DRUŻYNA

Drużyna: Oso. Obserwator: Łukasz Budny

Liczba gatunków: 157

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 107 216 54 54 0 3 19 32
2 71 333 63 40 0 2 13 25
3 95 200 87 65 0 7 22 36
4 91 193 118 72 0 4 34 34
5 147 281 154 92 0 18 43 31
6 12 13 157 11 0 1 7 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8614810 2023.06.09
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8614625 2023.06.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8614623 2023.06.09
pospolity bogatka, Parus major 1 8614624 2023.06.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8614622 2023.06.09
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8614621 2023.06.09
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 8609665 2023.06.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8608389 2023.06.08 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8608390 2023.06.08 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8608388 2023.06.08 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8576123 2023.06.02 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8576124 2023.06.02 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8570640 2023.05.31 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8570639 2023.05.31 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8567271 2023.05.31 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8567270 2023.05.31 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8567268 2023.05.31 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8567267 2023.05.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8567269 2023.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8567266 2023.05.31 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8567265 2023.05.31 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8567264 2023.05.31 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8549522 2023.05.28 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8547391 2023.05.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8547392 2023.05.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8523306 2023.05.24 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8523304 2023.05.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8523305 2023.05.24 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8518854 2023.05.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8509702 2023.05.21 WM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8494932 2023.05.20 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 8494934 2023.05.20 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 8494933 2023.05.20 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8493794 2023.05.20 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8493795 2023.05.20 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8493801 2023.05.20 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8493792 2023.05.20 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8493793 2023.05.20 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8493791 2023.05.20 MB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8489055 2023.05.19 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8489054 2023.05.19 MB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8489051 2023.05.19 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8489056 2023.05.19 MB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8489048 2023.05.19 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8489047 2023.05.19 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8489049 2023.05.19 PM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 8489050 2023.05.19 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8489052 2023.05.19 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8489045 2023.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8489043 2023.05.19 PM
pospolity żuraw, Grus grus 70 8489046 2023.05.19 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8489044 2023.05.19 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8489042 2023.05.19 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8483349 2023.05.18 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8483350 2023.05.18 MB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8483377 2023.05.18 MB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8483361 2023.05.18 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 8483362 2023.05.18 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8483364 2023.05.18 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8483365 2023.05.18 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8483363 2023.05.18 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8483366 2023.05.18 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8483357 2023.05.18 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 8483356 2023.05.18 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8483358 2023.05.18 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 8483359 2023.05.18 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8483354 2023.05.18 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8483353 2023.05.18 MB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8483355 2023.05.18 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8483360 2023.05.18 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8483351 2023.05.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8483352 2023.05.18 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8472482 2023.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8472480 2023.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8472481 2023.05.16 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8472483 2023.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8472479 2023.05.16 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8472484 2023.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8459211 2023.05.14 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8433510 2023.05.12 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8433506 2023.05.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8433509 2023.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8433507 2023.05.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8433508 2023.05.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8433505 2023.05.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8433504 2023.05.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8433501 2023.05.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8433502 2023.05.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8433503 2023.05.12 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8433497 2023.05.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8433499 2023.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8433500 2023.05.12 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8433498 2023.05.12 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8433494 2023.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8433493 2023.05.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8433496 2023.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8433490 2023.05.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8433495 2023.05.12 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8433492 2023.05.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8433489 2023.05.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8433491 2023.05.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8430758 2023.05.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8430757 2023.05.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8430756 2023.05.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8430755 2023.05.12 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8430753 2023.05.12 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8430752 2023.05.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8430754 2023.05.12 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8430749 2023.05.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8430750 2023.05.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8430751 2023.05.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8430748 2023.05.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8430746 2023.05.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8430747 2023.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8430744 2023.05.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8430745 2023.05.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8430743 2023.05.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8430742 2023.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8430741 2023.05.12 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8430740 2023.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8430738 2023.05.12 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8430737 2023.05.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8430739 2023.05.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8430736 2023.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8425417 2023.05.11 MZ
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8425381 2023.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8425382 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8425383 2023.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8419672 2023.05.10 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 8419673 2023.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8419674 2023.05.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8419675 2023.05.10 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8419677 2023.05.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8419678 2023.05.10 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8419676 2023.05.10 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8412536 2023.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8407820 2023.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8407817 2023.05.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8407816 2023.05.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8407819 2023.05.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8407818 2023.05.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8407815 2023.05.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8407814 2023.05.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8407813 2023.05.08 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8401058 2023.05.07 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8401062 2023.05.07 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8401055 2023.05.07 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8401057 2023.05.07 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8401056 2023.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8401061 2023.05.07 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8401059 2023.05.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8391689 2023.05.06 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8389523 2023.05.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8383948 2023.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8365547 2023.05.03 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8358733 2023.05.02 MZ
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 8378238 2023.05.02 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8378237 2023.05.02 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8340185 2023.05.01 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8335987 2023.04.30 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8335982 2023.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8335985 2023.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8335986 2023.04.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8335981 2023.04.30 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8335983 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8335984 2023.04.30 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 8335980 2023.04.30 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8335988 2023.04.30 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8331228 2023.04.30 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8331227 2023.04.30 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8329767 2023.04.30 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8329765 2023.04.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8329766 2023.04.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8329763 2023.04.30 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8329762 2023.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8329764 2023.04.30 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8314912 2023.04.28 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8314911 2023.04.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8314910 2023.04.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8313727 2023.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8313726 2023.04.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8313724 2023.04.28 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8313723 2023.04.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8313725 2023.04.28 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8292385 2023.04.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8292383 2023.04.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8292386 2023.04.24 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8292382 2023.04.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8292384 2023.04.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8292380 2023.04.24 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8292381 2023.04.24 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8292379 2023.04.24 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 8292378 2023.04.24 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8292375 2023.04.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8292377 2023.04.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8292376 2023.04.24 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8292374 2023.04.24 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8292373 2023.04.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8292372 2023.04.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8291540 2023.04.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8279628 2023.04.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8279625 2023.04.23 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8279626 2023.04.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8279627 2023.04.23 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8279617 2023.04.23 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8279624 2023.04.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8279619 2023.04.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8279622 2023.04.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8279620 2023.04.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8279623 2023.04.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8279618 2023.04.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8279621 2023.04.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8279616 2023.04.23 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 8232317 2023.04.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8222732 2023.04.16 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8222731 2023.04.16 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8222728 2023.04.16 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8222730 2023.04.16 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8222729 2023.04.16 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8215009 2023.04.15 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8213007 2023.04.15 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8209876 2023.04.14 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8209875 2023.04.14 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8209873 2023.04.14 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8206952 2023.04.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8209874 2023.04.14 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8200097 2023.04.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8200096 2023.04.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8192478 2023.04.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 8192477 2023.04.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8156345 2023.04.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8144994 2023.04.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8144993 2023.04.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8144991 2023.04.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8144990 2023.04.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8144989 2023.04.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8144988 2023.04.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8144992 2023.04.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8144986 2023.04.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8144987 2023.04.05 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8144985 2023.04.05 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8141118 2023.04.04 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8141117 2023.04.04 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8141115 2023.04.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8141116 2023.04.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8141114 2023.04.04 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8135706 2023.04.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8135705 2023.04.03 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8135703 2023.04.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8135704 2023.04.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8095312 2023.03.27 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8091704 2023.03.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8091707 2023.03.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8091706 2023.03.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8091705 2023.03.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8091701 2023.03.26 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8091699 2023.03.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8091702 2023.03.26 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8091695 2023.03.26 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8091697 2023.03.26 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8091696 2023.03.26 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8091694 2023.03.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8091703 2023.03.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8091688 2023.03.26 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8091708 2023.03.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8091691 2023.03.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8091693 2023.03.26 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 8091686 2023.03.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8091700 2023.03.26 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8091687 2023.03.26 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8091685 2023.03.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8091692 2023.03.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8091689 2023.03.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8091684 2023.03.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8091698 2023.03.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8091683 2023.03.26 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8091675 2023.03.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8091682 2023.03.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8091679 2023.03.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8091677 2023.03.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8091680 2023.03.26 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8091670 2023.03.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8091676 2023.03.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8091673 2023.03.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8091678 2023.03.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 8091668 2023.03.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8091671 2023.03.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8091681 2023.03.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 8091674 2023.03.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8091672 2023.03.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8071492 2023.03.23 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8071491 2023.03.23 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 8061988 2023.03.23 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8061814 2023.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8061813 2023.03.23 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8061816 2023.03.23 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8061815 2023.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8061812 2023.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8058635 2023.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8055469 2023.03.22 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8055467 2023.03.22 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8055466 2023.03.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8055468 2023.03.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 8055465 2023.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8055052 2023.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8055051 2023.03.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8049933 2023.03.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8040679 2023.03.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8040676 2023.03.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8040678 2023.03.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8040675 2023.03.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8040677 2023.03.19 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8040683 2023.03.19 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7997437 2023.03.13 MZ
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7983387 2023.03.10 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7983388 2023.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7983386 2023.03.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7983389 2023.03.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 7983385 2023.03.10 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7983383 2023.03.10 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7983381 2023.03.10 ŁD
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7983382 2023.03.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 7983384 2023.03.10 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7983380 2023.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 7983378 2023.03.10 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7983379 2023.03.10 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 7983377 2023.03.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7983376 2023.03.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7983375 2023.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 7983374 2023.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7983372 2023.03.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7983370 2023.03.10 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7983371 2023.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 7983373 2023.03.10 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7983390 2023.03.10 ŁD
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7978558 2023.03.09 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 7978559 2023.03.09 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7978556 2023.03.09 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7978554 2023.03.09 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7978553 2023.03.09 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7978557 2023.03.09 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7977857 2023.03.09 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 7977717 2023.03.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7948019 2023.03.02 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7944049 2023.03.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7941410 2023.02.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7941408 2023.02.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7941409 2023.02.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7941407 2023.02.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7941406 2023.02.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7941404 2023.02.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7941405 2023.02.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7941403 2023.02.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7941400 2023.02.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7941402 2023.02.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7941401 2023.02.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7941398 2023.02.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7941397 2023.02.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7941399 2023.02.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 140 7941395 2023.02.28 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7941394 2023.02.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7941396 2023.02.28 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7970412 2023.02.28 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7970413 2023.02.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7970414 2023.02.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7936965 2023.02.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7936964 2023.02.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7936963 2023.02.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7936962 2023.02.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7936961 2023.02.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7936960 2023.02.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7936959 2023.02.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7936958 2023.02.27 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 7936092 2023.02.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7936093 2023.02.26 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7936089 2023.02.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7936090 2023.02.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7936088 2023.02.26 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7936085 2023.02.26 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7936084 2023.02.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936083 2023.02.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7936082 2023.02.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7936086 2023.02.26 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7936087 2023.02.26 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7936081 2023.02.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7936080 2023.02.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7936077 2023.02.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7936079 2023.02.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7936078 2023.02.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7936075 2023.02.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7936074 2023.02.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7936072 2023.02.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7936076 2023.02.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7936073 2023.02.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7922361 2023.02.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7922360 2023.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7922359 2023.02.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7922357 2023.02.24 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7922358 2023.02.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7920827 2023.02.23 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7920828 2023.02.23 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7910535 2023.02.20 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7910534 2023.02.20 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7906566 2023.02.19 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7904985 2023.02.17 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7898909 2023.02.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7898250 2023.02.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 7896894 2023.02.16 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7896893 2023.02.16 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7891219 2023.02.15 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7862465 2023.02.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 7862464 2023.02.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7850323 2023.02.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7850321 2023.02.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7850322 2023.02.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7850320 2023.02.04 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7842781 2023.01.31 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7842780 2023.01.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7842779 2023.01.29 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7832935 2023.01.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7823147 2023.01.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7823146 2023.01.27 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7823145 2023.01.27 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7823143 2023.01.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7823144 2023.01.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7823142 2023.01.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 45 7823141 2023.01.27 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7820521 2023.01.26 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7820517 2023.01.26 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7820519 2023.01.26 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7820520 2023.01.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7820518 2023.01.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 7820522 2023.01.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7812891 2023.01.23 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7765525 2023.01.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7765524 2023.01.10 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7765523 2023.01.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7765522 2023.01.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7762868 2023.01.09 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7762867 2023.01.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7762866 2023.01.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7762870 2023.01.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7762864 2023.01.09 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7762869 2023.01.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7762865 2023.01.09 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7762861 2023.01.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7762859 2023.01.09 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7762860 2023.01.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7762862 2023.01.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7762863 2023.01.09 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7762858 2023.01.09 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7762855 2023.01.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7762857 2023.01.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7762856 2023.01.09 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7739143 2023.01.04 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7739142 2023.01.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7735426 2023.01.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7733244 2023.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7732519 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7732518 2023.01.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7732516 2023.01.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7732515 2023.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7732514 2023.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7732513 2023.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7732512 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7732511 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7732510 2023.01.02 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7732509 2023.01.02 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7732454 2023.01.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7732397 2023.01.02 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7732124 2023.01.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7732121 2023.01.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7732120 2023.01.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7732122 2023.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7732123 2023.01.02 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7731838 2023.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7731672 2023.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7731603 2023.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7731599 2023.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7731602 2023.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7731601 2023.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7731600 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7731598 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7731604 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7731597 2023.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7730958 2023.01.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7727917 2023.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7727812 2023.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7727811 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7727810 2023.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7727809 2023.01.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7726842 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7725513 2023.01.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7724513 2023.01.01 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7724512 2023.01.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7724514 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7724196 2023.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7724195 2023.01.01 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7724194 2023.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 7723747 2023.01.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7723746 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7723745 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7723744 2023.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7723742 2023.01.01 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7723741 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7723544 2023.01.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7723543 2023.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7723542 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7723445 2023.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7723446 2023.01.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7723447 2023.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7723444 2023.01.01 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7723443 2023.01.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7723442 2023.01.01 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7723441 2023.01.01 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7723440 2023.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7723298 2023.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7723295 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7723294 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7723256 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7723255 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7723257 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7723253 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...