2023.01.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7724514 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7724196 2023.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7724195 2023.01.01 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7724194 2023.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 7723747 2023.01.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7723746 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7723745 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7723744 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7723742 2023.01.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7723741 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723544 2023.01.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7723543 2023.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7723542 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7723445 2023.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7723446 2023.01.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7723447 2023.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7723444 2023.01.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7723443 2023.01.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7723442 2023.01.01 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7723441 2023.01.01 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7723440 2023.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7723298 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7723295 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7723294 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7723256 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7723255 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7723257 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7723253 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...